header
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

ReUnirea şi ReNaşterea Naţională între manipulare şi „Războiul lumilor”
„Ce-am fost şi ce-am ajuns?". În marginile acestei expresii cunoscute se derulează comentariul ce va urma. Mult controversatul ordin „Ostaşi, vă ordon treceţi Prutul!" a rămas în legendă şi a fost dăltuit în

Parteneri

revista agero
Revista Clipa - Dinu Sararu
Grand Hotel Sofianu

uzpr

Editura Fortuna
Muzeul de arta - Craiova
Natiunea
Ziaristii online
Uniunea artistilor plastici - Valcea
clipa
SC Diana SRL
Forumul cultural educational
Ultimatumul sovietic din iunie 1940 (2)
Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău   
Duminică, 21 Iulie 2013 16:55
Citeşte mai mult...

Referitor la repercusiunile în viaţa economico-socială a Basarabiei, mărturiile documentare ale martorilor acelor evenimente ilustrează întreg dezastrul şi cataclismul social provocat de raptul teritorial sovietic din iunie 1940. Astfel, parohul din comuna Cobâlnea, jud. Orhei, refugiat în ziua de 8 septembrie 1940, mărturisea că în Basarabia e „sărăcie mare. Satul a rămas gol, desculţ şi flămând” . La rândul său parohul bisericii din Nisporeni, jud. Lăpuşna, menţiona că „agricultura, după sistemul de până acum, e pe cale de lichidare, iar poporul va fi silit să treacă la colhoz, pentru că numai membrii anumitelor organizaţii şi a colhozurilo...

 
Gheorghe Buzatu - figură proeminentă a istoriografiei noastre
Valeriu Râpeanu   
Duminică, 21 Iulie 2013 16:44
Citeşte mai mult...

„Locul lui Gheorghe Buzatu nu este decât la Academia Română!”  (Florin Constantiniu)

 Încă sub impresia incredibilei veşti a morţii premature, în plină putere creatoare a unuia dintre cei mai mari istorici ai României contemporane - profesorul Gheorghe Buzatu - aştern pe hârtie rândurile care, fără îndoială, nu vor putea cuprinde nici pe departe bogăţia exemplară a operei profesorului Buzatu, dăruirea istoricului care nu a precupeţit nicio clipă în opera de restituire a adevărului asupra unora din cele mai controversate, denaturate, falsificate perioade din istoria României.

Înscriindu-se în filiaţia genialului Nicolae Iorga, la studierea o...

 
„Tache ştie ce face”
Magda Ursache   
Duminică, 21 Iulie 2013 16:37
Citeşte mai mult...

Necomplexat de nimeni şi de nimic, de la Maurer (un debater, ca să-i repet ortografia) la McCarthy, Silviu Brucan[1] îşi elogiază implicarea benefică, rolul de participator în Cold War, de porumbel al păcii între sisteme politice antagonice. Şi ce greu i-a fost să ajungă diplomat la Washington! A fost necesar să-l ducă în prealabil pe ambasadorul Robert Thayer la o mănăstire din Moldova, ca să-i toarne în pahare o călugăriţă. În S.U.A., refugiaţii români izgoniţi de teroarea roşie îi trimiteau scrisori cu cap de mort; ca să-i capteze bunăvoinţa, lui John Foster Dulles Brucan i-a spus că România e gata să plătească despăgubiri (in integrum?) c...

 
Străvechea noastră dreaptă credinţă monoteistă (2)
Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru   
Duminică, 21 Iulie 2013 16:29
Citeşte mai mult...

Într-un „moment” de criză acută a societăţii umane „legea” a fost reconfirmată pe Pământ de Iisus, Fiul Tatălui Ceresc, trimis de acesta „să împlinească legea”, nu s-o „schimbe”. În teologia creştină s-a statornicit că învăţătura dată de Iisus Hristos în numele Tatălui Ceresc este concentrată în „Noul Testament” (cele 4 Evanghelii cunoscute, considerate canonice). Pentru completarea informţaiilor însă, poate chiar corectarea unora, considerăm că trebuie analizate, coroborate profesional toate scrierile antice care se revendică de la „legea” divină. Traducerea Vedelor - primele izvoare cunoscute care au receptat Actul unic al Creaţiei – în lim...

 
România astfel
Corneliu Vlad   
Duminică, 21 Iulie 2013 16:21
Citeşte mai mult...

E o performanţă să strâmbi sau să mânjeşti realităţile româneşti de azi şi din trecut.

Într-o zonă de cultură „altfel", în care doină e maneaua, film - telenovela, artă plastică - Perjovschi, beletristică - textele pentru mici masturbatori ale lui Cărtărescu, iar Eminescu este „scheletul din debara", Andreescu şi Luchian, nişte Neica Nimeni, aşadar într-un asemenea univers cultural nu se cade să nu-şi aibă locul şi istoricul pe măsură, unul care să teoretizeze şi să impună sintagma „România altfel". Altfel? Dar, cum spunea cineva, fiecare ţară e „altfel". De fapt, căznit inspiratul autor pare să vorbească mai degrabă de o ţară „mai altfel" s...

 
Cine a fost agresorul? (2)
Cristian Negrea   
Duminică, 21 Iulie 2013 16:14
Citeşte mai mult...

Ce căutau sovieticii la Brest în 1941?

Ori, dacă asta nu e premeditarea unei agresiuni, nu știu care ar putea fi. Sau da, ultimatumul din 26 iunie 1940, precum și comportamentul armatei sovietice împotriva trupelor române care se retrăgeau pașnic și aveau ordin să nu răspundă la provocări.[1]  În fine, pactul s-a încheiat, pentru a feri URSS de război, spun chiar și astăzi unii. Dar ce a făcut U.R.S.S.-ul lui Stalin după încheierea acestui pact? Pactul s-a încheiat la 23 august 1939, o săptămână mai târziu, Germania invada Polonia și îi zdrobea armata. Când totul se încheiase, armata poloneză nu mai exista, guvernul polonez și tezaurul ei se...

 
Tu, care ştii să mângâi pământul
Emil Proşcan   
Duminică, 21 Iulie 2013 16:10
Citeşte mai mult...

Există o erarhizare în toate lumile din Univers! În lumea animalelor, cele mai feroce exemplare, prin teroare şi forţă, deţin supremaţia faţă de celelalte. Această ierarhizare, adică împărţirea unei lumi în puternici şi slabi, în buni şi răi, în harnici şi leneşi, în avuţi şi săraci, se face după alte criterii decât cele legate de bunătatea sufletului, înţelepciune, conştiinţă faţă de adevăr, dreptate, înţelegere, bun simţ. La fel şi în lumea peştilor, a păsărilor, a furnicilor, a târâtoarelor... Lumea copacilor, se pare că ar face excepţie de la această, să-i zicem, regulă. Copacii mai falnici şi mai impunători, nu au şi dreptul de a domina,...

 
Dictatura D.H.O.C. P.
Ion Maldarescu   
Duminică, 21 Iulie 2013 15:52
Citeşte mai mult...

„În România, multe greve ale foamei s-au încheiat la restaurant!” 

(Radu Paraschivescu)

Nu trebuie să ai inteligenţa lui Henri Coandă sau a lui Stephen Hawking pentru a înţelege că situaţia de pe plaiurile mioritice, nuanţată sumbru, între gri şi negru, este demnă de atmosfera din „Ferma animalelor” a lui Orwell. Dictatura unuia singur a fost înlăturată, dar înlocuită cu alta, mult mai dăunătoare: Dictatura Hoţiei Organizate a Ciocoilor Postdecembrişti (D.H.O.C.P.). Să fie cumva o aplicaţie experimentală a Noii Ordini Mondiale, propovăduită de unii şefi de stat rataţi şi/sau imbecili, ce se vrea a fi instalată pe întreaga planetă? Sub „bles...

 
Lumea cu două viteze
Prof. univ. dr. Paul Dobrescu   
Miercuri, 17 Iulie 2013 22:00
Citeşte mai mult...

Doriți să știți cum va arăta ierarhia economică a lumii de mâine? Cercetați atent ritmurile de dezvoltare de astăzi. Freamătul adevărat al evoluției economice îl aflăm în domeniul ritmurilor de dezvoltare, întrucât ele ne oferă cheia pentru înțelegerea a ceea ce se va întâmpla nu peste mult timp. De când se știe lumea aceasta, s-ar putea spune, pe scara timpului unele țări urcă, altele coboară. Aceasta este legea firii! Într-adevăr, puternicii lumii nu au durat o veșnicie. O primă schimbare există: viteza s-a accelerat sau, dacă vreți, durata de viață a puterilor vremii, a imperiilor, s-a micșorat. Imperiul chinez a durat milenii, cel roman s...

 
O mie de cărţi necitite
Vlad Pohilă, Chişinău   
Miercuri, 17 Iulie 2013 21:49
Citeşte mai mult...

Nouă escale de suflet prin România dragă.

- Note de drum -

Orice călătorie, chiar şi una în interes de serviciu, urmăreşte şi neanunţatul scop al delectării, desfătării, relaxării... Puteţi pune la îndoială veridicitatea enunţului, dar vă rog să aveţi în vedere că vă spune/vă scrie aceasta un ins care a călătorit foarte mult - în raport cu alţi colegi de generaţie, într-o epocă de greutăţi şi interdicţii de deplasare, şi relativ mult, în comparaţie cu reprezentanţii actualei generaţii, „la ale căror picioare stă lumea întreagă”! Cu atât mai bizară va părea precizarea că în călătoriile mele relaxarea sau desfătarea au avut mereu un loc secu...

 
Cel mai mare secret
Dr. Constantin Corneanu   
Miercuri, 17 Iulie 2013 21:42
Citeşte mai mult...

Cel mai mare secret din viaţa (EX)regelui Mihai

Adrian Pătruşcă: Probabil că cea mai mare dintre taine este „Telegrama de la Stockholm”, prin care în dimineața lui 23 august 1944 Moscova anunța că e gata să încheie un armistițiu cu Mareșalul Antonescu. Cu toate acestea, Antonescu a fost arestat, iar sovieticii au intrat pe teritoriul României, fără nici un acord scris.

Constantin Corneanu: Ca urmare a evenimentelor de la Viena, din 30 august 1940, precum şi a mutaţiilor de ordin geopolitic şi geostrategic, în România la 4 septembrie 1940 s-a produs, o gravă criză de stat soldată, la 6 septembrie 1940, cu abdicarea Regelui Carol al II-lea...

 
Garda de Fier în Basarabia. Documente (4)
Benedict Ciubotaru, Chişinău   
Miercuri, 17 Iulie 2013 21:30
Citeşte mai mult...

După cum a declarat în repetate rînduri fondatorul ei, Legiunea nu este un partid, ci o mişcare de înnoire a poporului român, de „înviere” cum se exprima C. Codreanu. Nu vom reproduce aici evenimentele biografiei Căpitanului Mişcării Legionare şi nici etapele evoluţiei legionarismului ca forţă politică. Important este să constatăm că în decurs de 10 ani Mişcarea a crescut de la 5 membri şi simpatizanţi la multe sute de mii şi, conform unor studii, la peste 1 milion 100 mii din cei circa 3,8 milioane de alegători cîţi erau la un moment dat în România Mare. Deşi Mişcarea se declarase a nu fi un partid, ea participa la alegeri prin propriile par...

 
Dialog cu psihologul Emilia Ţuţuianu
Veronica Balaj   
Miercuri, 17 Iulie 2013 21:24
Citeşte mai mult...

Emilia Ţuţuianu,
director al revistei Melidonium

În contextul actual, când se  intersectează atâtea  informaţii în domeniul cultural şi când  totul se află cu repeziciune, ar fi o pierdere dacă accentele culturale dintr-o zonă sau alta a ţării nu ar intra în atenţie, nu ar fi parte din imaginea întreagă a efervescentei culturale naţionale. Orice  act cultural este un adaos, un câştig adus spiritualității  unei regiuni. O emblemă care se  diversifică  mereu prin valorile create de persoanele interesate de acest palier al existenţei. O individualizare spirituală, cu marca fiecărei culturi regionale este absolut necesară tocmai acum, mai mult ca...

 
1940 - Cedarea Basarabiei. Erau alternative? (3)
Cristian Negrea   
Miercuri, 17 Iulie 2013 21:08
Citeşte mai mult...
Cum ar fi fost dacă?
 
E foarte dificil să dai un răspuns la această întrebare, după cum subliniam în debutul articolului. Dar să încercăm o foarte timidă încercare. România respinge ultimatumul. U.R.S.S. ar fi atacat imediat? Putem presupune cu o probabilitate destul de mare că da, toate indiciile arată că erau pregătiți de atac. Ar fi atacat imediat pentru a nu da timp factorilor decizionali (cei total surprinși de ultimatum) să organizeze cât de cât dispozitivul militar român pentru apărare, să întărească trupele din est, să asigure poziții defensive eșalonate în adâncime pentru o cât mai bună apărare. U.R.S.S. nu dorea să dea timp de re...
 
„Mihai-Viteză” urmărit cu „Pobeda” şi cu două avioane
Maria Diana Popescu   
Duminică, 14 Iulie 2013 17:16
Citeşte mai mult...

Să înceteze odată pentru totdeauna campania de spălarea la faţă a fostului rege! A mai rămas să găsim în cutiile poştale pliante cu „Happy king-day”, astfel, încît unii din neştiinţă, alţii de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni, să ne pună în spinare alţi trîntori, scrobiţi la pălării şi manşete, şi mai costisitori şi mai lacomi. La ce-i foloseşte regatul în capitalism? N-a fost răsplătit cu două avioane şi o medalie de către Stalin, pentru că l-a scutit de un efort important de război în 1944 şi pentru că a deschis drumul Glorioasei Armate Roşii să ocupe România şi să o subordoneze U.R.S.S.? La sfîrşitul lui iunie 1945, ziarele bucureştene anunţ...

 
Dacii nu mai vor să tacă
Col. (r) Marin Neacşu   
Duminică, 14 Iulie 2013 16:57
Citeşte mai mult...

Războiul dintre daci și români

Cu ceva ani în urmă prezentam şi eu, asemenea altor nebuni cu iubire de neam, unele cazuri legate de istoria acestui popor care după din ce în ce mai multe surse - culmea - dinafară, pare să fie albia de formare a popoarelor Europei. Ştiu că vor sări în sus toţi cei sătui de „propaganda comunistă” de „îndoctrinarea exagerată”, unii poate sinceri în scepticismul lor, alţii însă pur şi simplu ignoranţi sau şi mai grav, rău intenţionaţi. Pe cei din urmă nu ai cum să îi convingi pentru că ei nu vor să fie convinşi. Când însă astfel de specimene se află în fruntea ţării sau a diferitelor ministere, organe şi organis...

 
Regele Mihai şi Mareşalul Antonescu (4)
Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.Ş.R.   
Duminică, 14 Iulie 2013 16:51
Citeşte mai mult...

Un episod din viaţa Mariei Antonescu

„Regele Mihai şi Mareşalul Antonescu” este al treilea volum publicat de către Prof. univ. dr. Petre Ţurlea la Editura Semne - după „Ion Antonescu între extrema stângă şi extrema dreaptă” şi „Carol al II-lea şi Camarila Regală”. Volumul de faţă are drept motivaţie faptul că raporturile dintre Rege şi Mareşal, amândoi aflaţi în fruntea Ţării, au avut un rol important în evoluţia acesteia, iar observarea lor limpezeşte aportul fiecăruia în drumul României, fixează mai bine meritele şi răspunderile, defineşte caracterul celor doi. Volumul are la bază exploatarea fondurilor arhivistice, de la Arhiva Istorică C...

 
Cine-a fost agresorul? (1)
Cristian Negrea   
Duminică, 14 Iulie 2013 16:44
Citeşte mai mult...

Foarte interesantă retorica adversarilor noștri, care nu încetează să ne acuze de 73 de ani că noi suntem agresori, invadatori, și de aceea ne-am meritat soarta de după 1945. Da, după 22 iunie 1941, când am pornit la eliberarea Basarabiei și nordului Bucovinei, nu există moment în care să nu fim acuzați de agresiune contra pașnicei Uniuni Sovietice. Orice postare pe internet, orice știre despre acest eveniment este întâmpinată cu acuzații și potop de injurii, cum că voi, românii, ați fost cei care ați agresat și atacat pașnica Uniune Sovietică, i-ați ucis pe cetățenii acesteia, ne-ați omorât etc. Foarte ciudat cum acest concept, al agresorulu...

 
Străvechea noastră dreaptă credinţă monoteistă (1)
Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru   
Duminică, 14 Iulie 2013 16:39
Citeşte mai mult...

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr... Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-a născut.” (Sfânta Evanghelie după Ioan, 1/1,13,14)

„Dar deodat-un punct se mişcă cel întâi şi singur. Iată-l/ Cum din chaos face mumă iară el devine Tatăl .../ Punctu-acela de mişcare mult mai slab ca boaba spumii/ E stăpânul fără margini peste marginile lumii...” (Mihai Eminescu, Scrisoarea I-a)

În istoriografia universală şi în cea...

 
Dialoguri privilegiate - Umoristul Dan Norea
Maria Diana Popescu   
Duminică, 14 Iulie 2013 16:35
Citeşte mai mult...

„În capitalism, cultura este tratată la fel ca o fabrică de mezeluri.” (Dan Norea)

MDP: Stimate Dan Norea, putem cuprinde în cîteva rînduri identitatea dumneavoastră existenţială şi scriitoricească?

Dan Norea: Mai întâi trebuie să-mi manifest uimirea că Doamna Maria Diana Popescu, ziaristă cunoscută, Redactor șef-adjunct la revista „Agero”, Stuttgart, Director al revistei de cultură „ART EMIS” și, nu în ultimul rând, Redactor-șef la „AG pe Rime”, și-a îndreptat privirile către mine când, e știut, există în spațiul cultural românesc umoriști cu o carte de vizită mult mai bogată. Revin la dialog. La vârsta mea am învățat că un răspuns bun tre...

 
<< Început < Anterior 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Următor > Sfârşit >>

Pagina 151 din 191