Revista Art-emis
Victime ale Diktatului de la Viena PDF Imprimare Email
Prof. Iosif Popa   
Miercuri, 03 Noiembrie 2010 18:02
diktatLa Diosig, localitate de frontier?, retr?ie?ti u?or evenimentele tragice petrecute acum ?aptezeci de ani, la numai câteva zile dup? odiosul Dictat de la Viena, prin care a fost rupt? din trupul ??rii partea de nord a Transilvaniei. În dorin?a de a lua în st?pânire teritorii române?ti, trupele horthyste au înc?lcat flagrant termenele stabilite prin acest document ?i au creat incidente precum cel de la Diosig, primul de altfel, dup? care au urmat ?i altele, în zona de frontier?, recunoscute ?i condamnate pân? ?i de c?tre Hitler. Am descoperit în persoana comisarului Dorin Gorcea, care a fost ?ef mul?i ani al Pichetului de Gr?niceri de la Diosig - reîntors de curând pe aceste meleaguri - o surs? autorizat? în relatarea a celor triste evenimente. „De?i retragerea trupelor române?ti era stabilit? pentru ziua de 6-7 septembrie 1940, în diminea?a zilei de 4 septembrie un grup numeros de gr?niceri ?i jandarmi maghiari au trecut teritoriul românesc deschizând focul asupra gr?nicerilor români. Au sosit în ajutorul ungurilor dou? plutoane de honvezi ?i unii etnici unguri din localitate. În treac?t fie spus, unul dintre localnicii prezen?i la acest act tr?ie?te ?i se afl? printre noi. În lupta inegal? care a avut loc, deoarece inamicul dispunea de un efectiv numeros, au c?zut sergen?ii Gheorghe Mitu ?i Gheorghe Tama?, caporalul Pavel Mocanu, frunta?ul ?tefan Herna ?i soldatul Vasile B?lan. Comandantul, locotenentul Lazea Dumitru, r?nit grav dup? ce a fost prins ?i lovit cu topoarele de c?tre localnici, a murit a doua zi în spitlul din Debre?in ?i a fost înmormântat în aceea?i localitate".

Trebuie amintit c? localnicii doreau s? se r?zbune pe ofi?er pentru simplul fapt c? în cei doi ani cât a condus pichetul a încercat s? anihileze prin toate mijloacele grupurile de contrabandi?ti care transportau ilegal peste frontier? produse, dar mai ales sare. Incidentul de la Diosig a fost raportat la Comandamentul Grupului 7 Gr?niceri de la Alba Iulia, comandat de lt.col. Pompiliu Pârvulescu, care, la 15 septembrie, a intervenit energic pe lâng? Comisia româno-ungar?, constituit? între timp la Turda, pentru ca trupul neînsufle?it al ofi?erului s? fie adus în ?ar? ?i predat familiei. Ca urmare, în localitatea Lakashaza, s-a încheiat un proces verbal de identificare a cadavrului, iar la 5 octombrie 1940 sicriul cu corpul neînsufle?it al ofi?erului-erou Dumitru Lazea a fost repatriat la Câmpulung Muscel, unde i s-au adus toate onorurile militare, fiind înmormântat în comuna natal?, Lere?ti, unde mormântul s?u este str?juit de o cruce-monument de 3 m în?l?ime cu un postament ornat cu dou? s?bii încruci?ate, semn al b?rb??iei ost??e?ti, pe care au fost incrustate cuvintele: „Aici se odihne?te corpul neînfufle?it al tân?rului locotenent Lazea Dumitru de 29 de ani, care de to?i a fost iubit, ucis mi?ele?te la 4 septembrie 1940 când î?i f?cea datoria pe p?mântul scump ?i sfânt unde a început din nou robia. Numele lui va fi în veci pomenit c?ci el a fost primul ofi?er ucis pentru Ardeal, iar când patria ciuntit? se va întruni din nou vom ridica o sfânt? cruce pe locul unde a c?zut acest erou". Promisiune înf?ptuit? în urm? cu 22 de ani de c?tre locotenent-colonel Statie Sebastian ?i actualul comisar Dorin Gorcea. Nu putem încheia aceast? succint? relatare pentru a dezv?lui insuficienta preocupare a celor chema?i s?-?i s?rb?toreasc? eroii, inclusiv a celor care acum se numesc „poli?i?ti de frontier?" ?i cred c? nu mai au nimic comun cu faptele de arme ale fo?tilor gr?niceri. S? not?m, totu?i, c? cineva ?i-a amintit de eroii de la Diosig, de la tragicul eveniment de acum 70 de ani, cei doi preo?i ortodoc?i care au s?vâr?it o slujb? întru pomenire.

Not?: Dumitru Lazea s-a n?scut la 30 ianuarie 1911, în localitatea Lere?ti, jude?ul Arge?, unde a absolvit ?i ?coala primar?. A urmat Liceul Dinicu Golescu din Câmpulung Muscel, iar apoi, atras de cariera militar?, a absolvit ?coala de Ofi?eri de Infanterie de la Craiova, de unde a fost repartizat la o subunitate de pu?ca?i. La cererea sa a fost mutat la trupele de gr?niceri, anul 1940 g?sindu-l la Diosig, comandant de pluton din Batalionul de gr?iniceri Oradea. Locotenentul-erou Dumitru Lazea a fost ucis mi?ele?te la 4 septembrie 1940 împreun? cu al?i cinci gr?niceri români de c?tre trupele horthyste. Martori oculari au dezv?luit ulterior familiei c?, de?i r?nit fiind înc? de la plecare, dar ?i în drum spre Debre?in, un ofi?er horthyist a interzis s? i se acorde îngrijiri, respectiv s? fie pansat. footer