Revista Art-emis
Istorie
Nr. Titlu articol Autor Afişări
1 2248
2 22 iunie (1941-2013) - Remember 3579
3 + Anca Petrescu 2242
4 Acad. Alexandru Surdu 1704
5 Pogromul de la Ia?i, din iunie 1941 - Date ?i documente (2) Acad. Alexandru Surdu 3042
6 Acad. Alexandru Surdu 4304
7 Acad. Constantin B?l?ceanu Stolnici 2802
8 Acad. Constantin B?l?ceanu Stolnici 2811
9 De la Turtucaia, la Budapesta! Acad. Constantin Kiri?escu 1236
10 Despre boieri Acad. Dan Berindei 3173
11 Istorie ?i Societate Acad. Dan Berindei 2523
12 Generalul Nicolae R?descu Acad. Dinu C. Giurescu 1426
13 Construc?ia Europei, un proces care a durat 800 de ani Acad. Dinu C. Giurescu 1795
14 Rostul o?tirii noastre Acad. Dinu C. Giurescu 2190
15 Personalitatea ?i rolul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej Acad. Dinu C. Giurescu 3261
16 1978 - propunerea Pre?edintelui S.U.A., Jimmy Carter Acad. Dinu C. Giurescu 4302
17 O declara?ie surprinz?toare a lui Averell Harriman (1963) Acad. Florin Constantiniu 2676
18 Acad. Florin Constantiniu 3550
19 Informa?ii ?i documente despre Basarabia ?i 22 iunie 1941 Acad. Florin Constantiniu 3874
20 Cum a ocupat Armata Ro?ie ?inutul Her?a Acad. Florin Constantiniu 3950
21 Generalului german Erik Hansen interogat de sovietici Acad. Florin Constantiniu 5254
22 Acad. Florin Constantiniu 3489
23 Acad. Florin Constantiniu (+) 2279
24 Acad. Florin Constantiniu (+) 3396
25 Acad. Florin Constantiniu (+) 3478
26 1366
27 1646
28 Praga 1968 v?zut? de la Bucure?ti Acad. Mircea Mali?a 1392
29 Acad. Nichifor Crainic 1721
30 Acad. Nicolae Iorga 5729
31 Nota Ultimativ? a U.R.S.S. din 26 iunie 1940 Academia de ?tiin?? a Moldovei 2762
32 Scrisori papale c?tre Mihai Viteazul (3) Adrian Iscru 2813
33 Patru scrisori papale c?tre Mihai Viteazul (2) Adrian Iscru 3056
34 Patru scrisori papale c?tre Mihai Viteazul (1) Adrian Iscru 2652
35 Eugen Alim?nescu - Justi?iarul de fier Adrian Nicolae 2798
36 Masacrul de la Vini?a Adrian Nicolae Petcu 1496
37 Adrian Pandea 1027
38 Adrian Pandea 916
39 3186
40 Eroii c?zu?i la Cotul Donului - Documente de arhiv? (1) Alexandru Moraru, Chi?in?u 1147
41 Alexandru Moraru, Chi?in?u 1262
42 Alexandru Moraru, Chi?in?u 2317
43 Alexandru Moraru, Chi?in?u 2286
44 Cimitirul Militar de la ?iganca Alexandru Moraru, Chi?in?u 3067
45 70 de ani de la deport?rile sovietice din Basarabia ?i Bucovina (4) Alexandru Moraru, Chi?in?u 2983
46 70 de ani de la deport?rile sovietice din Basarabia ?i Bucovina (3) Alexandru Moraru, Chi?in?u 2678
47 70 de ani de la deport?rile sovietice din Basarabia ?i Bucovina (2) Alexandru Moraru, Chi?in?u 2609
48 70 de ani de la deport?rile sovietice din Basarabia ?i Bucovina (1) Alexandru Moraru, Chi?in?u 2721
49 Alexandru Moraru, Chi?in?u 3694
50 Alexandru Moraru, Chi?in?u 4240
51 Pentru Onoare ?i Demnitate - Alinierea la Mare?al! Alexandru Moraru, Chi?in?u 4082
52 Manipularea istoriei din interese politice ?i ideologice nu ?ine doar de trecut Alexandru Ursu, Bucovina 2376
53 Arhiva 1285
54 Declara?ia Balfour (1917) ?i Discursul Freedman (1961) B.J. Freedman 6614
55 Barbu Cioculescu 3196
56 Benedict Ciubotaru, Chi?in?u 3349
57 Benedict Ciubotaru, Chi?in?u 3184
58 Abdicarea Bianca Felseghi 1592
59 Arhitectura veche: elemente de simbolistic? ?i construc?ii cu scop spiritual (2) Cercet?tor dr. Gabriel Ungureanu 1374
60 Arhitectura veche: elemente de simbolistic? ?i construc?ii cu scop spiritual (1) Cercet?tor dr. Gabriel Ungureanu 1508
61 Cercet?tor dr. Gabriel Ungureanu 4005
62 Cercet?tor dr. Gabriel Ungureanu 3266
63 Cercet?tor dr. Gabriel Ungureanu 3083
64 Cercet?tor dr. Gabriel Ungureanu 3438
65 Culele de la M?ld?re?ti Ciprian Rus 2494
66 Claudiu P?dureanu 2972
67 Jurnalul personal al Secretarului General adjunct al P.N.?., Nicolae Pascu (4) 2224
68 Jurnalul personal al Secretarului General adjunct al P.N.?., Nicolae Pascu (3) 2437
69 Jurnalul personal al Secretarului General adjunct al P.N.?., Nicolae Pascu (2) 2130
70 Jurnalul personal al Secretarului General adjunct al P.N.?., Nicolae Pascu (1) 2528
71 Istorie, documente inedite (1) 3777
72 2827
73 2664
74 Convic?iune privitoare la Nicolae Iorga 2182
75 3773
76 Ciud??enii kominterniste 3273
77 2649
78 Comentarii asupra asupra Conferin?ei de la Potsdam 2878
79 Jurnal de pe Frontul de Est (13) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1085
80 Jurnal de pe Frontul de Est (12) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1051
81 Jurnal de pe Frontul de Est (11) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 921
82 Jurnal de pe Frontul de Est (10) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1081
83 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1274
84 Jurnal de pe Frontul de Est (9) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1117
85 Jurnal de pe Frontul de Est (7) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 590
86 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1316
87 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1592
88 Preluarea mare?alului Ion Antonescu de c?tre sovietici Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1275
89 August 1916. Un martor al dezastrului de la Turtucaia Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1302
90 Jurnal de pe Frontul de Est (5) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1249
91 Jurnal de pe Frontul de Est (4) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1091
92 Jurnal de pe Frontul de Est (3) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1071
93 Jurnal de pe Frontul de Est (2) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1269
94 Jurnal de pe Frontul de Est (1) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1283
95 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1246
96 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1355
97 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1370
98 Odessa 1941 (2) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1435
99 Odessa 1941 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1613
100 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1241
101 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1370
102 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1454
103 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1399
104 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 952
105 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1011
106 General Petre Dumitrescu (1944-1946) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1524
107 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1084
108 Fortifica?ii inutile! Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1039
109 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 907
110 Situa?ia ?i contextul istoric din august 1940 (3) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 979
111 Situa?ia ?i contextul istoric din august 1940 (2) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 994
112 Situa?ia ?i contextul istoric din august 1940 (1) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1096
113 August 1940. Arbitraj sau dictat? Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1089
114 1945. Semnarea actelor de capitulare a Germaniei Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1083
115 6-17 mai 1946. Procesul ?i condamnarea mare?alului Ion Antonescu Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1593
116 2 martie 1945. Drama generalului Gheorghe Avramescu Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1781
117 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1512
118 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 2767
119 Odesa - 1941. Armata insuficient preg?tit? ?i dotat?. Mari pierderi umane Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 2487
120 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 3432
121 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 2625
122 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 2727
123 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 3124
124 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 2540
125 1940. Ocuparea Cadrilaterului de c?tre Bulgaria (3) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 3658
126 1940. Ocuparea Cadrilaterului de c?tre Bulgaria (2) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 2911
127 1940. Ocuparea Cadrilaterului de c?tre Bulgaria (1) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 4223
128 Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 3262
129 Dictatul de la Viena - 30 august 1940 (2) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 2626
130 30 august 1940, Diktatul de la Viena (1) Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 2834
131 23 august 1944 - Considera?ii Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 2470
132 1941 - Eliberarea Basarabiei ?i a nordului Bucovinei Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 5187
133 1940 - Rapt, umilin?? ?i speran?? Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 2384
134 Cum a fost ucis Mare?alul Ion Antonescu Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 7552
135 Col. (r) Alexandru Ganenco 666
136 Serviciile speciale - instrument al expansiunii imperiului Rus ?i U.R.S.S. Col. (r) Alexandru Ganenco 973
137 Col. (r) Alexandru Ganenco 1132
138 Col. (r) Alexandru Omeag 1580
139 Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 1324
140 Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 927
141 Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 1080
142 Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 1257
143 Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 1895
144 Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 3888
145 Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 2113
146 Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 2121
147 Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 2504
148 Luptele de la Tighina (4) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 2037
149 Luptele de la Tighina (3) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 2139
150 1992 - Luptele de la Tighina (2) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 2372
151 1992 - Luptele de la Tighina (1) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 2496
152 1992 - Cei patru de la Dub?sari Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 2579
153 Radiografia r?zboiului cu Transnistria separatist? Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 3621
154 Eroii combatan?i de la Nistru Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. 2652
155 23 august 1944 - adev?ruri confiscate, fapte t?inuite Col. (r) dr. Alexandru Manafu 4156
156 Dramatism ?i sacrificiu (4) Col. (r) dr. Alexandru Manafu 2592
157 Dramatism ?i sacrificiu (3) Col. (r) dr. Alexandru Manafu 2968
158 Dramatism ?i sacrificiu (2) Col. (r) dr. Alexandru Manafu 3014
159 Dramatism ?i sacrificiu (1) Col. (r) dr. Alexandru Manafu 3203
160 Col. (r) dr. Alexandru Manafu 2909
161 Col. (r) dr. Alexandru Manafu 3064
162 Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 1030
163 Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 1011
164 Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 960
165 Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 964
166 Declara?ia de Independen?? de la Oradea - 12 octombrie 1918. Primul ora? al Marii Uniri Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 1411
167 Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 868
168 Dictatul de la Viena. Confesiuni (3) Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 932
169 Dictatul de la Viena. Confesiuni (2) Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 1095
170 Dictatul de la Viena. Confesiuni (1) Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 1081
171 Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 941
172 Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 1004
173 Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 1333
174 1918 - Divizia 11 la Chi?in?u (2) Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 1237
175 1918 - Divizia 11 la Chi?in?u, (1) Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 1563
176 Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 2020
177 Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 2380
178 Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 2119
179 Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 2656
180 Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 2445
181 Atriocit??i ungure?ti comise dup? septembrie 1940, sub administra?ie horthyst? Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 2309
182 Bihorul ?i chestiunea Unirii (4) Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 2191
183 Bihorul ?i chestiunea Unirii (3) Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 2076
184 Bihorul ?i chestiunea Unirii (2) Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 2580
185 Bihorul ?i chestiunea Unirii (1) Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat 2700
186 Col. (r) Gheorghe Popoviciu 927
187 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1176
188 Serviciul Special de Informa?ii dup? 23 August 1944 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 910
189 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 729
190 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1037
191 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1488
192 Puncte de vedere privind Istoria Mi?c?rii Legionare (2) Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1659
193 Puncte de vedere privind Istoria Mi?c?rii Legionare (1) Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1977
194 Mihail Moruzov ?i Mi?carea Legionar? Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1318
195 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1734
196 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1407
197 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1649
198 24 Ianuarie, o zi cu dubl? semnifica?ie na?ional? Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1944
199 Actul abdic?rii de la 30 decembrie 1947 - puncte de vedere Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1821
200 Puncte de vedere privind activitatea S.S.I. dup? 23 august 1944 (3) Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1484
201 Puncte de vedere privind activitatea S.S.I. dup? 23 august 1944 (2) Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1384
202 Puncte de vedere privind activitatea S.S.I. dup? 23 august 1944 (1) Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1623
203 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1926
204 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1774
205 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 1974
206 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2001
207 Tentative de atentate legionare dejucate de S.S.I. Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2593
208 Cezar Librecht, ?eful serviciului de informa?ii creat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2394
209 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2717
210 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2199
211 Asasinatele de la Jilava, Snagov ?i Strejnicul Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2142
212 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2618
213 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 3659
214 Lt. Col. Traian Borcescu - m?rturii despre momentul 23 august 1944 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2653
215 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2869
216 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2356
217 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2476
218 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 3119
219 Frontul de Est - Subdiviziuni informativ teritoriale Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2576
220 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2581
221 Sistemul de Intelligence creat de Alexandru Ioan Cuza Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 3152
222 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2890
223 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2999
224 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2581
225 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2741
226 Evenimentele de la 23 august 1944 ?i urm?rile acestora Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 2900
227 Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase 7997
228 Informa?ia, cea mai veche, perfec?ionat? ?i perfectibil? arm? din arsenalul umanit??ii Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea 2035
229 Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea 3283
230 R?zboiul de Independen?? de la 1877 Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea 4117
231 Col. (r) prof.univ.dr. Ion Dragoman & Comisar de Poli?ie dr. David Ungureanu 1847
232 Col. (r) prof.univ.dr. Ion Dragoman & Comisar de Poli?ie dr. David Ungureanu 2020
233 Col. (r) Remus Macovei 1382
234 Eroii de la Chilia Veche Col. (r) Remus Macovei 2912
235 Col. (r) Remus Macovei 5862
236 Plugarii de la Turtucaia Col. (r) Remus Macovei 4041
237 Col. (r) Remus Macovei 6115
238 Dezrobitorii din '41 Col. (r) Remus Macovei 3286
239 Col. (r.) dr. Dan Pris?caru 1976
240 Col. (r.) dr. Dan Pris?caru 1072
241 Col. prof. univ. dr. Adrian Stroea & col.(r) Marin Ghinoiu 4897
242 Col.(r) Victor Neghin? 1102
243 Colonel dr. Mircea T?nase 1141
244 Colonel dr. Mircea T?nase 934
245 Colonel dr. Mircea T?nase 921
246 Colonel dr. Mircea T?nase 949
247 Basarabia 200 (2) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru & Mr. dr. Luiza Laz?r Rotaru 3075
248 Basarabia 200 (1) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru & Mr. dr. Luiza Laz?r Rotaru 3641
249 Contribu?ia lui Ion Antonescu la Unirea cea Mare Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 1593
250 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 1443
251 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 1208
252 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 1669
253 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2129
254 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 889
255 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 1594
256 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2266
257 Carol al II-lea ?i Ion Antonescu Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2250
258 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2013
259 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2152
260 De la Trianon la Dictatul de la Viena (3) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2054
261 De la Trianon la Diktatul de la Viena (2) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2030
262 De la Trianon la Dictatul de la Viena (1) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2175
263 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2451
264 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2613
265 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2618
266 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2393
267 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2303
268 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2866
269 1 Decembrie, Ziua Na?ional? Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2776
270 Senatorul - General Ioan Emanoil Florescu (4) 4 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2597
271 Senatorul - General Ioan Emanoil Florescu (3) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2277
272 Senatorul - General Ioan Emanoil Florescu (2) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2273
273 Senatorul - General Ioan Emanoil Florescu (1) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2948
274 Senatorul, General Nicolae Golescu (4) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2367
275 Senatorul, General Nicolae Golescu (3) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2186
276 Senatorul, General Nicolae Golescu (2) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2143
277 Senatorul, Generalul Nicolae Golescu (1) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 3047
278 23 august 1944 - Preliminariile Tr?d?rii (2) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 3987
279 23 august 1944 - Preliminariile Tr?d?rii (1) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 3401
280 23 august 1944 - Remember Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 3280
281 200 de ani de la primul rapt teritorial rusesc Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 3976
282 Basarabia 200 (3) Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 2820
283 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 3678
284 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 3630
285 Mare?alul Ion Antonescu - Restabilirea grani?elor na?ionale, 1940-1944 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 3865
286 Mare?alului Ion Antonescu - Cuget?ri Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 3949
287 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 3442
288 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 3349
289 Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. 3574
290 Comandor Av. (r) Dr J?nel T?nase 1001
291 Comandor Av. (r) Dr J?nel T?nase 1272
292 Comandor aviator (r) Dr. Marius-Adrian Nicoar? 885
293 Comandor aviator (r) Dr. Marius-Adrian Nicoar? 889
294 Comandor aviator (r) Dr. Marius-Adrian Nicoar? 1074
295 Comandor aviator (r) Dr. Marius-Adrian Nicoar? 1807
296 Comandor aviator (r) Dr. Marius-Adrian Nicoar? 2420
297 IAR 80 si batalia din 10 iunie 1944 (2) Comandor Dan Vizanty 2506
298 I.A.R. 80 si batalia din 10 iunie 1944 (1) Comandor Dan Vizanty 2661
299 3082
300 3083
301 2345
302 2610
303 1907- Remember Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru 2189
304 Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru 2222
305 Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru 3536
306 Dacia nemuritoare ?i importan?a Unit??ii, Suveranit??ii ?i Identit??ii Na?ionale Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru 4902
307 De ce n-a avut loc re-Unirea acum 25 de ani? (3) Conf. univ. dr. Vasile Soimaru 1634
308 De ce n-a avut loc re-Unirea acum 25? (2) Conf. univ. dr. Vasile Soimaru 1776
309 De ce n-a avut loc re-Unirea acum 25 de ani? (1) Conf. univ. dr. Vasile Soimaru 1788
310 Cotul Donului - o dram? a istoriei noastre Constantin Eretescu, S.U.A. 2894
311 Experien?e din trecut Constantin Schifrinet 2262
312 Salutul lui Ispas Contraamiral (r) Eugen Laurian 1518
313 Amintiri din Crimeea Costic? Popa 2627
314 Cristian Negrea 2681
315 Cristian Negrea 2691
316 Ce-ar fi fost Basarabia f?r? unirea din 1918 (3) Cristian Negrea 1938
317 Ce-ar fi fost Basarabia f?r? unirea din 1918 (2) Cristian Negrea 2201
318 Ce-ar fi fost Basarabia f?r? Unirea din 1918 (1) Cristian Negrea 2011
319 Ap?rarea lui Antonescu (1940 - 1944) Cristian Negrea 3010
320 Cine e agresorul? (6) Cristian Negrea 2734
321 Cine a fost agresorul? (5) Cristian Negrea 2972
322 Cine a fost agresorul? (4) Cristian Negrea 3509
323 Cristian Negrea 3271
324 Cristian Negrea 3313
325 Cine a fost agresorul? (3) Cristian Negrea 4441
326 Cine a fost agresorul? (2) Cristian Negrea 3912
327 1940 - Cedarea Basarabiei. Erau alternative? (3) Cristian Negrea 2915
328 Cine-a fost agresorul? (1) Cristian Negrea 4050
329 1940 - Cedarea Basarabiei. Erau alternative? (2) Cristian Negrea 3771
330 1940 - Cedarea Basarabiei. Erau alternative? (1) Cristian Negrea 2839
331 Cristian Negrea 2832
332 Cristian Negrea 3388
333 A tr?it ca un erou, a luptat ca un erou ?i a murit ca un erou Cristian Negrea 3560
334 Cristian Negrea 3387
335 Cristian Negrea 3662
336 Cristian Negrea 3934
337 Cristian Negrea 3725
338 Ne puteam opri pe Nistru? (2) Cristian Negrea 3426
339 Ne puteam opri pe Nistru ? (1) Cristian Negrea 3126
340 28 iunie 1940 - Eroi necunoscu?i Cristian Negrea 2771
341 Cum s-a negociat moartea unei lumi Cristian Unteanu 1950
342 1 iunie 1946. Detalii dinaintea execu?iei Cristinel C. Popa 2719
343 1 iunie 1946 - Asasinarea Mare?alului Cristinel C. Popa 3044
344 Dan Antoniu, Cercet?tor istoric 969
345 O enigm? elucidat?. Aventura avionului Messerschmitt Bf 109G la Industria Aeronautic? Roman? Dan Antoniu, Cercet?tor istoric 4345
346 Dan Antoniu, Cercet?tor istoric 1206
347 Momente ale Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 Dan Antoniu, Cercet?tor istoric 1269
348 Dan Gheorghe 2450
349 Regele care ?i-a scos ?ara la tarab? (4) Dan Meri?or 3212
350 Regele care ?i-a scos ?ara la tarab? (3) Dan Meri?or 3332
351 Regele care ?i-a scos ?ara la tarab? (2) Dan Meri?or 3941
352 Regele care ?i-a scos ?ara la tarab? (1) Dan Meri?or 5213
353 Ororile sexuale ale osta?ilor sovietici Daniel Gu?? 1757
354 Dorina Lasc?r 3065
355 Dr. Constantin Corneanu 2159
356 Tribunalele Poporului, instan?e ale abuzurilor Dr. Constantin Corneanu 1214
357 Telegrama de la Stockholm Dr. Constantin Corneanu 2569
358 Dr. Constantin Ioni?escu 1837
359 Piatra de la Tite?ti, ?ara Lovi?tei Dr. Constantin Ioni?escu 2445
360 Pe urmele domnitorului Basarab I ?i ale tat?lui s?u, Thocomerius Dr. Constantin Ioni?escu 2208
361 Polovragi, Apollo T?m?duitorul ?i Zamolxe Vraciul Dr. Constantin Ioni?escu & Prof. Daniela Ioni?escu 1275
362 Dr. Constantin Ioni?escu & Prof. Daniela Ioni?escu 1988
363 Posada de pe Valea Oltului (4) Dr. Constantin Ioni?escu & Prof. George Voica 1486
364 Posada de pe Valea Oltului (3) Dr. Constantin Ioni?escu & Prof. George Voica 1559
365 Posada de pe Valea Oltului (2) Dr. Constantin Ioni?escu & Prof. George Voica 1730
366 Posada de pe Valea Oltului (1) Dr. Constantin Ioni?escu & Prof. George Voica 1633
367 Dr. Costin Scurtu 1204
368 Dr. Gelu Neam?u 3066
369 Dr. Iosif Niculescu (+) 1376
370 Dr. Iosif Niculescu (+) 1381
371 Dr. Larry Watts 2035
372 Dr. Larry Watts 1764
373 Dr. Larry Watts 2237
374 Dr. Larry Watts 2303
375 Dr. Larry Watts 3350
376 Dr. Larry Watts 3542
377 Dr. Larry Watts 2829
378 Dr. Larry Watts 3162
379 Dr. Larry Watts 3281
380 Dr. Larry Watts 3459
381 Dr. Liviu ??ranu 1790
382 Dr. Liviu ??ranu 1658
383 Dr. Liviu ??ranu 1802
384 60 de ani de la Revolu?ia ungar? (2) Dr. Liviu ??ranu 1378
385 60 de ani de la revolu?ia ungar? (1) Dr. Liviu ??ranu 1342
386 Dr. Liviu ??ranu 2043
387 Dr. Liviu ??ranu 2026
388 Dr. Liviu ??ranu 2518
389 Alexandru Vaida Voievod, un politician ie?it din tipare? Dr. Lucian Ien??escu 2490
390 Dr. Lucian Ien??escu 2856
391 Dr. Lucian Ien??escu 3673
392 Dr. Marian Nencescu 6387
393 Dr. Marian Nencescu 3571
394 Dr. Marian Nencescu 3859
395 Dr. Marian Nencescu 3790
396 Dr. Marian Nencescu 3845
397 Dr. Napoleon Savescu 4153
398 Dr. Valeriu Avram, Cercet?tor ?tiin?ific & Comandor Av. (r) Dr. Marius-Adrian Nicoar? 973
399 Dr. Valeriu Avram, Cercet?tor ?tiin?ific & Comandor Av. (r) Dr. Marius-Adrian Nicoar? 1165
400 Dr. Valeriu Avram, Cercet?tor ?tiin?ific & Comandor Av. (r) Dr. Marius-Adrian Nicoar? 923
401 Dr. Valeriu Avram, Cercet?tor ?tiin?ific & Comandor Av. (r) Dr. Marius-Adrian Nicoar? 962
402 Dr. Vasile M?rcule? & dr. Ioan M?rcule? 3048
403 Posada, 9-12 noiembrie 1330 - unde? Dr. Vasile M?rcule? & dr. Ioan M?rcule? 3797
404 Terra Medies, o problem? controversat? Dr. Vasile M?rcule? & dr. Ioan M?rcule? 2948
405 Dr. Vasile M?rcule? & Theodora M?rcule? 2240
406 Dr. Vasile M?rcule? & Theodora M?rcule? 3404
407 Dr. Vlad Hogea 2524
408 Nicolae Ceau?escu a vrut s?-i ridice statuie Mare?alului Ion Antonescu Dr. Vlad Hogea 5759
409 Dr. Vlad Hogea (+) 1042
410 Dr. Vlad Pohil?, Chi?in?u 3376
411 Fanfara mor?ii Dumitru C. M?ld?rescu 1187
412 Unul dintre cele mai bine p?strate secrete ale istoriei scolului trecut Ec. dr. Radu Golban 5263
413 Elena Perticari Davila 2448
414 Eugen Zainea 1074
415 Eugen Zainea 1079
416 Eugen Zainea 1211
417 Eugen Zainea 1254
418 Eugen Zainea 851
419 De 72 de ani, pe drum spre eternitate, Eugen Zainea 1426
420 Gabriel Tudor 3885
421 Gabriela Vasilescu 5573
422 Gabriela Vasilescu 3308
423 Gabriela Vasilescu 3026
424 Gabriela Vasilescu 25342
425 Gabriela Vasilescu 5105
426 Gabriela Vasilescu 5468
427 Regina Maria - ultima romantic? Gabriela Vasilescu 6340
428 Tratatul de pace de la Trianon - 4 iunie 1920 Gabriela Vasilescu 8695
429 "Domnul Tudor" Gabriela Vasilescu 2997
430 Gabriela Vasilescu 4805
431 Identitatea natural? ?i suveranitatea simbolistic? General (r) Dr. Mircea Chelaru 2609
432 Preem?iunea dacic? General (r) Dr. Mircea Chelaru 4127
433 1640
434 1789
435 1614
436 General Bg. (r) Prof. univ. dr. Stan Petrescu 1303
437 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1330
438 Centenarul Unit??ii Na?ionale (7) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1031
439 Centenarul Unit??ii Na?ionale (6) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1161
440 Centenarul Unit??ii Na?ionale (5) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1299
441 Centenarul Unit??ii Na?ionale (4) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1167
442 Centenarul Unit??ii Na?ionale (3) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1154
443 Centenarul Unit??ii Na?ionale (2) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1216
444 Centenarul Unit??ii Na?ionale (1) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1353
445 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1474
446 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1396
447 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1553
448 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1452
449 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1711
450 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1611
451 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1719
452 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1724
453 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1719
454 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1643
455 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1972
456 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1643
457 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1810
458 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1567
459 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1812
460 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1777
461 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 2164
462 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1948
463 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1671
464 Dosar special: Terorismul revizionist ungar (6) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 2139
465 Dosar special: Terorismul revizionist ungar (5) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 2379
466 Dosar special: Terorismul revizionist ungar (4) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 2088
467 Dosar special: Terorismul revizionist ungar (3) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 2852
468 Dosar special: Terorismul revizionist ungar (2) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 2270
469 Dosar special: Terorismul revizionist ungar (1) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 2514
470 Vivat, cresceat, floreat Romania Magna! General Br. (r) Aurel I. Rogojan 2756
471 Fiecare parte cu adev?rul s?u istoric General Br. (r) Aurel I. Rogojan 2746
472 Retrospectiv? dup? 24 de ani (5) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 2593
473 Retrospectiv? dup? 24 de ani (4) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 2590
474 Retrospectiv? dup? 24 de ani (3) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 3048
475 Retrospectiv? dup? 24 de ani (2) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 3024
476 Retrospectiv? dup? 24 de ani (1) General Br. (r) Aurel I. Rogojan 3201
477 Mituri din lumea serviciilor secrete General Br. (r) Aurel I. Rogojan 2768
478 Americanul care ne red? istoria General Br. (r) Aurel I. Rogojan 3202
479 Obedien?a extern? a complotului din 1989 General Br. (r) Aurel I. Rogojan 4176
480 General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 4116
481 Spionaj, diamante ?i valut? General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 4337
482 Frontul secret, o lume paralel? cu cea real? General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 3031
483 General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 3482
484 Moruzov (3) General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 3997
485 Mihail Moruzov (2) General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 3537
486 Eugen Cristescu - Omul de tain? al Mare?alului (1) General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 4318
487 Mihail Moruzov (1) General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 4905
488 General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 7021
489 75 de ani de la tragica b?t?lie de la Cotul Donului - O rememorare necesar? General de Flotil? Aerian?, veteran de r?zboi, Radu Theodoru 984
490 General Marcel Olteanu 3617
491 21 august 1968 - 50 de ani de istorie General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1002
492 General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1606
493 General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1477
494 General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 11871
495 Revolu?ia de la 1821 - concluzii de ordin militar 1821 General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 5650
496 La 23 august 1944 regele Mihai ?i-a tr?dat proprii solda?i ?i poporul s?u General Platon Chirnoag? 1216
497 General Platon Chirnoag? 1318
498 23 august 1944 General Platon Chirnoag? 2727
499 22 iunie 1941 - Primele ac?iuni militare General Platon Chirnoag? 3505
500 Gheorghe I. Bratianu 1247
501 C?derea de la 1204 ?i consecin?ele ei 1301
502 1569
503 Pogromul de la Ia?i din iunie 1941. Date ?i documente (6) I.I.P. 2788
504 Pogromul de la Ia?i din iunie 1941. Date ?i documente (5) I.I.P. 3407
505 Ieromonah Dosoftei Dijm?rescu 1516
506 Drum c?tre Zalmoxis (IX) Iftimie Nesfantu 3553
507 Drum c?tre Zalmoxis (VIII) Iftimie Nesfantu 3395
508 Drum c?tre Zalmoxis (VII) Iftimie Nesfantu 3308
509 Drum c?tre Zalmoxis (VI) Iftimie Nesfantu 3940
510 Drum c?tre Zalmoxis (V) Iftimie Nesfantu 3659
511 Iftimie Nesfantu 3551
512 Iftimie Nesfantu 3250
513 Drum c?tre Zalmoxis (II) Iftimie Nesfantu 3377
514 Drum c?tre Zalmoxis (I) Iftimie Nesfantu 4133
515 Neamul Rudenilor Ing. dr. Mihai Sporis 3017
516 Asasinarea Mare?alului Ioan D?nil? 3399
517 Centenarul luptelor de la M?r??ti, M?r??e?ti ?i Oituz Ioan Galdea 1217
518 205 ani de la r?pirea Basarabiei Ioan Galdea 1601
519 Ioan Galdea 1652
520 Armata ?i Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 Ioan Galdea 1605
521 Ioan Galdea 2276
522 Ioan Galdea 2200
523 Ioan Galdea 2315
524 Ioan Galdea 2612
525 Ioan Galdea 2036
526 Ioan Galdea 2248
527 230 de ani de la martiriul lui Horea, Clo?ca ?i Cri?an Ioan Galdea 2324
528 Ioan Galdea 2892
529 Ioan Galdea 3270
530 Cazul Struma ?i oferta Mare?alului Antonescu Ioan Ispas 1750
531 Ioan Ispas 3624
532 Ioan Ispas 3656
533 Antarctica - Neu Schwabenland Ioan Paul 3571
534 Ion Anton Datcu 3476
535 Ion Cernei, Chi?in?u 2178
536 1661
537 George C?linescu despre Mare?alul Antonescu Ion Cristoiu 3122
538 De la Cotul Donului la Stalingradul de la Dun?re Ion Maldarescu 1224
539 Atentat la Mare?al (4) Ion Maldarescu 1849
540 Atentat la Mare?al (3) Ion Maldarescu 1793
541 Atentat la Mare?al (2) Ion Maldarescu 1813
542 1944 - Atentat la Mare?al (1) Ion Maldarescu 1823
543 Ion Maldarescu 2311
544 Ion Maldarescu 2476
545 Ion Maldarescu 2955
546 Ion Maldarescu 3014
547 Ion Maldarescu 2571
548 Ion Maldarescu 2756
549 Ion Maldarescu 3457
550 Ion Maldarescu 3979
551 Ion Maldarescu 3359
552 Little Boy & Fat Man - 45 Ion Maldarescu 2921
553 30 decembrie 1947 Ion Maldarescu 5328
554 Ion Maldarescu 2902
555 Masacrul de la Lunca Prutului, februarie 1941 Ion Maldarescu 3901
556 AUGUST '44 Ion Maldarescu 3496
557 Remember, 6 - 9 august 1945 - Hiroshima ?i Nagasaki Ion Maldarescu 9743
558 Ion Maldarescu 3545
559 Bombardamentul de la Dresda - 13/14 februarie 1945 Ion Maldarescu 7210
560 Masacrul de la Katyn - 1940 Ion Maldarescu 4393
561 1940 - Diktatul de la Viena Ion Maldarescu 3141
562 Ion R. Popa 3139
563 Icarul din Bin?in?i Ion Scorobete 2634
564 Adev?rul despre r?zboiul din Irak Joseph Kishore, S.U.A. 1799
565 Lauren?iu Dologa 1322
566 Gheorghe B?nciulescu, primul pilot din lume care a zburat cu picioarele amputate Lauren?iu Dologa 1125
567 Generalul Ioan Alecu Sion - Leul de la Cotul Donului Lauren?iu Dologa 6885
568 Mihail Frunze, p?rintele uitat al Uniunii Sovietice Lauren?iu Dologa 2169
569 Lauren?iu Dologa 2588
570 Lauren?iu Dologa 2162
571 Lauren?iu Dologa 3509
572 Fortarea?a lui Gerstenberg (1) Lauren?iu Dologa 2669
573 Vulturul Frontului de Est Lauren?iu Dologa 2967
574 Laz?r L?dariu, Chi?in?u 1155
575 Lector univ. dr. Florian Bichir 1114
576 Lector univ. dr. Florian Bichir 1154
577 Lector univ. dr. Florian Bichir 1071
578 Lector univ. dr. Florian Bichir 1106
579 Lector univ. dr. Florian Bichir 1407
580 A treia Rom? - mitul ve?nic al panslavismului (2) Lector univ. dr. Florian Bichir 1169
581 A treia Rom? - mitul ve?nic al panslavismului (1) Lector univ. dr. Florian Bichir 1346
582 Lector univ. dr. Florian Bichir 2520
583 Lector univ. dr. Florian Bichir 2538
584 Lector univ. dr. Florian Bichir 2740
585 Lector univ. dr. Florian Bichir 2785
586 Ligia Tibu 2102
587 Lt. col. (r) Drd. Constantin Mo?incat 2622
588 Lt. col. (r) Drd. Constantin Mo?incat 2781
589 Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 3839
590 Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 2610
591 Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 3487
592 1952 - Un episod controversat din via?a Anei Toma Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 5483
593 Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 3016
594 Biografia unui spion sovietic - generalul Ion ?erb Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 7880
595 Suspendarea lui ?opescu Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 4208
596 65 de ani de la abdicarea Regelui Mihai Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 3457
597 Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 7938
598 Licen?? britanic? pentru motoarele avionului IAR-93 B Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 4196
599 Caz de spionaj Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 3819
600 Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 2704
601 Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 3094
602 Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 5575
603 Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 3483
604 Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 4331
605 Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 5352
606 Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 5377
607 Organiza?ia Tratatului de la Var?ovia (1984-1985) Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 5074
608 Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 4469
609 Lt. col.(r) Dr. Petre Opri? 4095
610 Eroii-martiri de la Oarba de Mure? Lt. col.(r) medic primar oftalmolog Constantin Ioni?escu 1253
611 Revolu?ia de la 1948 - 170 ani Lumini?a Cornelia Zugravu 2107
612 M. Raphael Johnson, Ph.D., U.S.A. 1034
613 M. Raphael Johnson, Ph.D., U.S.A. 1216
614 M. Raphael Johnson, Ph.D., U.S.A. 2016
615 Procesul con?tiin?elor na?ionale - Pamfil ?eicaru (3) M?d?lin Nec?u?u 1663
616 Procesul con?tiin?elor na?ionale - Pamfil ?eicaru (2) M?d?lin Nec?u?u 1620
617 Procesul con?tiin?elor na?ionale - Pamfil ?eicaru (1) M?d?lin Nec?u?u 1422
618 M?d?lin Nec?u?u 1859
619 M?d?lin Nec?u?u 1808
620 M?d?lin Nec?u?u 2248
621 Maior Dr. Luiza Rotaru 1246
622 Odessa - gustul amar al victoriei Manuel St?nescu 1258
623 15 mai 1946 - Memoriul depus la Tribunalul Poporului (2) Mare?al Ion Antonescu 1303
624 15 mai 1946 - Memoriul depus la Tribunalul Poporului (1) Mare?al Ion Antonescu 1179
625 Memoriul depus la Tribunalul Poporului la 15 mai 1946 (3) Mare?al Ion Antonescu 1561
626 Memoriul depus la Tribunalul Poporului la 15 mai 1946 (2) Mare?al Ion Antonescu 1463
627 Memoriul depus la Tribunalul Poporului la 15 mai 1946 (1) Mare?al Ion Antonescu 1440
628 Mare?al Ion Antonescu 1006
629 1 ianuarie 1942 - Proclama?ie c?tre ?ar? Mare?al Ion Antonescu 2547
630 Zilele Minciunii Universale Mare?al Ion Antonescu 3295
631 Mare?al Ion Antonescu 3412
632 Mare?al Ion Antonescu 4126
633 Insemn?ri din celul? - 23 august 1944 Mare?al Ion Antonescu 4649
634 22 iunie 1941 Mare?al Ion Antonescu 2749
635 Adev?ruri care se cer scoase din morminte Maria Toac?, Cern?u?i, Ucraina 2126
636 Iuliu Maniu pl?tit de guvernul britanic pentru complotul de la 23 august 1944 Mariana Iancu 1918
637 Marius Diaconescu 5504
638 Matei Udrea 3822
639 T?bli?ele cerate de la Ro?ia Montan? Melania Papadache 3252
640 Michael Nicholas Blaga 3317
641 Mihai Chirea 2545
642 Mihai Dragnea 3895
643 B?t?lia dintre Vasile Lupu ?i Matei Basarab Mihai Dragnea 3092
644 1797
645 Decembrie '89 - Gruparea Iliescu-Militaru-Brucan Nicolae Bucur 4711
646 Nicolae Ro?ca, Chi?in?u 1499
647 Richard Sorge - Spionul secolului al XX-lea 1590
648 Samuraiul Nabuo Fujita a bombardat America 5484
649 2814
650 Oana Nu?? 2901
651 Regele Mihai s-a n?scut prematur sau regina-mam? Elena era deja gravid? cu colonelul Manos? Octav Cristea 3583
652 Anexarea Moldovei dintre Prut ?i Nistru de c?tre Imperiul Rus (2) Pan Halippa 2782
653 Anexarea Moldovei dintre Prut ?i Nistru de c?tre Imperiul Rus (1) Pan Halippa 3122
654 Jurnal de pe Frontul de Est (8) Paul Otto Schmidt 1144
655 Aspecte ale foametei din anii 1946-1947 Petru Grior, Cern?u?i 1567
656 Petru Grior, Cern?u?i 2218
657 ?inutul Her?a sub domina?ia puterii sovietice (1940-1941) Petru Grior, Cern?u?i 2654
658 Petru Grior, Cern?u?i 2051
659 Mare?alul Ion Antonescu, simbolul Intransigen?ei ?i Demnit??ii Prof. Daniela Vacarciuc, Chi?in?u 2974
660 Un destin, o misiune: Mare?alul Ion Antonescu ?i lupta pentru Basarabia (5) Prof. dr. Corneliu Ciucanu 1594
661 Un destin, o misiune: Mare?alul Ion Antonescu ?i lupta pentru Basarabia (3) Prof. dr. Corneliu Ciucanu 1859
662 Un destin, o misiune: Mare?alul Ion Antonescu ?i lupta pentru Basarabia (3) Prof. dr. Corneliu Ciucanu 1661
663 Un destin, o misiune: Mare?alul Ion Antonescu ?i lupta pentru Basarabia (2) Prof. dr. Corneliu Ciucanu 1985
664 Un destin, o misiune: Mare?alul Ion Antonescu ?i lupta pentru Basarabia (1) Prof. dr. Corneliu Ciucanu 2100
665 Prof. dr. Corneliu Ciucanu 4225
666 Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 817
667 Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 1095
668 Carol al II-lea ?i arma puterii sale - tr?darea (3) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 1224
669 Carol al II-lea ?i arma puterii sale - tr?darea (2) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 1097
670 Carol al II-lea ?i arma puterii sale - tr?darea (1) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 1050
671 Copil?ria ?i tinere?ea regelui Carol al II-lea Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 925
672 Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 1091
673 Privire sub Coroan? - 23 august 1944 - de trei ori TR?DARE (3) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 1063
674 Privire sub Coroan? - 23 august 1944 - de trei ori TR?DARE (2) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 1234
675 Privire sub Coroan? - 23 august 1944 - de trei ori TR?DARE (1) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 1316
676 Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 2409
677 Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 2398
678 Cine sunt hunii-ungro-maghiarii? (2) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 3359
679 Tr?darea politic? - testamentul dezastrului na?ional (2) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 2898
680 Tr?darea politic? - testamentul dezastrului na?ional (1) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 2944
681 Cine sunt hunii-ungro-maghiarii? Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 7410
682 Mesajul bol?evic al regelui Mihai I Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 2984
683 Documente secrete ale tr?d?rii Regelui Mihai (5) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 3568
684 Documente secrete ale tr?d?rii Regelui Mihai (4) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 2962
685 Documente secrete ale tr?d?rii Regelui Mihai (3) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 3153
686 Documente secrete ale tr?d?rii Regelui Mihai (2) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 3330
687 Documente secrete - Tr?darea Regelui Mihai (1) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 4907
688 Un asasinat odios Prof. dr. Gheorghe Dumitra?cu 2201
689 Prof. dr. Gic? Manole 1784
690 Prof. dr. Gic? Manole 1612
691 Prof. dr. Gic? Manole 1794
692 Prof. dr. Gic? Manole 2370
693 Un blazon compromis Prof. dr. Gic? Manole 3326
694 Prof. dr. Gic? Manole 2784
695 Prof. dr. Gic? Manole 3800
696 Prof. dr. Gic? Manole 4228
697 1919 - Un an ignorat Prof. dr. Gic? Manole 2912
698 Primul Razboi Mondial, un conflict a?teptat (1) Prof. dr. Gic? Manole 4115
699 Jurnal de pe Frontul de Est (6) Prof. George Voica 1183
700 Victime ale Diktatului de la Viena Prof. Iosif Popa 2826
701 Prof. Mihai Beltechi 3318
702 Iradeaua imperial? din 9/22 mai 1905 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu 1290
703 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu 3762
704 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Dr. Virgil Coman 3735
705 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Conf. univ. dr. G.D. Iscru 3183
706 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Conf. univ. dr. G.D. Iscru 3320
707 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Conf. univ. dr. G.D. Iscru 3118
708 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Conf. univ. dr. G.D. Iscru 2978
709 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Conf. univ. dr. G.D. Iscru 3681
710 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Conf. univ. dr. G.D. Iscru 3202
711 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Conf. univ. dr. G.D. Iscru 4018
712 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Prof. Maria Petre 4345
713 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Prof. Maria Petre 3021
714 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Prof. Maria Petre 4235
715 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Prof. Maria Petre 3491
716 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Prof. Maria Petre 3440
717 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Prof. Maria Petre 4970
718 Peninsula Balcanic? - Mozaic etnico-lingvistic ?i spiritual (4) Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Prof. Maria Petre 3042
719 Peninsula Balcanic? - Mozaic etnico-lingvistic ?i spiritual (3) Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Prof. Maria Petre 3192
720 Peninsula Balcanic? - Mozaic etnico-lingvistic ?i spiritual (2) Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Prof. Maria Petre 2931
721 Peninsula Balcanic? - Mozaic etnico-lingvistic ?i spiritual (1) Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Prof. Maria Petre 4094
722 Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Prof. Maria Petre 3406
723 Spiru Haret, membru al comunit??ii interna?ionale a educa?iei Prof. univ. dr. Constantin Schifirne? 2474
724 M?r??ti, M?r??e?ti, Oituz - Salvarea fiin?ei na?ionale Prof. univ. dr. Corneliu Mihai Lungu, Mwmbru A.O.?.R. 924
725 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 2667
726 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 2266
727 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 2004
728 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 2428
729 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 2269
730 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 2787
731 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 2324
732 Mi?carea de rezisten?? antisovietic? ?i anticomunist? a fost ini?iat? ?i creat? de Germania Prof. univ. dr. Corvin Lupu 2559
733 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 2428
734 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 2720
735 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 3761
736 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 3536
737 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 4233
738 Din nou despre asasinarea generalului Vasile Milea Prof. univ. dr. Corvin Lupu 4910
739 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 3156
740 Decembrie 1989, la Bucure?ti (7) Prof. univ. dr. Corvin Lupu 3768
741 Decembrie 1989, la Bucure?ti (6) Prof. univ. dr. Corvin Lupu 3771
742 Decembrie 1989, la Bucure?ti (5) Prof. univ. dr. Corvin Lupu 3690
743 Decembrie 1989, la Bucure?ti (4) Prof. univ. dr. Corvin Lupu 4035
744 Decembrie 1989, la Bucure?ti (3) Prof. univ. dr. Corvin Lupu 3887
745 Decembrie 1989 la Bucure?ti (2) Prof. univ. dr. Corvin Lupu 4458
746 Decembrie 1989, la Bucure?ti (1) Prof. univ. dr. Corvin Lupu 3819
747 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 3272
748 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 3593
749 Agresarea istoriei contemporane. Propaganda ?i mistificare Prof. univ. dr. Corvin Lupu 3898
750 Prof. univ. dr. Corvin Lupu 3659
751 Prof. univ. dr. Dinu Po?tarencu, Chi?in?u 2835
752 Prof. univ. dr. Dinu Po?tarencu, Chi?in?u 2904
753 Prof. univ. dr. Dinu Po?tarencu, Chi?in?u 2998
754 Prof. univ. dr. Dinu Po?tarencu, Chi?in?u 3443
755 Prof. univ. dr. Dinu Po?tarencu, Chi?in?u 3215
756 Pledoaria nobilimii basarabene (2) Prof. univ. dr. Dinu Po?tarencu, Chi?in?u 3286
757 Pledoaria nobilimii basarabene (1) Prof. univ. dr. Dinu Po?tarencu, Chi?in?u 2698
758 Prof. univ. dr. Dinu Po?tarencu, Chi?in?u 3638
759 Prof. univ. dr. Dinu Po?tarencu, Chi?in?u 3349
760 1812 - Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus Prof. univ. dr. Dinu Po?tarencu, Chi?in?u 4471
761 Traian Vuia, un pionier al avia?iei mondiale (2) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1599
762 Prof. univ. dr. George G. Potra, Membru A.O.?.R. 1934
763 Prof. univ. dr. George G. Potra, Membru A.O.?.R. 1744
764 Prof. univ. dr. George G. Potra, Membru A.O.?.R. 2081
765 Prof. univ. dr. George G. Potra, Membru A.O.?.R. 1996
766 Prof. univ. dr. George G. Potra, Membru A.O.?.R. 2488
767 Prof. univ. dr. George G. Potra, Membru A.O.?.R. 2556
768 Demiterea lui Nicolae Titulescu v?zut? de Foreign Office (4) Prof. univ. dr. George G. Potra, Membru A.O.?.R. 2243
769 Demiterea lui Nicolae Titulescu v?zut? de Foreign Office (3) Prof. univ. dr. George G. Potra, Membru A.O.?.R. 2111
770 Demiterea lui Nicolae Titulescu v?zut? de Foreign Office (2) Prof. univ. dr. George G. Potra, Membru A.O.?.R. 3892
771 Demiterea lui Nicolae Titulescu v?zut? de Foreign Office (1) Prof. univ. dr. George G. Potra, Membru A.O.?.R. 3487
772 Crimele tovar??ului Stalin (3) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3162
773 Crimele tovar??ului Stalin (2) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 5568
774 Puterea de a judeca pentru Istorie Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 2912
775 1940 - Cedarea Basarabiei Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3473
776 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 2998
777 Georges Clemenceau ?i sistemul tratatelor de pace din 1919-1920 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3897
778 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 4972
779 Scrisoarea Mariei Antonescu Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 2998
780 O lec?ie de istorie pentru Mihai de Hohenzollern Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 5073
781 Epopeea Estului Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3519
782 Mare?alul Antonescu - Lordul r?zboiului Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 4086
783 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3120
784 Antonescu altfel Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3850
785 Zilele cele mai lungi - 21 august 1968 ?i 13 noiembrie 1989 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 5312
786 Mare?alul Ion Antonescu ?i Tezaurul de la Moscova Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3905
787 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3973
788 Documente din arhiva Corneliu Zelea Codreanu - XI Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3610
789 Mihai Antonescu (2) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3502
790 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3727
791 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 4631
792 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3624
793 Mihai Antonescu (1) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 4723
794 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3742
795 Ultimatumul Molotov ?i destinul Basarabiei -1940 (2) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3261
796 Ultimatumul Molotov ?i destinul Basarabiei -1940 (1) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3829
797 200 de ani de la Raptul Basarabiei Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3762
798 Arhive secrete (2) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3911
799 Arhive secrete (1) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3366
800 Basarabia ?i iar Basarabia (1812 - 2012) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 4037
801 Retr?iri istorice Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3082
802 Nicolae Ceau?escu ?i Mare?alul Ion Antonescu Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 4061
803 Viena - 1940 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3720
804 23 August 1944 - 23 August 2011 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 2856
805 A. D. Xenopol - R?zboaiele dintre ru?i ?i turci Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3790
806 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3127
807 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 2981
808 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 2501
809 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 2684
810 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 2438
811 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 2934
812 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 4674
813 Rezolu?iile Mare?alului Ion Antonescu Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3829
814 Istorie ?i informa?ii Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 4591
815 Din vremea Anei Pauker Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3251
816 O decizie istoric? Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 4143
817 Zodia Haosului Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3139
818 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3434
819 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1420
820 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 844
821 Pactul Ribbentrop-Molotov este totalmente nul. Protocolul secret din 23 august 1939 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 2039
822 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 2641
823 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 2434
824 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 2096
825 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 2232
826 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 2751
827 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 2117
828 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 2404
829 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 2126
830 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 2228
831 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 2547
832 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 2779
833 Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 2774
834 100 de ani de la proclamarea Independen?ei Basarabiei (Republicii Democratice Moldovene?ti) Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, Chi?in?u 1654
835 Ion Antonescu ?i statutul Basarabiei (1941-1944) Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, Chi?in?u 2455
836 Pactul Hitler-Stalin - 73 de ani de la semnare Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, Chi?in?u 3376
837 Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, Chi?in?u 5155
838 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1241
839 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1129
840 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1208
841 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1064
842 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 665
843 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 800
844 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1172
845 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1416
846 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1465
847 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1459
848 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 2276
849 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1674
850 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1709
851 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1245
852 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 912
853 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1012
854 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1058
855 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1094
856 Centenarul congresului militarilor moldoveni din octombrie 1917 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1196
857 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1345
858 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1035
859 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1496
860 100 de ani de la c?derea Imperiului Romanovilor Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1614
861 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 1557
862 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 2352
863 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 2105
864 De la R?zboiul uitat la Marele R?zboi pentru Ap?rarea Patriei (4) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 2190
865 De la R?zboiul uitat la Marele R?zboi pentru ap?rarea Patriei (3) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 2844
866 De la R?zboiul uitat la Marele R?zboi pentru ap?rarea Patriei (2) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 2494
867 De la R?zboiul uitat la Marele R?zboi pentru Ap?rarea Patriei (1) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 2532
868 Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 4 noiembrie 1940 (2) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 2316
869 Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 4 noiembrie 1940 (3) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 2994
870 Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 4 noiembrie 1940 (2) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 2663
871 Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 4 noiembrie 1940 (1) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 3258
872 Ultimatumul sovietic din iunie 1940 (6) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 3198
873 Ultimatumul sovietic din iunie 1940 (5) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 3209
874 Ultimatumul sovietic din iunie 1940 (4) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 3032
875 Ultimatumul sovietic din iunie 1940 (3) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 2720
876 Ultimatumul sovietic din iunie 1940 (2) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 2769
877 Ultimatumul sovietic din iunie 1940 Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 3175
878 12-13 iunie 1941 - Primele deport?ri staliniste Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u 3675
879 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 1023
880 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 1082
881 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 1306
882 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 1493
883 Activitatea politica a regelui Mihai Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 1959
884 1921-2017. Rela?ia banc? - deponent Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 1011
885 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 821
886 O lec?ie de demnitate na?ional? Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 1879
887 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 1782
888 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 1833
889 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 1648
890 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2088
891 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 1986
892 Iar??i, despre 10 Mai Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 1998
893 Martie 1965: Moartea lui Gheorghiu-Dej, alegerea lui Nicolae Ceau?escu (2) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2161
894 Martie 1965: Moartea lui Gheorghiu-Dej, alegerea lui Nicolae Ceau?escu (1) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2114
895 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2314
896 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2283
897 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2083
898 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2191
899 Ioan Hudi?? despre Regele Mihai ?i condamnarea la moarte a Mare?alului Ion Antonescu Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 3237
900 Suveranul Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2547
901 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2362
902 Conferin?a de la Yalta, 4-11 februarie 1945 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 5650
903 Omagiul recuno?tin?ei noastre Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2178
904 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2757
905 Amintiri ?i considera?ii privind adoptarea Legii Arhivelor Na?ionale - aprilie 1996 (2) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2385
906 Amintiri ?i considera?ii privind adoptarea Legii Arhivelor Na?ionale - aprilie 1996 (1) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2415
907 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2451
908 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 3200
909 Un document pentru istorie (2) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 3042
910 Un document pentru istorie (1) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 3379
911 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 3312
912 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 5043
913 Republica de la Ploie?ti Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2715
914 4 Aprilie 1944 - Nu trebuie uitat! Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 2953
915 Vremea r?spunderilor Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 3067
916 Romania la Conferin?a P?cii de la Paris (2) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 3246
917 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 4012
918 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. 4634
919 Prof. univ. dr. Ion Coja 2027
920 Prof. univ. dr. Ion Coja 3241
921 Prof. univ. dr. Ion Coja 3519
922 Prof. Univ. Dr. Ion Varta, Chi?in?u 3075
923 Prof. univ. dr. Mihai Iacobescu 2504
924 Prof. univ. dr. Nicolae Iuga 1107
925 Prof. univ. dr. Nicolae Iuga 1398
926 Prof. univ. dr. Nicolae Iuga 879
927 Prof. univ. dr. Nicolae Iuga 1716
928 Lupul dacic, de la stindard la arhetip (5) Prof. univ. dr. Nicolae Iuga 1723
929 Lupul dacic, de la stindard la arhetip (4) Prof. univ. dr. Nicolae Iuga 1854
930 Lupul dacic, de la stindard la arhetip (3) Prof. univ. dr. Nicolae Iuga 2238
931 Lupul dacic, de la stindard la arhetip (2) Prof. univ. dr. Nicolae Iuga 1923
932 Lupul dacic, de la stindard la arhetip (1) Prof. univ. dr. Nicolae Iuga 2027
933 Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 848
934 1928, Alba-Iulia ?i tr?darea Prin?ului Carol Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 1634
935 Regele Mihai, o imagine eroic? mincinoas? Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 2348
936 Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 2212
937 Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 2281
938 Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 2610
939 Pogromul de la Ia?i, din iunie 1941 - Date ?i documente (3) Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 2792
940 Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 2332
941 Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 3525
942 Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 2653
943 Regele Mihai ?i Mare?alul Antonescu (4) Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 3226
944 Regele Mihai ?i Mare?alul Antonescu (3) Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 3193
945 Regele Mihai ?i Mare?alul Antonescu (2) Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 3925
946 Regele Mihai ?i Mare?alul Antonescu (1) Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 3497
947 Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 2910
948 Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 3016
949 Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R. 4509
950 Considera?ii asupra rela?iilor dintre unchi si nepot: Cantacuzinii ?i Brancoveanu (3) Prof. univ. dr. Radu ?tefan Vergatti 2337
951 Considera?ii asupra rela?iilor dintre unchi ?i nepot: Cantacuzinii ?i Brancoveanu (2) Prof. univ. dr. Radu ?tefan Vergatti 2164
952 Considera?ii asupra rela?iilor dintre unchi ?i nepot: Cantacuzinii ?i Brancoveanu (1) Prof. univ. dr. Radu ?tefan Vergatti 2761
953 Prof. Vasile Stancu 3012
954 Prof. Vasile Stancu 7923
955 Radu Mo?oc 2347
956 Radu Mo?oc 4888
957 Sibiu 1989 - Amintiri cutremur?toare Ramona G?in? 2342
958 Redactia ART-EMIS 1106
959 Redactia ART-EMIS 614
960 Redactia ART-EMIS 678
961 Redactia ART-EMIS 1030
962 Redactia ART-EMIS 836
963 Redactia ART-EMIS 2294
964 Otto Skorzeny - agent al Mossad-ului Redactia ART-EMIS 1344
965 Mare?alul Antonescu - documente din prizonierat Redactia ART-EMIS 1205
966 Redactia ART-EMIS 1662
967 Redactia ART-EMIS 1366
968 Dictatul de la Viena - Sintez? Redactia ART-EMIS 1088
969 Discu?ia dintre Nicolae Ceau?escu ?i Henry Kissinger - Bucure?ti, 3 noiembrie 1974 - Document desecretizat Redactia ART-EMIS 1811
970 Redactia ART-EMIS 2119
971 Redactia ART-EMIS 1493
972 Redactia ART-EMIS 2191
973 Redactia ART-EMIS 3011
974 Din tran?eele invizibile ale celui de-Al Doilea R?zboi Mondial (5) Redactia ART-EMIS 2422
975 Din tran?eele invizibile ale celui de-Al Doilea R?zboi Mondial (4) Redactia ART-EMIS 2003
976 Din tran?eele invizibile ale celui de-Al Doilea R?zboi Mondial (3) Redactia ART-EMIS 2136
977 Din tran?eele invizibile ale celui de-Al Doilea R?zboi Mondial (2) Redactia ART-EMIS 2341
978 Din tran?eele invizibile ale celui de-Al Doilea R?zboi Mondial (1) Redactia ART-EMIS 2047
979 1941 Raportul Guvernatorului Transnistriei, Gheorghe Alexianu privind situa?ia ora?ului Odesa Redactia ART-EMIS 2260
980 Redactia ART-EMIS 2281
981 4 aprilie 1944 - Bombardarea Bucure?tiului de c?tre avia?ia american? Redactia ART-EMIS 2966
982 Testamentul lui Petru cel Mare al Rusiei Redactia ART-EMIS 3494
983 Redactia ART-EMIS 2882
984 1941 - Pogromul de la Ia?i - Date ?i documente (1) Redactia ART-EMIS 3161
985 30 decembrie 1947 - Abdicarea Redactia ART-EMIS 3709
986 Redactia ART-EMIS 3283
987 Redactia ART-EMIS 3884
988 Conven?ia de armisti?iu de la Moscova - 12 septembrie 1944 Redactia ART-EMIS 4112
989 Inedit! 23 august 1944 Redactia ART-EMIS 27920
990 Remus Tanasa 3164
991 Serban Alexianu 3051
992 Serban Alexianu 2699
993 Serban Alexianu 2774
994 Neagoe Basarab (2) Simona ?tefania Lupescu & Dan Lupescu 4485
995 Neagoe Basarab (1) Simona ?tefania Lupescu & Dan Lupescu 3584
996 ?tefan Stare?u 2562
997 ?tefan Stare?u 2582
998 Considera?ii asupra legendei lui Roman ?i Vlahata ?tefan Stare?u 3373
999 Teo Palade 1529
1000 Pogromul de la Ia?i din iunie 1941. Date ?i documente (4) Te?u Solomovici 4044
1001 Tudor Voicu 4086
1002 Tudor Voicu 2131
1003 Din culisele lui decembrie 1989 Valentin Vasilescu 3038
1004 1588
1005 Victor Ni?u 890
1006 Victor Ni?u 1066
1007 Victor Ni?u 993
1008 R?zboiul static (22 iunie-3 iulie 1941) Victor Ni?u 1305
1009 Victor Ni?u 1288
1010 Cine a declan?at Al Doilea R?zboi Mondial? Victor Suvorov 2172
1011 Victor Suvorov 2092
1012 Transnistria (2) Viorel Dolha 2740
1013 Transnistria (1) Viorel Dolha 2950
1014 R?zboi ?i pace (1941-1945), apoi r?zboi rece Vladimir Ro?ulescu 1020
1015 Vladimir Ro?ulescu 1229
1016 Vladimir Ro?ulescu 1281
1017 Vladimir Ro?ulescu 1682
1018 Vladimir Ro?ulescu 1345
1019 R?zboiul civil din Spania 1936-1939 (2) Vladimir Ro?ulescu 1366
1020 R?zboiul civil din Spania 1936-1939 (1) Vladimir Ro?ulescu 1202
1021 Vladimir Ro?ulescu 1221
1022 Arcul de Triumf Vladimir Ro?ulescu 1336
1023 Crucea de pe Caraiman Vladimir Ro?ulescu 1124
1024 Statuia lui Mihai Viteazul - Bucure?ti Vladimir Ro?ulescu 1331
1025 Kremlinul din Moscova (2) Vladimir Ro?ulescu 1749
1026 Kremlinul din Moscova (1) Vladimir Ro?ulescu 1453
1027 Vladimir Ro?ulescu 1844
1028 Declinul ?i dezintegrarea U.R.S.S. Vladimir Ro?ulescu 1693
1029 Vladimir Ro?ulescu 1784
1030 KD-35 ?i ironia lui Hrusciov Vladimir Ro?ulescu 1688
1031 B?t?lia de la Oituz, iulie-august 1917 (2) Vladimir Ro?ulescu 2460
1032 B?t?lia de la Oituz, iulie-august 1917 (1) Vladimir Ro?ulescu 2992
1033 Genocidul armenilor Vladimir Ro?ulescu 1694
1034 Vladimir Ro?ulescu 2521
1035 Waffen SS cu musulmani Vladimir Ro?ulescu 2091
1036 Decebal Vladimir Ro?ulescu 2751
1037 Richard Sorge, cel mai mare spion al secolului al XX-lea Vladimir Ro?ulescu 2245
1038 Vladimir Ro?ulescu 3763
1039 Vladimir Ro?ulescu 4743
1040 Vladimir Ro?ulescu 4222
1041 Tratatul de la Trianon, 4 iunie 1920 Vladimir Ro?ulescu 2723
1042 Vladimir Ro?ulescu 3636
1043 Un rege care ?i-a tr?dat ?ara Vladimir Ro?ulescu 253513
1044 Vladimir Ro?ulescu 2874
1045 Ex-Regele Mihai a fost ?i este dispre?uit Vladimir Ro?ulescu 6779
1046 Lupta Armatei Na?ionale dup? 23 august 1944 Wilfried Lang, Germania 1068
1047 Realitatea de dup? 23 august 1944 Wilfried Lang, Germania 2604
1048 23 august 1944, istorie tr?it? Wilfried Lang, Germania 3165
1049 Lupta de la Lip?ne?ti, 25 - 29 August 1944 Wilfried Lang, Germania 5549
1050 Wilfried Lang, Germania 4241
1051 Wilfried Lang, Germania 3119
1052 M?rturia unui conjurat - Constantin Dobre 3967
Articole asemanatoare