Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
Duminică, 23 Septembrie 2012 20:54
MiG 21 F6
Leontin S?l?jan, nemul?umit de primele MIG-uri 21 primite de România

Autorit??ile române au primit în anii '60 avioane de vân?toare-interceptare MiG-21 (în diferite variante) ?i au trimis pilo?i[1], ingineri ?i medici militari[2] în Uniunea Sovietic? pentru instruire, în scopul utiliz?rii aparatelor respective în România. O parte dintre acele avioane erau îns? uzate fizic în momentul import?rii din U.R.S.S. ?i Cehoslovacia, iar altele nu au corespuns dorin?ei exprimate de autorit??ile militare de la Bucure?ti. De exemplu, la o reuniune a Biroului Politic al C.C. al P.M.R. (26-27 februarie 1963), Leontin S?l?jan a declarat faptul c? „n-am fost de acord s? cump?r?m MiG-uri f?r? interceptor. MiG-urile pe care vrem noi s? le cump?r?m [sovieticii] au spus c? nu sunt gata"[3]. Potrivit recomand?rii reprezentan?ilor Comandamentului For?elor Armate Unite (iulie 1960), România trebuia s? importe 44 de avioane de vân?toare MiG-21 F-13, precum ?i 60 de aparate de interceptare MiG-21 PF-13 (pân? în anul 1965). Preciz?m faptul c? MiG-21 F-13 era un aparat de vân?toare dotat cu un sistem de rachete aer-aer K-13 ?i putea fi utilizat doar pe timp de zi.

Deoarece produc?ia de serie a MiG-ului 21 PF-13 a început la uzina „GAZ 30" din Moscova de-abia în anul 1961, livrarea în România a celor 60 de MIG-uri de interceptare a fost planificat? ini?ial pentru perioada 1964-1965, apoi a fost contramandat? de c?tre sovietici (în anul 1962).[4] Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care generalul Leontin S?l?jan a amintit despre situa?ia respectiv? la reuniunea Biroului Politic a C.C. al P.M.R. din 26-27 februarie 1963.

Un an mai târziu, în cadrul adun?rii activului de partid pe armat? (Bucure?ti, 4-6 mai 1964), ministrul For?elor Armate a reluat discu?ia despre acel subiect controversat, dup? ce a relatat în prealabil despre modul cum s-a achizi?ionat tehnica de lupt? pentru regimentele române?ti de rachete, astfel: „Fiind la Moscova pentru alte treburi, apare un proiect de protocol, voi s? cump?ra?i 4 regimente de rachete, ce rachete [?], noi nici nu ?tiam, nu cuno?team, nici caracteristici, nici nimic. ?i sigur, am telefonat acas?, «tovar??i, uite, se propun ni?te lucruri în care eu nu m? pot descurca singur», n-am nici o aprobare de la conducere, bineîn?eles am spus, c? nu sunt de acord, eu nu semnez nici un protocol, am s? raportez acas? ?i pe urm? mai venim, c? nu piere lumea, nu ne-a?i dat atâta timp, mai st?m acuma un pic. ?i sigur, dup? ce am avut aprobarea, am aprovizionat, îns? a?a cum spuneam ?i în alte materiale, deodat? te treze?ti, cum ne-am trezit acum zilele acestea, uite tu poate s? ?tii c?-i facem un cadou, pân? acum ne da cu ?ârâita MiG-ul ?sta 21 B (corect: MiG-21 PF; probabil a fost o gre?eal? a stenografului - n.a.), acuma ne d? deodat? «lua?i 60», numai c? la urechile noastre a ajuns ?i o veste c? a ap?rut un alt avion. Numai c? noi suntem ai dracului, uite, nu vrem, zice c? suntem ?i noi frac?ioni?ti, da-i banul poporului nostru, da[r] cum, pot s?-mi permit eu treaba aceasta, ar fi lipsit de seriozitate ?i de cinste dac? mi-a? permite s? cheltuiesc banii poporului pe lucruri [pe] care ?tiu, sunt convins c? deja e învechit ?i mai bine mai stau un an, s? iau ?i eu ce apare mai modern. [...]

Anul trecut am fost în fabrica de avioane. Mi-a spus directorul fabricii c? nu se mai fabric? (probabil MiG-ul 21 PF - nota P. Opri?), c? asta este ultima serie, c? trecem la alt tip, mai superior (sic!). Am întrebat oficial, [generalul Vasile] Ionel i-a întrebat oficial [:] «tovar??i, noi am auzit c? ave?i un alt tip». «Nu ?tim, n-avem nimic» [au r?spuns sovieticii]. Sau când uitase [mare?alul Andrei] Greciko ce i-a spus la chinezi (sic!), îmi povestea când eram în Polonia, povestea cum chinezii au cerut MiG-ul 21 ?i zice: «îmi d? cot ?i le-am zis c? nu am». Dar zic [:] «bine, bine, le-ai zis chinezilor, dar de ce mi-ai spus ?i mie acela?i lucru?». Acum vreo 2 ani nu ap?ruser? problemele acestea [dintre U.R.S.S. ?i China]. Ei într-adev?r ?i mie mi-au spus: «N-avem, S?l?jan, n-avem» (subl.n.)".

Problema men?ionat? de ministrul For?elor Armate a fost rezolvat? de autorit??ile de la Moscova un an mai târziu, când armata român? a început s? primeasc? din Uniunea Sovietic? primele avioane MiG-21 PFM.
-----------------------------------------------------------------------
[1] Preg?tirea primilor pilo?i români care urmau s? fac? trecerea pe MiG-ul 21 F-13 (locotenen?ii-colonei Alexandru Marcu ?i Dumitru Puiu, precum ?i maiorii Gheorghe Zagara, Livius S?b?u ?i Aurel Gheorghe) a avut loc în anul 1962 la Centrul Aviatic de la Krasnodar (în Siberia). Locotenent-colonelul Alexandru Marcu a decolat primul (la 6 iunie 1962) ?i a fost urmat la scurt timp de ceilal?i pilo?i români, dup? care s-au întors împreun? în ?ar?, cu titlurile de instructori pe avionul MiG-21 F-13. Ioan Chereche?, Aerodrom ?i cer, Editura Militar?, Bucure?ti, 2002, p. 199-200; 206; Paul Sandachi, Avia?ia de lupt? reactiv? în România (1951-2001), Muzeul Avia?iei, f.a., p. 58; 66.
[2] La începutul lunii iunie 1961, autorit??ile de la Bucure?ti au aprobat trimiterea a trei medici români la Institutul de Medicin? Aeronautic? din U.R.S.S. (lt.col. Alexe Iona?cu, c?pitan Mauric? Stoian ?i c?pitan Vasile Teodorescu). Timp de 20 de zile, ace?tia au fost informa?i despre modul de acordare a asisten?ei medicale pilo?ilor care zburau la mare altitudine, cu aparate MiG-21 F-13. Gavriil Preda, Petre Opri?, România în Organiza?ia Tratatului de la Var?ovia. Documente (1954-1968), volumul II (1962-1968), Institutul Na?ional pentru Studiul Totalitarismului, Bucure?ti, 2009, p. 364-365.
[3] Mihai Retegan, R?zboi politic în blocul comunist. Rela?ii româno-sovietice în anii ?aizeci. Documente, Editura RAO, Bucure?ti, 2002, p. 91.
[4] În anul 1961, sovieticii au prezentat în premier? MIG-ul 21 PF, la parada aerian? de la Tu?ino. Vezi Florin Z?g?nescu, Avia?ia, Editura ?tiin?ific? ?i Enciclopedic?, Bucure?ti, 1985, p. 345. footer