header
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Uite cine vorbeste
Ion Maldarescu Editorial
Uite cine vorbeste
Pe fondul multiplelor ?i permanentelor scandaluri din primul (sper?m ?i unicul) mandat al navetistului excursionist pe meridianele planetei - pe banii contribuabilului rom�n - ?i al debutului �campaniei dispera?ilor", cum a

Parteneri

revista agero
Revista Clipa - Dinu Sararu
Grand Hotel Sofianu

uzpr

Editura Fortuna
Muzeul de arta - Craiova
Natiunea
Ziaristii online
Uniunea artistilor plastici - Valcea
clipa
SC Diana SRL
Forumul cultural educational
Prof. univ. dr. Adina Berciu-Dr?ghicescu & Dr. Virgil Coman   
Sâmbătă, 31 Martie 2012 16:45

Citeşte mai mult...

- Cercetare de teren 2010-2012 -

Patrimoniul cultural imaterial al unui popor sau al unei comunit??i este constituit din manifest?ri apar?innd practicilor sociale, ritualurilor ?i obiceiurilor (na?tere, botez, c?s?torie, nmormntare), evenimentelor festive, jocuri, cuno?tin?e ?i practici referitoare la natur?, la univers, tehnici legate de me?te?uguri tradi?ionale (fr?mntatul pinii, arta ceramic?, ?es?turi, cus?turi, ncondeiatul ou?lelor, etc.), expresii ?i tradi?ii verbale ?i nonverbale, (jocul, dansul) ?.a. El se transmite din genera?ie n genera?ie, este recreat permanent de comunitate ?i i confer? acesteia sentimentul de apartenen?? identitar?. n opinia noastr?, acest patrimoniu cultural imaterial, al?turi de cel imobil ?i mobil trebuie protejat, conservat, valorificat cu att mai mult dac? se dore?te continuitatea identitar? a comunit??ilor romnilor sud-dun?reni, n spe?? a comunit??ii aromne din Albania si a celei meglenoromane din Grecia ?i Republica Macedonia. Pornind de la cerin?ele europene privind protejarea Patrimoniului imaterial, de la legisla?ia romneasc? (Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial) ?i avnd n vedere obiectivele activit??ii Departamentului Pentru Romnii de Pretutindeni, aflat pe lng? Guvernul Romaniei, i-am solicitat acestuia, ?i am ob?inut, finan?area Proiectului: F?r?ero?i, moscopoleni ?i meglenoromni"- valorificarea on-line a patrimoniului cultural. Consider?m de asemenea necesar s? mai preciz?m c? informa?ii referitoare la evolu?ia aromnilor din Albania ?i a maglenoromanilor, dup? Al Doilea R?zboi Mondial din perspectiva etnografic?, sociologic? ?i cultural? sunt destul de restrnse. n consecin??, echipa a investigat pe teren realitatea cu privire la aceste comunit??i, cu scopul de a culege ct mai multe date pe baza c?rora s? se propun? o serie de m?suri menite a prezerva patrimoniul lor cultural, n special al celui imaterial. Nu este ns? mai pu?in adev?rat c? astfel de cercet?ri, cu caracter interdisciplinar, care s? aib? o astfel de finalitate pentru aromnii din Albania nu s-au realizat pn? n prezent. n general, cercet?torii s-au aplecat asupra studierii dialectului aromn din Albania ?i a celui meglenoroman din Grecia ?i Republica Macedonia.

Au existat ?i preocup?ri privind adoptarea alfabetului latin de c?tre albanezi; au ap?rut lucr?ri privind rela?iile romno-albaneze, privind istoria Albaniei; s-au publicat documente privind ?colile ?i bisericile din Albania, Grecia ?i Republica Macedonia (secolele XIX-XX), lucr?ri care trateaz? problematica aromnilor din Albania pn? n primele decenii ale secolului trecut ?.a. De altfel, pentru a putea cunoa?te mai bine necesitatile culturale ale comunitatii aromne ?i meglenoromne din Balcani, era necesar? ?i o astfel de cercetare de teren, cu caracter interdisciplinar. Aceasta cu att mai mult cu ct n Albania a func?ionat un Institut de Studii Sud-Est Europene, la Saranda, nfiin?at n 1938, prin dona?ia terenului de c?tre istoricul N. Iorga ?i str?daniile prof. univ. Dumitru Berciu ?i care, din p?cate, dup? 1948, a fost desfiin?at. Este bine cunoscut faptul c? pe teritoriul actual al Albaniei al Greciei ?i al Republicii Macedonia au func?ionat (din a doua jum?tate a secolului al XIX-lea ?i pn? c?tre jum?tatea secolului al XX-lea), cu sprijinul statului roman, zeci de ?coli ?i biserici care au jucat un rol important n afirmarea ?i men?inerea identit??ii comunit??ii aromne de aici, cu tot bagajul" patrimoniului ei cultural imaterial. Sigur, toate acestea s-au realizat cu destule sacrificii din partea aromnilor. Prin investiga?iile noastre am dorit s? reactualiz?m n memoria urma?ilor comunit??ii aromne, dar ?i n memoria romnilor nord-dun?reni aceste aspecte, deloc minore, care s-au realizat prin str?dania nainta?ilor. Institu?ii precum familia, ?coala ?i biserica, au avut rolul de a p?stra identitatea romneasc? a aromnilor cu o component? important?, cea a patrimoniului cultural imaterial. Educa?ia primit? de nainta?i n familie, la ?coal?, dar ?i n cadrul bisericii le-au permis s? acumuleze tradi?ii, obiceiuri, cntece, jocuri, ndeletniciri. La fa?a locului, am constatat c?, n ciuda vicisitudinilor istoriei, aceste institu?ii ?i-au ndeplinit misiunea: patrimoniul imaterial, n mare m?sur?, este prezervat n cadrul comunit??ii aromne din Albania, dar ?i al celei meglenite din Grecia ?i Republica Macedonia, de?i n mai mic? m?sur?; dar este patrat mai cu seam? ?i n Romnia unde regimul politic instaurat la finele celui de-al Doilea R?zboi Mondial a fost mult mai permisiv, dup? cum vom vedea. Cu toate acestea, pericolul pierderii este ns? evident.

Informa?ii privind patrimoniul imaterial al f?r?erotilor din Albania ?i al meglenoromanilor, modalit??ile de prezervare al acestuia nu s-au realizat ?i, implicit, nu s-au publicat pn? n prezent. Prin urmare, un astfel de studiu realizat de o echip? interdisciplinar? de cercet?tori ai problemelor se impunea. Iat? de ce, consider?m c? el este util nu numai aromnilor ?i meglenoromnilor din Albania, Grecia ?i Republica Macedonia sau a celor din Romnia, dar ?i unor departamente ?i institu?ii care func?ioneaz? n cadrul Ministerului Culturii ?i al Patrimoniului, Ministerului Afacerilor Externe, Muzeului ??ranului Romn, Muzeului Na?ional al Satului Dimitrie Gusti" ?.a. Prin punerea n valoare a patrimoniului imaterial aromnesc n-am propus s? stimul?m ?i ini?iativele comunitare de revitalizare ?i conservare a elementelor de patrimoniu imaterial care pot deveni o surs? de dezvoltare economic? (ex. turismul cultural) ?i identitar?. De altfel, rezultatele cercet?rii noastre vor putea sus?ine politicile europene privind multiculturalismul n Balcani, prin promovarea unor informa?ii culturale adecvate referitoare la aromnii (f?r?ero?i, moscopoleni) ?i meglenoromnii din Albania, Grecia ?i Republica Macedonia. De altfel, patrimoniul imaterial, neidentificat, neinventariat ntr-un registru/catalog sau f?r? a fi prezentat ntr-un studiu adecvat, nu poate fi nici protejat ?i nici conservat. Echipa de proiect a avut un caracter interdisciplinar, incluznd cercet?tori din domeniile: istorie, etnologie, lingvistic?, sociologie, muzeologie, arhivistic?, muzicologie, dar care lucreaz? ?i n medii de promovare a culturii tradi?ionale; a fost alc?tuit? din: prof. univ. dr. Adina Berciu - istoric, coordonator de proiect, profesor la Facultatea de Litere a Universit??ii din Bucure?ti. Dr. Virgil Coman - istoric, arhivist, ?eful Serviciului Jude?ean Constan?a al Arhivelor Na?ionale ?i conf. univ. dr. Facultatea de istorie, Universitatea Ovidiu din Constan?a, Dr. Dorin Lozovanu - etnograf, cercet?tor ?tiin?ific superior la Muzeul Na?ional de Etnografie ?i Istorie Natural? din Chi?in?u, lector la Facultatea de Istorie - Geografie a Universit??ii de Stat Moldova din Chi?in?u, pre?edinte al Asocia?iei de Geografie ?i Etnologie din Moldova, Dr. Maria Magiru - istoric-etnolog, muzeograf, director al Muzeului de Art? Popular? din Constan?a, Prof. univ. dr. Rodica Tan??u - istoric, profesor la Facultatea de Management, Academia de Stiinte Economice din Bucure?ti. lector dr. Mirela Kozlovski-muzicolog, etnograf, Universitatea Na?ional? de Muzic? din Constan?a, Lector dr. Luciana Octavia Madge, Facultatea de Litere, Universitatea Bucure?ti - bibliolog, documentarist, a asigurat documentarea

Aspectul de noutate al Proiectului a constat ntr-o cercetare comparativ?, istorico-etnografic? a patrimoniului cultural, imaterial n mod special, al aromnilor ?i meglenoromnilor din: Romnia: (Constan?a, Palazu Mare, Ovidiu, Nisipari ?i Cerna) ?i a celor din Republica Macedonia (Skoplije, Ghevghelia, Huma), Albania (Pograde?, Corcea, Moscopole, Divjaka, Elbasan, Permet, Fier, Saranda, Gjirokaster, Andon Poci ?i Grecia: (Kalambaka, Glykomilia, Hrisomilia, Cupa (Koupa), Liumnitza, Perivole (Birislav), O?in, Lungutza, Arhanghelos). Concluzia esen?ial? a echipei a fost clar?: ntre aceste dou? comunit??i, de f?rsero?i, moscopoleni si meglenoromni din Romnia ?i aceea din Albania, Grecia ?i Republica Macedonia, nu exist? un aspect de similitudine ci de identitate deplin?, att n ceea ce prive?te patrimoniul imaterial, cat ?i n privin?a identit??ii culturale. Subiec?ii intervieva?i din Republica Macedonia, Albania, Grecia ?i Romnia au fost selecta?i din diferite categorii de vrst? (ntre 10-80 de ani), respectiv categorii sociale diverse: profesori din nv???mntul univesitar ?i preuniversitar, nv???tori, preo?i, arti?ti plastici, arti?ti populari, ingineri, juri?ti, contabili, func?ionari, proprietari de microintreprinderi, comercian?i, femei casnice ?.a., oferind posibilitatea echipei s? trag? concluzii ct mai obiective. Obiectivele Proiectului au constat in realizarea unei cercet?ri privind valorile de patrimoniu cultural, imaterial n mod special, aromnesc ?i meglenit existent n Republica Macedonia, Albania ?i Grecia imaterial specific acestei; depistarea componentelor disp?rute din patrimoniul imaterial aromnesc ?i meglenit, identificarea solu?iilor optime privind protejarea acestor valori patrimoniale comunitare: realizarea unor mici centre muzeale patrimoniale n cadrul comunit??ilor f?r?erote, moscopolene ?i meglenite din Pograde?, Divjaka, Fier, Corcea, Skoplije, Ghevghelia, Perivole, Karpi, Huma, Osani, Hrisomilia, Glykomilia, Axiopolis; realizarea unui volum (cca. 600p) cuprinznd studii ?i h?r?i etnografice - care s? reflecte situa?ia identitar? a f?r?ero?ilor, ?i moscopolenilor ?i a meglenoromnilor din Albania, Grecia ?i Republica Macedonia; imortalizarea ntr-un Portal ?i pe CD-uri a unor imagini din zonele cercetate, cu elemente privind tradi?iile, obiceiurile, cntecele ?i jocurile, portul, inventarul gospod?resc, me?tesugurile ?.a.; interviuri cu subiec?i de sorginte f?r?erota ?i meglenoromn? din Republica Macedonia, Albania, Grecia ?i Romnia; Clarificarea problemelor privind componentele identitare aromne?ti, partea de patrimoniu, cultural, imaterial n mod special.

Proiectul a avut drept component? esen?ial? arhivarea/nregistrarea unor m?rturii de istorie oral? precum: obiceiurile din ciclul familial (na?terea, nunta, nmormntarea) ?i cele din ciclul calendaristic (s?rb?tori ?i obiceiuri cu dat? fix?: Cr?ciunul, Anul Nou; s?rb?tori ?i obiceiuri cu dat? mobil?: Pa?tele; s?rb?tori ?i obiceiuri din calendarul agro-pastoral; s?rb?tori ?i obiceiuri comunitare; reprezent?ri mitice), cntece ?i jocuri tradi?ionale, apoi date despre mo?tenirea me?te?ugurilor tradi?ionale ?.a. La toate acestea se adaug? numeroase imagini cu biserici, cimitire, dar ?i aspecte din via?a cotidian? a aromnilor din Albania ?i a meglenoromnilor din Grecia ?i Republica Macedonia. n prima etap? am realizat o documentare n bibliotecile ?i arhivele din Bucure?ti, Constan?a, Bac?u ?i Tulcea n vederea depist?rii de documente arhivistice privind comunitatea aromneasc? ?i meglenit? din Dobrogea ?i a stabilirii problematicii ?i a instrumentelor de cercetare interdisciplinar? de teren pentru Republica Macedonia, Albania ?i Grecia. Tot acum am efectuat ?i o cercetare de teren la f?r?ero?ii din Constanta, Palazu Mare, Ovidiu la moscopolenii din Nisipari precum ?i la megleni?ii din Cerna. n a doua etap? am efectuat cercetarea de teren la fr?ero?ii ?i moscopolenii din Albania care tr?iesc la: Pograde?, Librazhd, Elbasan, Golem, Divjaka, Fier, Saranda, Gjirokastro, Andon Poci, Permet, Corcea, Moscopole ce a constat n colectarea principalelor componente de patrimoniu imaterial aromnesc prezent nc? n zonele locuite de comunit??ile f?r?erot? ?i moscopolean?; depistarea elementelor patrimoniale disp?rute. Am efectuat deasemenea cercet?ri la megleni?ii din Republica Macedonia din localit??ile: Skoplije, Ghevghelia, Huma (Uma), Bitolia, Kru?evo ?i la cei din Grecia din localit??ile: Kalambaka, Hrisomilia, Glykomilia, Cupa (Koupa), Liumni?a, (Skra), O?in/O?ani (Arhanghelos), Berislav (Perikleia), Lungutza (Langkadia), ??rnareaka (Karpis). Cercet?rile de teren s-au efectuat att n mediul urban ct ?i n mediul rural, avnd caracter interdisciplinar: etnografie, folclor, istorie, sociologie. n investiga?iile noastre am utilizat Ghiduri de interviu.

Principalele concluzii rezultate n urma cercet?rii de teren la frsero?ii ?i moscopolenii originari din Albania care s-au stabilit n Romnia, n jude?ul Constan?a. Cu ocazia cercet?rilor de teren efectuate aici ntre 15 mai -15 iunie 2011 am constatat c? aromnii originari din Albania care au emigrat n Romnia ?i au fost, ini?ial, mpropriet?r?i n Dobrogea de Sud, iar mai apoi rempropriet?ri?i n jude?ul Constan?a, ca urmare a aplic?rii prevederilor Tratatului de la Craiova din 7 septembrie 1940, au avut o soart? mai bun?, comparativ cu confra?ii lor r?ma?i n locurile de ba?tin?. De altfel, regimul politic instaurat la data de 6 martie 1945 a fost mult mai permisiv dect cel din Albania, astfel nct tradi?iile ?i obiceiurile mo?tenite de la nainta?i au fost practicate n mod nestingherit. Prin urmare, persoanele n vrst? (60-80 de ani), cele mature (30-59 de ani), dar ?i tinerii (16-29 de ani) ?i copiii au mo?tenit ?i transmit mai departe principalele tradi?ii ?i obiceiuri. n continuare, rolul cel mai important revine familiei n cadrul c?reia se desf??oar? ceremonialurile ?i ritualurile specifice, cu ocazia s?rb?torilor din ciclul familial ?i cel calendaristic. Astfel, botezurile, nun?ile ?i nmormnt?rile se desf??oar?, n mare m?sur?, n mod tradi?ional, sigur acestea adaptndu-se unor condi?ii impuse de societate ?i progres. n cazul familiilor mixte, situa?ia este asem?n?toare celei din Albania, dup? cum vom vedea, n sensul c? primeaz? mo?tenirea cultural? din partea so?ului. Aceast? situa?ie este ntlnit?, ns?, ?i n cazul c?s?toriilor ntre f?r?ero?i ?i gr?mo?teni. Legat de s?rb?torile ?i obiceiurile cu dat? fix? (Cr?ciunul, Anul Nou ?.a.) ?i cele cu dat? mobil? (Pa?tele ?.a.) ele se practic?, n bun? m?sur?, fiind cunoscute att de persoanele n vrst? ?i mature, ct ?i de tineri ?i copii. n ceea ce prive?te cntecele ?i jocurile tradi?ionale, acestea sunt cunoscute, cntate, respectiv dansate inclusiv de tineri, care cunosc o parte din repertoriu tradi?ional. Copiii cunosc ?i ei unele cntece ?i jocuri tradi?ionale nv??ate att n familie, dar ?i n cadru organizat (gr?dini?e, acolo unde educatoarele sunt de origine aromn? ?i mbin? n mod armonios n cadrul programului serb?rilor organizate cu diverse ocazii, obiceiurile romnilor nord-dun?reni cu cele ale aromnilor, ?coli, acolo unde cei din ciclul primar au optat pentru frecventarea cursurilor op?ionale de cultur? ?i tradi?ii aromne ?i ansambluri folclorice). Ele sunt interpretate la nun?i, botezuri, s?rb?tori, petreceri organizate cu prilejul anivers?rii zilei de na?tere sau onomastice, cu prilejul unor vizite la rude ?i prieteni, dar ?i n cadru organizat, la serb?ri ?colare sau festivaluri de folclor.

n trecut nu au existat ansambluri folclorice ns?, n anul 1991, un grup de opt aromni din Palazu Mare mpreun? cu un grup de aromni din Mihail Kog?lniceanu au pus bazele ansamblului folcloric Mu?eat? armn?" al c?rui repertoriu era specific f?r?ero?ilor din Albania ?i Grecia. ntre 2000-2006 grupul din Palazu Mare s-a desprins de cel din Mihail Kog?lniceanu ?i a interpretat repertoriul tradi?ional f?r?erotesc, n mod independent. n anul 2006 acesta a fuzionat cu un grup de aromni din Constan?a, n prezent activnd aici ?i interpretnd att repertoriul specific f?r?ero?ilor, ct ?i cel al gr?mostenilor. La Nisipari, n ultimii ani, n cadrul ?colii, activeaz? un ansamblu folcloric al c?rui repertoriu cuprinde ?i unele cntece ?i jocuri tradi?ionale aromne?ti, dar predomin? cele ale gr?mo?tenilor, nu cele specifice moscopolenilor. Referitor la mo?tenirea me?te?ugurilor tradi?ionale, dup? 1940 acestea au mai fost practicate de aromnii din Nisipari, Palazu Mare ?i Ovidiu, pn? n anii '80-'90 ai secolului trecut, cu prec?dere ?esutul la r?zboi, respectiv confec?ionarea de textile ?i mbr?c?minte. Ast?zi, aceste produse manufacturiere au fost nlocuite cu cele moderne. Exist? ns? unele familii n care acestea sunt p?strate f?r? a fi expuse. Pe m?sur? ce unit??ile industriale s-au dezvoltat, micii meseria?i care lucrau individual, (tmplari, zidari ?.a) au devenit salaria?i ai acestora renun?nd, treptat, la practicile tradi?ionale. Al?ii au ajuns s? conduc? trusturi de construc?ii, regii autonome ?i servicii ale administra?iei publice locale. Ca ?i n cazul aromnilor din Albania, cei din jude?ul Constan?a desf??oar? o serie de activit??i lucrative tradi?ionale ca: oieritul - mult sub nivelul de alt? dat?, prelucrarea laptelui, agricultura, legumicultura, altele n form? evoluat?. Comer?ul ?i turismul, ocup? ?i ele un loc important n rndul acestor aromni. Unii sunt renumi?i patiseri ?i cofetari, al?ii contabili sau finan?i?ti. Lor li seadaug? o serie de angaja?i ai unor b?nci sau companii, apoi medici, profesori, juri?ti ?.a.

ntre propunerile privind m?surile ce ar trebui ntreprinse pentru perpetuarea s?rb?torilor ?i obiceiurilor mo?tenite de la nainta?i, respectiv a me?te?ugurilor tradi?ionale, f?r? ndoial? cel mai important rol revine familiei. Cum bine se ?tie, copiii de origine aromn? au posibilitatea de a frecventa cursurile op?ionale de cultur? ?i tradi?ii aromne. Muzeul de Art? Popular? din Constan?a organizeaz? periodic expozi?ii temporare care au ca subiect aromnii, n general, inclusiv cei din Albania. De altfel, acest muzeu de?ine un inventar important achizi?ionat ?i de la unii f?r?ero?i. n opinia noastr?, pentru mai buna prezervare a patrimoniului imaterial al aromnilor originari din Albania ar trebui diverisificate programele disciplinelor op?ionale privind cultura ?i tradi?iile aromne, prin introducerea unor cursuri practice astfel nct elevii s? cunoasc? ?i s? deprind? o serie de ndeletniciri tradi?ionale (?esutul la r?zboi, mpletitul ?.a.). O alt? propunere care ar trebui avut? n vedere se refer? la atragerea de fonduri guvernamentale ?i europene prin elaborarea de proiecte cu tematic? referitoare la comunitatea aromnilor n general ?i, n special, a f?r?ero?ilor ?i moscopolenilor. Nu n ultimul rnd, consider?m c? este necesar s? se organizeze n localit??ile Constan?a, Palazu Mare, Ovidiu ?i Nisipari ansambluri folclorice al c?ror repertoriu de cntece ?i jocuri s? fie specific aromnilor originari din Albania.

Principalele concluzii rezultate n urma cercet?rii de teren la meglenoromnii care s-au stabilit n Romnia, n localitatea Cerna, jude?ul Tulcea

Cu ocazia cercet?rilor de teren efectuate aici n zilele de 25 iunie ?i 9 septembrie 2011 s-a constatat c? meglenoromnii originari din Grecia care au emigrat n Romnia ?i au fost, ini?ial, mpropriet?ri?i n Dobrogea de Sud, iar mai apoi rempropriet?ri?i n localitatea Cerna, jude?ul Tulcea, ca urmare a aplic?rii prevederilor Tratatului de la Craiova din 7 septembrie 1940, treptat, s-au adaptat noilor condi?ii impuse de regimul politic instaurat n Romnia, la data de 6 martie 1945. Din p?cate, odat? cu trecerea timpului, ei au renun?at la multe din s?rb?torile ?i obiceiurile tradi?ionale din ciclul familial, prelundu-le pe cele ale romnilor nord-dun?reni. Prin urmare, ceremonialul de la botez, nunt? ?i nmormntare s-a armonizat cu stilul de via?? al societ??ii contemporane, att n familiile cu ambii so?i de origine meglenoromn?, ct ?i n cele mixte. Situa?ia este asem?n?toare ?i n cazul s?rb?torilor ?i obiceiurilor din ciclul calendaristic. Ast?zi, meglenoromncele mai preg?tesc turta la trei zile de la na?terea unui copil ?i la mplinirea vrstei de un an, turta din seara de dinaintea cununiei, apoi la nmormntare turta din seara de priveghi, ct ?i turta cu ban (mgl. turtacu par?) din Ajunul Cr?ciunului (mgl. Boadnic). Un alt obicei perpetuat este prinsul de c?tre copii a unui ou fiert legat cu o a?? de grinda casei, f?r? ajutorul minilor (mgl. l??c?itul).
Referitor la cntecele ?i jocurile tradi?ionale, ele sunt cntate ?i dansate inclusiv de tineri, care cunosc n bun? m?sur? repertoriul tradi?ional, acesta fiind dobndit ntr-o oarecare m?sur? n familie, dar ?i ntr-un cadru organizat, deoarece unii dintre ei sunt membri ai Forma?iei artistice Altona". Acestea sunt interpretate la serb?rile ?colare sau cele organizate cu diverse alte ocazii, dar ?i la festivaluri de folclor din ?ar? ?i de peste hotare.
- va urma -

 
Prof. Univ. Dr. Mihai Ta?c?   
Sâmbătă, 31 Martie 2012 15:54

Citeşte mai mult...Mihai Ta?c? este doctor n drept, cercet?tor principal la Institutul de Istorie, Stat ?i Drept al Academiei de ?tiin?e a Moldovei, secretar al Comisiei pentru Studierea Dictaturii comuniste din Republica Moldova. (Redac?ia ART-EMIS)

Am auzit despre deschiderea Institutului Cultural Romn la Chi?in?u mai nti din presa. M-am bucurat pentru ICR cnd a ob?inut sediu. L-am v?zut pentru prima dat? pe directorul acestei institu?ii la conferin?a din 24 ianuarie 2011. Curios, dar n ziua Micii Uniri dl Petre Guran a vorbit celor prezen?i despre Bizan?. Neobi?nuit a fost ?i discursul ?efului Institutului Cultural Romn (I.C.R.) Chi?in?u, la conferin?a din 27 martie 2011, cnd a povestit unei s?li arhipline de unioni?ti, veni?i s? marcheze ziua Unirii Basarabiei cu Patria-Mam? despre... istoria Fran?ei. Nedumeririle ns? aveau s? continue cnd am v?zut pe site-ul institu?iei numele istoricilor care au ob?inut bursa pentru anul 2011. La acel moment unii dintre cei care solicitau prestigioasa subven?ie de la statul romn (de circa 7.000 de dolari pentru fiecare) nu ascundeau c? sunt adep?ii elimin?rii istoriei romnilor din ?coal? (op?iune demonstrat? prin votul lor n comisa ?leahti?chi), prin a?a-numita europenizare a disciplinei. ?i totu?i li s-a acordat. Una dintre ultimele ac?iuni de promovare" a romnismului n Republica Moldova este decizia I.C.R. de a deschide la Chi?in?u Institutul de Studii Avansate Alexandru Sturdza". De ce noului institut i s-a acordat anume acest nume? Alexandru Sturdza s-a n?scut la Ia?i la 1791 ?i a fost fiul lui Scarlat Sturdza, primul guvernator al Basarabiei dup? tragicul an 1812. Din 1792, familia Sturdza se stabile?te cu traiul n Rusia. Despre fiu, se vorbe?te mai ales n ultimul timp, de cnd a ap?rut o carte despre el. Istoriografia nu cunoa?te studii ?i ac?iuni prin care Alexandru Sturdza ar fi ap?rat Basarabia, ar fi condamnat anexarea ei, s-ar fi opus rusific?rii, ar fi contribuit la emanciparea romnilor de dincoace de Prut etc., de?i a locuit nu departe, la Odesa. Dimpotriv?, se men?ioneaz? c? a fost consilier de tain?" al ?arului ?i a slujit acestuia pn? la moarte. S-a mai consemnat o fug? ru?inoas? a protagonistului nostru de la un duel. La conferin?a din toamna anului trecut de la Chi?in?u dedicat? lui Sturdza, nu am ntlnit nicio comunicare ce l-ar prezenta favorabil Basarabiei ?i romnismului. Referatul care l-a caracterizat cel mai bine a fost intitulat Re?elele de influen?? n politicile imperiale ruse?ti din Basarabia: Pavel Ciceagov ?i Sturdze?tii".

Nu zic ba, avem ce nv??a de la bizantini ?i francezi, dar s? auzi fr?mnt?ri istorice aiurea, n zilele sacre pentru romni, de la persoana care are menirea principal? s? promoveze peste hotare cultura ?i istoria romnilor (s? facem abstrac?ie de spa?iul n care se afl?) a fost penibil. La auzul acestor sincerit??i ale ?efului I.C.R. mai mul?i tineri au p?r?sit sala. Totodat?, dac? mergem pe f?ga?ul acord?rii burselor dup? asemenea criterii, urm?torul poate fi chiar Vasile Stati[1]. Iar n cazul n care va ap?rea un alt institut deschis de I.C.R. n cea de-a doua capital? romneasc? prin a?a metode ne putem a?tepta la denumiri gen Institutul Prietenilor Basarabiei", mp?ratul Alexandru I" ?i/sau Guvernatorul Karl Hartingh". Ar fi un cadou d?ruit basarabenilor, la 200 de ani de la anexarea de c?tre Rusia. De parc? romnii nu ar avea un Constantin Stere, Onisifor Ghibu, Ion Pelivan sau Pan Halippa? Am avut o speran??. Regret c? nu am avut curaj acum un an s? p?r?sesc sala al?turi de acei tineri.
------------------------------------------------------------------------
[1] Vasile Stati, lingvist ?i politician din Republica Moldova. Este considerat a fi unul dintre cei mai ferven?i promotori ai moldovenismului", mi?care de sorginte stalinist?, promovat? de fostele autorit??i comuniste de la Chi?in?u (n.r.).

 
Primul R?zboi Mondial, un conflict asteptat (2)
Prof. dr. Gic? Manole   
Marţi, 27 Martie 2012 19:19

Citeşte mai mult...Atentatul, n care ?i-a pierdut via?a mo?tenitorul tronului austro-ungar, a constituit pentru guvernul dublei monarhii un pretext de a intimida/lichida Serbia, a?a cum a ?i spus-o, imediat dup? atentat, cancelarul austriac Berchtold, c?tre premierul ungur, Istvan Tisza, anume, c? are inten?ia de a profita de crima de la Sarajevo pentru a regla socotelile cu srbii"[17]. Implicarea direct? a guvernului de la Belgrad, n atentat, n-a fost dovedit?, cu toate c? serviciile secrete srbe?ti, prin colonelul Dimitrievi?, f?r? ?tirea guvernului, i-au sprijinit pe atentatori. Ace?tia apar?ineau organiza?iei secrete, cu scopuri pansrbe?ti, Naro Dnaia Obrana din Belgrad, ?i care a fost sprijinit? logistic de numitul colonel Dimitrievi?. Gavrilo Princip, ns?, apar?inea altei organiza?ii secrete, Mlada Bosnia, afiliat? altei organiza?iei secrete, Mna Neagr?, de la Belgrad. Princip era supus austriac ?i nu srb, iar punerea tragediei de la 28 iunie 1914 pe seama guvernului srb, guvern absolvit de vin? de ns??i comisarul austriac, Wiesner, ns?rcinat cu anchetarea cazului, a dus la concluzia: Nu se cunoa?te un caz similar, ca un guvern s? fac? responsabil un alt guvern pentru o crim? comis? pe teritoriul s?u ?i cu att mai pu?in pentru o crim? pe teritoriul propriilor supu?i, cum era cazul de la Sarajevo"[18]. n realitate, att Austro-Ungaria, ct ?i Germania, voiau, n vara anului 1914, r?zboiul, a?a cum peste dou?zeci ?i cinci de ani, la 12 august 1939, Joachim von Ribbentrop, ministrul de externe al Germaniei naziste, la ntrebarea lui Ciano, ministrul de externe al Italiei, De fapt ce vre?i, Coridorul sau Dantzigul?" acesta i-a r?spuns, cinic: Mai mult dect att, noi vrem r?zboiul!"[19] . n amndou? cazurile, adic? n declan?area celor dou? r?zboaie mondiale, n ciuda unor pozi?ii/argumente ce urm?resc s? ne conving? de caracterul nedorit, accidental, al acestora, precum ?i de lipsa de inten?ii a Germaniei, n a le declan?a, n ciuda unor interpret?ri corecte, la limit?, a documentelor probatoare, construc?ia istoriografic? n cauz? nu se poate sus?ine cu temei. Astfel, de duritatea excesiv? a ultimatumului austro-ungar naintat Serbiei, la 23 iulie 1914, se face responsabil ?i mp?ratul Germaniei, Wilhelm al II-lea.

Este limpede c? a stabili vinov??iile corecte, reale, n declan?area catastrofei de la nceputul veacului XX, nu este deloc o problem? simpl?. Dar, la fel de sigur se poate sus?ine faptul c? vinov??ia Puterilor Centrale, fondatoare a Triplicei, a fost mult mai accentuat? dect a tuturor celorlalte mari puteri europene la un loc, ?i aceasta n ciuda ipotezei c? nici unul dintre guvernele europene nu a premeditat r?zboiul general"[20]. n acest sens, l?muritoare poate fi ?edin?a Consiliului de Coroan?, al Germaniei, din 5 iulie 1914, de la Postdam, unde conduc?torii celui de-al doilea Reich, n frunte cu Wilhelm al II-lea, precum ?i cei ai Austro-Ungariei, au decis con?inutul ultimatumului naintat Serbiei, con?inut definitivat la 14 iulie 1914, ntr-un alt Consiliu de Coroan?. Ultimatumul a fost naintat Serbiei la 23 iulie 1914. n ciuda clauzelor sale extrem de dure, guvernul srb a dat un r?spuns moderat, acceptndu-le pe toate, cu excep?ia celui care viza acceptarea de c?tre guvernul srb a poli?iei austro-ungare pe teritoriul srb, n vederea urm?ririi, identific?rii ?i prinderii vinova?ilor de ac?iuni subversive" mpotriva Austro-Ungariei. n pofida r?spunsului, care sem?na mai mult cu o capitulare a Serbiei - ?i aceasta n situa?ia n care Rusia i oferise sprijin necondi?ionat - Austro-Ungaria, mpins? de la spate de Germania, a refuzat orice reglementare diplomatic? a crizei, declarnd, la 28 iulie 1914, r?zboi, guvernului de la Belgrad. Cei doi ?efi de guverne, von Berchtold ?i respectiv contele Tisza, urm?reau, ca ?i Hitler, n septembrie 1939, ca r?zboiul s? fie unul de propor?ii locale"[21]. Nu vor fi necesare dect cteva zile pentru a-?i da seama c? s-au n?elat, ?i c? se aflau n postura deloc comod? de a fi aprins vlv?taia ce le va distruge, pn? la urm?, nse?i imperiile lor. F?r? ultimatumul trufa?, imoral n cel mai nalt grad, al Austro-Ungariei, conflictul s-ar fi declan?at, deoarece aspectul cu adev?rat uluitor al izbucnirii primului R?zboi Mondial nu este faptul c? o criz? mai simpl? dect altele care fuseser? rezolvate a dus n cele din urm? la declan?area catastrofei planetare, ci c? a durat att de mult pn? s-a aprins scnteia"[22]. Declara?ia de r?zboi a Austro-Ungariei, adresat? Serbiei, a obligat marile puteri europene s? ia decizii tran?ante, de mobilizare general?, f?cnd inutil? orice speran?? c? r?zboiul general ar mai putea fi evitat. La nceputul lunii august, 1914, au urmat succesive declara?ii de r?zboi: Germania declar? r?zboi Rusiei, la 1 august, iar, la 3 august, Fran?ei. La 4 august Imperiul britanic declar? r?zboi Germaniei, pentru ca la 6 august Austro-Ungaria s? declare r?zboi Rusiei. Tot pe 6 august 1914 Serbia declar? r?zboi Germaniei, pe 7 august face acela?i lucru ?i Muntenegru. Peste cteva zile, la 11 august 1914, Fran?a ?i Anglia declar?, ?i ele, r?zboi, Austro-Ungariei. Vecina din sud a Romniei, Bulgaria, la nceputul r?zboiului, n 6 septembrie 1914, ncheie un tratat de alian?? cu Austro-Ungaria ?i Germania, alian?? de mult preg?tit?, iar n 1915 intr? n r?zboi. Vor urma, la 1-3 noiembrie 1914, declara?iile de r?zboi ale statelor membre ale Antantei (Rusia, Anglia, Serbia, Fran?a) adresate Turciei, al c?rei sultan, Mohamed al V-lea, crezndu-se n plin ev mediu, ?i chema poporul la Jihad!

Nimeni, niciunul dintre conduc?torii statelor care au intrat n conflict, nu credea c? r?zboiul nceput ar fi putut dura mai mult de cteva luni. Statul Major austro-ungar, n ton cu arogan?a diploma?iei vienezo-budapestane, aprecia c? i vor fi necesare doar 3 (trei) s?pt?mni pentru a zdrobi Serbia! Vor reu?i s? o nfrng? nu n 3 s?pt?mni, ci n 2 ani, ?i aceasta dup? ce vor suferi nfrngeri severe, repetate, ?i doar pentru c? vor fi ajuta?i de germani ?i bulgari. La fel, germanii erau siguri c? n cel mult 4-5 luni vor reu?i s? anihileze armata francez?, conform planului Schlieffen (elaborat de feldmare?alul Moltke, ?i care urm?rea ncercuirea ?i distrugerea armatei franceze, printr-un gigantic Cannae). Ru?ii, care, spre surprinderea Germaniei ?i Austro-Ungariei, ?i-au mobilizat armatele relativ repede, n ciuda dificult??ilor imense provocate de o logistic? precar?, erau ?i ei, siguri, de o victorie rapid?. ?i totu?i, au existat avertismente cu privire la caracterul special al unui r?zboi n secolul al XX-lea, avertismente, evident, neluate n seam?. A?a, nepotul feldmare?alului Moltke l avertizase pe Wilhelm al II-lea, n 1906, c? viitorul r?zboi, dac? va fi declan?at, va fi un r?zboi na?ional care nu va fi c?tigat printr-o b?t?lie decisiv?, ci dup? o lung? ?i obositoare lupt?, cu o ?ar? care nu va fi nvins? pn? ce nu va fi zdrobit? ntreaga ei for?? na?ional? (Moltke f?cea trimitere la Fran?a - n. n.), un r?zboi care va epuiza la extrem propriul nostru popor, chiar dac? vom fi victorio?i" [23]. Orict ar p?rea de ciudat, Primul R?zboi Mondial a nceput ntr-o not? de u?urare general?, iar entuziasmul multora, c? r?zboiul ncepuse, se manifesta din plin. A?tept?rile tuturor, cu privire la durata conflictului declan?at n vara anului 1914, vor fi date peste cap, n mod dramatic. n acest caz a cnt?rit decisiv faptul c? politica extern? abdicase n favoarea strategiei militare"[24], iar aceasta, odat? elaborat? ?i pornit?, devenise autonom?, punnd n mi?care ma?in?ria Judec??ii de Apoi militare"[25] .

La nceputul r?zboiului, Germania declan?eaz? ofensiva n vest, la nceputul lui august 1914, nc?lcnd, dup? o sut? de ani, neutralitatea Belgiei, conform planului ndelung elaborat de Statul Major German, planul Schlieffen, plan ce urm?rea o puternic? ?i nimicitoare ofensiv? mpotriva Fran?ei, de-a lungul Canalului Mnecii, ofensiv? care trebuia s? duc?, n viziunea strategilor militari germani, la ncercuirea ?i distrugerea armatei franceze. Siguran?a, n reu?ita acestui plan, devenise lege, pentru germani, de vreme ce, atunci cnd cardinalul belgian Mercier repro?ase generalului von Bissing nc?lcarea neutralit??ii ??rii sale ?i distrugerea unor vechi centre urbane (Gand, Bruges), acesta i r?spunde cinic: Dar, p?rinte, noi, biruitorii, vom face istoria"[26]. ?i totu?i, speran?a Germaniei ntr-o victorie rapid?, mpotriva Fran?ei, va fi spulberat? de extraordinara tenacitate a armatei franceze, care reu?e?te s? reziste, e adev?rat, la limit?, formidabilei presiuni germane, ?i aceasta n pofida celei mai minu?ios preg?tite ofensive militare din istorie"[27]. n august 1914 armata francez? pierde b?t?lia frontierelor"[28], dar reu?e?te s? evite marea nv?luire urm?rit? de flancul drept german, iar n septembrie acela?i an ob?ine marea victorie de pe Marna. Din toamna anului 1914 frontul de vest se stabilizeaz?, r?zboiul transformndu-se ntr-unul de pozi?ii. ?i n est, dup? cteva succese ini?iale ale ru?ilor, frontul se va stabiliza, temporar, dup? ce Rusia va suferi cteva nfrngeri majore, precum cele de la Tannenberg ?i Lacurile Mazuriene. n scurt timp, conflictul se generalizeaz?, constrngnd/determinnd ?i alte state s?-?i defineasc? pozi?ia, unele optnd pentru neutralitate, iar altele, n func?ie de interesele lor na?ionale, pentru o tab?r? sau alta.
---------------------------------------------------------------------------------
[17] Ion I. Nistor, op. cit., p. 254.
[18] Ibidem.
[19] Jaques de Launay, Mari decizii ale celui de-al doilea r?zboi mondial, Bucure?ti, Editura [?t]iin?ific? ?i Enciclopedic?, vol. I, 1988, p. 35.
[20] Pierre Renouvin, op. cit., p. 15.
[21] Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor. Secolul al XX-lea, vol. II, Institutul European, Ia?i, 2000, p. 109.
[22] Henry Kissinger, op. cit., p. 173.
[23] Barbara W. Tuchman, Tunurile din august, Bucure?ti, Ed. Politic?, 1970, p. 43.
[24] Henry Kissinger, op. cit., p. 177.
[25] Ibidem, p. 173.
[26] N. Iorga, op. cit., p. 117.
[27] Barbara W. Tuchman, op. cit., p. 110.
[28] A. J. P. Taylor, Originile celui de-al doilea r?zboi mondial, Ia?i, Polirom, 1999, p.

 
O nou? ipotez? despre numele Basarabiei
Acad. Florin Constantiniu   
Duminică, 25 Martie 2012 02:10

Citeşte mai mult...O carte incitant?, nnoitoare ?i provocatoare (n n?elesul de invita?ie la reflec?ie), este cea a istoricului de la Chi?in?u, Ion ?urcanu, n c?utarea originii numelui Basarabia", Chi?in?u, Ed. Labirint, 2010, 191p. Autorul nu mai are nevoie de o prezentare printre speciali?ti. Pentru marele public, voi spune ns? c? este una dintre cele mai de seam? personalit??i ale istoriografiei de dincolo de Prut, autor, printre altele, al unei sinteze de istorie a Romnilor ?i al unei monumentale bibliografii a istoriei Basarabiei, cu o excelent? introducere de filozofie a istoriei. Ion ?urcanu este un specialist de mare clas?, ?i cuvntul s?u se cuvine ascultat cu cea mai mare aten?ie. n istoriografia romn?, numele Basarabiei este dedus (inclusiv de semnatarul rndurilor de fa??) din st?pnirea exercitat?, n secolul al XIV-lea - nceputul secolului al XV-lea, la nordul Dun?rii de Jos, de ?ara Romneasc?, ntemeiat? ?i condus? de dinastia Basarabilor. n aceast? viziune, termenul de Basarabia ar fi desemnat, ini?ial, numai partea de sud a teritoriului dintre Prut ?i Nistru. Dup? anexarea ntregului spa?iu pruto-nistrean de c?tre Rusia, n 1812, noii st?pnitori au extins denumirea asupra ntregii provincii, care a c?p?tat astfel numele de Basarabia. Ion ?urcanu respinge categoric teoria potrivit c?reia Basarabia ?i-a luat numele de la st?pnirea ??rii Romne?ti a Basarabilor la nord de gurile Dun?rii. n absen?a unor m?rturii sigure ?i precise asupra hotarelor statului romnesc de la sud de Carpa?i (titulatura lui Mircea cel B?trn nu str?luce?te" prin precizie!), coinciden?a de nume dintre dinastia fondatoare a Basarabilor ?i numele de Basarabia a fost prea izbitoare ?i prea tentant? pentru ca istoricii s? nu stabileasc? imediat leg?tura: primii Basarabi au st?pnit arealul pruto-nistrean ?i au l?sat ca mo?tenire/amintire numele lor acelei zone. Logic, interpretarea este acceptabil?, dar, repet?m, baza documentar? r?mne fragil?. Spiritul critic al lui Ion ?urcanu a remarcat sl?biciunile acestei interpret?ri ?i, considernd-o nesatisf?c?toare, a c?utat alta. ntr-o formulare mai pedestr?, se poate spune c? istoricul basarabean a inversat termenii interpret?rii ?i a v?zut n Basarabii de la Cmpulung ?i Arge? o prelungire" a popula?iei cumano-romne sau romno-cumane (raportul numeric este greu de stabilit), str?mutat?, sub loviturile mongolilor, din spa?iul pruto-nistrean spre p?r?ile Oltului. Iat? esen?a noii interpret?ri n cuvintele autorului nsu?i: Basarabia [...] este un nume de origine cuman? care, n perioada convie?uirii cumanilor cu autohtonii (romnii n.n.), n secolele XII-XIII, ?i chiar pn? c?tre mijlocul secolului al XIV-lea s-a afirmat anume n spa?iul de la r?s?rit de Carpa?i, cu prec?dere ntre Prut ?i Nistru. Sub presiunea mongolilor, o important? mas? de cumani amesteca?i cu romni ?i, probabil, cu slavi romniza?i, a migrat spre vest, din care foarte mul?i au sta?ionat la sud de Carpa?i, f?cndu-se cunoscu?i sub numele de basarabi sau basarabeni"[1].

A?adar, nu Basarabia ?i-a luat numele de la st?pnitorii ei temporari veni?i din sudul Carpa?ilor, ci o popula?ie de cumani ?i romni, tr?itoare ntre Prut ?i Nistru, s-a str?mutat sub amenin?area mongolilor, spre Olt unde s-a amestecat cu localnicii, c?rora le-a adus ?i numele de Basarab(?), care nseamn? tat?l dominator sau altfel, cel care subjug?, st?pne?te [...] Basarab a nsemnat conduc?torul unei comunit??i, al unui sau ??ri, n sensul cum avea s? fie n?eles acest termen din urm? n evul mediu romnesc. Altfel spus era un nume dinastic, cum fusese la alte popoare Arpad, Comnen, Riuric etc."[2]. Autorul precizeaz? c? Basarab nu este un nume propriu, iar asta nseamn? c?, din na?tere, eventual de la botez, ntemeietorul ??rii Romne?ti avea alt nume n afara celui dinastic"[3]. Revenind la Basarabia este de amintit c? Ion ?urcanu nu limiteaz? toponimul la partea de sud a teritoriului dintre Prut ?i Nistru, ci consider? c? ntreaga zon? dintre cele dou? cursuri de ap? s-a numit - de la nceput - Basarabia. Spre deosebire de un ?ir de istorici romni, care cred c?, pe teritoriul dintre Carpa?i ?i Nistru, au existat dou?/trei forma?iuni teritoriale - una din ele n nord, avnd nucleul pe valea Rului Moldova, n vecin?tatea c?reia se afla ?ara ?epeni?ului - ?i alta n sud, cu centrul la Cetatea Alb?, forma?iuni a c?ror individualitate s-ar fi p?strat n diviziunea administrativ? de mai trziu a Moldovei, n ?ara de Sus ?i ?ara de Jos, Ion ?urcanu vede o mp?r?ire nu pe orizontal? (de la nord la sud, n ?ara de Sus ?i ?ara de Jos), ci una vertical? (de la est la vest, n Basarabia ?i Moldova).

Demonstra?ia istoricului de la Chi?in?u folose?te un mare num?r de izvoare narative ?i cartografice, romne ?i, mai ales, str?ine. Una dintre cele mai importante informa?ii i apar?ine lui Dimitrie Cantemir (de altminteri, cartea are ?i o anex?, Dimitrie Cantemir despre Basarabia ?i basarabeni). Nu sunt un specialist al evului mediu timpuriu n spa?iul carpato-dun?rean, dar ipoteza lui Ion ?urcanu mi se pare plauzibil?. Ea are avantajul c?, spre deosebire de cea anterioar?, dispune de mai multe date pentru a fi sus?inut?. Rolul cumanilor la nceputurile societ??ii medievale romne?ti a fost pus n lumin? ?i de Iorga nsu?i, care, n ultima sa mare sintez? de istorie a romnilor a intitulat un capitol Simbiosa romno-cuman?[4]. Problema a fost reluat? de curnd de Neagu Djuvara. Ipoteza lui Ion ?urcanu va strni - e de sperat - discu?ii ntre speciali?ti ?i, indiferent de soarta ei, va contribui cu certitudine la progresul cuno?tin?elor noastre despre nceputurile Moldovei ?i ??rii Romne?ti ca state medievale. Deocamdat?, voi spune c?, n ce m? prive?te (repet, ca nespecialist), ceea ce mi se pare vulnerabil n noua interpretare este t?cerea" lui Grigore Ureche ?i Miron Costin, care nu preiau informa?iile din cronicile polone n sprijinul viziunii lui Ion ?urcanu, de?i, cum se ?tie, Miron Costin a scris De neamul moldovenilor", unde a folosit multe izvoare str?ine. Explica?ia furnizat? de autor este disputa n contradictoriu dintre c?rturarii moldoveni ?i cei munteni asupra acestui subiect (existen?a Basarabiei ca individualitate teritorial? - n.n.), n cadrul c?reia moldovenii respingeau n principiu ideea c? ar fi existat o Basarabie, ca ?i informa?iile polone despre unitatea teritorial-politic? (dar nu ?i etnic?) a spa?iului romnesc dinainte de desc?lecare"[5]. M?rturisesc a nu fi convins de argument.

Relatarea lui Nicetas Choniates despre prinderea de c?tre vlahi, n 1164, a lui Andronic Comnenul, fugar spre hotarele Gali?iei, nu constituie o dovad? a prezen?ei romnilor la nord de Dun?re ntruct traducerea corect? f?cut? de George Murnu a pasajului din cronicarul bizantin arat? c? viitorul mp?rat a ncetat s? se mai team?, ca ?i cum (subl. n. F.C.) sc?pase din minile urm?ritorilor ?i ajunsese la hotarele Gali?iei"[6]. Prinderea lui Andronic Comnenul s-a petrecut nu la nord, ci la sud de Dun?re, fugarul crezndu-se n siguran??, ca ?i cum ar fi ajuns la hotarele Gali?iei. Evident, rectificarea nu afecteaz? articula?iile de baz? ale demonstra?iei lui Ion ?urcanu despre originea numelui de Basarabia. n afara problemei discutate aici, de semnalat informa?ia dat? de autor c?, la 29 iunie 1946, F. Brovko, pre?edintele Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneasc?, a naintat un memoriu n care cerea constituirea unui republici unionale, care s? cuprind? ?i Moldova din dreapta Prutului, precum ?i jude?ele Maramure? ?i N?s?ud, considerate leag?nul poporului moldovenesc"[7]. Din fericire, acestei cereri nu i s-a dat curs. Rennoiesc dorin?a ca stimulativa ipotez? a colegului de la Chi?in?u s? prilejuiasc? o dezbatere fructuoas? n istoriografia romn?.
------------------------------------------------------------------
[1] Ion Turcanu n c?utarea originii numelui Basarabia", Chi?in?u, Ed. Labirint, 2010, p.155
[2] Ibidem, p. 137
[3] Ibidem, p. 138
[4] N. Iorga, Istoria romnilor, vol. III, Ctitorii, Bucure?ti, 1937, p. 52-57
[5] Ibidem, p. 157
[6] (Fontes historiae daco-romanae, vol. III, Scriitori bizantini, sec. XI-XIV, ed. Alexandru Elian ?i Nicolae ?erban Tana?oca, Bucure?ti, Ed. Acad., 1975, p. 251, cu referin?ele bibliografice).
[7] Ibidem, p.169

 
Daniela Varvara   
Duminică, 25 Martie 2012 00:31
Citeşte mai mult...Natura adev?rului ntr-un discurs - un posibil dialog cu textul


Prezentul eseu ?i propune s? analizeze, din prisma gndirii critice, un text din filosofia contemporan? european?, extras dintr-o interogare a profesorului Alain Renaut (apar?innd, de fapt, unui dialog de idei, o discu?ie public? dintre Renaut ?i Jurgen Habermas, pe tema eticii discursului ?i a problemei adev?rului). Aceast? analiz? poate fi citit?" ca un dialog al lectorului (lectorul-analist, sau interpret) cu textul-baz? (interoga?ie, des-compunere, re-compunere). Pentru a gndi emergen?a adev?rurilor practice, op?iunea ce corespunde eticii discursului mi se pare cu certitudine cea mai pertinent? : dat fiind faptul c? suntem cu to?ii Moderni, iar cerul ideilor e vid, avem nevoie s? ne invent?m adev?ruri practice ?i, cu excep?ia imagin?rii unui fel de intui?ie a adev?rurilor morale, nimeni n-ar mai ?ti s? spere de acum nainte c? le-ar putea g?si pe cont propriu, pornind de la sine, ci doar n aceast? confruntare a argument?rilor care l oblig? pe fiecare s? se situeze n perspectiva tuturor celorlal?i, producnd astfel un fel de aplicare efectiv? a imperativului categoric."[1]

Pentru nceput, vom face unele preciz?ri conceptuale ?i metodologice. Folosim termenul de gndire critic? n sensul de interac?iune activ? cu informa?ia (textul care se poate des-compune ?i re-compune), de a pune sub semnul ntreb?rii ideile ?i de a le evalua din multiple perspective. Vom ncerca s? des-compunem textul n idei plasate pe niveluri principale ?i derivate, de suprafa?? ?i de adncime, pentru ca apoi, s? formul?m interoga?ii ?i posibile r?spunsuri, folosind tehnica argument?rii (argumentarea v?zut? ca nf?ptuire a gndirii critice, sau parte component?, practic? a sa). De asemenea, ne vom situa n descenden?a accep?iunii lui Thomson[2] despre gndire critic?: un mod de gndire ra?ional (reasonable), metodic (reflective), care permite determinarea a ceea ce ne face s? credem sau s? ac?ion?m. Aceast? accep?ie se bazeaz? pe ideea c? lectorul poate adopta una din urm?toarele trei atitudini fa?? de un enun?:
- a crede c?..., sau a accepta c?... ;
- a nu crede c? ..., sau a respinge... ;
- a suspenda, sau a se ab?ine cu privire la judecata... .
Tot pe linia definirii conceptului de c?tre Thomson, vom ncerca s? oferim temeiuri (reasons) pentru demersul nostru (demers bazat, desigur, pe un strat de credin?e ?i ntemeieri ale convingerilor personale ?i aici ne asociem oarecum, unei fundament?ri postructuraliste), dar ?i pentru analiza ?i evaluarea ra?ionamentelor autorului textului propus spre analiz? critic?. Dialogul cu textul presupune lectur? ?i re-lectur?, sondarea ?i interogarea lui, formularea de aprecieri sau respingeri critice. ntr-o prim? faz?, vom purcede la c?utarea structurilor esen?iale, a matricilor" de adncime (aproape ca ntr-o analiz? structuralist?). Astfel, dintr-o prim? lectur?, la nivel lexical, remarc?m prezen?a ctorva elemente - cheie, n jurul c?rora se vor constitui cmpurile lexicale: adev?ruri practice, etica discursului, moderni, imperativ categoric, intui?ia adev?rurilor morale. La nivelul analizei sintactice a textului - care este o fraz? ampl?, format? din unsprezece propozi?ii - am identificat, pe un prim nivel, propozi?iile principale. Prima dintre ele, prin rescriere, nsumnd contragerea subordonatei atributive (P2), poate fi redat? a?a: Pentru a gndi emergen?a adev?rurilor practice, op?iunea eticii discursului mi se pare cu certitudine cea mai pertinent?.

Ceea ce urmeaz? reprezint? o explicare, o argumentare a acestei afirma?ii de baz?, prin indicarea cauzei (dat fiind faptul c? suntem cu to?ii Moderni, iar cerul ideilor e vid), iar a doua principal? (aglutinat? cu contragerea subordonatei completive indirecte, care ntrege?te sensul expresiei intranzitive din predica?ie) - avem nevoie de inventarea adev?rurilor practice - este legat? prin conjunc?ia coordonatoare copulativ? ?i de cea de a treia: [...] nimeni n-ar mai ?ti... Desigur, am putea reduce nc? o dat? enun?ul, prin omiterea complementului de scop din pozi?ia ini?ial? ?i prin omiterea aparentei opozi?ii (exprim?ri oximoronice) mi se pare cu certitudine", iar rezultatul ar fi urm?torul: Op?iunea eticii discursului mi se pare cea mai pertinent?; avem nevoie de inventarea adev?rurilor practice, ?i nimeni n-ar mai ?ti (ndr?zni) speran?a g?sirii lor pe cont propriu, ci doar n confruntarea argument?rilor. Admi?nd ipoteza c? acesta ar fi enun?ul de baz?, se na?te firesc ntrebarea care sunt structurile secundare?". Pe de o parte, scopul op?iunii (op?iunea ca subiect gramatical al primei propozi?ii): s? gndim emergen?a adev?rurilor practice, pe de alta, cauza: suntem cu to?ii Moderni, iar cerul ideilor e vid (acest al doilea enun? cauzal fiind derivat din primul, de?i coordonate adversativ). O alt? idee se construie?te n jurul opozi?iei fiecare-ceilal?i, (fiecare ?i ceilal?i, ca subiecte actante ale discursului la care se face referire): g?sirea adev?rurilor practice e posibil? (sperat?) n confruntarea argument?rilor, acest lucru presupunnd situarea fiec?ruia n perspectiva celorlal?i, avnd ca efect aplicarea efectiv? a imperativului categoric. Nodurile ?es?turii" textului ar fi cuvintele si expresiile adev?ruri practice/adev?ruri etice, etica discursului, moderni, confruntarea argument?rilor, imperativ categoric. Observ?m recuren?a termenului adev?r, cu dou? determin?ri adjectivale: practice ?i morale ?i accept?m c? cele dou? adjective pot fi puse n rela?ie de sinonimie.

Sitund discursul n descenden?? kantian?, leg?m aceste sintagme de cea din finalul textului: imperativ categoric. n acest punct, se pune problema definirii termenilor. n Critica ra?iunii practice, Kant formuleaz? imperativul categoric (ca una dintre cele dou? modalit??i de luare a deciziilor identificate de filosoful german), imperativ care se supune unei legi obiective, universal valabile ?i care reprezint? fundament al eticii: Comportati-v? ca ?i cnd ac?iunea ntreprins? de voi ar deveni o lege universal? de comportament pentru to?i cei care se afl? in acelea?i circumstan?e, din care deriva regula: Ac?iona?i a?a cum a?i dori s? ac?ioneze ?i ceilal?i fa?? de voi". O perspectiv? de interpretare - cea dat? de autor - este cauzal?, dat fiindc? suntem cu to?ii Moderni. n acest moment, lectorul poate s? accepte, sau s? resping? aceast? afirma?ie ?i s? ?i construiasc? propriul demers argumentativ. ?innd cont de contextul din care este desprins textul, acela al dialogului dintre doi filosofi moderni, situa?i, n ceea ce prive?te chestiunea eticii discursului ?i a problemei adev?rului, pe o linie neokantian?, admitem c?, situndu-se n afara revela?iei divine (de exemplu), este nevoie de identificarea adev?rurilor practice, etice, morale. Dar mai putem oare admite solu?ia (strecurat? de Renaut ca fiind par?ial?, adic? avnd nevoie de monologism, la un moment dat), dar acceptat? ?i confirmat? de Habermas, aceea a constituirii n discurs etic doar a acelui discurs care se na?te n intersubiectivitate, adic? n dialogism, n comunitatea moral?? Atunci, nu se na?te, firesc, ntrebarea: exist? o asemenea societate moral?, capabil? de a fi autolegislativ?, o comunitate de indivizi liberi ?i egali, care se presupune c? au datoria s? se trateze, reciproc, ca scopuri n sine"[3]. Nu este aceasta o utopie?

Dac? eu, lectorul, nu m? situez n spa?iul Modernit??ii (?i aici, iar??i s-ar putea isca dezbateri legate de definirea acestui concept), nseamn? c? resping afirma?ia suntem cu to?ii Moderni, sau, cu alte cuvinte, accept c? nega?ia propozi?iei date apar?ine sistemului meu de credin?e. Din moment ce nu apar?in paradigmei modernit??ii, de ce s? accept ideea c? trebuie s? ne invent?m adev?rurile etice? De ce a? mai avea nevoie de construirea unui cadru pentru o etic? a discursului, din moment ce eu, situndu-m?, de exemplu, n paradigma cre?tinismului biblic, accept adev?rul revelat, inclusiv adev?rurile etice", pe care le v?d cuprinse n cuvintele lui Hristos, Ceea ce vre?i s? v? fac? vou? oamenii, face?i-le ?i voi la fel!" Sigur c? analiza din prisma gndirii critice nu a fost epuizat?, s-ar mai putea na?te foarte multe alte piste de lectur? ?i de interpretare, dar inten?ia nu a fost aceea de a trata exhaustiv textul - acest lucru, oricum, ar fi practic imposibil. ncheiem, totu?i, printr-o interoga?ie retoric?: Problemele eticii s? aib? rezolvare - unic? ?i sigur? - doar n praxisul comunicativ, a?a cum pare a avea preten?ia de a demonstra etica discursului habermasian?
---------------------------------------------------------------
[1] Alain Renaut, n Jurgen Habermas, Etica discursului ?i problema adev?rului", traducere din francez? de M?d?lin Ro?ioru, Editura Art, 2008, pp.13,14
[2] Thomson, A., Critical Reasoning. A Practical Introduction, Routledge, London, New York, 1996, apud Gheorghe Clitan, nf?ptuirea practic? a argument?rii, gndirea critic? ?i logica informal?", n., Prelegeri de logic? ?i epistemologie didactic?, Universitatea de Vest din Timi?oara, Timi?oara, 1999, p.119
[3] Habermas, J. n Etica discursului ?i problema adev?rului", Editura Art, 2008, p.21

 
Wilfried Lang, Germania   
Miercuri, 21 Martie 2012 16:01

Citeşte mai mult...Acest articol a fost publicat n volumul de convorbiri, Cercul vicios", Constan?a, Editura Dobrogea, 2006 autor Wilfried Lang. De atunci situa?ia nu numai c? nu s-a schimbat, dar s-a degradat ireversibil. Politica prin noi n?ine" a fost/este inexistent?, iar varianta por?ilor deschise" a fost aplicat?, deliberat, n detrimentul general al romnilor, aducnd ?ara n pragul unei catatstrofe economice ?i sociale. (Redac?ia)

Unii romni sunt ngrijora?i de binele na?iunii ?i problemele esen?iale ale Statului Romn. Din p?cate ns?, ace?tia sunt doar foarte pu?ini. Majoritatea popula?iei este preocupat? de neajunsurile ei cotidiene, lefuri foarte mici, pensii mizerabile ?i pre?uri exagerate pe toate planurile. Se vorbe?te prea mult despre politic? ?i prea pu?in despre economie, care - o spun pentru a nu ?tiu cta oar? - st? la baza oric?rui stat sau oric?rei na?iuni pe lumea asta. n Romnia ns? se pare c? aceast? logic? elementar? nu g?se?te ascultare. Nici un guvern postdecembrist de pn? acum nu a dat prioritate problemelor economice reale, discutndu-se tot timpul doar de multiplele configura?ii ale diverselor partide politice, care de fapt sunt neesen?iale n ceea ce prive?te progresul economic ?i social. Dup? Primul R?zboi Mondial, marelui om politic romn Ion I.C. Br?tianu i-au trebuit 5-6 ani pn? s-a convins c? prin noi n?ine" e o formul? care nu poate func?iona, aplicndu-se mai apoi solu?ia propus? de Take Ionescu, anume varianta por?ilor deschise", care a dus n final la acel progres socio-economic deosebit de fructuos al anilor '30. Diriguitorii de azi nu au reu?it, nici dup? 15 ani, s? priceap? c? prin egoism m?runt ?i preocup?ri meschine, care s? le aduc? doar profituri pur personale, procesul de dezvoltare economic? a ??rii nu poate porni sub nici o form?. Iat? cteva exemple concrete:

n timpul regimului ??r?nist-liberal am fost vizitat de domnul Victor Ciorbea, cu care am stat de vorb? mai multe ore, ncercnd s?-l conving c? doar prin retrocedarea necondi?ionat? a obiectelor indus-triale str?ine, na?ionalizate n 1948, va fi posibil? atragerea de capital masiv din partea marilor concerne mondiale, pentru investi?ii industriale n Romnia, strict necesare unui progres economic eficient. Mi-a r?spuns c? nu se poate angaja la a?a ceva, chiar cei din propriul s?u partid nefiind de acord cu o asemenea strategie. Nu mai pomenesc de convorbirea n Germania cu domnul Emil Constantinescu, n octombrie 1995, care era att de preocupat de campania sa electoral?, nct nici nu a ascultat prea bine ce i-am spus cu acea ocazie. n iunie 2002, n sfr?it, am vorbit ?i cu domnul pre?edinte Ion Iliescu, care, fiind deranjat de un secretar, nu a reu?it s?-mi dea vreun r?spuns. De unde am tras concluzia c? nu l-a prea interesat acest subiect. Ac?iunile de privatizare, n m?sura n care nu au e?uat deja (Re?i?a, Ia?i, I.M.G.B. etc.), nu pot fi considerate dect o fars? sau chiar o ncercare de punere pe pia?? a unor obiecte t?inuite de Statul Romn, pe baza Legii nr.119/48 (Na?ionalizarea industriei n Romnia). Ct despre Valea Jiului trebuie spus clar c? neglijarea exploat?rii huilei n mod ra?ional prin tehnologii moderne a fost o gre?eal? esen?ial? a regimurilor de pn? acum, la care chiar ?i domnul B?sescu a contribuit la timpul s?u prin lips? de experien?? ?i ignorarea avantajelor valutare de producere a energiei electrice din surse autohtone.

Concluzie: Furturile, escrocheriile, nepotismul ?i corup?ia sunt, desigur, un flagel na?ional ru?inos, dar se afl? doar pe planul doi al cauzelor reale ale mizeriei economice actuale. Pe prim plan fiind lipsa de capital de ordinul miliardelor de dolari pentru investi?ii industriale masive, consilieri incapabili ?i lipsi?i de experien??, inexisten?a unor rela?ii directe pe plan interna?ional a diver?ilor mini?tri ?i secretari de stat, ngmfarea pueril? a multora dintre ace?tia precum ?i ignoran?a total? pentru problemele esen?iale ale na?iunii. Formula Las' c? ?tim noi mai bine!" s-a dovedit a fi doar o simpl? iluzie a presupu?ilor exper?i. Cred deci, c? pentru cet??eanul de rnd este absolut indiferent cine va c?tiga alegerile. Problemele economice vor r?mne acelea?i ?i nimic nu se va schimba n Romnia, situa?ia social? agravndu-se probabil chiar mai mult.

 
Exclus! Inteligen?a nu este permis?!
Dwight Luchian Patton, S.U.A.   
Sâmbătă, 17 Martie 2012 22:01

Citeşte mai mult...

Political history is far too criminal and pathological to be fit subject of study." Istoria politic? este prea criminal? ?i patologic? pentru a constitui subiect de studiu. (W.H. Auden)


Pentru a explica infestarea e?ichierului politic cu cei mai mari ignoran?i, cu cei mai mari ?arlatani ai umanit??ii ?i starea precar? n care a ajuns Mapamondul, v? recomand excelentul film al lui Ben Stein, Expelled! No Intelligence Allowed!" (Exclus! Inteligen?a nu este permis?![1]). Nimic mai adev?rat. Domeniu politic este singura ramur? a activit??ii umane, evitat? de posesorii de intellect, dar atunci, l?snd loc liber impostorilor, suntem la fel de culpabili ca ?i ei, pentru c? am ncredin?at soarta omenirii ?i a ??rii Str?mo?e?ti unor neaveni?i. John Mayor, fost prim-ministru al Marii Britanii, a lansat urm?toarul concept filosofic: Prima cerin?? n politic? nu este intelectul sau vigoarea-rezistent?, ci r?bdarea. Politica este o lung? cursa de alergare, n care, de regul?, o broasc? ?estoas? c?tig? n fa?a unui iepure." (The first requirement of politics is not intellect or stamina but patience. Politics is a very long run game and the tortoise will usually beat the hare.) De-abia acum am nceput s?-mi explic ngrijor?toarea lips? de intelect a politicienilor. Pn? cnd m-am familiarizat cu scriitorul american Wystan Hugh Auden, care a spus c? Istoria politic? este prea criminal? ?i patologic? pentru a constitui subiect de studiu." (Political history is far too criminal and pathological to be fit subject of study), gndeam c? istoria va fi principalul arbitru. Scriitorul american Ambrose Bierce autorul lui The Devil's Dictionary, declara: n civiliza?ia noastr? ?i sub forma noastr? de guvern?mnt, inteligen?a este a?a de nalt onorat?, nct este exclus? din grija oficial?". (In our civilization, and under republican form of government, intelligence is so highly honored that it is rewarded by exemption from the cares of office). Ambrose s-a referit la Statele Unite ale Americii, dar acest postulat este perfect valabil la nivel planetar ?i cu aplicabilitate incontestabil? n ?ara Str?mo?easc?, ai c?rei factori decizionali ?i parlamentari sunt posesori de toate, exceptnd intelectul. Sper s? nu p?r?sesc aceasta imperfec?iune, pn? ce nu voi vedea perimetrul na?ional condus de persoane ca Ion M?ld?rescu, Maria Diana Popescu ?i, foarte probabil, mul?i al?ii, care, n ciuda vicisitudinilor vie?ii ?i-au p?strat nealterate valen?ele patriotice ?i intelectuale. Rog pe aceasta cale, pe to?i bunii romni, s? cear? reducerea drastic? a membrilor Parlamentului Romniei, renun?area la reprezentarea diasporei americane n organismul men?ionat ?i ocuparea posturilor decizionale pe baza unui test de s?n?tate ?i de inteligen??. Nu ne putem permite s? fim condu?i, la nesfr?it, de cei pentru care perimetrul na?ional constituie doar un mijloc de mbog??ire!

Indiferent de coordonatele geografice, dezideratul esen?ial al omenirii l constituie eradicarea s?r?ciei. Problem? nc? neelucidat?, este ?i va r?mne pentru mult? vreme, provenien?a aceastei surse ajut?toare. F?r? a discupla mesianica" administra?ie romneasc? postdecembrist? sau oricare alt? administra?ie a lumii, guvernul nu are asemenea resurse, principala surs? constituind-o bunurile produse n sectoarele economiei. Nu mai constituie un secret pentru nimeni, c? ??rile industrializate, ofer? un standard ridicat de via?? celor mai pu?in privilegia?i". Deci, pentru a ob?ine rezultate mai bune, trebuie acordata prioritate dezvolt?rii economice, nu redistribuirii, obiectiv major al actualei administra?ii. Spre informarea dumneavoastr?, n prezent, o treime din veniturile create n sectorul privat sunt preluate de c?tre guvernul federal. Din acest total, 58% se redistribuie sub forma anumitor pl??i. Cu o treime din resursele preluate de c?tre guvern, sectorul privat nu se poate dezvolta, deci crearea unor noi locuri de munc? a devenit practic imposibil?, dovedind c? n America, cel mai mare obstacol n eliminarea s?r?ciei apar?ine guvernului federal, nu celor din Wall Street. O economie puternic? este furnizoarea asigur?rii unui nivel de trai decent. Tot astfel cum libertatea economic? este determinant? ntr-o economie puternic?, interven?ia limitat? a guvernului este determinant? pentru libertatea economic?.

Numeroase studii cu caracter economic au demonstrat corela?ia benefic? dintre un guvern restrns ?i o economie puternic?. Un studiu recent efectuat de doi economi?ti suedezi, intitulat Government Size and Growth", demonstreaz? c? n ??rile bogate corela?ia negativ? dintre dimensiunea guvernului ?i dezvoltarea economic? este deosebit de important?. Dac? prezenta administra?ie dore?te s? redistribuie..., trebuie s? lase sectoarele private s? creeze noi valori materiale, guvernul fiind total dependent de ceea ce se produce n structurile n spe??. Din nefericire, administra?ia nu n?elege acest percept economic, consecin?ele administr?rii conducnd n final spre redistribuirea... s?r?ciei. Sunt convins c? nimeni din actuala administra?ie nu este la curent cu numele lui Joseph Schumpeter. Pentru dumneavoastr? ?i pentru cei care m? citesc direct n limba lui Shakespeare, economistul numit a publicat n anul 1942, cartea Capitalism, Socialism ?i Democra?ie". V? rog nu v? impacienta?i, nu este vorba de un nou Communist Manifesto!" Tn?rul Joseph, introducea termenul de distrugeri creatoare", ca singur mod de a crea, pe termen lung, o dezvoltare economic? ?i de a men?ine societatea capitalist? func?ional?. Poate din acest motiv, Titanicul Pontifus Maximus, vrea s? ne distrug? creator!

Ca o p?rere strict personal?, omenirea, dac? va mai exista, trebuie s? tind? spre un alt sistem politico-economic, ntruct cel prezent a dovedit crase caren?e de func?ionare. Indiferent ce titulatur? va primi, pentru a fi func?ional ?i n beneficiul tuturor componen?ilor societ??ii, se impune ca noul sistem s? fie implementat de c?tre persoane de o conduit? intelectual?, moral? ?i patriotic?, imaculat?. Chiar dac? sun? utopic, se mai g?sesc nc? persoane care pot fi ncadrate n aceast? categorie. Regretabil, revolt?tor de pu?ine! De?i am mai afirmat ?i repetat, nu uita?i: Socrate, omul care a influen?at filosofia universal?, de la Platon la Sren Kierkegaard, sus?inea c?, exist? un singur lucru bun - cuno?tin?ele, si un singur r?u - ignoran?a!" Pentru cei care cititul nu constituie o insurmontabila povar?, Mark Twain, ne-a lasat urm?toarele cuvinte: pentru un om obi?nuit s? dea cu ciocanul, tot ce este in jurul lui, este tratat drept cui!" Nu putem implementa un nou sistem cu cioc?nari"! Vechiul sistem, tras pe linie moart? n 1989, nu a putut fi func?ional mai ales din cauza faptului c? fusese aplicat de cei ce ne-au tratat drept... cuie.
Grafica - Ion M?ld?rescu
----------------------------------------------
[1] Exclus! Inteligen?a nu este permis?! (n limba englez?)

 
Premiile Nobel ?i evreii
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Sâmbătă, 17 Martie 2012 21:20

Citeşte mai mult...Circul? pe Internet o lista cu evreii care au luat premii Nobel de-a lungul anilor. Impresionant? list?. Mai ales c?, dup? ?tiin?a mea, nici nu este complet?. Cred c? se mai pot ad?uga cteva nume de evrei nobele?i. Comentariul care nso?e?te aceast? list? este ironic, sarcastic mai bine spus, la adresa arabilor, care, se zice, nu n?eleg ct de important? este educa?ia. Drept care arabii sunt pu?ini sau chiar inexisten?i pe lista lui Nobel. Ceva cam de genul ?sta. Adev?rul este c? evreii, cu oricine ar fi compara?i dintre popoarele lumii, sunt pe departe poporul cel mai titrat cu premii Nobel. Dac? raport?m ?i la num?rul zice-se mic, circa 20 de milioane de evrei, propor?ia devine cople?itoare. Un tn?r, evreu cred, care-mi mai scrie din cnd n cnd, mi-a trimis ?i el lista amintit? - o primeam astfel a en?pea oar?! - ?i mi-a cerut s-o comentez. I-am r?spuns, ca pe televizor, no comment! Ce s? comentezi cnd propor?iile sunt att de... dispropor?ionate?! A revenit ?i aproape c? m-a somat, amenin?ndu-m? c? ntrerupe orice leg?tur? cu subsemnatul, dac? n-ave?i curaj s? comenta?i"!... Curaj? A?a c? n-am avut ncotro ?i i-am r?spuns n cteva rnduri, cam urm?toarele:

Domnule X, este impresionant num?rul de evrei laurea?i cu premiul Nobel, mai ales pentru unul ca mine care nu m? pricep nici la fizic?, nici la chimie, nici la medicin? sau la economie. M? pricep ns? binini?or la literatur?. ?i dac?, obligat de insisten?ele dumitale, m? uit atent la lista de scriitori evrei, premian?i Nobel, descop?r cu uimire c? eu nu le-a? fi dat nici m?car premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Socialist? Romnia... Nu glumesc. ncepnd cu Elias Canetti, care a luat premiul Nobel la concuren?? cu Gabriel Garcia Marquez, pe care l-a surclasat, desigur... Mai roste?te cineva numele acestui Canetti azi?! Recomand?-mi o carte a acestui Elias pe care s-o citesc ?i eu cu minim? ncntare!... Hai, nu o carte ntreag?, dar un capitol se poate?! O pagin? m?car!

Nu i-am citit pe to?i scriitorii evrei afla?i n aceast? jenant? colegialitate cu Canetti, ci doar pe cei mai mul?i. ?i te asigur c?-?i pot face o list? cu 20 de scriitori romni n via?? care ar merita mai multe onoruri literare dect nemuritorii evrei de pe lista Nobel. Iar dac? e s?-i iau n considera?ie ?i pe scriitorii care nu mai sunt n via??, ?i fac o list? de 50-60 de nume de scriitori romni! Mai buni dect Canetti & Comp., inclusiv Saul Bellow, n fa?a c?ruia un Mircea Eliade nu a avut nicio ?ans? la premiul Nobel. E drept, pe lista mea, printre cei 50-60 de romni nobeleabili s-ar afla ?i doi evrei... chiar trei, dac? m? uit mai bine!

M? mai pricep ?i la pace ?i r?zboi... Adic? la politic?. Unde figureaz?, ca premian?i Nobel pentru pace, alde Elie Wiesel sau Menachen Begin, adic? un escroc notoriu ?i un terorist, criminal cu zeci de vie?i pe con?tiin??. Dac? evreii serio?i au ajuns s? se laude cu asemenea rebuturi umane, este trist. Chiar mai trist dect premiile Nobel care li s-au conferit scriitorilor evrei..."

?i cred c? am ncheiat a?a r?spunsul meu: Stimate domn, dac? ?i celelalte premii Nobel, din fizic? sau chimie, Citeşte mai mult...medicin? sau economie, sunt la fel de meritate ca premiile ob?inute de evrei pentru literatur? ?i pace, atunci m? mir cum de nu este chiar mai lung? lista pe care mi-ai trimis-o!"

...Acum mi pare r?u de comentariul de mai sus. De pe urma lui am pierdut un corespondent simpatic, pl?cut, ?i mai ales, util! F?r? dumnealui nu scriam rndurile de mai fa??! El mi le-a comandat. Pe fran?uze?te, asta se cheam? tu l'as voulu, George Dandin. P?cat c? nu-mi mai scrie s?-mi mai cear? ?i comentarii. Mai sunt attea liste doar! Attea Oscaruri, bun?oar?!
Ion Coja

Post scriptum:

Citindu-i pe scriitorii evrei nobelea?i, ca ?i pe al?i scriitori evrei din Occident, mai recent pe Philip Roth, sau pe scenari?tii de la Hollywood ai unor filme cu subiecte evreie?ti, gen Lista lui Schindler, m-am pomenit c? fac o constatatre, s? nu-i zic chiar descoperire: realismul socialist, ca metod? (sic!) de crea?ie literar-artistic? experimentat? n ??rile comuniste cu un r?sun?tor in-succes n anii de dup? r?zboi, trebuie s? fi fost o inven?ie evreiasc?. Eminamente evreiasc?! Pur evreiasc?! C?ci, iat?, creatorii" mai sus pomeni?i nu sunt capabili nici pn? azi s? dep??easc? tezismul, simplismul ?i artificialitatea acelei vestite anti-literaturi. Continu? s? func?ioneze realismul socialist ca metod? la scriitorii evrei de peste Ocean, a?adar. S? fie o chestiune de mental etnic? De gen?"? Nu cred! Mai degrab? se pare c? asta este soarta scrisului la comanda nu ?tiu cui, indiferent a cui, dar comand?! Sarcin? trasat?! Obiective precise, fixate pentru inginerii sufletelor" evreie?ti. Vai de sufletele lor cu a?a inginerie literar?!... Cum de-i mai suport? cititorii evrei de pe ambele ??rmuri ale Atlanticului?!...

Post scriptum secund:

Am ezitat s? dau drumul acestui text. n general, nu e bine s? r?spunzi la provoc?ri. Dar am v?zut pe TVR Cultural ultima parte a ntlnirii de la Ateneu, a lui Amos Oz, scriitor evreu de mare succes, cu cititorii s?i din Romnia. Moderator, eternul Gabriel Liiceanu. Mai penibil ca oricnd! A respectat ns? regulile compozi?iei clasice ?i a culminat la ultima ntrebare, de un servilism ?i o slug?rnicie fa?? de tot ce este evreiesc la care nu pot s? nu reac?ionez, m?car din respect pentru publicul din sal?, a?a c? slobozesc ?i eu p?rerea mea despre scriitorii de mna treia dintr-o ?ar? de primul rang!... Ca s?-l citez pe nerod!

M?i, Liicene, majoritatea scriitorilor evrei de pe lista Nobel nu tr?iesc n Israel! Nu de ?ar? este vorba, ci de altceva! Iar dac? vrei s? compari Romnia cu Israel, hai s-o facem ca lumea ?i dac? se poate, mpreun?, cu public de fa??, cel mai potrivit loc fiind la TV Cultural, unde ai afirmat, cu subn?eles, c? suntem o ?ar? de ragul 3, iar Israelul de rangul 1. Nu putea sau nu era nimeni s? te pun? la punct. Dac? te ?ine cureaua, vino, s? l?murim lucrurile, individ de rang en?pe ce e?ti! Nu am nimic mpotriv? s? ne ntlnim ?i la Ateneu. Unde vrea mu?chii matale! Chiar ?i n Ci?migiu, la ?ahi?ti...

 
Moartea umanismului ateu (3)
Cornel Drinovan   
Sâmbătă, 17 Martie 2012 20:43

Citeşte mai mult...

Friedrich Nietzsche

nainte de a fi dus la spitalul de psihiatrie acest dement lucid", Friedrich Nietzsche, ntins pe divanul s?u din Torino i se plngea prietenului Overbeck, venit n grab?, de greaua misiune de a guverna lumea, ce-i revenea de acum nainte". El simboliza n persoana sa e?ecul dezolant al supraomului. Friedrich Nietzsche s-a n?scut n anul 1844 n Rcken, lng? Leipzig, ca fiu al unei familii de pastori protestan?i. A studiat n Schulpforta ?i a urmat filologie clasic? la Bonn ?i Leipzig. n primul trimestru, la Bonn, a asistat de asemenea la un curs de teologie. n Leipzig, s-a entuziasmat cu filosofia lui Schopenhauer ?i l-a cunoscut personal pe Richard Wagner n anul 1868, care, la rndul lui, era mare admirator al lui Schopenhauer. La doar 24 de ani Nietzsche era deja profesor de filologie clasic? la universitatea din Basel. Aici intr? n contact cu Jacob Burckhard ?i cu teologul protestant Johann Friedrich Overbeck. Extraordinar de important a fost pentru el contactul cu Wagner care n acea vreme locuia cu so?ia lui, Cosima, n Triebschen, la marginea lacului celor Patru Cantoane. n r?zboiul din 1870-1871, pe Nietzsche l g?sim ca voluntar n corpul de sanitari. Aici s-a contagiat de disenterie ?i difterie ?i de atunci a avut probleme cu s?n?tatea retr?gndu-se mai trziu ca pensionar n anul 1877. Instabil, se mi?ca dintr-o parte n alta c?utnd peste tot odihna ?i s?n?tatea: n Sils Maria, Naumburg, Nisa, Marienbad, Vene?ia, Riva, Rapallo, Roma, Genova, Torino. n anul 1889, sufer? un colaps mintal, cu care a r?mas pn? la sfr?itul zilelor sale. Diagnosticul clinic de paralizie a fost ratificat de c?tre Karl Jaspers. Mama ?i sora sa l-au ngrijit bolnav fiind, mai nti n Naumburg, iar dup? aceea la Weimar, pn? la moartea sa, care se va petrece n anul 1900.
La moartea lui Feuerbach, n 1872, Nietzsche tocmai a publicat prima sa lucrare,

Na?terea tragediei", o carte surprinz?toare care anun?a prin genialitatea autorului tr?s?turile caracteristice ale operei sale: concep?ia tragic? a existen?ei. Cu aceast? carte, Nietzsche inaugureaz? prima perioad? a crea?iei sale, n care lupt? pentru un nou ideal n cultur?, idealul omului estetic ?i eroic, al c?rui prototip trebuie c?utat n era tragic? a grecilor, nainte de Socrate, n Heraclit, Teognis ?i Eschil. Ceea ce surprinde cu adev?rat, nu doar n acest? prim? carte, ci n toat? crea?ia sa, este valoarea tragicului ?i un pesimism special. ns? poate fi considerat pesimismul ca o concep?ie tragic? a existen?ei ?i a realit??ii cnd via?a este o c?utare a bun?st?rii, a fericirii? Nu ntunec? pesimismul bucuria de a tr?i? Aceste ntreb?ri ?i le pune ?i Nietzsche n Na?terea tragediei" ?i ?i d? seama c? el noat? contracurent, contra ra?iunii moderne a occidentului sigur de valorile ?i convingerile sale, optimist n posibilit??ile nelimitate ale progresului, convins de caracterul amabil ?i senin al realit??ii, o realitate n care cu ajutorul credin?ei ?i ra?iunii omul occidental este comod a?ezat n adev?rurile sale. Nietzsche se revolt? contra direc?iei comune a timpului s?u, fiindc?, inima lui Nietzsche apar?ine lui Dionis" diferen?iind cu aceste cuvinte, cu aceste ntreb?ri, ntre pesimismul grecilor ?i pesimismul curent ?i vulgar. Este pesimismul neap?rat un semn de declin, ruin?, e?ec, de instincte obosite ?i sl?bite, a?a cum este, dup? toate aparen?ele, printre noi, oamenii europeni moderni? O predilec?ie pentru lucruri grele, oribile, rele, problematice ale existen?ei, predilec?ie n?scut? din bun?stare, dintr-o s?n?tate debordant?, o plenitudine a existen?ei? Exist? poate o o suferin?? cauzat? de c?tre aceast? supraplenitudine? Ce semnifica?ie are ntre grecii din cea mai bun? epoc?, mai puternic, mai curajos, mitul tragic? ?i fenomenul enorm dionisiac? Ce semnific?, n?scut? din el, tragedia? Pe alt? parte, acel lucru din care a murit tragedia, socratismul moral, dialectica, suficien?a ?i jovialitatea omului teoretic... Nu poate fi chiar acest socratism un semn al decaden?ei, al oboselii, al bolii unor instincte ce se dizolv? n mod anarhic? ?i jovialitatea greac? a elenismului trziu? Nu ar putea fi doar o str?lucire a crepusculului?

Cu aceast? prim? carte, Na?terea tragediei", Nietzsche se pune deja ntr-un conflict deschis cu toat? tradi?ia occidental?. Cultura occidental?, dominat? de ra?iune ?i credin??, a c?utat prin toate mijloacele s? domine via?a pentru ca omul s? se a?eze comod n realitate. Totul trebuie s? aib? un sens pentru ca omul s? nu se apropie de abismul vie?ii. Pentru Nietzsche, lucrurile nu sunt a?a: voin?a proprie este st?pna omului, gusturile sale, unica lege, propria for??, toat? propietatea sa, fiindc? sfin?enia o are doar omul liber ?i nimic nu exist? superior lui... El ne invit? s? ne arunc?m n vltoarea ira?ionalului, n abismul vie?ii cu toate consecin?ele. Pentru asta, el nu se nfrunt? doar lui Socrate, simbolul logicii ?i al ra?iunii, ci ?i lui Hristos, pe care l opune lui Dionis, fiindc? ntr-o concep?ie tragic? a lumii nu exist? loc pentru r?scump?rare. R?zboi idealului cre?tin, r?zboi doctrinei beatitudinii ?i a mntuirii ca scop al vie?ii, r?zboi celor simpli ?i puri n inima lor, suprema?iei celor care sufer? ?i pierd". R?scump?rarea, conceptul esen?ial al experien?ei religioase cre?tine, presupune o realitate c?zut? n p?cat c?ci altfel nu ar avea nevoie de r?scump?rare, iar Iisus Hristos r?scump?r?, adic? ne salveaz? de p?cat ?i de finitudine. Sigur c?, ntr-o concep?ie tragic? a lumii, salvarea omului este ceva superfluu, fiindc? nu accept? concep?ia transcendent? a vinov??iei ?i recunoa?te c? realitatea este reglementat? pe inexorabila c?dere a oric?rei fiin?e. Via?a ?i moartea, na?terea ?i decaden?a sunt p?r?i esen?iale ale existen?ei. Departe de a fi un pesimism decadent ?i paralizator, sentimentul tragic al vie?ii este o afirma?ie a acesteia, cu toate limitele sale, fiindc? consider? c? pluralitatea fiin?elor finite nu este dect o pluralitate a momentelor unei totalit??i n care via?a se prezint? n toat? splendoarea sa, astfel c? dispari?ia unei fiin?e finite nu semnific? anularea total?, ci ntoarcerea la fondul global al vie?ii: totul este unu.

Nietzsche continu? pe urmele ateismului s?u, iar n ce prive?te pesimismul metafizic calc? pe urmelor pa?ilor lui Schopenhauer, pentru care religia se na?te din dorin?a uman? de a dep??i suferin?ele vie?ii. Astfel, cre?tinismul este religia care explic? suferin?a datorat? r?ut??ii din lume ?i din om: Dogma cre?tin? - spune Schopenhauer - nva?? c? oamenii sunt o ras? vinovat? doar pentru faptul c? exist?, iar inima sa trebuie s? suspine dup? r?scump?rare". Nietzsche afirm? n multiple ocazii respingerea hot?rt? a religiei, a cre?tinismului care, n opinia sa, depreciaz?, degradeaz? ?i condamn? omul, o religie a c?rei istorie nu este dect necesitatea ca o credin?? s? fie att de infam? ?i vulgar? ca ?i necesit??ile care trebuie satisf?cute cu ea". Pentru el, religia, n general, ?i cre?tinismul, n special, sunt inamici num?rul unu ce trebuie ataca?i sub orice form?. Mai nti sunt atacurile particulare. Cre?tinismul a inventat conceptul de Dumnezeu ca un contraconcept al vie?ii, pentru a zdrobi instinctele din aceasta, bucuria ?i rezisten?a exuberant?. C? a inventat via?a de apoi pentru a o devaloriza pe aceasta de aici; sufletul pentru a denigra corpul ?i tot ce atinge corpul; p?catul, con?tiin?a, libertatea, pentru a smulge for?a celor puternici ?i superbi. Con?tiin?a ?i p?catul au fost proprii evreilor, dup? Nietzsche, inven?ii evreie?ti, ns? le-a luat cre?tinismul ?i mai ales Roma pentru a iudaiza lumea ntreag?. Conceptele capitale ale cre?tinismului, dragostea, compasiunea, smerenia, abnega?ia, spiritul de sacrificiu, sunt doar o moral? de sclavi ?i de odiu al vie?ii. Dumnezeul crucii, continu? Nietzsche, este un blestem mpotriva vie?ii, o s?geat? indicatoare pentru a fugi de via??." Conceptul opus este Dionis, iar lozinca principal? a lui Nietzsche este Dionis mpotriva Crucificatului".

Sunt multe pagini din scrierile lui Nietzsche n care dispre?ul ?i respingerea formeaz? un adev?rat florilegiu de odiu intelectual mpotriva cre?tinismului. Nu trebuie ntrerupt repro?ul f?cut cre?tinismului pentru voin?a de a ndoi sufletele cele mai puternice ?i nobile. Nu trebuie s? ne oprim nici un moment pn? cnd nu arunc?m la p?mnt idealul omului care a inventat cre?tinismul". Pentru Nietzsche, credin?a cre?tin? este doar o sfnt? boal?" iar Dumnezeu nu este altceva dect oglinda omului". Prin perspectiva sa de mntuire cre?tinismul este un mod de gndire tipic omului suferind ?i s?r?cit" care se afund? cu un gest hieratic ?i de dezgust n fa?a vie?ii. Prin aceasta consider? Nietzsche cre?tinismul ca cea mai mare minciun? de seduc?ie care a existat pn? acum, cea mai nociv?" ca proces de denaturalizare ?i sclavie a omului, ca o decaden?? boln?vicioas? a c?rei cea mai bun? reprezentare este preotul plin de ur? contra bun?t??ii ?i n?elepciunii naturii ?i p?mntului, contra sim?urilor corpului, contra spiritelor libere ?i orgolioase. De aceea, Nietzsche spune: eu adresez Bisericii cre?tine cea mai teribil? dintre toate acuzele... Pentru mine, este cea mai mare corup?ie dintre toate care se pot imagina. Nimic nu a l?sat Biserica cre?tin? liber prin contactul s?u colaborator: din orice valoare a f?cut o antivaloare; din tot adev?rul, o minciun?; din toat? onestitatea o turpitudine". Aceasta este concluzia judec??ii sale: cre?tinismul este cea mai mare corup?ie imaginabil?. A convertit fiecare valoare ntr-o ru?ine, fiecare adev?r ntr-o minciun?, integritatea ntr-o turpitudine a sufletului. A tr?it dintr-o stare de necesitate ?i a creat st?ri de necesitate pentru a se perpetua. Ca viermele p?catului, spre exemplu. Crucea, ca distinctiv pentru cea mai secret? conspira?ie care a avut loc contra s?n?t??ii, frumuse?ii, lucrului bine f?cut, vigorii, contra spiritului ?i bun?tatea sufletului, mpotriva vie?ii ns??i... Cre?tinismul este cel mai mare blestem... un stigmat mortal al umanit??ii... ?i ?innd seam? c? se socote?te timpul ncepnd cu ziua nefast? n care a nceput aceast? fatalitate, prima zi a cre?tinismului. Pentru ce nu am socoti timpul ncepnd cu ultima zi? ncepnd de azi!

Nietzsche nu se mul?ume?te doar a face o critic? acerb? cre?tinismului, una din temele sale fiind moartea lui Dumnezeu", ci de a g?si ?i un nlocuitor, locul Dumnezeului mort fiind luat de c?tre supraomul lui ?i astfel ra?iunea atotputernic? va acapara tronul vacant al b?trnului Dumnezeu". Dup? moartea lui Dumnezeu dogma cre?tin? va disp?rea". Patosul ateu a lui Nietzsche are ner?bdarea de a elibera omul. Pentru Schopenhauer aceast? eliberare se rezum? la autocunoa?tere ?i negare: Unica eroare nn?scut? pe care o avem n noi este de a crede c? am venit n lume pentru a fi ferici?i". Nietzsche propune ca omul s?-?i construiasc? existen?a pornind de la ni?te valori total opuse cre?tinismului ?i socratismului, de la valorile vie?ii, de la acceptarea pasionat? a vie?ii cu tot ce are n ea tragic, fiindc? sentimentul tragic se na?te nu din lupta disperat? mpotriva anihil?rii, ci din cunoa?terea realit??ii finite a fiin?elor individuale, care sunt doar elemente al vie?ii totale, din fondul c?reia s-au n?scut ?i n fondul c?reia se vor ntoarce: totul este unu. Enigma realit??ii este c? se dezvolt? n figuri finite, care, la rndul lor, se ntorc n fondul infinit al vie?ii. Pentru aceasta Nietzsche se revolt? contra ascetismului cre?tin, nu doar pentru diferen?e morale, ci, ntr-un sens mai profund, pentru o radical? diferen?? n ce prive?te sensul existen?ei. Pentru ce exist? omul? Finalitatea ascetismului dup? Nietzsche este calmarea durerii provocat? de faptul c? omul nu poate r?spunde la aceast? ntrebare. Idealul ascetic le oferea un sens, era pn? acum unicul sens c?ci este mai bine ceva dect nimic; idealul ascetic era lipsa de ceva mai bun". Interpretarea care se d?dea durerii, atr?gea o durere ?i mai mare, mai profund?, mai interioar? ?i coroziv? pentru via??, fiindc? durerea era explicat? din perspectiva vinov??iei. Cu toate acestea omul era salvat fiindc? avea un sens nu era o simpl? frunz? n vnt. Voin?a ascetic? este odiul contra umanului, inclusiv contra animalului ?i a materialului, o aversiune contra sim?urilor, team? de fericire ?i de frumos, este refuzul luminii, al schimb?rii, al devenirii, al mor?ii, al dorin?ei nse?i. Aceasta semnific? o voin?? de anihilare, o ostilitate contra vie?ii, o negare a condi?iilor fundamentale ale vie?ii. Cum de a avut pn? acum acest ideal ascetic atta putere? R?spunsul lui Nietzsche nu se las? a?teptat: fiindc? pn? acum a fost unicul ideal existent. Istoric, toate idealurile au avut un caracter ascetic". n concluzie, omul prefer? s? doreasc? nimicul dect s? nu doreasc? nimic".

Respingerea total? a cre?tinismului de c?tre Nietzsche trebuia s? aib? ca rezultat proclamarea omului ca singurul st?pn al vie?ii, fiindc? este clar c? Dumnezeu nu mai exist?, a trecut mult timp de cnd Dumnezeu a murit n con?tiin?a europenilor fiindc? ace?tia l-au omort. Nici moartea b?trnului Dumnezeu, agoniznd nc? din Rena?tere este fals?, nici oamenii ?i asta nu va nceta Nietzsche s? o denun?e ca ceva lamentabil semnificativ nu s-au alarmat pentru asta. Din contr?, repede, prea repede chiar, libercuget?torii din epoca iluminist?, urma?ii lor dialectici pu?in mai trziu ?i-au al?turat vocile lor pentru a s?rb?tori moartea b?trnului Dumnezeu ca un mare eveniment al emancip?rii umanit??ii". Cu el trebuie s? cad? toate valorile ?i concep?iile despre via?? care-l aveau pe Dumnezeu ca fundament ?i care d?deau un sens omului: toat? tradi?ia cultural? a occidentului. Nietzsche dore?te s?-i scoat? pe oameni din comoda lor indiferen?? ?i s?-i fac? s? vad? consecin?ele grandioase care deriv? din faptul c? oamenii l-au omort pe Dumnezeu. Cine ne-a dat buretele pentru a ?terge ntregul orizont?... Nu sim?im golul? Nu este necesar s? aprindem lanterna n plin? zi? Ceea ce lumea avea pn? acum ca cel mai sacru ?i puternic a pierdut sngele datorit? cu?itelor noastre... Nu este grandoarea acestei ac?iuni prea mare pentru noi? Nu va fi necesar ca noi n?ine s? ne transform?m n Dumnezeu pentru a p?rea demni de aceast? ac?iune?"

Grandoarea acestei ac?iuni implic? aruncarea ideii de Dumnezeu fiindc? ea nu ofer? prea multe facilit??i pentru a ne nfrunta vie?ii. Am f?cut bine n a-l omor pe Dumnezeu, spune Nietzsche, fiindc? Dumnezeu acoperea doar gre?elile ?i incapacit??ile noastre, evita responsabilit??ile nostre privndu-ne de riscul libert??ii noastre. Exist? n ateismul lui Nietzsche acea mndrie proprie anticilor naintea celui care a mpiedicat ca omul s? fie creatorul propiei existen?e, ntrebndu-se: Ce ar lipsi de creat dac? ar fi zei?" R?spunsul, plin de arogan?? este cel al lui Zarathustra: dac? ar exista aievea zei, cum a? putea eu suporta s? nu fiu zeu". Dumnezeu a murit, tr?iasc? supraomul. Acest nou ?i mare eveniment ?i-a extins primele umbre asupra Europei ns? nu ar trebui s? fie sumbru, ci s? anun?e o nou? auror? pentru om: spirite libere, ilumina?i ca pentru o nou? auror?. n inimele noastre se revars? mul?umirea, admira?ia ?i speran?a... dac? orizontul nu este clar, cel pu?in este liber. Omul desprins de Dumnezeu merge singur pe drumul s?u a?a cum va spune Zarathustra: Sunt singur iar??i ?i a?a doresc s? fiu, singur cu cerul pur ?i largul m?rii". Dumnezeu a murit, acum dorim s? tr?iasc? supraomul... nu omul, nu aproapele t?u, nu mizerabilul, nu cel care sufer?. Prin vreuna parte trebuie s? apar? omul salvator, cel care readuce p?mntul la destinul s?u, anticristul ?i antinihilistul, acest nving?tor de Dumnezeu ?i de nimic.

Ce ne r?mne?

De-a lungul timpului au existat multe forme de umanism ateu, unele pe care le putem vedea chiar n zilele noastre, ns? acestea nu mai reprezint? o for?? creatoare, nu mai au for?a de influen?? pe care a a avut-o filosofia lui Nietzsche, felul s?u de a filosofa cu barosul". Ateismul nsu?i, cu toate formele sale ?i-a pierdut sensul la fel ca ?i acea religie a omului, acel antropoteism a lui Feuerbach, cum nu mai au sens nici antropologia ?i nici morala obiectiv?. ?tiin?a ?i eficien?a tehnic? au ast?zi ultimul cuvnt, disp?rnd orice urm? de sacru ?i spiritual n om: este pasul de la ateism la nonreligia la care face referire Althusser. Nonreligia nu este doar un refuz al lui Dumnezeu transcedental, ci ?i un refuz al oric?rei experien?e spirituale n via?a omului, o insensibilitate a spiritului uman fiindc? ?tiin?a este singurul orizont al omului.
Dumnezeu a murit n con?tiin?a multor oameni, este adev?rat, dar ce ne r?mne acum? n urma lui Nietzsche, mul?i cred c? omul se va ridica mereu mai sus, din clipa n care nu se va mai scurge ntr-un Dumnezeu" ns? este suficient s? ne uit?m n jurul nostru pentru a ne da seama c? nu este a?a. Chiar Nietzsche, n aproape ntreaga sa oper?, avertizeaz?: dac? nu facem din moartea lui Dumnezeu o rena?tere grandioas? ?i o victorie continu? asupra noastr? n?ine, vom pl?ti scump aceast? pierdere; dac? omul care a fost capabil s? termine cu Dumnezeu nu-i ocup? locul ?i nu-?i asum? responabilit??ile sale, nu va r?s?ri niciun soare n orizontul viitorului uman: Dumnezeu a murit, acum noi vrem ca s? tr?iasc? supraomul". Ateismul umanist se caracterizeaz? prin proclamarea omului ca centru ?i scop ultim al realit??ii ?i, ca o consecin??, prin nlocuirea religiei transcendentale cu un ethos, printr-o exigen?? moral? n care omul este legea suprem?. Este vorba de un ateism, att la Nietzsche ct ?i la Feuerbach, al c?rui adev?rat sens este apologia omului, oameni elibera?i c?rora nimic nu le mai este interzis". Ace?ti oameni elibera?i, n aceast? autonomie proclamat? de umanismul ateu printr-o renun?are tragic?, aveau misiunea de a construi o lume n care s? se afirme umanul, o societate f?r? Dumnezeu. Ce s-a ales de speran?ele unui umanism f?r? Dumnezeu? O disolu?ie a omului fiindc? acolo unde nu mai exist? Dumnezeu, nu mai exist? nici om" un umanism care a murit, s-a autodistrus, iar evenimentul capital al timpului nostru este faptul c? l-am pierdut pe om". Omorndu-l pe Dumnezeu n om, umanismul ateu l-a omort chiar pe om transformndu-l ntr-un lucru care nu mai are interior, o celul? scufundat? cu totul ntr-o mas? n devenire. Omul social ?i istoric, din care nu r?mne nimic dect o pur? abstrac?ie n afara raporturilor sociale ?i a situ?rii n durata prin care se define?te. A?adar, nu mai exist? n el nici stabilitate, nici profunzime. S? nu c?ut?m deci n el vreun tainic loc inviolabil, s? nu pretindem s? descoperim vreo valoare care s? le impun? tuturor respectul". Ce mpiedic? ca aceast? crea?ie a umanismului ateu care nu mai are chipul ?i asem?narea lui Dumnezeu, a c?rui fa?? nu mai este luminat? de o raz? divin? s? fie folosit ca material sau ca unealt?, fie n vederea preg?tirii vreunei societ??i viitoare, fie pentru a asigura chiar n prezent domina?ia unui grup priveligiat? Nimic nu mpiedic? s? fie chiar respins ca inutilizabil. De altmiteri, el poate fi conceput dup? modele foarte diferite, ba chiar opuse, dup? cum predomin?, de exemplu, un sistem de explica?ie biologic sau economic, ori dup? cum credem sau nu ntr-un sens ?i ntr-un scop al istoriei umane. (...)Acest om este, literalmente, dizolvat. Fie n numele mitului, fie n numele dialecticii, pierznd adev?rul, el se pierde pe sine nsu?i. n realitate, nu mai exist? om pentru c? nu mai exist? nimic care s?-l dep??easc? pe om".

Semnele dizolv?rii omului sunt numeroase ?i le putem g?si n teoriile ap?rute dup? Nietzsche ?i Feurebach, foarte expresiv? fiind idea lui Foucault: omul este un mit, o himer? f?r? consisten?? n afara lui nsu?i n radicala sa individualitate ?i izolare". Unde este fundamentul obiectiv al valorilor pentru care trebuie s? lupt?m ?i s? le transform?m n idealul vie?ii? Nic?ieri. Omul zilelor noastre prefer? comoditatea relativismului ?i flexibilitatea distrac?iilor sale n total? libertate: ieri, yoga, tarot, medita?ie; azi, alcool ?i droguri; mine, aerobic ?i rencarnare. Aceast? libertate nelimitat? a omului, n care orice este valabil ?i bun, n care se permite orice, duce de fapt la un despotism nelimitat fiindc? sistemele sociale n afara bazelor cre?tine, singura surs? capabil? s? transforme omul, devin n mod fatal sisteme de violen?? ?i sclavie". Epoca barbariei moderne n care tr?im, o barbarie tehnic? centralizat?, barbarie reflexiv inuman?" a fost prev?zut? de c?tre Nietzsche chiar la redactarea primei sale opere cnd afirma c?: este cu neputin?? s? ntemeiezi o civiliza?ie pe ?tiin??". Din p?cate, omul nu vede c? la cap?tul viselor sale de emancipare total? se afl?, amenin??toare ?i deja foarte aproape, robia". Nietzsche, nainte ca mintea genial? s? i se ntunece de tot, f?g?duia de altfel o er? tragic?" , o catastrof?", un final n care ntreg p?mntul se va zbate atunci n convulsii", o er? a revenirii nihilismului. Pentru Nietzsche aceast? situa?ie de nihilism era o dram? sngeroas? care necesita decizia omului de a lupta pentru a crea noi valori care s? fie demne de el. Gndirea fericit? n lipsa oric?rui fundament a lumii de azi, fericit? prin lipsa convingerilor ?i a unui sens, acest nihilism f?r? tragedie" este noutatea fa?? de Nietzsche. Spunea Lipovetsky, ca o concluzie, c? Dumnezeu a murit, marile idealuri se sting, ns? pe nimeni nu intereseaz?".

Umanismul ateu n care omul era centrul lumii a disp?rut, s-a autodistrus, a murit, omul nu mai este preocuparea nim?nui ntr-o lume n care neo-p?gnismul este fenomenul spiritual al timpurilor noastre", un neo-p?gnism constituit mporiva lui Hristos". Este u?or de prev?zut cum va fi societatea de mine, care va fi rolul omului, fiindc? se spune c? tr?s?turile unei epoci sunt un fatum pentru epoca urm?toare. Omul cunoa?te dou? forme de a se rela?iona, amndou? necesare omului dup? cum spune filosoful Buber, o rela?ie cu lumea obiectelor Eu - El, ?i o rela?ie personal? care ne deschide spre cel?lat ?i spre Dumnezeu, Eu -Tu. n lumea de azi aceast? rela?ie Eu -Tu a disp?rut complet, oamenii sunt doar sclavii muncii, ai obiectelor pe care ?i le pot nsu?i, ai confortului cotidian ?i al divertismentului adic? sclavi ferici?i ai unei existen?e superficiale ?i goale. Dumnezeu a murit, tr?iasc? supraomul!

 
Prof. dr. Gic? Manole   
Miercuri, 14 Martie 2012 20:12

Citeşte mai mult...Tranzi?ia, ca timp istoric, vizeaz? un hotar, dep??irea unor situa?ii provizorii tulburi, edific? o stare de fapt c?utat?, premeditat?. Modernizarea Romniei, n ultimele dou? secole, a fost una relativ?, fragmentar?, imperfect?. De la fanario?i ncoace ne afl?m ntr-o perpetu? societate de tranzi?ie. Una din explica?iile acestei nesfr?ite st?ri de tranzi?ie poate consta n faptul c? entitatea statal? romneasc? modern?" a fost constituit? pe un fundament gre?it/eronat. Iar vinovatul nu este str?inul, ci noi n?ine. Adic? cei care au constituit statul (ncepnd cu Al. I. Cuza). Noi nu am creat o civiliza?ie romneasc? modern?, a noastr?, ci am imitat-o, am preluat-o de la al?ii (de la francezi, de exemplu). Iar cei care au f?cut-o (tot de la Cuza ncoace), au f?cut-o prost. Statul romn modern", din chiar momentul edific?rii sale, a fost unul parazitar, tratndu-?i cet??enii ca supu?i, agresndu-i permanent. Rasismul social, la romni, a fost o realitate: mai mult dect n Rusia ?arilor; comportamentul elitei" noastre politice fa?? de na?iune a fost unul dispre?uitor, vindicativ ?i r?zbun?tor, n situa?iile de grave tulbur?ri sociale. Inegalitatea social?, la noi, a reprezentat o realitate ndelungat?. Str?inul, ?i nu elita, a impus egalitatea tuturor romnilor n fa?a legii (vezi Conven?ia de la Paris, 19 august 1858). Cnd Mihail Kog?lniceanu, ca prim-ministru al Romniei, a emis o circular? prin care interzicea latifundiarilor s?-i bat? pe s?teni, ace?tia, de cum au primit ordinul respectiv, cnd li se n?z?rea, i culcau pe ??rani la p?mnt (ordinul lui Kog?lniceanu fiind prins dup? gt) ?i ordonau b?taie, ?i iar b?taie, strignd, ntre timp, c?tre tor?ionar: P?zi?i porunca st?pnirii, m?i! S? nu v? atinge?i de ea!" (de hrtie, adic?...). Cazul de mai sus l-am g?sit n Amintirile" lui Radu Rosetti ?i este mai mult dect gr?itor. A?a-zisa modernizare a Romniei + hai s? fim n ton cu I. L. Caragiale de la 1848 ncoace, a fost mai mult dect relativ?, a fost nceput? ?i amnat? la nesfr?it, nearticulndu-se ntr-un sistem institu?ional care s? fi avut drept scop ocrotirea ?i prosperitatea romnului, ci reversul. Statul romn, n ultimele dou? secole, a tratat proprii cet??eni nu ca pe cet??eni, ci ca supu?i, ca pe o mas? amorf?; deriva noastr? istoric?, pe acest teren, este o certitudine. C? am dreptate nici nu se pune problema. Gravele crize sociale traversate de societatea romneasc? (1888, 1907, etc.), dovedesc juste?ea punctului meu de vedere. Romnia modern?" a reglementat rela?iile de proprietate n favoarea unei oligarhii care, cu foarte pu?ine excep?ii, n-a vrut cu nici un chip s? renun?e la privilegii. A?adar, n Romnia modern?" romnul nu a fost tratat de stat ca ?i cet??ean, cu respectul ce-l merita, din plin, ci ca supus bun de pus la munc? peste puteri, furat, min?it, b?tut tocmai de statul pe care el l ?inea pe umeri, i asigura existen?a...

n toat? a?a-zisa perioad? modern?, calitatea de cet??ean a romnului a fost mereu violat?; libertatea lui, n ciuda Constitu?iilor existente, a fost golit? de con?inut, pocit?, limitat?, c?lcat? n picioare. A trecut un secol de la disperata revolt? a ??ranului romn (1907), o tragedie na?ional? autentic? dar despre ea nu se mai vorbe?te aproape deloc. Iar aceast? tragedie a fost posibil? dup? cinci decenii de modernizare" n care elita" politic? ?i supervizorul ei, Carol I, au dat, din plin, m?sura marilor responsabilit??i" de care au fost anima?i. Cu ct ne ndep?rt?m de un eveniment istoric major, noi, n loc sa-l a?ez?m acolo unde-i locul, s?-l evalu?m la dimensiunea exact?, ca semnifica?ie, l ignor?m, evitndu-l, sau l coborm n derizoriu, atribuindu-i alte cauze dect cele reale, ?i, evident, cu totul alte explica?ii/semnifica?ii. n anii din urm?, Carol I (1866 1914) este perceput ?i considerat drept artizanul unei autentice moderniz?ri a statului romn, aceast? judecat?, asupra primului rege al Romniei, determinndu-i pe unii (de ex: H. R. Patapievici) s?-l a?eze pe un piedestal foarte, foarte nalt. n realitate, Carol I, cu excep?ia unei sobriet??i personale remarcabile, a fost un om mic, foarte mic. Iar calit??ile pe care, ast?zi, unii i le atribuie, au fost sau foarte mici (inexistente), sau tot attea defecte. Cu toate c? putea fi mare, (deoarece avea putere real?), el a ales s? fie mic, meschin, orgolios, riguros pn? la obsesie, nu n problemele reale/mari, ci n cele mici, de protocol, de fa?ad?. Tot se scrie/se spune admirativ cum a fost, el, Carol I, comandantul trupelor romno-ruse la Plevna (1877), omi?ndu-se/ignorndu-se c? n-a fost mare isprav? s? se plimbe c?lare, la km buni departe de gloan?ele turce?ti, n jurul aceleia?i Plevne ncercuite. I se mai pune pe umeri, ca un act de cutezan??, trecerea Dun?rii de c?tre armata romn?, la 1877. O minciun?! Dac? ar fi fost dup? voin?a lui Carol I armata noastr? n-ar fi trecut Dun?rea, ci am fi primit independen?a, cu dispre?ul de rigoare, de la ru?i... Ion C. Br?tianu l-a for?at, literalmente, l-a obligat, n ciuda voin?ei sale, s? accepte ca armata romn? s? nu stea cu arma la picior, pe linia Dun?rii, s? se implice ntr-un conflict de care depindea ?i soarta sa.

Modernizarea" statului romn de dup? alungarea lui Al. I. Cuza a fost apreciat?, de o lume ntreag?, cu ocazia lui 1907. Cu nici cteva luni nainte de r?scoal? (1906 ) to?i ling?ii politicii romne?ti s-au nghesuit s? pupe mna (nm?nu?at?, fire?te) a lui Carol I, (cu ocazia grandiosului" jubileu), ridicndu-i osanale peste osanale, de a-i fi crezut c? Romnia, sub domnia lui, tr?ie?te un nou secol al lui August! Ca ?i n cazul lui Ion Iliescu, slug?rnicia multora fa?? de salvatorul" na?iei, de ast? dat? n cazul lui Carol I a fost mai mult dect gre?oas?. Individul, ce era pupat n fund ca un creator de destin romnesc, nu avea dect aparen?ele m?re?iei. n lunga sa domnie niciuna din marile probleme ale societ??ii romne?ti n-a primit rezolvarea cuvenit?. A fost solidar, pe acest teren, cu oligarhia politic? ?i economic?, f?cnd (mai bine spus nef?cnd nimic) prea pu?in pentru rezolvarea lor. Cele cteva mii de ??rani uci?i, cu prilejul represiunii armate din anul 1907, nu i-au smuls nici o tres?rire de con?tiin??. Aprecierea unui important om politic romn, n privin?a lui Carol I, o consider extrem de corect?/pertinent?: n timpul lui Carol I problemele vitale ale Romniei au fost sau amnate, sau aparent rezolvate, pierzndu-se, astfel, ani ntregi, care ar fi putut s? fie ani de nf?ptuiri rodnice ?i de progres efectiv" (I. G. Duca, Amintiri politice", vol. I, Colec?ia Memorii n m?rturii", Ion Dumitru Verlag, Munchen, 1981, p. 104). Mai mult dect att, dup? lichidarea ctorva mii de ??rani, ntr-un Ordin c?tre Armat?, el mul?ume?te acesteia cu inima cald?", pentru c? a r?spuns chem?rii" sale, atunci cnd fusese amenin?at? fiin?a scumpei noastre ??ri"! (Alex. M . Stoenescu, Istoria loviturilor de stat n Romnia", vol. II, p. 169). n ceea ce prive?te solu?iile de redresare a Romniei eu le cred, pe toate, utopii. Nici un reprezentat al adev?ratei elite romne?ti de ast?zi n-o s? reu?easc? s? penetreze, s? se implanteze n interiorul sistemului politic. De altfel, ns??i elita real? a ??rii (?i nu doar cea de ast?zi) nu dore?te s? accead? la putere. Poate gre?esc. Nu c? nu dore?te, nu poate. Elita noastr? real? este dezbinat?. Nimeni nu-i solidar cu nimeni, la modul real. Fiecare lupt? pe cont propriu; peste tot grupuri/grupule?e. ?i atunci cum s? p?trunzi ntr-un sistem cum este cel politic actual? Te pomene?ti c? puterea o fi vreo povar? pe care o pot duce doar politicienii. ?i este o povar?, nu glum?. Altfel v?d eu situa?ia. Anume, accesul la Putere, n Romnia, s?-l poat? avea doar oamenii de calitate (caracter, sim?ul responsabilit??ii, solidari cu na?iunea din care fac parte, inteligen?i f?r? patima banilor, altrui?ti, demni n tot ceea ce ?ine de neamul lor, buni, foarte buni cunosc?tori ai realit??ilor de ast?zi). Schimbarea de aici ar putea veni, de la un asemenea mod de a face politic?. Desigur, nu exist? nici o ?ans? n aceast? direc?ie. Iar articularea unei noi entit??i statale, nu articularea, ct transformarea statului existent ntr-unul modern-european eficient ?i corect (n sens de legal) n rela?iile cu cet??enii este posibil? doar sub influen?a decisiv? a Federa?iei Europene. Numai c?, n absen?a unor reac?ii viguroase, majore, din partea na?iunii, adic? n absen?a unei reac?ii politice ce ar avea drept efect izgonirea din fruntea ??rii a actualei clase politice" nici Europa nu poate face nimic.

Clasa politic? romneasc? postdecembrist? este trt? de toate relele posibile ?i imposibile (cu minime si notabile excep?ii). Aproape nu exist? trep?du? (indiferent de culoare politic?) care s? nu saliveze vizibil la gndul c? va ajunge sus, n frunte, acolo unde destinul s?u se mpline?te plenar! Doar un miracol ne mai poate sc?pa de aceste lepre; cum s?-i izgone?ti, prin ce mijloace, gndindu-m? c?, ei, politicienii au pus gheara definitiv ?i pe avu?ia na?ional?? Cum s? accead? la putere elita noastr? real? cnd e calic?? ?i nu-i solidar? n interiorul ei? Iar statul o trateaz? cu ostilitate sau indiferen??. Ne trebuie o mare sfor?are, la nivelul na?ional, pentru a ne scutura de pe grumaz acest balast mpu?it ce-?i zice clas? politic?". Iar sursa tuturor nenorocirilor noastre de dup? 1989, am mai zis-o, dar o voi mai repeta orict/oricnd, a fost, ?i nc? continu? s? fie, Ion Iliescu. Dac? a f?cut ceea ce a f?cut (umplerea vidului" de putere de dup? 1989 cu comuni?ti, ura atroce fa?? de tot ceea ce este autentic romnesc, eliberarea criminalilor de la revolu?ie, mineriadele, asmu?irea slugilor sale (ct de multe sunt!) asupra bog??iilor ??rii, elaborarea unui sistem legislativ premeditat ambiguu, care a permis golirea na?iunii de toate avu?iile sale, edificare unor institu?ii aparent democratice dar, care, exercitndu-?i atribu?iile, au impus/impun arbitrariul ?i nedreptatea ?.a.), Ion Iliescu a f?cut-o deliberat, iar a remedia un r?u a?a de mare este o chestiune de genera?ii. Cazul lui Ion Iliescu ?i cel al restaura?iei neocomuniste patronate de el, edificarea democra?iei" n Romnia de c?tre el ?i masa de ho?i si slugi din jurul s?u este unic n toat? istoria Europei. Culmea este faptul c? el a fost ajutat s? ajung?, s? r?mn?, s? se men?in? la putere de ns??i na?iunea pe care el a dispre?uit-o ?i urt-o att de mult! Iar??i caz unic n istorie, cazul s?u. M? ntreb: cum am fi vrut noi s? arate Romnia ultimelor dou? decenii dac? nu a?a cum arat?, gndindu-m? la indivizii ce i-au girat destinul?

n Romnia de dup? 1989 democra?ia" a fost construit? de fo?tii tovar??i ?i de structurile Securit??ii. Unul n-a fost pedepsit pentru crimele comise (nu exist? crim? mai mare dect s?-?i asupre?ti propriul popor prin: foame, dispre?, abuzuri ?i umilire); to?i ?i-au g?sit, ce g?sit, mplinit, destinul n Romnia lui Ion Iliescu!!! n situa?ia de care vorbesc, for?nd lucrurile, s-ar fi putut afla Germania de dup? ultimul r?zboi mondial, anume, n partea de Germanie aflat? sub ocupa?ia vesticilor, cnd s-a constituit R.F.G. ar fi fost pu?i n fruntea bucatelor nu cei care s-au opus nazi?tilor, ci chiar nazi?tii n?i?i. Adic?, ei, nazi?tii, s? fi realizat democra?ia n Germania, ei s?-i fi nv??at pe compatrio?i cum e cu libertatea ?i demnitatea uman?? n ciuda unei vinova?ii de net?g?duit, l?snd deoparte subiectivismul de care pot fi acuzat, primul pre?edinte postdecembrist este nc? liber, vorbe?te, scrie c?r?i (e mare intelectual), sf?tuie?te, este consultat ca un veritabil guru. Mai mult, tocmai el care ?i-a lichidat adversarii (contestatarii politici) cu bta ?i glon?ul, este perceput ca ?i un veritabil pedagog politic al na?iunii... A?adar, o singur?: scoaterea din via?a public? a ntregii clase politice (cu excep?ii notabile), interzicerea accesului la orice demnitate nu doar a fo?tilor activi?ti/securi?ti, ci a tuturor acelora care timp de 23 ani (cu pu?ine ?i notabile excep?ii) au stat n fruntea na?iunii storcnd-o ?i de ultima redut? din via?a unei na?iuni: speran?a de mai bine. Dispre?ul/ura/cinismul clasei politice fa?a de na?iune se observ? ?i din urm?torul caz: tor?ionarii Securit??ii, activi?tii Partidului Criminalilor Romni (P.C.R.) au acum, n 2012, pensii de 20 30 milioane pe lun?. ??ranul/Muncitorul care au asudat zeci de ani ca s? hr?neasc? p?duchii din frunte, au, tot ast?zi, tot n 2012, pensii de 1 (un) milion sau 3-4 milioane pe lun?. Acesta este statul de drept democratic ?i european" construit n Romnia ultimelor dou? decenii, unul al inechit??ilor/nedrept??irilor sociale extreme. Iar nedreptatea la care asist?m neputincio?i (c?ci nu avem nicio posibilitate de a interveni) se va accentua, cred, va cre?te n viitor construindu-se, n fapt ?i pentru o lung? perioad? de timp, un tip de stat-monstru, dominat n exces de o birocra?ie atotputernic?, trufa?-cinic?, obraznic? chiar cu cei c?rora i datoreaz? existen?a. Acu?i se face peste un secol ?i jum?tate de cnd politicienii romni au pornit s? modernizeze societatea romneasc?! Iar rezultatul este cople?itor, n sens negativ. Nu cred c? exist? vreun stat n Europa (cu excep?ia Rusiei, dar Rusia nu apar?ine Europei, nici Asiei, ea fiind o lume aparte) n care institu?iile statale s? func?ioneze, deliberat, ntr-o asemenea manier? nct pot abuza cet??eanul cu orice prilej n care acesta vine n contact cu respectivele institu?ii.

 
Alexandru Oblu   
Miercuri, 14 Martie 2012 19:57
Citeşte mai mult...Capitolul al II-lea

Dumnezeu nu joac? zaruri" a spus Albert Einstein, recunoscnd, n felul acesta, indirect, perfec?iunea Universului creat de Divinitate - Crea?ie pe care savan?ii ca el, purt?tori constela?i (geniali) de haruri nscnteiate de Acela?i - au datoria s? o lumineze, s-o deslu?easc? ?i explice semenilor lor, (celor mai pu?in p?trunz?tori, mai pu?in nlumina?i), pentru a le-o apropia de n?elegere ?i de suflet. Adev?rul este Unic ?i sensul fiin??rii acestui Adev?r este cel ce ne va face liberi cunoscndu-l ?i ncrez?tori ireversibili n Izvorul Vie?ii care-?i este Sie?i ?i va fi, de-a-pururi. Aflat n fa?a indicibilei sale ctitorii, ca un prim me?ter Manole care ?i-a zidit fiin?a proprie ntru eternizarea templului indestructibil al vie?ii ca Dumnezeu, Creatorul, la nivelul s?u de Con?tiin?? Suprem? se ipostaziaz? ntr-o stare de extaz permanent ?i dragoste necondi?ionat?, cu care nutre?te din adnc nentrerupt Opera Absolutului Propriu, n etern? ?i armonic? devenire vibrnd! A?a stnd lucrurile la nivelul magnificen?ei sale infinite, Entitatea Inefabil? Suprem? nu are timp s?-?i plng? micile e?ecuri de detaliu, ori s? se emo?ioneze, cumva, pentru ele; experien?ele percepute ca negative de noi, oamenii, sau dramele noastre "de palier", nu-L pot convinge, energetic, pe El s? aib? o atitudine, o vibra?ie, o reac?ie. Pentru c? acestea, toate, sunt doar experien?e celulare, insulare, omene?ti, (e adev?rat c? mereu proaspete n noianul general cu asem?n?toare), dar nimic mai mult; pentru c? n lumea Sa din Nodul Luminii nu exist? Timp ?i nici Spa?iu (deoarece Eternitatea ?i Infinitul nu se pot m?sura) iar starea aceasta face ca Totul s? se ntmple simultan, n f?r?-de-limitele lui pretutindeni ?i Via?a s? pulseze n prezentul continuu, permanent. Trebuie, ns?, n?eles c?, de la distan?a subtil? care e ntre noi, Dumnezeu nu poate fi ntrebat despre e?ecurile omului ?i nu poate fi tras la r?spundere pentru imperfec?iunile din via?a pe care ?i-a croit-o singur, omul, n func?ie de cum a putut s? se slujeasc? de harurile proprii date nediferen?iat, n specie! Fiindc? este necesar s? recunoa?tem ?i s? accept?m c? lumea noastr? istoric? este o inven?ie patentat? ?i ordonat? de noi, c? avem doar att ct am fost n stare singuri s? ne facem, c? modalit??ile de convie?uire ?i interrela?ionare social? pe care ni le-am ales ?i acceptat au fost ntotdeauna numai liberele noastre alegeri, f?cute cu ajutorul liberului nostru arbitru", doar, cel care ni s-a oferit. n atari circumstan?e nu are cum s? intervin? Divinitatea, s? fac? Ea reguli, dreptate ?i pace pe planeta P?mnt; n-are cum s? aduc? s?n?tate pentru bolnavii no?tri, sau s?-i inunde cu bun?stare pe cei care sunt s?raci... Acestea, toate, se dobndesc numai interumanitar, iar pe Dumnezeu degeaba l rug?m s? ajusteze gre?elile noastre.

Cnd omul ajunge s? n?eleag? n acest mod mersul existen?ei sale, cnd ajunge s? ating? acest nivel de nluminare a propriei sale Con?tiin?e, deja a f?cut un salt semnificativ n cuprinderea c? nimic nu e ntmpl?tor n via?a lui, c? totul e rezultatul propriei voin?e, manifestat? cumulat n mediul social ?i asistat? de Ghizii Luminii. Iar dac? noi ni le facem ?i pe cele bune ?i pe cele rele, nseamn? c? tot la voin?a noastr? se pot ?i schimba lucrurile, n momentele cnd vom reu?i s? adun?m la un loc, s? coagul?m determinarea necesar? pentru nf?ptuirea schimb?rii. ?i, din moment ce omul vede c? voin?a lui depinde de Con?tiin?a proprie, de gradul de nluminare al acesteia, atunci el dobnde?te ?i nv???tura c? eforturile sale de a vrea" trebuie s? fie pozitive, sensibile, s? fie impregnate cu n?elegere, compasiune ?i iubire pentru semenii s?i. n punctul acesta se poate consemna marcarea saltului calitativ al ?lefuirii con?tiin?ei, dobndite prin acumul?rile nsumate din experien?ele anterioare. Toate aceste lucruri, dragi oameni buni, se nva?? la ?coala Vie?ii, iar P?mntul este una dintre ?colile Cosmice ale Binelui, unde Dumnezeu ne asist? ?i ne ndrum? prin Ghizii s?i Astrali s? ne mbog??im, mbun?t??indu-ne sufletele! Sufletul este elementul de identitate al omului care ?i manifest? capacitatea de a schimba totul n via?a sa, schimbndu-se pe sine, mai nti, ntr-o manifestare conform? cu stadiul nivelului s?u de con?tiin??, ca entitate etern?, liber? ?i cunosc?toare a Adev?rului Unic, generator! Mai avem de precizat aici c? fiecare suflet ?i are Ghizii lui de Lumin?, tot a?a cum au copiii p?rin?i, care-i ocrotesc ?i orienteaz? prin via??. Ace?ti ghizi" sunt entit??i energetice eterice, creaturi superioare omului prin nluminare ?i c?l?uze sugestive pentru el.

Trebuie s? mai ?ti?i c? Universul nostru este inteligent ?i tehnologic iar Con?tiin?a care-l guverneaz? este o calitate intrinsec?, etern?, a tot ceea ce exist? ?i, chiar dac? poate lua diferite forme fizice, la proprie voin??, conform caracteristicilor st?rii noezice reprezentate, ea ?i p?streaz? identitatea singular?, aceea de baz? personal? de date. Aceasta nseamn? c? putem cre?te printre stele ?i c? nu ne vom r?t?ci niciodat? printre ele! Tot ceea ce v-am spus pn? acum este parte a Adev?rului Unic pe care am fost inspirat s?-l caut ?i s? vi-l transmit prin munca mea de cercetare, de iscodire ndrumat?. Voi, fra?ii mei, trebuie s?-l cunoa?te?i pentru a-l accepta ?i s? crede?i n el cu str??nicie ?i cu neclintire! Apoi, s? ac?iona?i n consecin??! De aceea v? voi prezenta n cele ce urmeaz? cea mai fantastic de frumoas?, cea mai uluitoare poveste adev?rat? a nceputurilor prezentului din care vorbim ?i al viitorului s?u, pe care vrem s?-l mp?rt??im: A?adar, cercetnd, informndu-ne ?i studiind, am aflat c? Universul ntreg a fost creat pe etape, pornind de la Sursa Central? de oscila?ie a Galaxiei, Soarele central. Observ?m n felul acesta c?, fiecare subsistem creat ?i creaz?, la rndu-i, alte sisteme ?i subsisteme, pe principiul fractalilor",(conform c?ruia cea mai mic? particul? subatomic? este o copie identic? a macrocosmosului ntreg). Fiecare dintre aceste sisteme ?i subsisteme derivate sunt n esen?a lor vii, inteligente, deoarece Con?tiin?a-mam? care le anim? este proprietatea nglobat? a acestei uluitoare energii, iar segmentele de Con?tiin?? imaginar divizat? cuprind n ele diferite grade de autocon?tien??; ns?, datorit? diferitei lor frecven?e de vibra?ie, toate firele converg spre Nodul de Lumin? Central, spre Con?tiin?a Total? a Creatorului.

Fiec?rui fractal (ca segment subsumat al identit??ii de con?tiin??) i s-a programat de la centru" anumite misiuni, programe, proiecte, n func?ie de rolul pe care trebuie s?-l fac? n piesa crea?iei". Dar, nimic nu se ntmpl?" f?r? implicarea sufletelor din areal. Pentru aceasta, sufletele de acolo parcurg un drum lung de ntoarcere la surs?, unde se rencarc?, sau nu, prin rencarn?ri, func?ie de necesit??ile planului n derulare ?i de Voin?a Creatorului! n prima parte a ciclurilor prestabilite, date de respira?ia divin? a Soarelui Central (Nodul de Lumin?) se experimenteaz? uitarea total? ?i lumea polarit??ilor (bine-r?u, lumin?-ntuneric, pace-r?zboi, iubire-ur? etc). n ansamblul ei, aceast? Perioad? este cunoscut? ca ntunecat?, n care separa?ia dintre indivizi ?i domina?ia ego-ului lor ajunge la cote maxime (cum asem?n?tor se petrece ?i ast?zi, prin crizele induse pe P?mnt de c?tre oamenii care slujesc ntunericul, substan?a" dominant? a acestei perioade). Aici ?i acum ?i disput? ntietatea For?a Pozitiv? ?i For?a negativ?, n scopul de a crea o gam? ct mai larg? de experien?e, pe care s? le proceseze Con?tiin?a Central? spre perfectarea noilor deveniri. Pe m?sura maturiz?rii lor, (de-a-lungul a mai multe genera?ii de rencarn?ri), entit??ile de con?tiin?? ncep s? n?eleag? (auto?lefuindu-se), c? nu exist? dect o singur? Fiin?? Suprem?, c? Esen?a ei motrice este Iubirea necondi?ionat?, iar a?a se nva?? Adev?rul Unic!

Odat? cu deplasarea gazdei fractale prin Univers (n cazul nostru planeta Terra), la sfr?itul fiec?rui ciclu, con?tiin?ele intr? n zone de vibra?ie ?i energie mult mai ridicate, ce au, ca efect, modificarea ADN-ului uman (structur? purt?toare de identitate specific? a vie?ii), deodat? cu frecven?a sa vibra?ional? ?i implicit cu tipul lor de experien??, n func?ie de nivelul concret la care s-a ajuns, prin succesiuni. Toate aceste experien?e sunt create ?i asistate de Ghizii Evolu?iei (Avatarii), excelen?e rencarnate care ne dep??esc ierarhic ?i n con?inut pe orizonturile subtile ale existen?ei, care se afl? n cuno?tin?? deplin? a Planului Creatorului ?i care au misiunea de a-l ndeplini ?i prin noi. Din aceast? perspectiv? privit, P?mntul este ?i ?coal? ?i laborator, este locul n care sufletele trebuie s? nve?e calea dur? a uit?rii ?i a separa?iei efectelor, plus lec?ia iubirii necondi?ionate, de care am mai amintit aici. Pe aceast? scen? cosmic?, unde oamenii pot fi actori" (mai str?luci?i ori mai obscuri), exist? n spatele lor regizori ?i scenografi" bine camufla?i care, cunoscnd regulile jocului universal", le creaz? condi?ii potrivite pentru procesul de nv??are; n felul acesta ei ?i autoperfec?ioneaz? spiritele ?i, astfel mbun?t??i?i, sunt capabili de saltul calitativ, acela de a corespunde pentru a fi accepta?i ntr-o alt? dimensiune, superioar?, de manifestare a Divinului. Dar, nainte de a dezvolta mai multe pe aceast? tem?, haide?i s? vedem cum ?i de unde am venit noi pn? aici.

Cu foarte multe milioane de ani n urm?, fra?i de ai no?tri, hominizi din spa?iul cosmic, sub ghidarea spiritual? a Masterilor n?elepciunii, Co-creatori ai Universului (fractali ai Con?tiin?ei Supreme) au venit pe P?mnt stabilindu-se n centrul planetei. Misiunea lor era s? preg?teasc? suprafa?a Terrei n vederea primirii ?i dezvolt?rii unor forme de via?? biologic? mai avansat?, necesar? rencarn?rii sufletelor ce fuseser? eliberate de trup, n urma exploziei atomice care a distrus planeta Mellon (Lucifer), aflat? ntre Jupiter ?i Marte. Aceste coagul?ri superluminoase (trupuri de humanoizi comple?i), care cuno?teau misterele ierarhiei Divinei Crea?ii ?i ale Logosului planetei, au dat na?tere la grupuri de suflete capabile s? se rencarneze n timpuri diferite, la momente propice, n func?ie de stadiul concret de dezvoltare al fiec?rei perioade. Astfel, sufletele s-au ncarnat, pentru a evolua mai departe ?i ?i-au ales (selectat) experien?e de via?? specifice de-a-lungul a mii de rencarn?ri, pn? cnd au devenit fiin?e umane complete, auto-des?vr?indu-se. La nceput, fra?ii din Spa?iu ai p?mntenilor au construit ora?e subterane n interiorul planetei. A?a au creat Agartha, (Gr?dina Edenului), dup? care mul?i colaboratori din Confedera?ia Galactic? au venit voluntari pe Terra. Atunci, toate culorile ?i rasele au contribuit cu material genetic ?i au creat noi specii de animale, pentru aceast? Genez? biologic?. n planul ini?ial al Tat?lui, P?mntul a fost ales ca o planet? potrivit? pentru a putea forma aici trunchiul de umanitate universal? capabil? s? dep??easc? toate polarit??ile diverselor zone climaterice, adaptabil? deci, pretutindeni. Pn? atunci se dezvoltase, local, o multitudine de specii nonhumanoide n care spiritele aveau probleme mari, la rencarnarea pentru coordonatele altor sisteme stelare. De aceea scopul cosmic s-a concentrat pe consolidarea unei noi zone de crea?ie care s? poat? cuprinde ?i sintetiza toate genurile de suflete ntr-o singur? form? de corp universal.

Confedera?ia Galactic? ?i liderii ei - Fra?ii Luminii - au venit pe P?mnt pentru a introduce ?i omologa" noua form? de hominid, asigurnd aici ?i asisten?a genetic? pentru ntruparea acestui OM. Totul a mers conform planului: primele forme animalice s-au succedat prin mai multe etape de evolu?ie- progresul lor fiind avansat prin inginerie genetic?- astfel nct, p?mntenii au devenit crea?ii perfecte func?ional ntr-un timp scurt, astfel c? sufletele din Mellon, Jupiter ?i Marte s-au putut ncarna pe P?mnt, ca s? poat? atinge completarea. Din acel moment s-au polarizat dou? feluri de oameni:
- cei nemuritori, cu trupuri eterice, locuitori ai centrului P?mntului;
- cei muritori, de la suprafa?a planetei, care, prin ncarn?ri repetate, urm?reau ?i ei s? se dezvolte ca hominizi comple?i.
n felul acesta s-au dezvoltat civiliza?iile, care au nflorit ?i apus apoi, unele dup? altele, cadru n care diferite grupuri de suflete au efectuat succesiv, noi experien?e existen?iale complexe. Atunci, Gardienii Evolu?iei (ngerii) au luat puterea n minile lor, iar regii oamenilor, pentru a ?i-i apropia, le-au oferit daruri lume?ti ?i pe fiicele lor de neveste. Unii dintre ei au fost ispiti?i s? procreeze copii cu fetele rencarnate, iar pentru c? lucrul acesta le fusese interzis de Creator ?i-au pierdut statutul de imortalitate ?i impar?ialitate, fiind chiar izgoni?i pentru neascultare, din Gr?dina Edenului. Tot atunci, ei ?i-au pierdut tinere?ea nemuritoare, au fost retrograda?i pe scara evolu?iei sufletelor, fiind recunoscu?i de ceilal?i ca zei dec?zu?i". Ini?ial, ace?ti zei dec?zu?i" au tr?it 1000 de ani, dar, cu timpul, existen?a lor a fost redus? la 400 de ani.

Consolarea le venea din remanen?a unor calit??i ?i abilit??i ale anteriorit??ii, ca de exemplu:
- aveau puteri paranormale, cu mult mai mari dect ale muritorilor de rnd;
- puteau face uz de o mult mai nalt? percep?ie extrasenzorial? prin vibra?ia centrilor energetici ( chakrelor) din corpul fizic ?i, la fel, prin intermediul celor 5 sim?uri;
- prin cele de mai sus ?i prin magnetismul minilor lor masterau puterea de a vindeca, pentru c? n subcon?tientul propriu mai p?strau, nc?, naltele vechi cuno?tin?e tehnologice", care-i diferen?iau, prin abilit??ile conferite, de ceilal?i. Pentru toate aceste calit??i ei ?i-au c?tigat statutul de Ghizi Spirituali utili categoriei oamenilor obi?nui?i.
To?i profe?ii, nal?ii preo?i ?i magicieni din vechime, to?i ?i au originea n sufletele zeilor dec?zu?i"... Aceast? retrogradare a fost posibil? pentru c? a?a fusese planul Creatorului, care atribuise acestor suflete libertatea s? fac? ele o alegere voluntar?, n scopul de a ajuta omenirea ?i de a o c?l?uzi c?tre maturizarea deplin?. A?a c?, ceea ce au voit ?i au ales - aceea au ob?inut!

S? vedem, mai departe, ce s-a ntmplat cu cea mai spectaculoas? civiliza?ie a acelor timpuri. Dup? alte mii ?i mii de ani, pe un continent n Oceanul Atlantic, denumit Atlantida, a existat o civiliza?ie evoluat?, n care locuitorii erau umplu?i de Spirit, ca ciutura, urcnd dinspre izvor. Ace?tia cuno?teau Secretele Crea?iei ?i tr?iau n armonie cu Legile Universului. De aceea lor le-au fost deschise por?ile unei percep?ii mai ridicate a Spiritului Universal, fapt prin care le insufla adev?rurile Sale, de inspira?ie ?i respira?ie Divin?. Rezultatul a fost nluminarea total?, motiv pentru care civiliza?ia lor ajunsese foarte diferit? de a celorlal?i contemporani; atlan?ii neavnd ?i nemanifestnd un ego" separat de Sinele Superior! Toate ramurile ?tiin?elor erau la ei nfloritoare, explorau Cosmosul, avnd leg?turi cu extratere?trii confedera?i, bolile lor erau n totalitate vindecabile ?i lecuite. Acea ras? uman? n?elesese c? planeta este o fiin?? vie, biologic?; n?elegeau c? ea este trupul, iar oamenii sunt unele dintre celulele ei. De aceea o p?strau curat? ?i nepoluat?. n vremea lor nu existau nici propriet??i, nici egocentrisme, nu erau boga?i ?i s?raci, avnd cu to?ii acces la bog??ii ?i utilit??i dup? nevoile fire?ti, f?r? excese, calibrate dup? standardele necesit??ilor medii, comunitare. Astfel, toat? societatea tr?ia n bel?ug pace ?i ng?duin??, avnd tot ce-i trebuie pentru a atinge ?i consuma fericirea. Ace?ti oameni nu cuno?teau munca (n sensul capacit??ilor creative vndute ca marf?, contra salariu); talentele ?i aptitudinile individuale pozitive erau ncurajate ?i apreciate de to?i; implicarea lor activ?, a tuturora, era necesitate n?eleas? ntru folosul ob?tii, de la care nimeni nu se sustr?gea ?i nu se amna. Legile fr??iei cosmice ?i respectul pentru Via?? nlocuise la ei religiile dogmatice ?i eventualele sciziuni, poten?ial pornite de aici.

n?elegerea lumii interioare (spiritul) ?i a celei exterioare (materia), interdependen?a ?i intercondi?ionarea lor se realiza prin ini?ieri n S?la?ele Luminii(Casele Soarelui), f?cute de Masterii n?elepciunii, cei mai buni dintre ei fiind urma?i ai ngerilor c?zu?i, ai zeilor nomeni?i. Ace?tia se deta?au de ceilal?i prin har (str?luminare), nu prin preten?ii ori revendic?ri suplimentare. Ei erau genero?i, omeno?i prin ofert?, nu prin cerere! Ace?tia ?i nv??au convivii c? sunt cu to?ii parte a lui Dumnezeu pe P?mnt ?i c? nu exist? n ei nimic separat de Creator. Singuri ns?, ca parte, nu pot fi niciodat? Dumnezeu ntreg! ?i mai ?tiau c? prin "calitatea lor" de ngeri c?zu?i tezaurizau ancestrale puteri adormite, iar n ?colile lor i nv??au pe ceilal?i s?-?i eleveze con?tiin?ele, adic? sufletele nc? necizelate. ?i, dac? experien?a existen?ial? a Masterilor era aceea a unor Spirite din Dimensiunea a 4-a, care ?tiau totul despre Ciclurile Cosmice de inspira?ie ?i expira?ie divin?, tot la fel de bine cuno?teau ?i perspectiva" c? vor fi sanc?iona?i, prin aducere napoi n Dimensiunea a 3-a, pentru inconsecven??, unde vor uita ntreaga evolu?ie de pn? atunci ?i vor tr?i n lupta pentru supravie?uire ?i separa?ie multipl?, trecnd iar??i prin Epoca ntunericului, (corespondent? celei pe care o travers?m ?i noi, acum, n Epoca Globaliz?rii)! Aceasta pentru c?, nainte, ei participaser? voluntar, cu propriul lor liber arbitru" la nlocuirea societ??ii matriarhale a experien?elor iubirii n care tr?iau curent, cu patriarhatul trufa? ?i violent, care a generat ?i nt?rit ego-urile n extensie, multiplicare ?i dominare, pn? n actualitatea curent?.

Realizarea fizic? a Dimensiunii a 3-a" s-a f?cut prin inversarea polilor magnetici, prin care re?eaua magnetic? a P?mntului a fost dereglat? ?i, astfel, continente ntregi au disp?rut datorit? catastrofelor naturale care s-au declan?at atunci. Exist? ?i ast?zi acest risc, proxim, poten?at n apropierea impactului s?u, inclusiv de activit??ile oculte ale elitelor mondiale, "st?pne ?i proprietare de facto" peste savan?ii mercenari, peste cele mai nalte tehnologii ?i secrete ?tiin?ifice, toate confiscate abuziv, n dauna popoarelor. Aceste elite ?i flutur? din ce n ce mai agresiv ?i iresponsabil capacit??ile multiple de a se substitui lui Dumnezeu ?i Voin?ei sale n planul distructiv: (vezi terifiantele arme neconven?ionale HAARP, vezi diabolicul lor poten?ial uciga?!) De aceea, ?tiind ce se va ntmpla, Masterii n?elepciunii, (n ipostaza lor de Entit??i luminoase), au p?strat cuno?tin?ele fundamentale ale omenirii ncriptate n piatra piramidelor printr-un limbaj universal ?i nu n texte scrise (pe suport vulnerabil), codate deci, matematic, n ns??i construc?ia lor geometrizat?, care va putea fi descifrat la sfr?itul Epocii ntunericului; (pentru timpul nostru, poate chiar n zilele ce vor urma). Masterii din Atlantida au avertizat locuitorii de catastrofele ce or s? vin? (cum ncerc?m ?i noi s? facem acum) ?i au trimis pe cei ale?i n locuri mai sigure, pentru a-i putea c?l?uzi pe oameni n c?l?toria lor de uitare, n care foarte mul?i se vor fi risipit pe drum. (Noi v? ar?t?m c? a?i ajuns aici fiindc? v-a?i l?sat cuprin?i de faptele ntunericului ?i le-a?i nesocotit pe cele luminoase. Acest lucru v-a adus pr?bu?irea care v-a aruncat acum n pragul colapsului planetar. Aceast? catastrof? provocat? de r?t?cirile ?i nes?buin?a voastr? amenin?? P?mntul cu distrugerea n propor?ie de o treime! Totu?i, Dumnezeu nu ne vrea pieirea! El a decis reluarea progresiv? a vie?ii noastre, cur??ite ?i mbun?t??ite, revenirea noastr? n rndul Fiilor Luminii.) Atunci, extratere?trii au p?r?sit planeta, ntorcndu-se pe Venus ?i n Constela?ia Pleiadelor. Mai trebuie spus c? n Era Atlant? a ntunericului", acestora nu li se permisese s? intervin? ?i s? apar? pe P?mnt, ci, doar s? ghideze ?i s? asiste, din astral, procesul de evolu?ie. Tot atunci, unii dintre ei, cu misiune precizat?, s-au retras n Centrul Planetei, de unde, folosind bariere de timp ?i gravita?ie au nchis por?ile ora?elor din adncuri! Pe cnd Atlantida era n apogeul dezvolt?rii sale, unii cercet?tori decalibra?i", ambi?io?i, lacomi de putere, au vrut s? smulg? ultimele secrete ale Naturii Divine.

Ei au studiat gravita?ia pentru a controla structura materiei, au cercetat electrogravita?ia, comprimarea materiei prin efectele sunetului ?i luminii, au construit transmi??toare pentru studiul timpului, utiliznd cristale foarte puternice, a?ezate n punctele energetice ale planetei, au folosit structurile piramidale pentru comunicarea cu lumile exterioare, etc. ?i, tot atunci, un grup de studen?i care nu-?i terminaser? ini?ierea n c?utarea Sunetului Primordial (Big-Bang-ul), cel ce a stat la originea form?rii Universului, f?r? aprobare de la Consiliul Celor ?apte n?elep?i- care asigurau guvernarea- au produs o prim? catastrof? major?: au detonat o bomb? gravita?ional? care a gr?bit separa?ia ?i r?zboiul celor dou? fac?iuni. (Suntem aproape de certitudine cnd afirm?m c?, n actuala Er? a ntunericului, structuri oculte militare, corporatiste, politice, ?tiin?ifice nalt tehnologizate au declan?at, prin armele HAARP, ngrozitoarele tragedii din Oceanul Indian (Valul Tsunami, n 2004 ?i dezastrul de la Fukushyma, n 2011).

(Miercuri, 17 sept. 2011, Benjamin Fulford a acordat un interviu la radio lui David Wilcock, cercet?tor, autor ?i realizator de filme n domeniul ?tiin?elor de avangard?, din America. Benjamin Fulford a lucrat 30 de ani ca jurnalist financiar pentru revista FORBES ?i ca editor pentru regiunea Asia Pacific?. Referindu-se la ocult cauzatul sinistru japonez, el a spus: Au avertizat Japonia c? vor pune arma nuclear? pe fundul m?rii dac? nu le ofer? bani. Dac? nu o ve?i face, va urma Muntele Fuji". Aceasta este o informa?ie public?, disponibil?. Responsabil de securitate la Fukushima era o companie israelian?. Plutoniul este ceea ce a cauzat majoritatea otr?virii cu radia?ii din dezastru. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a sunat dup? atacul de la Fukushima pe prim-ministrul Japoniei Naoto Kan. Netanyahu a spus c? vor cauza alte dezastre nucleare n jurul Japoniei dac? nu vor ncepe s? predea banii. Cine e Netanyahu? Cui apar?ine el?...) Gruparea cea nou? urma s? foloseasc?, atunci, ?tiin?a, n scop de putere ?i control, tot la fel cum fac masonii, celelalte societ??i secrete ?i n ziua de azi!
De aceea exist? obiceiul s? se spun? c? nimic nu este nou, sub soare"...

Dup? catastrofa creat? de acei studen?i malefici, atlan?i, na?iile locului s-au mpr??tiat; cuno?tin?ele, limbile ?i tradi?iile lor s-au divizat, totul a progresat n polaritate, separa?ie ?i individualism, egoism. n timpurile acelea a ap?rut pentru prima oar? pe P?mnt Fr??ia ntunericului". Este necesar s? cunoa?te?i c?, imemoriala ocult? germinal? primar?-mam? a tuturor omoloagelor derivate n timp- este gruparea Illumina?i, care, de mii de ani pnde?te ?i ghidoneaz? destinele omenirii. Istoria oficial? aminte?te c? Fr??ia ezoteric? a illuminatilor ar fi luat na?tere la 1776. Adev?rul este, ns?, vechi de mii de ani. Cu mult nainte de apari?ia Masoneriilor sau a oric?ror organiza?ii oculte, aceast? conspira?ie (cabal?), s-ar fi n?scut undeva prin nisipurile Orientului Apropiat (str?vechea Palestin?) cu inten?ia de a pune la cale, nc? de atunci, perspectiva, obiectivul final: domina?ia ntregii lumi!
Astfel se nfiripa, nc? din acele vremuri, ntr-un ungher de la marginea civiliza?iilor Sumerului ?i Mesopotamiei a?a-zisa Fr??ie a ?arpelui" unde ei oficiau un cult de pream?rire ?i venerare a Celui R?u (ntunecatul), cunoscut n respectivele timpuri ca Pazuzu, cel mai vechi demon trimis pe P?mnt. Cu fereal? ?i discre?ie maxim? au str?b?tut, n modul acesta,veacurile, f?r? s? fie detecta?i de nimeni. Au nrurit, traversnd ?i privind din umbr? ivirea, cre?terea ?i dec?derea Greciei Antice, a Imperiului Roman, r?spndirea Cre?tinismului (poate, chiar sub regie proprie) ?i a Islamului, consolidarea primelor state medievale, descoperirea Americilor, apari?ia prafului de pu?c?, Rena?terea, Revolu?ia rus?, Primul ?i Al doilea R?zboi Mondial; acum fac Globalizarea- expresia des?vr?it? a barbariei Capitalismului Corportist-!
?i-a?a s-au apropiat de mplinirea visului: Dominarea Luminii. Cu care Dumnezeu nu este de accord.

De-a-lungul vremurilor ns?, au mai ap?rut, ?i alte Fr??ii, cum ar fi Cavalerii templieri, Francmasonii etc. Cnd conduc?torii lor ajungeau la maturitatea spiritual? erau ini?ia?i ezoteric, n scopul de a manipula evolu?ia umanit??ii conform planurilor care nu erau numai ale lor, ci ale ntuneca?ilor Astrali. Misiunea acestora a fost ?i este aceea de a spiona asupra oamenilor, de a-i coordona(manipula) ?i de a le ascunde cu grij? adev?rul ?i cuno?tin?ele, pn? la venirea vremii" cnd ace?tia vor deveni capabili singuri de a le g?si ?i prelua din interiorul lor propriu, prin puterea propriei lor judec??i. Ghizi spirituali ?i lideri corup?i au c?zut sub influen?a polarit??ii, formnd gruparea de elit? a conduc?torilor, care ?ineau n secret cuno?tin?ele avansate, numai pentru ei! Ceilal?i r?ma?i, fiind ne?tiutori, se nchinau la ei ?i i serveau, ca sclavi. Mai departe, Fr??ia Atlantidei" a mp?r?it cuno?tin?ele n dou?: -partea exoteric?- pentru cei mai mul?i ?i, -partea esoteric?(ezoteric?), pentru cei ale?i"- ini?ia?ii n Fr??ie. Celebra zical? cunoa?terea nseamn? putere" din acea vreme dateaz?.

Deoarece cuno?tin?ele esen?iale au fost ?inute la distan?? mare de cei mul?i, Spiritul acestora a dec?zut tot mai mult, bestializarea lor s-a adncit ?i extins. Tot mai mult? lume tr?ia la nivelul instinctelor primare, existen?a majorit??ii lor fiind involutiv?. A?a se face c?, la nivelul Fr??iei Atlantidei" au ap?rut dou? polarit??i: una pozitiv? - Agartha ?i una negativ? - Shamballa, care au declan?at o milenar? lupt? pentru putere, lupt? ce a continuat pn? n zilele noastre, de-a-lungul diverselor ornduiri ?i epoci istorice, culminnd cu Cel de Al Doilea R?zboi Mondial. O parte a cuno?tin?elor fundamentale ale acelei umanit??i (cele esoterice) au fost duse n Egipt, unele n Tibet ?i India, iar altele mp?mntenite prin Gura de Rai" a Carpa?ilor, de sub sfinxul" din Bucegi. Gura de Rai" a Carpa?ilor este Marea Galerie a extratere?trilor, descoperit? aici ?i existent? acolo de 50-55 000 ani; este o aul? gigantic?, excavat? perfect n interiorul muntelui. Ea ad?poste?te scutul energetic semisferic, protector, cu suprafa?? albastr?, nep?mntean?, o incredibil? sal? de proiec?ie a hologramelor, unde procesul e realizat autonom, n anumite condi?ii, care povestesc" nceputurile Universului, istoria omului, a plantelor, animalelor etc. Aici se deruleaz? holografic via?a real? a lumii, din perspectiva cronologic? a ciclurilor solare de 26.000 de ani(exact, 25920), conform a?a-zi?ilor ani platonicieni", sau ani solari. Galeria se deschide, dup? aceea, n trei tuneluri:
- cel din mijloc, spre centrul P?mntului (spre Agartha? spre Shamballa?);
- cel din stnga, spre Piramidele Egiptului;
- cel din dreapta, spre Platoul montan al Tibetului.
To?i conduc?torii lumii terrane au fost ghidona?i din umbr? de o a treia parte, extraterestr?, pentru ca astfel s? se ndeplineasc? planul general al Crea?iei. Purt?torii luminii de la Confedera?ia Galactic?, denumi?i Gardienii lui Dumnezeu" au introdus un program secret de educa?ie, pentru a orienta evolu?ia sufletelor c?tre completare. Din timp n timp, fra?ii din spa?iu au trimis mesageri pe P?mnt, cu misiuni secrete pentru a influen?a liderii ?i a le da noi instruc?iuni. Contele de Saint Germain, de exemplu, apare n istorie cteva secole de-a rndul, dup? care dispare misterios n timpul unei c?l?torii n Asia. Periodic au fost date impulsuri n con?tiin?e, prin intermediul mesagerilor ora?elor de sub P?mnt, (prin unii veni?i ca masteri ncarna?i, prin al?ii ca emisari sugestivi).

A fost impus? astfel domina?ia Soarelui", a Principiului Masculin iar Illumina?ii acestor principii au luptat ?i lupt? pentru conducerea lumii ntregi, acum prin introducerea Noii Ordini Mondiale! Ei servesc jocului impus de Shamballa ?i lucreaz? cu Fr??ia Dragonului Ro?u (occidental). Toate regimurile politice, sistemele sociale, religiile acestei istorii ?i acestei Dimensiuni au avut acela?i obiectiv. Nimic, dar absolut nimic nu s-a ntmplat accidental! Totul a fost monitorizat ?i manipulate.
A?adar, n aceast? perioad? din istoria omenirii, actorul dominant n experimentarea ?i perfec?ionarea vie?uirii a fost Shamballa. S? vedem ce s-a ntmplat cu Agartha, n timpul domniei concurente. Spiritul s?u a ac?ionat periodic, ca o for?? de balansare, pentru a nu l?sa s? se creeze un ntuneric total n via?a oamenilor, o asuprire f?r? speran?e. A men?inut cmpul magnetic ?i Karma planetei ?i, de?i ei, agarthienii, au corpuri eterice s-au materializat din cnd n cnd, influen?nd n bine mersul umanit??ii. Agartha a reprezentat polul Alfa, latura spiritului, n timp ce Shamballa a reprezentat polul Omega, latura material?. Agartha este un ora? eteric, subp?mntean, n care Cei 7 n?elep?i ai Atlantidei s-au retras, nainte de dezastru, pentru a prezerva ?ansa evolu?iei spirituale a omului, n viitor.

Noul Om de Lumin?" va fi ncarnarea humanoid? multipl? a Spiritului lui Dumnezeu pe P?mnt. Fiecare er? apus? a avut un rol important, iar fiecare Avatar Dumnezeiesc al acestor timpuri a stabilit alte ?i noi direc?ii de dezvoltare a Entit??ii umane, a factorului om. (Avatar, n context = guvernator galactic). Cel mai proasp?t Avatar care ne a?teapt? la por?ile de intrare n Dimensiunea a 4-a este un grup complex de suflete, care are rolul de a r?spndi mesajul denumit Avatarul ascensiunii prin mbun?t??irea n spirit. El va introduce noua Er? a V?rs?torului, cnd oamenii vor n?elege c? sunt unul, iar Deoumani?tii sunt vestitorii acestui timp, continuatori ai Polarit??ii Dragonului Estic ?i parte a Mi?c?rii de Lumin? ?i Iubire! Noi Pe?te am fost ?i am dobndit goarn?.
- va urma -

 
Yasmina Moscovici din Venezuela
Maria Diana Popescu   
Duminică, 11 Martie 2012 03:21

Citeşte mai mult...

- Pictur? consonant? cu prim?vara vivaldian? -


Privit? ca o mo?tenire l?sat? de nume celebre, pictura floral? continu? s? fie una dintre cele mai agreate teme, surs? principal? de inspira?ie ?i pentru pictori?a Yasmina Moscovici. Patruzeci ?i una de pnze n ulei cu teme florale, reunite sub titlul Cte visuri ?i cte prim?veri", au adus Prim?vara pe simezele Muzeului Municipal din Curtea de Arge?. Yasmina Moscovici, n?scut? n Barquisemeto, Venezuela, c?s?torit? cu profesorul romn, filologul Paul Moscovici, a absolvit Facultatea de Filozofie din cadrul Universit??ii Centrale din Caracas, a studiat Istoria Artelor la Londra (1979) ?i Paris (1980) ?i a expus pentru prima oar? prin anii '70, n capitala Venezuelei. A participat la numeroase expozi?ii ?i ateliere de pictur? n Caracas, iar lucr?rile sale se g?sesc n colec?ii de stat ?i private din S.U.A., Israel, Elve?ia, Columbia, Romnia. Vernisajul este foarte important pentru mine, c?ci prin crea?iile mele, vreau ca oamenii din Curtea de Arge? s? m? cunoasc? mai bine. Tablourile au fost realizate dup? ce m-am stabilit aici. Este a doua expozi?ie dup? cea prezentat? la Centrul de Cultur? ?i Arte George Toprceanu, n 2011. Aici m? simt ca acas? ?i pot spune c? am pictat cu inima!", a declarat Yasmina Moscovici.

Pe lng? teme religioase, picturile cu flori de mari dimensiuni - tema sa favorit? ?i select? - invit? la frumuse?ea ?i renvierea prim?verii. Picturi consonante cu atmosfera Vivaldi - explozie de tonuri armonioase din giganticul caleidoscop al naturii, Yasmina Moscobici este nzestrat? cu plasticitatea interioar? a artistului care crede n vocea paradisului, cum credea odinioar? Chavannes. n paleta floral? a artistei, luminozitatea incandescent? este o dominant?, n armonie cu celelalte componente ale tehnicii ?i inspira?iei, ca surse ale unei originalit??i evidente. Atras? ntr-o mare m?sur? de aspectul estetic al universului floral, Yasmina Moscovici i zugr?ve?te pe pnze esen?a n diverse culori, lumini ?i umbre, n dorin?a de a-i conferi aspectul natural.

?i Van Gogh ?i-a f?cut intrarea n lumea artei impresioniste prin subiecte legate de natur?, printre care ?i tablourile cu flori, celebr? fiind colec?ia Floarea soarelui", care trateaz? fiecare detaliu ca subiect n sine, eviden?iind str?lucirea galbenului". Monet ?i-a g?sit o real? inspira?ie n frumuse?ea florilor. Nuferii, iri?ii, nflori?i n gradina lui Claude Monet din Giverny au fost reprezenta?i pe pnze cum nimeni altcineva nu a mai reu?it, pictura sa floral? fiind ast?zi una dintre cele mai apreciate. Renoir a ales ?i el florile ca principal subiect al tablourilor, trandafirii, crizantemele, alte flori de prim?vara, fiind subiectul lucr?rilor sale celebre, ntlnite ast?zi n muzeele pariziene.

Avnd n vedere semnifica?ia universal? a florilor ?i locul pe care l ocup? n via?a noastr?, este de n?eles ?i de apreciat faptul c? ele snt subiect principal n pictura Yasminei Moscovici. Diviziunea tonurilor, amestecul optic al culorilor pure, n care umbra este lumin?, iar lumina devine vibra?ie Citeşte mai mult...colorat?, cromatica seduc?toare, tehnica detaliului ?i umbrele, aduc florile din picturile Yasminei Moscovici aproape de cele reale, exprimnd prin intermediul lor puritatea ?i pasiunea. Nimic ntmpl?tor n pnze, ci fructele talentului, ale unor ndelungi medita?ii sau exerci?ii realizate ntr-un limbaj expresiv ?i sensibil, care creeaz? posibilitatea unor incursiuni profunde n conturul s?u artistic. Florile Yasminei Moscovici cuprind o bog??ie de sensuri estetice ?i simbolice, eman? o lumin? blnd?, ncnt? cu gama de culori variate ?i cu elegan?a subtil? a crea?iei. Vernisajul a avut loc n Sala Multifunc?ional? a Muzeului Municipal din Curtea de Arge?, aflat sub bagheta arhitectului Florin Sc?rl?tescu. Ca de fiecare dat?, n rndul publicului cult ?i educat, au fost z?ri?i mae?tri ai artelor plastice contemporane, sculptorul Traina Citeşte mai mult...Du??, Tudor Meiloiu, Ion Aurel Grjoab?, ?tefan Dumitrache - un bonom consilier de la Prim?rie, foarte apropiat artei ?i culturii, nelipsit de la astfel de evenimente, care a d?ruit flori doamnelor ?i domni?oarelor. Mai semnalez prezen?a prof. dr. Nicolae Dinescu, pre?edintele Academiei Olimpice Romne, Filiala Vlcea, istoricul ?i jurnalistul Ion M?ld?rescu, pre?edinte al Societ??ii Culturale Art Emis, academician Gheorghe P?un, profesor la universitatea din Sevilla, directorul Centrului de Cultur? ?i Arte George Toprceanu - Cristian Mitrofan, scriitorii Viviana Ilea, Aurelia Corbeanu ?i Ion Cotulbea, pictori?a Violeta Scrociob ?i, fire?te, n calitate de prezentator al artei sale, MDP, cronicarul.

Grafica - Ion M?ld?rescu
 
 
Ioan Petru Culianu
Prof. univ. dr. ?erban C. Andronescu (+)   
Duminică, 11 Martie 2012 03:12

Citeşte mai mult...Dac? Romnia a avut expresioni?tii ei, atunci Culianu a fost unul dintre cei mai dota?i protagoni?ti n particularit??i expresioniste, suferin??, decep?ii, degenerare, e?ec. A intrat poate ?i n pact cu Diavolul, ca dr-ul Faust sau Giordano Bruno ?i, ca urmare, a avut parte de un sfr?it nfior?tor. A fost profesor universitar n Olanda ?i USA unde, cercet?tor erudit, ?i-a ales ca tem? principal? de cercetare fenomenele oculte care veneau n contradic?ie spectacular? cu tradi?iile ?i credin?a pentru care nainta?ii s?i moldoveni ?i-au dat adesea via?a numai ca s? le p?streze nentinate. Fenomenele analizate de Culianu, de altfel cu succes de libr?rie, toate legate de magie ?i satanism, erau condamnate de religia cre?tin?; dar Culianu, animat de o ambi?ie f?r? margini care i r?cea pe mul?i dintre colaboratorii lui, a trecut peste toate restric?iile morale numai ca s?-?i satisfac? aspira?iile. Pn? la urm? a avut mul?umirea s? ?i le vad? mplinite, dar pre?ul a fost nsp?imnt?tor. Din aceast? perspectiv?, via?a sa a fost mai apropiat? de aceea a unui erou de roman captivant dect a unui savant. Nu e de mirare c? n Italia, unde a poposit mai nti dup? plecarea din Romnia, s-a publicat un roman poli?ist inspirat de ntmpl?rile-cheie din via?a lui Culianu.

S-a n?scut la Ia?i la 5 ian. 1950 ?i a murit asasinat la Chicago, IL., la 21 mai 1991. Era licen?iat n limba italian? de la Universitatea Bucure?ti. Titlul tezei de licen??, Marsilio Ficino e ii platonisimo nel Rinascimento italiano", 1972. Ca student, a pus bazele la Ia?i unei societ??i literare anarhice, Atlantida". A studiat sanscrita, hindi, franceza, italiana, germana, greaca, araba. n 1972, el, descendentul unor vechi familii moldovene, este primit n Partidul Comunist, unde, se ?tie, nu erau primi?i dect muncitorii ?i ??ranii, oameni cu originea s?n?toas?", proletarii. Faptul l determin? pe Ion Cre?u, unul din comentatorii s?i, s? lanseze ideea c? Ioan Petru Culianu a fost primit n partid n schimbul unui angajament, s? spioneze, iar Culianu ar fi acceptat, ceea ce nu este dect n conformitate cu nem?surata sa ambi?ie de a parveni. Dac? a existat un asemenea angajament, beneficiul a venit repede, a primit o burs? de dou? luni la Universitatea din Perugia. Ajuns n Italia, ncepe s? fac? cercet?ri n vr?jitorie, demonologie, satanism, gnosticism, cartomancie; se intereseaz? de anamorfoze, de Iahveh ?i iudaism, de Cabal? ?i de aletheia (dedesuptul formelor"); dar nu studiaz? impar?ial, ca orice cercet?tor ?tiin?ific; devine adeptul acestor pseudodiscipline ?i un contestatar acerb al cre?tinismului. Are o leg?tur? cu Anca Giurescu al c?rei b?rbat ?i copil se aflau n Romnia. l intereseaz? activitatea unui grup anarhic, Brigatte Rosse (Brig?zile Ro?ii). Roste?te blasfemii ?i batjocore?te pe Sf. Francisc de Assisi, un ascet cre?tin venerat de credincio?ii italieni dar denigrat de anarhi?ti. Lupatelli ?i Oficiul Na?ional italian i acord? o mic? burs? care-i permite s? se mute la Roma. Nu g?se?te slujb? dar, mpotriva convingerilor sale (fapt care-i arat? versatilitatea) ncearc? s? se c?lug?reasc? ntr-o m?n?stire din Appia; este respins deoarece, zice el, n-a reu?it s?-l ademeneasc? pe Dumnezeu". i scrie lui Mircea Eliade la Chicago, dar r?spunsul acestuia nu e ncurajator. In disperare, cere azil politic ?i este admis n Lag?rul de la Latina, lng? Roma. Intr? n lag?r, dar abia atunci ?i d? seama c? via?a de lag?r, printre mul?i declasa?i ?i faptele imunde ale acestora, nu era f?cut? pentru el, intelectual ?i nc? om de elit?. Nu mai poate s? ias? ?i ncearc? s? se sinucid?, dar e salvat. In 1973 ob?ine o burs? de trei ani la Universitatea Catolic? din Milano unde ?i continu? cercet?rile n magie ?i studiaz? practicile erotice care l-au ajutat pe Giordano Bruno s? seduc? femei influente ?i s? ob?in? pozi?ii importante n societate. Strnge material pentru un articol, Religione e accrescimento del potere" (ap?rut mai trziu n Religione e potere", Torino: Marietti, 1981). Se ntlne?te cu Mircea Eliade la Paris care-l invit? la Chicago la Facultatea de Teologie a universit??ii unde preda el nsu?i. Culianu st? la Chicago trei luni ca research assistant" al lui Eliade. n 1976 Universitatea Catolic? din Milano i confer? titlul de dottore in lettere magna cum laude" dup? ce sus?ine teza cu titlul Gnosticismo e pensiero contemporane: Hans Jonas". Jonas a fost primul lui mentor de nivel academic n gnosticism ?i magie a Cabalei, dar, de?i mul?umit de teza lui Culianu, nu s-a ar?tat dispus s?-l ia asistent. Culianu i scrie din nou lui Eliade oferindu-i s? redacteze despre el o monografie (publicat? mai trziu cu titlu Mircea Eliade, Orizzonte Filosofico", Assisi: Citadela, 1978). n acela?i an, 1976, ob?ine un post de asistent pentru limba romn? la Universitatea din Grningen, Olanda. Cteva ziare ?i reviste i public? articole despre magie ?i demonologie. n 1978 ob?ine un doctorat de troisieme cycle" la Paris ?i conferen?iaz? la Paris, Roma ?i Amesterdam. Pozi?ia de asistent n limba romn? la Grningen nu-l satisface ?i-i scrie din nou lui Eliade spernd s? fie din nou invitat la Chicago. Pentru a da tentativelor sale mai multe ?anse de reu?it?, ?i ascunde opiniile anticre?tine. n 1978, cum Eliade se men?ine mereu n rezerv?, Culianu accept? un post de lector din nou la Groningen ?i l contacteaz? din nou pe Jonas. In 1979, Carmen Georgescu, al c?rei b?rbat era prea ocupat" la Groningen, se mut? cu fiul ei, Andrei, n apartamentul lui Culianu. Se c?s?toresc n 1980

n vara acelui an (cred c? era 1980) l-am cunoscut pe Culianu n apartamentul din Paris al lui Philippe Laignel-Lavastine, c?s?torit cu o romnc?, Artemisa (Mizica), fosta secretar? a Facult??ii de Litere din Bucure?ti. Apartamentul lor era n plin centru al Parisului, pe strada St. -Andre-des-Arts, ?i avea dou? atenanse, una la mansard? n acela?i imobil ?i o garsonier? n vecin?tate. Artemisa oferea ad?post multor compatrio?i n trecere prin Paris ?i a?a s-a ntmplat c? n vreme ce Culianu locuia ntr-una din nc?perile secundare, eu locuiam n cealalt?. Ne-am ntlnit la o cafea n buc?t?ria Artemisei. In ceea ce m? privea, tr?geam cu pl?cere la so?ii Lavastine cnd veneam la Paris, ?i tr?geam la ei nu numai fiindc? locuiau n plin centru, dar ?i din dou? alte motive. Philippe fusese ziarist en vogue la Paris n timpul Mar?ealului Petain cnd Romnia era condus? de Mare?alul Antonescu, iar Artemisa fusese prieten? cu Rodica M?rculescu. R?mas? orfan? la doi ani, Rodica fusese crescut? al?turi de Ion Antonescu; era ca o sor? bun? a acestuia ?i, cum spunea Mizica, murise n bra?ele acesteia n apartamentul din vechea Cale a Mo?ilor 246. i l?sase Mizic?i cteva lucruri ale familiei Antonescu, mantoul de nurc? al doamnei Maria Antonescu, ceasul de aur cu lan? al mare?alului, scrisori ?i alte lucruri de acest fel. Asta fiind situa?ia, att Artemisa ct ?i Philippe aveau o mul?ime de amintiri despre Mare?alul Antonescu, el n urma ecourilor sosite la Paris pe vremea lui, ea direct de la prietena ei, Rodica, amintiri care pentru mine erau de prim? importan?? deoarece preg?team o carte despre Mare?alul Ion Antonescu, Ziua infamiei na?ionale", titlu schimbat la tip?rire - pentru a menaja anumite sensibilit??i - n Glorie, Adversitate, Infamie". Philippe fusese condamnat la moarte dup? eliberarea Fran?ei ?i sc?pase de execu?ie ca prin minune. Odat? cu el sc?paser? de la pieire ?i amintiri deosebit de pre?ioase. Erau amintiri despre fapte adnc ngropate n cenu?a anilor, de pild? despre atrocit??ile de necrezut comise mpotriva unor femei franceze care nu aveau alt? vin? dect c? fraternizaser? cu militarii germani. Dar nu numai amintirile so?ilor Lavastine m? atr?geau n casa lor, ci ?i faptul c? Philippe avea o bibliotec? imens?. Avea foarte numeroase volume, multe extrem de rare, din vremea Mare?alului Petain, a?ezate n rafturi, n literalmente toate camerele apartamentului, pn? ?i la closet, ?i nu o dat? am g?sit la el c?r?i inexistente n alte p?r?i. Avea ?i fotografii rare, de pild? privind ultimele clipe ale lui Mussolini spnzurat cu picioarele n sus al?turi de prietena sa, Clara Petacci; mi ar?ta fotografii despre capitularea Japoniei unde vedeam cum mii de japonezi se prosternau n fa?a palatului Mikadoului, la Tokio, cernd iertare pentru c? nu ?i-au putut ap?ra mp?ratul a?a cum ar fi trebuit, sau despre ororile de necrezut comise de americani mpotriva germanilor n vremea cnd generalul Eisenhower era comandantul suprem al for?elor de ocupa?ie n Europa occidental?. Cnd Philippe mi povestea astfel de lucruri, Culianu c?uta s? ne l?mureasc? privitor la excelenta dup? p?rerea lui doctrin? a lui Machiavelli. P?strez o singur? amintire despre Culianu de atunci, zmbetul lui deschis, aproape fermec?tor ?i privirea-i limpede. Voi ntregi mai jos aceast? amintire.

V?znd c? Eliade are nc? reticen?e, Culianu joac? pe a doua carte, profesorul Jonas. l invit? la Groningen ?i-i arat? c? lucra la o monografie despre el ?i gnosticism, dar Jonas r?mne rece. C?utnd un alt protector, Culianu public? Libra", un tribut pentru Willem Noomen, un b?trn profesor de la Grningen susceptibil de a-?i lua un succesor. LH3RA a ap?rut n 1983, dar Noomen n-a dat seninele de apreciere a?teptate de Culianu. i scrie din nou lui Eliade ?i-i cere asentimentul de a-i dedica o monografie despre opera acestuia, La nostalgies des origines" (ap?rut? mai trziu n englez? cu titlul The Quest"), dar Eliade refuz?. Se nscrie la Sorbona pentru un doctorat de stat ?i-l solicit? pe rectorul universit??ii, profesorul Michel Meslin, s?-i fie director la diserta?ie. Meslin accept? ezitnd, Culianu fiind n opinia sa foarte ambi?ios ?i arivist". Mortificat de aparen?a sa insuficient?, sim?ind c? ceva sau cineva se afla pe urmele lui, lu? obiceiul s?-?i arunce mereu privirile napoi ca ?i cum ar fi vrut s? surprind? un urm?ritor. Era att de dominat de o amenin?are ascuns? nct nu mai putea zmbi ca nainte. Cnd l-am ntlnit nc? o dat? din ntmplare n anii aceia, zmbetul lui mi s-a p?rut a fi mai degrab? un rictus al buzelor, o grimas?. Cnd mi amintesc azi de grimasa aceea m? ntreb dac? nu cumva era primul semn al cumplitului s?u sfr?it. Face cuno?tin?? cu Hillary Wiesner, laureat? de la Harvard, n compania c?reia ?i aprofundeaz? cuno?tin?ele despre iudaism ?i-?i exprim? dorin?a de a se converti la religia ei, iudaismul. Are o rubric? permanent? la o revist? de scandal din New York, Lumea liber? romneasc?", n care atac? ortodoxismul ?i-i venereaz? pe Elie Wiesel ?i Moshe Idei, ambii n?scu?i n Romnia. l viziteaz? pe al doilea la Universitatea Ebraic? din Ierusalim ?i aprofundeaz? mai mult cuno?tin?ele pe care le are despre Iudaism ?i cabal?. n 1987 ob?ine doctoratul de stat la Sorbona cu diserta?ia Les gnoses dualistes Citeşte mai mult...d'Occident". B?trn ?i foarte bolnav, Eliade l recomand? ca succesor al s?u la Universitatea Chicago. David Brent de la editura aceleia?i universit??i (unde Culianu avea un manuscris gata de publicare, Eros and magic in the Rennaissance") l caracterizeaz? ca extrem de ambi?ios". n 1988 este numit profesor asociat (conferen?iar) la catedra de Istorie a Religiilor la Universitatea Chicago. De acum nainte, succesul ?i faima i sunt asigurate. Vorbe?te la BBC unde condamn? religia p?rin?ilor s?i, cre?tinismul ortodox. Trimite articole la 22", revista contraculturii romne?ti. Poart? pantofi tip Mephisto, cump?ra?i la Chicago. Joac? rolul lui Dracula ntr-o petrecere Halloween. La universitate, cursul s?u este axat pe cartomancie, Cabal?, Tarot, astrologie ?i geoman?ie. Se preg?te?te pentru ultima faz? a conversiunii la iudaism. Totodat? ?i exprim? temerea c? cineva din ntuneric l urm?re?te cu persisten??. Un student cu care lucra la computer povestea c?, la un moment dat, l-a v?zut pe Culianu livid la fa?? ar?tndu-i pe ecran un text n litere mari, I.P. CulianU Kill him". Sosind ntr-o sear? acas?, ?i vede apartamentul r?v??it; caut? ?i constat? c? dischetele cu ultimele lui scrieri i-au fost furate. Reclam? la poli?ie, dar f?pta?ul nu poate fi g?sit. Ghice?te n c?r?i Tarot ?i interpreteaz? visurile prietenilor. Spune tuturor ?i lui Hillary c? se afl? n mare primejdie". n 1990 i apare ncognita, a Journal of cognitive Studies in Humanities". ntre?ine rela?ii cu al?i colegi versa?i n iudaism ca Andrei Codrescu, Norman Manea, Katherine Verdery, Gail Kligman, Vladimir Tism?neanu, Andrei Oi?teanu ?i e numit vice-pre?edinte la Academia Romno-American? din California. La nceputul anului 1991 l invit? la Chicago pe ex-regele Mihai cu familia ?i pledeaz? pentru revenirea lui Mihai la tron. n mai acela?i an este g?sit mort n closetul universit??ii. Asasinul a a?teptat pn? cnd Culianu s-a a?ezat pe scaunul closetului, a intrat n cabina al?turat?, s-a urcat pe scaunul de acolo, a ntins mna narmat? peste peretele desp?r?itor ?i i-a pus ?eava pistolului n ceaf?, apoi a ap?sat pe tr?gaci. Culianu s-a pr?bu?it dup? primul foc. Apoi asasinul a plecat lini?tit, f?r? s?-l observe nimeni. Doi studen?i afla?i pe coridor au declarat c? au auzit un bubuit estompat (pistolul avea amortizor) dar n-au dat importan??. Crima a fost perfect?; asasinul nu a fost g?sit nici pn? azi. Mobilul crimei a r?mas necunoscut, la fel ca ?i n cazul altui erudit, Corneliu Dima-Dr?gan din Toronto, ucis cu un foc de pistol n u?a apartamentului s?u ?i g?sit cu un cu?it nfipt n piept. La fel, asasinul nu a fost g?sit nici pn? azi. Dup? incinerarea lui Culianu, cteva ziare au scris c? Hillary Wiesner a plecat din apartamentul pe care-l mp?r?ea cu cel disp?rut c?rnd trei geamantane mari, nu se ?tie cu ce con?inut.

Note:

- Culianu n-a admis niciodat? c? a intrat n pact cu Diavolul" ca eroul lui Goethe, doctorul Faust; dar faptul c? denigra prea des ?i prea ostentativ valorile cre?tine, mbr??i?nd totodat? practici condamnate de religie, pseudodisciplinele c?rora le d?dea nume savante, geomancie, divina?ie, condi?ii anomice, transgresiunea nomosului, libido, vampirism, sexologie ?i altele asem?n?toare, faptul c? le analiza n limbaj academic ca ?i cum ar fi fost ?tiin?e veritabile, ndrept??e?te pe observatorul impar?ial s?-l suspecteze de orice posibil? impostur? ?i mai ales de arivism (defectul pe care i-l imputa profesorul Michel Meslin de la Paris). C?utnd din r?sputeri s? ob?in? o pozi?ie dominant? n societate, c?lca n picioare, ca orice ambi?ios marcant, tot ce contravenea veleit??ilor sale, de pild? tradi?iile str?mo?e?ti ale ??rii n care s-a n?scut ?i a crescut. Opinia c? numai iudaismul l putea ajuta n ascensiune l privea personal, dar nu-i d?dea dreptul s? denigreze, ?i nc? la modul blasfematoriu, credin?a majoritar? n ?ara lui de origine sau din Italia, prima lui ?ar? de adop?ie. Eliade a presim?it arivismul lui Culianu ?i de aceea l-a ?inut la distan?? pn? n ultimele clipe. Pn? la urm? l-a acceptat ca succesor spernd de bun? seam? c? va fi admis nu numai la catedr?, dar ?i n Comitetul pentru Gndire Social? (Commitee for Social Thought) al universit??ii (unde fusese membru ?i el nsu?i, Eliade), comitet foarte influent n zona Chicago a c?rui politic? era sionismul interna?ional, dar nu la modul ostentativ practicat de Culianu. Dac? presim?irea lui Eliade a fost just?, speran?a i-a fost de?art?. ndat? ce maestrul a intrat n faz? de inactivitate (datorit? maladiei ?i vrstei), Culianu ?i-a intensificat la maximum interesul pentru iudaism. Era binen?eles o op?iune tot att de legitim? ca oricare alta, asumnd c? r?spundea convingerii persoanei n cauz?; dar la Culianu, caracterul convingerii sale era foarte ndoielnic. Cercet?tor de indubitabil? probitate n domeniul ?tiin?elor veritabile, n cel al pseudodisciplinelor c?rora le acorda grade superioare nemeritate era adesea penibil. Ca ?i el, unul din mentorii s?i spirituali, Giordano Bruno, fusese un gnditor remarcabil. Ceea ce d? na?tere vrnd-nevrnd unei paralele cam incomode pentru unii: pe vremea lui Giordano Bruno, vr?jitorii ?i satani?tii erau ar?i pe rug (cum a fost ars Bruno nsu?i la Roma, n 1600); la Bucure?ti, oameni din aceea?i f?in? sunt ridica?i n slav? de reviste literare importante ?i de importan?i oameni de cultur?.

- Pre?edintele Comitetului pentru Gndire Social? (Committee for Social Thought) era Saul Bellow, profesor la Universitatea Chicago, coleg cu Mircea Eliade. Comitetul avea o puternic? influen?? cultural? ?i de politic? a culturii n zona Chicago. Bellow era c?s?torit cu Alexandra Bagdasar, fiica so?ilor Bagdasar, comuni?ti din ilegalitate, amndoi mini?tri ai S?n?t??ii n vremea primilor ani ai Comunismului n Romnia. Ca ministru al S?n?t??ii, Dr-ul Bagdasar d?duse drept de liber? practic? dentar? pentru mii de tehnicieni dentari evrei, oameni f?r? studii universitare de specialitate, a?adar nepreg?ti?i profesional, care pn? atunci nu puteau lucra dect ca asisten?i ai unui dentist autorizat, doctor n dentistic?. Scriitor de prima mn? ?i sionist de clas? interna?ional?, Bellow era autorul volumului The Dean's December" (1982) n care poveste?te vizita sa n Romnia. Culianu i vizitase de multe ori pe so?ii Bellow ?i era con?tient de greutatea cuvntului lui Saul Bellow cnd era vorba ca cineva s? fie angajat n corpul profesoral al Universit??ii Chicago.

 
Ion Maldarescu   
Duminică, 11 Martie 2012 03:05

Citeşte mai mult...Titlul poate suna simplu, n practic? ns?, oamenii de ?tiin?? ?i inginerii s-au str?duit zeci de ani pentru a crea lasere puternice, sisteme optice speciale, tehnici de fabricare cu ?int? precis? ?i alte tehnologii avansate. n scopul cre?rii celui mai puternic laser existent n lume, proiectat pentru a fi n m?sur? s? s? declan?eze fuziunea nuclear?, Rusia a lansat un proiect estimat la cca. 1,5 miliarde de dolari. Noul laser va fi folosit n studiile asupra fuziunii prin confinare iner?ial? (Inertial Confinement Fusion (I.C.F.). Proiectul va fi realizat n Parcul Tehnologic Sarov, situat lng? Nijni Novgorod, n centrul Rusiei. Cl?direa n care va fi amplasat laserul va m?sura 360 de metri n lungime ?i va avea n?l?imea a zece etaje. Proiectul ?i propune recrearea n laborator a proceselor care au loc in interiorul unei stele sau n timpul exploziei unei bombe cu hidrogen. I.C.F. este similar cu ceea ce oamenii de ?tiin?? ncearc? s? fac? utiliznd Termonuclear Interna?ional Experimental Reactor (I.T.E.R.), dar are o abordare alternativ? a modului de ini?iere a fuziunii nucleare. Instala?ia men?ionat? va fi realizat? de c?tre speciali?ti Institutului de Cercetare n Fizica Experimental? (R.F.N.C.-V.N.I.I.E.F.), unul dintre cele mai importante laboratoare nucleare din Rusia. Institutul a fost implicat, n cele peste ?ase decenii de ani de existen??, n numeroase programe nucleare civile ?i militare.

Oficialii ru?i au anun?at c? instala?ia va putea fi utilizat? att n scopuri civile, ct ?i pentru armele termonucleare ruse, relateaz? Russia Today. ?eful proiectului ?i al institutului de cercetare, Radi Ilkaev, estimeaz? c? laserul va fi opera?ional n aproximativ un deceniu ?i c? proiectul va avea dublu scop: Energia fizicii plasmei poate fi productiv? ?i studiat? pe aceste dispozitive, pe de o parte n scop de ap?rare, n domeniul dezvoltarea armelor termonucleare, iar pe de alt? parte, n perfec?ionarea componentelor industriale. Cei mai importa?i fizicieni cred c? fuziunea nuclear? realizat? cu ajutorul laserelor va juca un rol important n energetica viitoare". Ilkaev a comparat proiectul rus cu laserele similare deja existente n Fran?a ?i S.U.A.: Laserul nostru va putea furniza 2,8 megajouli de energie c?tre ?int?, n compara?ie cu nivelul atins de celelalte dou? lasere, de 2 megajouli. Noi construim acest laser mai trziu dect celelalte ??ri, pentru c? un astfel de proiect este foarte costisitor, dar laserul nostru va fi cel mai bun din lume".

Procesul ce are loc n cazul unui laser I.C.F. este similar celui care are loc n n bombele termonucleare, dar laserul ncearc? s? elibereze energia nuclear? ntr-un mod controlat. Momentan, nici un laborator din lume nu a reu?it s? creeze mai mult? energie cu ajutorul laserului I.C.F. dect cea necesar? pentru alimentarea laserului. Dac? acest lucru va putea fi ob?inut, rezultatul actualului proiect ar putea fi crearea unei surse de energie curat?, folosibil? secole ntregi. Elementele utilizate n astfel de experimente, deuterium ?i tritium (izotopi grei ai hidrogenului), sunt abundente n oceanele lumii, spre deosebire de uraniu, substan?a folosit? ast?zi de reactoarele nucleare. n ceea ce prive?te uzul militar, un laser I.C.F. permite armatei s? testeze armele nucleare din arsenal. ??rile care au semnatare ale tratatului Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, printre care se num?r? S.U.A., Fran?a ?i Rusia, nu mai pot efectua teste nucleare, ceea ce nseamn? c? armele termonucleare ce dateaz? de cteva decenii nu mai pot fi testate pentru a vedea dac? mai sunt func?ionale. Un superlaser precum cel ce urmeaz? s? fie construit.

 
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
Duminică, 11 Martie 2012 02:39

Citeşte mai mult...ntr-un volum de memorii, generalul de armat? Anatoli I. Gribkov (?ef al Statului Major al For?elor Armate Unite ale Organiza?iei Tratatului de la Var?ovia, n perioada 1976-1989) a men?ionat despre faptul c? guvernul romn a solicitat s? i se vnd? licen?a pentru fabricarea tancului T-72 ?i a avionului de vn?toare MiG-23, dar a urmat un refuz politicos [din partea Kremlinului], fapt ce a f?cut ca partea romn? s? se ndep?rteze ?i mai mult [de U.R.S.S.]. Romnia a fost nevoit? s? realizeze, n cooperare cu Iugoslavia, propriul s?u avion [de vn?toare-bombardament] IAR-93 ?i un tanc mijlociu (o versiune a tancului sovietic T-55 nota P. Opri?). Proiectarea ?i nceperea noii produc?ii a costat foarte mult Romnia"[1]. Documente inedite, descoperite recent n arhivele din Romnia, confirm? interesul deosebit manifestat de autorit??ile de la Bucure?ti pentru avionul MiG-23. De exemplu, n raportul trimis lui Nicolae Ceau?escu la 8 noiembrie 1977, generalul-colonel Ion Coman a solicitat ?i a primit aprobarea pre?edintelui ??rii pentru primirea n Romnia a 9-11 speciali?ti militari sovietici (mpreun? cu familiile lor), n scopul asigur?rii asisten?ei tehnice necesare pentru avioanele de vn?toare-interceptare MIG-23 ce urmau s? fie importate n anul 1978 din U.R.S.S..[2] La 23 ianuarie 1979, primele dou? aparate MiG-23 UB (de antrenament, cu dubl? comand?, fabricate la Irkutsk) au sosit n Romnia. Acestea au aterizat pe aerodromul de la Mihail Kog?lniceanu (jude?ul Constan?a) ?i au intrat n nzestrarea Regimentului 57 Avia?ie Vn?toare Interceptare. Cteva luni mai trziu, 14 avioane MiG-23 MF au sosit la aceea?i baz? ?i au nlocuit cele 14 MiG-21 M ale escadrilei 1 a regimentului respectiv (19 mai 1979). La rndul s?u, Regimentul 93 Avia?ie Vn?toare Interceptare aflat pe baza de la Giarmata, jude?ul Timi? a primit n dotare dou? aparate MiG-23 UB (la 17 iulie 1979) ?i 12 MiG-23 MF (n patru etape: n toamna ?i iarna anului 1979, respectiv n prim?vara anului 1980).[3]

Dotarea cu avioane MIG-23 a constituit o transpunere n practic?, de c?tre autorit??ile romne, a ideii mare?alului sovietic Ivan Iakubovski privind utilitatea de a avea n fiecare armat? aliat? anumite unit??i (subunit??i) nzestrate cu cele mai moderne tipuri de armament ?i tehnic? militar?, pentru preg?tirea din timp a cadrelor pentru noua tehnic?, dobndirea experien?ei n nsu?irea, ntrebuin?area n lupt? ?i exploatarea acesteia (subl.n.)"[4]. n acela?i sens, la nceputul lunii aprilie 1989, Nicolae Ceau?escu a aprobat propunerea generalului Vasile Milea, ministrul Ap?r?rii Na?ionale, ?i a lui Ion Coman privind deplasarea la Moscova, pentru trei zile, a generalului-locotenent Victor St?nculescu, prim-adjunct al ministrului Ap?r?rii Na?ionale ?i ?ef al Departamentului pentru Produc?ia de Ap?rare ?i nzestrare a Armatei. Acesta era nso?it de patru speciali?ti militari pentru a purta tratative cu partea sovietic? referitoare la achizi?ionarea unor avioane MIG-29 mpreun? cu mijloacele de ndrumare ?i de asigurare tehnic?".[5] n raportul trimis la 7 aprilie 1989 lui Nicolae Ceau?escu, ministrul Ap?r?rii Na?ionale a precizat astfel: Potrivit indica?iilor Dumneavoastr? de a importa pentru avia?ia militar? avioane MIG-29 din URSS ?i a discuta cu furnizorul posibilitatea de a intermedia livrarea ?i pentru alt partener care a solicitat sprijinul ??rii noastre pentru procurarea lor (posibil din fosta Republica Arab? Yemen / nota P. Opri?[6]), propunem ?i respectuos V? rug?m a aproba:
- reluarea tratativelor cu URSS pentru achizi?ionarea unei escadrile de avioane MiG-29, mpreun? cu rachetele de bord, muni?ia, mijloacele de asigurare tehnic? ?i preg?tirea personalului la furnizor, din care n 1989 - 4 (avioane cu) simpl? comand? ?i 2 (avioane cu) dubl? comand?, n valoare de aproximativ 108 milioane ruble, iar n 1990 - 8 [avioane cu] simpl? comand?, n valoare de aproximativ 122 milioane ruble;
- analizarea, mpreun? cu furnizorul a condi?iilor n care ar putea livra avioane militare prin intermediul nostru"[7]).

La raportul respectiv, generalul Vasile Milea a anexat mandatul delega?iei conduse de generalul Victor St?nculescu, n care a men?ionat urm?toarele:
1. Tratativele se vor desf??ura pe baza ofertei transmis? de furnizor pentru o escadril?, conform propunerilor din raport. Pre?urile de ofert?: 14,150 milioane ruble pentru MIG-29 simpl? comand? ?i 13,500 milioane ruble pentru Citeşte mai mult...MIG-29 UB dubl? comand?. Delega?ia va ac?iona pentru reducerea pre?urilor de ofert?, propunnd partenerului ca pre?urile de livrare s? fie cu 10-5% mai mici dect cele din ofert?, iar dac? furnizorul nu va fi de acord cu nici o reducere, s? se accepte pre?urile de ofert? ?i s? se semneze contractul. Se vor solicita dou? motoare de avion MIG-29, de rezerv?, n loc de unul ct s-a oferit pentru industrie, n scopul realiz?rii variantei dezvoltate a avionului de lupt? romnesc (IAR-93 B).
2. Se vor transmite furnizorului cererea unui partener extern de a cump?ra prin intermediul ??rii noastre avioane de vn?toare-interceptare ?i se va discuta modul de efectuare a acestei ac?iuni.
3. Delega?ia va analiza, cu persoane cu func?ii de r?spundere din conducerea unor ministere ?i organe centrale sovietice ?i alte aspecte ale colabor?rii n domeniul special, ?i anume:
- cooperarea n fabrica?ia de tehnic? militar? pe baz? de licen?? ?i documenta?ie sovietic?;
- livr?rile reciproce de bunuri speciale n prezent ?i n perspectiv?.
?eful delega?iei este mputernicit s? poarte tratative cu loc?iitorul ministrului rela?iilor economice externe al Uniunii Sovietice pentru domeniul special, vicepre?edintele Comitetului de Stat al Planific?rii care coordoneaz? sectorul special, loc?iitorul ministrului industriei avia?iei ?i cu loc?iitorul ministrului ministrului Ap?r?rii al URSS pentru probleme de nzestrare". [8]

Pentru mijloacele de asigurare tehnic? ?i aparatura de m?sur? ?i control ce urmau s? fie furnizate n anul 1989 de Uniunea Sovietic?, autorit??ile de la Bucure?ti trebuiau s? pl?teasc? 13,43 milioane ruble, iar pentru mijloacele ?i aparatele livrate n anul 1990, nc? 800.000 de ruble. Pentru rachetele ?i muni?ia necesar? celor 14 avioane, Romnia trebuia s? achite 8.782.000 ruble - din care 3.451.000 ruble pentru muni?ia celor 8 aparate care erau livrate n anul 1990. Totodat?, motoarele de rezerv?, piesele de schimb ?i materialele pentru exploatarea avioanelor costau, n total, 9.988.000 ruble. De asemenea, n scopul preg?tirii n URSS, timp de 3 luni, a personalului ce urma s? asigure exploatarea avioanelor MIG-29 de simpl? ?i dubl? comand? (12 pilo?i ?i 35 de tehnicieni[9]), Romnia trebuia s? pl?teasc? 1,2 milioane ruble.[10] n total, pentru achizi?ionarea ?i men?inerea n exploatare a 14 aparate noi Citeşte mai mult...MIG-29, de c?tre for?ele aeriene romne, sovieticii au solicitat 231 milioane de ruble. Pentru a n?elege valoarea respectiv?, men?ion?m faptul c? Romnia a exportat n anul 1988, prin Ministerul Industriei Alimentare, n ??rile socialiste (n primul rnd n URSS), 52.535 tone de carne - n valoare total? de 56,9 milioane ruble convertibile. Vizita la Moscova a generalului Victor St?nculescu ?i a celor patru speciali?ti romni a avut loc n a doua parte a lunii aprilie 1989. Dup? ntoarcerea acestora n ?ar?, Nicolae Ceau?escu a reanalizat propunerile sovietice mpreun? cu generalul Vasile Milea.[11] Dou? luni mai trziu, ministrul Ap?r?rii Na?ionale a redactat un nou raport, pe care l-a trimis ?efului statului romn (8 iunie 1989). n documentul respectiv, generalul Vasile Milea a precizat: Conform indica?iilor Dumneavoastr?, date cu ocazia ?edin?ei Consiliului Ap?r?rii din 31 mai a.c., n 1989 urmeaz? s? fie achizi?ionate din URSS 3 avioane MIG-29, mpreun? cu muni?ia, rachetele de bord ?i tehnica necesar? exploat?rii. Pentru cunoa?terea n detaliu a posibilit??ilor de ntrebuin?are n lupt? a acestui tip de avion, partenerul sovietic organizeaz?, n perioada 18-23 iunie a.c., n ora?ul Frunze, o prezentare tehnic?, cu toate variantele de narmare ?i mijloacele tehnice de exploatare.
Propunem ?i respectuos V? rug?m s? aproba?i participarea la aceast? activitate a generalului-maior Rus Iosif, comandantul avia?iei militare, nso?it de 3 ofi?eri".[12]

Nicolae Ceau?escu a fost de acord cu propunerea respectiv?, fapt ce a permis generalului-maior Rus Iosif s? asiste n U.R.S.S. la prezentarea MiIG-ului 29, realizat? de c?tre reprezentan?ii uzinei sovietice de tehnic? militar?. La 21 decembrie 1989, primul lot de patru aparate MiG-29 (dou? MiG-29 A, de simpl? comand?, tip 9.12, ?i dou? MiG-29 UB, de dubl? comand?, tip 9.51) a sosit la baza aerian? Mihail Kog?lniceanu (jude?ul Constan?a), iar ulterior au ajuns la aceea?i baz? alte 16 avioane comandate n 1989. n total, au fost achizi?ionate 16 MiG-29 A ?i patru MiG-29 UB. Toate acestea au intrat n dotarea Regimentului 57 Avia?ie de Vn?toare (n escadrilele 157 ?i 257), nlocuind avioanele MiG-21M/MF ?i MiG-23MF. n anul 2002, un num?r de 18 aparate MiG-29 erau nc? n dotarea Grupului 57 Avia?ie de Vn?toare Constantin Bzu Cantacuzino", aflat pe baza aerian? Mihail Kog?lniceanu. Deoarece resursa de zbor a acestora a expirat n anul respectiv, autorit??ile de la Bucure?ti nu au mai dorit men?inerea MiG-ului 29 n dotarea for?elor aeriene romne. Toate avioanele cump?rate n 1989 la ini?iativa lui Nicolae Ceau?escu au fost retrase de la zbor ?i, ulterior, s-a ncercat vnzarea lor prin compania Romtehnica".
-----------------------------------------------------------------
[1] Anatoli I. Gribkov, Sudba Var?avskogo dogovora Vospominania, dokument, fakt, Russkaia Kniga, Moscova, 1998, p. 60.
[2] Arhivele Na?ionale Istorice Centrale (n continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. Sec?ia Administrativ-Politic?, dosar nr. 7/1977, f. 129. Potrivit raportului din 8 noiembrie 1977 al ministrului Ap?r?rii Na?ionale, speciali?tii uzinei produc?toare de avioane MIG-23 urmau s? fie caza?i n locuin?ele ce vor deveni disponibile ca urmare a plec?rii speciali?tilor care au asigurat asisten?a tehnic? pentru avioanele de tip MIG-21 (care ie?eau din perioada de garan?ie acordat? de uzina n care fost realizate nota P. Opri?)". Ibidem.
[3] Paul Sandachi, Avia?ia de lupt? reactiv? n Romnia (1951-2001), Muzeul Avia?iei, f.a., p. 83.
[4] A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. Sec?ia Administrativ-Politic?, dosar nr. 3/1976, f. 182.
[5]Ibidem, dosar nr. 5/1989, f. 142.
[6] n prim?vara anului 1989, o delega?ie militar? din Republica Arab? Yemen a efectuat o vizit? oficial? n Romnia. Cu acel prilej, cele patru persoane din compunerea delega?iei str?ine s-au interesat de posibilit??ile Romniei n ceea ce prive?te furnizarea de tehnic? militar?. ns?rcinatul cu Afaceri ad-interim al Romniei n Republica Arab? Yemen a n?tiin?at din timp autorit??ile de la Bucure?ti despre vizita ce urma s? aib? loc n perioada 30 martie 5 aprilie 1989. Acest aspect a fost adus la cuno?tin?a ministrului Ap?r?rii Na?ionale. La 21 martie 1989, generalul-colonel Vasile Milea i-a propus lui Nicolae Ceau?escu s? aprobe ca delega?ia yemenit? s? viziteze expozi?ia permament? de tehnic? militar? de la Clinceni, ?coala Militar? de Tancuri ?i Auto Mihai Viteazul" din Pite?ti ?i ntreprinderea de Construc?ii Aeronautice de la Ghimbav. Totodat?, n raportul ministrului Ap?r?rii Na?ionale s-a precizat faptul c? delega?ia dore?te s? viziteze ?i o unitate integrat? de prelucrare a pieilor". Ibidem, dosar nr. 8/1989, f. 116. Nicolae Ceau?escu a fost de acord cu toate propunerile respective, iar n program a fost inclus? ?i ntreprinderea de nc?l??minte Flac?ra Ro?ie" din Bucure?ti. ?innd cont de faptul c? membrii delega?iei din Republica Arab? Yemen au vizitat, printre altele, ntreprinderea de Construc?ii Aeronautice de la Ghimbav, este posibil ca, la un moment dat, ace?tia s? se fi interesat de modul cum puteau fi procurate avioane sovietice de vn?toare MIG-29, prin intermediul Romniei. O asemenea ipotez? va fi confirmat? sau infirmat? n cursul cercet?rilor viitoare, dup? ce va fi permis accesul la documentele din anul 1989 existente la Serviciul Istoric al Armatei.
[7] A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. Sec?ia Administrativ-Politic?, dosar nr. 5/1989, f. 143.
[8]Ibidem, f. 144.
[9] n scopul nv???rii tehnicii necesare pentru pilotarea ?i ntre?inerea MIG-ului 29, Nicolae Ceau?escu a fost de acord cu trimiterea n URSS, n luna august 1989, a unui grup alc?tuit din opt pilo?i (colonelul ?tefan Voian ?ef al grupului; locotenent-coloneii Constantin Constantineanu ?i Ioan Duda?, maiorii Vasile Ganea, Ioan Tudor ?i Panait Mare?, c?pitanii Ion Nec?oiu ?i Adrian Edu), precum ?i a 16 tehnicieni ?i ingineri. To?i ace?tia s-au aflat timp de trei luni ntr-un centru de preg?tire din Kazahstan, n apropierea Mun?ilor Tian ?an (septembrie-noiembrie 1989).

[10] A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. Sec?ia Administrativ-Politic?, dosar nr. 5/1989, f. 146; Petre Opri?, Nicolae Ceau?escu cump?ra avioane sovietice MiG-29, n Suplimentul Jurnalul Romniei 1989 Acum dou?zeci de ani", nr. 152, mar?i, 30 iunie 2009, p. 1; 3.
[11]La 30 noiembrie 2009 (dup? patru luni de la publicarea articolului nostru despre avioanele MiG-29 cump?rate pentru armata romn? n anul 1989), generalul Victor St?nculescu a declarat astfel: [?tefan Andrei] Spunea: Nu mai ?ine! Nu mai ?ine. El considera c? ncepuse o perioad? n care ea a pus gheara efectiv n gtul lui. A?a spunea: Elena Ceau?escu a pus gheara n gtul tovar??ului. Ea conduce!. mi povestea ce a mai f?cut Elena Ceau?escu ?i, la un moment dat, m-am lovit chiar eu de chestiunea asta, convingndu-m? c? [?tefan] Andrei avea dreptate. Primul incident a fost cu avioanele MIG-29. Se face raport, se aprob? de Ceau?escu, eu plec la Moscova s? semnez contractul, semnez contractul de achizi?ie ?i pe la prnz m? sun? Milea: Victore, vino repede napoi. Binen?eles c? vin napoi, c? n-o s? r?mn aici. Era jale ?i la ru?i, se tr?ia mai prost ca la noi. ?i Milea mi spune: Victore, s? nu mai semnezi contractul. P?i, gata, l-am semnat deja la ora 10.00. Aoleu, ce ne facem? Vino repede acas? s?-?i explic. M? ntorc n ?ar? ?i Milea mi spune c? Elena Ceau?escu a intrat n biroul lui Ceau?escu ?i a b?gat mna n mald?rul de lucr?ri de pe masa de lucru a acestuia, a nceput s? le r?sfoiasc?, s? le mpr??tie ?i s? comenteze: Ce ne trebuie nou? MiG-uri acum, ce-i trebuie Armatei s? cumpere avioane? Noi n-avem bani s? pl?tim datoriile ... ?i a?a mai departe. S? nu se mai ia ?i scoate lucrarea ?i o blocheaz?.
A[lex] M[ihai] S[toenescu]: Iar Ceau?escu nu avea nici o reac?ie?!
V[ictor] A[tanasie] S[t?nculescu]: Ceau?escu i-a transmis lui Milea telefonic c? s-a renun?at la contract.
A[lex] M[ihai] S[toenescu]: Deci o asculta pe ea.
V[ictor] A[tanasie] S[t?nculescu]: Da. Vin la Bucure?ti napoi, mi spune Milea ce s-a ntmplat ?i ne trezim n fa?a unei situa?ii aparent f?r? ie?ire, n care practic nu se dorea informarea sovieticilor c? s-a renun?at ?i pur ?i simplu urma s? nu se mai pl?teasc? acea comand?. Nu se mai ntmplase a?a ceva. Comportamentul devenise acela al unui stat f?r? credibilitate. Acest lucru este important de ?tiut.
A[lex] M[ihai] S[toenescu]: ?i totodat? justific? atitudinea structurilor nalte ale puterii, felul n care dvs. vedea?i lucrurile.
V[ictor] A[tanasie] S[t?nculescu]: Da, binen?eles. Ceau?escu ncepuse s? fac? r?u statului. D?-o dracului de ideologie, de partid ?i alte chestiuni de-astea: Ceau?escu deteriora pozi?ia statului romn. S? o spunem clar. Aici nu era vorba c? ne-am s?turat de Ceau?escu ?i c? ne-am plictisit de Ceau?escu. Dac? eu, cel pu?in, am jucat un rol [n lovitura de stat de la 22 decembrie 1989], l-am jucat pentru c? eu aveam o responsabilitate n structura statului, acolo unde eram eu ?i cu limitele mele de competen??. Nu ?tiu ce gndeau al?ii, dar n economie, n diploma?ie ?i n Armat? exista o ... cum se spune? ... o atitudine. Nu, altfel ...
A[lex] M[ihai] S[toenescu]: O motiva?ie?
V[ictor] A[tanasie] S[t?nculescu]: A?a! O motiva?ie de alt? natur?. Ne durea undeva de partid ... Era mecanismul statului. S? v? spun mai departe. Am plecat la ?tefan Andrei. i zic: Uite ce-am p??it!. ?i el mi spune urm?torul lucru: Spune-i lui Vasile (Milea, n.a.) s? fac? raportul nc? o dat?, exact cum a fost, trimite-l pe traseu s? ajung? iar la gr?mada de pe masa lui Ceau?escu. De acolo l ridic eu peste o lun?. ?i, ntr-adev?r, dup? trei s?pt?mni ne-a scos aprobarea. Apoi m-a chemat pe mine (sic!), mi l-a dat napoi ?i pe baza asta am avut acoperirea pentru a derula contractul. Am adus n ?ar? 18 sau 24 de MiG-uri 29. Nu le-am adus ca s? m? uit la ele cum zboar?, ci le-am adus ca s? ap?r ?ara cu ele. Aici trebuie s? se n?eleag? atitudinea mea. Este u?or s? spui c? St?nculescu a fost apropiatul lui Ceau?escu sau al ei ?i i-a tr?dat [la 22 decembrie 1989], dar trebuie s? se n?eleag? ct de periculos pentru stat devenise Ceau?escu ?i mai ales ea". n sfr?it, adev?rul ... Victor A. St?nculescu n dialog cu Alex Mihai Stoenescu, RAO International Publishing Company, Bucure?ti, 2009, p. 191-193. n opinia noastr?, relatarea generalului Victor Atanasie St?nculescu poate fi veridic? deoarece, cteva luni mai trziu, Elena Ceau?escu a ncercat n mod inopinat s? amne sine die fabricarea n produc?ie de serie a avionului de ?coal? ?i antrenament IAR-99, care urma s? intre n dotarea armatei romne. n alt? ordine de idei, nu cunoa?tem motivul pentru care informa?ia referitoare la blocarea de c?tre Elena Ceau?escu a proiectului de achizi?ionare a avioanelor MiG-29 a fost adus? la cuno?tin?a publicului de-abia dup? 20 de ani de la desf??urarea evenimentelor men?ionate de generalul Victor Atanasie St?nculescu. Putem presupune ns? faptul c? fostul ?ef al Departamentului pentru Produc?ia de Ap?rare ?i nzestrare a Armatei ?i-a adus aminte despre atitudinea Elena Ceau?escu dup? ce acesta a citit articolul nostru, publicat la 30 iunie 2009 n Suplimentul Jurnalul Romniei 1989 Acum dou?zeci de ani".
[12] A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. Sec?ia Administrativ-Politic?, dosar nr. 6/1989, f. 90.

 
Moartea umanismului ateu (2)
Cornel Drinovan   
Duminică, 11 Martie 2012 02:26

Citeşte mai mult...

Ludwig Andreas Feuerbach


Dup? cum spunea Friedrich Hegel, filosofia lui reprezenta finalul istoriei, ns? istoria nu s-a oprit la moartea filosofului n anul 1831. Rela?ia omului cu religia ?i politica n sistemul de gndire a lui Hegel era de o form? ambigu?, ntr-o tensiune care punea n criz? chiar sistemul nsu?i. Din aceast? criz? a ap?rut ?coala hegelian? cu diviziunile ei de dreapta, centru ?i stnga. Aceste linii diferite le semnala Fridrich David Strauss, istoricul originilor cre?tinismului, la publicarea n 1835 a Vie?ii lui Iisus", ?i se diferen?iau ntre ele dup? opiniile asupra istoricit??ii Evangheliilor. Feuerbach mpreun? cu Strauss fac parte din stnga hegelian? radical?, direc?ie de partea c?reia se vor situa Marx ?i Engels, un curent care se caracteriza printr-o opozi?ie la protestantism ?i la statul prusac. Elementul cel mai semnificativ ?i constant al filosofiei lui Feuerbach este negarea lui Dumnezeu. nainte ns? de a intra mai adnc n filosofia lui, calificat? ca un umanism materialist ?i ateu, trebuie spuse cteva cuvinte despre omul Feuerbach. Ludwig Andreas Feuerbach, filosof german, se na?te la 28 iulie 1804, n Landsut, Bavaria, ca cel de-al patrulea fiu al juristului Paul Johann Anselm Ritter Feuerbach. Studiaz? teologia protestant? la Heidelberg avnd ca profesori pe ra?ionalistul Heinrich Eberhard Gottlob Paulus ?i pe hegelianul Karl Daub. Se transfer? la Universitatea din Berlin unde devine discipolul lui Hegel ?i continu? cu studii de filosofie, dar particip? ?i la cursurile lui Friedrich Schleirmacher. Ob?ine doctoratul n filosofie la Erlangen cu o lucrare despre infinitatea ?i unitatea ra?iunii. Public? anonim lucrarea Gnduri asupra mor?ii ?i nemuririi", lucrare care i va aduce mari prejudicii, condi?ionnd viitorul lui universitar. n anul 1841 public? Esen?a cre?tinismului" considerat? ca o culme a filosofiei lui. Moare la 17 septembrie 1872.

Evolu?ia sa personal? n Esen?a cre?tinismului" poate fi cunoscut? apelnd la cuvintele lui: Primul meu gnd a fost Dumnezeu; al doilea, ra?iunea; al treilea ?i ultimul, omul". n afar? de idealismul hegelian, Esen?a cre?tinismului" s-a inspirat din materialismul iluminist al secolelor XVII ?i XVIII (Spinoza, Lametrie, dHolbach, Diderot), reprezentnd o sintez? ntre materialismul ?i idealismul n?scute din ra?ionalism, a?a c? nu trebuie s? ne mire faptul c? este considerat un precursor al marxismului. n opera sa fundamental? Esen?a cre?tinismului" Feuerbach ?i propune s? arate c? esen?a ns??i ?i obiectiv? a religiei, n special cea cre?tin?, nu este altceva dect esen?a sentimentelor umane... ?i prin urmare secretul teologiei este antropologia". Ca o consecin??, se poate spune c? religia nu este dect proiec?ia incon?tient? pe care o face omul despre propria esen?? ntr-o fiin?? iluzorie ?i nelimitat?, Dumnezeu ?i rela?ia pe care o stabile?te cu el. Dumnezeu nu este mai mult dect proiec?ia psihologic? a omului din esen?a sa spre exterior; este personificarea infinit??ii propriei esen?e ca esen?? generic? (umanitate, nu persoan? singular?), adic?, dup? cum spune filosoful, omul este pentru om esen?a suprem?". Omul transform? gndurile sale, chiar ?i afectele, n gnduri ?i afecte pentru Dumnezeu care nu este dect ansamblul atributelor ce alc?tuiesc m?re?ia omului". Esen?a omului, de care este con?tient, consist? n ra?iune, voin?? ?i inim?". A dori, a iubi, a gndi sunt for?ele supreme sau esen?a absolut? a omului ?i fundamentul existen?ei lui. Prin urmare Dumnezeu nu este dect proiec?ia ra?iunii, voin?ei ?i inimilor umane.
n proiec?ie religioas?, lucrurile stau cu totul altfel. Calit??ile umane, limitate ?i finite, sunt atribuite lui Dumnezeu ca nelimitate ?i infinite golindu-se astfel omul de propria esen?? ?i separndu-se ?i diferen?iindu-se de Dumnezeu. Aceasta este originea religiei, dup? cum spune Feuerbach, mai nti omul l creeaz?, incon?tient ?i involuntar pe Dumnezeu, conform cu propria imagine, dup? care, la rndul s?u, Dumnezeu creeaz? omul, con?tient ?i voluntar, dup? chipul ?i asem?narea sa a?a cum se spune n Geneza: ?i a f?cut Dumnezeu pe om dup? chipul s?u". Omul ?i concepe n mod spontan esen?a, n el, ca individ, n Dumnezeu, ca specie; n el, m?rginit?, n Dumnezeu, ca infinit?", proiectnd calit??ile ?i esen?a sa asupra lui Dumnezeu ns? prin aceasta omul nu face altceva dect s? afirme n Dumnezeu ceea ce-?i neag? sie?i". Astfel pozitivul, esen?ialul n natura divin? este pus de natura omului ns? omul r?mne n negativ". Cu alte cuvinte, pentru mbog??irea lui Dumnezeu, omul trebuie s? s?r?ceasc?, pentru ca Dumnezeu s? fie totul, omul trebuie s? fie nimic". Fa?? de acest proces de nstr?inare ?i de deposedare a omului Feuerbach pretinde a-i ar?ta omului esen?a lui ?i a-i reintegra ceea ce este al lui prin identificarea omului cu Dumnezeu, astfel c? Homo homini deus est" (Omul este Dumnezeu pentru om) devine legea suprem?, un moment decisiv n istoria umanit??ii. Dac? esen?a omului este esen?a lui Dumnezeu, iubirea omului pentru om devine practic prima ?i cea mai important? lege. Omul l elimin? pe Dumnezeu pentru a reintra el nsu?i n posesia m?re?iei umane, care i pare de?inut? pe nedrept de un altul. n Dumnezeu, el doboar? un obstacol pentru a-?i cuceri libertatea. Umanismul modern se construie?te a?adar pe un resentiment ?i debuteaz? cu o op?iune". Acesta ar fi primul moment al criticii lui Feuerbach la apari?ia primei edi?ii, n 1841, a c?r?ii sale Esen?a cre?tinismului".

Cea de-a doua edi?ie, precum ?i apari?ia celor dou? c?r?i, Principii de filosofia viitorului" ?i Esen?a credin?ei dup? Luther", n anii 1843-1844, aduc o nou? perspectiv? asupra cre?tinismului datorit? studiului intens pe care l-a f?cut n aceast? perioad? Feuerbach asupra operei lui Luther ?i la o orientare mai antropocentric? a filosofiei viitorului. Semnifica?ia istoric? a lui Luther este valorificat? ntr-un mod revolu?ionar prin convertirea protestantismului n fundamentarea religioas? a propunerii de dizolvare a teologiei n antropologie ?i de afirmare radical? a omului cu formula de antropoteism. Misterul teologiei este antropologia ?i istoria dogmei sau spus ntr-o form? mai global?, teologia este critica dogmei, a teologiei n general. De mult timp, teologia s-a convertit n antropologie". Prin filosofia viitorului, propune Feuerbach o nou? filosofie, o antropologie a sensibilului, ca fundament la noua interpretare a cre?tinismului. Aceast? filosofie trebuie s? conduc? filosofia regatului sufletelor defuncte" la regatul sufletelor ncarnate, vii; de a cobor de la beatitudinea intelectual? divin?, ca lips? a necesit??ii, la mizeria uman?. Pentru acest lucru este nevoie de o n?elegere uman? ?i un limbaj uman. Religia este doar afect, sentiment, inim?, iubire, adic?, nega?ie, disolu?ia lui Dumnezeu n om. n acest sens, noua filosofie, ca negare a teologiei, acea care neag? adev?rul afectului religios, este pozi?ia religiei. Antropoteismul este religia autocon?tient?, religia care se n?elege pe ea ns??i. Teologia, din contr?, neag? religia sub aparen?a de a o afirma. Noua filosofie este disolu?ia complet?, absolut?, f?r? contradic?ii , a teologiei n antropologie; ea este disolu?ia teologiei nu doar, a?a cum f?cea vechea filosofie, n ra?iune, ci ?i n inim?, adic? n fiin?a total?, real? a omului. Noua filosofie este conceput? de c?tre Feuerbach ca o culminare a drumului str?b?tut de c?tre modernitate care are ca scop final afirmarea fiin?ei umane. n acest drum protestantismul este piatra de hotar religioas?: misiunea epocii moderne a fost umanizarea lui Dumnezeu, transformarea ?i disolu?ia teologiei n antropologie". Maniera religioas? ?i practic? a acestei umaniz?ri a fost protestantismul. Dumnezeu care este om, Dumnezeu uman, adic? Hristos, este doar Dumnezeul protestantismului..."

Protestantismul nu mai este teologie; n esen?? nu este dect hristologie, adic? antropologie religioas?". Aceasta este ideea la care vrea s? ajung? Feuerbach pornind de la interpretarea protestantismului cu toate c? nu exist? o doctrin? religioas? mai contrar? tezelor sale dect protestantismul, de?i el crede c? este doar o aparen??. Faptul c? Luther respinge omul, care este nimic comparat cu Dumnezeu care este totul, ns? doar pentru a se ntlni cu un om nou ?i f?r? limite n credin??, l face pe Feurbach s? afirme: Doctrina lui Luther este divin?, ns? inuman?, chiar barbar?; este un imn lui Dumnezeu, ns? o calomnie pentru om". Ceea ce Luther i ia omului o restituie lui Dumnezeu nsutit. Ceea ce ai tu n Dumnezeu, nu o ai n tine nsu?i, dar o ai, este a ta." Luther este inuman cu omul doar pentru c? are un Dumnezeu uman ?i pentru c? umanitatea lui Dumnezeu l lipse?te pe om de propria umanitate. Are omul ce are Dumnezeu, atunci este un Dumnezeu superflu, iar omul ocup? postul lui Dumnezeu, iar n sens invers, are Dumnezeu ce are omul n sine nsu?i, atunci Dumnezeu ocup? postul omului". Ceea ce este important, nu este ncarnarea, moartea ?i nvierea lui Hristos, ci ncarnarea, moartea ?i nvierea pentru noi, adic? aceasta nseamn? c? finalul ?i sensul credin?ei nu se afl? n afara noastr?, ci n noi. n noi se afl? cheia misterelor credin?ei, n noi se rezolv? enigma credin?ei cre?tine... Dumnezeu nu este Dumnezeu, ci este Dumnezeul nostru". Certitudinea c? Dumnezeu este o fiin?? pentru noi o ntlne?te protestantismul n ncarnarea lui Hristos. Feuerbach interpreteaz? c? credin?a face Dumnezeul uman adev?ratul ?i unicul Dumnezeu al cre?tinismului. n c?utarea justific?rii formulei favorite de transformare a teologiei n antropologie, spune filosoful c?, dac? toate calit??ile dumnezeie?ti trec la Hristos ?i ca om, atunci, invers: toate propiet??ile omului sunt transferate lui Hristos ca Dumnezeu, pentru a face din Dumnezeu n Hristos un adev?rat om ?i din om n el un adev?rat Dumnezeu. n concluzie: credin?a l transform? pe Dumnezeu n om ?i pe om n Dumnezeu; obiectul credin?ei este doar un semn, un mediu, ns? n realitate, scopul ultim al credin?ei este omul nsu?i. ncarnarea, umanizarea lui Dumnezeu, este n acela?i timp divinizarea omului n m?sura n care Dumnezeu este om; la fel, omul este Dumnezeu". Prin aceast? concluzie s-a ajuns la presupunerea c? n religie omul este nceputul, mijlocul ?i finalul, Omul este Dumnezeul cre?tinismului." Deci, noua filosofie a viitorului pretinde dep??irea con?tient? a religiei teiste ?i ntemeierea unei religii a omului (antropoteism).

Noua filosofie se bazeaz? pe adev?rul iubirii, adev?rul sentimentelor. Esen?a omului rezid? doar n comunitate, n unirea omului unul cu altul, o unitate care se bazeaz? totu?i pe diferen?a dintre Eu ?i Tu". Dup? cum se vede ateismul lui Feuerbach nu este doar critic, ci se vrea constructiv ?i umanist. Din punct de vedere spiritual, Marx s-a ivit din religia umanist? a lui Feuerbach pe care l considera ca al doilea Luther, iar comunismul nu este dect realizarea n domeniul social al umanismului lui Feuerbach" dup? cum spunea Bakunin nc? din anul 1843. Lundu-i atributele divinit??ii ?i dndu-i-le omului, Feuerbach a reu?it s? plaseze omul n centrul preocup?rilor, ns? principiile umanismului s?u au disp?rut fiindc? ast?zi omul nu mai este preocuparea nim?nui. Odat? cu Feuerbach nu mai este Dumnezeu care se face om, ci omul se face dumnezeu, aceasta constituind n viziunea lui ?i a multor filosofi care s-au inspirat din filosofia lui adev?rata emancipare a omului. De aici pn? la moartea lui Dumnezeu ?i apari?ia supraomului este doar un pas pe care l va da unul dintre cei mai importan?i filosofi germani, al treilea mare gnditor revolu?ionar n filosofia secolului al XIX-lea. Dup? el ns?, n zilele noastre, nu mai exist? nici Dumnezeu nici omul.

 
Dwight Luchian Patton, S.U.A.   
Miercuri, 07 Martie 2012 00:01

Citeşte mai mult...Metafora a fost aplicat? ntr-o varietate de domenii: psihologie, ecologie, politic?, ?tiin??, cinema, lumea corporatist?, filosofie ?i a intrat n circula?ie n 1949, cnd filosoful francez Gaston Bachelard, referindu-se la credin?a c? lucrurile ar putea fi cunoscute n prealabil, a inventat termenul Cassandra Syndrome". Textul pe care l prezent?m a fost scris pentru condi?iile specifice S.U.A., dar similitudinea cu situa?ia actual? din Romnia este att de mare, nct se identific?. Despre Legiunea incapabililor" - politiciani?tii de pe plaiurile mioritice, g?sesc c? afirma?ia autorului - eruditul Dwight Luchian Patton - este mai mult dect edificatoare: Necerndu-se aptitudini de ordin cerebral, pe acest e?ichier au p?truns legiuni de incapabili, neaveni?i ?i profitori care nu urm?resc sensul nobil ?i aristotelic al cuvntului politic?!" (Ion M?ld?rescu)

Foarte probabil, no?iunea de Cassandra Syndrome" nu este un termen familiar pentru mul?i dintre dumneavoastr?. Oricum, pentru o decent? familiarizare, v? informez c? termenul a fost introdus n psihologie, politic? ?i stiin?? de filosoful francez Gaston Bachelard, n anul 1949. Din start, v? sugerez s? face?i distinc?ie ntre politic? ?i stiin??, politica nefiind ?tiin?? ci un domeniu monopolizat de cei mai mari ignoran?i ?i cei mai mari ?arlatani ai umanit??ii, afirma?ie facut? de omul politic Thomas Paine la 10 ianuarie 1776 ?i reg?sit? n pamfletul Common Sence", (Bunul Sim?), atribut care, cu revolt?tor de pu?ine excep?ii, se reg?se?te printre politicieni. Starea jalnic? n care a ajuns zguduita noastr? Planet? este generat? n exclusivitate de politicieni, care ocup? nemeritat scaunele parlamentelor ?i guvernelor mapamondului.

Dar s? revin: Cassandra, fiica lui Priam ?i a Hecubei, a fost nzestrat? cu o capacitate aparte, aceea de a prevedea cu exactitate viitorul ?i totodat? de a fi total ignorat?. Primele victime au fost nsu?i Troienii, care de?i avertiza?i de Cassandra de a nu introduce Calul Troian n cetate. Ace?tia au ignorat prevederile ei, Troia fiind complet distrus? de solda?ii greci. De atunci ne-a ramas celebra expresie, feriti-v? de greci, ?i atunci cnd fac daruri". (Beware of Danaos-Greeks- bearing gifts). La peste 3.200 de ani de la acest eveniment, Cassandra Syndrome a devenit o major? component? a activit??ii politice a Mapamondului, ntrucat cei ajun?i in func?ii de conducere, de?i avnd un intelect revolt?tor de discutabil, se cred de?in?torii Bulei Filosofale, al adev?rului absolut ?i nu accepta sugestii din partea lui Vox Populi, pe care l consider? masa amorfa de idio?i utili - Vox Derbedeis - curtat? numai n perioada alegerilor.

Nu ?tiu cine a introdus Calul Troian n cl?direa locat? pe 1600 Pennsylvania Avenue, din Washington DC, dar, cu permisiunea dumneavoastr? redau caracterizarea f?cut? de Harold Bradford, din Huntington Beach, California, referitoare la cel ie?it" din el: incompetent, mincinos, anti-American, anti-white, pro-Muslim president. Toate, dar absolut toate m?surile luate pn? n prezent ?i preconizate pentru viitorul previzibil urmeaz? a afecta, sub toate aspectele, standardele la care am fost obi?nui?i s? tr?im. Sunt pentru o redistribuire decent? a ceea ce se produce ntr-o societate, redistribuire de care s? beneficieze produc?tori bunurilor ?i nu cei care de genera?ii nu produc nimic ?i vor s? participe la redistribuirea bunurilor produse de al?ii. Sunt poate mai convins dect mul?i dintre dumneavoastr?, ca evolu?ia normal? a omenirii trebuie s? genereze un alt sistem social. Omenirea a evoluat de la comuna primitiv? ?i nu se poate opri la sistemul capitalist, sistem care a generat disparit??i flagrante, ntre componen?ii societ??ii. A se vedea cazul lui George Srs, care a ca?tigat ntr-o singur? zi la Burs?, suma de 1,2 miliarde dolari, iar acum este unul dintre principalii promotori ai redistribuirii. Nu sunt pentru revenirea la vechiul sistem - m? refer la sistemul comunist - care ?i-a dovedit nefunc?ionalitatea, att sub aspect politic ct ?i economic. Am afirmat c? America a mai cochetat cu sistemul comunist, dup? perioada 1929-1933,n timpul Crizei Generale a Capitalismului, cnd administra?ia Franklin Delano Roosevelt era infestata de agen?i K.G.B. n plus, deloc de neglijat, prima-doamn? de atunci a Americii, Eleonor Roosevelt era simpatizant? declarata a partidului comunist American, domnia sa, trecnd la cele vesnice ca membra activ? a acestuia.

Indiferent de titulatura noului sistem, v? recomand a avea n vedere cuvintele filosofului grec, Aristotel, omul care a pus bazele teoretice ?i conceptuale ale logicii: orice sistem democratic este un guvern n minile oamenilor de joas? calitate (men of low birth) lipsi?i de scrupule ?i f?r? nici un fel de nclina?ii." Sunt convins c? a sc?pat ochiului vigilent al mesianicului pre?edinte, c? primii care au stabilit un sistem comunist n America au fost coloni?tii de pe Mayflower, nc? din decembrie 1620, la Plymouth Colony, n actualul Massachusetts. Primii coloni?ti au lucrat n comun p?mntul, recolta fiind mp?r?it? egal, indiferent de aportul individual. Cum era normal, acest lucru a generat nemul?umiri, iar n 1623 s-a renun?at la sistem, p?mntul mpar?indu-se fic?rei familii, care beneficia numai de recolta proprie. Noul sistem s-a dovedit mult mai func?ional ?i stimulativ pentru componen?ii societ??ii. Acum, dup? aproape 400 ani, Titanicul Pontifus Maximus, dore?te ca America s? revin? la ceea ce s-a dovedit nefunc?ional de la apri?ia primilor emigran?i. Indiferent de m?surile care se vor lua, vor exista disparit??i flagrante ntre membrii societ??ii, inegalita?ii generate de gradul diferit al aptitudinilor, iar grupurile sociale care au realiz?ri mai bune, vor fi ntotdeauna blamate pentru nerealiz?rile altor grupuri sociale.

Ct timp exist? un sistem educa?ional de nivelul celui actual, m? surprinde c? mai putem exista. Pentru a v? convinge de cele afirmate, am s? v? prezint un test pentru ocuparea unui post deprofesor de liceu, ntreb?ri extrase din Praxis Citeşte mai mult...I, test for teachers:
- Care dintre sumele de mai jos, este egala cu un sfert de milion? a) 40.000, b) 250.000, c) 2,500,000....
- Ce faci dac? un elev ?i luxeaz? glezna? a) folosesti un bandaj, b) pui ghea??, c) cl?te?ti cu ap?.
Chiar ?i n aceste condi?ii, Chicago Sun-Times ne informeaz? c? 5243 persoane nu au trecut testul, iar o persoan? dup? 12 rat?ri consecutive a fost numit profesor suplinitor la o ?coala de handicapa?i!? n corela?ie direct? cu testul prezentat, filosoful politic american, Hannah Arendt, este autoare, printre altele, a urm?toarei emana?ii cerebrale: Predic?ia viitorului nu reprezint? altceva dect o proiec?ie a prezentului", v? las dumneavoastr? pl?cerea de a trage concluziile.

Revenind la politic?, ntr-un discurs ?inut n fa?a Reichstag-ului (Parlamentul German) la data de 15 Martie, 1884, Cancelarul Bismark a lansat una dintre formulele pe care le-a ndr?git cel mai mult: Die politik ist keine exakte wissenschaft!" (Politica nu este o stiinta exacta). Probabil din acest motiv, necerndu-se aptitudini de ordin cerebral, pe acest e?ichier au p?truns legiuni de incapabili, neaveni?i ?i profitori care nu urm?resc sensul nobil ?i aristotelic al cuvntului politic? (organizarea cet??ii, n grece?te, polis) ci n exclusivitate manevre politicianiste. n plus, mai sunt suferinzi ?i de Cassandra Syndrome", reg?sindu-se perfect n zicala str?mo?easc?: Prostul dac? nu-i fudul, parc? nu e prost destul!"

Grafica - Ion M?ld?rescu
 
Alexandru Oblu   
Marţi, 06 Martie 2012 22:31

Citeşte mai mult...

Libertatea este dreptul de a le spune oamenilor ceea ce nu vor s? aud?" (George Orwell)

Am ajuns acum lng? pragul astral al punctului temporal zero" ?i indiferent dac? sim?im sau nu sim?im, dac? vedem ori nu vedem ce se ntmpl? cu omul contemporan ?i cu specia lui asediat?, (ca manifestare distinct? n habitatul vie?uirii proprii ?i n cosmosul de pretutindeni care-l integreaz?), vom observa c?, de la c?derea Cortinei de fier" ncoace, to?i p?mntenii civiliza?i prin statalizare" tr?im n plin? Degringolad? social? generalizat?, iar aceasta pentru c?, mpotriva majorit??ii noastre popula?ionale se cl?de?te cu tenacitate infernal? monstrul numit Statul Privat Global- Casa Fiarei", proiectat n orizontul masonic al lui Novus Ordo Seclorum - Al Patrulea Reich! Pomenita zid?rie dr?ceasc? este desenat? ?i lucrat? de c?tre arhitec?i ?i me?teri ocul?i, de cei care se constituie n elitele guvernante discrete" ale lumii pe care vor s? ?i-o aserveasc?, dar, care nu vor apuca, totu?i, s? se bucure de lucrare, pentru c? e f?cut? mpotriva lui Dumnezeu ?i a f?pturilor sale nscnteiate cu Divin! Noi credem c? aceast? megastructur? diabolic? n social ?i are miezul ?i r?d?cinile ntr-o n?zuin?? istorice?te revan?ard?, a conduc?torilor dinti ai poporului ales", care a fost gndit? ?i ordonat? n forma unui plan primar, germinal, secret, cu foarte multe secole n urm?, sub privirea inductiv? ?i presiunea de foc a unei entit??i malefice, coordonatoare. Acest plan a fost aplicat ?i mbun?t??it apoi de fiecare genera?ie de succesori fanatici, poate ncepnd chiar cu Saul din Tars, (avem noi temei subiectiv s? consider?m). Spunem asta pentru c? Saul din Tars a fost cel care a cre?tinat iudaismul", (plecnd de la modelul fariseismului ap?rut cu 200 de ani nainte de Hristos, c?ruia el i era credincios practicant) ?i a pornit cu dogma mbr?cnd-o Katolicos" (universal", adic?) din chiar inima Imperiului Latin opresor (ROMA), unde mai apoi ?i-a fixat centrul mondial de iradiere cultic? devenit Vatican, ca s? cucereasc? lumea subtil, cu arme mistice, cre?tine?ti, a?a dup? cum se vede ?i azi, la 2000 de ani dup? Iisus. n momentele acelea, (suntem convin?i), s-au f?cut primii pa?i n invadarea, dominarea ?i expansiunea religios-colonialist? asupra goyimilor, sub sandaua cuceritorului a?a afirmat subtil, cu agheasm? ?i t?mie, numit Apostolul Neamurilor, Pavel, cel care fusese Saul din Tars, pn? nu demult!

n modul ar?tat, att tarele ct ?i calit??ile de con?inut spiritual specific, matriceal, ale iudaismului ajustat, rebrenduit cre?tin, au fost transferate ?i adoptate de c?tre ntreg Occidentul, care, pas cu pas ?i bucat? cu bucat? se convertea, devenind ?i el cre?tin, sub spectrul visat s? devin? imperial, al fostului fariseu ?i al bisericii sale.
De aici pornind, putem afirma f?r? gre?eal? c? toat? evolu?ia social cultural? ?i spiritual? a Apusului are la baza civiliza?iei sale iudeo-cre?tinismul, devenit n expansiunea sa mondializat?, Katolicism. ?i, n felul acesta, lumea a ajuns s? fie condus? de evrei ?i de evrei?i! Iar dup? ceea ce se ntmpl? peste tot n statele civilizate", observ?m c? aceia care ne-au condus" pn? aici, tot ei ne-au dirijat ?i s? e?u?m acum, cnd lumea ntreag? a ajuns la o foarte apropiat? R?spntie unde va s? vin? curnd s? ne ntmpine mai de mult zisa Venire a vremii"... Suntem n locul ?i timpul n care se va alege grul de neghin?"! ?i, omenirea astfel purificat? va trece, supravie?uitoare calitativ ?i cu efective sub?iate, prin poarta de azur a Dimensiunii a 4-a, Stelare", iar, pe acest curs noi vom deveni cei mai proaspe?i ?i ultimii aproape-atlan?i; iar pe aceea?i cale ne vom consuma ?i ca cei din urm? b?jenari ai Purgatoriului Globaliz?rii Mondiale. Astfel, foarte curnd vor veni peste noi schimb?ri catastrofice, sau miraculoase", cu r?scoliri de clim? ?i de teritorii care vor modifica nu numai suprafa?a ?i structura interior-exterioar? a Terrei, ci ?i ntregul nostru univers intim. Atunci cnd (?i dac?) vom reu?i s? dep??im acest Calvar ?i aceast? Golgot?, abia atunci vom fi trecut ntr-o Dimensiune Superioar?" a Vie?ii.

Problema este c? pe acest traseu accidentat ?i pr?p?stios sunt attea piedici, filtre, capcane artificiale ?i nu numai, nct dincolo de Poart?", pe malul cel?lalt" vor ajunge mult mai pu?ini dintre noi, ?i doar aceia care au reu?it anticipat s?-?i ?lefuiasc? spiritul ?i s?-?i rafineze con?tiin?a. Doar ei vor fi purt?torii de Lumin? n Era Nou?" a Celei de a Patra Dimensiuni", vor fi oamenii mbun?t??i?i prin nluminare, ca proces autoindus con?tient! Dup? cum vedem, suntem cu to?i vie?a?i peregrini n Marea Trecere", (cum a spus L. Blaga), n Marea Transla?ie, iar Dumnezeu le-a d?ruit romnilor un ghid al travers?rii pustiului", inspirndu-ne s? scriem Deoumanismul al patrulea val", c?ruia, dac?-i urm?m prescrip?iile, (mai ales pe acelea nscrise n Icosalog"), vom putea s? trecem cu mai mult? u?urin?? din Dimensiunea a 3-a", (prin excelen?? teluric?), n Dimensiunea a 4-a", nluminatoare, pentru c? cei mai mul?i convivi ai no?tri trag de ei, aici, ca s? se trasc?, iar nu pentru a se n?l?a spiritual. Cei care ?tiu ce spun, de?tep?ii lumii, sus?in c? fenomenul general, hipercomplex al Crea?iei Universale, ca act de Voin?? a Creatorului, a fost conceput din start pentru nfiin?area lumilor diverse, ca ?i context necesar potrivit, care s? sus?in? Experien?a Multidimensional? a Vie?ii, ce se afl? n permanent? transformare, conform ciclurilor armonice" care-i guverneaz? devenirile.
Iar aceste procese, la scar? infinit?, intergalactic?, ne confirm? c? Totul este o Fiin??, o Entitate, un Sistem, divizat prin el nsu?i n p?r?i, pe principiul fractalilor" (fiecare parte fiind asemenea ntregului)... De unde deducem c? Planul cel mai nalt al Creatorului este acela de a crea, etapizat, prin rafinare ?i sublimare Entitatea Omului Luminos, Homo Deos, pe care Deoumani?tii l definesc ca ntrupare a Energiei Superioare ra?ionale, pozitive, sensibile, cu func?ionalitate ?i determinare existen?ial? n timp predestinat ?i cu identitate h?ruit ndumnezeit?! Cu reprezentarea aceasta, etern nelini?tita, inefabila f?ptur? cosmic?, arat? cui poate s? vad?, c? suntem, n specie, unul dintre marile fluvii ale Vie?ii! Suntem un flux care are un curs ?i un parcurs, pres?rat cu z?gazuri multiple cu por?i-trec?tori e?alonate ciclic ?i etapizat, dup? socotin?a integrat? prin Sine a Geniului Suprem al Luminii, Cel f?r? de gre?eal?! Planeta ns??i, care ne-a crescut ?i ne suport?", (Mama Geea), este un megaorganism interconectat, avnd inim? ?i circuite multiple, diferite", a?ezate toate pe o multitudine de paliere ordonate ale viului, cu puls ?i cu umori subtile", nem?surate.

n acest univers de frac?ii interdependente, infinit ?i n etern? devenire aflat, Terra noastr? se devoaleaz? ca o colosal? re?ea de circuite electronice ?i ca un habitat electrificat. Iar deasupra P?mntului", la aproximativ 55 km distan?? de suprafa?a sa, ntre aceasta ?i ultimul strat al ionosferei se g?se?te insertat?" o uria?? grot? ce formeaz? o la fel de imens? cavitate electromagnetic?". Propriet??ile rezonante ale acestei cavit??i magnetice terestre au fost descoperite de fizicianul german W. O. Schumann, prin anii '50 ai secolului trecut ?i ele permit m?surarea frecven?ei vibratorii medii a planetei noastre. Rezonan?a Schumann" este prezentat? de c?tre geofizicienii contemporani ca fiind b?taia inimii" planetei Terra, care, timp de mii de ani a avut o valoare a pulsului constant?, de 7,8 Hz. ncepnd ns? cu anul 1980, m?sur?torile ?tiin?ifice au constatat ?i consemnat o accelerare, mai nti lent? (pn? prin 1977) dup? care, pn? n timpul de azi, a atins o valoare de 12 Hz. Aceast? cre?tere de frecven?? vibratorie a P?mntului face ca 24 de ore de via?? pe planeta noastr? s? corespund?, n fapt, cu numai 16 ore reale, n termenii timpului terestru. Nu-i a?a c? acum ncepem s? n?elegem de ce unii dintre noi se plng c? nu le mai ajunge timpul?! Iar aceast? accelerare a curgerii temporale, domnilor ?i doamnelor, se va amplifica ?i mai mult, pe m?sur? ce ne apropiem de Punctul Zero", care corespunde (este sincronic) momentului invers?rii polilor magnetici ai P?mntului, situa?ie de care vorbesc, tot mai ap?sat, mediile ?tiin?ifice ?i, par?ial informa?ionale, ale lumii. Pentru c?, dac? 24 de ore ale zilei de ieri reprezint? azi 16 ore de timp real, diferen?a dintre acestea se va m?ri, mine, exponen?ial, astfel nct, la trecerea prin Punctul temporal Zero", pe care unii l anticipeaz? la sfr?itul anului 2012 (inclusiv Calendarul Maya?, care se ispr?ve?te tot atunci, n 21 decembrie), 24 de ore din 1980 vor corespunde cu zero ore effective, ale acelui moment! Astfel spus, timpul terestru nu va mai exista, iar de atunci ncolo, cei care vor supravie?ui fenomenului se vor trezi n alt timp, n alt? dimensiune, n alt? lume, superior organizat?.

Ce se va ntmpla cu Terra ?i cu omenirea, pn? atunci?

Pn? la acest prag anticipat al realit??ii care o s? vin?, aflasem de la diferi?i astronomi, fizicieni ?i astrologi c?, exact pe 21 decembrie 2012 planeta P?mnt intr? n Era V?rs?torului, p??ind din Era Pe?tilor, iar acest fenomen natural, cosmic, care ?ine de Calendarul Astral, nu are cum s? se consume n lini?te! Acelea?i lucruri ni le spune, prin inscrip?iile sale b?tute n pietrele str?vechi ale Yukatanului ?i Calendarul Maya?, care se sfr?e?te ?i el la aceea?i dat?, cum spuneam. ns?, despre Sfr?itul Timpului" au mai ajuns la noi informa?ii asem?n?toare venind ?i din Tradi?ia Tibetan? Kalachacra (Roata Timpului), ?i din cea a indienilor Hopi, etc. n orizontul acelor vremi, (ne aten?ioneaz? spiritualitatea str?bunilor), timpul se va ntoarce pe dos ?i se va alege grul de neghin?"- n planul recept?rii umane, binen?eles! Problema este c? fenomenul este implacabil ?i de neevitat, adic? se va ntmpla oricum, att pentru P?mnt ct ?i pentru to?i locuitorii s?i! Clipa declan??rii, ns? ?i consecin?ele exacte, numai Dumnezeu le ?tie. R?mne de v?zut (pentru cei ajun?i la liman) dac? aceast? moarte-nviat?", simultan?, va respecta calendarul prescris" ?i modul de desf??urare conform, care a ajuns la noi prin informa?iile parvenite pn? acum. A?adar, dup? cum bine observ?m ?i deducem cu uimit? nelini?te, cu team? metafizic? ?i tulburare, pn? la proiec?ia" consemnat? azi, schimbarea timpurilor" are dou? motoare ?i se poate aflui" pe dou? c?i:
- pe calea natural?, ndumnezeit?, ca un proces accidental nscris n stele, aduc?tor de cataclisme periodice fire?ti, (precum a fost Glacia?iunea distrug?toare de dinozauri, ori Potopul lui Noe, exploziile solare sau impactul cu asteroizi, etc)- n urma c?rei producere va s? dispar? ?i o parte a omenirii de azi. C?i dintre noi vor pieri n aceste cerneri catastrofale" att ct o selec?ie natural? ciclic?, generalizat?, numai Divinitatea cunoa?te ?i, deocamdat?, nu ne-a spus nimic... Apoi, mai e a doua cale, concret? ?i n derulare;
- calea globaliz?rii impuse de omul r?u, aflat sub controlul ?i dictteul con?tiin?ei malefice ntunecate, ce se afl? n plin proces al declas?rii omului comun, cel din genomul primar, creat de Tat?l. Acestuia i se pervertesc acum sim?urile, i se spal? creierul, i se hipertrofiaz? instinctele, pentru ca noii st?pni (care pretind c? l-au ucis pe Dumnezeu ?i s-au substituit ei Creatorului), s?-l declaseze lesne n subom, s?-l bestializeze ?i, astfel s?-l controleze ?i dirijeze integral, m?sluind din el sclavul perfect, c?ruia ei" i sunt inclusiv st?pnii pe via?? ?i pe moarte!"

Faptul c? elitele oculte vor ca la finalul Globaliz?rii lor s? nu mai existe dect aproximativ 500 de milioane de mutan?i negativi", transforma?i n suboameni, (din actuala popula?ie a lumii de peste 7 miliarde indivizi), ne indic? dimensiunile asasinatului genocidar, al crimei bestiale pe care ei" o pun la cale, prin globalizare! Iar acum explica?ii ale Primei C?i, iat? cu ce ne poate ntmpina Mi?carea Vie?ii n acest prag al Marii Treceri" de la Dimensiunea a treia", n care am evoluat pn? aici, la Dimensiunea a patra", care ne va primi neexceptat, numai pe cei ?lefui?i spiritual, pe cei care am reu?it prin efort personal s? ne transform?m superior con?tiin?ele, pe cei receptivi la vibra?iile iubirii de semeni; iar aceast? fantastic? succesiune de cadre va fi ineluctabil? ?i foarte apropiat?, ca un tr?znet total, ca un cutremur ultim; pentru unii delir, pentru al?ii extaz... S? vedem, mai departe, o parte a semnelor ?i a proceselor deduse, posibile, consemnate aici n conformitate cu multiplele surse informa?ionale, cu documentele arheologice, cu cercet?rile ?tiin?ifice f?cute publice prin teze ?i pe bloguri publicate, prin c?r?i, unele transmise n format p.d.f. pe internet, prin filme difuzate prin videos youtube", etc:

- n anul 2012 planul sistemului nostru solar se va alinia peste planul Galaxiei, al C?ii Lactee, aceasta nsemnnd nchiderea cercului anului cosmic de 26.000 de ani, cunoscut ca Procesia Echinoc?iilor". Consecin?ele acestui fenomen de trecere ntr-o alt? dimensiune sunt inimaginabile, incalculabile ?i, multe de neconceput cu standardele min?ii omului contemporan, terran. Cre?terea frecven?ei de Rezonan?? Schumann se traduce prin sc?derea progresiv? a densit??ii P?mntului, fenomen ce a fost observat ?i identificat inclusiv de clarv?z?torul brazilian Triguerinho, nc? de la nceputul anilor '80. n general, ca toate creaturile Terrei, omul este supus efectelor acestei schimb?ri, printr-o simptomatic? divers?, cum ar fi: migrenele, oboseala cronic?, crampele musculare, manifest?ri ale gripei, vise intense, mai degrab? fanteziste dect ncnt?toare, etc. ?i, mai cu seam?, corpul uman devine din ce n ce mai sensibil iar cea mai spectaculoas? modificare are loc la nivelul ADN-ului uman, care pare a fi reprogramat de Geniala Inteligen?? Cosmic?. Ca urmare, intui?ia se dezvolt? mai repede, ca ?i toate capacit??ile paranormale ce deriv? din ea. Al treilea ochi (ochiul pineal) ncepe s? se deschid? ?i chiar cei doi ochi fizici se transform?, pentru a se adapta luminii ?i frecven?elor ei elevate. Iar odat? cu cre?terea valorii Rezonan?ei Schumann, cre?te nivelul vibra?ional al tuturor fiin?elor de pe P?mnt. (Dup? vestirile maya?e deducem c? P?mntul a cunoscut 5 rnduri de semin?ii umane. Conform calendarului lor Lumea a 5-a" s-a sfr?it n 1987, iar Lumea a 6-a" ncepe la 21 decembrie 2012. Atunci nu este sfr?itul lumii" ci momentul cnd vom cunoa?te (ne va fi revelat) Adev?rul! Atunci vom tr?i Timpul numit Revela?ia sau Apocalipsa. Intervalul dintre 1987 ?i 2012 (25 de ani) este TIMPUL TRANZI?IEI pe care alte surse l identific? a fi Purgatoriul...) Deci, n ziua de azi parcurgem spa?iul dintre dou? lumi, travers?m Purgatoriul ?i de noi depinde, exclusiv, cum ne vom construi pasul c?tre Noua Lume ?i Civiliza?ia ce o va nso?i! De aceea v? ndemn?m s? v? mbun?t??i?i, s? v? sensibiliza?i inima ?i s? v? ?lefui?i con?tiin?ele)!. Despre acest an 2012, maya?ii mai spun urm?toarele:
- vom dep??i cu mult tehnologiile ?i efectele lor, concepute la nivelul cunoa?terii contemporane;
- vom dep??i toate cuno?tin?ele omenirii actuale despre timp ?i spa?iu;
- n via?a diurn? vom dep??i necesitatea Banului;
- dup? ce vom trece rapid prin Dimensiunea a 4-a" vom intra n Dimensiunea a 5-a";
- n aceast? Etap? planeta Terra ?i ntregul Sistem Solar se vor sincroniza cu Galaxia ?i ntregul Univers!
- ADN-ul uman va fi reprogramat ?i mbun?t??it s? aib? 12 spirale, n loc de dou?, cte are acum. n timpul Purgatoriului", al Timpului dintre Dimensiuni ?i Lumi, oamenii se schimb?, ?i schimb? rela?iile, felul de a gndi, locurile de munc? ?i categoriile muncii, atitudinea n fa?a problemelor vie?ii ?i deciziile legate de acestea.
Mai ales cei tineri nu mai accept? vechile sisteme ?i institu?ii, iar majoritatea acestora vor dispare, ori se vor transforma.

n planul larg, al speciei omene?ti, deciziile noastre n-au dect dou? determin?ri fundamentale: Iubirea ?i Frica! Trebuie s? alegem n orice moment Iubirea ?i s? ne urm?m Intui?ia, Inima! Trebuie s? cre?m forme-gnd pozitive ?i s? ne nconjur?m de confra?i care gndesc pozitiv. Totul face parte dintr-un Plan Divin, deoarece nimic nu este ntmpl?tor n Univers. Marea Schimbare, Marea Trecere, Marea Transla?ie ne afecteaz? ?i ciclul veghe-somn, rela?iile cu ceilal?i, reglarea imunitar? a organismului, percep?ia asupra Timpului ?i Spa?iului. Ca repercusiuni sim?ite de organism, am putea avea urm?toarele efecte ale Marii Schimb?ri:
- dureri de cap ?i de inim?, sl?biciune general?;
- senza?ii ca de trecere a unui curent electric prin creier ?i ?ira spin?rii;
- crampe musculare, crcei;
- cre?terea sensibilit??ii organismului ca rezultat al noilor vibra?ii, mai nalte cu mult dect precedentele.
Dac?, actualmente, 16 ore echivaleaz? cu 24 de ore, nseamn? c? Timpul se contact?, din ce n ce mai mult pn? cnd va ajunge la Punctul Temporal Zero". Corpul fizic, omenesc, ncepe s? se schimbe; se creaz? un nou Corp de Lumin?, n care:
- cresc abilit??ile intuitive ?i de vindecare, (dovada mul?imea de terapeu?i ap?ru?i n ultima vreme);
- structura intern? a ochiului uman se transform? n func?ie de noua atmosfer? planetar? ?i de cre?terea luminozit??ii ei;
- se va petrece activarea capacit??ilor latente ale fiin?elor; nou n?scu?ii vor avea o capacitate telepatic? mult amplificat?;
- toate bolile incurabile ale secolului trecut, care se perpetueaz? n actualitate, vor disp?rea, inclusiv SIDA ?i cancerul. Trebuie s? ?ti?i ns?, c?, tot ceea ce se afl? dincolo de grani?a lui 2012 este ascuns percep?iei noastre curente, chiar dac? nivelul con?tiin?ei umane se eleveaz? pe m?sur? ce ne apropiem de acel prag de trecere n Dimensiunea a 4-a", adic? pe m?sur? ce ?i noi dobndim o vibra?ie mult superioar?. Iar acest lucru va ar?ta ?i confirma tuturor fiin?elor c? nu suntem cu nimic separa?i de Creator. Cre?tinii numesc aceasta Revenirea n Glorie", ?i fa?? de ea se pronun?? din ce n ce mai multe opinii pertinente, care relev? c?, n acest caz, nu e vorba de venirea unei fiin?e n carne ?i oase care s? schimbe lumea, ci de o stare interioar? a con?tiin?elor mbun?t??ite care o vor purifica ?i-i vor redirec?iona perspectiva!

A 4-a Dimensiune", care ne va primi curnd, e plin? de Via?? ?i acolo predomin? compasiunea, ntrajutorarea necondi?ionat?, n?elegerea ?i iubirea! Despre alte efecte ale marilor Transform?ri Cosmice la care asist?m, iat? ce ne spun cercet?torii aviza?i:
- Atmosfera lui Marte cre?te rapid; n momentul de fa?? ea este dubl?, iar acest fapt a dus la defectarea lui Mars Observer", n 1997;
- Luna ?i fabric?" atmosfer? proprie extins?, care se ntinde acum pe o suprafa?? de doar 6000 km, fiind alc?tuit? din compu?i ai sodiului- (dup? cum declara Alexei Dimitriev, un celebru cercet?tor rus);
- Atmosfera P?mntului se schimb? ?i ea; n straturile superioare formndu-se un nou gaz, care pn? acum nu exista;
- Venus, ne va ar?ta o cre?tere substan?ial? a intensit??ii luminoase;
- Jupiter, sufer? o modificare att de puternic?, nct, ntre el ?i satelitul s?u Io, s-a format deja un tub" de radia?ie ionizat?. De asemenea, cmpul lui magnetic a crescut n intensitate de dou? ori;
- Uranus ?i Neptun au suferit recente invers?ri de Poli ?i, acum ?i intensific? cmpul magnetic ?i devin din ce n ce mai str?lucitoare;
- De asemeni, activitatea vulcanic? pe Terra a crescut cu 500% (din 1975 ncoace) iar cmpul magnetic al Soarelui a crescut ?i el cu 230%, din 1901, ncoace.

Conform Academiei Na?ionale de ?tiin?e din Siberia, aceste multiple schimb?ri se datoresc intr?rii Sistemului Solar n Centura Fotonic?, zon? cosmic? cu o energie mult mai intens?. O consecin?? a acestui fapt este c? intensitatea plasmei str?lucitoare de la marginea Sistemului Solar a crescut n ultimii ani, de 10 ori. Cercet?torii ru?i au studiat partea frontal? a heliosferei (cmpul magnetic al Soarelui care nglobeaz? ntregul Sistem Solar) ?i au observat acolo str?lucitoarea plasm?. Energia Centurii Fotonice aprinde plasma heliosferei n partea frontal?, care, n felul acesta devine ?i mai luminoas?, ?i mai str?lucitoare. Apoi, aceast? hiperlumin? p?trunde n Soare, de unde astrul o va r?spndi n ntregul Sistem Solar, saturnd spa?iul interplanetar, astfel nct toate planetele vor primi un supliment uria? de energie. n aceste condi?ii n care tot frontul de Lumin? Universal? se extinde ?i se nte?e?te, este firesc ca ni?a vie?ii omene?ti din v?zduhul lui Dumnezeu" s? fie ocupat?, pentru viitor, cu Omul de Lumin?, nluminatul om mbun?t??it, conform noilor cerin?e ale evolu?iei Universului!
- va urma -

Alexandru Oblu - Not? bio-bibliografic?:

- N?scut din p?rin?i romni, la 25 iulie 1947;
- Absolvent al Facult??ii de Filosofie ?i ?tiin?e Politice din cadrul Universit??ii din Bucure?ti
- 2011 Doctor n Filosofie Politic? Dacoromneasc? conferit de Academia Dacoromn? din Bucure?ti.
- A publicat poezie, reportaje, materiale de analiz? ?i investiga?ie, proz? literar? scurt?, foiletoane etc;
- A colaborat cu diverse publica?ii din ?ar?: Ziarul Jude?ean Baia Mare, Revista studen?easc? NORD", ndrum?torul cultural, Tribuna Ialomi?ei, Vremuri Noi, Dialog, Oglinda de C?l?ra?i, Jurnalul de C?l?ra?i, Evenimentul de C?l?ra?i, Exclusiv, Arena, Avangarda, Oglinda de C?l?ra?i, Jurnalul reviste ale unor cenacluri jude?ene etc.
Volume publicate:
- 2006 Deoumanismul ?i partidul meritocra?ilor euromni
- 2011 Deoumanismul, al patrulea val";

 
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 04 Martie 2012 02:55

Citeşte mai mult...

Unde sunt evreii care nu sunt ca Silviu Brucan?


Sunt aproape dou?zeci de ani de cnd fac, zi de zi, eforturi disperate s? nu cedez anti-semitismului ?i s? caut, iar cnd nu g?sesc, s? inventez dovezi c? nu to?i evreii sunt ca Silviu Brucan sau ca Jean Ancel ori ca Andrei Oi?teanu, ca Radu Ioanid sau Andrei Cornea ori Aurel Vainer! Dar unde sunt evreii care nu sunt ca Silviu Brucan sau ca Jean Ancel ori ca Andrei Oi?teanu, ca Radu Ioanid sau ca Andrei Cornea ori Aurel Vainer?! Ce simpl? este via?a pentru romnul antisemit! Nu e zi l?sat? de la bunul Dumnezeu s? nu i se ofere pe tav? nc? o dovad? sau chiar mai multe n aceea?i zi despre r?ul f?cut nou?, romnilor, ba de un evreu nenorocit, ba de altul, uneori n band? asocia?i, caz n care ?i trag al?turi ?i c?iva parteneri romni dintre cei mai neao?i. Circul? pe Internet un filmule? cu un evreu, Shimon Peretz, fost prim ministru n Israel, care declara la o ntlnire de mafio?i, c? ei, mafio?ii evrei, au cump?rat Manhattanul, Polonia, Ungaria ?i Romnia. N-au trecut multe zile ?i am primit un vast material intitulat Doi ani de cnd Israel a cump?rat Romnia" cu date concrete, cu numele evreilor descurc?re?i care au preluat rolul statului romn prin a?a-zisa dezetatizare sau privatizare. O bun?, cea mai bun? parte din ce a fost proprietatea statului romn ?i a ntregului popor muncitor" este acum proprietatea unor evrei. Dup? cteva zile g?sesc acel material ntr-un ziar, publicat pe dou? pagini. ntr-un singur ziar. Restul presei din Romnia tace cu nemernicie pe acest subiect tabu! Mai trec cteva zile ?i m? ntlnesc cu un procuror, l ntreb dac? este ceva adev?rat n aceste materiale semnate de Adev?ratul Serviciu de Informa?ii" (sau cam a?a ceva) ?i procurorul confirm?: la majoritatea tunurilor ilicite care s-au dat n Romnia capitalist? profitorii au fost investitori" evrei. Exemplele pot continua, exemple de fapte ?i mprejur?ri n care ng?duin?a ?i cumsec?denia noastr? romneasc? este pus? la grea ncercare. Constat n jurul meu, la tot mai mul?i tineri ndeosebi, generalizarea sentimentului c? nici nu te po?i a?tepta la altceva de la evrei. M? sim?eam tare, bine narmat suflete?te, ca s? nu cad n acest p?cat. Totdeauna m-am sim?it capabil s? gndesc nuan?at, f?r? generaliz?ri comode ?i pripite, pe fiecare ins asupra c?ruia m? pronun? s?-l judec cu pruden?? ?i numai pentru faptele sale, judicios probate. Deun?zi ns?, pentru prima oar? m-am sim?it vulnerabil! Am sim?it c? nu mai pot la infinit s? sus?in public c? nu to?i evreii sunt ca Silviu Brucan. Repet, unde sunt evreii care nu sunt ca Silviu Brucan? ?i de unde s? ?tim noi c? ace?ti evrei mai exist? de vreme ce nici unul dintre ei nu iese n fa?? ?i nu se dezice de Silviu Brucan & compania de anti-romni?!

Ce s-a ntmplat? Mai nti s-a ntmplat c? la emisiunea Tv a domnului Tudor Barbu, invitatul s?u, profesorul Mircea Co?ea, fost ministru al privatiz?rii, a f?cut o dezv?luire teribil?, cumplit?: Legea 15, emis? de guvernul Petre Roman, lege care a decis cum s? se desf??oare privatizarea economiei romne?ti ?i a avu?iei statului romn, nu a fost lucrat? de nimeni din guvern, nu a fost elaborat? de exper?ii no?tri, din guvern sau din Parlament, ci a fost adus? ?i depus? pe biroul lui Petre Roman de c?tre Silviu Brucan! Informa?ia a fost reluat? ?i comentat? a doua zi mpreun? cu domnul Constantin Cojocaru. A?adar, nu este o vorb? oarecare, ci o dezv?luire care pur ?i simplu ?i taie r?suflarea. Cine a conceput Legea 15? Cine a impus, cu ajutorul lui Silviu Brucan ?i Petre Roman, modul n care s? se produc? privatizarea n Romnia? Cui trebuia s?-i foloseasc? aceast? lege? Cine ?i ce interese sunt n spatele acestei tr?d?ri? Nu pot s? nu-mi aduc aminte de comdia jucat? pe 22 decembrie 1989 de cei doi, Silviu Brucan ?i Petre Roman, cnd primul se pref?cea c?-l ia la rost pe tinerelul n pluover ro?u, cu vorbele Dar tu cine mai e?ti?" Adic? cominternistul ?i tr?d?torul de ?ar?, Silviu Brucan, se purta ca ?i cnd nu ar fi avut cuno?tin?? de tr?d?torul Valter Roman, c? este tat?l lui Petre Roman, la fel de cominternist ?i de tr?d?tor. L-am criticat deseori pe Petre Roman, l-am acuzat de multe, considerndu-l principalul vinovat pentru o bun? parte din neajunsurile ?i e?ecurile noastre, dar tot timpul am sperat" c? explica?ia ar sta n lipsa de experien??, n incompeten?a ?i precaritatea sa moral?. Nu am acceptat argumentele celor care sus?in c? Petre Roman, cu premeditare ?i cunoa?terea exact? a efectelor, a dus o politic? prin care s-a declan?at ?i n parte s-a nf?ptuit distrugerea economiei romne?ti. Acum ns? mi dau seama ?i, la rndul meu, sus?in cu t?rie c? nu exist? alt? explica?ie pentru felul cum a guvernat Petre Roman, dect inten?ia sa de a distruge economia Romniei, de a lovi ct mai devastator n valorile societ??ii romne?ti, inten?ie pe care a slujit-o n cadrul unui program care - cel pu?in par?ial conceput de al?ii - n alt? parte, nu n cl?direa Guvernului Romniei. Cumva n Israel? Ipotez? n?ucitoare, pe care mi-o sugereaz?, fire?te, alocu?iunea lui Shimon Peretz, dup? regula cui prodest?, coroborat? cu apartenen?a celor doi, Silviu Brucan ?i Petre Roman, la comunitatea etnic? evreiasc?. ntreb public: comunitatea evreiasc?, din Romnia ?i de pretutindeni, se simte solidar? cu cei doi, cu opera lor malefic?? Se simte solidar? cu evreii care au cump?rat Romnia"? Informa?ia c? privatizarea n Romnia, care ne-a adus attea nenorociri, s-a f?cut dup? un proiect de lege conceput f?r? implicarea autorit??ilor romne?ti, proiect de lege adus de evreul cominternist Silviu Brucan foarte probabil din str?in?tate, nu po?i s? n-o raportezi la declara?ia lui Shimon Peretz ?i la alte dovezi cu privire la evreii care au cump?rat Romnia". Leg?tura este perfect logic?, se impune de la sine ?i poart? un nume: conspira?ie mpotriva Romniei, a intereselor vitale romne?ti!

A doua ntmplare este legat? de Maximilian Katz, beneficiarul unei a?a-zise funda?ii sau asocia?ii preocupat? de monitorizarea antisemitismului din Romnia". Nu mai ntreb pe ce bani ai statului romn func?ioneaz? escrocheria! Acest nefericit, pe care Dumnezeu l-a nsemnat cu toate dovezile degener?rii umane, a g?sit de cuviin?? s? reclame direc?iei festivalului de film de la Berlin prezentarea n cadrul festivalului a unui film romnesc inspirat din lupta partizanilor din mun?i, a partizanilor anti-comuni?ti. Cic? partizanii din mun?i ar fi fost antisemi?i! Pentru orice om normal ?i mai ales pentru orice cet??ean romn, lupta dus? de ace?ti partizani constituie un capitol glorios de istorie, f?r? pereche n istoria rezisten?ei anti-comuniste din Europa. Afirma?ia lui Katz c? ace?ti partizani au fost anti-semi?i pentru c? erau to?i legionari, este inexact?, dar ?i mai inexact? este afirma?ia c? legionarii au fost antisemi?i! I-am cerut doamnei Lia Benjamin, mare historiograf? anti-legionar?, dovezile antisemitismului legionar ?i mi-a r?spuns dup? ani de scociort literatura ?i arhiva legionar? cu un text de o pagin? ?i un pic... Mai multe dovezi nu a g?sit! Pe lng? legionari au mai luptat n mun?i ?i ??r?ni?ti, ca Aurel ?eitan, de exemplu, rud? cu subsemnatul. Iar mul?i dintre partizani nu au fost membrii niciunui partid. Au fost romni ?i punctum!, ceea ce era suficient ca s? determine crezul ?i comportamentul lor eroic! Protestul adresat organizatorilor de la Berlin, protest semnat nu numai de Katz, ci ?i de reprezentantul evreilor victime ale Holocaustului, nu poate fi interpretat altfel dect ca un gest anti-romnesc neru?inat, un act de adversitate f??i?? fa?? de valorile fundamentale ale poporului romn. Pentru asemenea atitudine n alte state - bun?oar? n Israel - se practic?, cu bun? ndrept??ire, expulzarea neobr?za?ilor!

Tot un Katz nu ?tiu dac? acela?i, n 1993 a f?cut o gol?nie ?i mai mare. n urma unei propuneri care a fost corect cnt?rit? de juriul de acordare a premiului Nobel pentru Pace, a intrat n faza final? a selec?iei ?i propunerea ca prestigiosul premiu s? fie acordat fo?tilor de?inu?i politici din Romnia, pe motivul c? n ciuda suferin?elor nedrepte ndurate nainte de 1989, ace?tia nu au cerut r?zbunare, pedepsirea fo?tilor c?l?i etc., ci au ac?ionat dup? 1990 ca un factor de stabilitate social?, de reconciliere na?ional? etc. Ei, bine, ncercnd a se face un oarecare loby n Statele Unite n sprijinul candidaturii romne?ti, ne-am trezit cu reac?ia energic? ?i bine sus?inut? logistic, a unui Katz, care pretindea c? protesteaz? n numele tuturor evreilor", revolta?i la ideea c? prin acest premiu ar putea fi onora?i ?i legionarii, care, cum se ?tie, au dat cel mai mare num?r de de?inu?i politici. Nu ?tiu dac? acest loby evreiesc anti-romnesc a determinat juriul s? prefere alt? candidatur? dect cea romneasc?, dar faptul n sine te pune n fa?a aceleia?i ntreb?ri: unde sunt evreii care nu sunt ca acest Katz? Unde sunt evreii capabili s? se dezic? de Petre Roman, de Silviu Brucan, de mafio?ii pe care i felicita primul ministru israelian c? au reu?it s? cumpere Romnia"?... Mai exist? asemenea evrei? Dac? exist?, de ce nu li se aude vocea? Eu cam ?tiu de ce nu li se aude vocea ?i le acord acestor compatrio?i circumstan?ele atenuante cuvenite, odat? cu sincera mea compasiune. Sunt tot mai mul?i romnii care, revolta?i de comportamentul iudaic" al unui Silviu Brucan sau Radu Ioanid, simplific? lucrurile ?i trag concluzia valabil? pentru un num?r tot mai mare de situa?ii: nu antisemitismul" romnilor produce suferin?e printre evrei, ci antiromnismul evreiesc, activ ?i riguros organizat, produce din ce n ce mai mari prejudicii ?i suferin?e romnilor. Faptul c? acest anti-romnism nu este caracteristic dect pentru unii evrei" ncepe s? conteze tot mai pu?in n compara?ie cu efectele catastrofale ?i tot mai vizibile ale ingerin?ei evreilor" n via?a noastr?. Pasivitatea celorlal?i evrei", a evreilor-evrei, a evreilor-Oameni, neputin?a sau teama lor de a lua atitudine public? n aceast? chestiune, nu va ntrzia s?-i determine pe romni s? conchid? c? avem de-a face cu o complicitate evreiasc? generalizat?. Complicitate la care ader?, din nefericire, aproape ntreaga noastr? clas? politic?, al c?rei anti-romnism vizibil ?i tenace are un singur efect pozitiv: mai reduce din vinov??ia evreilor", mp?r?ind cu ace?tia r?spunderea pentru starea de dezastru na?ional n care am ajuns.

Post scriptum:

Un coleg din Vatra Romneasc?, dup? ce a citit textul de mai sus, mi-a pus urm?toarea ntrebare: Nu cumva din aceea?i surs? cu legea 15/91 provine ?i textul Ordonan?ei de Urgen?? nr. 31 din 2002, prin care se interzice orice punere la ndoial? a crimelor de care a fost acuzat regimul mare?alului Ion Antonescu?! Drept care ntreb ?i eu public: care sunt exper?ii romni care au lucrat la amintita ordonan??? Dac? dumnealor cred c? au f?cut un lucru bun prin acea ordonan??, s? aib? b?rb??ia de a-?i declina identitatea. M?car pentru a ?tii dac? ?i acest text nu a fost importat din Israel. n ac?iunea noastr? de descurajare a antisemitismului din Romnia avem nevoie de aceast? certitudine.

 
Moartea umanismului ateu (1)
Cornel Drinovan   
Duminică, 04 Martie 2012 02:16
Citeşte mai mult...Sire, viitorul este al lui Dumnezeu" (Victor Hugo)

Introducere

n acest eseu voi face referire la umanismul n?eles ca ac?iune n favoarea omului, ca un ap?r?tor al omului, ca antropodicea, l?snd deoparte umanismul n?eles ca o concep?ie a omului adic? teodicea fiindc? nu face obiectul acestei lucr?ri. Numai astfel voi putea justifica titlul eseului fiindc?, din perspectiva prezentului, acest umanism care era la nceputurile lui o ac?iune pentru om a disp?rut, a murit, nu mai exist?, pe cnd umanismul ca o concep?ie a omului (teodicea) exist? ?i acum ?i va continua s? existe n istoria gndirii n general ?i n antropologia ?i filosofia religiei n particular. Umanismul ateu militant, a?a cum a fost el conceput ?i sus?inut de c?tre cei care au militat n rndurile lui, adic? o concep?ie n ap?rarea hot?rt? a omului, antropodicea a disp?rut nu pentru c? ast?zi ar fi disp?rut ateii, ci pentru c? ace?tia au ncetat de mult s? mai fie umani?ti, de a ap?ra omul a?a cum profe?eau apostolii umanismului ateu. Aceast? idee nu intr? n contradic?ie cu teza pe care o sus?inea Henri de Lubac n cunoscuta sa carte Drama umanismului ateu" fiindc?, dac? n vremea cnd acestui important teolog francez i ap?rea cartea, n anul 1944, umanismul ateu trecea printr-o dram?, acum el este mort, este disp?rut. Nu este adev?rat c? omul, a?a cum pare s? se spun? cteodat?, n-ar putea organiza p?mntul f?r? Dumnezeu. Ceea ce e adev?rat este c?, f?r? Dumnezeu, nu poate, la urma urmei dect s?-l organizeze mpotriva omului. Umanismul exclusiv este un umanism inuman" spunea Henri de Lubac ca un repro? adus celor patru filosofi, Feuerbach, Marx, Nietzsche ?i Comte, interlocutorii s?i din carte, care credeau c? Dumnezeul cre?tinismului - o doctrin? care exalt? omul pn? la a-l face imaginea lui Dumnezeu - este antagonist? omului. Ei credeau c? credin?a n Dumnezeu va disp?rea pentru totdeauna" ?i c? critica lor la adresa religiei ?i n special a cre?tinismului este o condi?ie pentru eliberarea individual? ?i social? a oamenilor nl?turnd pn? ?i problema care f?cuse ca Dumnezeu s? se nasc? n con?tiin??". n ateismul acestor filosofi, precum ?i a multor altora, trebuie s? recunoa?tem c? exist? o pasiune umanist? ?i c? s-ar ridica cu to?ii pentru a-i r?spunde lui De Lubac.

n zilele noastre problema este ns? alta. Ast?zi nimeni nu se mai lupt? cu Dumnezeu n favoarea omului sau, mai bine zis, ast?zi pe nimeni nu mai intereseaz? o lupt? n favoarea omului. Ateii din secolul al XIX-lea nu credeau n Dumnezeu, ns? credeau foarte mult n om. n ziua de azi, n schimb, nu se mai crede nici n Dumnezeu ?i nici n om, ci se poate vorbi de o indiferen?? total?, de necredin??, nu numai c? a disp?rut credin?a n Dumnezeu, ci a disp?rut realitatea ns??i a credin?ei, faptul n sine de a crede. Sigur c? se poate vorbi de alte credin?e ca spiritismul, astrologia, etc., ns? acestea ?i au locul mai degrab? n domeniul credulit??ii dect al credin?ei. Dac? nainte umanismul ateu credea ?i ncerca s? demonstreze cu toate for?ele c? Dumnezeu ?i omul sunt antagonici, ast?zi s-a ajuns la antiteism ?i la un adev?rat antiumanism sau, mai exact, disp?rnd umanismul ateu n necredin?a actual?, a disp?rut ?i pasiunea pentru om. Aceasta este ideea pe care vreau s? o dezvolt n continuare, s? ar?t c? umanismul care a existat ?i care a mpins umanitatea noastr? departe de Dumnezeu, transformnd p?mntul ntr-un haos, umanismul ateu care l-a declarat mort pe Dumnezeu, acest umanism nu mai exist?, s-a autodistrus, ns?, acolo unde nu mai exist? Dumnezeu, nu mai exist? nici omul fiindc?, f?r? o explica?ie religioas?, nici m?car nu se poate ?ti ce este omul. ?i, cum este greu de vorbit ?i de explicat un lucru care nu exist?, voi ncerca s? prezint ateismul de-a lungul istoriei, ideile ?i persoanele care au contribuit decisiv la apari?ia umanismului ateu care au influen?at destul de mult istoria umanit??ii.

Ateismul de-a lungul istoriei

Ateismul poate fi considerat ca o doctrin? care nu concepe existen?a sau, mai degrab?, afirm? inexisten?a oric?rei divinit??i sau fiin?e supranaturale, contrar? deismului, teismului sau panteismului care sus?in aceast? existen?? sau a agnosticilor care consider? c? nu se poate g?si un r?spuns acestei probleme. Pe scurt, nu exist? nimic n Univers care s? se asemene cu ceea ce cre?tinii numesc drept Dumnezeu. Trebuie totu?i f?cut? distinc?ia ntre ateism, agnosticism ?i anticlericalism. Chiar dac? ideile care sus?in inexisten?a unei divinit??i au ap?rut nc? nainte de Iisus Hristos, prima men?iune a cuvntului ateism" (doctrina ateului) apare doar n secolul al XVI-lea n textul francezului Franois de Billon Le Fort inexpugnable de l'honneur du sexe fminin din anul 1555 f?cnd mai degrab? referire la necredin?a poporului dect la unele idei filosofice. Cuvntul ateu" apare de asemenea n secolul al XVI-lea la Franois Rabelais n Scrisoare lui Erasmus din anul 1532. Cei doi termeni, ateu" ?i ateism", erau foarte rar folosi?i n antichitate cu toate c? apar primele idei mpotriva divinit??ilor; ns? filosofii n cauz? erau considera?i sceptici, fiind acuza?i mai degrab? de imoralitate dect de ateism. Acuza?ia n sine nu f?cea referire la scepticismul filosofilor fa?? de ideea unei fiin?e supranaturale, a unei fiin?e absolute, ci fa?? de credin?ele idolatrice fa?? de zeit??ile antropomorfice care reproduceau toat? mizeria uman? a pasiunilor, amorului, geloziei, odiului. Chiar dac? majoritatea filosofilor antichit??ii spuneau c? zeii exist?, Diagora de Melos - considerat primul ateu, patru secole nainte de Iisus Hristos - ?i Theodore (de Cyrene) au negat deschis existen?a zeilor, criticnd foarte sever religia ?i misticismul, iar Democrit ?i Epicur, principalii reprezentan?i ai scepticismului, se opun unei religii n?scut? din sentimentul de abandonare, debilitate ?i dependen?? a omului de for?ele extraordinare ale naturii. Aceasta este ceea ce exprim? cunoscuta sentin?? a lui Petronius: Primus in orbe Deos fecit timor. Democrit ncearc? s? explice lumea ntr-un mod materialist f?r? nicio referin?? spiritual? sau mistic?: lumea este constituit? din atomi care se combin? prin hazard dnd forme stabile care se reproduc f?r? interven?ia lui Dumnezeu. Epicur critic? doctrinele religioase ale timpului s?u, mai ales ideea vie?ii dup? moarte ?i existen?a fizic? a zeit??ilor. Poetul roman Lucre?iu spune c?, dac? exist? zei, ace?tia nu se preocup? de umanitate ?i sunt incapabili s? influen?eze lumea natural?, acesta fiind un motiv pentru care umanitatea nu are nevoie de nicio fiin?? supranatural?. Semnifica?ia cuvntului ateu se schimba n Antichitate n func?ie de cine l folosea. Primii cre?tini au fost numi?i atei de c?tre necre?tini pentru faptul c? au ncetat s? mai cread? n zeit??ile romane. Nu se poate vorbi deci de ateism n societ??ile antice, iar filosofii considera?i atei credeau probabil n divinit??ile ora?elor lor ca ?i n legendele ?i puterile care le-au fost acordate.

n perioada Evului Mediu manifest?rile atee sunt extrem de rare, practic dispar de pe scena cultural? naintea omniprezen?ei spiritului religios. Metafizica, religia ?i teologia erau materiile dominante. Exist? ns? ?i c?iva istorici de orientare marxist? care au v?zut pozi?ii materialiste ?i atee n nominalism ?i averoism ns? aceste interpret?ri sunt exagerate ?i for?ate, de altfel nu au avut vreo influen?? n istorie. Pentru filosofii nominali?ti francezi Jean de Mirecourt ?i Nicolas dAutrecourt, cunoa?terea uman? este limitat? la obiectele materiale, iar esen?a unei fiin?e divine nu poate fi cunoscut?, intuitiv sau ra?ional, prin intelectul uman. Odat? cu Rena?terea s-a ajuns la o expansiune a libert??ii de gndire ?i a scepticismului. Leonardo da Vinci spune c? prin experien?e se poate explica totul, opunnd argumentele sale autorit??ii biserice?ti. Printre criticii importan?i ai religiei ?i ai bisericii catolice din acea epoc? se num?r? Machiaveli ?i Rabelais. Rena?tera ?i Reforma ne permit s? asist?m la o resurec?ie a fervorii religioase, la proliferarea de noi ordine religioase, o devo?iune popular? n lumea catolic? ?i la apari?ia sectelor calviniste. Aceast? epoc? de rivalitate interconfesional? deschide calea ra?iunii filosofice. Odat? cu apari?ia ra?ionalismului modern , ncepnd cu secolele XVII ?i XVIII, putem vorbi de numeroase polemici n jurul ateismului, ca cea provocat? de P. Bayle la apari?ia unei comete n anul 1680 - practic, o polemic? ntre supersti?ie ?i ateism, sau polemica ntre Jacobi ?i Lessing referitoare la panteismul lui Spinoza, sau polemica ntre Fichte ?i Forberg n leg?tur? cu concep?ia idealist? a divinit??ii. Din dualismul lui Descartes, p?rintele filosofiei moderne, primul ?i ultimul mare filosof francez, cu cunoscuta sa distinc?ie metafizic? ntre res cogitans ?i rex extensa, adic?, ntre principiul ra?ional al gndirii ?i principiul material ?i mecanicist, se nasc dou? tendin?e filosofice diferite: pe o parte, ra?ionalismul, iar pe de alt? parte naturalismul. Descartes a scris cu mult? grij? fiindc? niciodat? nu s-a ndep?rtat de catolicism, ns? a l?sat s? se n?eleag? c? misterele acestei religii trebuie s? fie un lucru aparte cnd este vorba de cuno?tin?ele umane, fiindc? acestea se afl? pe deasupra de n?elegerea omului ?i sunt doar patrimoniu al credin?ei. Cu toate acestea s-a for?at s? demonstreze metafizic existen?a lui Dumnezeu ?i a nemuririi sufletului. Dumnezeul lui Descartes era un Dumnezeu filosofic, nu unul al credin?ei, drept pentru care a fost urm?rit sub acuza?ia de ateism, acuza?ie formulat? de rectorul Universit??ii din Utrecht.

Ra?ionalismul a adoptat foarte repede n materie religioas? o pozi?ie deist?, o orientare filosofico-religioas? care recuno?tea existen?a lui Dumnezeu numai ca o cauz? primar?, impersonal? a lumii, negnd ideea ntruchip?rii lui Dumnezeu ntr-o persoan?. Deistul crede n existen?a unui Dumnezeu, sau a unei fiin?e supreme, dar neag? religiile, bazndu-?i credin?a numai pe lumina primit? de la natur?, trecut? prin filtrul ra?iunii. Deismul, f?r? a fi o atitudine religioas?, nu este totu?i un ateism deoarece afirm? existen?a unui Principiu Absolut ?i Transcendent, ns? se diferen?iaz? de teism, adic? de religia revelat?, prin faptul c? respinge o revela?ie istoric?, o providen?? a lui Dumnezeu ?i o concep?ie despre Dumnezeu ca fiin?? personal?. Existen?a lui Dumnezeu, sus?in dei?tii, poate fi afirmat? gndindu-se la ordinea ?i perfec?iunea Universului. Credin?a n Dumnezeu este cea mai important? pentru dei?ti, nu diferitele servicii religioase. Din acest motiv, ei nu cred n preo?i, biserici ?i texte sacre. Concep?ia deist?, n?scut? ntr-o epoc? de mari b?t?lii religioase, sus?ine c? numai folosind ra?iunea se poate pune cap?t diferitelor controverse religioase, ?i ca atare, se poate ajunge la acea unitate religioas? pe care, mai ales ilumini?tii, o interpretau ca fiind singura modalitate de a uni toate fiin?ele umane ntr-o religie unic?. Sintetiznd, deismul este o atitudine metafizic? ?i nu religioas? bazat? pe pura ra?iune, n timp ce teismul este o atitudine religioas? care se bazeaz? pe Revela?ie, n Cuvntul pe care Dumnezeu l adreseaz? oamenilor, ?i presupune un act de credin?? ?i o rela?ie ntre Dumnezeu ?i om. Deismul implic? o ruptur? ntre ra?iune ?i credin?? fiindc? existen?a unei divinit??i poate fi afirmat? gndindu-ne la ordinea ?i perfec?iunea Universului. Aceast? ruptur? s-a profundizat cu opera critic? a lui Kant pn? la punctul n care se crede c? existen?a lui Dumnezeu nu poate fi obiect de cunoa?tere exact? nici de demonstra?ie valabil?, ci apare doar ca un postulat ?i un desideratum al ra?iunii practice ?i de la via?a moral? a omului. Deismul este adoptat de c?tre intelectualii vremii ?i de c?tre aproape to?i filosofii din secolul al XVIII-lea din Fran?a ?i Anglia. Primul ateu cunoscut care a respins deismul prin faptul c? nega existen?a lui Dumnezeu a fost Jean Meslier, abate ?i filosof francez, urmat de c?tre Baron dHolbach la sfr?itul secolul al XVIII-lea, cnd exprimarea necredin?ei n Dumnezeu nu mai era o pozi?ie periculoas?. Revolu?ia francez? a f?cut s? ajung? ateismul n cercurile intelectuale ?i s? intre n sfera public?. Mul?i revolu?ionari ai epocii au ncercat decre?tinarea Fran?ei promovnd totodat? deismul ?i ateismul.

Naturalismul s-a manifestat n empirismul englez (Hobbes ?i Locke) ca profund sceptic n materia religioas?. Sistemul filosofic al lui Tomas Hobbes, fiul unui pastor rural englez, este primul sistem nchis de filosofie a experien?ei care, recunoscnd metodele ra?ionalismului continental, respinge interpretarea sa ideal? ?i renun?? ntr-un mod radical la orice leg?tur? cu valorile religioase sau transcendentale. Teoria senzualist? a lui John Locke n materie de cuno?tere nu vorbe?te direct de negarea existen?ei lui Dumnezeu ns? afirm? c? doar realitatea sensibil? ?i material? este reprezentabil? ?i poate fi cunoscut?, omul ne?tiind nimic de existen?a lui Dumnezeu, ci doar de a sa proprie. Mai trziu senzualismul se transform? n pur materialism prin filosoful Lametrie ?i n ateism prin Baron d'Holbach, materialism ?i ateism n care omul nu este dect o ma?in?, ca n cunoscuta lucrare Omul ma?in?" a lui Lametrie, publicat? n Leiden n 1748. Omul este o oper? a naturii, iar sufletul un cuvnt gol care nu corespunde niciunei realit??i. S? nu ne pierdem n infinit, nu suntem f?cu?i pentru a avea nici cea mai mic? idee de el, adic? ne este imposibil s? ne ntoarcem la originea lucrurilor" ?i desigur nu exist? nimic mai ncolo de acest mare tot care este natura deci nu are niciun sens credin?a n Dumnezeu". Ateismul n varianta sa materialist? nu presupune doar a nu crede n Dumnezeu ci a nu crede pur ?i simplu sugernd c? nu exist? un asemenea lucru, de a ignora ?i a nu considera sacre cuvintele ?i scrierile referitoare la fenomenele supranaturale ?i, astfel, prin extensie, a nu recunoa?te existen?a oric?rei zeit??i. Gndirea atee este fondul ra?ionalismului. Ateismul a mbr?cat diverse forme de-a lungul istoriei n func?ie de r?spunsul pe care l-a dat la ntrebarea, crede?i c? exist? Dumnezeu?, evolund de la ideea filosofului antic Protagoras (480/410), cinci secole nainte de Hristos, care spune c? omul este m?sura tuturor lucrurilor" ?i ajungnd pn? la Nietzsche care declara c? dumnezeu a murit" . Sigur c? dintre toate aceste forme ale ateismului pe noi ne intereseaz? ateismul filosofic prin care, odat? cu Feuerbach -oamenii nu recunosc un dumnezeu deasupra lor dect ca s?-l aib? ca un spa?iu infinit unde pot extinde ?i r?spndi individualitatea lor unic?- s-a trecut la construirea unui umanism ateu n care omul i-a luat locul lui Dumnezeu, un umanism militant care n ziua de azi a disp?rut, nu mai exist?, este mort. Marx, Nietzsche ?i Freud sunt urma?ii direc?i ai lui Feuerbach care este punctul de plecare pentru drumul pe care omul l va parcurge pentru a se libera de prezen?a alienant? a lui Dumnezeu, un Feuerbach care a s?dit s?mn?a din care s-a n?scut necredin?a care la urma urmei nu mai este nici m?car umanism.

Dac? ateismul lui Feuerbach, un ateism pozitiv, con?ine o oarecare doz? de ambiguitate afirmnd ntr-un prim moment c? n religie, mai exact n cre?tinism, omul se dezumanizeaz?, se ndep?rteaz? de esen?a sa, mai trziu va descoperi, mai ales n protestantism, o afirma?ie a omului care se ascunde sub un nveli? teologic, ateismul lui Nietzsche este ateism negativ, critic cu religia n general ?i mai ales cu cre?tinismul, n care unica form? de eliberare uman? este distrugerea credin?ei ?i implicit a lui Dumnezeu. Poate dintre to?i filosofii, nu fac referire la filosofii cre?tini, cel care ap?rat cu cea mai mare nver?unare existen?a lui Dumnezeu a fost Hegel, acordul ntre ra?iune ?i credin??, ntre filosofie ?i cre?tinism. Dar, Dumnezeul lui Hegel este un element filosofic, nu este transcendental, este un Dumnezeu care intr? n capul unui filosof pentru a ntregi un sistem filosofic, de altfel Hegel ajunge s? afirme c? f?r? aceast? lume Dumnezeu nu este Dumnezeu".

Curentul care a avut cel mai mare efect de decre?tinare a lumii prin influen?ele filosofice ulterioare, dac? ar fi s? l?s?m la o parte Rena?terea, a fost luteranismul ?i apari?ia protestantismului. ncercarea de a elimina n aspectul religios, mai nti de tip agnostic, iar mai trziu ca ?i critic?, a tot ce dep??e?te omul, a tot ceea ce omul nu este cauz?, chiar dac? pare contradictoriu, ?i are originea n Luther. Umanizarea lui Dumnezeu, adic? de a recupera pentru om tot ceea ce omul s-a deposedat pentru a i le atribui lui Dumnezeu se putea face n diverse moduri n viziunea lui Feuerbach ns? modul religios ?i practic al acestei umaniz?ri a fost protestantismul care nu se mai intereseaz? de Dumnezeu n el nsu?i, nu este speculativ? ?i contemplativ?, practic nu este teologie ci antropologie religioas?. Hegel spune despre Luther c? este adev?ratul promotor al adev?ratei libert??ii, iar Marx considera reforma protestant? ca o faz?, incomplet? ?i insuficient?, de la Revolu?ia total?. Ce a f?cut Luther? Mai nti a operat o subiectivare religioas?: adev?rul obiectiv al revela?ie despre Dumnezeu, ?i chiar despre Iisus Hristos, a fost redus la semnica?ia pentru om. Ceea ce este Iisus Hristos n el nsu?i - ar spune Luther - l intereseaz? pe el; pe mine m? intereseaz? doar c? el este salvarea mea". Aici apare inversarea religioas? care duce direct la a-l considera pe Dumnezeu n func?ie de om, n loc s?-l considere pe om n func?ie, dependen??, de Dumnezeu. Aceast? teorie unit? la teza luteran? a naturii total p?c?toase a omului datorit? p?catului universal duce la o complet? ruptur? ntre credin?? ?i ra?iune. Exagerarea transcenden?ei divine l nc?tu?eaz? pe om ntr-un cerc de subiectivitate, iar negarea libert??ii (o alt? consecin?? a p?catului original) elimin? n fond ideea de p?cat, adic?, dac? totul este p?cat, n realitate se poate spune c? nimic nu este p?cat.

n al doilea rnd, ca o consecin?? a celor spuse mai nainte, tot ce este supranatural este implacabil negat: sacramentele sunt considerate simple manifest?ri ale unei credin?e fictive, conven?ionale, adev?rul revela?iei redus la semnifica?ia de r?scump?rare a omului trecnd prin arbitrariul liberului examen al Scrierilor sfinte, negarea autorit??ii exterioare etc. Luther a avut o influen?? decisiv? n scrierile filosofice ulterioare, mul?i dintre filosofii moderni find protestan?i (Kant, Fichte, Hegel, Feuerbach ?i chiar Engels nainte de a ajunge la ateism), ace?tia studiind teologia protestant?. Odat? ce a fost acceptat? completa separare ntre credin?? ?i ra?iune s-a deschis drumul pentru conceperea unei filosofii care s? conceap? adev?rul ca fruct al unei activit??i ra?ionale (ra?ionalismul) ?i o religiozitate fideist? f?r? ap?rare la atacurile ra?inii speculative.

 
<< Început < Anterior 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Următor > Sfârşit >>

Pagina 204 din 209