header
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Ţara celor 3.700.000 de candele aprinse
Redactia ART-EMIS Editorial
Ţara celor 3.700.000 de candele aprinse
Lumea Ortodoxă îşi măsoară firul din caier înainte şi după 29 mai 1453. Pentru că, după această zi, nimic nu a mai fost la fel. Căderea Constantinopolului a fost evenimentul ce a schimbat toată istoria. Și încă

Parteneri

revista agero
Revista Clipa - Dinu Sararu
Grand Hotel Sofianu

uzpr

Editura Fortuna
Muzeul de arta - Craiova
Natiunea
Ziaristii online
Uniunea artistilor plastici - Valcea
clipa
SC Diana SRL
Forumul cultural educational
Calvarul limbii române în Basarabia sub dominaţia ţaristă (3)
Prof. univ. dr. Dinu Poştarencu, Chişinău   
Duminică, 14 Aprilie 2013 07:15
Citeşte mai mult...În martie 1815, şeful administraţiei basarabene a înştiinţat Departamentul al II-lea că a operat două remanieri în sistemul isprăvnicesc: cu ocazia transferării lui Andrei Pizani din postul de ispravnic al ţinutului Soroca în cel de consilier în Departamentul I al Guvernului Regional al Basarabiei, în locul lui a fost numit funcţionarul de clasa a IX-a Aleksei Somov, mutat din postul de pârcălab al ţinutului Hotin, iar în locul acestuia din urmă a fost desemnat maiorul Reimers[1], care a deţinut demnitatea de pârcălab până la 5 iulie 1815, când Harting l-a mutat în acest post pe Andrei Pizani, demisionat, în urma cererii depuse la 13 iunie 18...
 
Scatologie şi escatologie argheziană
Emil Lungeanu   
Duminică, 14 Aprilie 2013 07:07
Citeşte mai mult...„Cum se poate ca dumneata, cu o privire aşa de curată şi o frunte aşa senină, să admiri pe scatologul de Arghezi?" i-a reproşat odată Iorga mai junelui Şerban Cioculescu, care i-a replicat băţos : „Domnule profesor, ştiţi, lumea face comparaţii sub raportul scatologiei între dumneavoastră şi Arghezi." „Nu zău, şi ce zice lumea?" „Zice că dumneavoastră gătiţi din respectivele materiale un singur fel, domnule profesor, pe când Arghezi prepară un meniu complet."

De acel schimb de mingi şi de jocul paronomazic „scatologic-escatologic" din repertoriul arghezian mi-am adus reflex aminte îndată ce criticul Aureliu Goci m-a pus la curent cu Apocalipsa...
 
Florentin Smarandache - „În Vestul Nesălbatic” - fotojurnal paradoxist
Conf. univ. dr. Vasile Soimaru   
Duminică, 14 Aprilie 2013 06:59
Citeşte mai mult...Florentin Smarandache a acreditat o specie literară paradoxistă şi sincretică: fotojurnalul instantaneu. Este vorba despre un discurs literar hipertextual cu elemente fotografice, reportericeşti, culturale şi ştiinţifice. Într-un fel, avem de a face cu un jurnal însoţit de fotografii confirmative, revelatoare. Mişcarea ideilor o asigură observaţiile proaspete şi reflecţiile paradoxiste, adică surprinzătoare şi de profunzime. Mobilitatea şi atenţia la ceea ce este semnificativ sunt cele două caracteristici ale figurii spiritului creator ce se face vizibil. În acest cadru se înscrie tipologic şi recentul fotojurnal instantaneu al lui Florentin ...
 
Primatul Cetății și al Gintei
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 10 Aprilie 2013 09:51
Citeşte mai mult...Un principiu constituțional care trebuie formulat explicit

În Constituția și legislația României există numeroase prevederi privind drepturile minoritarilor etnici. Există chiar legi întregi care au drept scop să detalieze dreptul la identitate al minoritarilor. (Vezi Constituția, art. 6: „Statul recunoaște și garantează persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase.")

Majoritatea românească nu este subiect de drept în România

În general, în fiecare țară, pe lângă minorități, își duce existența și o majoritate etnică, cea care dă, de ...
 
De la neştiinţă şi rea credinţă, la abandonarea răspunderii
Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru   
Miercuri, 10 Aprilie 2013 09:37
Citeşte mai mult...
„Voim Statul naţional, nu Statul cosmopolit, nu America dunăreană./ Voim ca stejarul stejari să producă, nu meri pădureţi". (Mihai Eminescu)

- Pe marginea noului eseu al domnului Lucian Boia: „De ce este România altfel?" Ed. Humanitas, Bucureşti, 2012, dar nu numai -

Ca titrat universitar în domeniu, atunci când te decizi să apreciezi, într-un eseu, istoria întreagă a unei ţări, trebuie ca, în prealabil, să fi făcut dovada ştiinţifică a cunoaşterii „subiectului". Adică, să fi parcurs „materia" cu cărţi sau, de la înălţimea titlului, să fii autorul unei sinteze asupra veacurilor sau chiar mileniilor ei de istorie. Deci, să nu-ţi trimiţi şt...
 
Transilvania nu a făcut parte din regatul ungar
Prof. Miodrag Stanojevic   
Miercuri, 10 Aprilie 2013 09:30
Citeşte mai mult...

Un profesor de istorie sârb din Voivodina, în trecere prin Satu Mare, a transmis redacţiei o reacţie pe marginea articolului „Afront adus românilor pe bani europeni", apărut în numărul din 4.12.2012 al Gazetei de Nord Vest. Reproducem integral textul transmis de profesorul sârb Miodrag Stanojevic:

„Mă numesc Miodrag Stanojevic, sunt sârb din Vojvodina şi profesor de istorie în Novi Sad. Aflându-mă într-o călătorie către Ucraina, am zăbovit trei zile în urbea dvs., bucurându-mă de ospitalitatea unui vechi prieten şi a familiei sale. Menţionez că vorbesc fluent limba română deoarece am copilărit într-un sat mixt vlaho-sârbesc.

Exerciţiu de imagin...

 
Istoria secretă a Mossadului
Michael Nicholas Blaga   
Miercuri, 10 Aprilie 2013 09:11
Citeşte mai mult...
Gordon Thomas - „Gideon's Spies - The Inside Story of Israel's legendary Secret Service - The Mossad"

„Mossad-ul este ca gâdele oficial sau ca medicul din Camera Morţii care administrează injecţia letală. Acţiunile voastre sunt toate aprobate de Statul Israel. Când ucideţi, voi nu violaţi legea. Voi executaţi o sentinţă aprobată de primul ministru în exerciţiu." (Meir Amit - Director General al Mossad 1963-1968)

Cartea care face obiectul acestei recenzii poartă titlul „Gideon's Spies - The Secret History of the Mossad" şi a fost publicată de Editura St. Martin's Griffin din New York. Tradusă în 16 limbi şi prezentată sub forma unui ser...
 
Evocări - Mateiu I. Caragiale
Prof. Ion Ionescu Bucovu   
Miercuri, 10 Aprilie 2013 08:48
Citeşte mai mult...
Mateiu I. Caragiale-romancier
(128 de ani de la naştere)

Am recitit de curând romanul lui Mateiu I. Caragiale „Craii de Curtea Veche" și am redescoperit o proză proaspătă cu valențe nebănuite, care mi-au scăpat la prima lectură. Mă gândeam apoi la soarta scriitorului, nedorită de tatăl Caragiale care zicea că „Un tată ar trebui să fie din cale afară denaturat ca să ureze vreunuia, celui mai nemernic dintre copiii săi, cariera de publicist onest. Douăzeci și patru de copii să am -să mă ferească Dumnezeu!- pe toți i-aș face oameni politici, adică avocați; și dacă unul n-ar fi în stare să învețe măcar atâta, l-aș învăța să prinză câini cu ...
 
Învingătorii scriu istoria. Cu sânge
Gabriel Tudor   
Miercuri, 10 Aprilie 2013 08:39
Citeşte mai mult...Comandant al Wehrmachtului şi unul dintre cei mai temuti lideri militari germani in timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, feldmareşalul Keitel spunea, în timpul procesului de la Nürnberg, adresându-se judecătorilor aliaţi că „dacă soarta razboiului ar fi fost alta, voi ar fi trebuit să vă aflaţi în boxa acuzatilor". Cuvintele celui care ulterior va fi condamnat la moarte şi executat pentru crime de război conţin un mare adevăr, în sensul că, de-a lungul conflictului, armatele aliate s-au făcut responsabile de multe atrocităţi, nefiind însă, niciodată, judecate sau condamnate pentru acestea. Care au fost cele mai strigătoare la cer dintre ...
 
Caricaturi cartografice occidentale
Ion Maldarescu   
Vineri, 29 Martie 2013 04:06
Citeşte mai mult...Cum ne văd euro-occidentalii

Printr-un fericit prilej şi amabilitatea sursei RBr, revista ART EMIS a ajuns în posesia câtorva hărţi care, la prima vedere par nişte ironii cartografice hazardate, dar nu-i aşa. Privite în profunzime situaţia se prezintă dramatic pentru noi, românii. Ţara a fost şi este condusă dezastruos de peste 23 de ani, a fost şi este jefuită de marile bogăţii ale solului şi ale subsolului, a fost şi este desţărată de câteva milioane de cetăţeni, a fost şi este invadată de sărbătorile comercial-reziduale şi păgâne ale „civilizaţiei" occidentale. I se exportă şi materia cenuşie „Albanizată" până la limita de supravieţuire, ţ...
 
Revirimentul cazac
Alexandru Moraru, Chişinău   
Vineri, 29 Martie 2013 03:59
Citeşte mai mult...
Avertisment. Forţele de şoc ruse s-au întors în Găgăuzia pentru a apăra „suveranitatea"

Într-un articol scris pentru Jamestown Foundation, profesorul Paul Goble, expert în relaţii interetnice în regiunea eurasiatică şi fost analist C.I.A., atrage atenţia asupra faptului că la Comrat, capitala Regiunii Autonome Găgăuze, a reapărut un detaşament de cazaci ruşi, care pot fi utilizaţi de Moscova pentru a destabiliza situaţia şi aşa extrem de fragilă din Republica Moldova. Cazacii şi-au făcut apa¬riţia la Comrat în urmă cu două săptămâni şi, de atunci, au tulburat apele în micuţa regiune populată în majoritate de etnici turci trecuţi la creştin...
 
Consideraţii epidemiologice asupra infecţiei HIV-SIDA din România
Iulia-Gabriela Serban   
Vineri, 29 Martie 2013 03:26
Citeşte mai mult...Infecţia HIV este exemplu tipic de boală emergentă evoluând exploziv, pandemic, într-un interval de aproape 10 ani numărul infectaţilor fiind estimat la aproximativ 10-12 milioane (OMS 1992). Bariera de specie a fost probabil forţată, ca urmare a contactului cu maimuţe infectate (vânătoare), muşcăturilor, consumului cărnii de maimuţă. Se presupune că HIV1 este originar din SIVcpz, lentivirus al cimpanzeului, iar HIV2 din SIVmac, virus al maimuţelor mangabey. Nu există dovezi de transmitere prin insecte hematofage. Manipularea HIV se face în laboratoare echipate corespunzător, biohazard de nivel 3.[1]

România a fost prima ţară din Europa Centra...
 
Calvarul limbii române în Basarabia sub dominaţia ţaristă (2)
Prof. univ. dr. Dinu Poştarencu, Chişinău   
Vineri, 29 Martie 2013 02:25
Citeşte mai mult...Sub regimul generalului I.M. Harting

La începutul lunii mai 1813, Scarlat Sturza s-a îmbolnăvit grav. Prin certificatul din 17 mai 1813, medicul A. Erlenvein a adeverit următoarele: „Din momentul intrării lui în exerciţiul funcţiunii, guvernatorul civil al Basarabiei a fost împovărat necontenit cu diferite activităţi şi, ca urmare a istovirii sistemului nervos, a suportat un atac de apoplexie, provocându-i o paralizie, din care cauză nu poate mişca mâna dreapta"[1]. La 18 mai, general-maiorului I.M. Harting[2], sosit de la Hotin, i-a fost remis, în calitatea sa de şef militar al Basarabiei, următorul aviz dictat de suferindul Sturza: „Starea s...
 
Rolul iubirii între bărbat şi femeie
Pr. Vasile Marinescu   
Vineri, 29 Martie 2013 02:16
Citeşte mai mult...Câteva proverbe:

„Dumnezeu n-a făcut-o pe femeie din capul bărbatului, ca să nu-l conducă; nici din picioare ca să nu-i fie sclavă; a făcut-o din coasta lui, ca să-i fie aproape de inimă". (Israel)
„Cine nu iubeşte femeia a supt de la scroafă". (Anglia)
„Fără femei, bărbaţii ar fi nişte pui pe care nu i-a lins nimeni". (Franţa)
„O sută de bărbaţi pot ridica o tabără, dar e nevoie de-o femeie ca să faci o casă". (China)
„Femeia este al cincilea anotimp în care Natura se odihneşte, amintindu-şi toate florile primăverii, toate privighetorile verii, toţi strugurii toamnei şi toate ninsorile iernii." (Grigore Vieru)

Acolo unde nu mai este Iubire, totu...
 
Iubesc România pentru Neamul şi Pământul ei, absolut special
Maria Cristina Mărcuş   
Vineri, 29 Martie 2013 02:09
Citeşte mai mult...
Noi, românii ştim să ne bucurăm din orice, să fim recunoscători şi pentru puţinul pe care îl avem

Deşi este fiica unui om de afaceri şi ar putea avea traiul unei tinere mondene, Maria umblă desculţă, doarme sub cerul liber, în taberele dacice, iar hainele ei preferate sunt straiele tradiţionale. Face parte dintr-o asociaţie de reconstituire istorică, Terra Dacica Aeterna, alături de alţi pasionaţi cu care, în vacanţe, cutreieră meleagurile natale, punând în scenă viaţa dacilor liberi. În rochie roşie de in, legată la brâu cu cordon şi cu părul blond în şuviţe împletite, Maria a învăţat copilele să ţeasă la gherghef. Fata cu ochii precum ci...
 
Pentru Sabina, de la un General Român!
General (r) Dr. Mircea Chelaru   
Duminică, 24 Martie 2013 20:10
Citeşte mai mult...Pentru tot neamul românilor, oriunde s-ar afla El!

Sabină, Fiică a Pământului cu nume predestinat! Tu ai făcut, cu voia lui Dumnezeu, să se înțeleagă că acest popor adesea pedepsit cu hulă, este sieşi, marele giuvaer. Dumnezeu a lucrat prin tine și a făcut să se înțeleagă că acest popor nu a renunţat niciodată la memoria inalterabilă care transcede toate vicisitudinile, toate otrăvirile de dinăuntru sau de dinafară. Ai luat minunea culorilor din Pentagrama Sacră a Identităţii care se păstrează în taine şi astăzi, aşa cum numai basmul şi balada le pot ţine minte. Aici s-a incercat şi se screm încă unii alogeni mintali să ne lovească cu perfidie...
 
Vida Gheza - Tradiţie şi modernitate
Dr. Ioan Marchiş   
Duminică, 24 Martie 2013 19:40
Citeşte mai mult...Privit de aproape, Vida Gheza este un artist al doinirii în forme plastice a ţăranului, muncitorului şi minerului cu tot universul lui tradiţional şi modern, cu lumea magică a alchimiei misterelor subpământene. Este omul formelor artistice situate între epiderma şi esenţa lucrurilor. El plasează universul său plastic, ba în virtualitatea seminţei (duhuri, ştime, animale, păsări şi personaje fantastice), ba la suprafaţa manifestării, a fizionomiei şi epidermei, a formelor sau a veşmântului simplu al ţăranului, al minerului, a dezvăluirii materiei în intimitatea substanţei. Vida Gheza inventează formele sintetice ale anatomiei muncii, deoarece ...
 
Nicolae Iorga și visul României „Dodoloațe”
Remus Tanasa   
Duminică, 24 Martie 2013 19:35
Citeşte mai mult...Savantul Nicolae Iorga a avut un rol important în viaţa politică a ţării, activismul său izvorând din misiunea socială şi morală pe care considera că o are de îndeplinit faţă de poporul român. Profesor la Universitatea din Bucureşti, post ocupat prin concurs în 1894 la doar 24 de ani, membru corespondent al Academiei Române, redactor-şef la reviste patriotice precum „Neamul Românesc", lider al Partidului Naţionalist-Democrat, Iorga a fost ales membru în Parlament, aproape fără întrerupere, până la sfârşitul vieţii încă din anul 1907. Pentru ilustrul om de cultură, a participa la marile probleme ale epocii, a lua atitudine activă faţă de ele e...
 
Liniştea mea nu e tăcere
Emil Proşcan   
Duminică, 24 Martie 2013 19:30
Citeşte mai mult...Am încercat de multe ori să-mi amintesc ceva din perioada imediat următoare naşterii mele. Oare ce gândeam, ce vedeam, la ce eram conectat atunci când, pentru ceilalţi eram doar o „mână de carne" nedeprinsă încă să vadă, să gândescă, să judece? Ce imagini mi se arătau pe sub ochii mai mult închişi între două perioade de scânceală? Cum percepeam realitatea atunci când mă „benoclam" la tot şi la toate? Dar atunci când râdeam? Dar atunci când plângeam? Dar oare râdeam cu adevărat? Plângeam cu adevărat? Redescopăr, cu destul de multă claritate, imagini şi chiar simţăminte din fascinaţia vârstei de trei-patru ani. Acea perioadă miraculoasă, d...
 
Despre frumosul manifest
Dr. Nicolae Balaşa   
Duminică, 24 Martie 2013 19:25
Citeşte mai mult...Recunosc, ani la rând, am tot stat cu ochii pe tot ce mişcă în şi deasupra lumii, scormonind când în ceruri, când în individul, pământean de sine muritor. Am tot stat, din perpetua căutare de mine, din permanenta căutare de noi, de om... Ce nu aş fi dat să vă fi spus acum: am găsit! Ştiu! Mă ştiu! În consecinţă, „omul e:" iar după cele două puncte, să fi adăugat definiţia lui, a omului, respectând măcar regulile impuse de Aristotel, adică, acele canoane ce fac referire la genul proxim şi la diferenţa specifică. M-aş fi mulţumit să vă pot spune chiar şi ceva mai puţin, însă să vă relev doar acel ceva structurat, riguros, fără atribute rel...
 
<< Început < Anterior 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Următor > Sfârşit >>

Pagina 176 din 207