Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
Joi, 18 Octombrie 2012 04:48
Echipament militar: AKM 47, RPG 7, R107, R108 În lunile august ?i septembrie 1972, o delega?ie militar? din Republica Democratic? Popular? a Yemenului a efectuat o vizit? în România cu scopul a primi un ajutor nerambursabil format din armament (pistoale, pistoale-mitralier? AKM, carabine semiautomate cal. 7,62 mm, mitraliere antiaeriene cal. 12,7 ?i 14,5 mm, arunc?toare cal. 82 ?i 120 mm, tunuri f?r? recul B-10 cal. 82 mm, arunc?toare de grenade antitanc RPG-7, tunuri de câmp cal. 76 mm), muni?ii (pentru întregul armament solicitat, plus grenade de mân?, lovituri pentru tunul cal. 122 mm, mine antipersonal, trotil), tehnic? auto (mijloace grele de evacuare, autocamioane, autosanitare, autoînc?rc?toare), echipament de avia?ie (piese de schimb pentru avioane MiG-17 ?i MiG-17 F, lovituri pentru tunurile NR-28 cal. 23 mm ?i N-37 D cal. 37 mm, bombe ?i rachete de avia?ie pentru MiG-17), mijloace de transmisiuni (sta?ii radio R-108 M, R-104 AM ?i UM), echipament farmaceutic, instrumentar medical ?i chirurgical, o tipografie de campanie, studiouri fotografice, lunete de artilerie, binocluri, telemetre, uniforme, corturi ?i p?turi.

Cererea respectiv? a fost analizat? la Ministerul For?elor Armate ?i generalul-colonel Ion Gheorghe a propus lui Nicolae Ceau?escu s? fie aprobat? acordarea unui ajutor în valoare de 3,9 milioane lei, în anii 1972-1973. La reuniunea din 4 septembrie 1972, membrii Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. au fost de acord cu propunerea ?efului Marelui Stat Major ?i, astfel, Republica Democratic? Popular? a Yemenului a fost sprijinit? de România cu urm?toarele cantit??i de produse speciale: 800 pu?ti Mauser cal. 7,92 mm, 200 pistoale-mitralier? AKM cal. 7,62 mm, 500.000 cartu?e cal. 7,62 mm pentru AKM, 10.000 de grenade de mân? GR-42, 100 binocluri, instrumentar medical în valoare de 87000 lei, piese de schimb pentru avioane de vân?toare-bombardament MiG-17, provenite din excedentul existent în România (în valoare de 300.000 lei), 2500 metri de pânz? alb? ?i kaki, 3000 metri de pânz? de doc (albastr? ?i kaki), 1000 perechi bocanci negri, câte 1000 de p?turi ?i bidoane pentru ap?.[1]

Cinci ani mai târziu, autorit??ile de la Bucure?ti au primit zece militari din Republica Democratic? Popular? a Yemenului pentru a li se acorda în mod gratuit tratament medical. În acela?i timp, nu a fost acceptat? trimiterea unui nou ajutor nerambursabil, constând din pistoale cal. 9 mm, mitraliere cal. 7,62 mm, mitraliere antiaeriene cal. 12,7 mm ?i 14,5 mm, tunuri antitanc B-10, cal. 82 mm, pistoale pentru lansarea de rachete de semnalizare, cal. 26 mm, cartu?e cal. 7,62 mm, cartu?e cal. 12,7 ?i 14,5 mm, lovituri explozive pentru tunul antitanc B-10, lovituri perforante ?i de iluminare pentru tunul cal. 85 mm, 5000 de uniforme kaki, 2000 de perechi de bocanci din piele, 1000 de perechi de pantofi, 5000 de perechi de teni?i, 5000 de castroane din aluminiu, 5000 de costume pentru sport, 50 de corturi mari de campanie, 5000 de p?turi din lân? – a?a cum solicitase Ali Nasser Mohamed, prim-ministru ?i ministru al Ap?r?rii al R.D.P. a Yemenului.[2]

Motivul invocat de generalul Ion Coman pentru refuzarea cererii yemenite de armament, muni?ii ?i echipament militar a fost simplu ?i concis: „actuala situa?ie politico-militar? din Yemen nu ar justifica acordarea acestuia, iar Ministerul Ap?r?rii Na?ionale nu are prev?zute fonduri pentru aceast? destina?ie"[3].
-----------------------------------------------------------------
[1] Arhivele Na?ionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 102/1972, f. 4; 70-71; 74-80.
[2] Idem, fond C.C. al P.C.R. – Sec?ia Administrativ-Politic?, dosar nr. 6/1977, f. 80.
[3] Ibidem, f. 79. footer