header
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Uite cine vorbeste
Ion Maldarescu Editorial
Uite cine vorbeste
Pe fondul multiplelor ?i permanentelor scandaluri din primul (sper?m ?i unicul) mandat al navetistului excursionist pe meridianele planetei - pe banii contribuabilului rom�n - ?i al debutului �campaniei dispera?ilor", cum a

Parteneri

revista agero
Revista Clipa - Dinu Sararu
Grand Hotel Sofianu

uzpr

Editura Fortuna
Muzeul de arta - Craiova
Natiunea
Ziaristii online
Uniunea artistilor plastici - Valcea
clipa
SC Diana SRL
Forumul cultural educational
Dr. Vlad Pohil?, Chi?in?u   
Miercuri, 26 Iunie 2013 22:03

Citeşte mai mult...n sudul Basarabiei istorice, tragedia b??tina?ilor continu?, ns? nici lupta lor pentru dreptate nu nceteaz?

De ?aptezeci de ani, imediat dup? a doua ocupa?ie sovietic?, din partea de sud a provinciei basarabene ne parvin numai ?i numai ve?ti proaste. De dou?zeci de ani, mai exact, dup? proclamarea independen?ei Ucrainei, ?tirile de acolo sunt ?i mai triste. Pu?inele ?coli cu predare n limba romn? ce au mai r?mas n jude?ele noastre de la sud, sunt nchise, sunt ucrainizate sau rusificate. Preo?ii sunt opri?i s? oficieze serviciul divin n limba romn?, ?i cel mai des, stilul ucrainean de a mpiedica efectuarea ritualurilor cre?tine const? n a intimida, a zvnta n b?t?i, a izgoni preo?ii din satele moldovene?ti; a amenin?a ?i a tulbura min?ile enoria?ilor; n fine, a png?ri odoarele biserice?ti ?i nse?i sfintele l?ca?e. Absolven?ii de licee romne?ti ?i licen?ia?ii universit??ilor din Romnia sunt respin?i cu grosol?nie, chiar dac?, de ochii lumii, li se permite s? depun? dosare pentru o candida la vreun loc de munc? potrivit specialit??ii ob?inute. De altminteri, nici tinerii care fac studii la colegii sau universit??i din Cahul, Chi?in?u sau B?l?i nu se bucur? de un tratament mai civilizat.

Nu mai e cazul s? amintim cte njosiri ?i nedrept??i ndur?, cum sunt teroriza?i cei care au redobndit cet??enia romn?... Ca ?i cei care au curajul de a se declara romni, respectiv, vorbitori de limb? romn?. n condi?iile n care c?r?ile, ziarele ?i revistele de la Bucure?ti, Gala?i sau Chi?in?u nu mai au nicio ?ans? de a ajunge la destinatarii din satele ?i ora?ele sud-basarabene, aceste nefericite localit??i sunt inundate de tone de maculatur? moldovenist?", mai simplu spus - antiromneasc?. S-a ajuns pn? ntr-acolo nct se reduce drastic, consecvent, metodic (?i cu totul nejustificat) num?rul de curse de autobuze sau microbuze cu destina?ia Cahul sau Chi?in?u sau oricare alt? localitate din Republica Moldova, numai ca s? se limiteze, pn? la o eventual? suspendare, a oric?ror leg?turi ntre fra?ii de neam, limb? ?i credin?? din actuala regiune Odesa a actualei Ucraine cu cei din Republica Moldova ?i chiar din... actuala regiune Cern?u?i a aceleia?i actuale Ucraine! De barierele care se pun pentru a z?d?rnici leg?turile dintre sud-basarabeni ?i fra?ii lor din dreapta Prutului, cu regret, nici nu face s? vorbim: se pare c? srma ghimpat? ridicat? pe Prut de c?tre sovietici a fost transformat? ntr-un nou Zid al Berlinului, de c?tre bravii" fii ai Ucrainei independente, stat a c?rui conducere pretinde a avea aspira?ii europene.

De fapt, avem deja toate motivele s? numim aceast? nou? frontier? de pe Prut Zid al plngerii", c?ci lista nelegiuirilor la care se dedau autorit??ile ucrainene n jude?ele de sud ale Basarabiei istorice poate fi continuat? la infinit. Dincolo de interdic?ii, presiuni, intimid?ri - care, fire?te, nu au nimic bun nct nu le dorim nici du?manilor no?tri - poate cea mai mare triste?e o provoac? dezbinarea oamenilor de acela?i snge ?i stricarea" unora, poate chiar a multora, prin asmu?ire mpotriva cona?ionalilor, prin falsific?ri ?i minciuni predicate non-stop, nct, uneori, se creeaz? impresia c? conducerea de la Kiev nu mai are niciun fel de probleme dect s?-i dezna?ionalizeze, s?-i terorizeze, s?-i njoseasc? zi de zi pe moldovenii/romnii din aceste raioane. Cu regret, unii cona?ionali de-ai no?tri de la sud (dar ?i de la nord) cad n capcana pe care le-o ntinde monstruoasa Bezpieka" (Securitate) ucrainean?; al?ii, din la?itate sau din comoditate accept? a fi - nu cet??eni loiali ai statului ucrainean, cum sunt majoritatea absolut? a moldovenilor/romnilor din sudul Basarabiei -, ci de a se face slugi ascult?toare ?i credincioase ale unor autorit??i cu comportament criminal ?i/sau complici, p?rta?i ai unor tic?lo?i lideri" de pretinse organiza?ii chipurile reprezentative, moldovene?ti" (ghilimelele aici sunt absolut necesare).

n acest context sumbru, ap?s?tor, jalnic, deplorabil, ni se pare ?i mai demn? de laud? ?i admira?ie nd?r?tnicia, for?a, rezisten?a, dorin?a nestr?mutat? a unor oameni din sudul Basarabiei de a r?mne ceea ce sunt de la Dumnezeu - Romni ntr-o ?ar? str?in?. Unii, pe deasupra, ncearc? a-i dumeri ?i pe al?i cona?ionali de acolo de dreptatea lor, de necesitatea de a-?i p?stra integritatea ?i demnitatea na?ional? ?i pur uman?. Printre ace?ti adev?ra?i eroi ai acelor locuri, n timpurile noastre, se afl? ?i domnul Tudor Iord?chescu, cunoscut ?i apreciat departe de satul natal dup? lansarea monografiei Hagi Curda. Cam?ovca[ ]. Un sat romnesc din Basarabia istoric?. Cartea la a c?rei elaborare dr. Vasile ?oimaru a muncit mai mul?i ani, n scurtul r?stimp de la apari?ie s-a bucurat de un frumos succes, interesul fa?? de acest volum monografic fiind n continu? cre?tere. Lucru firesc, doar hagicurdenii nu au mai avut a?a ceva, mai mult nc?: dac? la noi, n Republica Moldova, elaborarea monografiilor consacrate diferitelor localit??i e un fenomen frecvent, aproape c? general, apoi acolo, unde cona?ionalii no?tri au devenit minoritari, str?inii au grij? de a-?i ticlui ct mai multe istorii proprii, pentru a-?i justifica prezen?a pe aceste p?mnturi, neglijnd inten?ionat sau chiar mpiedicnd scrierea ?i a unor istorii ale locuitorilor ce de?in adev?ratul statut de b??tina?i. Om sim?itor ?i iubitor al ba?tinei str?bune, domnul Tudor Iord?chescu nu vrea ca ai s?i cons?teni ?i compatrio?ii din localit??ile megie?e, risipite n raioanele de la sudul Basarabiei, s?-?i uite obr?ia ?i nici s? se lase speria?i ?i descuraja?i de agresorii de la conducerea regiunii. Tocmai de aceea, n pofida intimid?rilor la care a fost supus el nsu?i ?i familia sa, Tudor Iord?chescu ?ine, cu tot dinadinsul, s? ofere n continuare un exemplu cum nu trebuie s? te la?i b?tut, nici s? faci pe plac r?uvoitorilor neamului.

Lecturnd textul monografiei ?i se umple sufletul de triste?e ?i durere de ce se ntmpl? n sudul Basarabiei, de nenorocirile continui pe care le este dat s? le ndure cona?ionalii no?tri de pe aceast? palm? de p?mnt romnesc. Pe de alt? parte, sufletul mi s-a luminat, totu?i, v?znd admirabila nd?r?tnicie a autorului nostru, curajul cu care nfrunt? el durerile personale ?i pe cele ale cons?tenilor; cnd mi-am dat seama c? visul ucrainenilor de a-i corupe, de a-i face tr?d?tori ?i vnz?tori de neam pe hagicurdeni ?i pe al?i b??tina?i din partea locului este departe, poate chiar foarte departe de a se realiza!... Dovad? e ?i faptul c? T. Iord?chescu nu a completat manuscrisul cu laude aduse autorit??ilor pentru nenum?ratele lor ispr?vi cu totul urte, reprobabile, f?r? pic de omenie. Nici cu justific?ri ale ced?rilor comise de unii cona?ionali mai slabi de caracter, care se schimb? dup? cum le cer liderii din centrul raional sau din capitala regiunii. Astfel, cititorii c?r?ii vor afla am?nunte privind venirea ocupan?ilor, realit??i ne?tiute din anii celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, preciz?ri despre groz?viile prin care au trecut oamenii no?tri n timpul foametei ?i al deport?rilor, un subcompartiment al c?rei s-ar putea intitula Ucrainizarea (rusificarea) continu? ori, poate ?i mai potrivit pentru situa?ia de acolo, Tragedia (terorizarea) b??tina?ilor n sudul Basarabiei nu mai are cap?t.

Cu doi ani n urm?, n prefa?a c?r?ii, mi exprimam speran?a c? apari?ia monografiei i va uni pe hagicurdeni, le va consolida rndurile cam risipite de noua st?pnire ?i r?rite de exodul masiv al basarabenilor spre alte limanuri, cu n?dejdea c? vor g?si m?car acolo o via?? mai bun?, mai lini?tit?, mai demn?. R?mn la aceea?i idee ?i acum, cnd scriu aceste rnduri cu urm?toarea precizare: am o mare dorin?? ca adev?rul ?i dragostea ce str?bat din filele adunate de Tudor Iord?chescu s? lumineze min?ile ?i sufletele ctor mai mul?i cons?teni ?i, n general, basarabeni. Numai n acest caz, autorul nostru, ca ?i celelalte persoane implicate n editarea monografiei, s-ar putea considera mplini?i ca fii ai unui neam care, deocamdat?, n-a putut fi dobort de nenorocirile ce s-au ab?tut continuu peste plaiurile noastre binecuvntate de Sus.

Un post-scriptum ce se impune

Am mai scris ?i cu alte ocazii despre cartea satului Hagi Curda, despre importan?a ei pentru s?tenii ?i fii satului, pentru al?i consngeni afla?i ntr-o situa?ie similar?. Parc? am spus destule, n aceste rnduri ?i totu?i ceva a r?mas n afara paginii". ?i cele nespuse se cer a fi n?irate aici, pentru a mplini un crez, un ideal, un rost. Voi ncerca s? punctez absolut telegrafic gndurile restante:

Aveam impresia c? patrio?ii ucraineni lupt? pentru stoparea rusific?rii popula?iei ??rii lor, care a suferit nu mai pu?in dect noi, romnii basarabeni n perioada de ocupa?ie sovietic?. Dar, de unde!... Ace?ti patrio?i ucraineni - ?i nu am nicio ndoial? c? printre politicienii de la Kiev, Odesa, Cern?u?i, Ujhorod etc. sunt ?i veritabili iubitori ai neamului lor - ns? ace?ti patrio?i, zic, prefer? ca cele cteva sute de mii de romni s? fie rusifica?i, numai s? nu nve?e limba lor str?mo?easc?, romn?.

S-ar p?rea c? ierarhii ucraineni, ortodoc?i ca ?i noi fiind, sunt extrem de ngrijora?i de n?vala tot mai agresiv? a numeroaselor secte care nu ?tiu de astmp?r nici zi, nici noapte. Iat? ns? c? ?i ierarhii ucraineni prefer? ca romnii din sudul Basarabiei, ca ?i cei din actualele regiuni Cern?u?i ?i Transcarpatic?, mai bine s? nmul?easc? num?rul sectan?ilor - numi?i, nu ntmpl?tor, de c?tre un teolog grec cel mai mare pericol al ortodoxiei" - dect s?-?i manifeste iubirea de Dumnezeu n limba unei Biserici-surori, la urma urmei - n limba mamei, cum, printre altele, preconiza ?i Fiul Domnului, Iisus Hristos.

Tr?iam cu iluzia c? politicienii ucraineni, f?uritori ai statului lor independent, militeaz? pentru consolidarea poporului lor, extrem de dispersat: n apuseni" ?i r?s?riteni", pro-occidentali" ?i pro-orientali"; filoru?i nfl?c?ra?i din zona industrial? Done? ?i adep?i nver?una?i ai separ?rii Crimeii prin alipirea ei la Rusia; ortodoc?i, greco-catolici ?i catolici etc., etc. n realitate, ns?, liderii de la Kiev, n complicitatea cu tot soiul de lidera?i de la Odesa ?i de la Cern?u?i i dezbin? pe romnii din Ucraina n romni ?i moldoveni", scuipnd pe adev?rul istoric, ?tiin?ific, lingvistic; sfidnd opiniile unor somit??i ca Mihai Eminescu sau Nicolae Iorga, p?rerile unor savan?i de talie mondial?, dar f?cnd pe plac unor sec?turi de teapa lui V. Stati ori A. Fetescu. Acesta s? fie oare adev?ratul nivel al liderilor politici ai Ucrainei independente?

Sunt doar trei aspecte ale prigoanei la care-s expu?i mereu cona?ionalii no?tri din Hagi Curda ?i din alte localit??i romne?ti ale actualei Ucraine. Ce altceva poate demonstra asemenea atitudine dect o ur? zoologic? a ucrainenilor fa?? de concet??enii lor de etnie romneasc?? ns? nu numai aceasta scoate la iveal? agresivitatea ucrainenilor fa?? de moldovenii/romnii ajun?i, printr-o trist? ironie a sor?ii, cet??eni ai Ucrainei. Desigur, ies la suprafa?? ?i ni?te penibile complexe ale noilor autorit??i ucrainene: modestia voca?iei de a guverna normal, dar ?i aceasta n?bu?it? de dorin?a arz?toare de a-?i manifesta apuc?turile de st?pn", de ?ef", de patrician". Este la mijloc un oribil sindrom microimperialist ?i/sau neoimperialist, n care mul?i lideri ucraineni se complac ca ntr-o unic?, poate ?i ultim? ?ans? de a fi ?i ei mai mari peste cineva. Nu au nv??at nimic politicienii ?ovini de la Kiev de la fra?ii lor de pe butoiul de praf de pu?c? din Balcani, nu au tras nicio concluzie din lec?ia iugoslav?". Sau poate pur ?i simplu nu le place s? admit? adev?rul elementar c? cine prigone?te ca srbul, ca srbul ?i va frnge ?i gtul, ?i ?ara crpit? nu numai din teritorii, dar ?i din dureri str?ine. n ultim? instan?? ns?, cruzimea nest?vilit? cu care ucrainenii i apas?, i prigonesc, i umilesc pe romnii sud-basarabeni ?i nord-bucovineni tr?deaz? ?i o mare team?, o fric? obsesiv?. Vom men?iona c? de asemenea sentimente sunt domina?i nu numai ucrainenii, ci ?i al?ii, ba chiar to?i str?inii ce devin peste noapte st?pni pe p?mnturi, oameni ?i destine care nu au cum s? le apar?in? de drept.

A-i ap?ra pe cona?ionalii no?tri de ura ?i cruzimea autorit??ilor ucrainene este o datorie de onoare, dar ?i una pur omeneasc? ?i a Bucure?tiului, ?i a Chi?in?ului. A-i sprijini acum, cnd se afl? la grea restri?te, nseamn? a proceda cum au f?cut, n situa?ii poate ?i mai dificile, marii no?tri nainta?i: Eminescu, Ha?deu, Maiorescu, Kog?lniceanu, Iorga... mul?i al?ii! Tip?rirea ?i difuzarea unor c?r?i ce povestesc adev?rul despre noi, ce pledeaz? pentru dreptatea ?i drepturile b??tina?ilor este, la ora actual?, cel mai sincer ?i cel mai sigur mod de a ntinde o mn? de ajutor fra?ilor no?tri de la miaz?-zi ?i de la miaz?-noapte, ajun?i, mai mult dect noi, pe culmile disper?rii despre care vorbea Emil Cioran cu exact opt decenii n urm?.

---------------------------------------------------

[1] Hagi Curda. Cam?ovca, Chi?in?u, Editura Prometeu, 2011. Autorul proiectului, coordonator ?i imagini dr. Vasile ?oimaru.

 
Glontele cu parfum de crini
Stela Ga?pari   
Miercuri, 26 Iunie 2013 21:56

Citeşte mai mult...Confratele ntru medicin? ?i condei, Virgil R?ze?u, ne face o pl?cut? surpriz?, oferindu-ne spre lectur? romanul Glontele cu parfum de crini", ap?rut ntr-o ?inut? editorial? deosebit de reu?it?. Mai nainte de a deschide cartea pe care o are n mn?, orice cititor se ntreab? (e dreptul lui) cam ce ar putea descoperi ntre coper?ile ei ?i dac? merit? s? mearg? mai departe, cu att mai mult cu ct autorul nu se num?r? printre profesioni?tii scrisului. Am face un deserviciu ?i lecturii ?i cititorului dac? am devoala ctu?i de pu?in din ac?iunea romanului ?i ne m?rginim s? spunem c? dac? prologul romanului ne introduce n lumea teatrului, anun?ndu-se ca un policier, pe m?sur? ce avansezi n ac?iune, e?ti nevoit s? p?r?se?ti ideea romanului poli?ist, mai facil, ntruct ac?iunea se r?sfir? pe numeroase planuri ?i face ca scrierea s? devin? o reu?it? fresc? social-politic? a unor vremuri nu prea ndep?rtate ?i puternic influen?ate de evenimentele din decembrie ?i chiar un concentrat de istorie.
Autorul ne asigur? c? secven?ele de istorie se nscriu organic n ac?iune, ntruct este vorba de o istorie contemporan? (nc?), tr?it? de cei mai mul?i dintre noi, dar mai pu?in cunoscut? ori mistificat? de cei interesa?i n denaturarea ei ?i, fapt notabil, fac parte din ns??i via?a personajelor, c?rora le influen?eaz? ?i le marcheaz? n mod esen?ial, existen?ele.

n cele din urm?, pe fondul unei ac?iuni bine conduse ?i plin?, totu?i, de suspan, autorul ne ofer? scene, secven?e dominate de cromatic? ?i sensibilitate variate ?i ne pune la dispozi?ie o galerie impresionant? de personaje bine creionate, fiecare individualizat prin factur?, personalitate ?i contribu?ie la economia romanului, acoperind un registru tipologic larg, ntre cele mai simple ori umile dar demne, pn? la cele mai sofisticate sau intens marcate de ?coala vie?ii sau de factorii conjuncturali de care beneficiaz?. Impresia c? autorul nu a f?cut dect s? transcrie vie?ile unor personaje bine cunoscute ?i s? le lege, ntr-un fel, destinele este infirmat? de acesta, care ne asigur? c? nici unul dintre personaje nu este un model cunoscut, c? fiecare este construit cu migal? ?i cu efort ?i, ntruct poart? pecetea vie?ii, devine viabil ?i credibil, ?i justific? existen?a ?i confer? greutate ansamblului.

Interesant? este construc?ia ntregului roman, a c?rei ac?iune se desf??oar?, dup? cum afirm? autorul, n jurul unui ax care une?te dou? localit??i. Dintre acestea numai una este nominalizat?, adev?rat leag?n al culturii na?ionale, despre care ntotdeauna se va putea spune ceva, n vreme ce cealalt? r?mne n anonimat. Cititorul poate s-o localizeze dup? voie ?i propria experien??, mai ales fiind similitudinea vie?ilor acestora din perioada postrevolu?ionar?. Ca ?i celelalte dou? romane ale sale, ?i Glontele cu parfum de crini" este foarte bine structurat, echilibrat ?i ?i nt?re?te credin?a c? prozatorul st?pne?te tehnica ?i schemele acestui gen literar, cu toate c? el ne asigur? c? nu dispune de scheme, tipare sau modele ?i c? scrierile sale izvor?sc din ns??i nevoia de comunicare ?i curg n cascad?, dup? o gesta?ie mental? ndelungat?.

ncheiem cronica noastr?, nu nainte de a sublinia stilul deosebit de aerat ?i limpede al romanului, fraza lung?, elaborat? dar cursiv?, care u?ureaz? lectura, ca ?i construc?ia ntregului roman care, odat? nceput este greu de abandonat, p?strnd caracterele unui scenariu gata preg?tit pentru o ecranizare reu?it?.

 
22 iunie (1941-2013) - Remember
Duminică, 23 Iunie 2013 20:25

Citeşte mai mult...22 iunie 1941 - Ordin c?tre armat?

n noaptea de 21-22 iunie 1941, ora 3:00, asumndu-?i r?spunderea n fa?a istoriei, generalul Ion Antonescu a emis, din ora?ul Piatra Neam?, urm?torul Ordin de zi c?tre armat?: Osta?i, V? ordon: trece?i Prutul! Sdrobi?i vr?jma?ii din r?s?rit si miaz?noapte. Desrobi?i din jugul ro?u al bol?evismului pe fra?ii no?tri cotropi?i. Remplini?i n trupul ??rii glia str?bun? a Basarabilor ?i codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele ?i plaiurile voastre [...] S? lupta?i pentru desrobirea fra?ilor no?tri, a Basarabiei ?i Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vie?ii ?i a c?minurilor batjocorite de p?gni cotropitori. S? lupta?i pentru a ne r?zbuna umilirea ?i nedreptatea. V-o cere Neamul, Regele ?i Generalul Vostru. OSTA?I, Izbnda va fi a noastr?. La lupt?. Cu Dumnezeu nainte!" - General Ion Antonescu, 22 iunie 1941. ncepuse R?zboiul Sfnt anticomunist, drept ?i na?ional, acceptat ?i sus?inut de ntregul popor. Trecnd Prutul, Armata Romn? nu a p??it pe p?mnt str?in, ci pe p?mnt Romnesc! Romnia intrase n r?zboiul de eliberare a provinciilor romne?ti Basarabia ?i Bucovina de Nord de sub criminala ocupa?ie a Uniunii Sovietice. ntre membrii str?lucitului corp ofi?eresc romn se reg?sesc generalii: Al.Ioani?u, Iosif Iacobici, Ilie ?teflea (?efi ai Marelui Stat Major), C. Pantazi, N. Ciuperc?, N. D?sc?lescu, Ioan Al.Sion, C. Constantinescu-Claps, Gh. Avramescu ?i Petru Dumitrescu, acesta din urm? comandant nentrerupt al legendarei Armate a 3-a, din momentele de dinaintea trecererii Prutului pn? la sud-est de Stalingrad ?i napoi, pn? la angajarea b?t?liei Moldovei, n august 1944. Opera?iunea de eliberare a Basarabiei ?i Bucovinei de nord s-a soldat cu succes ?i s-a ncheiat la 26 iulie 1941. (Redac?ia ART-EMIS)

7 iulie 1941 - Proclama?ia adresat? romnilor basarabeni de c?tre Ion Antonescu, Conduc?torul StatuluiCiteşte mai mult...

Basarabeni,
Cu vrerea Domnului, prin sngele Eroilor no?tri am izgonit de pe p?mntul str?mo?esc pe du?manii Neamului, redndu-v? libertatea ?i credin?a, onoarea ?i drepturile.
Am pr?v?lit st?pnirea ntunericului care a pustiit bisericile, casele, avutul nostru.
Am spulberat cu vitejia osta?ilor, cotropirea s?lbatic? a celor ce v-au ?inut n robie ?i au r?spndit, pe p?mntul nostru, moartea ?i focul.
Ne ntoarcem r?zbun?tori n glia moldoveneasc? a lui ?tefan cel Mare rea?eznd de a pururi temeliile Neamului romnesc.
Basarabeni,
Anul zbuciumat de umilire ?i nedreptate, de cotropire ?i vrajb? a luat sfr?it.
A?i sim?it prin propria voastr? suferin??, prin s?r?cia ?i umilirea n care a?i tr?it ce nseamn? comunismul.
A?i putut judeca singuri c? via?a f?r? libertate ?i proprietate, f?r? dreptate ?i familie, f?r? biseric? ?i lumin? este mai cumplit? dect moartea.
Eroii ?i bravii osta?i ai armatei noastre v-au eliberat!
Citeşte mai mult...Cinsti?i-le jertfa ?i lupta prin fapta voastr?!
Din ncercarea ?i jertfa noastr?, s? lu?m nv???tur?.
Un neam tr?ie?te ?i se nal?? prin fapta de credin?? ?i lupt?, prin munca ?i zbuciumul fiec?ruia din fiii lui.
Din cenu?a robiei ?i din r?nile ncerc?rii, s? ridic?m azi noi temeiuri de via??.
Trecutul s-a stins, s? ntemeiem viitorul.
Trebuie s? ?tergem toate urmele pr?d?torilor ?i s? distrugem toate uneltele lor.
Voi conduce eu nsumi organizarea Basarabiei ?i Bucovinei ?i voi reface toate a?ez?rile.
n popasul acestui an de pr?bu?ire, ?ara noastr?, vechea voastr? Patrie, s-a schimbat.
O domnie nou? ?i curat?, o nou? ordine ntemeiat? pe cinste ?i munc?, pe dreptate ?i adev?r, st? chez??ie a viitorului.
Vom duce lupta ?i nnoirea mai departe, pr?v?lind n ??nd?ri tot ce a mpiedicat Neamul nostru s? se nal?e.
Romnii vor fi cu adev?rat st?pni n ?ara lor, iar ??ranii vor sim?i cu adev?rat bucuria muncii ?i rodul p?mntului lor.
Voi veghea pn? la moarte ca drepturile voastre s? fie sfin?ite, ca via?a nou? ce ntemeiem s? ?tearg? toate amintirile p?catelor noastre din trecut.
Prinde?i-v?, dar, cu ncredere n roiul de munc? pe care l ncepem ast?zi.
Basarabeni,
Prin disciplin?, prin ordine, prin munc?, p??i?i n mar?ul nvierii na?ionale.
Sub scutul armatei dezrobitoare, porni?i la fapt? nou?.
Am pl?tit scump blestemul gre?elilor trecutului.
S? r?zbun?m, prin vrednicia noastr? de azi, uitarea de ieri.
Merita?i-v? mor?ii, merita?i-v? Patria!
Tr?iasc? Romnia!"

Bibliografie - surse: http://ro.wikipedia.org/
Gheorghe Radu, Basarabia p?mnt romnesc, aspecte istorico-documentare, leg?turi fraterne jude?ul Neam? - Basarabia, volumul II, 2009
http://www.worldwar2.ro/operatii/?article=4

 
Na?iune, Na?ionalism, Stat Na?ional
Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru   
Duminică, 23 Iunie 2013 20:10

Citeşte mai mult...Romnia este stat na?ional, suveran, unitar ?i indivizibil" (Art. 1 din Constitu?ia Romniei).

Readucem n discu?ie aceast? chestiune fundamental? ntr-un moment greu al na?iunilor lumii, n context ?i al na?iunii noastre, azi, cnd mp?timi?ii domina?iei planetare pun deschis problema lichid?rii acestei principale permanen?e a istoriei - NA?IUNEA, poporul istoric", cum i-a spus Eminescu. Readucem, am spus, c?ci cercetnd ?i reflectnd ndelung, valorificnd ?i contribu?ia nainta?ilor, problema aceasta am abordat-o ?i am rezolvat-o ?tiin?ific ntr-o carte recent? ?i am reluat-o apoi, ca aten?ionare, ca avertismnet, ca semnal de alarm?, n cteva studii publicate n pres?.

Na?iunea - ntrnsa ne-am n?scut, ea este mama noastr? [...] Sau punem pumnul n pieptul furtunii, sau pierim!" (Simeon B?rnu?iu, 1848)

Cum spuneam n alt loc, n ceasurile de mare cump?n? istoric?, cum este ?i cel pe care-l tr?im azi la nivel planetar ?i la nivel na?ional, tr?itorii prezentului, pe lng? propria lor judecat? ?i decizie, pentru a ie?i dintr-o situa?ie limit? ntreab? istoria - regina ?tiin?elor umaniste, cum i s-a spus -, istoria Neamului lor ?i istoria lumii, iar din istorie pe cele mai reprezentative personalit??i, cele mai ata?ate poporului istoric ?i, drept consecin??, recunoscute de popoare ca stlpi de lumin? ?i energie. Iar istoria ?i personalit??ile ei emblematice care au gndit ?i s-au exprimat n acest domeniu au concluzionat c? na?iunea - na?iunea etnic?, singura accep?iune ?tiin?ific? a conceptului! - a fost este ?i va r?mne principala permanen?? a istoriei lumii. ?i astfel am nceput, din motto, cu cea mai adnc? ?i mai succint? cugetare asupra na?iunii, spus? ntr-un moment de r?scruce pentru fiin?a noastr? na?ional? de gnditorul cel mai reprezentativ, al locului ?i al timpului, Simeon B?rnu?iu, atunci cnd liderul emblematic al revolu?iei de la 1848-1849, Avram Iancu, formula deviza: Sau punem pumnul n pieptul furtunii, sau pierim!" ?i d?dea, n stilul s?u, ordinul de lupt?: No, hai!"

Romnii s?-n?eleag? c? d-a tr?i ca na?ie e cea dinti condi?ie a unui popor.

?i atunci, dac? mama noastr? se afl?, pentru fiecare, sub aura sacralit??ii, na?iunea noastr?, n care cu to?ii ne-am n?scut, cum poate fi? Tot atunci, n 1848, omologul" de peste Carpa?i al lui B?rnu?iu, care ca ?i acesta ?i nchinase ??rii sale via?a, Nicolae B?lcescu, t?lm?cea alor s?i c? na?ionalitatea (na?iunea, n.n.) este forma cea mai dezvoltat? a raselor ... Ea este legitimitatea popoarelor". Iar geniul nostru na?ional, Mihai Eminescu - prima jertf? politic? pe altarul Daciei Mari", cum i s-a spus (dr. Aurel David) - pleda ferm pentru a se respecta suprema lege a conserv?rii na?ionalit??ii ?i a ??rii, cu orice mijloc ?i pe orice cale", ad?ugnd: na?iunea, noi o iubim a?a cum este, cum a f?cut-o Dumnezeu, cum a ajuns prin suferin?ele seculare pn? n zilele noastre ... ?i chiar dac? amintirea noastr? ar pieri n umbra vremilor ?i s-ar ?terge din memoria tuturor, tot pe aceea?i cale a conserv?rii na?ionalit??ii ?i a ??rii vom st?rui ...".

Foarte interesant? pentru contextul actual este vocea lui I.C. Br?tianu, cel care, treptat, a devenit unul din cei mai importan?i oameni de Stat ai Romniei. Preocupat - ca ?i Nicolae B?lcescu, ca ?i genera?ia lor pa?optist? de altfel - de revolu?ia viitoare n contextul european, n 1853, la c?iva ani dup? revolu?ia pa?optist? reprimat? de imperii, cnd mpreun? cu mul?i c?uza?i" mnca pinea neagr? a emigra?iei, I.C. Br?tianu dorea ca revolu?ia viitoare s? fie rena?terea Europei pentru o libertate statornic?". ?i, n aceast? perspectiv? ?inea s? l?mureasc? problema na?iunii ca fiind esen?ial? n viitorul context. Anume, dorea ca romnii s?-n?eleag? c? d-a tr?i ca na?ie e cea dinti condi?ie a unui popor" iar ap?rarea na?iunii contra celor care au nelegiuirea d-a voi s?-i lipseasc? de dnsa este nu numai un drept ci ?i o datorie sfnt?; crim? ?i sinucidere d-a nu o face." Ca ?i B?rnu?iu n 1848 - findc? era un crez al secolului na?iunilor"! - ?i I.C. Br?tianu considera na?iunea drept cea dinti condi?ie a libert??ii". De aceea, continua el, na?iunea nu se poate dobndi nici dezvolta subt steagul despotismului". n spiritul veacului era ?i convingerea lui I.C. Br?tianu: c? na?iunea, libertatea ?i democra?ia erau valori supreme ngem?nate. ?i sublinia, adresndu-se atunci mai ales romnilor ardeleni: Nu crede?i c? na?ionalitatea (na?iunea - n.n.) se poate dezvolta subt suflare str?in?". Iar f?cnd pe mortul, nu vom renvia na?ionalitatea noastr?". Invocnd, n sfr?it, obiectivul major al unit??ii politice, I.C. Br?tianu spunea semenilor s?i c? sufletul Romniei nu se poate manifesta dect n unitate na?ional? [...] pe ct vom fi trunchia?i, locul na?iei noastre va fi gol n corul cel mare al omenirei ?i omenirea va suferi ?i noi vom suferi mai tare".

Deci, acest revolu?ionar pa?optist ?i apoi mare om de Stat romn, scrutnd viitorul, se pronun?a pentru o Europ? a na?iunilor suverane cu Statele lor na?ionale unitare ?i independente. Iar aceasta ar putea fi, cu adev?rat, rena?terea Europei pentru o libertate statornic?." Solu?ie cu att mai mult valabil? azi.

Cea mai fireasc? societate omeneasc? este na?iunea" - 1912) [...] Na?iunea este o fiin?? organic?" - 1922) (Nicolae Iorga)

Marele istoric Nicolae Iorga, n 1912 f?cea aceast? remarc? important? asupra na?iunii: Cea mai fireasc? societate omeneasc? este na?iunea". Iar n 1922 ad?uga: Na?iunea este o fiin?? organic?", n sensul c? tot ce se g?se?te ntrnsa nu se desparte de dnsa ?i colaboreaz? la via?a ei". n 1940, cu cteva luni nainte de a fi asasinat, cnd Statele europene c?deau sub agresiunea hitlerist?, savantul, cu autoritatea ?tiin?ei ?i clarviziunii sale ncuraja na?iunile aflate n suferin?? s? nu piard? speran?a: Mai e na?iunea - le spunea el. Ea nu se poate umili pentru totdeauna ?i nu se poate nimici nici de-a lungul sutelor de ani. E lucrul primordial ?i plastic, De la dnsa vine totul. Ea ntinde Statul n ceasurile bune, n ceasurile rele l resoarbe, l ascunde n misterul ei sacru pn? la o alt? tres?rire n afar?, ca arborele care-?i ntinde vlaga n toamn? pentru o nou? prim?var?. Deci, orice ar fi, pentru cei mai mici ?i amenin?a?i, napoi la na?iune".

Cel mai de seam? doctrinar al ortodoxiei romne?ti, p?rintele Dumitru St?niloae, ntr-o ndelungat? activitate publicistic? s-a oprit frecvent asupra conceptului fundamental de na?iune. Na?iunile sunt comunt??i de destin - scria el n 1940 -, comunit??ile cele mai temeinice, mai statornice.". Pentru doctrinarul ortodox care cu un an nainte ?i publica antologia Ortodoxie ?i romnism, na?iunea este o condi?ie fundamental? a mntuirii". Iar n anii celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, cnd na?iunile au fost att de greu ncercate, p?rintele St?niloae scria: Neamurile (na?iunile, n.n.) sunt zone ontice ireductibile. Ele sunt unit??i specifice ale omenirii". ?i continua: Aceste ntreguri etnice, vii organisme spiritual-biologice, nu pot fi sf?rmate pentru a se crea comunit??i biserice?ti ana?ionale". n alt articol, relund ideea permanen?ei na?iunii de-a lungul istoriei, scria: ntre realit??ile fundamentale care au r?mas dup? furtunile istoriei au fost n primul rnd Neamurile (na?iunile, n.n.), c?ci Neamurile au fost ntotdeauna purt?toarele istoriei ?i ale culturii." Drept aceea, continua autorul, oricte nout??i ar putea ??ni de pe urma r?zboului actual, nu ncape ndoial? c? Neamurile vor continua s? r?mn? ca realit??i fundamentale ...".

Marele sociolog Dimitrie Gusti, referindu-se la ponderea na?iunii la nivel palnetar, nota: Na?iunea este realitatea central? care nsumeaz? toate aspira?iile fire?ti ale indivizilor ?i de la care pornesc nu spre alt? fiin?? ci spre un nou plan de rela?ii toate manifest?rile interna?ionale ...". n ce ne prive?te, valorificnd contribu?iile nainta?ilor ?i pornind de la ei, am sintetizat n defini?ii ?i caracteriz?ri succinte conceptul de na?iune - na?iunea etnic?! , de Stat na?ional, precum ?i blindajul lor de o?el special, na?ionalismul.

Na?iunea este o comunitate uman? etno-lingvistic?, sedentarizat? pe un teritoriu al ei, cristalizat? ntr-un ndelungat ?i complex proces istoric n care ?i-a constituit un specific na?ional, codul" s?u etic, spiritualitatea sa, ?i-a afirmat identitatea ?i suveranitatea na?ional? - atributele ei supreme ?i inalienabile -, voin?a politic? ?i ob?iunea religioas? - toate materializate n Statul na?ional -, devenind astfel principala permanen?? a istoriei.

La nivel planetar a prevalat ?i prevaleaz? dreptul na?iunii naintea tuturor.

Na?iunea traco-geto-dacilor - str?mo?ii no?tri reali, descenden?i ai poporului primordial al Europei (arienii/pelasgii) -, creatoarea primelor civiliza?ii europene, n Neolitic, a fost prima na?iune constituit? pe b?trnul continent", cu primele State na?ionale. Statul na?ional, fiu natural al na?iunii, coordonatorul dezvolt?rii ei optime ?i al ap?r?rii ei n fa?a oric?ror provoc?ri ?i primejdii, este un ansamblu organic de institu?ii continuu perfectibile n dinamica vie?ii, acreditat de istorie ca forma?iune politic? ideal?, devenit expresia politic? a poporului suveran n epoca modern? - epoca suveranit??ilor na?ionale - n care egalitatea n datorii ?i drepturi s-a impus ca un bun comun al tuturor cet??enilor s?i. ?i red?m aici cea mai reprezentativ? ?i mai ferm? apreciere asupra specificului na?ional ?i a Statului na?ional pe care i-o dator?m geniului nostru na?ional, Mihai Eminescu: Cestiunea de c?petenie pentru istoria ?i continuitatea de dezvoltare a acestei ??ri este ca elementul romnesc s? r?mie cel determinant, ca el s? dea tiparul acestei forme de Stat, ca limba lui, nclin?rile lui oneste ?i generoase, bunul lui sim?, c-un cuvnt geniul lui s? r?mie ?i pe viitor norma de dezvoltare a ??rii ?i s? p?trund? pururea aceast? dezvoltare". ?i Eminescu concluziona: Voim Statul na?ional, nu Statul cosmopolit, nu America dun?rean?. Voim ca stejarul stejari s? produc?, nu meri p?dure?i".

Na?ionalismul - att de deformat ?i de hulit de propaganda For?elor de domina?ie! - este sentimentul sacru al oric?rui nativ ce se revendic? de la o na?iune ?i, deopotriv?, datoria lui sacr? de a contribui la dezvoltarea optim? a acesteia ?i de a o ap?ra pn? la sacrificiul suprem. Totodat?, na?ionalismul implic? sentimente similare pentru toate na?iunile lumii - surorile bune ale na?iunii sale n florilegiul planetar al na?iunilor.

Deci, dup? attea opinii ale unor nainta?i de nalt? ?inut? ?tiin?ific? ?i patriotic?, concluzii pertinente la care ace?tia au ajuns prin ndelungate reflec?ii asupra surselor studiate ?i dup? propria experien?? de via??, ce trebuie s? facem noi pentru a nu gre?i fa?? de nainta?ii no?tri, fa?? de noi n?ine, fa?? de contemporanii ?i urma?ii no?tri, pentru a g?si ntotdeauna cuvntul ce exprim? adev?rul"?

Himera Imperiului universal".

Ne afl?m, ntr-adev?r, sub greutatea axiomatic? a realit??ii istorice, re?inut? ?i n opiniile citate, privitoare la na?iunea etnic? ?i la Statul ei na?ional - valori supreme aflate acum la o r?scruce a istoriei - iar pe de alt? parte suntem ?oca?i de o a?azis? viziune nou?" care, ignornd datele ?i legitatea istoric?, postuleaz?" schimbarea, la comand?, a ceea ce este statornicit ca permanen?? istoric? ?i direc?ie de evolu?ie spre mai bine, postuleaz?" o schimbare n acest mod n ns??i natura uman?.

Spuneam la nceput c? lumea - ?i noi, cu lumea! - se afl?, azi, ntr-un moment greu, ca urmare , n fond, a unor sl?biciuni ?i erori ale ns??i Societ??ii umane, perpetuate n timp. Societatea modern?, ajuns? - prin lupta milenar? a na?iunilor - n aceast? epoc? a suveranit??ilor na?ionale, epoc? n m?sur? s? asigure, n sfr?it, armonia social? ?i democra?ia real? - idealul tuturor timpurilor istorice - a fost ?i ea deturnat? de la mersul s?u firesc de c?tre For?ele de domina?ie planetar?. Acestea, prelund de la defunctele imperii istorice" himera Imperiului universal", pl?nuiesc constituirea unui, la fel de himeric, Imperiu global" - condus de un Guvern mondial, ntr-o a?azis? Nou? Ordine Mondial?" -, cu trecerea printr-o faz? intermediar?", preg?titoare, de a?azise Uniuni" - superstate zonale n care s? se topeasc?" na?iunile etnice rencarcerate, cu Statele lor na?ionale ntr-un superstat civic ?i multicultural", f?r? culoare na?ional?.

Prima Uniune" de acest fel - intitulat?, semnificativ, Uniunea Statelor Americane" (U.S.A.) - a fost creat? c?tre sfr?itul secolului al XVIII-lea, cu gndul de a cuprinde n viitor cele dou? Americi iar altele dou?, pn? acum, au fost create n secolul al XX-lea: celebra U.R.S.S. iar mai nou Uniunea European?" (U.E.). Mai sunt planificate" ?i altele. Corifeii acestor For?e ?i ai acestor entit??i au elaborat ?i au promovat noua viziune" asupra na?iunii ?i a Statului ei na?ional. Prima variant?" a acestei noi viziuni" a fost cea leninist-stalinist?/masono-comunist? (bol?evic?) ?i pe baza ei s-a constituit n 1922 prima mare nchisoare modern? a na?iunilor deja ncarcerate n imperiul istoric" anterior, autocrat, al ?arilor, numit acum Uniune" (U.R.S.S.), cu dezastruoasele rezultate cunoscute. Varianta postula" dispari?ia previzibil? a na?iunilor, dar nu g?sise nc? formula magic?" a dispari?iei iar corifeii au trecut la aplicarea for?ei, cu lichid?ri masive mpotriva du?manilor poporului", hot?r?i s? construiasc? o mare na?iune sovietic?". Era noua inven?ie n materie", n plan euro-asiatic, dup? sintagma na?iune politic?" a nobilimii din Evul mediu ?i sintagma na?iune american?", nume care ncepea s? fie folosit pentru mozaicul etnic ce popula U.S.A.

Transformarea na?iunilor etnice n a?azise na?iuni civice".

Trecndu-se, la nceputul secolului al XX-lea, la faza" neoimperialist? ?i constituindu-se Conspira?ia neoimperialist? mondial? pentru rencarcerarea na?iunilor care, prin lupt? milenar?, ob?inuser? recunoa?terea principiului suveranit??ii, cu dreptul constituirii/reconstituirii Statelor na?ionale, corifeii For?elor de domina?ie au c?utat continuu formula magic?" pentru am?girea ?i rencarcerarea na?iunilor europene, na?iuni cu str?vechi r?d?cini istorice ?i cu o civiliza?ie avansat?. Astfel, au relansat, n etapa interbelic?, ideea unor federa?ii" zonale ?i chiar ideea unor State Unite ale Europei", dar evenimetele s-au precipitat ?i ideile s-au stins. ntre timp se pornise - discret dar mai ales secret - lucrarea" unei noi construc?ii" europene, c?utndu-se momentul potrivit pentru punerea n oper? a proiectului". ?i momentul" a venit dup? cel de-al doilea r?zboi mondial, cnd printr-o politic? a pa?ilor m?run?i" s-a declan?at ac?iunea de constituire a Uniunii Europene". ntre timp, marea Uniune sovietic?", datorit? represiunilor ?i contradic?iilor interne, ca ?i agresivit??ii n plan extern, urca st?ruitor c?tre un prag al exploziei la sfr?itul secolului al XX-lea, iar uniunea" de peste ocean avea probleme"; chiar un cunoscut ziarist al ei o numea imperiul s?lb?ticiei". n occident se afirma ns? Uniunea European?". ?i n timp ce U.R.S.S. c?dea" - de fapt se metamorfoza", cu chinuri inerente, ntr-un mare Centru de Putere" -, Uniunea European? lansa, n ianuarie 2006, varianta a doua" n problema desfiin??rii na?iunilor etnice ?i a Statelor lor na?ionale ai c?ror lideri acceptaser? sau vor accepta, semnnd, aderarea" la U.E. -, variant? dat? sub forma unei Recomand?ri", con?innd ?i formula magic?" pentru aceasta: adic? transformarea na?iunilor etnice n a?azise na?iuni civice" care, cu Statele lor na?ionale, devenind ?i ele civice ?i multiculturale" s? se topeasc?" n Superstatul U.E., condus dup? aquis-ul" comunitar elaborat de speciali?tii tehnocra?i ai Centrului, condu?i mult timp de Jean Monnet.

Uniunea European? - marea am?gire".

Cercetnd constituirea ?i ascensiunea U.E., doi autori englezi - Cristopher Booker ?i Richard North -, cu o investiga?ie la zi ?i o bibliografie impresionant?, au elaborat iar n 2003 au publicat o impresionant? carte ?tiin?ific? purtnd un titlu semnificativ: Uniunea European? - marea am?gire", tradus? imediat ?i editat? n limba romn?, dar t?cut? de media noastr? intern? (prima valorificare - n cartea citat? n nota 1). Titlul exprim? demonstra?ia conving?toare din con?inut iar finalul o rezum? succint ?i se constituie ca o previziune. l recproducem aici: Numai cnd oamenii au descoperit c? ?i-au pierdut democra?ia ?i puterea propriilor lor ??ri de a se guverna singure, au nceput s? aprecieze ntr-un fel nou ct de pre?ioase erau valorile care le-au fost luate f?r? ?tirea lor. Deveniser? victimele uneia dintre cele mai mari pref?c?torii colective ale secolului XX care din acest punct de vedere merit? s? fie aliniat? lng? visele de autoam?gire ale comunismului. Mai curnd poate, iar nu mai trziu, fantezia marelui proiect european se va destr?ma, biruit? de realitate, distrus? de toate acele contradic?ii pe care ambi?iile ei demente n-au fost n stare s? le prevad? ?i pe care n-ar fi putut niciodat? spera s? le rezolve. Dar va l?sa n urma ei distrugeri cumplite: un pustiu din care popoarele Europei vor avea nevoie de mul?i ani ca s? se trezeasc? iar la via??."[1]

Au urmat ?i alte previziuni similare, cteva aten?ion?ri n pres?, cotidianul Ziua" monitoriza" inteligent evenimentele, dar factorul nostru politic intern ?i urma programul". Astfel c? Romnia, abia ie?it? de sub obedien?a direct? a U.R.S.S. (aflat? n curs de metamorfozare"), a fost inclus? n U.E. prin semn?turile liderilor de atunci, cu de la ei putere, n 2007 ?i, operativ, cu aprobarea Parlamentului. Semnnd aderarea" la U.E., liderii au cedat suveranitatea na?ional? ?i au angajat ?ara s? urce ?i urm?toarele dou? trepte" numite, eufemistic, integrare" ?i globalizare"; la cap?tul sc?rii", desigur, urma a se deschide larg por?ile Imperiului global".

?ine?i cu poporul to?i ca s? nu r?t?ci?i pentru c? poporul nu se abate de la natur?, nici nu-l trag str?inii a?a de u?or de partea lor..."

nainta?ii no?tri ne-au dat solu?ia pentru a nu gre?i n asemenea ceasuri de cump?n?: ?ine?i cu poporul to?i ca s? nu r?t?ci?i - ne-a spus acela?i Simeon B?rnu?iu -, pentru c? poporul nu se abate de la natur?, nici nu-l trag str?inii a?a de u?or n partea lor, cum i trag pe unii din celelalte clase, care url? mpreun? cu lupii ?i sf?ie pe popor dinpreun? cu ace?tia; nu v? abate?i de la cauza na?ional? de frica luptei ...".

?i cum trebuie procedat - nc? ne-a spus Mihai Eminescu: Schimba?i opinia public?, da?i-i o alt? direc?iune, r?scoli?i geniul na?ional spiritul propriu ?i caracteristic al poporului - din adncurile n care doarme, face?i o uria?? reac?iune moral?, o revolu?iune de idei, n care ideea romneasc? s? fie mai mare dect uman, genial, frumos. n fine, fi?i romni, romni ?i iar romni!". Nu din la?itate ne vine n minte zicala popular?: U?or de spus, greu de f?cut!". C?ci factorul politic, autointitulata clas? politic?", dup? aderarea" la U.E., din 2007, ?i urmeaz? cu zel programul pro-european", a?a cum i se cere. Personal, att ct am putut am atras aten?ia asupra drumului gre?it pe care se merge, cel mai important prin cartea din 2010. Apoi am continuat, cu posibilit??ile ?i mai reduse ale pensionarului. Au procedat ?i al?ii la fel, dar tot cu dezam?giri. Citez cartea d-lui general (r) Gh. Dragomir, Europa cu capul n stele ?i trupul nsngerat", Ed. Romnia n lume, Bucure?ti, 2011, 331 p. sau cartea a doi sociologi, prof. dr. T.O.Bompa ?i prof. dr. D. Porojan, Romnia - acum ori niciodat?!", Ed. Irecson, Bucure?ti, 2010, 287 p. -, n sfr?it cel mai important semnal de alarm?, cartea omului politic prof. dr. Gheorghe Funar intitulat? Holocaustul mpotriva romnilor, dou? volume masive", Ed. GEDO, Cluj-Napoca, 2011 ?i 2012, continuat? prin conferin?e de pres? ?i articole, punctnd derapajele ?i formulnd solu?ii de ndreptare; (probabil va urma un nou volum).

?i t?v?lugul ?i continu? rostogolirea iar megacriza din U.E. refuz? s? dea semne de vindecare

ntre timp, adeverindu-se previziunea celor doi autori englezi ?i alte previziuni similare, Uniunea European? a intrat n criz?, devenit? repede megacriz?, cu perspectiva unei explozii". Liderii ?i doctrinarii U.E.", alarma?i ?i ei, s-au ntrunit non-stop, dar nu s-au putut abate de la direc?ia dat?. Astfel c?, dup? dezbateri au decis doar s? schimbe titulatura: n loc de Uniunea European?", au renviat formula american?", de dou? ori e?uat? n Europa: Statele Unite ale Europei", absolut inadecvat? pentru b?trnul continent" cu na?iuni avnd r?d?cini istorice adnci ?i o civiliza?ie recunoscut?. n fond, cu aceast? schimbare" U.E. r?mnea aceea?i M?rie cu alt? p?l?rie", cum am aten?ionat ntr-un studiu ap?rut n pres?, n care insistam asupra ideii unei Europe Unite dar o Europ? a na?iunilor suverane ?i a Statelor lor na?ionale independente. Au ns? medicii o vorb? de duh: Frec?ie la picior de lemn!".

?i t?v?lugul, pentru noi - dar nu numai pentru noi! - ?i continu? rostogolirea iar megacriza din U.E. refuz? s? dea semne de vindecare. Noi r?mnem cu Suveranitatea cedat?, cu falsificarea identit??ii na?ionale reale reconfirmat? guvernamental n varianta cea mai dur?. n paralel se resimte acut efectul nstr?in?rii de pn? acum a activelor economice ?i a resurselor na?ionale strategice ?i se nstr?ineaz? n continuare ce a mai r?mas nenstr?inat.

P?mntul ??rii, conform Constitu?iei revizuite, continu? s? se vnd? ntr-o veselie", la str?ini ?i la apatrizi. Ministerul educa?iei r?mne cu obiectivul principal, nv???mntul, c?zut din titulatur?, S?n?tatea se mboln?ve?te" periodic. Roiuri" umane, ca odinioar?, contiun? s? plece n migra?ie" n lumea larg?", pentru o via?? decent?, n timp ce via?a politic? se deruleaz? ntr-o vrajb? endemic? ?i la intervale de timp lanseaz? noi campanii de revizuire a Constitu?iei pentru a fi pus? de acord cu aquis-ul comunitar, conform angajamentelor asumate de lideri ?i de Parlament n 2007, cnd a fost cedat? suveranitatea na?ional? etc. etc. etc.

Acum, n cea de-a treia campanie de revizuire a Constitu?iei, b?t?lia cea mare se d? n jurul articolului 1, mai exact n jurul conceptului de Stat na?ional al acesteia. Din punctul de vedere al celor interesa?i acest atribut major a mai r?mas de eliminat din respectivul articol, n cea mai mare parte deja golit de con?inut prin cedarea suveranit??ii ?i falsificarea identit??ii na?ionale.

Statul na?ional romn pare s? devin? Stat fiscal.

Cu eliminarea din Constitu?ie a conceptului de Stat na?ional, factorul politic s-ar conforma integral recomnad?rii" U.E. din ianuarie 2006, Statul na?ional devenind civic ?i multicultural", spre satisfac?ia unor agresive extremisme minoritare ?i ar fi preg?tit s? se topeasc?" n himericul Imperiu global". De altfel, conceptul n sine a fost serios afectat din alt? direc?ie: prin fiscalitatea excesiv? promovat? de guvernele tranzi?iei" Statul na?ional pare s? devin? Stat fiscal. Romnia - s-a comunicat recent - are cel mai mare procent de impozitare a muncii.

Constitu?ia revizuit? ar trebui s? asigure cadrul legislativ pentru recuperarea suveranit??ii na?ionale...

Avnd n vedere situa?ia limit? n care ne afl?m, nu o revizuire a Constitu?iei ne este necesar? ci, ntr-o perspectiv? bine chibzuit?, ne este necesar? o nou? Constitu?ie. Iar Constitu?ia care ar ie?i din actuala revizuire ar trebui s? asigure cadrul legislativ pentru urm?toarele obiective majore: recuperarea suveranit??ii na?ionale; recuperarea identit??ii na?ionale reale; readucerea acas?" a activelor economice ?i a resurselor na?ionale nstr?inate, n paralel cu revenirea acas?" a cet??enilor Statului na?ional pleca?i n lume" pentru pinea familiilor lor; redobndirea p?mntului ??rii vndut str?inilor ?i apatrizilor dup? ultimele dou? revizuiri ale Constitu?iei; reconsolidarea institu?iilor Statului na?ional pe temelia interesului na?ional; grija deosebit? pentru a nu fi afectat? str?vechea noastr? dreapt? credin?? monoteist? prin ecumenismul" globalizator care se preconizeaz?. Grija pentru toate acestea ?i pentru multe altele care s-au deteriorat ar urma s? fie nscris? n noua noastr? Constitu?ie, a Statului na?ional suveran, unitar ?i indivizibil ?i n legile speciale care ar urma s? se dea n litera ?i spiritul ei, ntr-un efort st?ruitor de rena?tere na?ional? n care totul trebuie regndit ?i restatornicit.

Legat de ceea ce am afirmat anterior, se impune o precizare special? cu privire la religia noastr? str?mo?easc?. Ortodoxia este religia noastr? na?ional?. Termenul este o traducere n limba greac? a expresiei: dreapt? credin??. Noi includem n acest termen, ca dreapt? credin??, ?i str?vechea noastr? dreapt? credin?? monoteist?, multimilenar?, a str?mo?ilor reali, de la arieni la traco-geto-daci. ?i numai n aceast? accep?iune consider?m deosebit de importante preciz?rile doctrinarului teolog Dumitru St?niloae, care scria n 1939 n cartea sa, Ortodoxie ?i romnism, urm?toarele: Cnd accentu?m elementul ortodox din firea romneasc? ar?t?m un motiv n plus pentru necesitatea ca neamul nostru s? r?mn? pe linia ortodox? dac? vrea s? nu decad? din romnism ?i n general dintr-o situa?ie superioar? n una inferioar?. Aceasta ar fi nu numai o c?dere din ordinea natural? ci ?i o p?c?tuire fa?? de Dumnezeu, care n-ar r?mne nepedepsit?". ?i d?dea exemplul evreilor: Evreii au fost avertiza?i n mod special de profe?i s? nu cad? din religia nalt? a p?rin?ilor iar pedeapsa pentru aceast? c?dere prin neprimirea lui Hristos a fost grav?, ar?tndu-se ca o degenerare na?ional?".[2] ?i, revenind la romni: O p?r?sire a ortodoxiei (de c?tre romni, n.n.), avut? timp ndelungat, echivaleaz? cu degenerarea care e legat? de orice coborre dintr-o situa?ie spiritual? mai nalt?".

O Europ? a na?iunilor suverane ?i a Statelor lor na?ionale independente

Un avertisment similar ne-au l?sat ?i marele istoric Nicolae Iorga ?i mare?alul Ion Antonescu.[3] Or, privitor la religie, Uniunea European?", fa?? de care liderii ?i Parlamentul au semnat ?i au votat aderarea" n 2007, deja ne promisese, n 2005, ca perspectiv?, o Europ? post-cre?tin?". Comentariile sunt de prisos. S? fim ns? bine n?ele?i: Orice compatriot ra?ional ?i orice european cu mintea ntreag? dere?te o Europ? unit?, dar, cum spuneam mai sus, o Europ? a na?iunilor suverane ?i a Statelor lor na?ionale independente, edificat? pe temelia unui complex de rela?ii, conven?ii, tratate n beneficiul reciproc, pentru o dezvoltare optim? ?i pentru ap?rare, pentru pace n lume. Aceasta ar putea fi, ntr-adev?r, cum ne spunea revolu?ionarul pa?optist ?i mare om de Stat I.C. Br?tianu rean?terea Europei pentru o libertate statornic?" ?i pentru ca na?iunile ei s? nu devin? victime ale jocului periculos ?i iresponsabil pus la cale de nal?ii prela?i ai globaliz?rii", joc la care au aderat, f?r? rezerve ?i cu o supunere oarb? multe cozi de topor" ?i de la noi din ?ar? ?i multe, foarte multe, a?azise elite" culturale, universitare ?i politice.

Con?tientiz?m greutatea acestui efort de rena?tere na?ional?, mai ales c? el trebuie concertat planetar c?ci ?i primejdia este planetar?. Pentru acest efort ne este necesar un partid politic construit pe alte criterii dect pn? acum, partid care, n consens cu alte partide, la fel construite, unite pe vectorul - for?? al rena?terii na?ionale, s?-?i asume aceast? r?spundere. Partidele politice existente, n primul rnd cele generatoare de baroni" moderni - ciocoi noi cu bodyguard", cum le-a spus scriitorul Dinu S?raru -, generatoare de discordie ?i de politic? aistoric?, au dovedit c? nu sunt capabile s?-?i asume un astfel de efort.

Criteriul de constituire a partidelor politice moderne pentru na contracara efortul de domina?ie mondial? al celor celor care l-au promovat ?i l promoveaz?. Partidele politice ale epocii moderne - epoca suveranit??ilor na?ionale, a armoniei ?i a democra?iei reale -, dinamizatoare ale unei vie?i politice s?n?toase, benefice ntr-un Stat na?ional - trebuie s? exprime, fiecare n parte, ?i toate mpreun?, n plan na?ional ?i pe componentele majore de dezvoltare a Societ??ii, unitatea na?ional? - pe temeiul armoniei sociale ?i al democra?iei reale - ?i s? militeze consecvent pentru optimizarea dezvolt?rii, pentru prevalen?a dreptului na?iunii, al poporului suveran naintea tuturor, pentru buna convie?uire n lume.

Doctrine nscrise pe roza vnturilor"

Cei care au fost ?i sunt interesa?i s? domine lumea - un obiectiv himeric ?i criminal - ?i n primul rnd s? desfiin?eze na?iunile etnice ?i Statele lor na?ionale, s? le rencarcereze ntr-un Imperiu universal" sau , mai nou, ntr-un Imperiu global", i-au nv??at" pe cei viza?i - adic? restul" lumii! - s?-?i constituie partide politice pe segmente sociale ?i cu doctrine nscrise pe o roz? a vnturilor". Pentru ca nvr?jbindu-se de jos" n sus" ?i de sus" n jos" - n lupta pentru putere, s? destabilizeze societatea, Statul na?ional, astfel ca acestea, globalizate", s? poat? fi dominate de nv???torii" lor. Problema aceasta trebuie explicat? pe-ndelete tuturor compatrio?ilor, tuturor concet??enilor. Trecerea la acest nou sistem de convie?uire a partidelor politice va nsemna o adev?rat? revolu?ie n via?a politic? a lumii, n beneficiul na?iunii ?i al Statelor lor na?ionale, a popoarelor suverane ?i cea mai puternic? lovitur? dat? for?elor de domina?ie mondial?, Pa?nic, f?r? violen??! Din p?cate, demersurile personale de pn? acum - oferind noi, dup? posibilit??ile proprii, consiliere ?tiin?ific? ?i doctrinar? - n-au dat rezultate concrete. Dezam?giri au avut ?i al?ii.

S? redevenim romni, romni ?i iar romni", patrio?i ?i na?ionali?ti

Sufletul na?ional pare s? nu mai aib? s?la? n conturile bancare. Iar compatrio?ii din ?ara real?, mpin?i la limita s?r?ciei, neinforma?i ?i dezinforma?i, abia ?i caut? un loc de munc? ?i ceva m?run?i?" pentru co?ul zilnic", dar ?i mul?i, e adev?rat, au ajuns s? nu mai reziste tenta?iilor ?i manipul?rii din campaniile electorale. Ar trebui o unire ntr-un ntreg ntre sufletul na?ional ?i ansamblul mijloacelor necesare pentru revigorarea unei vie?i politice s?n?toase. Aceast? unire nu este imposibil? dar ntrzie ngrijor?tor s? se produc?, n timp ce t?v?lugul r?ului se rostogole?te continuu peste noi. Tocmai o asemenea unire ne-ar permite s? nu r?t?cim", cum ne-a nv??at revolu?ionarul pa?optist Simeon B?rnu?iu, ne-ar permite s? d?m o alt? direc?ie, dect pn? acum, opiniei publice, s? facem o revolu?ie de idei", n fine, s? fim ori s? redevenim romni, romni ?i iar romni", patrio?i ?i na?ionali?ti a?a cum ne-a ndrumat geniul nostru na?ional, Mihai Eminescu.
De avem sau nu dreptate/Eminescu s? ne judece!" - vorba poetului Grigore Vieru din trista ?ar? basarab?". Dac? nu ne ajut?m singuri, nimeni nu ne va ajuta! S? nu uit?m c? Romnia Mare a fost creat? de nainta?ii no?tri sub deviza: PRIN NOI N?INE!", deviz? care azi revine puternic n actualitate.
A?a s? ne ajute Dumnezeu! Amin!

Not?: Textul a fost prezentat la Conferin?a sus?inut? la Muzeul de Istorie al Municipiului Bucure?ti n data de 30.05.2013.

------------------------------------------------------

[1] op. cit., p. 314, s.n.
[2] op. cit. p. 52, s.n.
[3] vezi Ion Laz?r, Meandrele istoriei, Cluj-Napoca, 2013.

 
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 23 Iunie 2013 20:02

Citeşte mai mult...Am mai spus-o n alte ocazii, coinciden?ele se ntmpl? de regul? o dat? la cteva zeci de ani ?i ar trebui s? se petreac? n mod aproximativ egal n bine ?i n r?u. Cnd ns? acestea se ntmpl?" att de des, ?i numai pe o latur? a evenimentelor, numai cnd trebuie s? mi se ia un drept, s? fiu furat, min?it, njosit, manipulat, verificat, urm?rit, nregistrat, monitorizat, batjocorit, eu nu cred n coinciden?e.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? de 23 de ani nici un guvern, nici un pre?edinte, nici un partid, nu au reu?it s? construiasc? altceva dect vile.
- Nu cred c? este o coiniden?? faptul c? de 23 de ani ncoace, toate combinatele, intreprinderile, fabricile care produceau ceva ce era c?utat ?i avea valoare, industria chimic?, petrolier?, agricultura, industria na?iona?? de armament, energia, transporturile, metalurgia, industria de ma?ini ?i utilaje au c?zut toate, s-a ales praful de ele, au disp?rut a?a neplanificat.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul flota comercial? (a patra din lume la nivelul anului 1989 - n.r.) a unei ??ri poate s? dispar? a?a dintr-o dat? ?i nimeni nu e vinovat de asta, ca ?i cum ar fi disp?rut sau ar fi fost vndut? pentru c? nu mai aveam nevoie de ea, f?r? s? punem nimic n schimb.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? toate combinatele siderurgice ale ??rii au nc?put pe mna unor puteri str?ine, a reprezentan?ilor unei ??ri care nici acum, dup? 100 de ani nu ne-a napoiat tezaurul dat spre p?strare. Nu cred c? este o coinciden?? acest act de tr?dare na?ional?.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? de 23 de ani, nainte de fiecare mandat de pre?edin?ie sau alegeri, candida?ii principalelor partide ori trimi?ii lor, fac vizite mai mult sau mai pu?in oficiale n ??rile licuricilor".
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? la conducerea ??rii, n parlamentul Romniei, n guvern, la pre?edin?ie, apar mereu persoane cu dosar penal, afla?i n cercet?ri, cu dosare de plagiat, incompatibilit??i, persoane ?antajate ?i ?antajabile, a c?ror probitate moral? este nu numai ndoielnic? ci de-a dreptul scandaloas?. Numai bune de manipulat.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? din toat? justi?ia romn? sunt ale?i n fruntea ei exact cele mai controversate pesoane, dar reevaluate, unii cu procese pierdute la C.E.D.O. pentru abuz, c? nu mai avem judec?tori buni n Romnia nct suntem nevoi?i s? numim procurori pe post de judec?tori la C.C.R., sau c? dintre to?i juri?ti Romniei, cel mai bun de ministru al justi?iei este o rud? a primului ministru, a?a cum cel mai bun pentru func?ia de ?ef al St.M.G. este un nepot al so?iei pre?edintelui.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? to?i escrocii interna?ionali investesc n Romnia, c? ace?tia sunt desemna?i s? negocieze privatiz?ri" strategice din Romnia.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? din toate privatiz?rile efectuate, nici una nu a reu?it ?i toate intreprinderile privatizate au ajuns n faliment, c? practic nu mai avem nimic care s? mearg? n aceast? ?ar?, nici energie, nici transporturi, nici industrie de armament, nici p?duri, ?i n curnd, nici ape, care vor fi otr?vite prin metoda R.M.G.C. sau Chevron.
- Nu cred c? este o simpl? coinciden?? faptul c? sistemul educa?ional este la p?mnt, c? renumita ?coal? romneasc? nu mai exist?, c? ?coala romneasc? scoate numai Ebe" ?i Mareani", a?a cum se exprima eufemistic primul ales al ??rii, realizatorul unei capodopere". Nu este o coinciden?? faptul c? n loc s? ridic?m stacheta nv???mntului, noi c?ut?m solu?ii s? d?m ?i pro?tilor diplom?, s? avem nu numai pro?i cu diplom? cum deja avem, dar ?i diplome pentru pro?ti.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? nu mai avem industrie de ap?rare, nu mai avem armat?, nu mai avem cu ce ne ap?ra ?ara am transformat gradele militare n cocarde pe umerii prietenilor ?i slujitorilor politici, c? generalii armatei intr? n pu?c?rie mai repede dect membrii clanurilor mafiote, c? armata, ca ntreg poporul este dezbinat?, ajungndu-se ca militarii s? fie considera?i coada de topor, sau minerii" unui partid sau altul.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? se d?rm? spitale ?i se nmul?esc cimitirele, c? doctorii ne pleac? n str?in?tate, iar n ?ar? ne umplem de reprezentan?ii a sute de misiuni evanghelice" care g?sesc aici toate condi?iile pentru ndobitocirea celor cu diplom? de prost.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? n loc s? fim uni?i, n loc s? ne manifest?m ca o na?iune suveran?, noi ced?m suveranitatea unor organiza?ii sau structuri care nu urm?resc dect spolierea acestei ??ri ?i ne mai ?i federaliz?m sub deviza cu ct le d?m mai mult din ceea ce mai avem, cu att vom primi ?i noi cte ceva de ros".
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? numai la noi se vorbe?te de autonomie, regionalizare, drepturile minorit??ilor n timp ce n alte ??ri, curios, nu sunt astfel de probleme, de?ii romnii din alte ??ri nu au nici ?coli n limba romn?, nici universit??i ?i nu sunt nici l?sa?i s? ?i foloseasc? limba romn? n administra?ia local?, dar s? mai fie declarat? limba romn? ca limb? oficial?.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? nu mai avem nimic ?i ne pierdem treptat ?i con?tiin?a de neam a?a cum nu este o coinciden?? nici faptul c? din toat? biblioteca Romei au disp?rut" f?r? s? se ?tie cum, exact volumele care vorbeau despre daci.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? p?mntul sfnt al vechii Dacii, toate centrele energetice ?i spirituale ale acestui p?mnt, Mun?ii Or??tiei, Mun?ii Buz?ului, Bucegii, sunt cercetate, investigate, scormonite, luate n arend? sau cedate pentru dezvoltare" turistic?, sau pentru antrenamente militare" reprezentan?ilor unor ??ri care n toat? istoria ne-au adus numai bucurii".
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? toate guvernele ?i conducerile partidelor, candida?ii la pre?edin?ie aveau ?i au n componen?? sau erau ?i sunt membrii ai unor loji masonice.

n urm? cu dou?-trei s?pt?mni, a explodat ?tirea c? serviciile secrete americane au determinat marile firme IT, marile site-uri s? le pun? la dispozi?ie datele ?i coresponden?a cet??enilor pe care ei i consider? dangero?i" f?r? a fi dovedi?i, f?r? a nici o justificare m?car ?i nu numai de la ei din ?ar? ci din ntreaga lume. Europa a reac?ionat. Unele ??ri cer explica?ii. Altele dau aprob?ri.

n urm? cu cteva zile, Romnia a fost vizitat? de conduc?torii serviciilor secrete din cele mai puternice state ale lumii. Cine ?tie cum se planific? aceste vizite cte m?suri de securitate ?i discre?ie se iau cu ocazia acestor vizite, ?tie c? este imposibil ca cele dopu? vizite s? nu aib? leg?tur? ntre ele, pentru c? altfel ar fi fost decalate n a?a fel nct s? nu existe nici cea mai mic? b?nuial? c? s-ar fi putut vedea. De la vizita celor doi, n Transnistria au renceput problemele, ru?ii si-au adus aminte de transnistreni. Romnii nu.

Acum dou? zile, yahoo mail a cerut clien?ilor s?i s? ?i reinnoiasc? parola, s? o schimbe pretextnd o mbun?t??ire" a serviciilor de securitate a contului. De dou? zile RDS-RCS (cel pu?in n Craiova), nu mai merge, a c?zut unul din servere". Vor urma alte ora?e.

Mai crede cineva n coinciden?e?

Grafica - Ion M?ld?rescu

 
Miron Scorobete   
Duminică, 23 Iunie 2013 19:57

Citeşte mai mult...n calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscut? ?i sub denumirea de Snziene sau Dr?gaica. De?i sunt asociate sarb?torii cre?tine a Na?terii Sfntului Ioan Botez?torul ?i a Aducerii Moa?telor Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, Snzienele ?i au originea ntr-un str?vechi cult solar. Probabil c? denumirea este preluat? de la Sancta Diana, zei?a silvestr?. Snzienele erau considerate, nc? din vremea lui Cantemir, ca reprezent?ri fitomorfe (Florile de Snziene) ?i divinit??i antropomorfe. n credin?a popular?, Sanzienele erau considerate a fi ni?te femei frumoase, ni?te adev?rate preotese ale soarelui, divinit??i nocturne ascunse prin p?durile ntunecate, neumblate de om. Nu este exclus ca n vremuri ndepartate popula?ia din mun?i s? se fi ntlnit la momentele solsti?iale (Snzienele) sau echinoc?iale pentru a s?vrsi ritualuri nchinate Soarelui. Megali?ii din Mun?ii C?limani pe care s-au descoperit nsemne solare (rozete, soarele antropomorfizat), pot fi m?rturii n acest sens. Conform tradi?iei, Snzienele plutesc in aer sau umbl? pe p?mnt n noaptea de 23 spre 24 iunie, cnt? ?i danseaz?, mpart rod holdelor, umplu de fecunditate femeile c?s?torite, nmul?esc animalele ?i p?s?rile, umplu de leac ?i miros florile, t?m?duiesc bolile ?i suferin?ele oamenilor.

Spre deosebire de Rusalii, care sunt reprezent?ri fantastice aduc?toare de rele, Snzienele sunt zne bune. Dar ele pot deveni ?i forte d?unato?re, lovindu-i pe cei p?c?to?i cu lan?ul Snzienelor", pot strni din senin vijelii, pot aduce grindin?, l?snd cmpul f?r? de rod ?i florile f?r? de leac. n ajunul sau n ziua de Snziene se ntlneau practici ?i obiceiuri de divina?ie, de aflare a ursitei ?i a norocului n gospodarie.

n diminea?a de Snziene, nainte de r?s?ritul soarelui, oamenii strngeau buchete de Snziene pe care le mpleteau n coroni?e ?i le aruncau pe acoperi?ul caselor. Se considera c? omul va tr?i mult n cazul n care coroni?a ramanea pe casa sau, dimpotriva ca va muri repede, atunci cand coronita aluneca spre marginea acoperisului sau cadea de pe acoperi?. Fetele strngeau flori de Snziene pentru a le pune sub pern?, n noaptea premerg?toare s?rb?torii, n credin?a c? ?i vor visa ursitul. n unele zone fetele ?i f?ceau coroni?e din Snziene pe care le l?sau peste noapte n gr?dini sau n locuri curate. Dac? diminea?a g?seau coroni?ele pline de rou?, era semn sigur de m?riti? n vara care ncepea.

Gospodarii ncercau s? afle care le va fi norocul la animale, tot cu ajutorul florilor de Snziene, n seara din ajunul s?rbatorii ag??au cununi de Snziene la col?ul casei, orientat c?tre r?s?rit, ?i dac?, a doua zi, n coroni?e erau prinse fire de p?r de la anumite animale, sau puf/pene de la p?s?ri, considerau c? anul va fi bun mai ales pentru acestea. Florile culese n ziua de Snziene prinse n coroni?e sau legate n form? de cruce, erau duse la biseric? pentru a fi sfin?ite ?i erau p?strate, apoi, pentru diverse practici magice.

S?rb?toarea Snzienelor care marcheaz? mijlocul verii, era considerat? ?i momentul optim pentru culegerea plantelor de leac. Tot acum se f?ceau previziuni meteorologice: n func?ie de momentul n care r?s?rea Constela?ia G?inu?ei, se determina perioada prielnic? pentru sem?natul graului de toamn?. S?rb?toarea Sanzienelor mai este cunoscut? n popor ?i sub denumirea de Amu?itul Cucului. Se crede c? atunci cnd cucul nceteaz? s? cnte nainte de Snziene, nseamn? c? vara va fi secetoas?. Pentru a fi s?n?to?i ?i avea spor n munc?, n acest moment de nceput al seceri?ului, oamenii se ncingeau peste ?ale cu tulpini de cicoare. Pentru a fi pl?cute feciorilor, fetele se sp?lau pe cap, n aceasta zi, cu fiertur? de iarba mare. Pentru a sc?pa de boli, fetele ?i nevestele se sc?ldau ritual n ape curg?toare, iar pentru a se umple de fertilitate, femeile se t?v?leau, dezbr?cate, n rou?, diminea?a, nainte de r?s?ritul Soarelui. Pentru alungarea spiritelor malefice se aprindeau focuri n care se aruncau substan?e puternic mirositoare, se buciuma ?i se striga n jurul focurilor. Pentru pomenirea mor?ilor se fac pomeni mbel?ugate ?i se pun flori mirositoare pe morminte.

De Snziene au loc blciuri ?i iarmaroace, n trecut, un bun prilej pentru ntlnirea tinerilor n vederea c?s?toriei. Printre cele mai renumite trguri se num?ra cele de la Buz?u, Foc?ani, Cmpulung Muscel, Buda, din judetul Vrancea, Ip?te?ti-Olt, Pite?ti, C?rbune?ti-Olt, Giurgeni-Ialomita, Bro?teni-Mehedin?i) ?i, cel mai cunoscut, Trgul de Fete de pe Muntele G?ina.

De Snziene

Dr?gaica sau Snzienele este o s?rb?toare precre?tin? al c?rei nume vine de la Sancta Diana, singura zeitate p?gn? c?reia, n limba romn?, i s-a atribuit calitatea de snt?", rezervat?, cu aceast? excep?ie, numai sfin?ilor cre?tini: Snt?m?rie, Smpetru, Sntoader, Snmihai, Sntandrei. De ce aceast? favoare acordat? numai Dianei? Pentru c? romnii au iubit-o cu deosebire, ea fiind de-a lor. Mama ei, Latona, era din ?ara hiperboreilor, adic? din Dacia. Geloas?, Hera nu o l?sa s? nasc? nic?ieri ?i biata Latona umbla de colo-colo cer?ind ad?post, a?a cum, mai trziu, legendele romne?ti o nf??i?eaz? n aceast? postur? pe Maica Domnului. O singur? insul? izolat? ?i pustie, Delos, a primit-o ?i acolo s-au n?scut gemenii Apolo ?i Diana. Ei, dup? mitologia greac?, ?i aveau sediul n Olimp (care era munte trac ?i pe coastele c?ruia Odobescu a g?sit sate de romni), dar, dup? aceea?i mitologie, Apolo revenea n patria mamei lor la fiecare 19 ani, iar Diana cu arcul n mn? ?i cu toba doldora de s?ge?i umbla, nconjurat? de amazoane, pe malurile Dun?rii ?i prin p?durile din Carpa?i. Demult, se ?tia c? n diminea?a de Snziene, Soarele joac?" (eu l-am v?zut jucnd). Noi nu putem petrece Rusaliile f?r? s? lu?m de la biseric? spice de gru sfin?ite. Este un simbol cre?tin, pentru c? firele de gru simbolizeaz? via?a, iar la Rusalii noi s?rb?torim Pogorrea Duhului Sfnt, D?t?torul de via??". Dar aceste spice de gru ne coboar? ?i mai mult n timp. n vechime, Ziua Cincizecimii, Rusaliile, la evrei era un praznic agrar ?i se mai numea yom habbikkurm, ziua primelor roade". Referindu-se la hiperborei, Pausanias spune: Aceste roade, primele ap?rute, ei le ascund n tulpini de spice de gru." Dar cine erau acei hiperborei (nordici) care ?ineau la o att de mare cinste spicele de gru? Herodot i identific? tocmai dup? acest ritual atunci cnd, referindu-se la femeile din Tracia, afirm?: Ori de cte ori jertfesc Dianei Regina (a c?rei s?rb?toare e la Snziene, n preajma Rusaliilor) nu s?vr?esc ritualul f?r? paie de gru". F?r? s? v? gndi?i, f?r? s-o ?ti?i, ducnd la Rusalii n mn? spicele de gru, v? afirma?i nu numai apartenen?a la religia cre?tin? ci ?i identitatea tracic?, hiperboree.

La mul?i ani tuturor Dianelor ?i Snzienelor de ziua lor!
La mul?i ani tuturor hiperboreilor care mai ?in Snzienele!
La mul?i ani tuturor frumoaselor care de Snziene poart? iia str?moa?elor noastre hiperboree

Surse: CrestinOrtodox.ro ?i Dacia edenic?

Grafica - Ion M?ld?rescu

 
O lacrim? ascuns?
Felicia Nichita-Toma, Cern?u?i, Bucovina   
Duminică, 23 Iunie 2013 19:51

Citeşte mai mult...Cu mai mult dor ?i triste?e n suflete am venit ?i de aceast? dat? la comemorarea celor 124 de ani de la trecerea n eternitate a Luceaf?rului poeziei romne?ti, bucuriile fiindu-ne umbrite ?i de vestea decapit?rii bustului Poetului, instalat cu dou? zile n urm? la Hliboca (Adncata), ?i de informa?ia comunicat? de dna Elena Vntu-T?r?eanu, directoarea Muzeului Mihai Eminescu", existen?a c?ruia e evident? doar prin fantoma deteriorat? a casei ilustrului om de cultur? ?i mentor al Poetului, c? a mai ap?rut un exponat" nou , un document cu urm?torul con?inut: din lips? de mijloace, autorit??ile ucrainene ?i Muzeul Etnografic Regional, al c?rui filial? este Muzeul Mihai Eminescu" , pn? ce nu pot sprijini finan?area repara?iei lui capitale. Iar dl D?nu? Hu?u, ?eful Direc?iei Jude?ene de Cultur? Boto?ani, ?i Ducu Mihai, membru al Societ??ii Culturale Romnii la ei acas?" din Trgovi?te, fosta capital? a ??rii Romne?ti, s-au referit la faptul c? suntem obliga?i s?-i p?str?m vie amintirea, c?ci prin Eminescu suntem ?i noi mai boga?i suflete?te, prin crea?ia Poetului ne cunoa?tem ?i ne pre?uim valorile na?ionale. Eminescu a tr?it ?i a creat pentru noi, continundu-?i existen?a spiritual? la Cern?u?i, anume prin aceast? cas?, mbr?cat?" n tr?iri ?i frumuse?i poetice. Or, anume aici tn?rul nv???cel Mihai Eminovici a ?i scris primele sale versuri - La mormntul lui Aron Pumnul" - dedicndu-i-le iubitului s?u dasc?l.

Ne men?inem pe verticala existen?ei - Romnia ?i Eminescu

Am visat ?i noi o alt? soart?, pe p?mntul Daciei str?bune, Eminescu-i steaua ce ne poart?" gndurile ?i aspira?iile n univers. Mae?trii Corului Drago? Vod?", sub nimbul Tricolorului, ?i cu el n suflet, prin vocile inegalabile ?i acordurile melodioaselor cntece patriotice ?i roman?e, ne-au emo?ionat pn? la lacrimi, nv?luindu-ne sufletele n oaza tulbur?tor de dulce a liricii eminesciene, f?cndu-ne s? ni se preling? o lacrim? de dor pentru Eminescu ?i la monumentul juvenil al Poetului din scuarul de lng? fosta Cas? Na?ional? a Romnilor, unde chipul Luceaf?rului s-aprinde tot mai viu sub cupola aromitoare a teilor n floare. O mare de flori i se a?terne la picioare, depuse de autorit??i, de reprezentan?ii misiunii diplomatice romne la Cern?u?i - viceconsulul Denisa Gabor ?i consulul Corneliu Cibotaru, de membrii delega?iilor din jude?ul Suceava - consilierul jude?ean Ioan Abutn?ri?ei ?i so?ia sa, Paraschiva, pre?edintele Societ??ii Culturale Pro Basarabia ?i Bucovina", filiala Arboroasa" (Vatra Dornei), din Trgovi?te - Gheorghe Popescu (pre?edinte), Ducu Mihai, Mihail Mihai, Claudiu Duica, Costic? P?un, membri ai Societ??ii Culturale Romnii la ei acas?", din jude?ul Boto?ani - D?nu? Hu?u, ?eful Direc?iei Jude?ene de Cultur?, Gheorghe Ciobanu, reprezentant al organiza?iei nonguvernamentale Euroconcept", actorul Florin Aioni?oaie, directorul Teatrului pentru copii ?i tineret din Boto?ani, jurnali?tii Cristian Lupa?cu ?i Gabriel B?la?a din ?ar?...

Deplasa?i la Hliboca mpreun? cu actualii ?i fo?tii colegi de breasl?, ziari?tii Nicolae Toma, Maria Toac?, Mihai Hu?cal ?i so?ia sa Lidia, Ion Cre?u ?i Dumitru Covalciuc, l-am convocat la sinceritate pe Nicolae ?apc?, vicepre?edintele Societ??ii Mihai Eminescu", unul din ini?iatorii instal?rii la Hliboca a bustului Poetului, deputat n Consiliul Raional, care a ?inut s? specifice c? sculptura a putut fi instalat?, n primul rnd, gra?ie n?elegerii ?i sprijinului acordat de Valeriu Rotar, pre?edintele Consiliului Raional, a deputa?ilor locali, care au votat aproape n unanimitate pentru", c?ci, doar cu un an n urm?, deputa?ii Consiliului Or??enesc Hliboca s-au pronun?at mpotriv?". Referindu-se la dispari?ia capului bustului lui M. Eminescu, Nicolae ?apc? ?i-a exprimat regretul c? n-a instalat aici, la bust, ?i o camer? de luat vederi. Or, poate era ndeajuns ca sculptura s? fie p?zit?, pn? a fi inaugurat?, de lucr?tori ai mili?iei, cum s-a procedat cu ani n urm?, cnd n centrul Cern?u?iului a fost instalat monumentul lui Mihai Eminescu ?i, cert lucru, nu se ntmplau asemenea fapte dubioase. Posibil c? atunci nu era nevoie nici de faptele eroice ale celor care au f?cut un alt cap temporar din ghips, nici de eforturile organelor de drept, care au descoperit crima" abia peste dou? zile, ?i, curios lucru, doar la dou? ore dup? ncheierea manifest?rii de comemorare, nici de nvinuirile autorit??ilor cum c? unele din for?ele politice caut?, cu orice pre?, s?-i mpiedice Ucrainei colaborarea ?i aderarea la Uniunea European?, nici declara?iile Organiza?iei regionale ???????", care n zadar a a?teptat ca puterea ?inutului s? anun?e n public denumirile partidelor, implicate n nimicirea bustului lui M. Eminescu. Mai mult de-att, ???????" pune accent pe faptul c? bustul Poetului a fost decapitat de persoane, rudele c?rora la alegerile parlamentare precedente, au efectuat o activ? agita?ie pentru deputa?ii din Partidul Regiunilor, c? n acest caz criminal sunt implica?i ?i unii lideri ai societ??ilor na?ional-culturale romne?ti din regiunea Cern?u?i. Iar duminica precedent?, Vai de biet romn, s?racul,/ nd?r?t tot d? ca racul"...

Cu privire la principiile politicii de stat n domeniul limbilor"

Dar ce e mai dureros, c? cei care ?i-au r?corit sufletele, mi-au sunat seara ?i m-au rugat s? nu scriu n ziar despre ce-i doare. Da, a?a e romnul nostru, cu vina mereu n crc?. Or, frica are ochi mari ?i nu ne-am debarasat nc? de ea, nu ne-am sp?lat nc? de p?catul tr?d?rii. Nu n zadar ne comp?timea Eminescu n Doina": Vai de biet romn s?racul,/nd?r?t tot d? ca racul". Cu un cuvnt de salut au fost prezen?i la manifestare membrii delega?ilor din Romnia, Ducu Mihai, D?nu? Hu?u, actorul Florin Aioni?oaie, poeta popular? Eugenia Ciocoboc, scriitorul Mircea Lutic, M. Zahariuk, ?eful A.R.S. Hliboca, M. G?iniceru ?i Valeriu Rotar, pre?edin?ii consiliilor regional ?i raional, Denisa Gabor, viceconsul la Consulatul General al Romniei la Cern?u?i, care a specificat faptul c? Eminescu face parte din fiin?a noastr? na?ional? ?i c? Romnia, prin valorile, prin personalit??ile de marc?, contribuie att la p?strarea ?i mbog??irea patrimoniului na?ional, ct ?i a celui european, valori n care a crezut Eminescu ?i la care aspir?m ?i noi. Ucraineanul Myhailo Gorbani, veteran al culturii, a recunoscut c? Eminescu e idolul lui, iar poeta ucrainean? Oleksandra Vozneak ?i-a exprimat marea admira?ie fa?? de opera Poetului ?i dorin?a de a studia facultativ n ?colile ucrainene limba romn? pentru a-i putea citi crea?ia n original. Arcadie Opai?, cel care a instalat al patrulea bust al lui Eminescu, a recunoscut sincer c? nu s-a mai ntlnit cu un asemenea vandalism, confirmnd faptul c? are deja consim??mntul autorit??ilor pentru a instala busturile lui Mihai Eminescu ?i a lui Iancu Flondor la Storojine?.

Preotul Ioan Gorda, parohul bisericii Sfntul Nicolai din Voloca, protopopul raionului Hliboca, a sfin?it bustul Poetului. Cnt?ri divine i-au n?l?at Luceaf?rului poeziei romne?ti corul b?rb?tesc Fiii Arboroasei" din Iord?ne?ti ?i membrii Corului Drago? Vod?".

Sursa: Zorile Bucovinei[1]
Foto: Nicolae H?uc?
Grafica: Ion M?ld?rescu

--------------------------------------------------------

[1]http://www.zorilebucovinei.com/news/show/207/

 
Medeea Marinescu - Art? contemporan?
Aurel V. Zgheran   
Duminică, 23 Iunie 2013 17:54

Citeşte mai mult...O stea care str?luce?te n semintunericul artei romne?ti contemporane

Pentru piesele ?i filmele care se mai joac? azi n Romnia se g?se?te rar cte o auster? margine de ziar unde sunt mpinse cronicile, de asemenea rare ?i tot mai pu?in agreabile, alc?tuite nu o dat? de c?tre cineva care mai nainte de a ncerca scrisul, nu ?tie bine s? citeasc?! A?a rare cum sunt, istoria le va memora pe cele care oglindesc arti?tii iubi?i azi - cnd ?i iubirea e rar? -, ca pe un pergament a?ezat la piatra de fundament a unei fort?re?e pentru rezisten?a culturii ?i artei. Produc?ia teatral? ?i cinematografic? actual? e esen?ializat? ?i reperat? n senza?ii subminate de profitul economic, mpotriva ?i dincolo de ceea ce e cuprins n caracterul operei care des?vr?e?te crea?ia uman? artistic?. ntr-un m?nunchi de aur al actorilor romni de azi, Medeea Marinescu e atomul mijloculului ?i unda efervescen?ei lui. E o artist? fascinant?! ntr-un imaginar conclav actoricesc ce nu s-a ntocmit ?i nu se va ntocmi vreodat? dintr-un conglomerat al contrariilor f?r? for?? gravita?ional? n jurul purit??ii artistice, Medeea Marinescu e unul dintre adorabilii copii de alt?dat? ai ecranului, care leag? actoria de povestea cea mai simpl? ?i deopotriv? fabuloas? a jucatului n film, la propriu, spontan, curat, nc? de la ?ase ani. Atunci ?i acum un chip fermec?tor ?i adorabil, a jucat ?i joac? roluri de via??, nednd impresia c? dincolo de faptul real ea poart? diferite m??ti ale diferitelor roluri. Pare ?i este redescoperitoare a personajelor n care fiecare se poate nchipui ntr-unul dintre roluri. n descrierea rolurilor actri?ei Medeea Marinescu nu se poate circumscrie vreun punct fundamental de referire evitnd adev?rul. Dac? fiecare artist are dreptul la mitul s?u, Medeea l are pe cel al farmecului. Are o frumuse?e n care se str?vede puritate ?i noble?e. Pe oglinda chipului ei sunt impregnate tr?s?turile ging??iei, educa?ia, bun?tatea, inteligen?a. n jurul ei ?i n?untrul ei arde ?i lumineaz? un spirit de sublimitate feminin?.

O actri?? din biografia c?reia r?sun? veselia copil?riei

Actri?e ca Medeea Marinescu dovedesc faptul c? scena ori platoul de filmare nu sunt o uzin?, c? de aici nu rezult? o produc?ie industrial?, ci o orbit? care lanseaz? n circuitul astral, stelele rampei. O alt? form? mai mare de libertate ?i atotputernicie a ve?niciei, de a ntrupa fragmentele frumuse?ii n om nu este acum foarte abundent?. F?r? nicio ndoial?, frumuse?ea are vrsta clipei, dar una dintre frumuse?ile actri?elor romnce, cu durata istoriei, are numele Medeea Marinescu! Este o actri?? din biografia c?reia r?sun? veselia copil?riei! Transla?ia jocului copil?riei n film, sub dependen?? de maturi, apoi a inteligen?ei, talentului ?i trudei sale, n filmul cultivat ?i studiat de ea, neseparat de har ?i munc? integrat? n ritmicitatea clipelor, aproape c? ncorporeaz? total pe omul Medeea, n actri?a Medeea Marinescu, iar pe actri?a Medeea Marinescu n omul Medeea, f?r? exces de individualizare, uneori fiind mistuit, ori recuperat unul n ?i de la cel?lalt. Este marginal? ?i necreatoare ruperea omului de artist. Tipul uman al Medeei este conceput ca o stare mplinit? a tipului artistic, etic ?i moral. Toate sunt un sumum al unei creion?ri largi. E ca un soare care ?i recupereaz? propria lumin? din oglinda cosmnosului, o lumin? niciodat? nghi?it? n adncuri negre. Este foarte talentat?, fermec?toare, generoas?.

Spiritul apar?ine infinitului ?i eternit??ii, iar templul lui este omul

Ce materie are poezia? Cuvntul! Ce materie are muzica? Sunetul! Ce materie are pictura? Culoarea! Ce materie are omul? Spiritul! Nu exist? spirit n afar? de adev?r, n afar? de timp, n afar? de spa?iu, n afar? de materie. Spiritul apar?ine infinitului ?i eternit??ii, iar templul lui este omul! Una dintre aspira?iile nnobil?rii spiritului omului corespunde crea?iei artistice. Canalurile prin care arta coboar? de la cosmos la om ?i urc? de la om la cosmos, sunt glasul, ochii ?i sufletul. Pe toate Medeea Marinescu le preia nc?rcate de har ?i le red? nc?rcate de aur? uman?. Preia cuvntul ?i red? aura uman? din cuvnt, preia sunetul pianului ?i red? aura uman? din sunet, preia frumuse?ea de la natura iubirii ?i red? aura uman? a frumuse?ii. Medeea Marinescu interpreteaz? magnific la pian dar, de?i a?a a crezut cndva, nu a urmat Conservatorul. Mi-am dat seama c? nu pot face pian ?i s? fiu actri??, mi-am dat seama c? dac? voi fi actri??, voi renun?a ncet, ncet, la muzic?". [...] Eram pn? n acest moment convins? c? voi face Conservatorul. Dar, cum spunea List, dac? nu cnt o zi, ?tiu eu, dac? nu cnt dou? zile, ?tiu cei din jurul meu, dac? nu cnt trei zile, ?tie toat? lumea. Nu te po?i men?ine n form? nef?cnd nimic. Nu puteam s? nu ating un pian dou? s?pt?mni. Dar actoria ?i consum? timpul pentru ea. Ce p?cat c? am att de pu?in timp s? m? mai ntorc la pian...!".

Cinema nseamn? echip?

Pl?tind acest tribut, Medeea Marinescu este o actri?? de teatru ?i film care a jucat cu succes n produc?ii romne?ti ?i franceze. Joac? de la ?ase ani, pe cnd nu n?elegea c? arta cinema-ului nu e mare dac? echipa nu are oameni mari. Azi joac? n?elegnd c? arta mare e canalizat? n forme umanizate, de la real ?i imaginar, dinspre creatori mari, nspre interpre?i mari, nspre suflete receptoare mari ?i reciproc. Cnd exist? aceast? ecua?ie a artei, ea se nso?e?te cu recompensa, cu jubila?ia, ntr-o l?rgire a perspectivei n care crea?ia, interpretarea ?i receptarea se laureaz? una pe cealalt?. Cinema - spune Medeea Marinescu - nseamn? echip?. Actorii sunt vrfuri de aisberg, dar dedesubt este o echip?: operator, regizor, scenarist... Am terminat Institutul de teatru n 1986 ntr-o perioad? n care teatrul romnesc se reconstruia. Problema mare a cinema-ului romnesc este azi c? nu ?i g?se?te publicul. Se fac zece, paisprezece filme pe an. Ce s? joci, ?i unde? E o cinematografie care cnt? pe o singur? coard?. Nu avem comedie romantic?, a?a cum sunt cele pe care le-am jucat n Fran?a. Avem nevoie de comedie romantic? adaptat? la situa?iile romne?ti. Sunt atras? de ceea ce e frumos ?i curat n via?a noastr?, nu de ceea ce e dur ?i agresiv. Actorul trebuie s? aib? unde, ce ?i cum s? joace. Este condi?ionat de acestea, ca atletul de o pist? de curs? lung?, pe care s? alerge. Dac? alerg?torul nu o are, nu numai c? se poate s? nu ajung? primul, dar se poate s? nu ajung? deloc la finnish".

Glastre n care nfloresc mu?catele spirituale

Interpretarea muzical? ?i actoriceasc? ale artistei Medeea Marinescu, ce sunt altceva, dac? nu glastre n care nfloresc mu?catele spirituale ale pianului, teatrului, filmului ?i poeziei?! Pianista ?i actri?a Medeea Marinescu reproduce n aceste flori spirituale propria floare a talentului ei, iar n m?sura n care aceasta devine spectacol ?i gal? a cinema-ului, c?rora Europa le nchin? cronici, este asimilabil? ntr-unul dintre meritele na?ionale ale uneia dintre personalit??ile noastre patrimoniale. A plecat n via?? cu ?ansa unei familii de cinea?ti (tat?l operator ?i mama machieuz?), dar a fructificat-o. Ast?zi familia ei are un m?rit sprijin moral n primul rd pentru cariera ei artistic?: so?ul George D?sc?lescu este cineast, una dintre surori (Medeea are dou? surori gemene) este scenarist?, iar fiul ei, Luca-Ion este izvorul dragostei celei mai mari ?i nt?ritoare n sprinturile spre victoriile vie?ii. Cealalt? sor? a sa este doctor stomatolog, stabilit? la Manchester.

Atunci cnd va fi r?spl?tit?, va avea n urm? un caier de ani ?i n fa?? doar o stea ngropat? n asfalt

Frumoas?, fin?, elegant?, inteligent?, Medeea Marinescu netributar? n nicuun fel cochet?riei", cum se descrie, detest? chiar cochet?ria, pl?cndu-i ?inuta u?or neglijent?, dar niciodat? nearanjat?, ca ?i cum nu mi-ar p?sa de mine". Medeea Marinescu este fermec?toare ?i cuceritoare. Am trecut prin situa?ii dificile pentru care nu g?seam solu?ii. Cel mai ngrozitor este s? nu g?se?ti solu?ii, s? nu g?se?ti n tine putin?a de a lua o hot?rrea s? te salvezi!" - m?rturise?te ea. Dar a biruit. Este o str?lucitoare actri?? romnc?. Cine, ns?, dintre diriguitorii no?tri pierdu?i n neant o vede ?i cine o apreciaz? a?a cum merit?? Cine dintre cei care au ca motiv de izbnd? nregimentarea politic?, iar ca sens ?i recompens? a bezmeticiei, conducerea ??rii spre haosul cultural, spre schimonosirea ?i moartea artei, ?i schimb? direc?ia, lund-o ca reper pe artista Medeea Marinescu?! De ce se a?teapt? ca arti?tii s? fie mpov?ra?i cu ani grei, sau s? moar?, spre a fi pomeni?i, dup? care sunt uita?i de tot? C?i ani trebuie s? aib? un artist de aur, cum e Medeea Marinescu, pentru a fi l?udat de un ministru? Oare c?i ani va avea artista Medeea Marinescu atunci cnd va primi o medalie de la un demnitar? Oare cum va ar?ta Medeea Marinescu peste cincizeci de ani? Va fi frumoas?, f?r? ndoial?, ?i atunci! Toate vrtstele Medeei vor avea str?lucirile lor! Dar e adev?rat, crud de adev?rat, c? atunci cnd va fi r?spl?tit?, Medeea va avea n urm? un caier de ani ?i n fa?? doar o stea ngropat? n asfalt. Puternicii vremii privesc n fa?? oamenii de valoare f?r? s? ?i dea seama c? asist? la mb?trnirea ?i drumul lor spre moarte. Abia cnd sunt nin?i de ani ?i ap?sa?i de griji, oamenilor de valoare li se dau stele pe asfalt. La nmormnt?rile lor se trage cu pu?ca! Dar ct le folose?te?

Sub ochii puternicilor de azi, actri?a Medeea Marinescu creeaz? roluri, se d?ruie, se consum? pentru cultura Romniei contemporane. E frumoas?, e tn?r?, e minunat?! E fericit?, are o familie superb?, se bucur? de succes profesional. Acum, cnd cei aminti?i mai sus, nu o v?d. Abia peste cincizeci, ?aizeci de ani, potenta?ii vremii, oamenii politici, cei care vor bate moned? ?i cei ce vor distribui atunci medalii i vor ncununa ?i pe tinerii actori de azi.

Baza acestei adeveriri este ceea ce se ntmpl? ast?zi cu mul?i actori romni, bolnavi, f?r? bani de medicamente. Sunt omagia?i doar cnd se sprijin? n baston sau cnd dispar!

 
Marele Maestru (1)
Nicolae Rotaru   
Duminică, 23 Iunie 2013 17:40

Citeşte mai mult...Ce bine ar fi dac? a? putea s? spun: Aici mi-a fost dor s? tr?iesc, s? visez ?i s?-mi plantez florile ?i pomii! Ce bine ar fi fost! Dar nu s-a putut. N-a fost s? fie. Rentoarcerea n Adncata natal? din Lerodenii care m-au ales cet??ean de onoare, cum a f?cut-o ?i jude?ul din care fac parte, a r?mas un vis mereu reportat. Chem?rile urbaniz?rii ?i delirul scrisului mi-au interzis s? mai fiu eu nsumi. Mi s-a p?rut c? m-a transformat ntr-un eu n?iv?. Cu alte cuvinte, m-am d?ruit. Vou?, tuturor! Vou?, v?, vi, cum m?-nv??a profesorul de limb? natal?, Vasile Lica. Lui i-am d?ruit prima mea carte, pe el l-am condus recent n p?durea de cruci din C?lug?ri?a, unde, pesemne, l a?tepta cum se cuvine, veteranul de r?zboi Costic? Trucal?, tat?l meu, plecat acolo cu ani buni mai nainte.

Destinul a f?cut s? fiu un scriitor neauzit, nen?eles ?i, din start, sortit uit?rii. Un ignorat. Unul dintre numero?ii vis?tori de profesie h?r?zi?ii suferin?ei, damn?rii. Unul dintre creatorii vocali c?ruia i s-a vrt pumnul t?cerii n gur?. Nu doar n evul cnd se ntmpla la fel cu to?i. Cu to?i, mai pu?in tocmai ?ia cei mai vocali ?i v?ic?ritori ?i acuzatori de azi, care s-au exprimat ?i au profitat... ?i atunci ?i, mai ales, acum. ?sta a fost ghinionul meu. Destin-ghinion. Drept care, am zis ?i ar trebui chiar a?a s? fie: a venit ?i vremea mea. A?, alte vremuri, aceia?i de vreme v?muitori...a?a zicnd, vremuitori... ?i acelea?i vremelnicii. Pierz?tor ?i c?tig?tor din pierdere, deh! Damnatul natului, cum mi zicea cndva, la Cmpina nceputurilor mele o?tene?ti, Scriitorincul, prietenul de atunci ?i priorul cel mare de azi, cunoscut drept Nell Roth, unul dintre capii Asocia?iei Confreriilor Salvatorilor Uniunii Planetare.

Deci m-am d?ruit vou? celor surzi ?i orbi ?i s?tui. Ghiftui?i de dureri ?i neajunsuri, de r?bdare ?i resemnare, de neputin?? ?i plictis, cum s? mai pute?i accepta, nghi?i, savura textele mele mustind de acelea?i realit??i, supurndu-le acelea?i r?ni, inspirnd aceea?i solidaritate ntru suferin?? ?i nemul?umire, ntru damnare ?i frustr?ri, ntru schilodire ?i ignoran??.

Ce bine ar fi dac? a? mai putea s? spun: Aici, n ?ara mea, mi-e dor nebun s? vie?uiesc ?i s? invit la conviviu oamenii, p?s?rile, dobitoacele, gzele, pomii, plantele...
Nu mai pot. Nu se mai poate. Am pierdut ?i anii et??ilor putirin?ei ?i orice n?dejde, dar mai ales orice motiva?ie, scop, satisfac?ie. Morutua sum! Am fost furat. Golit de mine nsumi. De propria via?? ?i vigoare, de vrere ?i fapt?, de zel ?i deziderat. Sunt o usc?tur?, o fleandur?, un nimic, o inutilitate. Sunt adus la stadiul de fosil?, nc? vie, de individ expirat, de inutilitate ?i ncurc?-lume, de de?eu uman.

Cui s?-i mai nduplec sentimentul, cui s?-i mngi privirea, cui s?-i mai ncnt auzul? Cine mai are nevoie de e?afod dac? s-au terminat condamna?ii la moarte? ?omajul c?l?ilor este realitate. Cadavrele vii au devenit biete moa?te.

Ce bine ar fi, dac?... Dac? ce? ?i ce dac?? Iar dac? mai vorbe?ti mult ... Eu ?i tot eu. Cine ?tie care dintre noi? Din noi. Cine ?tie ce po?i s? mai pa?i... Nu ?i-a ajuns accidentul, ncle?tarea cu begler-bei-ul cu Mer?an din care ai ie?it al doilea ?i doi ntr-unul?...

Am t?cut... Nu mult... Nu de tot... Viu post-mortem (romanul acelei nefaste?e dintr-o mar?e cu ceasuri rele achizi?ionate de mine, la anul dou?-mii-zero-sute-unsprezece) nu e doar un titlu de carte, ci o stare de a fi, un modus-post-operandi-pro-vivendi. Ame?it, fle?c?it, simt smiorc?ituri n creier de parc-a? avea ap? n cizme... labil ca un r?zgndici ce sunt (tot Scriitorincul mi-a g?sit aceast? porecl?) bntui de acolo, acolo ca o musc? beat?. Chiar am mb?tat o musc?, am turnat sirop de vi?ine peste care am picurat palinc? ntr-o farfurie ?i am l?sat-o s? se-nfrupte. Dup? cteva clipe a decolat ?i a intrat n vrie. ntr-o asemenea vrie de elicopter cu coada ... decapitat? sunt eu. Nu mai am chef de fasoane ?i fandoseli. Nici de-ale mele, nici de-ale Telei... Cineva mi ?opte?te neprotocolar ?i imperativ: Go way! ?i dispar. Ies afar'. ?i m? car. Abia m? mai car din pricina hoitului care sunt ?i al ghe?u?ului care e. Sunt, de altfel, trufa? nevoie mare. Un desfrnat ce-?i zice boem. Un gndici-r?zgndici cu ochii dup? gagici. ntr-o n?iruire care sunt cinci hobby-uri? dup? lectur? ?i plaivaznit? a? scrie gagici, gagicu?e ?i ga?peri?e! Fante iubitor de fante! Am mai spus undeva, dac? nu cumva tot n acumularea asta de cuvinte. mi place s? m? rup n figuri: pe facebook, la clas?, acas?, pe strad?, la pia??... Mascul feroce, ce mai! Ferocitate cu p?rul alb ?i cu piei atrnndu-mi... Maniac, mbroboditor, freca-mega! Traficant de damfuri, fumuri ?i miresme. Mo? aromat, fustangiu alegnd dup? m?mici n blugi. ?terpelitor de complimente. ?iret f?r? pantof, nu f?r? ?iretlic. M? smiorc?i, m? cci, m? dau de ceasul mor?ii. O pramatie, la urma urmelor. De fapt, un nimeni. Ranchiunos, ar??gos, moroc?nos. n timpan se zbate ritmul de la maneaua lui Garoy (aceea?i vecin de sus) cu care mi-a agrementat seara. Parc-ar fi un fierar care d? cu barosul ntr-un drug ncins. Cioca-boca, boca-cioca! Cei pe lng? care trec parc?-s fantome. Num?r?tori de zile r?mase pn? la ultima absen??. Motivat?. Lipsa pricinuit? de apocalips?.

Viitorul sun? bine!" gl?suia un slogan comunist. Viitorul nu mai sun?! gl?suiesc eu f?r? pic de ecou. Cele ?apte minuni ale lumii sunt: a vedea, a auzi, a mngia, a savura, a sim?i, a rde ?i a iubi! gl?suie?te o feti?? de vrst? pre?colar? la o emisiune unde, de obicei, copii spun lucruri tr?snite. ?i eu sunt un tr?snit. Poate, unde-mi scap?r? mintea ca fulgerul. Ha, ha, ha! Care minte? Care dintre noi minte? am vrut s? zic. Eu spun adev?ruri. Adev?rul nu se spune. El e. Adev?rul adev?rat. Fiindc? e, ntr-adev?r, ?i un altul. Revelat! (Mai vrei, domni?oar? reporter s?-mi iei interviu pentru emisiunea Via?a spiritual? de la Televiziunea public?? Mai vrei s?-?i r?spund ca un bun cre?tin? O faci pe riscul t?u!)

Asta e: Descartes cu ndoiala lui dialectic? e vinovat. ?i dup? ce c?-mi sacrific neuronii pentru asta, mai ?i scriu ce gndesc. De pild?, fiindc? mi s-a p?rut c?-l v?d la pupitrul vagonului motor al trenului galben f?r? cai, azi, metrou, ieri, fost tramvai" pe nefericitul fost subordonat de la Cmpina (caporalul Vulpe) care ?i-a ucis mama ce a alunecat pe ?ine, n sta?ia Obor, m-am apucat s? inventez posibile personaje de roman, botezndu-le cu nume animalice: Vulpescu, V?caru, Cinescu, Dihoreanu, Lupescu, Ursei, Iepureanu, C?praru, Aricil?, Cerbureanu, Viezuroiu... Despre Arm?s?reanu, c?prarul fost malaxist din Valea Seac? (chiar dac? Malaxa a devenit, via 23 August, uzinele Faur!), M?g?rea??, vecinul lui cel cu mna lung? ?i iute, care a tot fost chiria? la mititica, elevul-sergent Ieparu de la Sibiul epoletiz?rii mele celei dinti sau despre Nelu Mota-Mot?nelul prodecanul de la Academia Bravus, nu mai aduc vorba. Nici bomba cu sec?ric?, rom, tescovin?, ?libovi?? ?i molan La ?oricei, din Adncata, de?i este n aria tematic?, nu mai merit? adus? n prim-plan, fiindc? aici s-au dezlegat multe limbi, ceea ce a dus la numeroase re?ineri ?i corec?ii aplicate la postul de mili-poli?ie de plutonierul-agent ?ef Negulici, cel ce se potrivea la nume cu scopitorul de porci din comun?. Azi, e drept, n birtul supravie?uitor, evolueaz? alde Mi?ilic?, veteranul alimandrocului care neavnd dup? ce bea ap?, gole?te pahare cu tr?sc?u, comandnd n versuri: nc-o votc? puturoas?,/ Ca s?-mi ?in? pn-acas?!" Hai, doar una, ?i m? duc,/ C? vine George Co?buc!"

Dormitnd la o mas? slinoas?, nv?luit? n damfuri puturoase ?i fum de tutun, se afl? pensionara Doli, pe care cte unul d? s? o ntrebe ceva: Fii bun?, stimat? domni??... P?i ce, ?i se pare c? nu sunt bun?, b?i pr?ovlahule?" r?spunde printre sughi?uri fosta div? rural? ?i borfelin? felin?, strnind rsetele ?tirbe ale asisten?ei tabagico-alcoolice.
Ce bine c-am renun?at la iarba lui Nicot ?i la licorile pentru pup?zatul v?zului. Nu mai m?-ndog??esc cu personajele boemei vulgare, cu debusola?ii consumului lichidelor halucinogene. Animale, para?ute, f?e, farfuze, mahalagioaice, rapandule, pi?ipoance, taurine, mitocance, borfeline care nu mai au nimic sfnt: se-ntind cu cine e dispus s? le co??iasc? n cimitir ?i-?i fac nevoile printre morminte," explic? Tela cu gndul la campioana Mangica-Virginica, cu ochii la urma?a aceleia, pisicoasa Doli?oara Cocodichii ?i cu imaginea Moldei zis? ?apache (poftim, denumire tot din ?arc ?i din obor) care a intrat n crcium? purtnd pantofi cu toc cui, s-a mpiedicat ?i a fotografiat la minut ?i panoramic, to?i mesenii care s-au uitat ntre haidaracele ei. Vizavi de acest pericol, la nem?i este semnalat printr-un semn de circula?ie care interzice acest tip de nc?l??minte! La nem?i, dar, vorba cntecului interpretat de Furdui Iancu: noi suntem romni! Romni de tot rahatul, baliga ?i c?c?rezele, turm? care rabd? fecalizarea ??rii, sortirea de hazna venit? din neo-politica de exploatare ?i dictat!" cum spune oracolul de Colentina, Ninel Maronic?-Din?il?, fost turn?tor dublu: la mili?ie ?i la secu. Romni care accept?m din mna romilor ntreprinz?tori f?r? certificat de produc?tor, oferte de tarab?: de la miei de Pa?ti cu gheare ?i canini la porci de Cr?ciun care, dac? ar mai tr?i, ar face precum patrupedul c?l?rit le Mntuitorul Iisus la intrarea n Ierusalim.

R?zgndici sau r?zgnditor, de la un timp, am schimbat parcul preferin?elor cu un p?rcule? al tenta?iilor. Asta, dup? ce am comis o n?b?d?ielni??" demn? de trecut cu vederea. Adic? de a fi f?cut? public?. Ideea mi-a venit n parcul Ghintuita, unde rondurile policrome sunt agrementate cu pancarte pe care scrie: Nu rupe?i florile! Amend?: 50-100 lei".
Am prelucrat o asemenea pl?cu?? albastr? cu text alb rezultnd un nou avertisment: Rupe?i florile! Amend? 5-10 lei!" Mo? cu idei. Adic?? N-a?i ghicit. Efectul (mai ales printre teribili?tii tineri, nu ?i printre analfabe?ii brune?i care rup, fur?, ?parlesc ?i revalorific? n folos personal orice se poate din domeniul public sau privat!) a fost ?ocant. La fel ca acel anun? (Am cinci guri de hr?nit ?i sunt nev?z?tor!") care, schimbndu-se (Ce mult mi-a? dori ?i eu s? v?d spectacolul nfloririi ca voi!") a umplut cu bani p?l?ria nevoia?ului cer?etor.
A?a suntem obi?nui?i. Aten?ia ni se toce?te ?i ni se disipeaz?. Dac? e ceva nou, ?ocant, anormal atunci, aten?ia, redevine activ?. La fel, ?i sensibilitatea. Devenim ?i noi mai sentimentali, mai interesa?i, mai participativi.

Nu atinge?i stlpii, nici chiar firele c?zute la p?mnt! Pericol de moarte!" Acest avertisment scris pe pl?cu?e sau direct pe supor?ii de sus?inere a re?elelor electrice, copil fiind, l-am transformat adesea (atingnd stlpii) n text afirmativ: Atinge?i stlpii cu firele c?zute la p?mnt. Nu se-ntmpl? nimic. Norocul meu. C?tig din posibila pierdere. Ghinion reportat. E o vorb? care spune c? ceea ce e interzis strne?te curiozitatea. P?catul originar, deh. Rvna Evei ?i nenfrnarea primei femei la tenta?ia ?arpelui. ?arpe f?r? ?erpoaic?! De aceea, n lumea modern?, interdic?iile imperative au fost nlocuite cu recomand?ri. E drept c? din aceast? cauz? (a lipsei de receptivitate, a tarelor morale, a caren?elor educative) s-a ajuns ca ?i-n cazul prevederilor legale s? se recurg? la tocmeal?.

Eu r?mn, totu?i, la formula op?ional?, la oferta alternativ?. Prefer explica?ia (Fumatul poate ucide") dect interdic?ia (Fumatul oprit!"). Eu, c?ci colegele mele ?erpoaice de la Academia Bravus sunt insensibile la orice restrictie-interdic?ie anti tabagic?. Ba, a? recurge la recomand?ri de genul: Nu pierde?i timpul f?cnd mi?care. Mai bine sta?i n fa?a unui computer de unde afla?i c? sedentarismul produce obezitate, iar aceasta gr?be?te moartea. Alege?i s?-ncheia?i socotelile cu lumea mai rapid ?i mai informa?i! Ca mine, cel ce scriu ?i ca voi, cei ce citi?i!" ?.a.m.d. ?i care, totu?i, mai ?i evadez n peisaj. n p?rcule?ul dominat de C.C., adic? de statuile lui Creang? ?i Caragiale, cum am mai spus. n fapt de sear? cnd, aici, n parcul Motodrom, platanii mi par spnzur?tori. Candida?i la sinucidere nu sunt. Doar ni?te ciori. ?i doi puradei ciorditori. Se-nvrt pe alei. Mai aveau pu?in ?i terminau de scos din ?uruburi ?i bol?uri o banc? cu blat de fier. S-au orientat ?ig?nu?ii. P?i cine se mai a?eaz? pe-o a?a vreme pe b?ncile reci? Pn? la prim?var? e timp, se-adun? ?i bani c-avem guvern nou, pentru alte b?nci. Aceia?i brune?i l-au furat din cimitirul megie? pe Christos cu crucea pe care era r?stignit, cu tot. In?i f?r? nici un Dumnezeu. Cred c? de s-ar reintroduce pedeapsa capital?, nici gloan?ele nu s-ar mai lipi de ei. I-ar ocoli!

Drdi. Nu pot duce tratative cu Baba Iarna. Ct sunt eu de Mo? Cocolo?. Havuzul cu pe?ti ?i ??nitori dintre Caragiale ?i Creang? (statuile) e gol. Aaa, nu mai are nici ??nitori. ntreprinz?torii fierului vechi ?i, mai ales, ai bronzului ?i dau arama pe fa??. Dac? e criz? de plumb. De plumbi. De prevederi legale. ?i de ap?r?tori de lege. Poate tot din aceast? cauz? francezii, italienii, suedezii pl?tesc bani grei s? ne primim solii sufletului c?nit napoi. De-aia finlandezii, olandezii, nem?ii, belgienii se opun s? intr?m n Shengen. Lui Nenea Iancu (bustul) i s-a a?ezat pe p?l?ria alb? un gugu?tiuc. Pe zulufii lui Nic? a lui ?tefan a Petrii (statuie cu copii de mn?) se ciorov?iesc dou? vr?bii.

Pentru mine acest parc etalonat e un must, cum zic anglofonii 'tu-i il faut c? trebuie al m?-si! M? plimb, m? refri?ez, m? relaxez, dar ?i incomodez.
Ce gura m?-sii cat? hodorogul ?la-n parc la ora asta, t?ticu?" zice un puradel.
Nu ?tiu, frate. Dup? cum s? uit? e limb?!" conchide cel?lalt.
A?a-mi trebuie! i dezam?gesc pe-amndoi. Ies ?i pier ca m?garul n cea??. Chiar e cea??. Un boschetar se cufurea lng? ghereta toilette ecologique. ?i-acela m? bomb?ne?te c? l-am deranjat. Continui drumul prin lumea mea de periferie. Lume de c?cat. Care parc?-mi strig? prin guri agrementate cu vuvuzele, ca pe-un stadion: Car?-te, mo?uleeee! Go way!
G?sesc n buzunarul gecii (canadian?, alendelon, scurt?, nici nu ?tiu ce port) s?mn?a de dovleac t?m?duitoare de prostat? bolnav?. Sufletul! Minciun? naturist?. Sparg, ron??i, scuip. Nu m? vede nimeni. Lumea ori e n cas? la c?ldur?, ori n pia?? la cump?r?turi, ori la serviciu tr?gnd din greu pentru crei?arii cu care s? astmpere foamea nepotolitelor guri.
Zigzaghez ?i slalomez. Parc? schiez, parc? patinez. Nu eu. mi patineaz? mintea. E plecat? cu sorcova pe patine. Nu ?tiu de ce se zice patina timpului. Unde se spune (poetic, dar gre?it) c? vremea trece, vremea vine.
Salut, vecine? Ce faci, ce-?i face nevasta?" l ntreb pe str?vechiul legionar, vechiul turn?tor de penitenciar ?i actualul revolu?ionar nonagenar, a c?rui consoart? a fost externat? dup? o opera?ie grea.
Salut. Bine. Nevasta, cu manejul!" zice. Nu-l mai contrazic. Manej, menaj, tot un drac. La fel cum zice mama mineu n loc de menu!
Nu cumva supravie?uitorul are dreptate: habitatul n care tr?im e un manej! Mai ?tii? Avem comportament de animale supuse dresajului. Sunt pline vehiculele transportului n comun de boule, ?ap logodit, porcule, berbecule, m?garule, vaca dracului, scroaf?, gsculi??, animalo! O coleg? a consoartei mele Catela, era cunoscut? ca doamna educatoare Taurina. Se mai pot omologa drept personaje de menajerie ?i pisicu?o, pisioia?, p?s?rico. Arm?sar, taur comunal ?i mielu?el, dar ?i javr?, potaie, joian?, patruped?, jigodel...
Gfi printre patrupede bipede! dau s? gndesc cu stiloul. M? vntur prin fa?a decorului bocn?. Vntul se umfl?-n ?oalele pe care parc? le-am luat, dup? o ndelung? tocmeal? de la un telal. Nici nu pot umbla n frac printre zdren??ro?i. Sunt un Gavroche la senectute. Un tartor al mizerabililor. Am dreptul s? m? consider ca personajul lui Hugo. n nimicnicia n care planez (m? rog, prin care m? strecor) n-am nevoie de instruc?iuni pentru folosire. Unii, de?i cam cu aceea?i vechime ca ?i mine n lumea asta, au asemenea trebuin?e. Au nevoie de colec?ia Cum se face..." Inclusiv cum se drege. Vorba dic?ionarului moldovenesc: dreg?tori sunt a?eia care repar? ?eva?elea. N-ar fi mare minune s? g?sim n nomenclatorul meseriilor ?i dreg?toria de dreg?tor. Rang de folosit ranga. ?i alte unelte ?i scule. Inclusiv scule pentru sculat, cum zice Maronic? Din?il? care adaug?: inclusiv ceai de scul?toare. Adic? de sun?toare. Sun?toarea e un calmant. Pentru sona?i..." i-am replicat ?i epilepticul s-a ?uc?rit. S? fi realizat el c? son ?i sunet sunt sinonime? Tot ce e posibil.
E vremea de?teptatului ?i sculatului. De?teapt?-te, romne!" ?i Scula?i, voi oropsi?i ai vie?ii!" Eu, cum sunt tolomac, nici de de?teptare, nici de sculare nu mai sunt bun. Ca s? numai aduc vorba de sinonime: de?teptarea ca scuturat n creier ?i sculatul ca erec?ie de m?dular.
Un amic mi-a trimis, zice el, o fil? din dic?ionarul moldovenesc: monolog = olog de un picior, biolog = olog de ambele picioare, sexolog = olog de ?ase picioare (e.g. miriapod sexolog), manipulare = manevrarea penisului cu ajutorul minilor, a??at = f?r? sni... aha, care va s? zic?, cuget: afemeiat = f?r? femei... citesc mai la vale: amnat = f?r? mini, nchinare = transport c?tre China (de la nstr?inare, care nseamn? trimitere n str?in?tate), ghinioane = varianta moldoveneasc? pentru ardelenescul "Bine, Ioane!", mpr??tiere = rezultatul procesului prin care be?ivii se fac pra?tie, meritoriu = teritoriul ocupat de livada cu meri, sinonim cu romnescul pomet, basc? = femeie din Pirinei, cu marginile ndoite n?untru, ampul? = amintiri din tinere?e, Birmania = predispozi?ia unui ministru de finan?e de a pune taxe ?i impozite... ?i a?a mai departe, dar nu foarte departe!
Vorba nevestei mele Tela: Sunt un fel de Vax-Albina-crema-Cavaler". Adic? un fel de nimic n carne ?i oase. Un nimic vizibil ca ?i umbra. Chiar dac?, uneori m? consider un cruciat sau un jihadist, un r?zboinic al sfin?eniei care a ales pierirea n numele nemuririi de dup? moarte. Pierirea ca osta? narmat cu scutul alb dreptunghiular ?i lancea scurt? ascu?it? ?i trasatoare de ruri de snge albastru. Nu, nu e vorba de semnul nobiliar, ci de culoarea cernelii. Cerneal? cu care am pictat multe fapte ?i ntmpl?ri, cu sau voia fostei vecine Zambilica Birj? zis? Amanta, care m-ar fi v?zut, mai degrab? un ?ef de lan?uri de a?ez?minte ale pl?cerii, dect scriitor b??inos ?i p?duchios. Am min?it-o c?, deocamdat?, mi-am tras un bordel ajutat de studentele ?i masterandele de la Universitatea Venus", drept care a furat-o, cum spune Garoy, ?i a mi?cat din ?unci, tr?gndu-?i ea, cum zice Din?il?, ceea ce am min?it-o eu c? posed: cuibu?or de nebunii. Mnc?torie de mere ale lui Adam, oferite de ?arpe pe post de pe?te! Desp?r?indu-se de Viorel al ei zis Darns? (care, la rndu-i, pn? s?-l doboare cancerul, i-a suflat-o Scriitorincului pe fina Argentina, fin? a mea ?i a Elei, c? ea nu e fin? deloc!), Birj?roaia ?i-a ref?cut via?a cu Pricopie Fiereanu, mare grangur la Prim?rie, ?ef al re?elei matrapazlcurilor cu locuin?e din Dobroe?ti ?i tat? al Raisei, (amant? a mea ?i ?ef? la localul Maxy Sexy, pe care mi-a suflat-o, cu acte, parlamentarul suspect ?i securistul deblocat Panfil Z?prea, cons?tean din Adncata), a recrutat marf?" ?i s-a pus pe f?cut bani. Cnd vine pe la vecina" Tela, adic? n palatul meu din cuburi de la etajul trei, m? umple de draci, fiindc? o a??? pe jum?tatea mea mpotriva lui Pr?a-Scr?a (adic? eu) ce nu e bun de nimic altceva dect s? dea din gur? ?i s? frece stiloul ?la pe hrtie de poman?.
Culmea e c? are dreptate. Ca ?i generalul deblocat Tibi Ov?zeanu, un perdant n alegerea ca deputat, care umbl? cu pantofi militari ?i haine kaki transformate, ce regret? c? nu m-a mpu?cat la revoltu?ie (m? rog, se refer? la lovitura de stat pe care au dat-o ei, Armata, ?i pe care au c?tigat-o ele, UE ?i NATO!) fiindc? sunt un securist re?apat, tr?d?tor ?i spion, nvrtit ?i profitor. Profitor de boarfe bolnave jos, c?ci, n rest profit de neaten?ia so?iei s?-mi recuperez din banii pe care tocmai i-am dat. Am un sortilegiu de dou? parale.
Dar ?i el, aviatorul pedestrit, are dreptate fiindc? l-am tot aburit: c? am sinecuri ?i c? primesc unele foloase pentru unele servicii pe care nu i le pot detalia. Lui, a?a, ca vecin, c? e sub presta?ie de jur?mnt militar, ca ?i mine, m-am... sc?pat ?i i-am spus c? am bonuri de carburan?i gratuite ?i c? fostul ordin 150, pentru mine e nc? valabil, primind pe baza lui produse alimentare lunar din care-mi r?mne mai mult de jum?tate. ?i atunci ce s? fac, le valorific la proprietarii din bloc cu jum?tate de pre?. I-am mai spus c? la pensie am un spor care o dubleaz?. E drept, ?i risc, dar ?i mi se r?spl?te?te riscul! La fel c? solda?ii ?ia pe care-i trimite?i voi s? moar? n Afganistan: care supravie?uie?te aduce acas? un purcoi de lovele!"
Am acest obicei: creez ?i transmit zvonuri. Sunt me?ter n diversiuni. E drept, efectele de ecou necontrolat se-abat asupra mea. Suport, ce s? fac? Dac?-mi g?sesc receptorii. Adic? fraierii, credulii, fazanii, ca ?i Tiberiu Ov?zeanu, generalul particular. Sau ca Rndunel Semenic, tovar??ul cel tn?r de birou ?i de catedr? devenit?, prin lege, departament. M? gndesc dac? expresia papal? ex cathedra se va nlocui cu ex departamentum! Pentru mu?chi ?ig?nesc s-a f?cut propunerea s? se zic? fleici de rom, n timp ce romul Jamaica a devenit rom Rahova, cu trei stele, rom Ferntari cu cinci stele ?i rom Colentina cu ?apte.
Mi-a spus-o ?i Scriitorincul, mi-a spus-o de attea ori ?i Lilian Dinea, colegul de la Sibiu. Ultima dat?, Liloac? mi-a zis-o alalt?ieri, cnd ne-am ntlnit la mall-ul din B?neasa ?i cnd mi-a f?cut cadou de Sf. ?tefan, o scul? performant? pentru vorbit, pozat, dialogat prin e-mail, scris la tastatura minuscul?, o tmpenie, cum zic eu, nostalgicul puturos ?i inginerul de telecomunica?ii omologat, dar expirat. Mi-au spus-o to?i c?-mi bat cuie-n talp?, c?-mi cat leac de dragoste cu buruieni de urt, cum zicea maica-mare Gheorghi?a Trucal?, dar nu m-astmp?r. Sunt un prostovan prost?nac. Sau, ca s?-l citez pe nea Fane Baltac poreclit B??intea din Valea Seac?: un fle? bleau ori un bleau fle?. Speculant de sentimente, gesticulant din falus ca Terente.
Nu mai face valuri c? avem un guvern de ho?i ?i analfabe?i care au creat un portofoliu al mediului ?i altul al apelor ?i p?durilor ?i nu mai observa tu c? apele sunt ale cuiva ?i pe?tii ai altcuiva!..." mi-a precizat Liloac? marele maestru suprem. ?i avea dreptate.
Nu mai observa tu c? turismul e lipit la un minister cu nume ?i obiect de activitate aiurea numit ntreprinderi mici ?i mijlocii ?i nici nu mai comenta c? avem minister al tineretului, dar unul al b?trnetului pensionar sau boschetar n-avem..." a mai reprodus Dinea ceea ce am spus, nu mai ?tiu n ce context, dar recunosc iar??i c? are dreptate ?i c? nu-i sunt indiferent dac? m? monitorizeaz?.
Ce te intereseaz? pe tine c-avem parlamentari mai mul?i ca Fran?a sau SUA ?i portofolii ministeriale ct Rusia ?i China? De ce-?i vri nasul mai mult dect ?i dicteaz? logica? De ce vrei s? se cread? cum se credea la Sibiu, c? ai fost un ?emberlen sau un Canaris al detrona?ilor cu plumb, prin Romida '89, la care chiar tu ai participat cu merite recunoscute? Cu ce te deranjeaz? pe tine c? finan?ele ?i bugetul sunt dou? ministere paralele precum cel al energiei, competitivit??ii ?i marilor proiecte?" a conchis prietenul sibian, v?lid?deanul Lilian Dinea, devenit marele maestru suprem ?i acceptat, dup? dispari?ia FBI-ului, respectiv a lui Fle?caru Benedict Ioan, comandantul batalionului doi elevi.

Cafeaua decofeinizat? cu zah?r negru ?i lapte cald mi-a stat n gt. Am mpins nodul cu o nghi?itur? de ap? chioar? mbuteliat? n sticl? de 300 mililitri, dup? care i-a turnat n plnia urechii drepte:
Bine, maiestrisime Eldi, astea au fost scopul, con?inutul, asigurarea material?, bibliografia, concluziile ?i durata ?edin?ei?" am reprodus eu ceea ce ne mai aminteam amndoi din planurile-conspect ?i programele de desf??urare de la orele de metodic? din ?coala militar?.
Acesta ?i unul n plus..." mi-a r?spuns L.D.V.-istul. Adic? Lilian Dinea din Valea Dadii!
Care e cel ce ?ine locul semnului crucii, cum a definit regretatul rebusist Toma Michinici semnul plus?" fusei curios.
Prior Nell Roth sau Scriitorincul cum i zici tu lui Vanea Kolesov ?i stabile?te re?edin?a definitiv la Tel Aviv. Adic? la sediul european al ACSUP. Dar n locul lui, Marea Confrerie trebuie s? promoveze pe cineva din rndul mae?trilor..."
Mirosisem eu c? tovar??ul Nelu Roat? are valiza f?cut?. Politica de personal e treaba voastr?, a boss-ilor.." zisei, amintindu-mi, totu?i c?, de?i n adormire, cu ceva timp n urm? fusesem acceptat maestru.
Exact..." rosti Liloac?, fostul coleg de liceu g?e?tean ?i de ?coal? militar? sibian?, cu sursul lui jenat de pu?in?tatea buzelor care, din aceast? pricin?, nu-i acoper? bine dantura.
Prior Roth te-a propus pe tine. Eu ?i Li Tz te-am sus?inut ?i Ali Kamer a ncuviin?at. S? fii preg?tit s? prime?ti marele legat ?i legisul acceptan?ei. De?i ?tii c? nu exist? dect o formul? de r?spuns, ca vechi prieten, te ntreb dac? ai ceva de zis?..."
Ave pentru imperator ?i priorii Asocia?iei Confreriilor Salvatorilor Uniunii Planetare!" rosti, n locul meu, cel din sinea (minea!) fiin?ei, ?tefan viul post-mortem, leguma de lux Trucal?, mo? magister ludi cu transplant reu?it de creier sau numai de intelect...
Ave!" r?spunse Eldi.
Ne ridicar?m instinctiv ?i procedar?m ceremonios. mbr??i?area de trei ori nso?it? de tot attea b?t?i pe um?r cu mna stng? ntr-o t?cere ritual? ca ?i vestea ncuviin??rii se produseser? n uria?ul parching al uria?ei platforme consumeriste de la margine de Bucure?ti. De acolo am plecat, amndoi, la volan, n direc?ii opuse: el spre sediul (acoperit) de la Strejnic, eu spre domiciliul (descoperit) din Colentina. Pe drum, mitraliat u?or cu alice albe am ncercat s?-mi tr?iesc a doua ie?ire din adormirea activ?, s?-mi intru n pielea de alt om, altcineva, un nu ?tiu cine din nu ?tiu ce articula?ie cu viitoare misiuni ce m? pot transforma ntr-o personalitate sau un personaj ori, dimpotriv?, ntr-un fost, erou sau anonim, scos din lupta pentru a fi de cine ?tie ce ntmplare nefast?, cum a fost incidentul din subsolul blocului semirotund din aleea Poiana cu Platani, c?ruia i-a c?zut victim? colegul (tot sibian) v?lipopeanul Mihai Pri?ache. El, etnicul, se plimb? pe Cmpiile Elizee, n timp ce eu, ereticul, m? plimb (?i mai mult dect att) cu fiica lui ?i fost? student? a mea Vanda prin iatacurile ei de ajuns? ?i bine situat? femeie! Din fa?a blocului incendiului fatal, mi s-a p?rut c?-l v?d vizavi, n fa?? la Maxy-Sexy, pe nsu?i Pric Fiereanu care m? salut? reveren?ios ?i-?i duce mna stng? cu pumnul strns la piept ?i-ndep?rtndu-l apoi cu degetul mic desprins de lng? celelalte patru. Semn c?, deja cine trebuie s? ?tie ce ?i cum, apropo de excenge-ul survenit, dar nc? neprodus n via?a mea, a aflat.
Asta e. A fost. Doar Doamna K ct e ea de Trucal?, n-a aflat nimic. Ea ?tie c? am l?sat-o singur? cu aspirator, mncare-n cuptor ?i televizor rulnd serialul ndobitocitor ?i-am plecat aiurea-n tramvai, de fapt, n ma?in?, pe zloat?, ca s?-i dau emo?ii, ca ?i cnd nu-i ajung cele pe care i le-am oferit anul trecut cnd mi-am permis s? m? izbesc cu un alt berbec al volanului ct era el de fiu al lui Alah. (Ct despre ritualul secret al acceptan?ei ?i investiturii, despre semnarea legisului ?i a marelui legat, nu pot spune mai mult. Mai ales acum, n calitate de trezit din adormire ?i de sporire a treptelor urcu?ului ierarhiei. Nici ce voi face cu adev?rat ca mare maestru acceptat nu mai pot spune dect aluziv ?i cenzurat. Cer scuze, fiindc? nu ?tiam ce mi s-a h?r?zit, ce voi ajunge n scarificarea MCSUP).

 
?ah la drapel
Ion Maldarescu   
Miercuri, 19 Iunie 2013 22:10

Citeşte mai mult...Perle cioroian-regionaliste

Charmantul Yes-man, campionul gafelor din galeria mini?trilor romni de externe, ?i-a adus aminte de perioada cnd se tr?gea de br?cinar cu Regele Spaniei ?i a reluat aruncatul perlelor": ... introducerea unei steme pe tricolor poate crea o situa?ie confuz?. De exemplu, actuala stem? oficial? a Romniei, care a fost adoptat? de Parlament n anul 1992, include simboluri pentru cinci regiuni istorice (Moldova, ?ara Romneasc?, Dobrogea, Oltenia ?i Transilvania). ns? n prezent se discut? despre regionalizarea Romniei, iar un proces de regionalizare ar crea alte regiuni." Yes-man-ul motiveaz? c? - vezi, Doamne -, regionalizarea nu se va reg?si n stema de pe drapel. De acord cu el c? o stem? trebuie dat? pe mna unor speciali?ti n heraldic? [...], altfel iese o caricatur?", dar ultimul cuvnt din declara?ie ar putea sugera o referire autocritic?? Opinia sa despre amplasarea stemei pe tricolor sun? astfel: E o problem? de form? ?i nu de fond". Modificarea Constitu?iei aduce n dezbatere probleme mult mai importante dect modul n care va ar?ta steagul". Tot el ar opta pentru un drapel oficial al Romniei simplu, tricolor, f?r? stem?, a?a cum au alte republici latine, precum Fran?a sau Italia.

Da, are dreptate, dar ce ne facem cu Ciadul care a solicitat Romniei s?-?i modifice - n termen de o lun? de zile - steagul, motivnd cu frecventele ?i gravele confuzii f?cute de oficiali, din cauza faptului ca cele dou? steaguri sunt identice (difer? u?or doar nuan?ele). Cererea este corect?. Ciadul a avut acest steag nc? din 1960, deci nainte de balamucul decembrist din '89, cnd romnii(oare ei?) au scos stema socialist?, l?snd n mijlocul drapelului na?ional o gaur?, de fapt, o previziune, a ceea ce urma s? se ntmple cu economia ?i starea general? Romniei.

ndr?gi-i-ar ciorile ?i spnzur?torile"!

Pre?edintele ??rii, me?ter n inginerii diabolice, a cerut cet??enilor propuneri pentru o variant? de stem? sau o combina?ie de culori, care s? nu fie folosit? la alte steaguri. Piticul", fostul lustragiu preziden?ial ?i om bun la toate, d? ?i el cu bta-n balt?: Dac? nu g?sim o solu?ie n maxim o lun?, o s? revenim la steagul de la Revolu?ie cu o gaur? n el, nu avem de ales". Chiar nu ?tie c? ?la n-a fost niciodat? steagul oficial, ci o batjocur? care a nesocotit ?i sfidat un simbol na?ional? Da! S-au scos de pe drapel grnele ??rii, p?durile, sondele, uzinele, fabricile ?i chiar mun?ii anticipnd ce urma s? se ntmple cu Romnia n democra?ia capitalist-corporatist? pe care ?i-au rvnit-o ?i nc? o mairvnesc nenum?ra?i ?acali ai planetei. Prin cabinetele guvernamentale s-au g?sit imbecili care, motiveaz? c? de?i steagul de la Revolu?ie cu o gaur? n mijloc este destul de urt, Guvernul Romniei consider? c? aceasta ar fi o variant? acceptabil?, deoarece nu s-ar aloca noi bugete pentru realizarea altor steaguri."

ndr?gi-i-ar ciorile ?i spnzur?torile"! Pentru limuzinele de lux, pentru tehnic? de calcul, pe care mul?i nici nu ?tiu s? o mnuiasc? ?i-o dau pe mna
odraslelor lor, pentru deplas?rile estivale ale propriilor familii, pentru referendum-urile contraf?cute ?i alte attea matrapazlcuri ale marilor potenta?i contemporani se g?sesc parale, pentru nsemnele na?ionale, nu. Fac gaur? n bugetul ??rii! Ct? preocupare ?i interes al ale?ilor no?tri pentru avu?ia na?ional?! Ca o ironie a sor?ii ?i a actualei imagini a Romniei n lume, ntr-un comunicat oficial, Pre?edintele Ciadului a aruncat o g?selni?? zeflemist?, n care propunea ca n cazul n care Romnia nu schimb? steagul n timp util, solu?ia salvatoare ar fi ca cele doua ??ri s? se uneasc? sub acela?i drapel: Nu sun? r?u Republica Ciadului Romn." (Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendo Va Za Banga, prim ministrul Republicii Ciad).

Coroana regal? pe steagul republicii

Rezultat cert al tuturor sondajelor: Romnii nu vor monarhie! Nu-l mai vor rege nici pe Mihai, nici pe un alt descendent de-al acestuia, nici vreun alt prip??it de pe cine ?tie unde! Ie?ind n ntmpinarea timonierului-?ef al Romniei, dispus s? favorizeze restaurarea monarhiei n Romnia naintea expir?rii jalnicului s?u mandat, perseverentul guru al ctorva posturi de televiziune, Stelian T?nase d? ?i el cu palma-n m?m?liga fierbinte, sus?innd c? Romnia este republic? de cteva decenii, c? nu s-a inventat la 1918", ?i c? este de acord cu punerea stemei pe drapelul Romniei, dac? aceasta va con?ine ?i coroana regal?. P?i, s-avem pardon, musiu! Cine-?i cere matale p?rerea? Ai c?derea s? iei decizii n numele poporului romn? Care tradi?ie? Monarhia oficial? a durat n Romnia cteva decenii: 1881-1947, republica postbelic? 1947-2013. n ambele cazuri 66" de ani. A? aminti celor amnezici c? monarhiile secolului al XXI-lea au r?mas simple institu?ii anacronice de decor, cele nc? vii, n desuetudine ?i c?dere liber?, f?cnd parte din capitolul tradi?ii".

Pe averile Coroanei se bat mul?i

Mul?i spun c? abdicarea a fost un mare act patriotic. Nu. A fost un act de tr?dare a intereselor na?ionale din partea Regelui Mihai. Antonescu este vinovat n istorie pentru pogromul mpotriva evreilor, pentru deportarea lor n Transnistria. Uit?m c? Romnia avea atunci un ?ef de stat. Antonescu era prim-ministru. Unuia i d?m averile, pe altul l facem criminal de r?zboi. De ce? Doar pentru c? unul a fost slug? la ru?i?" (Traian B?sescu)

Dac? tot am citat din opera" timonierului-?ef care a condus ?i mai conduce nc? ?ara, bu?ind-o de toate stncile ?i pe cale s-o e?ueze pe bancul de nisip al falimentului - nu doar economic -, s? cotrob?im pu?in prin ingineriile sale machiavelice. De?i exist? mult adev?r n afirma?ia sa de mai sus, f?r? ndoial? c? nu a fost lansat? pentru respectarea adev?rului, ci cu scop bine definit. Este vizibil? recrudescen?a restaura?iei p?pu?at? prin sfori preziden?iale ?i urmat? precum Oile lui Panurge de c?tre genera?ia expirat? a ctorva nostalgici regali?ti. Chiria?ului de la Cotroceni nici prin cap nu-i trece s? pledeze pentru mumia vie a fostului suveran pe post de rege sau pentru vreun descendent de-al lui. A dat ordine n dreapta ?i n stnga, a dispus s? fie ref?cute propriet??ile Coroanei. E nevoie de zestre, nu? Dac? bine m? gndesc, principele sc?p?tat, Carol de Hohenzollern Sigmaringen a ajuns n Romnia cu o s?r?c?cioas? valijoar?. De unde miile de hectare acumulate n timp record, precum miliardarii postdecembri?ti ai Romniei? De unde propriet??ile al c?ror num?r nu-l mai ?tia nici el? Nu din truda ?i din bog??iile aceluia?i nefericit Popor Romn?

Pe averile Coroanei se bat mul?i, iar actualul pre?edinte nu este str?in de subiect. Subtitlurile edi?iei din 12 noiembrie 2012 al cotidianului Ziua sunt relevante ?i nu pot fi ignorate: Toat? averea Casei Regale a Romniei este sf?iat? de interesele politico-economice ale lui Traian B?sescu ?i ale unui grup de evrei. Paul de Romnia ?i-a vndut toate drepturile pe patru milioane de euro. Ga?ca B?sescu-Tal Silberstein profit? de litigiul pe averea personal? a lui Carol al II-lea ?i vrea s? ob?in? bunuri ale Coroanei Romniei n valoare de patru miliarde de euro. n timp ce Paul de Romnia a devenit marionet?, Remus Truic? ?i Andrei Marcovici, adic? oamenii lui Adrian N?stase ?i C?lin Popescu T?riceanu, au devenit cozi de topor .Pentru a-?i asigura succesul, B?sescu l-a aruncat n lupt? pe Videanu, prin intermediul fra?ilor Caval..."[1] Parc? am fi ?ara pro?tilor!

Pleiada succesorilor la tronul regal al Republicii Romnia

Abuznd de impoten?a guvernan?ilor, asemenea comisarilor sovietici, Comisarul european ttinger ?i-a permis s? afirme despre Romnia c? este o ?ar? aproape neguvernabil?". Afirma?ia necontrazis? de oficialii no?tri, pare s? ntregeasc? tabloul jalnic n care se afl? Romnia, astfel nct stafia monarhiei a fost l?sat? s? umble ?i s? voiajeze liber?. S-a vnturat o vreme eventuala nsc?unare a Principelui" Nicholas (romnizat Nicolae) - n?scut n 1985, v?r cu Prin?ul Charles ?i nepotul cel mai vrstnic al fostului rege Mihai I. A fost, ini?ial, nominalizat de Neagu Djuvara ca posibil succesor la tron, dac? reinstaurarea monarhiei constitu?ionale ar ntruni majoritatea op?iunilor romnilor" - ipotez? exclus? din start. Tot Neagu Djuvara a afirmat c? Singura solu?ie de a resuscita monarhia romneasc? ar fi ca tn?rul Nicolae s? fie naturalizat romn, s? nve?e carte romneasc?, s? fie preg?tit pentru o posibil? nsc?unare", afirma?ie la care prin?ul de conjunctur? a r?spuns prompt ?i, desigur, direct interesat: Dac? ?ara, romnii, m? vor chema, sunt preg?tit s? r?spund chem?rii lor, a? accepta s? vin n Romnia. Sunt preg?tit s? fac acest pas, chiar dac? mi-e greu s? v? spun care ar fi exact strategia ce ar trebui urmat?". Oarecum buimac, dup? cum rezult? din propria-i declara?ie ?i nefiind suficient agreat de c?tre familiile regale europene, planul a fost abandonat. n context, u?or nedumerit a? ntreba pe venerabilul Neagu Djuvara: cum r?mne cu ADN-ul domnitorilor romni propus spre cercetare tot de c?tre acela?i aristocrat?

n noiembrie 2012, familia regal? a fostului suveran al Romniei a participat la un serviciu religios n capela privat? a Reginei Elisabeta a II-a, Capela Savoy, prilej cu care Mihai I ?i-a expus blazonul regal, gest interpretat de mass-media drept ncheierea mandatului ultimului rege al Romniei ?i actul de predare a tronului Romniei Casei Regale a Marii Britanii. Nu pot fi ignorate multiplele semnale: repetatele vizite ale Prin?ului Charles n Romnia ?i convorbirile sale cu Pre?edintele Romniei; scandalurile imobiliare n care este implicat Paul Lambrino; r?cirea rela?iilor dintre pre?edinte ?i prin?ul nerecunoscut de Mihai; semnalul de apropiere interesat? a Casei Regale a Marii Britanii de Romnia; campania e?uat? de promovare a Prin?ului" Nicolae ?i, mai nou, mpingerea pe scena romneasc? a Prin?ului Harry (Henry Charles Albert David) al Marii Britanii, conduc spre scenariul urc?rii pe tronul din fundul cur?ii republicane a unui rege, altul dect Mihai I. Prin?ul Charles nu poate fi rege n Romnia, Prin?ul William este urma? la coroana Angliei, a?a c? singurul r?mas disponibil este Harry, prin?ul motociclist, care ?i-a ar?tat bijuteriile coroanei" la Las Vegas. Tr?iasc? democra?ia!

A?a cum Constitu?iile multor ??ri stipuleaz? faptul c? ?eful statului trebuie s? apar?in? na?iei ?i etniei majoritare, ar trebui s? se prevad? n Constitu?ia ??rii noastre, ca ?eful statului Romn s? fie Romn, nu alogen ?i nici s? nu aib? dubl? sau multipl? cet??enie.
------------------------------------------
[1] http://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/atac-la-casa-regala-86678

 
Singuratatea Academicianului (2)
Dimitrie Vatamaniuc   
Miercuri, 19 Iunie 2013 21:24

Citeşte mai mult...Un interviu tulbur?tor despre via?a ?i moartea lui Eminescu, despre soarta operei sale, despre publicistica lui Mihai Eminescu - la fel de actual? ?i incomod?, att n regimurile dinainte de 1989, ct ?i n cele postdecembriste. Interviul a fost realizat de c?tre Maria Stanciu cu cel mai mare eminescolog n via??, academicianul Dimitrie Vatamaniuc. Interviul a fost publicat n ianuarie- februarie 2012 n cotidianul Via?a liber?" - Gala?i, preluat cu sprijinul U.Z.P.R. de portalul Ziari?tii Online la 15 iunie 2013, ?i, cu aprobarea Pre?edintelui U.Z.P.R., Doru Dinu Gl?van, de Revista ART-EMIS, n edi?iile din 16, respectiv 19 iunie 2013.

Lumini ?i umbre n rela?ia Eminescu-Maiorescu

Titu Maiorescu ?i-a nsu?it manuscrisele lui Eminescu"... * Poetul a fost tratat vreme ndelungat? cu mercur * Nu a fost "nebun" * Eminescu a murit de inim?, sus?ine eminescologul Dimitrie Vatamaniuc*
n primele dou? p?r?i ale interviului nostru cu academicianul Dimitrie Vatamaniuc, am adus n aten?ie aspecte despre cercetarea ?i publicarea "Operei Integrale Eminescu". n linii mari am abordat "cestiunea evreiasc?", dar ?i aspecte care ?in de concep?ia lui Eminescu privitoare la socialism, ideologie a unei ornduiri sociale despre care zice c? este o mare nenorocire pentru ?ar?. Socialismul nseamn? moartea cultului, ntoarcerea n primitivism".
Pentru a sublinia complexitatea problematicii despre care a scris Eminescu ?i contextul na?ional ?i interna?ional, amintim despre pozi?ia franc? a Gazetarului fa?? de retrocedarea Basarabiei f?r? arme, despre afacerea Stroussberg, unde Eminescu demasca afacerile oneroase ale unor baroni" ai speculei ?i p?gubirea Statului Romn, cu complicitatea unor politicieni romni ?i a regelui Carol. Apoi, diferen?ele pe care le-a exprimat-o Eminescu n privin?a "cestiunii evreie?ti", dar ?i a naturii Statului, n contradic?ie cu avocatul ?i omul politic Titu Maiorescu, au gr?bit sfr?itul s?u p?mntesc... Vom relata despre luminile ?i umbrele n rela?ia dintre Mihai Eminescu ?i Titu Maiorescu ?i pe ct se poate vom creiona conjunctura socio-politic? din a doua parte a veacului al XIX.
Pe fondul unor nel?muriri legate de cauzele care au determinat moartea Poetului nepereche", am cerut academicianului Dimitrie Vatamaniuc l?muriri legate de ultima parte a vie?ii lui Eminescu. E vorba de perioada dintre anii 1883 ?i iunie 1889, ani n care prin concursul unor contemporani Eminescu a fost internat ?i tratat abuziv, fiind diagnosticat cu un diagnostic imaginar cel de nebun". Cercet?rile din ultimii ani dovedesc c? nebunia" Poetului Nepereche a fost inventat? de prima so?ie a lui Ioan Slavici care a avut complicitatea lui Titu Maiorescu ?i de tratamentul" inadecvat cu mercur, la clinica doctorului ?u?u ?i apoi a doctorului Isac, de la Ia?i. Interlocutorul nostru, pe marginea cercet?rilor de peste patru decenii spune c? Eminescu a murit de inim?..."

M.S.: Domnule academician Dimitrie Vatamaniuc, n 16 februarie 1880, Partidul Conservator s-a scindat, iar n fruntea conservatorilor ajunge Emanoil Costache Epureanu. Care a fost atitudinea gazetarului Eminescu n compara?ie cu a politicianului ?i avocatului Maiorescu?

Ac.D.V.: Epureanu ntocme?te noul Program al partidului care viza ndeosebi rezolvarea cestiunii evreie?ti", problem? de care Titu Maiorescu (?i P.P. Carp) se distan?eaz?, justificndu-?i atitudinea cum c? "Epureanu nu era persoana cea mai indicat? s?-i reprezinte..." Din presa vremii reiese c? cei doi "stau n expectativ?", n vreme ce Th. Rosetti, dar ?i Eminescu care n calitate de redactor trebuia s? editeze cotidianul "Timpul" se al?tur? lui Epureanu. Se observ? din presa vremii, dar ?i din alte surse c? atitudinea lui Epureanu ?i pozi?ia lui Eminescu veneau s? clarifice pozi?ia Partidului Conservator n problema recunoa?terii Independen?ei de Stat a Romniei de c?tre marile puteri. De altfel, acum i se ncredin?eaz? lui Eminescu conducerea cotidianului "Timpul", cnd ncepe cea de-a doua perioad? a activit??ii lui Mihai Eminescu ca gazetar.

M.S.: Cum l-a?i perceput pe Mihai Eminescu n rela?ia cu Titu Maiorescu, dup? mai bine de patru decenii de cercet?ri?

Ac.D.V.: n primul rnd trebuie s? ne raport?m la rela?ia dintre cei doi a?ezndu-o n contextul vremii. Maiorescu a avut concep?ia c? statuia" unei personalit??i este mai bine pus? n lumin? dac? este nconjurat? de alte statui, spre deosebire de ast?zi cnd fiecare cercet?tor poeta? sau scriitor se consider? c? poate fi mare, dac?-i pustiu n jurul lui!... Aceasta era concep?ia lui Titu Maiorescu ?i eu asta v? spun... La acea vreme, Maiorescu a adunat n jurul lui pe scriitorul Ioan Slavici, pe Mihai Eminescu (care a ajuns la ziarul Timpul" n octombrie 1877), pe Ion Luca Caragiale ?i al?ii de mai mic? importan??, dar care au fost n jurul lui statui" mai mari, statui" mai mici. n acest context, Maiorescu joac? un rol esen?ial n via?a lui Eminescu ?i din aceast? perspectiv? suntem n urm?toarea situa?ie via?a lui Mihai Eminescu dureaz? din 15 ianuarie 1850 ?i pn? n 15 iunie 1889; atta este via?a lui Eminescu.

M.S.: Trebuie s? ai voca?ia geniului ca n timp relativ mic s? la?i n urma ta semne nemuritoare... Cine sunt apropia?ii lui Eminescu care ne dau rela?ii pertinente despre el?

Ac.D.V.: Fizic, Eminescu nu mai este printre noi, dar dincolo de opera sa Luceaf?rul Poeziei Romne?ti", cum l-a numit Patriarhul Miron Cristea (Elie, pe numele de mirean), este printre noi prin contemporanii lui. Unul dintre contemporanii lui este Titu Maiorescu care l-a avut n preajma lui, l-a sus?inut la studii, binen?eles pn? la un punct. Deci, Maiorescu este acela care, ntr-o prim? ipostaz?, l-a sus?inut pe Eminescu. Tot Maiorescu a preluat manuscrisele lui Eminescu...

M.S.: ?i le-a ?inut la el din 1889 ?i pn? la nceputul urm?torului veac...

Ac.D.V.: Le-a p?strat pn? n anul 1902. Aici vreau s? v? spun c? Maiorescu s-a f?cut vinovat c? ?i-a nsu?it manuscrisele lui Eminescu. ?i Matei, fratele lui Eminescu, avea dreptate s? reclame manuscrisele, dar Maiorescu era om politic ?i pe deasupra era ?i avocat.

M.S.: n?elegem c? Maiorescu era un om influent cu diverse interese politice ?i cu un tat? care fusese (la Viena) n slujba Imperiului Austro-Ungar.

Ac.D.V.: Maiorescu ?tia foarte bine s? se pun? la ad?post ?i n momentul n care a donat manuscrisele la Academia Romn? a spus c? aceste manuscrise i-au fost donate lui de Eminescu, n diferite timpuri". Dar nu exist? nici un document n aceast? privin??, de?i avem un argument decisiv... ?i noi ast?zi nchidem ochii pentru acest abuz de proprietate ?i spunem c? Maiorescu are marele merit de a fi p?strat aceast? imens? mo?tenire. Pe de alt? parte, dac? manuscrisele ar fi intrat pe mna lui Matei, fratele lui Eminescu, nu se ?tie ce se alegea cu ele. Deci, Maiorescu are meritul de a avea n jurul lui pe Eminescu printre "Statuile" cu care s-a nconjurat. Maiorescu are meritul de a fi p?strat ?i donat manuscrisele ?i mai are meritul de a fi elaborat prima edi?ie a poeziilor lui Eminescu.

M.S.: Se vindea bine Eminescu la acea vreme?

Ac.D.V.: Din 1884 ?i pn? n 1913, Poeziile" lui Eminescu s-au tip?rit n unsprezece edi?ii, cu unele complet?ri de la un an la altul. Este edi?ia din cultura romn? cu cea mai mare longevitate ?i care st? la baza tuturor textelor care s-au produs n german?, dar ?i n alte limbi, n aceast? perioad?. Deci, iat? nc? un merit important al lui Maiorescu, dar ntre aceste merite care aduc aceste contribu?ii esen?iale sunt ?i umbre...

M.S.: Ce alte personalit??i ale vremii ?i ale culturii noastre na?ionale l-au avut n preajm? ?i au l?sat m?rturii despre Mihai Eminescu?

Ac.D.V.: Pe lng? Titu Maiorescu mai sunt alte cteva personalit??i care sunt importante ?i care au scris despre Eminescu. Este Stefanelli care a fost coleg cu Eminescu la ?coala de la Cern?u?i, dar ?i la Viena, n vremea studen?iei... Acest Stefanelli este cel care a g?sit acel poem, singurul de altfel, semnat de Eminescu ?i ad?ugat de Perpessicius n volumul de poezii... Apoi este Veronica Micle care a avut leg?turile pe care le-a avut cu Eminescu ?i care ne-a l?sat coresponden?a din prima parte a rela?iei lor, publicat?, ?i a doua parte care a v?zut lumina tiparului n ultimii ani. n aceast? privin??, mai avem un contemporan care ne-a l?sat m?rturii ?i acesta este scriitorul Ioan Slavici. Slavici are ceva mai mult despre Eminescu, fiindc? au fost prieteni apropia?i nc? din epoca studen?iei ?i pn? la moarte; el i-a fost unul dintre cei mai apropia?i prieteni.

M.S.: ?i cnd te gnde?ti c? a fost idealizat? prietenia dintre Eminescu ?i Creang?.

Ac.D.V.: Da, toat? lumea a r?mas cu aceast? prietenie exemplar? n memorie ns? Ion Creang? nu are foarte multe informa?ii despre Eminescu... De asemenea, mai g?sim informa?ii n coresponden?a dintre Negruzzi cu Maiorescu ?i avem informa?ii privind biografia Poetului ?i n arhivele ?i n presa vremii. Astfel, n leg?tur? cu via?a lui, punnd m?rturiile una peste alta, putem spune c? sunt pu?ine n raport cu opera eminescian? ?i cu personalitatea sa. Raportndu-ne la aceste informa?ii, spunem c? n leg?tur? cu via?a lui Mihai Eminescu, mo?tenirea ce o avem este foarte s?rac?, foarte restrns?. Opera eminescian? e altceva ?i n afara acestor m?rturii ale contemporanilor lui, attea cte sunt, s-a creat o literatur? memorialistic? fantastic? n care fiecare a pus tot ce a crezut...

M.S.: Informa?ii de la ntlnirile Junimii" ne ofer? ?i Vasile Pogor, unde Maiorescu este prezentat ntr-o lumin? nu tocmai favorabil? n rela?ia cu Eminescu. Noi am publicat acestea n Suplimentului Magazin VL, sub semn?tura criticului literar Vasile I. Cataram?, ucenic al lui George C?linescu. Pentru a sublinia mai bine contextul n care a fost diagnosticat" Eminescu, ntr-un mod empiric, s? mai subliniem ?i cteva aspecte ce ?in de pozi?ia lui Eminescu de la ziarul Timpul", cotidian care, reamintim, era al Partidului Conservator, partid aflat n opozi?ie n toamna lui 1879.

Ac.D.V.: Ca jurnalist, Eminescu i critic? att pe liberali, care erau la guvernare, n frunte cu I.C. Br?tianu, ct ?i pe conservatori, pe care i acuz? de complicitate n "chestiunea evreiasca". Ioan Slavici ne relateaz? c? Eminescu nu-i cru?a nici pe membrii Partidului Conservator pe care i critica dac? "se nemerea ca ei s? cad? n vreun p?cat, ba era n stare s? laude fapte bune ?i chiar dac? ele erau s?vr?ite de adversari politici".

M.S.: V? rug?m s? ne spune?i de la ce a pornit aceast? mistifica?ie ?i cine i-a pus diagnosticul de nebun" lui Eminescu?

Ac.D.V.: Prima so?ie a lui Ioan Slavici, o unguroaic? catolic?, cu vreo patru clase preg?tire, i-a atribuit lui Eminescu diagnosticul de alienat mintal". Asta pentru c? Gazetarul obi?nuia s? redacteze noaptea comentariile care defineau pozi?ia cotidianului Timpul", s? discute cu adversarii lui, uneori chiar s?-i mai njure. ?i Slavici, la presiunea so?iei lui, b?tea cu palma n perete ca s? tac?. T?cea ce t?cea ?i iar ncepea. Pentru ea manifest?rile lui Eminescu erau ale unui alienat mintal... Ct a fost Slavici acas?, so?ia sa nu a putut face nimic, dar cnd Slavici era plecat la Viena s? consulte ni?te medici fiindc? avea ?i el probleme medicale prima sa so?ie a luat ?i a trimis un bilet lui Titu Maiorescu n care a scris: Vino ?i ridic?-l! Eminescu a nnebunit!" Deci, pentru ea aceste manifest?ri ale lui Eminescu erau semne ale nebuniei.

M.S.: Ce a f?cut Titu Maiorescu n aceste mprejur?ri?

Ac.D.V.: Nu ar fi fost mare lucru, ns? aceast? femeie a primit concursul lui Titu Maiorescu, de?i nainte cu cteva zile acestui moment, de pild?, n 11 iunie 1883, Eminescu a fost la ?edin?a "Junimii" ?i n leg?tur? cu acest moment Maiorescu noteaz? n jurnalul s?u c? a fost o ?edin?? foarte reu?it? ?i cu veselie". ?i acum venim pu?in ?i la partea ntunecat? a lui Titu Maiorescu. Prima problem? care se pune ?ine de modul de existen?? al lui Eminescu. Eminescu, n perioada ct a scris la cotidianul Timpul", a stat n gazd? la Ioan Slavici ?i, n lipsa sa, prima so?ie a lui Slavici unguroaic?, ziceam, cu cteva clase primare - i-a pus diagnosticul lui Eminescu de "alienat mintal". Dup? ce a primit biletul de la so?ia lui Slavici, Maiorescu se ntoarce acas? ?i completeaz? n jurnalul s?u, la pozi?iile respective, aten?ie cu creionul ro?u: semne de aliena?ie mintal? la Eminescu"...

M.S.: Dup? cum relata?i evenimentele reiese c? totul era premeditat...

Ac.D.V.: Desigur, Maiorescu nota despre imaginare semne de aliena?ie" pe care nu le v?zuse cu o s?pt?mn? nainte, la ntlnirea de la Junimea", cnd Eminescu a fost acolo de fa?? cu ei, au discutat. Atunci nu le-a v?zut! Deci Maiorescu, iat? este vinovat c? a acceptat aceast? mistifica?ie...

M.S.: Este doar Maiorescu vinovat? De regul? astfel de oameni vicleni nu lucreaz? singuri. Au ?i complici, ?antajabili, de regul?.

Ac.D.V.: Maiorescu este primul vinovat c? a acceptat jocul" primei so?ii a lui Slavici ?i a acceptat acest diagnostic f?r? consultul unui medic. Dar mergem mai departe ?i vedem c? Maiorescu cu autoritatea lui a transmis acest diagnostic doctorului ?u?u. Acum doctorul ?u?u este ?i el vinovat la rndul lui c? a acceptat acest diagnostic f?r? s? pun? n aplicare cercetarea lui de medic.

M.S.: ?i de aici reies premeditarea ?i dorin?a oarb? de a nl?tura un om cu verticalitate.

Ac.D.V.: Aici se vede nc? o dat? acest lan? al sl?biciunilor. Eminescu era incomod pentru c? prin concep?ia lui despre Stat i-a atacat, deopotriv?, ?i pe conservatori ?i pe liberali, care pentru el au fost totuna. Pentru Eminescu importante au fost Romnia ?i romnii obidi?i de o clas? politic? prea preocupat? de interese de grup sau individuale... Curajul ?i verticalitatea lui Eminescu sunt de admirat, de?i ?i-a f?cut at?ia prieteni". ?i autorit??ile vremii au procedat a?a cum au procedat; i-au retras activitatea de la ziarul Timpul" ?i din redactor principal l-au retrogradat ca simplu redactor ?i apoi l-au scos de tot din redac?ie. ?i apoi, P?ucescu, cel care a venit la cotidianul Timpul" a vorbit foarte urt despre activitatea lui Eminescu...

M.S.: La o distan?? de 130 de ani, privind "timpul" lui Eminescu, ce vedem? Un cotidian Timpul" care ?i-a dobndit renumele datorit? nti de toate lui Mihai Eminescu; apoi datorit? lui Slavici, Maiorescu, Caragiale, adus n redac?ie tot de Eminescu. Domnule academician, cine are habar ast?zi despre cine a fost P?ucescu ?i ce a scris el?

Ac.D.V.: Nu ?tiu... Cert este c? Eminescu a fost izolat ?i pe acest fond s-a constat c? a suferit o depresie mare. Eminescu nu a fost nebun", ci a suferit o mare depresie... Prietenii l-au trimis la tratament ?i dup? ce a fost internat la "Ober Dobling" din Viena ?i tratat de puternica depresie de doctorul Obersteiner s-a ref?cut n cteva luni.

M.S.: V? rug?m s? reface?i drumul revenirii lui Mihai Eminescu?

Ac.D.V.: Dup? ce iese ref?cut de la clinica din Viena, Eminescu a mers ntr-o c?l?torie n Italia. Nu are nicio manifesta?ie de nebunie; revine n ?ar?, dar nu se duce la cotidianul "Timpul", nu se duce la Maiorescu, ci se duce la ziarul "Romnia liber?", care erau adversarii lui Titu Maiorescu. ?i, pentru Titu Maiorescu exista o mare primejdie, ct ?i pentru adversarii s?i politici... ?i atunci, solu?ia imediat? a fost s? nu-i acorde nici un ajutor, ca s? accepte propunerea lor. ?i propunerea lor a fost ca s?-l trimit? la Ia?i. Acolo era ?i sora lui Maiorescu, care a fost mpotriva "tratamentului" pe care fratele ei Titu Maiorescu l-a aplicat lui Eminescu... De altfel, Emilia Maiorescu a fost una dintre cei care al?turi de dr. Constantin Popazu, v?rul lui Maiorescu l-au dus pe Eminescu la Viena ?i l-au dezaprobat pe Titu Maiorescu...

M.S.: Ce a f?cut Eminescu la Ia?i?

Ac.D.V.: La Ia?i a fost ncadrat imediat la Biblioteca Universitar? ?i pe lng? asta, Eminescu a mai fost ?i profesor de german?. Dar, acest "nebun", la Ia?i se apuc? s? traduc? Gramatica sanscrit?"!

M.S.: Pentru a preda germana, pentru a traduce dintr-o limb? str?in? era nevoia de un cap limpede.

Ac.D.V.: ?i de un mare efort, calit??i pe care Eminescu cel calomniat de fel de fel de indivizi cu interese obscure a reu?it s? treac? ntr-un mod admirabil. Nici ast?zi, la aproximativ o sut? patruzeci de ani de la acele evenimente, "Gramatica sanscrit?" nu a fost tradus? n condi?ii mai bune dect a f?cut-o Eminescu. Deci, sanscrita necesita un efort extraordinar. De la Ia?i, Eminescu a plecat la Boto?ani la sora sa, unde a intrat iar??i n spital cu diagnosticul cel vechi ?i aici, doctorul Isac l-a tratat cu mercur... Injec?iile cu mercur i-au fost aplicate luni de zile, tratament care i-a infectat organismul. Mercurul otr?ve?te organismul, iar acest fapt i-a nr?ut??it starea de s?n?tate... P?i dac? nou? ne d? cineva mercur, n numai o s?pt?mn? ne-ar termina. Eminescu a rezista.
Spune prietenul s?u Slavici c? avea o constitu?ie fizic? foarte bun?, foarte a?ezat?. El a rezistat. ?i de la Ia?i, Eminescu vine iar??i la Bucure?ti ?i nu se duce la Maiorescu, el se duce direct la "Romnia liber?" ?i ncepe colaborarea cu acest ziar... De la "Romnia liber?", Eminescu trece la "Fntna Blanduziei", unde este mbr??i?at de colegii lui din tinere?e, transilv?neni. Aici public? editorialul de fond; fire?te c? toate aceste eforturi pe care le face, drama pe care o tr?ie?te nu se putea s? nu aib? efecte, orict de robust ai fi. ?i a avut drept urmare intrarea iar??i n spital...

M.S.: E vorba de perioada premerg?toare mor?ii care a survenit n 15 iunie 1889. Domnule academician Dimitrie Vatamaniuc, n leg?tur? cu acest aspect, sunt mai multe specula?ii. Una dintre ele sus?ine c? unul dintre bolnavii din spitalul n care a fost internat i-a spart capul lui Eminescu cu o piatr?... Dup? cercet?rile pe care le-a?i f?cut, care a fost cauza mor?ii Poetului ?i Gazetarului Eminescu?

Ac.D.V.: Nu e nicio piatr?. Mihai Eminescu a murit de infarct...

M.S.: Exist? vreun act medical, n acest sens?

Ac.D.V.: Exist? actul medical pe care l-am publicat ?i eu n ultima edi?ie a "Operei Integrale Eminescu", dar este semnat prin punere de deget... Deci actul de moarte al celui mai nsemnat om al Romniei este semnat prin punere de deget! Nu s-au g?sit n spitalul la care a murit doi oameni care s? ?tie carte ?i s? semneze ?i au pus degetul pe actul de deces... Toate aceste specula?ii, despre comploturi, despre fel de fel de pove?ti s? vorbeasc? cine ce vrea, eu nu pot dect s? relatez pe marginea a ceea ce reiese din documentele vremii. Eu nu pot s? merg mai departe, eu am discutat cu medici; ?i medicii au studiat pe baza contextului vremii mprejur?rile n care s-au ntmplat toate acestea. Desigur c? e posibil ca ?i medicii s? gre?easc?, dar eu cred, am convingerea c? nu au gre?it ?i c? ?innd cont de modul cum l-au izolat pe Eminescu, ?innd seama de natura suferin?ei lui, fiindc? de depresie suferim to?i acestea au fost mprejur?rile mor?ii lui Eminescu. ?i apoi, uita?i, toat? societatea romneasc? este n depresie psihologic? ?i pe m?sur? ce mergem, depresia devine tot mai accentuat?. Dar, noi ast?zi suntem mai nesim?i?i ?i nu reac?ion?m la fel.
Pe baza cercet?rilor, corobornd datele cu ceea ce a scris Eminescu, nainte de internarea lui for?at? la sanatoriul doctorului ?u?u, am dedus c? Eminescu a fost izolat ?i pe acest fond constat a suferit o depresie mare. Eminescu nu a fost nebun", a avut o mare suferin?? a sufletului. Cnd am ajuns la aceast? concluzie, am luat leg?tura cu un psihiatru ?i acesta mi-a explicat c? depresia, spre deosebire de "aliena?ia" mintal?, este o stare psihic? din care ?i po?i reveni. Pe cnd, din aliena?ie mintal?, din nebunie, nu ?i mai po?i reveni. ?i dac? doctorul ?u?u a procedat cum a procedat, nu a l?sat nicio nsemnare despre boala ?i internarea lui Eminescu.

M.S.: Deci nu exist? nimic, nici o fi?? medical? de observa?ie?

Ac.D.V.: Nu g?sim nimic! Mai departe, doctorul ?u?u s-a f?cut vinovat ?i el de alt lucru foarte grav; ?u?u a f?cut autopsia lui Eminescu ?i a luat creierul pentru studiu ?i l-a pus pe fereastr?, n plin? var?, unde a stat la soare... Ce studiu mai po?i s? faci pe un creier care a stat la fereastr?, n soare?... Acestea sunt ni?te lucruri de o gravitate extrem?. Nu este doar Maiorescu vinovat, e un ntreg cerc vicios.

A consemnat - Maria Stanciu, membru U.Z.P.R
Sursa: Ziaristi Online[1]
Foto - Maria Stanciu
--------------------------------------------------------
[1] http://www.ziaristionline.ro/2013/06/15/singuratatea-academicianului-dimitrie-vatamaniuc-un-interviu-tulburator-despre-viata-si-moartea-lui-eminescu-si-soarta-operei-sale-sub-comunisti-si-postmodernisti/#sthash.ewJjMR20.YXchOmAG.dpuf
.

 
Minciuni tembele ?i fantasmagorii netrebnice
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 19 Iunie 2013 21:16
Citeşte mai mult...
Concurs cu premii

Dau cteva citate, cu un comentariu minim, l?snd cititorului pl?cerea de a se descurca singuri n contact direct cu autori evrei dintre cei mai importan?i n literatura holocaustului. Cititorii no?tri sunt invita?i s?-?i aleag? citatul favorit, care i va indigna cel mai mult. ncepem cu Cartea Neagr?, scris? de Matatias Carp, n colaborare secret? cu Ilya Ehrenbourg, carte care a dat tonul la cntec, la aria calomniei anti-romne?ti:

Fascismul romnesc a avut metodele sale originale de exterminare a evreilor. [...] Evreii erau b?tu?i pn? la istovire ?i expiere, sufoca?i n vagoane cu r?sufl?torile astupate, vndu?i din mijlocul convoaielor pentru a fi omor?i ?i a li se comercializa mbr?c?mintea, pentru a fi t?ia?i buc??i pentru ca cu sngele lor s? se ung? osiile c?ru?elor ?.a.m.d.".
Exact a?a scrie: ?.a.m.d.". A?adar, pe lng? osiile c?ru?elor, toate cele ce mai sunt de uns ntr-o gospod?rie ??r?neasc?...
A?a scrie la pagina 23, volumul 1, edi?ia de dup? 1989! Pagina din dreapta, pe la mijloc, cules cu litere ngro?ate. Formul? memorabil?: ...Pentru ca cu sngele evreilor s? se ung? osiile c?ru?elor..."

Evreii interna?i la Moghilev, neavnd posibilitatea aprovizion?rii cu alimente, se hr?neau cu excremente omene?ti, iar mai trziu cu cadavre omene?ti." Da, a?i citit bine : evrei care se hr?neau cu excremente omene?ti ?i cadavre omene?ti". Declara?ia este semnat? de un dl. M.Katz, fost pre?edinte al Comitetului Evreiesc din Moghil?u".

Cartea Neagr? a fost recent dat? la tradus, gest n urma c?ruia se va interna?ionaliza ?i bomba asta: evrei care se hr?nesc cu excremente omene?ti! Evrei care se hr?nesc cu cadavrele altor evrei! ?i cine ne d? asigur?ri c?-i adev?rat? dintotdeauna povestea asta? Nu doar Ilya Ehrenbourg, ci ns??i ntreaga onor comunitate evreiasc? din Romnia, pre?edinte Aurel Vainer, cine altul?! Ba?ca cei trei pre?edin?i romni", Iliescu, Constantinescu, B?sescu, care au plns cu batista la nas la memorialul fecalelor mncate de evrei n timpul Holocaustului, ?i dup?. Mai ales dup?! Cum s? nu le faci muzeu de ve?nic? amintire ?!

Deci nu e glum? ?i nici limbaj de ?la figurat, ci pe bune: evrei care se hr?nesc cu excremente omene?ti. Evrei care se hr?nesc cu cadavre omene?ti. Cartea Neagr?" dixit! Adic? un evreu!

Trebuie scris chiar ?i cu majuscule c? n Romnia, pentru prima oar? n istoria multi-milenar? a iudaismului, s-au g?sit EVREI CARE S? SE HR?NEASC? CU EXCREMENTE ?I CADAVRE.[1]

ntr-o emisiune TV, un alt Katz, ceva mai mic, nu prea a ?tiut s? r?spund? la ntrebarea ntreb?rilor: ce s-a ntmplat, bre, omule, cu cadavrele celor 250.000 de evrei uci?i de Antonescu n Transnistria? Unde s-au evaporat?" S-a blbit ce s-a blbit ?i, n cele din urm?, a scos r?spunsul penibil: cadavrele evreilor uci?i de romni au fost mncate de cini, nainte de a interveni autorit??ile ca s? le adune n cteva mii de gropi comune inexistente!...

Avem deci de ales ntre doi Katzi, care este mai nebun dect cel?lalt: Katz 1 sau Katz 2?

Katz 1 este cel care sus?ine c? nu ne-a mai r?mas niciun cadavru din cele 250.000 deoarece aceste cadavre au fost ngurgitate de evreii supravie?uitori, atunci cnd nu s-au mai g?sit fecale!...

Katz 2 este evreul care sus?ine c? din 250.0000 de evrei romni holocaustiza?i, nu s-au putut g?si cadavre de evrei nici pentru o groap? comun? mai priz?rit? deoarece toate aceste sute de mii de cadavre au fost mncate de cinii bagabon?i!

Oricum, oricare va fi c?tig?torul concursului nostru, s? ne bucur?m c? traducnd Cartea Neagr?", Federa?ia Comunit??ilor Evreie?ti din Romnia va asigura o carier? interna?ional? str?lucit? faptului unic n istorie c? evreii din Transnistria au fost hali?i, cu fecale cu tot, de ceilal?i evrei din Transnistria, mai supravie?uitori... Evreii s-au mncat astfel unii pe al?ii, ntre ei, f?r? nicio imixtiune str?in?, ba ?i-au mncat ?i fecalele, n cea mai pur? tradi?ie autarhic? a ghettoului, vie ?i azi. Drept care a?a s-a produs alt miracol transnistrean: niciun evreu n zon? nu a murit de foame! Ba chiar la ntoarcere - c?i s-au mai ntors, cam 95%, to?i supraponderali.

Limitat la puterea de circula?ie, infim?, a limbii romne, acest adev?r - evreii mnc?tori de fecale, corect: evreii mnc?tori de rahat -, va irumpe de mine pe mass media mondial? prin traducerea n limba lui Cline, s? i se bucure to?i urma?ii. Ce victorie postum?, niciodat? imaginat? sau m?car visat? de vestitul antisemit! Al dr?cu?ului drac, cum le mai aranjeaz? el, mereu pe mna proprie a altora! C? ce face ovreiul cu mna lui...

Via?a bate filmul nc? o dat?. l bate la fundul gol! Scor general: scor de maidan, de forfait!...

n iadul din Transnistria, - zice Sonia Palty n Realitatea Evreiasc?, oficiosul Federa?iei Comunit??ilor Evreie?ti din Romnia, penuria de sare i f?cea mai ales pe copila?ii evrei din Transnistria s? sufere ?i, natural, i f?cea s? se smiorc?ie toat? ziua. De trista mprejurare profitau f?r? ru?ine vecinii fiec?rei familii cu copii, tot evrei, s?rmanii, care-?i puneau farfuria cu supa chioar? sub ochii lacrimogeni ca s?-?i s?reze astfel bucatele. Ea ns??i, Sonia Palty, m?rturise?te c? a fost astfel abuzat? de vecini... de mai multe ori!

ntre timp, adic? ntre interviul din Realitatea Evreiasc?" ?i textul scris azi, Sonia Palty a fost exmatriculat? din Transnistria ?i din rndurile victimelor Holocaustului! Nu pentru minciuni, pentru minciunile din cartea ei de amintiri din deportarea n Transnistria a fost premiat? ?i pl?tit? la greu de Unuinea Scriitorilor din Romnia, ci pentru crimele s?vr?ite n Transnistria de un membru important al familiei sale: pezevenchiul de ta-su! Crime mpotriva evreilor care sc?pau nempu?ca?i de romni! Le venea de hac tat?l Soniei!...

Ce p?rere ai, amice Te?u, despre aceast? poveste cu sarea din Transnistria?, l-am ntrebat cndva pe domnul Te?u Solomovici, domn pe care, o vreme, l-am suspectat c? el ar fi evreul normal" pe care-l caut cu lumnarea de cteva decenii, ultimele dou?.
E chiar u?or ingenioas? povestea, este, da, o metafor?!", mi-a explicat comprehensiv ?i filologic Te?u Solomovici cnd m-am ar?tat contrariat de paradox: tocmai evreilor, care sunt sarea p?mntului, s? li se ia sarea! Ct de subtili au fost romnii n cinismul lor - cine ar fi zis?! Auzi la ei, s? nu le dea nici sare nevinova?ilor fra?i ai lui Josef?!

Din p?cate, nici cu Te?u nu mi-e ru?ine! Iat?-l ce scrie despre scufundarea vasului Merkure, plin ochi cu evrei: Vasul a fost torpilat de un submarin german. Solda?ii germani i-au mitraliat pe evreii care ncercau s? se salveze ?i asupra lor au fost lansa?i cini dresa?i ca s?-i ucid? n ap?". A?adar, cini dresa?i s? fie lansa?i" n ap? ?i s? ucid?, n largul m?rii, evrei. Cini care stau zile ?i s?pt?mni ntregi ntr-un submarin, domule Te?u, f?r? s? turbeze?! Cini care vin la tine not ?i te mu?c?, te bag? cu capul la fund?!...

Drag? domnule Te?u, n-ai v?zut niciodat? un cine cum noat??! P?i nu aveai voie nici m?car s? citezi asemenea inep?ie! Iar dac? nu dai sursa acestei informa?ii", dac? deci dumneata ?i-ai imaginat singur ?i nesilit de nimeni aceast? gugum?nie, cu ochi?orii min?ii matale dac? ai vizualizat-o, atunci se ntmpl? ceva foarte grav cu mintea dumitale!... ?i z?u c? nu m? bucur! A?a cum nu m? bucur s? aflu ?i s? ?tiu c? submarinul criminal a fost unul sovietic, nu german. Nu schimb? cu nimic destinul pasagerilor de pe Merkure, dar ar trebui s? schimbe destinul c?r?ilor ?i al autorilor care propun asemenea netrebnice fantasmagorii! N-au ce c?uta pe tarabele librarilor ori n casa unor oameni normali, cu frica lui Dumnezeu! Afar? din libr?rii ?i tipografii, din biblioteci, nebunelor! nseil?ri smintite. A?i mpu?it destul planeta!

Cini dresa?i s? ucid? n ap?"! E antologic?! Iar antologia asta cum s-o numesc? A paranoiei holocaustice sau holocaustizante? Holocaustisite? Holocaustologizante, cumva? Care-i termenul potrivit? Capabil s? exprime tot adev?rul, dar numai ?i numai adev?rul adev?rat despre suferin?ele evreie?ti din Romnia, nu ?i adev?rul despre formele paranoiei ?i prostiei complet iudaice, nu au romnii de noi niciun amestec! Noi doar am desc?tu?at-o! I-am oferit pretext s? se dezbr?cineze cu non?alan??. i suport?m consecin?ele, c?ci pe asemenea mizerii se ntemeiaz? acuza?iile de holocaust, care au atras asupra Romniei ?i a romnilor attea consecin?e, attea sanc?iuni, atta oprobriu, f?r? niciun temei serios! Valabil!

Cam acesta este nivelul literaturii care a mpu?it ?i a murd?rit planeta" cu Holocaustul din Romnia: osii unse cu sngele unor evrei t?ia?i felii-felii, evrei care se salveaz? de la moarte prin inani?ie mncndu-?i excrementele, evrei necrofagi n mas?, evrei care ?i procur? sarea pentru bucate din lacrimile copiilor, cini dresa?i s? nece evrei... ?i tot a?a, pe zeci de mii de pagini! O literatur? debil? n toate, care compromite definitiv chiar ?i minciuna, denaturnd-o. C?ci pn? la povestea cu holocaustul, avea ?i minciuna hazul ?i farmecul ei. ?i l-a pierdut! A ajuns instrument al crimei celei mai odioase din istoria umanit??ii: s? inventezi vinov??ia ?i r?spunderea unor popoare pentru un genocid nepetrecut!...

Ion Coja
17 iunie 2012

M-am luat cu vorba ?i am uitat de unde am plecat: de la ideea unui concurs, parc?! V? invit, iubi?i cititori, s? alege?i din cele cinci minciuni de mai sus, care vi se pare cea mai tembel?, mai abject??
Premiul I se va conferi celui care, din literaratura holocaustizant?, va veni cu exemple noi, ?i mai frapante, mai indecente, privind demen?a ?i josnicia acestei maculaturi!

Nota bene: nu v? gr?bi?i s? invoca?i s?punul evreiesc sau abajururile din piele fin? de ovrei, ori camerele de gazare sau cine ?tie ce pagin? semnat? de Elie Wiesel! Concursul nostru se limiteaz? la orizontul romnesc. Adic? la minciunile care i-au f?cut pe p?rin?ii no?tri criminali, protagoni?ti ai Holocaustului imaginar din Romnia, din Transnistria.
Grafica - Ion M?ld?rescu
---------------------------------------------------
[1] cf. Cartea Neagr?, (Talmudul sioni?tilor holocaustizan?i) volumul 3, p. 380.
 
  
Miercuri, 19 Iunie 2013 20:59
Citeşte mai mult...Asocia?ia Cadrelor Militare n Rezerv? ?i Retragere din S.R.I. a organizat prezentarea volumului Fereastra serviciilor secrete" semnat? de generalul de brigad? S.R.I. (r) Aurel I. Rogojan. Evenimentul a avut loc n prezen?a fostului ?ef al Departamentului Securit??ii Statului, Iulian Vlad, fostul ?ef al Securit??ii Mure?, colonelul (r) Gheorghe M?rie?. Printre civili s-au num?rat pre?edintele Consiliului Jude?ean, Adrian ?tef, subprefectul Cristian Sasu, directorul Bibliotecii Jude?ene Maramure?, Petre Ardelean, directorul Arhivelor Na?ionala - Filiala Satu Mare, Lucian Cucuiet, consilierul Direc?iei Jude?ene pentru Cultur?, Culte ?i Patrimoniu Na?ional, Gheorghe Todu?, al?i ?efi de institu?ii publice deconcentrate, oameni de cultur? sau simpli cet??eni. Amfitrionul evenimentului a fost publicistul ?i realizatorul Nord-Vest TV Teodor Curpa?. Pe generalul Aurel I. Rogojan l recomand? cei 36 de ani de activitate n serviciile de informa?ii ale Romniei, fiind fostul ?ef de cabinet al generalului Iulian Vlad.

Nevoia promov?rii nsemnelor identitare

Primul care a luat cuvntul a fost pre?edintele Consiliului Jude?ean, Adrian ?tef, care a ?inut s? le mul?umeasc? oaspe?ilor pentru vizita pe care au f?cut-o n jude?, n vederea eventualelor clarific?ri pe care Iulian Vlad ?i Aurel Rogojan le-ar putea aduce n cazul unor evenimente de maxim? importan?? pentru istoria ultimelor decenii din Romnia.Cartea trateaz? ni?te lucruri foarte interesante. De exemplu, n decembrie 1989 aveam doar 14 ani, dar tr?iam acele evenimente. Aceast? lucrare este una foarte important?, c?ci istoria nu trebuie scris? de politicieni ci de oamenii de cultur?. Un neam care nu ?i cunoa?te istoria nu are viitor. De aceea, am ncercat s? red?m demnitatea, s? promov?m toate semnele identitare, fiindc? noi pre?uim aceste lucruri, le consider?m foarte importante, fie c? vorbim de Ziua Imnului, Ziua Drapelului, Ziua Eroilor sau Ziua Na?ional?", a declarat Adrian ?tef.
Zarurile au fost aruncate n 1989"

Fostul ?ef al Securit??ii, generalul Iulian Vlad, a fost destul de re?inut n dezv?luiri, prefernd s? vorbeasc? doar despre chestiuni generale, destul de cunoscute publicului larg. R?mne, n schimb, celebra fraz? rostit? n Decembrie 1989: Zarurile au fost aruncate, l?sa?i evenimentele s? curg?". Acest ordin ar fi fost dat de c?tre generalul Iulian Vlad tuturor ?efilor din structurile centrale ?i locale ale fostei Securit??i, semn c? "serviciile de informa?ii reu?esc s? n?eleag? n profunzime realitatea ?i s? ac?ioneze n perspectiv?". Fostul ?ef al principalului serviciu secret romnesc a l?sat s? se n?eleag? c? principalul obiectiv al ofi?erilor de informa?ii era s? protejeze integritatea teritorial? a Romniei n fa?a tendin?elor revizioniste ale unor ??ri din vecin?tatea ??rii noastre.

Radiografie dur? a unui sistem corupt

Generalul Aurel Rogojan face o radiografie extrem de dur? a societ??ii romne?ti, identificnd principalele lacune care au dus Romnia ntr-o direc?ie gre?it? n ultimii 20 de ani. Serviciile v?d, ca ?i noi, efectele dezastruoase ale guvern?rilor din ultimii 30 de ani. Dar ele pot scruta ?i neputin?a na?ional?, hr?nit? de planurile cinice ale marilor puteri, de presiunile ?antajiste ale vecinilor ?i de toleran?a noastr? p?guboas? la tr?dare, incompeten??, corup?ie. De la fereastra lor secret?, peisajul arat? mult mai accidentat dect l ?tim, dar att de clar, nct se z?resc, documentate de arhive, pn? ?i contribu?iile otr?vite ale propriilor lor agen?i. Poate vreun onest proiect de ?ar? s? ignore o asemenea geografie? Anul 1990 i-a prins pe mul?i cu importante lichidit??i. Nu erau neap?rat persoane din nalta nomenclatur?, ci ndeosebi oameni care - spun ei - s-au descurcat. [...] Posesorii de lichidit??i erau permanent n c?utare de oameni siguri, pe care s? se poat? bizui la punerea pe picioare ?i la promovarea afacerilor.", arat? Aurel Rogojan.

Sursa: Gazeta Nord Vest[1]
-------------------------------------------------------------
[1] http://www.gazetanord-vest.ro/2013/06/seful-fostei-securitati-de-vorba-cu-satmarenii/
 
Benedict Ciubotaru, Chi?in?u   
Miercuri, 19 Iunie 2013 20:48
Citeşte mai mult...Situa?ia geopolitic? nou? a statului romn nu schimba nimic n caracterul s?u congenital - cel stabilit n 1859 de c?tre artizanii s?i reali - aceea?i oligarhie financiar? interna?ional?. Acest stat a fost confec?ionat cu un singur scop: s? blocheze accesul pe uscat al Imperiului Rus n direc?ia Peninsulei Balcanice, ?i, prin aceasta, spre Mediteran? ?i Orientul Apropiat. Potrivit metodelor standard ale geopoliticii, realizarea rolului geopolitic prestabilit pentru o entitate geopolitic? se asigur? exclusiv prin impunerea unui control deplin asupra comportamentului popula?iei de pe teritoriul n cauz?. De aici ?i vine nevoia" de modernizare" a romnilor. Modernizarea nsemn?, de fapt, formarea la romni a unui asemenea comportament colectiv care s? fie ct mai ostil Imperiului Rus ?i oric?ror forme de influen?? atribuibile spa?iului rusesc (culturale, spirituale, morale, economice etc.) ?i ct mai loial fa?? de interesele oligarhiei financiare interna?ionale reprezentat? pe atunci de Fran?a ?i, apoi, de conceptul cuprinz?tor de Vest", Occident", Europa". Modernizarea presupunea implantarea n corpul social al poporului romn a unor institu?ii funciarmente noi, europene, ct mai deosebite de cele tradi?ionale, romne?ti, cre?tine. Impunerea institu?iilor noi n toate sferele urm?rea schimbarea radical? a comportamentului colectiv al romnilor, deoarece, dup? cum recuno?tea unul dintre promotorii dintre cei mai consecven?i ai dezna?ionaliz?rii romnilor - Eugen Lovinescu, - institu?iile sunt factori generatori de noi deprinderi suflete?ti ?i de viitoare realit??i sociale (s.n.)". [1]

Cunoscutul teolog, preotul academician Dumitru St?niloae constata ntr-un articol de la sfr?itul anilor '30: De cte ori nu ne-a fost dat s? vedem sau s? suport?m urm?rirea prin cea mai aspr? cenzur? ?i prin cele mai grozave amenin??ri a oric?rei afirm?ri a ceea ce corespundea cu fiin?a neamului ?i cu interesele lui, ct? vreme se f?cea propagand? nestingherit? pentru ideologiile ?i practicile imorale, atee, masonice."[2] ntr-adev?r, Romnia modern? ?i Republica Moldova, n special dup? 2009, snt dou? state romne moderne, anume moderne, adic? antiromne?ti.(Pn? n 2009 RM nu era al doilea stat romnesc modern", dar era tot antiromnesc, de?i ntr-un fel deosebit.) Piedica cea mai mare pentru formarea unui asemenea comportament l constituia religiozitatea proverbial? a romnilor, deoarece religia poporului romn era identic? cu cea dominant? n Imperiul Rus ?i la popoarele din Balcani. De aici ?i vine una dintre sarcinile de c?p?ti ale moderniz?rii - secularizarea total?, adic? desfiin?area religiozit??ii romnilor sau, cel pu?in, convertirea lor la orice credin?? care s? fie ct mai diferit? de cea a ru?ilor (slavilor de R?s?rit - ru?ii n sens istoric) ?i a popoarelor balcanice. Astfel, politica statului romn modern urm?rea consecvent ?i, dup? cum arat? evolu?ia identit??ii acestui popor de la 1859 ncoace, nu f?r? succes, spulberarea din con?tiin?a na?ional? a romnilor a oric?ror identit??i colective raportate n mod real, nu declarativ sau etnografic, la Ortodoxie. Prin urmare, se impunea secularizarea nu numai a p?mnturilor m?n?stire?ti cum s-a declarat n renumita ini?iativ?" a lui Alexandru Ioan Cuza, dar a ntregii con?tiin?e sociale, a modului de via?? nsu?i al romnilor de la ora?e ?i, n special, al celor de la sate.

Sistemul de nv???mnt ?i cel de mass-media, al?turi de institu?iile portante ale capitalismului - b?ncile, - munceau la modernizarea vie?ii romne?ti". Nu este deloc ntmpl?tor faptul c? aceste institu?ii - ?i cele educa?ionale, ?i cele mediatice, nemaivorbind de cele financiare - erau de?inute ?i controlate aproape n ntregimea lor de c?tre reprezentan?ii minorit??ilor na?ionale, ponderea de frunte n ele constituindu-o evreii veni?i foarte recent n Romnia. Acest lucru a fost remarcat nu numai de numero?i cercet?tori, dar ?i de statisticile oficiale ale statului romn modern. ?i acest fapt a constituit pentru perioada interbelic? (la care se refer? documentele din prezenta colec?ie) o constant? a discursului politic, indiferent de culoarea politic? a acestuia. Fapt ce se observ? cu pregnan?? ?i n documentele prezentate.

Religiozitatea adnc? a romnilor, n compara?ie cu toate popoarele vecine lor, f?cea din Biserica Ortodox? o ?int? strategic? n ceea ce prive?te nu numai importan?a ei pentru con?tiin?a social?, dar ?i pentru formarea acesteia. De aceea ntreaga politic? a statului romn interbelic continua cu ?i mai mult? vehemen?? politica sa de descre?tinare a romnilor. Academicianul Dumitru St?niloae, cu referin?? la politica statului romn n perioada interbelic? consemna: Am avut mini?tri care nu puteau vorbi dect citind din doctrina antireligioas? a evreului Durkheim, am avut manuale n licee n care se propov?duia ateismul ?i se batjocoreau lucrurile sfinte ale cre?tinismului. Se s?vr?eau inciner?ri cu participarea zgomotoas? a demnitarilor Statului. Erau subven?ionate cu bani grei publica?ii n care se zeflemisea Ortodoxia neamului, dar ap?rarea ei era interzis?. ?colile noastre teologice erau degradate ?i dispre?uite, preo?imea tratat? ca o cenu??reas?."[3] O constatare de parc? ar evoca situa?ia din Uniunea Sovietic? din perioada prigoanei din vremea lui N. Hru?ciov sau din cea a regimului din Republica Moldova de dup? 2009.

F?r? a reforma institu?ia bisericeasc? a romnilor nu ar fi fost posibil? o schimbare rapid?, la scara genera?iilor, a comportamentului necesar pentru rolul geopolitic atribuit statului romn modern la nfiin?area lui. F?r? o asemenea reformare" distrug?toare nu s-ar fi putut ajunge la acea politic? pe care o consemna mai sus pr. Dumitru St?niloae. ?i ntr-adev?r, ntreaga istorie a acestei institu?ii din 1859 demonstreaz? acest fapt. De atunci dictatul statului asupra politicii de cadre ?i a celei de formare a acestora, precum ?i asupra rela?iilor inter-ortodoxe a crescut nencetat, atingndu-?i apogeul n numirea lui Miron Cristea n dreg?toria de mitropolit-primat al Bisericii Romne ?i apoi, n 1925, n cea de patriarh: ...n decembrie 1919, nainte de Cr?ciun, ntr-o camer? a hotelului Enescu , s-au ntrunit Goga, N. Ivan, Vasile Goldi?, care au formulat opinia c? alegerea mitropolitului primat s? precead? pe cea a desemn?rii mitropolitului la Sibiu; propunerea a fost adus? la cuno?tin?a lui N. Iorga, pre?edintele Camerei, care, operativ, a convocat marele colegiu electoral ?i n trei zile am fost ales ?i a doua zi instalat ?i nvestit".[4] Adic?, un grup de cet??eni, dintre care o bun? parte nici nu erau ortodoc?i, au hot?rt cine s? fie mitropolit ?i apoi patriarh peste ortodoc?i. n total? contradic?ie cu canoanele Bisericii, cu credin?a ortodoc?ilor.
O asemenea reeducare a poporului romn pe valori opuse celor identitare nu erau necesare numai pentru a asigura ostilitatea funciar? mpotriva Rusiei ca idee, ca un concept nsp?imnt?tor, ?i loialitatea necondi?ionat? de nimic, pn? la obedien?? autodesfiin??toare fa?? de Occident". Aceast? educa?ie" anti-identitar? producea pentru sistemul electoral materialul necesar - aleg?tori suficient de alfabetiza?i ca s? fie accesibili pentru ziare ?i foi volante ?i suficient de incul?i sub aspect identitar ca s? fie lesne convin?i" s? voteze pe cine trebuie. Din cte vom vedea n Volumul 2, nici un partid din perioada interbelic? nu putea fi admis n cursa electoral? f?r? acordul reprezentan?ilor oligarhiei financiare interna?ionale. Deci, aleg?torul romn, poporul romn" reeducat n baza valorilor general umane", putea vota persoane (propuse de partide) doar dintr-o list? aprobat? pentru el de c?tre ni?te institu?ii din afara ??rii lui de a c?ror existen?? aleg?torul habar nu avea.

Astfel, sistemul politic impus prin Constitu?ia de la 1923 genera, n baza calit??ii electoratului ?i a procedurilor prin care se desf??ura procesul politic, o clas? politic? cu nsu?iri necesare moderne: anti-ortodox?, dependent? de oligarhia local? (adic? deplin corupt?), loial? necondi?ionat fa?? de Marile Puteri" (partenerii externi"). Prin aceast? clas? politic? se asigura rolul geopolitic al statului modern romn de la nfiin?area sa n 1859. n 1918 acest rol i-a fost confirmat ?i i s-au ncredin?at ?i alte p?mnturi cu popula?ie romneasc? pe care s? o reeduce n baza acelora?i stereotipuri (mituri) ca ?i cea reeducat? n mare parte n Vechiul Regat. Politica extern? a statului romn modern n perioada interbelic?, inclusiv formarea la comanda/propunerea Marilor Puteri" a Micii n?elegeri" (Mica Antant?") ?i a n?elegerii Balcanice" (Antanta Balcanic?"), confirm? rolul geopolitic subordonat Vestului" al acestei entit??i geopolitice numite Romnia Mare".

?innd seama de aceste condi?ion?ri impuse statului atribuit romnilor n 1859, de rotunjirea acestui stat n 1918 ca o promovare" fireasc? pentru realiz?rile ob?inute - att pe plan extern ca stavil? mpotriva Imperiului Rus, ct ?i pe plan intern ca putere de stat subordonat? deplin oligarhiei financiare str?ine -, nu este cu putin?? s? calific?m aceast? entitate geopolitc? drept un stat romnesc, al romnilor ?i pentru romni. Cu toate acestea n istoriografia oficial? acest stat este numit statul romn modern". Astfel, calificativul de modern" exprim? opozi?ia ontologic? - n plan geopolitic, spiritual-moral, cultural ?i social-economic - a acestui nou stat fa?? de ??rile Romne?ti ntemeiate n veacurile XIII-XIV de c?tre romni ?i pentru romni. Statul romn modern se deosebe?te de ??rile Romne?ti n aceea?i m?sur? n care Imperiul Otoman se deosebea de Imperiul Bizantin ?i Uniunea Sovietic? de Imperiul Rus. Aceste state noi ocup? acela?i teritoriu ?i se impun autoritar asupra aceleia?i popula?ii, dar institu?iile prin care ele func?ioneaz? genereaz? noi deprinderi suflete?ti ?i [...] viitoare realit??i sociale". Adic? noile state dezna?ionalizeaz? vechile popoare ?i confec?ioneaz? noi entit??i sociale bazate pe valori noi, noi n raport cu cele foste identitare, adic? str?ine de cele identitare. Dezna?ionalizarea institu?ionalizat? se nume?te etnocid, adic? ucidere de etnii, uciderea nu fizic? ca n cazul genocidului, dar uciderea (desfiin?area) cultural?, spiritual?, moral?.

n final, rezultatul este acela?i ca ?i n cazul genocidului: vechiul popor dispare definitiv, fiind nlocuit cu un popor cu totul nou care doar biologic se trage din vechea popula?ie. De?i ungurii de ast?zi sunt, majoritar, sub aspect genetic, romni ?i slavi, ei sunt, sub aspect cultural, moral, spiritual, identitar, un popor cu des?vr?ire diferit de materialul biologic" din care el s-a constituit. Este ceea ce a ncercat totalitarismul sovietic s? confec?ioneze: un nou popor sovietic. Un fel de na?iune american?", n cazul nostru, o nou? na?iune romn?" care nu c? nu are nimic n comun cu poporul romn care a dat na?tere ??rilor Romne?ti, limbii ?i culturii lui, ci, sub aspect identitar, se ntemeiaz? pe valori opuse celor ale romnilor.

Diferen?a dintre etnocid ?i genocid const? numai n metode: cele genocidale sunt rapide, pe durata unei genera?ii, cel mult a dou?-trei. Aceste metode se numesc totalitarism. Din cauza acestei viteze de cel mult trei genera?ii, schimb?rile snt direct vizibile de c?tre fiecare membru al fiec?rei genera?ii dintre cele trei. Metodele de etnocid se ntind pe mai multe genera?ii, astfel nct diferen?a dintre genera?ii s? fie sesizabil? nu mai mult dect ca un conflict dintre genera?ii". Acest conflict reproducndu-se direc?ionat ?i consecvent, la fiecare genera?ie nregistrndu-se noi pierderi de memorie" istoric? ?i noi achizi?ii de valori moderne". Aceste metode se numesc democra?ie.

Binen?eles, o asemenea condi?ionare riguroas? a existen?ei Romniei - mici" ?i Mari" - nu era con?tientizat? de societatea romneasc?, n special de cea din noile provincii istorice". Dar nc? din perioada Vechiului Regat unii intelectuali au surprins caracterul antina?ional al clasei politice. M. Eminescu filozoful politic - a fost printre primii dac? nu chiar primul care a n?eles aceasta ?i chiar a introdus ?i popularizat termenul socio-politic de p?tur? superpus? impus? de oligarhia financiar? str?in? asupra ?i mpotriva poporului romn. Potrivit unor cercet?tori[5], moartea poetului a fost de fapt o reac?ie punitiv? a clasei politice romne?ti" menit? s? astupe pentru totdeauna gura acestui filosof politic patriot. De aceea f?uritorii" Romniei moderne, adic? proprietarii ei s-au str?duit ca noi s?-l cunoa?tem ast?zi pe Eminescu ca poet na?ional ?i s? nu l cunoa?tem aproape deloc ca filozof politic na?ional.

Aceea?i viziune despre originea statului romn modern o mp?rt??ea ?i filosoful din perioada interbelic?, Nae Ionescu: Nu ignor?m c? statul romn modern a avut n chip statornic tendin?a de a transforma biserica ntr-un simplu instrument de poli?ie social? - ceea ce nu era dect foarte firesc, dat fiind c? toat? genera?ia de la 1848 era francmason? (s.n.)."[6] Este vorba de acea genera?ie care a organizat statul romn modern n 1859. Ce este statul romn modern ?i cine l-a creat ne-o spun chiar ziditorii lui. n veacul XXI, cnd Romnia s-a afirmat deja ca stat deplin masonic[7], cu toate componentele sale - de la cele spirituale (Patriarhia Romn?) la cele demografice (homosexualitatea ?i avorturile n mas?) - ziditorii ei nu mai au nevoie s? p?streze un v?l de mister ieftin asupra originilor acestui stat. Romnia este un stat eminamente masonic. Unirea Principatelor de la 1859, ca de altminteri ?i Marea Unire de la 1918 sunt opere esen?ialmente masonice. Masoneria Romn?, de la nfiin?area primei Loji n 1734 la Gala?i ?i pn? n 1937, cnd s-a autosuspendat, s-a manifestat plenar ca un modelator ?i moderator social. Aceasta este menirea masoneriei, cu att mai mult n zilele noastre, cnd Romnia se confrunt? cu o criz? economic?, social?, politic? ?i n primul rnd moral?. [...] Masoneria reprezint? c?r?mida de temelie a Romniei moderne."[8] Aceast? tr?s?tur? identitar? a statului romn modern explic? ntreaga sa politic? de modernizare", adic? de secularizare a Bisericii Romne ?i a con?tiin?ei na?ionale a poporului romn, oper? continuat? dup? 1918 pn? ast?zi. Produsul acestei opere este un romn nou", incompatibil cu romnul eminescian, cu romnul milenar, cu cel care a ntemeiat ?i ap?rat ??rile Romne?ti. Este, sub aspect ontologic, un anti-romn", ceea ce este ast?zi, n veacul al XXI-lea, un lucru perfect evident ?i afirmat. Astfel, n 1918, odat? cu cuprinderea majorit??ii romnilor n noul stat, ncepea noua faz? de modernizare" a tuturor noilor" romni inclu?i n aceast? entitate geopolitic?. Condi?ia includerii lor era, deci, s? fie supu?i moderniz?rii (dezna?ionaliz?rii), c?ci, altfel, statul romn modern nu ar fi putut s?-?i ndeplineasc? rolul geopolitic pentru care el a fost proiectat, adic? s?-?i justifice n fa?a finan?ei interna?ionale existen?a.

Politica de modernizare, fiind condi?ia sine qua non a existen?ei statului romn modern, a constituit o constant? a statului, indiferent de partidele aflate la putere, mai ales c? ele toate ?i datorau existen?a permisiunii acordate de emisarii interna?ionalei financiare. Aceast? politic? ?i, n special, variatele justific?ri ale ei au fost ncredin?ate intelectualit??ii angajate de c?tre oligarhie direct sau prin intermediul clasei politice. Cenzura liberal? func?iona n Romnia cu aceea?i rigoare ca ?i cea comunist? n Uniunea Sovietic? post-stalinist?: doar scopurile urm?rite erau identice - confec?ionarea unei noi colectivit??i f?r? memorie istoric?. Cu toate acestea, n perioada interbelic? au existat cteva voci puternice, de?i izolate, care s-au opus, n plan intelectual ?i moral, cu substan?iale argumente, politicii de dezna?ionalizare a romnilor. O voce de acest fel era cea a pr. Dumitru St?niloae care dezavua ?i nfiera politica din perioada interbelic? a statului: Fraudele pe de o parte, iar masoneria ?i sectele pe de alta m?cinau ca viermii organismul nostru de stat, aduceau lncezire n suflete ?i dezagregare n unitatea noastr? na?ional? (s.n.), turnau le?ia ucig?toare peste iubirea de neam (s.n.). ntre toate acestea era o leg?tur?, pe toate le unea conspira?ia r?uf?c?torilor de-a duce la groap? acest neam. Unii intrau n aceast? conspira?ie cu deplin? ?tiin??, al?ii din ignoran?? ?i din interes de pricopsire personal?."[9]

Gnditorul cre?tin a surprins foarte exact metodele de adncime folosite de c?tre clasa politic? pentru dezna?ionalizarea romnilor: dezagregarea unit??ii na?ionale ?i atrofierea sentimentului moral de iubire de neam. Unitatea na?ional? este rezultatul mp?rt??irii solidare de c?tre genera?iile n via?? a valorilor identitare ale tuturor genera?iilor premerg?toare. Png?rirea, batjocorirea, zeflemisirea, ironizarea, marginalizarea, trecerea sub t?cere a acestor valori, precum ?i infiltrarea unor valori potrivnice are drept scop ?i drept rezultat surparea unit??ii na?ionale. R?cirea iubirii de neam conduce n mod direct la indiferen?a fa?? de propriile valori, fa?? de trecut, fa?? de jertfa nainta?ilor, desfiin?eaz? r?spunderea fa?? de genera?iile premerg?toare ?i fa?? de cele viitoare. Evolu?ia indiferen?ei este dispre?ul fa?? de aceste valori ?i fa?? de cei care le mai mp?rt??esc.
Conspira?ia este stilul prin excelen?? al r?uf?c?torilor. C?ci dac? nu s-ar ascunde n urzirea celor rele r?uf?c?torii ar putea fi lesne opri?i de indignarea poporului care ndat? s-ar vedea ?inta uneltirilor acelora. Pr. Dumitru St?niloae calific?, de fapt, politica clasei politice a statului romn modern, a regimului democrat al acestuia, a democra?iei n sine, drept o conspira?ie a r?uf?c?torilor. Iar scopul acestei conspira?ii este cel de a duce la groap? acest neam," adic? de a-l nimici, a-l supune genocidului lent, dar sigur cum este etnocidul.
--------------------------------------------------
[1] Citat la Ion ?urcanu, Istoria romnilor. Muzeul Br?ilei, Editura Istros, Br?ila, 2007, pag. 445.
[2] Dumitru St?niloae. Na?iune ?i Cre?tinism. Editura Elion, Bucure?ti, 2004, pag. 115.
[3] Ibidem.
4]] nsemn?rile personale" ale patriarhului Miron Cristea. Citat la Ilie ?andru, Valentin Borda, Patriarhul Miron Cristea, Casa de editur? Petru Maior", Trgu-Mure?, 1998,, pag. 125.
[5] Theodor Codreanu. Dubla sacrificare a lui Eminescu. Editura Civitas, Chisin?u, 1999.
[6] Predania ?i un ndreptar ortodox cu, de ?i despre Nae Ionescu teolog.Editura Deisis, Sibiu, 2001, pag. 42.
[7] Cuvntul "mason" nseamn? n limba francez? "zidar", "ziditor", "constructor", "pietrar".
[8] Vezi interviul avocatului-mason Remus Borza n revista Q Magazin din octombrie 2010: http://www.jurnalul.ro/observator/romania-considerata-un-stat-masonic-556325.htm
[9] Dumitru St?niloae. Na?iune ?i Cre?tinism. Editura Elion, Bucure?ti, 2004, pag. 114-115.
 
Eleonora Bizovi, Bucovina de Nord, Ucraina   
Miercuri, 19 Iunie 2013 20:43
Citeşte mai mult...Din Boian la Vatra Dornei...". Aceste cuvine, att de cunoscute din Doina" lui Eminescu, sunt cartea de vizit? a satului Boian. Deseori revin la aceast? Evanghelie a neamului romnesc", ?i doresc s?-mi mpart emo?iile ?i cu cititorii Zorilor Bucovinei", ncepnd de la p?rerile ?i aprecierile unor eminescologi despre cea mai scump? Doin?" a sufletului romnilor. To?i istoricii literari noteaz? c? Eminescu trebuia s? citeasc? Doina" la festivitatea dezvelirii statuii lui ?tefan cel Mare din Ia?i, n ziua de 17 iunie 1883. Astfel, anul acesta se mplinesc exact 130 de ani de la acel marcant eveniment. Exist? diferite p?reri cu privire la lipsa lui Mihai Eminescu de la ceremonia inaugur?rii monumentului. George C?linescu, bun?oar?, balanseaz? ntre p?rerea c? Poetul preferase s? r?mn? n tov?r??ia lui Ion Creang?, c?ruia, probabil, i-a citit poezia. Al?i contemporani cred c? Eminescu nu avea m?car un costum adecvat situa?iei festive ?i s-a retras, speriat de attea uniforme str?lucitoare (regele ?i regina sosiser? escorta?i de un convoi impun?tor).

E cunoscut ?i faptul c? Eminescu, n general, nu iubea festivit??ile ?i, n special, n-a avut o p?rere bun? despre serbarea din 17 iunie 1883 de la Ia?i. Despre aceasta se subliniaz? ?i n d?rile de seam?, publicate la 18 iunie 1883 n ziarul Timpul": ...?i, Tu, Doamne ?tefane, st?teai rece asupra acestei adun?ri de precupe?i de hotare ?i n-ai izbit cu ghioaga Ta r?fuitoare de erou n capetele acestor reptile, acestor agen?i provoc?tori ai str?in?t??ii... Tu, care de patruzeci de ani, n patruzeci de b?t?lii, Te-ai aruncat n rndul nti al o?tirii, c?utnd martiriul pentru ?ar?, ascul?i oamenii pentru care patria ?i na?ionalitatea sunt o marf? pe care o precupe?esc?".

Doina" ntruchipeaz? concep?ia politic? a lui Mihai Eminescu ?i un plns al neamului din ?ara Moldovei". Se presupune c? unul din motivele cele mai sigure c? Eminescu n-a citit Doina" la festivitatea dezvelirii statuii lui ?tefan cel Mare ar fi ?i sfaturile prietenilor junimi?ti, n frunte cu Maiorescu, fiindc? la s?rb?toare asistau diploma?i austro-ungari, germani, ru?i... Totu?i, poezia a fost citit? la cenaclul Junimii", chiar n acea sear?. Despre efectul ei a r?mas m?rturie nsemnarea lui Iacob Negruzzi, publicat? mai trziu, dup? moartea lui Eminescu, n Convorbiri literare" din 1 iulie 1889: Profitnd de mprejurarea c? un num?r mare de membri vechi ai societ??ii literare, printre care ?i Eminescu, se g?sea cu aceast? ocazie la Ia?i, Junimea ?inu o mare ntrunire. n acea sear? Eminescu ne citi cunoscuta Doin? ... Efectul acestor versuri pesimiste care contrastau a?a de mult cu toate celelalte ode ce se compuse cu ocaziunea acelei str?lucite serb?ri, fi adnc ... n contra obiceiului Junimii, c?reia nu-i pl?cea s?-?i manifeste entuziasmul, pentru ntia dat? de cnd exista societatea un tunet de aplausuri izbucni la sfr?itul citirii ?i mul?i dintre numero?i membri prezen?i mbr??i?ar? pe poet". Iar Vasile Pogor l-a s?rutat ?i i-a spus: ...Eminescule! Ajunge c? ai scris o poezie care va dura ct Moldova...". Aceast? citire a fost cea de pe urm? a lui Eminescu, c?ci, nc? n acea lun? la ntoarcerea n Bucure?ti, boala i se agravase.

A?adar, opera lui Eminescu, nceput? n 1866, se ncheie cu Doina" cea atotcuprinz?toare, citit? n cenaclul de la Ia?i, la 17 iunie 1883. Este una din poeziile cele mai populare ?i mai cunoscute de oamenii simpli, n ciuda cenzurii de aproape jum?tate de veac. Doar Doina" eminescian? s-a aflat sub arestul comuni?tilor. Se ?tie c? Poetul a scris mai multe doine, dar nici una n-a fost ntitulat? la forma hot?rt?, adic? Doina". Dac? am uni pe harta Romniei punctele indicate n Doina", am ob?ine Romnia ntregit? de Mihai Eminescu, cu mult nainte de 1918. Prin aceast? poezie i s-a n?l?at un monument lui ?tefan cel Mare, care supravie?uie?te peste veacuri: ?tefane, M?ria Ta,/ Tu la Putna nu mai sta,/ Las-Arhimandritului/ Toat? grija schitului,/ Las? grija sfin?ilor/ n seama p?rin?ilor,/ Clopotele s? le trag?/ Ziua-ntreag?, noaptea-ntreag?,/ Doar s-a-ndura Dumnezeu,/ Ca s?-?i mntui neamul t?u!/ Tu te-nal?? din mormnt,/ S? te-aud din corn sunnd/ ?i Moldova adunnd"...

Doina" lui Eminescu nu ?i-a pierdut actualitatea nici n zilele noastre. Revenind la faptul c? multe decenii poezia a fost arestat?, o s? povestesc un caz din via?a familiei mele. Aveam o bibliotec? destul de mare. Un binevoitor" ne-a prt la raion c? Vasile Bizovi ?ine n cas? c?r?i romne?ti interzise. ntr-adev?r, aveam literatur? romn? de mare valoare, printre care ?i Doina" lui Eminescu. Noi le-am camuflat cu volume ruse?ti ?i moldovene?ti". ntr-o zi ne pomenim cu doi in?i din centrul raional, chipurile au venit (nepofti?i) s? admire biblioteca noastr?. Au scos cteva c?r?i n limba rus?, le-au r?sfoit... Apoi ne-au ntrebat dac? avem c?r?i n limba romn?. So?ul le-a r?spuns c? avem traduceri din Tolstoi ?i al?i scriitori ru?i, cump?rate de la magazinul Drujba". Unul din ei a ntrebat direct: Dar Doina" lui Eminescu ave?i, c?ci vrem s-o citim...". Foarte calm, so?ul le-a r?spuns c? n-o avem, deoarece e interzis? ?i nu face s-o cite?ti. De?i purtau haine civile, am n?eles c? acei doi erau de la securitate. Dup? plecarea lor, am r?suflat u?ura?i ?i ne-am f?cut cruce, mul?umind lui Dumnezeu c? am sc?pat de n?past?. Iar Doina", n pofida interdic?iilor, era citit? ?i memorizat? de boinceni, ea fiind cartea scris? n inimile noastre.

Doina - Mihai Eminescu

De la Nistru pn' la Tisa/ Tot Romnul plnsu-mi-s'a,/ C? nu mai poate str?bate/ De-atta str?in?tate./ Din Hotin ?i pn' la Mare/ Vin Muscalii de-a c?lare,/ De la Mare la Hotin/ Mereu calea ne-o a?in;/ Din Boian la Vatra-Dornii/ Au umplut omida cornii,/ ?i str?inul te tot pa?te/ De nu te mai po?i cunoa?te./ Sus la munte, jos pe vale/ ?i-au facut du?manii cale,/ Din S?tmar pn?-n S?cele/ Numai vaduri ca acele./ Vai de biet Romn s?racul! nd?rat tot d? ca racul,/ Nici i merge, nici se 'ndeamn?,/ Nici i este toamna, toamn?,/ Nici e var?, vara lui,/ ?i-i str?in n ?ara lui./ De la Turnu 'n Dorohoi/ Curg du?manii n puhoi/ ?i s'a?eaz? pe la noi;/ Toate cntecele pier,/ Sboar? paserile toate/ De neagra str?in?tate;/ Numai umbra spinului/ La u?a cre?tinului./ ?i desbrac? ?ara sinul,/ Codrul, frate cu Romnul,/ De secure se tot pleac?/ ?i isvoarele i seac?/ S?rac n ?ara s?rac?!//
Cine-au ndr?git str?inii,/ Mnca-i-ar inima cinii,/ Mnca-i-ar casa pustia,/ ?i neamul nemernicia!// ?tefane Maria Ta,/ Tu la Putna nu mai sta,/ Las' Arhimandritului/ Toata grija schitului,/ Lasa grija Sfin?ilor/ n seama p?rin?ilor,/ Clopotele s? le trag?/ Ziua 'ntreag?, noaptea 'ntreag?,/ Doar s-o 'ndura Dumnezeu,/ Ca s?-?i mntui neamul t?u!/Tu te 'nal?? din mormnt,/ S? te aud din corn sunnd/ ?i Moldova adunnd./ De-i suna din corn o dat?,/ Ai s'aduni Moldova toat?,/ De-i suna de dou? ori,/ ?i vin codri'n ajutor,/ De-i suna a treia oar?/ Toti du?manii or s? piar?/ Din hotar? n hotar?/ ndr?gi-i-ar ciorile/
?i spnzur?torile!

Sursa: Zorile Bucovinei[1]
 
Drd. Stelian Gombo?   
Miercuri, 19 Iunie 2013 20:33
Citeşte mai mult...
Cteva puncte de vedere cu privire la rela?ia Stat-Biseric?, n Romnia, n cadrul discursului social-istoric, contemporan, precum ?i n contextul revizuirii Constitu?iei

Exist? (?i a existat ntotdeauna) o tensiune: ntre real ?i ireal, istorie ?i mp?r??ia Lui Dumnezeu. Sau, mai concret, ntre idealul cre?tin: care este via?a n Iisus Hristos ?i via?a p?mnteasc? pe care o tr?im cu to?ii. Rezolvarea acestei antinomii, contradic?ii nu implic? numai ac?iunea uman? ci ?i cea divin?. Prin el, omul, a realizat prea pu?in n planul sensului, destinului s?u. Cnd singur vrea s? se autodivinizeze, s? se fac? nger el ajunge fiar?.

Omus secundus deus - maxim? iluminist? ?i marxist? - este concretizarea acestei c?deri. C?utnd singur paradisul des?vr?irii a aflat iadul dezumaniz?rii. Tensiunea nu se poate rezolva n sine ci numai n Iisus Hristos. Iar mntuirea noastr? se realizeaz? a?ezndu-se sub Revela?ie, nu deasupra ei. Omul c?zut refuz? Revela?ia, el pune condi?ie Revela?iei, erezia, care este produsul subiectivismului demonic, face ce vrea cu Revela?ia ?i transmiterea ei prin Biseric?. Ei uit? c? natura Revela?iei, nu este o sum? de propozi?ii, de informa?ii, iar n?elegerea mntuirii nu este una gnostic?, teoretic?. Se uit? c? religia cre?tin? nu este rodul c?ut?rii omului ci este istoria c?ut?rii omului de c?tre Dumnezeu. n Revela?ie, n aceast? c?utare ?i descoperire, Dumnezeu nu comunic? numai adev?rul despre El, ci se deschide El nsu?i ?i ne arat? condi?iile mntuirii n El. Unirea omului cu Dumnezeu este scopul Revela?iei, deci umanul este uman numai n Dumnezeu. Aceast? nfiere a noastr? n Iisus Hristos se realizeaz? n Biseric?. Acesta este mesajul Ortodoxiei ?i puterea ei unic?: accesul la duhul nfierii.

Trecnd de la aceast? introducere, voi sus?ine c? din punct de vedere istoric, Biserica - comunitate a cre?tinilor, cuprinde ?i une?te pe to?i cei ce cred n Domnul nostru Iisus Hristos, pentru a le comunica acestora Via?a Sa care este nviere, victorie asupra mor?ii. Ea reprezint? comunitatea ?i comuniunea oamenilor cu Dumnezeu prin Fiul n Duhul Sfnt, precum ?i forma v?zut? a unei raport?ri suprafire?ti la Iisus Hristos - Cuvntul lui Dumnezeu ntrupat n istorie. Cunoa?tem faptul c? Biserica are o alc?tuire, o constitu?ie teandric?, ea unind timpul cu ve?nicia, istoria cu supraistoria ori cu metaistoria. Ea este locul unei mi?c?ri" ve?nice a n?l??rii ?i a Cincizecimii care une?te Cerul ?i p?mntul prin v?lul" Sfintelor Taine, locul unde Sfntul Duh face cunoscut? prezen?a ?i Trupul cel sl?vit al Mntuitorului" - potrivit afirma?iilor teologului Olivier Clement. Modurile de existen?? a Lui Dumnezeu se comunic? Bisericii, Ea este cea aleas? fiind plin? de Treime, spune Sfntul Vasile cel Mare: Ea este aleasa ?i ea trimite. Sfnta Treime este baza, modul structurii func?iilor Bisericii. Taina coborrii Sfintei Treimi ?i taina urc?rii omului la Ea este esen?a adev?rului, concretizat n aceast? realitate divino-uman? care este Biserica. A fi cre?tin, a fi n Biseric? nseamn? a fi n Sfnta Treime. Unirea se face prin Sfntul Botez, n Biseric? nu n afar? de Biseric?, dup? principiul paulin: Nu ne propov?duim pe noi n?ine. Orice propov?duire care rupe pe Hristos de Treime, de Biseric?, face din ea o simpl? nv???tur? uman?.

Biserica, a?adar, este locul unde ve?nicia ncorporeaz? timpul acestui veac. Rolul ei nu este acela de a nve?nici istoria, ci de a o sfin?i. Misiunea ei este eshatologic?, ?i anume aceea de a-l r?scump?ra pe om pentru ve?nicie, de a-l desprinde pe el de aceast? lume, n vederea ob?inerii adev?ratei sale cet??enii mp?r??ia Cerurilor care nu este n ?i din lumea aceasta. Cu alte cuvinte, ea nu este o simpl? parte a istoriei deoarece ea are propria misiune specific?, ci o asumare a ei, f?r? a se confunda cu realit??ile istoriei pentru c? ea are propria misiune, nu tr?ie?te n afara lor. De?i Biserica este din cer, misiunea ei este una p?mnteasc?. Biserica este supraistoric?, metaistoric? dar n acela?i timp se afl? n istorie pentru c? Iisus Hristos Domnul S-a ntrupat n istorie, iar Biserica pe care a ntemeiat-o cu "nsu?i scump sngele S?u" a r?mas n istorie pentru a-l r?scump?ra pe om pentru supraistorie. Biserica nu ignor?, nu refuz? ?i nu respinge istoria, ci ?i-o asum?, fiindc? misiunea ei este nu numai eshatologic? ci ?i istoric? c?ci omul tr?ie?te n istorie, ntr-un timp ?i spa?iu circumscris, istoric ?i geografic. Este tain?, simbol ?i mod al prezen?ei lui Dumnezeu n lume, dar ea este ?i fenomen social, act ?i fapt istoric. Biserica nu poate lucra ?i cultiva mntuirea oamenilor desprins? fiind de realitatea material? a vie?ii, desp?r?it? fiind de p?mnt ?i de timp, pentru c? ea a luat na?tere n timp ?i este subordonat?, n acest sens, categoriilor temporale. Ea este n mod necesar ?i concret o institu?ie. Alc?tuirea sa ierarhic? este ancorat? n realitatea ei sacramental?, doar succesiunea apostolic? a episcopatului poate atesta c? Dumnezeu r?mne printre noi, prin Sfintele Taine - dup? cum spune acela?i teolog Olivier Clement. Dar spre deosebire de alte institu?ii sociale care l au ca subiect pe om, Biserica nu l consider? pe om doar ca pe o zidire ra?ional? supus? unor necesit??i ?i interese strict temporale, ci ?i n perspectiva scopului s?u supranatural ?i suprafiresc c?tre care trebuie s? convearg? ntreaga sa existen?? personal? ?i comunitar?. n aceste mprejur?ri Biserica nu a trecut cu vederea ?i nici nu a tratat superficial realitatea existen?ial? ce conduce social ?i politic istoria care se ntrupeaz? n Stat. Statul nu este de sorginte ori de esen?? divin?, dar corespunde rnduielii dorite de Dumnezeu, el are o demnitate eminent? care nvoc? ?i impune supunere ?i ascultare din partea tuturor. De aceea, Biserica a avut intotdeauna sim?ul istoric, ntruct nu a respins ?i nu a ignorat rolul Statului n planul existen?ei social - istorice, neopunnd acestuia un refuz categoric izvort dintr-o orientare spiritual? spre lumea de dincolo. Dimpotriv?, Institu?ia eclesial? l-a considerat un partener ?i un aliat indispensabil al societ??ii civile ?i religioase, dup? cum precizeaz?, n aceast? direc?ie, att nv???tura scripturistic? ct ?i tradi?ia canonic? a Bisericii. Mai mult dect att, fiind mplinitori ai cuvintelor biblice, nc? de la nceput Eclesia a rnduit pomenirea n cadrul liturgic a conduc?torilor Statului, practic? ce se afl? ?i ast?zi n uz.

Prin urmare, postulatul ?i posibilit??ile unei rela?ion?ri ntre Biseric? ?i Stat se ntemeiaz? ?i se fundamenteaz? pe faptul c? Biserica este att o realitate duhovniceasc?, mistic?, ct ?i o realitate institu?ional?, social?, istoric? iar omul - ca subiect al istoriei ?i, n fond al unei organiz?ri statale - apar?ine att mp?r??iei Cerurilor, ct ?i celei a Cezarului. ns? Biserica, n pofida apartenen?ei sale la o alt? lume, la un alt univers, nu ?i-a pierdut sim?ul istoric, ncercnd s? se situeze permanent ntr-un raport de conciliaritate, de armonie ?i deschidere fa?? de structura secular?. Ceea ce este foarte important de subliniat aici, este faptul c? acest raport se desf??oar? ntre anumite limite ?i se funfamenteaz? pe baza unor condi?ii invocate n mod reciproc. A?a cum spuneam, Biserica este un fenomen social ?i o institu?ie social?, strns legate de un anumit mediu, situndu-se n cadrul unei organiz?ri statale, ns? ntr-un plan paralel cu cel al Statului, n?elegndu-se prin acest lucru o cooperare substan?ial?, dar lipsit? de orice imixtiuni ?i amestecuri arbitrare, nefondate ?i de orice tov?r??ie" a Bisericii la toate nedrept??ile ?i gre?elile puterii statale. n aceast? rela?ie Biserica nu poate s? ?i uite misiunea sa, deoarece cele dou? laturi ori aspecte ale caracterului s?u diacronic sunt strns unite iar fiin?a ei este teandric?, misiunea ei fiind una celest?. Ea nu este o institu?ie ca oricare alta. De aceea, ea nu se poate confunda cu interesele Statului care sunt pur lume?ti, p?mnte?ti, limitate deci, la aceast? existen?? terestr?. Un conformism ?i o compatibilitate absolut? cu aceste interese ar putea fi p?gubitor pentru credibilitatea, imaginea ?i autoritatea ei n fa?a poporului, a lumii.

Biserica nu are voie s? se amestece n disputele politice, nl?turnd astfel, orice b?nuial? ori suspiciune cu privire la favorizarea ?i p?rtinirea vreunei guvern?ri politice. Ea nu trebuie s? fie purtat? ?i manipulat? n platforma program a vreunui partid politic ?i nici nu-?i va reg?si, vreodat?, sensul ;I identitatea n spectrul propagandei electorale. Rolul s?u predominant const? n a-I conduce pe oameni pe drumul ce duce la mntuire, oferindu-le aceast? certitudine, ?ans? ?i posibilitate. O preocupare intens? ?i exagerat? pentru problemele ce revin competen?ei Statului ar putea genera suspiciuni referitoare la garan?ia mntuirii ?i a misiunii sale n lume. C?ci cre?tinismul nu se poate reduce la un simplu moralism sau doctrinalism, acestea fiind metode ale misionarismului neoprotestant. Trebuie s? n?elegi, s? cau?i, s? afli c? dogma nu este doctrinalism iar morala eticism, ci ele sunt via??, participare la Dumnezeu. Dac? Bucuria Tat?lui ?i a Fiului este n Duhul Sfnt", spune Sf. Grigorie Palama, ce faci tu din iconomia lor n Biseric? ?i n Istorie ?

Profesorul Teodor M. Popescu sus?ine c? Biserica nu are o misiune politico-economic? deoarece ea este o institu?ie religios - moral?. Evanghelia nu poate fi transformat? n lege de Stat ?i nici Biserica n organiza?ie politico - social?.

n alt? ordine de idei, Biserica este n lume. M?dularele sale sunt membrii societ??ii. Raportul Bisericii cu societatea este esen?ial?, fundamental?. Ea trebuie s?-?i exercite rolul spiritual ?i soteriologic nu doar r?spunznd problemelor axiologice ?i eshatologice ale omului contemporan ndeosebi, ci ?i ngrijndu-se cu orice pre? de protejarea ?i promovarea demnitat??ii tuturor persoanelor umane precum ?i coeziunea societ??ii. Prin aceasta nu trebuie s? n?elegem c? Biserica se substituie Statului n rela?ia acestuia cu societatea ?i nici nu ?i asum? func?iile proprii ale acestuia, ns? ea trebuie s? ndeplineasc? o misiune esen?ial? ?i totodat? imperativ? ?i anume: alinarea suferin?elor tuturor oamenilor ?i protejarea demnit??ii umane - lucru ce scoate n eviden?? gndirea ?i slujirea social? a Bisericii, a?a nct ea nu poate fi n afara problemelor sociale cu care se confrunt? omul. Ea nu poate fi un spectator indiferent, pasiv ?i superficial, f?r? participare direct? ?i substan?ial?, n raport cu societatea ?i implicit cu Statul, care supravegheaz? ?i crmuie?te aceast? societate. Dar m?rturisirea cre?tin - social? n istorie este (?i ea) incomod? pentru societatea bazat? pe minciun?, n?el?ciune ?i violen??. A m?rturisi pe Dumnezeu, inclusiv din punctul de vedere al doctrinei sociale a Bisericii, nseamn? a declara r?zboi pe via?? ?i pe moarte diavolului, a nu m?rturisi nseamn? a avea pace cu acesta. Dac? n perioada persecu?iilor, cre?tinismul era prigonit fiind n afara societ??ii, ast?zi se constat? o ie?ire a acesteia din cre?tinism spre puncte centrifuge ale autoumaniz?rii ?i ale autosuficien?ei.

Vocea profetic? a Bisericii se aude n istorie, c?ci nu se concepe, ca propov?duind adev?rul s? nu mustri p?catul, ?i n sensul social - comunitar. Glasul ei este aidoma cuvintelor scripturii: Iat? Eu stau la u?? ?i bat"... Chemarea ei, filantropic?, se ndreapt? c?tre to?i, ?i face acest lucru din ziua Cincizecimii, prin vicisitudinile istoriei. Glasul ei str?bate veacurile, c?ci m?rturisirea credin?ei cre?tine i apar?ine doar Ei.

Caracterul spiritual ?i transcendent al Bisericii nu reprezint? o scuz? ?i o justificare imbatabil? pentru o atitudine pasivist? n rela?ie cu socialul, a?a cum nici mentalitatea strict consumist? a sistemelor social - economice ale vremurilor nu poate constitui o argumentare pentru socializarea" excesiv? a mesajului s?u. Drept urmare, o atitudine antistatal? ?i ignorant? ar pozi?iona Biserica n cealalt? extrem? - antisocial?, iar ancorarea excesiv? n social ar denatura ?i deteriora ns??i misiunea sa. Accentuarea unilateral? a mesajului s?u ar duce, pe de o parte, la relativizare, iar pe de alta, la lipsa de realism, precum ?i o caren?? a discursului s?u social care oricum se afl? n stadiul incipient de noviciat ?i de catehumenat. Nu putem ignora faptul c? ea trebuie s?-i sus?in? pe oameni nu doar din punct de vedere moral - duhovnicesc, ci chiar ?i social, prin grija fa?? de trup, care de?i este pieritor are o valoare inestimabil? deoarece el reprezint? organismul n care omul ?i lucreaz? mntuirea. Biserica are o atitudine critic?, dar n acela?i timp constructiv? ?i iubitoare fa?? de lume, astfel nct ea niciodat? nu este mpotriva acesteia, ci pentru ea, este n ?i deasupra lumii. Ea are drept scop ?i ?int? final? nve?nicirea lumii cu Mntuitorul Iisus Hristos - Fiul lui Dumnezeu - n mp?r??ia Sa, cu aportul dragostei des?vr?ite, ?i nicidecum pieirea sau distrugerea ei. Prin aceasta ea nu ?i pierde atributele sale, nu se "cosmicizeaz?", ci coboar? n lume pentru a o ridica ?i a o c?tiga pentru ve?nicie. n felul acesta Biserica evit? att monotelistul ecclesiologic" - negarea misiunii sale n lume, ct ?i seminestorianismul - relativizarea adev?rului dumnezeiesc n favoarea lumii." - Dup? cum afirm? Pr. Prof. Dr. Gheorghios Metallinos de la Atena.

n aceste condi?ii, schimbnd pu?in registrul discu?iei noastre, vom sus?ine, n cele ce urmeaz? c? acum ne afl?m n perioada de dezbatere public? a unui nou text constitu?ional. Dubla calitate a cre?tinilor, cea de membru al Bisericii ?i cea de cet??ean al unui Stat, ne oblig? la o reflec?ie cre?tin? de tip sociopolitic, care se cere precedat? de o ntrebare fundamental?: ce este Statul?

Elaborarea unei noi Constitu?ii este un moment de refondare a societ??ii politice romne?ti. O astfel de lege fundamental? nu descrie doar institu?ii ?i proceduri politice, ci ?i societatea. Astfel, o Constitu?ie bun? poate nseamna o societatea mai bun?, care s? fie rodul voin?ei participan?ilor ei. n acest sens, o Constitu?ie are voca?ia de a fonda statul n care tr?im. Marile Constitu?ii, cele cu care se mndresc societ??ile democratice occidentale, sunt documente rezultate n urma asum?rii unor experien?e istorice tragice. Constitu?ia celei de-a Cincea Republici Franceze redactat? n anul 1958 este o consecin?? a r?zboiului din Algeria. Constitu?ia american? din anul 1787 este rezultatul R?zboiului de Independen??. Constitu?ia Republicii Italiene din anul 1947 este rezultat deconstruirii statului fascist. Cel mai bun exemplu este, ns?, cel britanic: n acest caz se vorbe?te despre o contitu?ie "nescris?", pentru c? nu avem un unic text. Sunt peste 80 de volume care stau pe masa din mijlocul Camerei Comunelor. Este, deci, o constitu?ie "foarte scris?" care adun? decizii, norme, tradi?ii etc., ap?rute n urma unor tensiuni majore ale societ??ii britanice nc? de acum 800 de ani: Magna Charta Libertatum (1215), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689), Parliament Act (1911, 1949), etc. Jurispruden?a constitu?ional? britanic? ne spune prin caracterul ei excep?ional c? un bun pact social ?i politic se consolideaz? pe tradi?ie.

Astfel, voca?ia unei Constitu?ii este aceea de a discerne ce a fost gre?it n trecut pentru a mprumuta viitorului societ??ii pozitivul unei reflec?ii ndelungate. Constitu?ia devine un pansament al unei crize, avnd menirea de a discerne experin?a istoric?, ?i nu neap?rat prezentul. La fel, n cazul nostru, statul comunist a p?c?tuit prin anularea libert??ii umane crend un mediu n care doar cei puternici au avut voca?ia de a rezista, cei slabi capitulnd. De aceea, o nou? Constitu?ie trebuie s? limiteze atotputernicia statului n societate ?i s? spun? explicit c? subiectul politic este totalitatea cet??enilor aduna?i ntr-un corp politic, nu statul.

A?adar, ce este Statul? Statul nu este un om sau un grup de oameni, ci acel ansamblu de institu?ii care ocup? vrful societ??ii. Este o suprastructur? impersonal? investit? cu putere n interesul drept??ii sociale. Cet??enii se unesc ntre ei ?i cad de comun acord s? se supun? unei puteri care este descris? de legi. Prin urmare, orice act nf?ptuit de c?tre stat este opera cet??enilor s?i, nu a unei entit??i invizibile. Ca dispozitiv care organizeaz? autoritatea, statul este parte ?i instrument ale corpului politic (poporul), dar ?i inferior corpului politic, a?a cum partea este inferioar? ntregului. El nu are independen?? suprem? fa?? de ntreg, nici putere suprem? asupra lui, deci nu poate fi n mod autentic suveran. De aceea, statele democratice se numesc suverane n raporturile cu alte state, nu cu propriii cet??eni.

Tipul ideal de stat este un produs exclusiv al ra?iunii (Statul de drept). El se distinge fundamental de societate, fiind un mijloc al acesteia, nu un scop n sine. Statul de drept este mijlocul prin care cet??enii se nscriu ntr-un proiect comun, dar ?i cel care ne reaminte?te c? am dep??it grani?ele acelui proiect prin puterea sa punitiv?. Totodat? el trebuie obligat s? finan?eze activit??ile pe care cet??enii ?i grupurile de cet??eni nu le pot face singure. Dac? la ora actual? milioane de romni sunt pleca?i n str?in?tate la munc?, de foarte multe ori dezgusta?i de societatea noastr?, este ?i pentru c? nu au con?tiin?a c? apar?in unui proiect comun. Acest lucru ne sugereaz? c? statul romn este nc? un stat slab, dezinteresat de mul?i dintre cet??enii s?i.

La peste dou?zeci de ani dup? c?derea comunismului avem datoria moral? s? deconstruim statul totalitar. O vor avea ?i genera?iile urm?toare nou?, pentru c? americanii nc? se raporteaz? la Abraham Lincoln, Alexander Hamilton, James Madison ?i ceilal?i ca la "p?rin?ii fondatori", francezii, la Revolu?ia sngeroas? din anul 1789, iar britanicii, la anul 1215. Dac? democra?iile consolidate nc? p?streaz? n structura lor exemplele de tipul "A?a nu!", cu att mai mult cea romneasc? trebuie s? g?seasc? formula potrivit? de pact social pentru a dep??i ateismul, statolatria ?i individualismul produse de regimul comunist. Nici regimul politic romnesc precedent comunismului nu ne ofer? prea multe bune practici ale guvern?rii. Sociologul francez de origine romn? Matei Dogan, un savant de reputa?ie mondial?, numea n 1946 regimul politic romnesc din perioada anilor 1866-1937 "o democra?ie mimentic?", ar?tnd precaritatea construc?iei statului de drept n ?ara noastr?.

n alt? ordine de idei, lipsa distinc?iei dintre societate ?i stat a permis regimului comunist s? dizolve autonomia societ??ii, partidul-stat intrnd pn? ?i n zonele cele mai intime ale vie?ii cet??enilor prin informatorii s?i. Partidul Comunist s-a comportat ca un demiurg, deasupra poporului, dar ?i n interiorul lui. Biserica r?m?sese singura oaz? de umanitate ntr-o societate n care nsu?i partidul dorea s? ?i asume ?i puterea pastoral? de transformare a "omului nou" de tip sovietic. Procednd a?a, comunismul demonstreaz? c? adev?ratul s?u concurent a fost religia ns??i ?i de aceea a ncercat s? o nlocuiasc? cu o viziune eshatologic? profund materialist?. Noua lume avea s? fie una n care s? domneasc? utopia egalitarismului perfect.

Dac? Biserica este pentru noi o societate perfect?, ntruct este Trupul Tainic al Mntuitorului nostru Iisus Hristos, statul nu va avea niciodat? aceea?i voca?ie. Cu toate acestea, via?a n trup a cre?tinilor o preg?te?te pe cea n duh", ceea ce se traduce prin nevoia de participare a credincio?ilor la realizarea binelui comun n via?a de aici. Mai mult dect att, filosoful francez Pierre Manent arat? faptul c? Biserica are dreptul de a controla tot ceea ce ?ine de aceast? lume. Ea trebuie s? vegheze cu cea mai vie aten?ie ca to?i cei care conduc s? nu ordone celor supu?i s? comit? fapte care le-ar putea pune n pericol mntuirea. Dac? n logica guvernamentalit??ii contemporane omul este un simplu element statistic, Biserica ne reaminte?te n permanen?? c? omul este mult mai mult: el este o persoan? unic? ?i irepetabil?, care are voca?ia mntuirii. Mai departe, mntuirea este un act personal, dar care necesit? ?i prime?te amprenta comunit??ii, ceea ce nseamn? c? omul este profund ndatorat s? reflecteze la felul n care se structureaz? puterea n comunit??ile sale: familie, loc de munc?, sat sau ora?, ?ar? etc.

Primele reflec?ii de tipul personalismului politic n spa?iul romnesc le g?sim chiar n ortodoxie. Astfel, n anul 1924, Episcopul Rmnicului Noul-Severin, Bartolomeu St?nescu, licen?iat n drept ?i sociologie la Sorbona, spunea c? "omul este care ?i face statul, iar nu statul l face pe om", denun?nd caracterul intruziv al statului romn interbelic n via?a social?. n anii comunismului, Aleksandr Soljeni?n, sim?ind povara ateismului impus spunea: Nu vrem aceast? mntuire", nu vrem s? fim mntui?i de ace?ti oameni ?i cu aceste mijloace". Cet??enii romni ?i-ar dori s? tr?iasc? ntr-o societate n care studentul merituos ?tie c? preg?tindu-se consecvent pentru o carier? o va putea urma, n care omul matur muncind att bine ct ?i corect poate s? ofere bun?stare familiei lui ?i n care b?trnul pensionar este pre?uit pentru munca lui de o via??. Cu alte cuvinte, oamenii trebuie s? ?tie regulile jocului unei societ??i care se vrea stabil?. Altfel spus, atunci cnd guvernul ordon? cet??enilor ceva, ace?tia ar trebui s? aib? con?tiin?a c? ei l-au autorizat. Ce ne poate furniza aceast? ncredere? Pe de o parte, democra?ia, de?i este, a?a cum o numea Winston Churchill, "tot un regim prost, dar pu?in mai bun dect celelalte", ?i, pe de alt? parte, spiritul autentic cre?tin, care trebuie s? modeleze comportamentul nostru n comunitate. (Potrivit afirma?iilor Domnului C?t?lin Raiu, f?cute n Cotidianul Lumina" al Patriarhiei Romne, n ziua de 17 mai 2010, n articolul Ce (nu) este Statul".[1]

Altfel spus, revenind pu?in la problematizarea ini?ial?, acum n concluzie ?i n ncheiere, vom recunoa?te faptul c? raportul, ntre ?i dintre cele dou? institu?ii, a evoluat n mod diferit de-a lungul timpului, plecnd de la perioada de aur a a?a zisei simfonii bizantine ?i ajunfnd pn? la contextul actual geopolitic, social, cultural ?i religios care trebuie s? presupun? anumite prghii ?i condi?ii de rela?ionare ntre cele dou? institu?ii mai sus men?ionate. Aceast? asociere nu poate fi contextual?, conjunctural? sau oportunist? ?i nici abordat? aleatoriu ca fiind nesemnificativ?, ci trebuie s? fie una sincer? ?i foarte serioas?. Este adev?rat ?i faptul c? nu putem defini un model de rela?ie Stat-Biseric? universal valabil, cu aplicabilitate n interiorul tuturor statelor, de?i pot exista unele asem?n?ri ?i similitudini, deoarece fiecare Stat ?i regleaz? ?i contureaz? aceste rela?ii ?innd seama de tradi?iile culturale ?i religioase proprii ?i mai ales de cadrul politico-ideologic ?i axiologic pe care ?i-l asum?. Este cunoscut faptul c? n epoca noastr? fiecare Stat n cadrul independen?ei ?i suveranit??ii sale, ?i normeaz? rela?iile cu Biserica sau cultele recunoscute, n a?a fel nct fiecare ?ar? creeaz? premizele legale ale raporturilor sale cu aceste culte religioase. Problema principal? se refer? la modul n care se stabile?te acest cadru ?i care sunt condi?iile ce-l definesc. ?i cnd sus?inem acest lucru ne gndim la rolul pe care l acord? Statul Bisericii n contextual spiritual ?i cultural al societ??ii, totodat? ?i paradigma sau tipologia adoptat? n definirea rela?iilor dintre cele dou? institu?ii. n situa?ia de fa?? este bine s? fim reali?ti ?i s? nu avem preten?ia renvierii unor tipologii ce nu mai corespund contextului istoric, politic, religios ?i cultural al vremurilor (de pild? modelul bizantin), dar nici nu putem fi att de ignoran?i nct s? aspir?m spre efemeritatea statutului laic (modelul francez), ?i asta de dragul autonomiei ?i a unei presupuse libert??i, bine?tiind c? adev?rata ?i autentica libertate nu exist? dect n Dumnezeu - Cel n Treime l?udat.

Impar?ialitatea, neutralitatea ori nep?rtinirea Statului n rela?ie cu cultele nu poate nsemna nicidecum enclavizarea Bisericii ?i transformarea acesteia ntr-un domeniu particular n care intr? cine poate ?i iese cine vrea ?i nu urm?rim nici cultivarea unei con?tiin?e ateiste, secularizate. Imposibilitatea existen?ei unui Stat theocratic nu poate justifica extinderea hegemoniei unuia ce l-a alungat pe Dumnezeu ?i Biserica Sa, la periferia societ??ii. Departe de noi gndul de a postula imaginea interven?ionist? a unei Biserici ce st?, n mod autoritar, deasupra Statului chemndu-l la raport ?i ordine, noi opt?m pentru o viziune mult mai optimist? care vizeaz? o sinergie" a destinului uman cu Dumnezeu. Biserica nu poate sta f?r? cuvnt ?i f?r? ac?iune n lumea contemporan?, c?ci misiunea ei nu s-a ncheiat, ea fiind legat? de concep?iile, ideologiile ?i situa?iile regimurilor politice ?i sociale trecute. Ea este datoare lumii prin ndeplinirea misiunii ei moral - dunovnice?ti ?i sociale, prin ndreptarea anomaliilor, a erorilor, a lipsurilor ?i a sl?biciunilor politice ?i sociale la care membrii ei colaboreaz? sau asist? cu indiferen??.

Pe de o parte, trebuie s? se con?tientizeze ?i de c?tre cei care sunt nostalgici dup? "modelul bizantin" c? n mprejur?rile de fa??, Biserica nu-?i poate revendica sarcini care i dep??esc atribu?iile. Ea nu poate nstitui cenzura pentru unele ac?iuni politico-economice ale Statului, dar nici nu poate fi redus? misiunea ei la un "pur ethicism". Trebuie s? se ajung? la o reciprocitate ?i la o stare de echilibru astfel nct Ea trebuie s? de?in? n mod concret ?i real cadrul legislativ pentru a se adresa omului de mine, ca cet??ean ?i credincios, cu alte cuvinte esre chemat? s? adopte m?suri de perspectiv?, f?r? a fi nevoi?i s? facem distinc?ia artificial? ntre cei doi ?i f?r? a fi suspecta?i de nc?lcarea libert??ii de con?tiin??. n alt? ordine de idei, faptul c? ea nu reprezint? un reper de "consiliere" pentru Stat, a?a dup? cum s-a ntmplat n epoca bizantin?, nu ndrept??e?te o atitudine ignorant? fa?? de opinia ei atunci cnd este dezb?tut? problema valorilor sau nonvalorilor societ??ii de mine. Aceasta este marea provocare a contextului social-istoric actual, att pentru Romnia care a ie?it din ?abloanele unui model totalitarist, ?i care nu a adoptat nc?, un model concret ?i eficient de rela?ii Stat
Biseric?, orientndu-se doar oarecum mimetic dup? modelele altor state europene, ct ?i pentru identitatea Europei de mine. n ce prive?te Romnia, ne ntreb?m care este sau care ar fi modelul cel mai simbiotic, eficient ?i optim n vederea consolid?rii ?i definirii unei rela?ii ntre Stat ?i Biseric?, atta vreme ct nici modelul tradi?ional - bizantin, precum nici cel izvort din revolu?ia francez?, al Statului laic ?i laicizat nu pot fi alternative viabile pentru contextul actual? ?i aceasta n condi?iile n care Biserica este chemat? la (re)evaluarea voca?iei sale profetice cu privire la crmuirea duhovniceasc? a lumii care aspir? la ajungerea din Biserica lupt?toare" n Biserica cea triumf?toare" - care nu este din lumea aceasta dar este pentru lumea aceasta - ?i vrea s? participe ntr-un cer nou ?i p?mnt nou" la comuniunea ve?nic? ?i deplin? cu mp?ratul Veacurilor ce au s? fie!".

Grafica - Ion M?ld?rescu
--------------------------------------------------
[1] http://ziarullumina.ro/teologie-politica/ce-nu-este-statul
 
Singuratatea Academicianului (1)
Dimitrie Vatamaniuc   
Duminică, 16 Iunie 2013 20:13
Citeşte mai mult...
Un interviu tulbur?tor despre via?a ?i moartea lui Eminescu, despre soarta operei ?i despre publicistica lui Mihai Eminescu - la fel de incomod?, att n regimurile dinainte de 1989, ct ?i n cele postdecembriste.

Eminescologul trude?te nc? din anul 1972 la publicarea Operei Integrale Eminescu. Anul 2011 i-a adus cititorului romn Opera Integral? Eminescu", demers sus?inut n timpul vie?ii de Titu Maiorescu, preluat de George C?linescu, apoi a?ezat pe baze ?tiin?ifice de criticul literar Perpessicius, care ntre anii 1939-1963 a adunat poezia ?i literatura popular? eminescian?. Demersul a fost continuat, dup? anul 1972, de eminescologii Petre Cre?ia ?i Dimitrie Vatamaniuc. Acesta este motivul pentru care, n ianuarie 2012, am fost oaspe?ii academicianului Dimitrie Vatamaniuc, bucovinean ce locuie?te n sectorul I din Bucure?ti. Deun?zi, pe o imaginar? strad? Eminescu, am poposit n casa care poart? pe acoperi? steagul Romniei", unde am discutat cu eminescologul romn despre zbaterile sale pentru ca Opera Integral? Eminescu" s? vad? lumina tiparului, sub egida Editurii Academiei Romne.

Maria Stanciu: Domnule academician Dimitrie Vatamaniuc, v? mul?umim c? ne-a?i deschis u?a casei ?i a sufletului dumneavoastr?, pentru ca astfel s?-i bucur?m pe cititorii no?tri m?car cu o frntur? din munca de cercetare pe care a?i depus-o. V? rug?m s? ne spune?i cnd a nceput ntlnirea cu cercetarea manuscriselor eminesciene, pentru completarea, adunarea ?i publicarea operei complete Eminescu?

Acad. Dimitrie Vatamaniuc: Efectiv, am nceput s?-l studiez pe Mihai Eminescu din anul 1972, cnd am ajuns la Muzeul Literaturii Romne ?i cnd Alexandru Oprea, directorul muzeului, a hot?rt s? continue editarea operei lui Eminescu. ns? acest demers de cercetare literar? a fost ini?iat ?i urmat de academicianul Perpessicius ntre 1939 ?i 1963, timp n care a reu?it s? tip?reasc? ?ase volume.

M.S.: Eminescologul Perpessicius, pe numele adev?rat D. Panaitescu, a ncetat cercetarea constrns de motive de s?n?tate, dar a l?sat ?i o scrisoare pentru urma?i... Ce con?ine aceast? scrisoare deschis?"?

Ac.D.V.: Perpessicius p?r?sise ?antierul" de cercetare a operei lui Eminescu, cum el nsu?i l numea, pentru c? ?i pierduse vederea la descifrarea manuscriselor. n aceste mprejur?ri, el a adresat o scrisoare deschis? c?tre editorul de la anul 2000". Aici le aduce laude predecesorilor s?i care au contribuit dup? posibilit??i ?i mprejur?ri la punerea n circula?ie a operei lui Eminescu; totodat? el f?cea previziuni pentru viitor. Perpessicius se ndoia, afirmnd c? nu sunt semne ca la anul 2000 s? fie posibil? publicarea operei integrale a lui Mihai Eminescu". Previziunile nu s-au mplinit, astfel c? n 2011 am reu?it, sub obl?duirea Academiei Romne, s? public?m Opera Integral? Eminescu".

M.S.: Cum a?i ajuns coordonatorul colectivului" de cercetare a operei lui Mihai Eminescu?

Ac.D.V.: n 1972, la un an de la moartea lui Perpessicius, Alexandru Oprea care era directorul Muzeului Literaturii Romne, institu?ie fondat? de Perpessicius, ?i director al Revistei Manuscriptum" ntemeiat? tot de Perpessicius - a considerat c? era de datoria sa s? duc? mai departe aceast? activitate. A fost atunci, n anii '70, o mprejurare deosebit?, cnd cercetarea trebuia s? se uneasc? cu nv???mntul; se punea problema ca to?i cercet?torii de la institute s? treac? n nv???mnt. A fost un proces lung, demarat n 1972, n urma c?ruia a fost stabilit un colectiv din care f?ceam parte eu, Petru Cre?ia ?i alte dou? colege...

M.S.: A?i primit misiunea s? face?i coordonarea general? a Integralei Eminescu ?i, n mod special, s? v? ocupa?i de partea de publicistic? eminescian?. ?tim c? la apari?ia volumelor IX ?i X, Publicistic?, au fost multe ispite, de?i Eminescu trecuse la ceruri de aproape un secol. Cum a fost ntmpinat volumul IX, n plin? perioad? comunist??

Ac.D.V.: Volumul IX, ap?rut n 1980, cuprindea publicistica lui Eminescu din perioada studiilor universitare ?i din perioada cnd a publicat la Curierul de Ia?i", respectiv, mai 1876 ?i octombrie 1877. Volumul a fost privit drept unul care aduce noutate pentru publicul larg, fiindc? nu se cuno?teau dect cteva articole din aceast? perioad?, restul era contribu?ie nou?. Acest volum IX a strnit ns? reac?ii din partea cercurilor interesate. Unul dintre cei foarte sup?ra?i s-a ar?tat Moses Rosen, rabinul ?ef al Cultului Mozaic din Romnia, care a atacat volumul n repetate rnduri, pentru c? se vorbe?te aici ?i despre evrei.

M.S.: n ce au constat aceste greut??i, la tip?rirea volumului X?

Ac.D.V.: Dup? nemul?umirile amintite legate de acel text publicistic din volumul IX, ni s-a impus, special pentru Eminescu, ca toate textele din urm?toarele volume s? primeasc? avizele celor dou? cabinete ale familiei Ceau?escu! Mai direct, s-a introdus cenzura... Cu toate restric?iile pe care le-am ntmpinat, noi am mers mai departe ?i am adunat materialele ?i pentru volumul X. Acesta cuprinde publicistica lui Mihai Eminescu de la ziarul Timpul", din perioada octombrie 1877 februarie 1880. n paralel, am lucrat ?i la volumul XIV, care con?ine studii ?tiin?ifice, traduceri. Am terminat amndou? volumele n acela?i timp, ns? am tip?rit doar volumul XIV, care nu ridica nicio problem? fostului regim ?i care a ap?rut n 1983. Volumul X ns? nu l-am putut tip?ri ?i a a?teptat pn? n anul 1989...

M.S.: Care a fost motivul pentru care a fost interzis? tip?rirea volumului X, Publicistic??

Ac.D.V.: Acest volum are dou? studii fundamentale; unul era studiul n chestiunea evreiasc? ?i un alt studiu despre Basarabia. Cu chestiunea evreiasc? era a?a ?i a?a, fiindc? Eminescu face aici un studiu statistic; se ocup? de num?rul evreilor de la noi care lucrau n comer?, c?i erau n ?ar?... ns?, deranja foarte tare studiul cu Basarabia, nu aveam voie s? vorbim despre acest subiect.

M.S.: Motivele nu sunt greu de intuit...

Ac.D.V.:Aveam interdic?ie, era ordin peste tot s? nu se vorbeasc? de Basarabia. ?i asta a durat mult. Era interzis s? apar? n pres? ceva despre Basarabia. Basarabia era cedat? ru?ilor ?i era o tem? terminat?, iar acest volum nu trebuie s? apar?! Atunci, eu am f?cut demersuri ?i a?a a ajuns volumul X la ?tefan Andrei, care era secretar la Comitetul Central ntre cele dou? cabinete, al lui Nicolae Ceau?escu ?i al Elenei Ceau?escu. n acest context, ?tefan Andrei mi-a spus c? dac? era la un singur cabinet, nc? mai ncercam, dar a?a, s? merg la ambele cabinete, nu pot s? fac nimic. Deci, nu mai insista asupra acestei chestiuni", mi s-a recomandat.

M.S.: ?i totu?i, volumul X s-a tip?rit nainte de evenimentele din 22 decembrie 1989, printr-un act de eroism, am spune...

Ac.D.V.: n cursul anului 1989, s-a ntmplat un lucru foarte interesant. Cercet?tori din Basarabia au venit la mine, chiar acas?, ?i m-au rugat, zice... Haide?i, s? ne da?i ?i nou? studiul lui Eminescu cu Basarabia c? ne trebuie! Noi avem acum o oarecare libertate, ne-am desp?r?it ntr-un fel de ru?i ?i trebuie s?-l public?m, c? ne-ar servi foarte mult". Eu le-am spus c? nu le dau nimic, pentru c? dac? eu v? dau acest volum nu vom mai reu?i n veci s? tip?rim volumul X. Volum care a?tepta din anul 1983!...?i ce au f?cut ei, ce au dres... S-au dus n tipografie, la Bucure?ti, au tratat... cre?tine?te cu tipografii ?i au scos un num?r de exemplare din volumul X, cu publicistica lui Eminescu. ?i n drum spre Chi?in?u iar??i au revenit la mine, acas?...

M.S.: n cte exemplare a fost tip?rit atunci volumul X?

Ac.D.V.: Cred c? n o sut? dou?zeci de exemplare. C? au ajuns cu volumul X la Chi?in?u nu-i nicio problem?, dar au mai f?cut o gre?eal?" foarte mare, pentru acea vreme, anume, au trimis un volum ?i la Paris, n Fran?a. Cartea a c?zut n mna lui Ierunca de la Radio Europa Liber?", care a f?cut o emisiune de o or?, n care se spunea despre acest volum c? a ap?rut n Romnia lui Ceau?escu... ?i iat? c? n Romnia se pot tip?ri ?i lucr?ri ?i opere fundamentale n care nu se vorbe?te de Ceau?escu ?i nu se aduce nicio laud? regimului comunist". ntr-adev?r, nu ve?i g?si nicio laud? adus? regimului comunist, nu ve?i g?si n toat? edi?ia nicio laud? la adresa lui Ceau?escu". Dar...

M.S.: Dar?!

Ac.D.V.: Reac?ia a fost c? am intrat ntr-o cercetare foarte sever?; m-au pus s? dau raport despre leg?turile mele cu Europa Liber?"! n sfr?it, m-am descurcat, cum m-am descurcat, dar soarta acestui volum era nc? o dat? pecetluit?. nainte cu cteva luni de evenimentele din decembrie 1989 se hot?rse s? nu mai apar? deloc, iar exemplarele care se tip?riser? s? fie trimise f?r? discu?ie la topit... ns?, Dumnezeu a avut oamenii Lui care au avut mare grij? ca volumul X s? nu dispar?. De altfel, a ?i fost distribuit n libr?rii chiar n zilele revolu?iei din 1989...

M.S.: Publicistul Mihai Eminescu a pus probleme oric?rui regim. Ct de actual? este ast?zi publicistica lui Eminescu?

Ac.D.V.: Eminescu are o publicistic? n care pune probleme fundamentale. El se identific? cu poporul romn pn? la sacrificiul de sine. Drama sa moral? este ?i a noastr?. Amenin?area fiin?ei na?ionale a poporului romn nu este nl?turat?, ?i relele de care suferea societatea romneasc? din vremea sa sunt ?i ale zilelor noastre, n forme nu mai pu?in grave. Publicistica lui Eminescu o tr?im ast?zi dureros de actual...
Chestiunea evreiasc?" ?i socialismul condamant din publicistica lui Eminescu au dat de furc? regimului ateist

Am discutat cu academicianul Dimitrie Vatamaniuc despre importan?a demersului f?cut n perioada interbelic? de eminescologul Perpessicius n privin?a cercet?rii ?i public?rii Operei Integrale Eminescu. Ast?zi vom ncerca s? creion?m n linii mari un portret prea pu?in cunoscut al lui Mihai Eminescu, nu cel de antisemit, ci cel de Mare Romn. Dup? ani de cercetare, academicianul Dimitrie Vatamaniuc a ajuns la concluzia c? n contextul public?rii Operei Integrale Eminescu", avem n Poetul Nemuririi noastre" nu numai Luceaf?rul Poeziei Romne?ti", ci ?i pe cel mai mare Gazetar, P?rintele Publicisticii din spa?iul romnesc.
Pe cnd se mplinea aproape un veac de la moartea sa, n plin? dictatur? comunist?, publicistica eminescian? a stat n a?teptare pentru a vedea lumina tiparului vreme de trei decenii. n acest r?stimp, a fost tip?rit? doar o culegere modest?, cu cteva articole ciuruite de cro?ete", spune interlocutorul nostru n prefa?a acelei culegeri.

M.S.: Domnule academician Dimitrie Vatamaniuc, n anul 1977, colectivul pe care l-a?i condus a dat cititorului mult a?teptatul volum IX, cel care cuprindea publicistica lui Mihai Eminescu, publicat? nainte de a ajunge la ziarul Timpul", n octombrie 1877. Ce perioad? are n vedere?

Ac.D.V.: Volumul IX cuprindea publicistica lui Eminescu din perioada studiilor universitare de la Viena ?i din perioada de la Curierul de Ia?i", respectiv, mai 1876-octombrie 1877. El cuprinde articole ap?rute n gazete precum Albina", Familia", Federa?iunea", Convorbiri literare" ?i Curierul de Ia?i". n 1977 cnd a ap?rut Volumul IX, de Publicistic?, a fost privit drept unul care aduce noutate, fiindc? publicistica eminescian? nu era cunoscut?. Nu se cuno?teau dect cteva articole din aceast? perioad?, restul totul era contribu?ie nou?.

M.S.: Ne spunea?i c? trimiterea n libr?rii a volumului IX a fost ntmpinat? de marea sup?rare a lui Moses Rosen, rabinul ?ef al Cultului Mozaic. Pn? la urm?, ce era att de sup?r?tor n publicistica lui Mihai Eminescu n cestiunea evreiasc?"? De ce s-a produs atta necaz n unele cercuri din Romnia anului 1977 ?i dup??

Ac.D.V.: Acest volum (dar ?i urm?torul, volumul X) con?ine ?i cteva articole despre comunitatea evreiasc? din Romnia celei de-a doua jum?t??i a veacului al XIX-lea ?i, deci, publicistica lui Eminescu, cnd este judecat?" trebuie a?ezat? n contextul celei de-a doua jum?t??i a veacului al XIX-lea. Eminescu nu a avut treab? cu evreii. Eminescu a avut treab? cu Alian?a Israelit?" care era o organiza?ie interna?ional? ce func?iona n Germania ?i care intervenea n treburile noastre interne. ?i atunci, ca orice gazetar care se respect? ?i care este preocupat de nealterarea fiin?ei na?ionale romne?ti, Eminescu a protestat mpotriva Alian?ei israelite sub diferite forme...

M.S.: S? revenim asupra contextului. Dup? terminarea R?zboiului de Independen??, n mai 1877, marile puteri europene s-au ntrunit n mai multe rnduri, pentru a recunoa?te Independen?a Romniei. n iunie 1878, prin Tratatul de la Berlin, Germania impunea Principatelor Dun?rene prin articolul 44 al amintitului tratat (sub pretinsa masc? a umanitarismului ?i a lipsei de toleran?? religioas?" invocat? de izraeli?ii din Romnia) acordarea cet??eniei romne evreilor care erau trimi?i for?at din Germania n Romnia. Ba mai mult. La fel se propunea rezolvarea problemei ?i cu evreii persecuta?i ?i trimi?i la noi din Rusia ?i Polonia. Care a fost atitudinea gazetarului Mihai Eminescu, pe atunci, redactor la ziarul Timpul", cotidian al opozi?iei conservatoare?

Ac.D.V.: Eminescu a sus?inut modificarea Articolului 7 din Constitu?ie, cerere formulat? ?i de Germania, ca o condi?ie la recunoa?terea Independen?ei, ns? Eminescu a sus?inut ca acordarea cet??eniei romne izraeli?ilor s? se fac? individual, nu n mas?, cum propunea Germania. Eminescu, n publicistica sa, combate cu vehemen?? teoria umanitarist?", cu des?vr?ire neadev?rat?" sus?inut? de Alian?a israelit?, care pretindea c? n Romnia ar exista romni izraeli?i, romni de confesiune mozaic?".

M.S.: ?i continu? gazetarul de la Timpul"... Nu voim a recunoa?te, de vreme ce e neadev?rat? ?i ni se impune vederea aceasta anormal? prin Tratatul de la Berlin. Nu exist? dar romni izraeli?i, pentru c? nu exist? izraeli?i care s? vorbeasc? romne?te n familiile lor ?i nu exist? izraeli?i care s? intre n rela?ii de c?s?torie cu romnii".

Ac.D.V.: Cine are r?bdare s? citeasc? toate aceste articole, ?i un ziarist are aceast? datorie, va n?elege c? Eminescu a ?inut piept cu fruntea sus n fa?a presiunilor Alian?ei izraelite din Germania, subliniind c? este ciudat n a vedea sus?inndu-se", n mod fals, c? Principatele romne?ti ncetaser? ca din senin (de cnd cu Tratatul de la Berlin) a mai fi ceea ce au fost sute de ani de-a rndul, adic? un azil de toleran??, ?i deveniser? deodat? vatra zelotismului religios ?i a unei nver?unate discu?iuni asupra marginelor n cari trebuie admis? sau nu legea lui Moisi". Acesta este un r?spuns pe care Mihai Eminescu l d? (n 10 iulie 1879) ziarului Fremdenblatt, un oficios din Viena", care se ocupa de cestiunea izraelit? din Romnia" ?i care dezinforma frecvent, f?cnd ca lumea diplomatic? a Europei s? fie att de r?u informat?", n numele unui fals umanitarism. Dezinformarea Alian?ei izraelite din Germania contribuie, scrie Eminescu, a nt?ri fabula despre persecu?iunile religioase din Romnia", ?i a ne face jertfa unei false mistifica?iuni ?i a unei minciuni etnologice". Deci, Eminescu gazetarul nu a f?cut altceva dect s? cear? marilor puteri europene s? priveasc? cestiunea izraelit?" din Principatele Dun?rene asemenea celorlalte state din Peninsula Balcanic?. De altfel, a?a a ?i fost solu?ionat? chestiunea evreiasc?", iar Articolul 7 din Constitu?ie a c?p?tat forma n care fusese propus? de Eminescu n cadrul dezbaterilor din ziarul Timpul", f?r? a face din poporul romn jertfa unei mistifica?iuni".

M.S.: Ce r?spuns da?i celor care scot publicistica lui Eminescu din contextul vremii ?i l v?d pe Gazetar drept un antisemit?

Ac.D.V.: Antisemitismul lui Eminescu este o vin? de dn?ii inventat?", ca s? r?spund cu "armele" lui Eminescu. Cine are r?bdare s? citeasc? nenum?ratele articole pe care le-a scris Eminescu la ziarul Timpul (ntre octombrie 1877 ?i iunie 1883) ca reac?ie la preten?iile Germaniei ?i ale Alian?ei izraelite" (cu sediul n Germania") va n?elege c? Eminescu este un Mare Romn ?i un gazetar care s-a documentat meticulos ?i care nu a nclinat balan?a ?i condeiul n func?ie de preten?iile ?i presiunile regimurilor care s-au perindat n timpul s?u. Publicistica lui Eminescu are ponderea cea mai mare ca extindere ?i relev? un lupt?tor pe t?rm social ?i politic, el este un Gazetar cu o nalt? con?tiin?? civic?. Dar, dincolo de cantitate, r?mne cuvntul cu putere al gazetarului Eminescu, care a dat frisoane nu numai contemporanilor s?u, neiubitori de p?mnt romnesc ?i de valorile cultural - spirituale romne?ti, ci i-a deranjat ?i pe exponen?ilor fostului regim comunist.

M.S.: O alt? mistifica?ie" este cea legat? de faptul c? Eminescu ar fi cochetat cu ideile socialiste ?i c? ar fi fost chiar precursorul" socialismului?!, dup? unele min?i... Domnule academician, dup? o via?? de cercetare a manuscriselor ?i a articolelor publicate de Eminescu, la ce concluzie a?i ajuns?

Ac.D.V.: Cum bine a?i observat ?i aici avem de-a face cu o mistifica?ie. Ca publicist la Timpul", unde o vreme a fost chiar redactor ?ef, fire?te Eminescu a scris despre toate aspectele vie?ii social politice din vremea sa. Nimeni naintea sa ?i dup? el nu a criticat cu mai mult? vehemen?? corup?ia, ignoran?a, nepotismul, lipsa de merit n promovarea ierarhic? social?... n privin?a socialismului, Eminescu are cteva articole n care face referire la socialism, dar situa?ia nu este deloc cum o prezint? mistificatorii din ultimele decenii; este exact invers.

M.S.: V? rug?m s? exemplifica?i..
.

Ac.D.V.: Este, de pild?, un articol despre fra?ii N?dejde - ace?tia erau sociali?ti dar aici Eminescu spune clar: Socialismul este o mare nenorocire pentru ?ar?. Socialismul nseamn? moartea cultului, ntoarcerea n primitivism". La tip?rirea publicisticii eminesciene n vremea fostului regim, acest articol mi-a fost respins n repetate rnduri, pn? ce cineva - tot din cei de sus din vremea perioadei comuniste mi-a sugerat s? g?sesc ceva... imaginar ?i s? nu mai vorbim despre socialism n ace?ti termeni negativi. Vorbe?te despre socialismul utopic!", mi-a recomandat acea persoan?. A?a c? la nv???mntul politic ??tia mai afl? cte ceva despre socialismul utopic. Zice: G?se?te ceva din Marx, din Lenin, ca s? blindezi acest articol ?i s? apar?!..."

M.S.: S? n?elegem c? aceasta este explica?ia parantezelor de la cteva articole eminesciene, cu referite la socialism, din volumele tip?rite pn? n 1989?

Ac.D.V.: Da... Numai acordnd un anumit spa?iu socialismului utopic, dar care nu avea nicio leg?tur? cu amintitul articol semnat de Eminescu, am putut salva ?i tip?ri publicistica lui Mihai Eminescu. ?i neavnd alt? solu?ie n fa?a cenzurii celor dou? cabinete, am scos articolul din contextul de atunci (cel n care era vorba despre socialism, despre care Eminescu spune c? nseamn? moartea cultului, ntoarcerea n primitivism") ?i l-am plasat undeva n trecut. A?a am putut salva ?i publica miile de articole din publicistica eminescian? din volumele care au urmat volumului IX.

M.S.: ns? Dumnezeu v-a dat timp ca s? reveni?i, s? revizui?i edi?ia ?i s? retip?ri?i Integrala Eminescu n 2011...

Ac.D.V.: Da. n ultima edi?ie revizuit? ?i ap?rut? n 2011, am scos acest balast despre socialismul utopic. Mai este un articol despre socialism n care se spune c? cine se ocup? de problemele sociale este neap?rat numit socialist". Fals! A te ocupa de partea ?tiin?ific? a socialismului nu nseamn? c? e?ti socialist!... Dar, a?a au trecut toate textele eminesciene de cenzura comunist?. ns? lucrul acesta nu a stat numai n puterea mea, ci s-au g?sit oameni care au dorit cu adev?rat s? se tip?reasc? "Opera Integral? Eminescu" ?i pentru asta i mul?umesc lui Dumnezeu. Eu am fost doar un executant... Cnd ns? am preluat retip?rirea edi?iei din 2011, am eliminat acele anomalii.
A consemnat - Maria Stanciu
- Va urma -
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Not?: Interviul a fost realizat de c?tre Maria Stanciu, membr? a Uniunii Ziari?tilor Profesioni?ti din Romnia, cu cel mai mare eminescolog n via??, academicianul Dimitrie Vatamaniuc. Publicat n cotidianul Via?a liber?" - Gala?i, interviul a fost preluat de Revista ART-EMIS, la 16 iunie 2013, cu acordul ?i sprijinul U.Z.P.R., prin pre?edintele Doru Dinu Gl?van.

Sursa: Ziaristi Online
Foto - Maria Stanciu
 
Decapitarea lui Eminescu
Sergiu Dan   
Duminică, 16 Iunie 2013 19:53
Citeşte mai mult...
La Hliboca, n Ucraina, Eminescu a fost decapitat"

Ce n-au reu?it Ple?u ?i Manolescu (?i Patapievici - n.r.) la Bucure?ti au ndeplinit ucrainenii: Eminescu decapitat la Hliboca, Raionul Adncata-Cern?u?i, din Bucovina ocupat?" (Ziaristii online)[1] S? fie o simpl? coinciden?? c? tot prin acele locuri s-a comis, n 1940, masacrul de la Fntna Alb?? Pe atunci asasinii erau gr?nicerii sovietici. Acum?... (Redac?ia ART-EMIS)

14.06.2013. n or??elul Hliboca din regiunea Cern?u?i, Ucraina, a fost vandalizat bustul Poetului, care urma s? fie dezvelit din ini?iativa ?i cu sprijinul Societ??ii pentru Cultura Romneasc? Mihai Eminescu" din regiunea Cern?u?i, Consiliului Raional Hliboca, romnilor de bun? credin??, n ziua de smb?t?, 15.06.2013, la ora 12:00.

Romnii din Hliboca (Adncata), regiunea Cern?u?i, au primit o veste cutremur?toare, care afecteaz? ntreaga comunitate romneasc? din Nordul Bucovinei: bustul lui Mihai Eminescu, poetul na?ional al romnilor, care urma s? fie dezvelit, smb?t?, a fost decapitat de persoane necunoscute, n noaptea de joi spre vineri (13-14 iunie).

Nicolae ?apc?, vicepre?edintele Societ??ii pentru Cultura Romneasc? Mihai Eminescu" din regiunea Cern?u?i, a declarat c? a aflat despre incident n diminea?a zile de vineri, de la Angela Jijian, directoarea Muzeului Etnografic din or??elul Hliboca, n fa?a c?ruia a fost instalat bustul lui Eminescu: Doamna directoare ne-a dat aceast? veste vineri diminea?a, la ora 8:00, iar noi am anun?at imediat poli?ia, care a nceput opera?iunile de c?utare a indivizilor care l-au decapitat pe Eminescu. Ace?tia au vandalizat bustul ?i au fugit cu tot cu capul poetului. Bustul a fost instalat joi, n fa?a Muzeului Etnografic din Hliboca, urmnd ca sculptorii s? aplice ast?zi (vineri, nota red.) un ultim strat de vopsea, iar smb?t?, cnd se mplinesc 124 de ani de la moartea lui Eminescu, s? aib? loc ceremonia de dezvelire a monumentului".

Bustul a fost realizat cu sprijinul financiar al romnilor din regiunea Cern?u?i, la ini?iativa Societ??ii pentru Cultura Romneasc? Mihai Eminescu". Nicolae ?apc? a subliniat c? proiectul s-a bucurat ?i de sprijinul autorit??ilor, care au f?cut demersurile necesare pentru ca monumentul s? poat? fi instalat n fa?a Muzeului Etnografic, adoptnd n acest sens o serie de hot?rri, conform legisla?iei n vigoare. Tot el a ?inut s? sublinieze c? ceremonia dedicat? comemor?rii a 124 de ani de la trecerea n eternitate a poetului na?ional va avea loc, indiferent de circumstan?e.

Reac?ia guvernatorului de Cern?u?i n urma vandaliz?rii bustului lui Eminescu

?eful Administra?iei Regionale de Stat Cern?u?i, Mihailo Papiev, condamn? incidentul petrecut n noaptea de 13 spre 14 iunie la Hliboca, unde bustul poetului Mihai Eminescu a fost vandalizat cu doar o zi nainte de a fi dezvelit n mod oficial de c?tre Societatea pentru Cultura Romneasc? Mihai Eminescu" din regiunea Cern?u?i. Papiev calific? acest incident ca fiind unul extrem de ru?inos ?i subliniaz? c? anumite for?e politice doresc s? perturbe situa?ia social-politic? din Nordul Bucovinei ?i, n cele din urm?, s? mpiediceCiteşte mai mult... integrarea european? a Ucrainei: ?tiu foarte bine cine ?i de ce a f?cut acest lucru. n?eleg, de asemenea, de ce s-a ntmplat a?a ceva tocmai acum, dup? discu?iile destul de constructive cu partenerii no?tri romni, francezi ?i germani, din cadrul Dialogului Bucovinean, desf??urat la Suceava ?i n Germania. Aceste ac?iuni au loc n contextul ntlnirilor de succes ale pre?edintelui Viktor Ianukovici de la summitul din Bratislava, unde au existat semnale clare c? europenii ne a?teapt? n U.E.. Iar noi vom fi, totu?i, n U.E.. Acest lucru nu convine liderilor anumitor for?e politice ale ??rii ?i din vecin?tatea apropiat?, ei doar vorbesc despre integrarea european?, ns? ncearc? s? perturbe acest proces complex. ?i fac acest lucru tocmai acum, n ajunul vizitei la Cern?u?i a unui secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe al Romniei [...]Condamn ferm actul de vandalism politic ?i fac apel la organele de aplicare a legii s? investigheze incidentul, ct mai curnd posibil ?i s? pedepseasc? pe cei responsabili. Solicit, de asemenea, s? se efectueze toate lucr?rile de remediere, astfel nct bustul marelui poet ?i cern?u?ean Eminescu s? fie dezvelit mine, 15 iunie, a?a cum a fost planificat ini?iat" - a declarat Mihailo Papiev, ?eful Administra?iei Regionale de Stat Cern?u?i.

Capul lui Eminescu, g?sit ntr-un lac din Hliboca

Capul bustului poetului Mihai Eminescu din Hliboca (Adncata), vandalizat n noaptea de 13 spre 14 iunie, a fost g?sit de poli?ia ucrainean? ntr-un lac din satul vecin Dimca (Trestiana), raionul Hliboca. Bustul a fost realizat la ini?iativa Societ??ii pentru Cultura Romneasc? Mihai Eminescu" din Cern?u?i, cu sprijinul financiar al romnilor din regiune.

Am fost sunat de c?tre reprezentan?ii administra?iei ?i m-am deplasat la sec?ia de poli?ie din Hliboca, pentru a m? convinge c? este vorba, ntr-adev?r, despre capul lui Eminescu. M-am convins c? a?a este. Urmeaz? ca n viitorul apropiat s?-l mont?m la loc, pentru c? piesa pus? temporar nu este dintr-un material rezistent, n timp ce varianta original? este realizat? din marmur?" (Nicolae ?apc?). Poli?ia continu? cercet?rile, pentru identificarea celor care au vandalizat monumentul.[2]

Bustul vandalizat al lui Eminescu de la Hliboca a fost ref?cut temporar

Citeşte mai mult...Bustul vandalizat al poetului Mihai Eminescu de la Hliboca (Adncata) a fost ref?cut temporar. Totodat?, au fost luate m?suri necesare pentru paza monumentului. (Iurie Levcic, Cern?u?i).

Bucure?tiul reac?ioneaz? n leg?tur? cu vandalizarea bustului lui Eminescu la Hliboca

Bustul lui Mihai Eminescu, ce urma s? fie inaugurat smb?t?, n regiunea Cern?u?i, la comemorarea a 124 de ani de la trecerea n nefiin?? a poetului, a fost decapitat n noaptea de joi spre vineri. Ministerul Afacerilor Externe a aflat cu consternare despre vandalizarea la Hliboca, regiunea Cern?u?i, Ucraina, a bustului lui Mihai Eminescu, care urma s? fie inaugurat la 15 iunie 2013, la ini?iativa Societ??ii pentru Cultur? Romneasc?Mihai Eminescu" din regiune.
La instruc?iunile MAE, Consulatul General al Romniei a solicitat n scris Administra?iei de Stat Cern?u?i efectuarea de urgen?? a demersurilor necesare pentru identificarea f?pta?ilor actului de vandalism, precum ?i informarea Consulatului asupra rezultatelor anchetei.[3]

Sursa: Euromedia Bucovina[4]
Foto - Nicolae ?apc?
Grafica - Ion M?ld?rescu
-------------------------------------------------------

[1]http://www.ziaristionline.ro/2013/06/14/ce-n-au-reusit-plesu-si-manolescu-la-bucuresti-au-indeplinit-ucrainenii-eminescu-decapitat-la-hliboca-raionul-adancata-cernauti-din-bucovina-ocupata/#sthash.nEUHC5cm.dpuf

[2] TOCpress

[3]http://www.mediafax.ro/cultura-media/bustul-lui-eminescu-ce-urma-sa-fie-inaugurat-in-regiunea-cernauti-decapitat-mae-e-consternat-10971435

http://euromedia-ucraina.blogspot.ro/2013/06/la-hliboca-fost-decapitat-eminescu.html

[4] http://euromedia-ucraina.blogspot.ro/2013/06/la-hliboca-fost-decapitat-eminescu.html 
Cristian Negrea   
Duminică, 16 Iunie 2013 19:46
Citeşte mai mult...n ciuda rezisten?ei acerbe, pn? la urm? Finlanda a trebuit s? cedeze. Cererile sovietice au fost mari, pe motiv c? au v?rsat mult snge pentru ele. Dar cine i-a pus? Cine a declarat r?zboi? Este la fel ca ?i alte motiva?ii ruse?ti absurde pentru a-?i justifica cererile de neconceput. De exemplu, au sus?inut c? au drepturi asupra Basarabiei deorece armatele ruse?ti au trecut de multe ori pe acolo ca s? lupte mpotriva turcilor. A?a ?i noi am putea pretinde o bun? parte din Asia Central? deoarece am trecut pe acolo ca s? lupt?m n Afghanistan, nu?

Mai era ?i aceast? lec?ie: Finlanda nu a c?tigat prea multe n r?zboiul de iarn?, n afara stimei, simpatiei ?i prestigiului interna?ional. Dimpotriv?, a trebuit s? cedeze teritoriu mult mai mare dect cererile ini?iale ruse?ti, inclusiv Viipuri. Este adev?rat, dac? ar fi cedat n prima faz? a negocierilor, nu se ?tie pn? unde ar fi crescut ulterior preten?iile sovietice. La fel ?i n cazul nostru, dup? cedarea Basarabiei ?i Bucovinei de Nord, am mai avut de-a face cu agresiunile ruse?ti care au ocupat prin for?? cteva ostroave din Delta Dun?rii, apoi cu cererea sovieticilor pentru ntreaga delt?, asta pn? n octombrie cnd Germania ne-a garantat frontierele, ncepuse perioada de r?cire a rela?iilor dintre cei doi mari alia?i.

Nici Finlnda nu a sc?pat dup? R?zboiul de iarn?, ?i provoc?rile ?i escalad?rile cererilor s-au ?inut lan?. Cu tot cu tratatele de asisten?? mutual? ?i cu garnizoanele sovietice pe teritoriul lor, ??rile baltice sunt acuzate rnd pe rnd de activitate antisovietic?, ocupate total ?i independen?a lor, atta ct? mai era, desfiin?at? n mai ?i iunie 1940. La 2 iunie 1940 Finlandei i se cer materialele evacuate din Hanko, att cele de stat ct ?i cele particulare. Finlanda este nevoit? s? returneze 75 de locomotive ?i 2000 de vagoane pentru a nu provoca. Dup? alungarea de c?tre germani a englezilor de pe continent, att din Norvegia, ct ?i din Fran?a, Finlandei i se cere concesionarea minelor de nichel de la Petsamo, concesiune pn? atunci britanic?, apoi cere demilitarizarea arhipeleagului Aland sau fortificarea lui n comun, la 14 iunie este dobort avionul de linie finlandez Kaleva ce f?cea cursa Tallin Helsinki de dou? avioane sovietice, bagajele fiind recuperate de un submarin sovietic. ?i-au pierdut via?a to?i pasagerii, inclusiv un curier diplomatic francez, valiza sa diplmatic? fiind recuperat? de sovietici. Am?nunte au putut fi cunoscute de la prizonierii sovietici lua?i mai trziu n r?zboiul de continuare, unii participan?i la evenimente. Apoi cere accesul trenurilor sale prin sudul Finlandei pn? la Hanko, avioanele sovietice nc?lcau zilnic grani?a finlandez? ?i a?a mai departe.

R?zboiul de continuare (1941-1944)

Finlanda a participat la r?zboiul contra Uniunii Sovietice, dar dup? declan?area Opera?iunii Barbarossa, 22 iunie 1941. Din nou asemenarea cu Romnia, nici noi am fi putut ncerca singuri s? ne recuper?m teritoriile pierdute n fa?a colosului sovietic. Spre a exemplifica este suficient s? amintim dipozitivul for?elor romne ?i sovietice la 22 iunie 1941. Aveam 15 divizii de infanterie, dar n Basarabia se aflau trei armate sovietice, cu 30 de divizii de infanterie, 8 divizii cavalerie ?i 14 brig?zi motorizate. F?r? cele 7, apoi 9 divizii germane din Armata a 11-a, precum ?i f?r? alian?a cu Germania, att noi, ct ?i finlandezii nu am fi avut ?ansa nici m?car de a visa la eliberarea teritoriilor ocupate, cu toate resentimentele asupra comportamentului Germaniei n trecutul apropiat, cnd s-a n?eles cu U.R.S.S. pe spinarea noastr? ?i ne-a f?cut s? pierdem ?i Ardealul de Nord, ?i Cadrilaterul. Conform dezv?luirilor mai noi f?cute de Victor Suvorov ?i al?i istorici, atacul din 22 iunie 1941 s-ar putea nscrie n categoria atacului preventiv, armata sovietic? fiind concentrat? pe grani?? gata de atac, data probabil? a atacului sovietic fiind 7 iulie 1941.

Revenind la Finlanda, ea intr? n r?zboiul numit de ei R?zboiul de continuare, dup? cum i spune numele continuarea R?zboiului de iarn?. Desigur c? istoriografia sovietic? ?i cea finlandez? se contrazic pe aceast? tem?, dar nu e ceva nou, istoriografia sovietic?, apoi cea rus?, se contrazice cu toat? lumea, ei au un adev?r istoric propriu mp?rt??it doar de ei. Ceea ce este interesant este faptul c? Finlanda, n preziua r?zboiului, nc? tr?gea n?dejde s? r?mn? neutr?, cel pu?in asta sus?ine Mannerheim, de?i ncheiase un acord de liber? trecere pentru trupele germane care ar fi putut trece n Laponia n cazul unui conflict, fapt care a f?cut s? nceteze presiunile sovietice. Totu?i, n iunie 1941, sovieticii concentraser? 17 divizii la grani?a sovieto-finlandez?, iar finlandezii ocupaser? pozi?ii defensive. Hitler, n discursul s?u de la ora 6.00 din diminea?a de 22 iunie i-a men?ionat printre alia?i ?i pe finlandezi, poate pentru a-l pune pe Mannerheim n fa?a faptului mplinit, dar finlandezii nu au mar?at. Pozi?iile lor, chiar dac? nu erau germani, au fost atacate cu focuri de artilerie ?i mitralier?. Trupe germane existau n Laponia, lng? Oceanul nghe?at. La 23 iunie avia?ia sovietic? a atacat ora?ele din centrul ?i sudul Finlandei, bombardndu-le cu s?lb?ticie. Artileria antiaerian? a ripostat, dobornd 26 bombardiere sovietice. Parlamentul finlandez decide c? Finlanda trebuie s? se apere armat, trupelor li setransmite ordinul s? r?spund? cu foc doar dac? sunt atacate, ?i se trece la dispozitiv ofensiv, dup? care trece la ofensiv? la nord de ladoga la 10 iulie. Observ?m deosebirea fundamental?, Romnia s-a al?turat din prima clip? Germaniei n r?zboiul contra Rusiei sovietice, pe cnd Finlanda a ezitat nc?, de?i a fost atacat? ?i provocat? continuu, chiar n timpul p?cii intermediare ?i cu att mai mult dup? izbucnirea r?zboiului dintre ru?i ?i germani. S-ar p?rea c? ru?ii doreau neap?rat s? mping? Finlanda n r?zboi.

Desf??urarea r?zboiului n am?nun?ime poate fi g?sit? n memoriile lui Mannerheim, aici eu voi spulbera doar ni?te mituri create n jurul acestuia de c?tre necunosc?tori. Trupe germane au participat la r?zboiul din Finlanda n num?r redus, dar au participat. Este vorba de patru divizii n Laponia, cu scopul de a cuceri Murmansk, obiectiv nerealizat, ?i divizia 163 german?, care va lupta lng? lacul Ladoga. Apoi, faptul c? englezii s-au ab?inut s? lupte contra finlandezilor. Din nou fals, avia?ia britanic? a bombardat Petsamo n 31 iulie 1941, fapt care a dus la retragerea lega?iilor de la Helsinki ?i Londra. Deci britanicii au bombardat teritoriul finlandez mult nainte de a bombarda cel romnesc, respectiv cmpurile petroliere din Prahova, n 1943. La 20 august 1941 finlandezii elibereaz? Viipuri pentru a constata c? a fost distrus de trupele sovietice n retragere, la fel ca ?i Chi?in?ul.

La 2 septembrie este eliberat vechiul teritoriu al Finlandei, dar finlandezii nu se opresc la grani??, ci avanseaz? ocupnd o pozi?ie mai bun? pentru ap?rare, mai scurt? pe o linie mai u?or de fortificat. Deci, ?i mitul conform c?ruia finlandezii s-au oprit pe vechea grani?? nu prea are acoperire. Aici apar unele aspecte des invocate ?i discutate, comparativ cu situa?ia Romniei. Am ncercat s? l?muresc unele dintre ele n articolul Ne puteam opri pe Nistru?". Mannerheim nu a avansat mai departe, spre Leningrad, de?i germanii i-au cerut-o. El r?spunde n scris lui Keitel ?i lui Jodl, ?i-?i sus?ine punctul de evdere ?i n discu?ia cu Jodl la 4 septembrie 1941. Nici n memoriile sale nu este prea explicit asupra acestui punct care r?mne nc? nel?murit pe deplin. Cu att mai mult cu ct Mannerheim ia decizii ?i avanseaz? mult ?i adnc pe teritroriul sovietic n alte zone, dup? cum se va vedea n curnd.

Recucerirea Istmului Kareliei (31.07 - 2.09.1941)

Despre re?inerea sa de a nchide blocada Leningradului, el spune a?a: mi asumasem comanda cu condi?ia expres? c? nu vom angaja opera?ii contra Leningradului (...). Nu-mi era necunoscut faptul c? unele voci critice se ridicaser? mpotriva dep??irii frontierelor istorice ale Finlandei (la fel ca ?i n cazul nostru mpotriva trecerii Nistrului) dar nu puteam concepe un un asemenea punct de vedere formalist ngust. Dup? ce U.R.S.S. a nc?lcat pacea ?i trupele sale au fost izgonite de pe vechiul nostru teritoriu, punctele de vedere strict militare trebuiau s? primeze n ceea ce prive?te stabilirea liniei de ap?rare n zonele de frontier?. (dup? cum se vede, cea mai n m?sur? ap?rare ale ac?iunilor lui Antonescu vin chiar din partea lui Mannerheim). Un atac mpotriva Leningradului era dimpotriv?, n principal, o chestiune politic? ?i, cnd m-am opus acestuia, am f?cut-o din ra?iuni politice: argumentul constant al ru?ilor n eforturile de a viola teritoriul finlandez era c? o Finland? independent? reprezenta o amenin?are pentru cea de-a doua capital? a U.R.S.S. ?i, dup? p?rerea mea, trebuia s? evit?m s?-i d?m ap? la moar? inamicului ntr-o problem? litigioas?, care nu se rezolva nici la sfr?itul r?zboiului. Alta era situa?ia n Karelia Oriental?. Acolo nu amenin?am nici Leningradul, nici calea ferat? spre Murmansk. Scopul ocupa?iei era de a mpiedica inamicul s?-?i utilizeze complexele de fortifica?ii pentru a duce r?zboiul pe teritoriul finlandez. ?i cu adev?rat, armata finlandez? a atacat puternic, a ncercuit divizii sovietice pe care le-a b?tut n teritoriul sovietic ntre lacul Ladoga ?i lacul Onega, m? repet, p?trunznd adnc n teritoriul sovietic, asta pentru cei care l blameaz? pe Antonescu pentru trecerea Nistrului sus?innd c? Finlanda nu a intrat n teritoriul sovietic ?i de aceea a avut un tratament preferen?ial din partea lui Stalin. Fiindc? nu a avut, cum vom vedea mai departe.

Mi se pare foarte straniu argumentul lui Mannerheim, cel cu argumentul politic ?i militar, mai ales din partea lui, care pe lng? faptul c? a fost un militar de excep?ie, a fost ?i om politic ?i chiar ?ef al statului finlandez n mai multe rnduri. Trec peste sintagma lui Clausewitz, care spunea c? r?zboiul este continuarea politicii cu alte mijloace, dar ntr-un astfel de r?zboi total nimeni nu a avut aceste concepte, nici Stalin, nici Hitler, nici Churcill ?i nici Roosevelt. Cu att mai mult m? mir? aceasta cu ct Mannerheim avea experien?a recent? a politicii sovietice conduse de Stalin ?i Molotov, ?i aceasta nu se schimbase cu nimic, tot ei erau la conducerea sovietelor ?i dup? r?zboiul de iarn?. Mai mult, Mannerheim avea ?i experien?a confrunt?rii cu bol?evicii n faza incipient? acre?terii puterii lor, fiind un comandant n luptele din anii 1918-1920 contra lor, la fel ca ?i Antonescu ?i Josef Pilsudski al Poloniei, dar ultimul decedat n 1935. Cu att mai greu de n?eles mi se par deciziile sale n decursul r?zboiului de continuare, cel pu?in n prima faz?, n 1941.

Opera?iile ofensive din Karelia Oriental? (4.09 - 7.12.1941)

Ocup? istmul Kareliei ntre golful Finic ?i lacul Ladoga ?i trece mai departe de vechea grani?? pe o pozi?ie mai ngust?, propice ap?r?rii, dar nu avanseaz? mai mult pentru a t?ia por?iunea de 25-40 de kilometri care ar fi permis ncercuirea total? a Leningradului, interzicnd astfel ajutoarele sovietice ce treceau peste lacul Ladoga spre Leningrad, l?snd ora?ul s? r?mn? n minile sovieticilor ?i blocnd pentru aproape trei ani for?e germane care ar fi putut face diferen?a n alt? parte, poate aducnd victoria. Refuz? s? dea concurs celor patru divizii germane din Laponia care ncercau s? intercepteze calea ferat? dinspre Murmansk, pe unde veneau o mare parte din ajutoarele aliate n armament, muni?ii, alimente, subzisten?? ?i multe altele, chiar dac? englezii bombardaser? Petsamo, portul finlandez n care se afla doar trup? finlandez?. Dup? ce ocup? ntreg teritoriul sovietic dintre lacul Ladoga ?i lacul Onega, refuz? s? treac? rul Svir, de?i i s-a cerut, pentru a face jonc?iunea cu trupele germane ce avansau dinspre sud ?i s? ncercuiasc? trupe sovietice, de?i n avansul de aici ncercuise alte trupe sovietice ?i fusese ajutat de divizia 163 german?.

Sunt decizii ?i fapte care nu se potrivesc cu strategia militar?, tocmai din partea unui str?lucit militar. n mod sigur Mannerheim a avut o agend? ascuns?, dar despre asta nu pomene?te absolut nimic n memoriile sale, de?i au fost scrise n jurul anului 1950, dup? terminarea r?zboiului. Mie, cel pu?in, nu-mi vine s? cred c? Mannerheim spera la recuno?tin?a lui Stalin n cazul n care soarta r?zboiului s-ar fi ntors, la fel cum s-a ?i ntmplat, dar ?i cu contribu?ia sa, mai ales c? el cuno?tea caracterul lui Stalin ?i al lui Molotov, incapabili de recuno?tin?? sau s? respecte orice tratat. Chiar Stalin spunea c? tratatele nu valoreaz? nici m?car ct hrtia pe care sunt scrise. Despre recuno?tin?a lui Stalin, ce s? spunem, generalului Avramescu i s-au adus mul?umiri la radio Moscova pentru comportamentul uman de care a dat dovad? n timpul ocupa?iei din Crimeea, dar tot el a fost ridicat ?i ucis de sovietici chiar de la postul s?u de comand? n martie 1945, cnd eram alia?i cu sovieticii. Finlanda nu a fost tratat? mai blnd de sovietici, ei doar au avut noroc prin pozi?ia lor geografic?, eroismul solda?ilor ?i conjunctura interna?ional? n 1944, dup? cum se va vedea mai departe. Cu att mai mult mi se pare de nen?eles atitidinea lui Mannerheim, care ar fi putut for?a victoria, chiar dac? nu este sigur? c? ar fi putut fi realizat? doar prin asta. Dar el a dat mai mult? ?ans? s? nu fie realizat? ?i nu a ob?inut nimic n schimb. Restul specula?iilor sunt doar pove?ti, dup? cum vom vedea n continuare.

Un aspect comun dintre noi ?i Finlanda l reprezint? atitudinea Alia?ilor occidentali fa?? de cele dou? ??ri. Marea Britanie a declarat r?zboi Romniei la 6 decembrie 1941, nu dup? ce am trecut Prutul, nici dup? ce am trecut Nistrul, ci abia dup? ce am trecut Bugul. Dar Mannerheim vine cu l?muriri asupra preliminariilor declara?iei de r?zboi a Marii Britanii. ntr-o not? din 22 septembrie 1941, guvernul britanic se declara dispus s? reia rela?iile amicale cu condi?ia ncet?rii ostilit??ilor ?i retragerii n cadrul frontierelor din 1939, deci recuno?tea dreptul Finlandei la aceste frontiere. Dac? Finlanda continua s? nainteze n teritoriul sovieric, guvernul britanic se vedea nevoit s? trateze Finlanda ca ?i inamic nu numai pe timpul r?zboiului, dar ?i la ncheierea p?cii, oricum, dup? bombardamentul britanic de la Petsamo era clar c? Finlanda era tratat? ca inamic. Guvernul a respins nota, ar?tnd c? n r?zboiul de iarn? U.R.S.S. era agresorul ?i c? Marea Britanie a sprijinit ?i ajutat atunci Finlanda.
Urm?toarea not? ultimativ? a venit la 28 noiembrie ?i nu mai cerea retragerea, ci ca opera?iile militare s? nceteze pn? la 5 decembrie. Mannerheim a primit n acest sens ?i un mesaj personal de la premierul Winston Churcill, prin care acesta se referea c? trupele finlandeze au naintat suficient pentru a garanta siguran?a ??rii ?i i cerea s? opreasc? opera?iunile militare. Mannerheim r?spunde la 2 decembrie, motivnd c? i este imposibil s? opreasc? opera?iile militare nainte de a atinge pozi?ii susceptibile care s? garanteze siguran?a Finlandei. Mai adaug? c? nu putea s?-i ea am?nunte lui Churcill, deorece b?nuia, lucru confirmat ulterior de Churchill n memoriile sale, c? era vorba de o presiune sovietic?, ca ?i n cazul Romniei, iar orice am?nunt va ajunge la cuno?tin?a lui Stalin, care ar putea muta trupele n consecin??. Mai departe, Mannerheim sus?ine c? n cazul unui angajament finlandez capabil s? satisfac? guvernul sovietic nu avea nicio garan?ie c? sovieticii l vor respecta, a?a cum nu respectaser? nimic pn? atunci, ?i n plus, ar fi provocat cu certitudine m?suri din partea nem?ilor ?i depindeau n ntregime de ei n materie economic?. La fel ca ?i Romnia. Rezultatul a fost c? la 6 decembrie 1941, Marea Britanie a declarat r?boi att Romniei, ct ?i Finlandei. Cu att mai tragic, cu ct nu trecuser? nici doi ani, din ianuarie 1940, n timpul R?zboiului de ian?, cnd Winston Churcill ?inuse un discurs radio difuzat n care l?uda lupta poporului finlandez pentru libertate, pentru a nu c?dea ntr-o sclavie mai rea dect moartea", iar acum declara r?zboi celor care luptau mpotriva aceluia?i asupritor.

Tot n cadrul frontului finlandez r?m?sese capul de pod sovietic e la Hanko, pe care ru?ii l evacueaz? n 2 ?i 3 decembrie 1941, nefiind deranja?i dect de artilerie. La sfr?itul anului 1941, ac?iunile ofensive finlandeze se opresc, trupele trecnd la pozi?ii defensive. Mannerheim refuz? toate cererile germane de a participa la blocarea Leningradului sau a c?ii ferate de la Murmansk, permi?nd un flux continuu de ajutoare, armament, muni?ii, vehicule, subzinsten?? de la Alia?i pentru sovietici n tot decursul r?zboiului, inclusiv n 1945. n martie 1942 au ncercat s? ocupe insulele Suursaari ?i Tytarsaari, au ocupat-o prin lupt? pe prima ?i au renun?at la a doua, a?teptnd desf??urarea r?zboiului.

Un gest de umanitate fa?? de cei 47.000 de prizonieri ru?i afla?i n Finlanda, pentru mai buna lor ntre?inere s-a apelat la Crucea Ro?ie interna?ional? care a depus eforturi pentru a le mbun?t??i ocndi?iile de trai. n schimb, ru?ii nu a ntors gestul, dup? cum remarca Mannerheim, majoritatea finlandezilor lua?i prizonieri murind n condi?ii dintre cele mai crude, la fel ca ?i prizonierii romni, am putea ad?uga. Din 1943 Finlanda a f?cut unele tentative de a ie?i din r?zboi, dar toate au e?uat prin faptul c? alia?ii nu f?ceau altceva dect s?-?i ofere serviciile de intermediari pe lng? ru?i, de fapt s? transmit? mesajele la care r?spunsul sovietic era acela?i, capitulare necondi?ionat?. n 1944, inclusiv regele Suediei ndeamn? Finlanda s? ias? din r?zboi, dar condi?iile minime puse de URSS sunt frontierele din 1940. Era la fel ca ?i cum Romniei i s-ar impune condi?iile minime de ncepere a negocierilor recunoa?terea ced?rii Basarabiei ?i Bucovinei de Nord. Prin intermediul ambasadoarei sovietelor n Suedia, Kollontai, n martie 1944 pleac? la Moscova o delega?ie care se ntoarce cu urm?toarele condi?ii sovietice: frontierele din 1940, de dup? r?zboiul de iarn? (deci recunoa?terea raptului ?i implicit, a faptului c? toate jertfele de atunci au fost zadarnice), capturarea ?i internarea trupelor germane din Laponia (lucru considerat imposibil de Mannerheim, dar ulterior ?i va schimba p?rerea, dup? cum vom vedea) ?i desp?gubiri de 600 de milioane de dolari pl?ti?i n m?rfuri n termen de cinci ani, lucru care dep??ea cu mult posibilit??ile Finlandei. Cum era ?i normal, condi?iile au fost respinse, dar toate aceste taton?ri au atras aten?ia Germaniei care ?i intensific? presiunile pentru a semna un acord prin care Finlanda s? nu ncheie pace separat? f?r? acordul Reichului. Chiar n iunie sunt oprite livr?rile de cereale, fapt care punea Finlanda ntr-o situa?ie dificil?, astfel c? este semnat acordul de c?tre pre?edintele Ryti, dar f?r? a fi ratificat de parlament ?i f?r? s? angajeze guvernul, pre?edintele sacrificndu-se astfel pentru ?ar?.

- Va urma -
 
Dramatism ?i sacrificiu (4)
Col. (r) dr. Alexandru Manafu   
Duminică, 16 Iunie 2013 19:11
Citeşte mai mult...
Poporul care con?tientizeaz? procesul istoric prin care trece, are toate drepturile s? se legitimeze n istoria universal?". (V. Prvan)

Acum, la nceputul secolulii al XXI-lea, Europa se afl? n curs de rea?ezare sub stindardul comun al Uniunii Europene, dar, de multe ori aceasta resuscit? teorii ?i peoiecte vechi. Omul politic european, modul de gndire ?i concep?ia acestuia se mi?c? pe direc?iile ideologiilor ?i h?r?ilor politice gndite n secolul al XVIII-lea, cnd facerile ?i desfacerile de state erau o simpl? opera?ie de cabinet n cancelariile marilor puteri europene.

Ast?zi, frontierele nu se mai modific? cu sabia, cu for?a brutal? ?i agresivitate. Metodele sunt mult mai subtile, mai diabolice, iar mijlocul de aplicare l constituie r?zboiul economic global, presiunea financiar?, ingineria social? sau automatizarea societ??ii, adic? ingineria de automatizare social? (armele t?cute) pe scar? na?ional? sau mondial?, f?r? s? vorbe?ti de scop: controlul social ?i distrugerea de vie?i umane, cu alte cuvinte, sclavia ?i genocidul. Este n fapt o societate sclavagist? n care cuvintele de ordine sunt rata, creditul,dobnda, siguran?a locului de munc?, frica ?i disperarea pentru incertitudinea zilei de mine. Pentru a ob?ine o economie lipsit? de neprev?zut trebuie s? existe un control total asupra claselor de jos din societate, care s? fie instruite ?i angajate n realizarea unor sarcini de durat?, ncepnd de la o vrst? fraged?, nainte de a ajunge la vrsta la care s? pun? ntreb?ri ?i s? caute r?spunsuri. Exist?, categoric, un proiect de autonomizare a marilor provincii romne?ti Moldova, Transilvania, Muntenia (o continuare, n fapt, a planurilor ruso-austro-ungare, planul german de organizare a Europei post-belice, teoria Valeev-Novozanschi etc.)

O Moldov? autonom? ar conveni, n egal? m?sur? ?i ucrainenilor ?i ungurilor. Interesul de azi al oamenilor politici, oamenilor de cultur? ?i jurnali?tilor (unguri ?i ucraineni) pentru Chi?in?u, s-ar cuveni s? dea de gndit mai mult celor viza?i n direct romnilor Basarabiei ca ?i romnilor Romniei.

Raportul romnilor cu Basarabia nu este raportul ungurilor cu Transilvania. Att n Basarabia ct ?i n Transilvania, romnii sunt autohtoni ?i nu intru?i, cum sunt ungurii n Transilvania. Dac? experimentul Gorbaciov" a e?uat, el n-a fost dect o liberalizare aparent?, ?inta fiind tot men?inerea centraliz?rii imperialiste ?i a exploat?rii colonialiste, cu tot cortegiul lor de injusti?ie ?i nenorociri.

Afirma?iile deputatului Emilian Dan, f?cute n Adunarea Deputa?ilor, la 12 decembrie 1915 ?i men?ine valabilitatea ?i ast?zi: nimeni, din cei din afar?, nici cei din?untru nu pot cere Romniei s? aib? alt? politic? dect o politic? romneasc? a?a cum cer interesele romne?ti. Soarta idealului na?ional e strns ?i indisolubil legat? cu soarta Romniei".

Romnia puternic?, idealul poate tr?i ?i se poate nf?ptui, dar pacea nu se poate dobndi numai prin for??, ci mai trebuie ?i altceva ?i anume, mai mult? dreptate. Este oare nevoie de sacrificarea identit??ii ?i libert??ii na?ionale pentru o posibil? reglementare (derizorie) definitiv? ?i avantajoas? a rela?iilor externe? Este necesar, pentru a p?stra n via?? r?d?cinile" s? nduri blestemul genera?iilor viitoare? Cea mai acut? necesitate a perioadei actuale n raporturile romno-basarabene este o comunicare ritmic?, calm?, egal?, f?r? partizanate, singura care i poate ajuta. Experien?a basarabenilor ne lumineaz? asupra pericolelor din Transilvania. Experien?a din Transilvania i poate l?muri asupra pericolelor ce-i pndesc.

F?r? a crede n miracole, istoria romnilor ne nva??, printre altele, c? r?bdarea, asociat? cu inteligen?? ?i cu munca f?r? preget" duce la cap?tul cel bun. ?tim c?, ntr-adev?r, Occidentul nu ne va ajuta, dup? cum nici un punct cardinal". N?dejdea este n noi n?ine.

Un singur lucru nu poate Dumnezeu: s? ne mntuiasc? f?r? consim??mntul nostru", (Nicolae Steinhard). Iat? de ce ...via?a nu e un teatru de varit??i picante unde anumite persoane au, de drept, locuri n loje sau n stalurile nti, ci un cmp de ncercare, de preg?tire, o tab?r? uria?? a muncii, n care oricine a se ngriji, nu numai de pl?cerea sa, ci de datoria ce i-a c?zut, de ajutarea celorlal?i n datoria de care sunt lega?i, de sprijinirea prin activitate ?i jertf? a conceptelor superioare care se chiam?: ?ar?, Neam, Civiliza?ie". Iat? de ce se impune s? c?ut?m putere, n?elepciune, r?bdare, n?elegere, clarviziune ?i coeziune de grup, de moral? ?i de schimbare a mentalit??ii la nivel social pentru a o lua de la cap?t.

Bibliografie
- Lazarez, A. M. Moldavskaia Sovietskaia Gosudarstvenosti, Basarabskii Vopros, Ki?inev, Kartia Moldoveneaska, 1974.
- Bonifini, Antonio De
- Cantemir, Dimitrie, Hronicul vechimii moldo-vlahilor.
- Cantemir, Dimitrie, Descriptio Moldaviae.
- Lenin, V.I.,Dreptul na?iunilor la autodeterminare.
- Lenin, V.I.,Caiete despre imperialism.
- Marx, K.,nsemn?ri despre romni.
- M?rg?rit, Anton, Rezisten?a Basarabiei.
- Ra?iu, Anton, Romnii de dincolo de Bug.
- Eminescu, Mihai, R?pirea Bucovinei, Editura Vestala, Bucure?ti, 2012.
- Eminescu, Mihai, Romnii din afara grani?elor ??rii, Editura Saeculum I.O., Bucure?ti, 2000.
- xxx Vitralii - Lumini ?i umbre, Revista Veteranilor din Serviciile Romne de Informa?ii, anul IV, nr. 13.
- Dumitru Preda, Vasile; Alexandrescu, Costic? Predan, n ap?rarea Romniei Mari. - Campania armatei romne din 1918-1919, Editura Enciclopedic?, Bucure?ti, 1994.
- Antonescu, Ion Romnii, originea, trecutul, sacrificiile ?i drepturile lor, Editura CLIO, Bucure?ti, 1990.
- V?ratic, Vitalie, Preliminarii la raptul Basarabiei ?i nordului Bucovinei, LIBRA, Bucure?ti, 2000.
- Iorga, N., Oameni care au fost, vol.1, Tipografia de Sud, Craiova, 2009.
- Lehrer, Milton G., Ardealul, p?mnt romnesc, Editura ?tiin?ific? ?i Enciclopedic?, Bucure?ti, 1989.
- Kiri?escu, C.I., Romnia n al doilea r?zboi mondial, Editura Univers Enciclopedic, Bucure?ti, 1995.
 
<< Început < Anterior 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Următor > Sfârşit >>

Pagina 172 din 209