header
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Mafia corporatistă profită de detronarea „Mrs.K.” şi de onoarea pătată a lui Klaus
Gata cu fotosinteza de la D.N.A.! Madam Lascu a născut pe ascuns şi a crescut un sistem cu handicap locomotor, doar ca să se prăbuşească! A tăcut, a făcut, a pândit şi a dirijat mişcările subalternului Klaus -

Parteneri

revista agero
Revista Clipa - Dinu Sararu
Grand Hotel Sofianu

uzpr

Editura Fortuna
Muzeul de arta - Craiova
Natiunea
Ziaristii online
Uniunea artistilor plastici - Valcea
clipa
SC Diana SRL
Forumul cultural educational
Cotul Donului - „71”
Dr. Vlad Pohilă, Chişinău   
Miercuri, 20 Noiembrie 2013 21:47
Citeşte mai mult...
 
Până se va risipi năluca rătăcitoare din capetele unor sus-puşi.
 Generaţiile ajunse la ecuatorul vieţii ori trecute de acesta, ţin bine minte cum îşi începeau, o lucrare scrisă în 1848, doi dintre primii „revoluţionari de profesie”, Karl Marx şi Friedrich Engels: „O nălucă rătăceşte prin Europa”.Acea nălucă, trebuie să precizăm pentru cei mai tineri, nu era alt ceva decât comunismul. Iar pentru tineri şi adulţi mai este necesar să menţionăm că fatidica nălucă mai rătăceşte şi astăzi. Şi nu numai în Europa, dar şi pe alte continente. Atâta doar că, între timp, şi-a schimbat întru câtva denumirea şi ţelurile. Astfel, comunismul „clasic” es...
 
Norvegia, între „science fiction” şi realitate
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 20 Noiembrie 2013 21:37
Citeşte mai mult...
Am primit la redacţie două texte care relatează aspecte diferite ale modului de viaţă din labirintul enigmatic al unei ţări europene. Senzaţia de „science fiction" o veţi sesiza abia la finalul lecturii, făcând o retrospectivă a aspectelor de viaţă din acea zonă a continentului. (Redacţia)

Norvegia, ţara care a refuzat intrarea în U.E.

Locuitorii ei nu ştiu ce e criza. Această ţară aflată la periferia Bătrânului Continent nu a cunoscut criza, iar locuitorii ei sunt printre cei mai fericiţi de pe planetă, aceştia având al doilea venit pe cap de locuitor din lume. Norvegia este o monarhie constituţională, care se află în nordul Europei, cu 4,...

 
„Supravieţuirea României şi integrarea europeană”
Gilda Popa   
Miercuri, 20 Noiembrie 2013 21:29
Citeşte mai mult...

„Mai multă centralizare la Bruxelles e o cale greşită” (Luzi Stamm, Vicepreşedintele Partidului Popular Elveţian)

„Oficialii de la Bruxelles văd U.E. ca pe un echivalent al S.U.A. sau al Chinei în creştere şi vor să fie o singură putere care să acumuleze cât mai multă influenţă. Şi aceasta nu este filosofia mea. M-aş simţi mult mai în siguranţă şi mult mai fericit cu vecini prietenoşi ca Germania, Italia sau Franţa”, a declarat, Luzi Stamm, vicepreşedintele Partidului Popular Elveţian (SVP).[1]

Luzi Stamm se va afla în România la sfârşitul săptămânii, pentru a participa la dezbaterea „Supravieţuirea României şi integrarea europeană”, cu pri...

 
Vine un timp când tăcerile se unesc în nevinovăţia cunoaşterii
Emil Proşcan   
Miercuri, 20 Noiembrie 2013 21:25
Citeşte mai mult...

Fiecare din noi avem momente în care ne punem   întrebări despre viaţă, despre rostul nostru în Univers, despre felul în care ne raportăm la tot ce există, despre importanţa noastră, despre felul în care am ajuns în această ipostază de OM printre atâtea şi atâtea alte fiinţe. Este greu de asumat răspunsuri şi cu atât mai greu de verificat. Tentativele noastre de a emite ipoteze despre tot ce există, ne duc într-un inevitabil moment de neputinţă în a afla mai multe despre noi. Incursiunile, de acest gen, duc într-un neant în care toate pârghiile de logică, căutare, discernere şi tot ce ar putea însemna înţelegere, se transformă într-o nesfârşi...

 
Spectrul chinez
Grid Modorcea, Dr. în arte   
Miercuri, 20 Noiembrie 2013 21:20
Citeşte mai mult...

Filmul „A Touch of Sin” (2013) a primit la Cannes premiul pentru scenariu, dar el merita în primul rând premiul pentru viziune, pentru curajul de a aborda tema violenţei în China contemporană. Filmul este inspirat din tragedii reale, iar formidabilul regizor Jia Zhangke (n. 1970), prezent pentru a treia oară în competiţia canneză, pe care l-am admirat anterior pentru „Still Life” (2006), încununat cu Leul de Aur la Veneţia, ni le prezintă într-o manieră foarte originală, îmbinând patru întâmplări, de fapt, mai multe fire narative, ca în „Rashomon”, pentru a crea o imagine globală asupra Chinei actuale. El relevă o realitate care efectiv ne sp...

 
România „anesteziată”
Col. (r) Marin Neacsu   
Miercuri, 20 Noiembrie 2013 21:14
Citeşte mai mult...
România riscă să nu se mai poată ridica niciodată de la pământ, pământ care deja aproape că nu îi mai aparţine, acesta a fost vândut, concesionat, dăruit tuturor celor care l-au dorit, oferind un comision cum spun „investitorii” sau şpagă cum spun cei care o primesc pe ascuns. Nu este vorba de o alarmă populistă, nici măcar „naţionalistă” este o realitate dură pe care însă cei care o favorizează o ascund iar cei care ar trebui să ceară socoteală autorităţilor se fac că nu o văd sau dau din mână a lehamite. România a ajuns deja la cea mai periculoasă stare a bolii, starea la care organismul nu mai luptă pentru viaţă. Fie din cauza anestezicelo...
 
Mihail Moruzov şi Serviciul Secret
Acad. Florin Constantiniu (+)   
Duminică, 17 Noiembrie 2013 21:08
Citeşte mai mult...

Nu in­tra­sem în şcoala pri­mară, când am au­zit, pentru întâia oară, nu­mele lui Mihail Moruzov, într‑o discu­ţie pur­tată de pă­rinţii mei (tata era ofiţer). M‑a iz­bit re­zo­nanţa stră­ină a nu­melui şi - cu toate că nu‑mi mai amin­tesc ni­mic din discu­ţie (pro­ba­bil, că nici nu în­ţe­le­geam despre ce era vorba) - am ră­mas cu im­presia că Moruzov era ci­neva puter­nic şi te­mut. Mult mai târziu, când am de­ve­nit is­to­ric, mi‑am dat seama că per­cepţia din co­pilă­rie a perso­nali­tă­ţii lui Mihail Moruzov fu­sese co­rectă. Om din umbră, aşa cum se potri­veşte şefu­lui unui servi­ciu de in­for­maţii, el a ju­cat un rol im­por­tant, ma...

 
Tricolorul României (7)
Prof. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu & Conf. univ. dr. G.D. Iscru   
Duminică, 17 Noiembrie 2013 21:02
Citeşte mai mult...
În marile confruntări ale Războiului de reîntregire a neamului, din 1916-1919, la trecătorile Carpaţilor, pe pământul Dobrogei, la Cerna şi la Jiu, pe Neajlov şi Argeş, apoi la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, românii au luptat sub drapelele tricolore[278] încredinţate lor de regele Ferdinand I. La 10 mai 1915, acesta a încredinţat primele drapele următoarelor corpuri: Regimentul 2 Grăniceri, 8 Călăraşi, 1 Artilerie de asediu, Divizionului de artilerie de munte Divizionului de obuziere grele al artileriei uşoare.[279] Cu acest prilej a avut loc ceremonia ţintuirii drapelelor. „M . S. Ferdinand a bătut prima ţintă la fiecare Drapel, celelalte ţinte ...
 
„Apocalipsa după Stalin” (3)
Prof. dr. Gică Manole   
Duminică, 17 Noiembrie 2013 20:17
Citeşte mai mult...

Mai mult decât o „veghe a armelor”, perioada de până la atacul preventiv al Germaniei din 22 iunie 1941 poate fi apreciată una de pândă reciprocă. Ambele părţi au apelat la cele mai sofisticate metode de inducere în eroare a celeilalte părţi cu privire la planurile avute în vedere în viitorul apropiat. În acest domeniu, sovieticii au demonstrat o abilitate incredibilă în a-şi camufla intenţiile. Într-un secret absolut - căci armatele de invazie sovietice (vorbesc de armate deoarece în primăvara lui 1941 Stalin crease deja 30 de Armate) călătoreau doar noaptea şi cu trenuri de marfă, rupte total de orice legătură cu exteriorul, se camuflau ziu...

 
Holocaustul roşu, nazism, bolşevism şi masonerie
Dr. Florin Mătrescu   
Duminică, 17 Noiembrie 2013 20:05
Citeşte mai mult...

Opinii mereu actuale

Deşi dialogul datează de câţiva ani buni, opiniile doctorului Florin Mătrescu sunt valabile astăzi mai mult decât oricând. Întrebările inspirat alese sunt răsplătite cu răspunsuri din care, cine vrea să înţeleagă şi să accepte, poate reflecta şi percepe evenimentele din zilele noastre sub un unghi diferit de cel afişat pe ecranele televizoarelor. Între timp s-ar putea ca intervievatul să fi primit atenţionări „elegante” de la „Licuricii planetari”. (Redacţia ART EMIS)

Viorel Patrichi: Domnule doctor Florin Mătrescu, aţi realizat o carte fundamentală pentru înţelegerea istoriei moderne şi contemporane a României, a Europ...

 
Proiect tip Papua Guinee pentru România
Sorina Ionaşc   
Duminică, 17 Noiembrie 2013 19:58
Citeşte mai mult...

Proiectul de exploatare de la Roşia Montană a fost desfiinţat în cadrul comisiei speciale parlamentare de către Ştefan Marincea, care a criticat multiple puncte aflate în acordul cu R.M.G.C.. „Au venit cu un proiect de Papua Guinee pentru ţara mea”, a susţinut el. În urma curajului de a spune adevărul, a fost demis din funcţia de director al Institutului Geologic din România (I.G.R.).

Un fals grosolan

„Un predecesor de-al meu, care nu este un patriot, a fost adus din exterior, nu am fost de acord cu el, mi-a fost impus. El a semnat că nu există falii. Ei bine, sunt burduşite de falii. Avizul pe care l-a dat fostul director este un fals gros...

 
Sfinţenia în viaţa creştină (1)
Pr. Vasile Marinescu   
Duminică, 17 Noiembrie 2013 19:53
Citeşte mai mult...
Spiritualitatea înseamnă subordonarea întregului complex al vieţii, spiritului care domină totul.” (Nichifor Crainic)
 
Fiinţa omului prinde în alcătuirea ei două mari realităţi: materia şi spiritul. Din îmbrăţişarea lor nedezlipită iese ceva organizat şi solidar a ceea ce numim viaţă. Viaţa, oricât de masivă pare materia, la cea dintâi privire, e în funcţie de spirit. Din spirit se plămădeşte personalitatea. Sfinţenia vieţii omeneşti este idealul către care trebuie să tindă toţi creştinii. Istoria omenirii nu este numai o înşiruire cronologică de fapte şi întâmplări războinice, un simplu catalog în care se înregistrează agitaţia şi deşertă...
 
Resursele României şi securitatea naţională a altora
Dr. Mircea Platon   
Miercuri, 13 Noiembrie 2013 23:13
Citeşte mai mult...

Tony Blair a „vândut” Marea Britanie Statelor Unite, iar Reagan a „vândut” Statele Unite corporaţiilor

Patrick Basham de la C.A.T.O. Institute l-a uns pe Victor Ponta drept „Blair al Balcanilor”. Nu ştim cum şi unde l-a uns Premierul Ponta pe dl Basham. Dar ştim că, în 2010, Daniel Mitchell de la acelaşi C.A.T.O. Institute l-a proclamat pe Traian Băsescu drept „următorul Ronald Reagan”. În viziunea neoliberalilor sau libertarienilor agresivi de la C.A.T.O., Băsescu e un nou Reagan pentru că susţine ideea neoliberală a „statului minimal” şi a reducerii pensiilor, ajutoarelor sociale şi salariilor bugetarilor. Ponta e un Blair balcanic pentru...

 
„Holocaustul ambiguu”
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 13 Noiembrie 2013 23:08
Citeşte mai mult...

Cu ani buni în urmă am publicat în revista „Regăsirea” editată de inimosul tipograf Corneliu Urlan, un text intitulat „400.000 de morţi şi nici o poezie?”, prin care semnalam contradicţia dintre teza holocaustului din România, cu cele 400.000 de victime binecunoscute, şi absenţa totală a unei literaturi a holocaustului „românesc”. După 1944 au zburdat pe ogorul literaturii române sute de scriitori şi critici literari evrei, câţiva dintre ei ocupându-se, cu spirit director pentru toată suflarea literar-artistică, chiar cu identificarea şi inventarierea celor mai potrivite subiecte pentru literatura „nouă”, şi totuşi nici unul nu a făcut „caz”,...

 
„Apocalipsa” după Stalin (2)
Prof. dr. Gică Manole   
Miercuri, 13 Noiembrie 2013 22:50
Citeşte mai mult...

După ce Hitler a îngenuncheat Vestul, cu excepţia Angliei, într-un interval de timp neverosimil de scurt, planurile de atac asupra României şi Germaniei au trebuit regândite. Căci Stalin, dându-i mână liberă Germaniei în Vest, sconta pe un război de durată. Reţineţi expresia lui Stalin de dinaintea războiului după care capitaliştii luptându-se între ei „ca şi câinii” se vor uza reciproc, epuizându-şi, aşadar, forţele. Spre surprinderea tuturor, în primul rând a lui Stalin, democraţiile occidentale n-au reuşit să-i reziste lui Hitler decât câteva săptămâni, dovedind că, temporar, din punct de vedere militar, au fost într-adevăr „putrede”, după...

 
Un strigăt de ajutor, un „şut în fund” din partea statului român
Florina Comărniceanu   
Miercuri, 13 Noiembrie 2013 22:45
Citeşte mai mult...

Confruntarea cu realitatea - căutarea unui loc de muncă

„Ne confruntăm cu vremuri grele!” Sunt cuvinte pe care le auzim zi de zi. În fiecare an, de pe băncile facultăţilor, ies sute de studenţi dornici să profeseze în domeniile alese (nu sună rău până aici). Investiţia este una consitentă: bani pentru plata facultăţii (taxa căminului/chiriei, transportul, mancarea), sănatate (convieţuirea cu încă 4/5 studenţi în aceeaşi cameră, caractere greu de împăcat, împărţirea grupului sanitar cu 100 de persoane, lipsa unui loc amenajat pentru pregătit hrana zilnică, muzică până la ora 2 dimineată, timp (participarea la cursuri şi seminarii, ore de pra...

 
Din „ostenelile” lui Marin Ifrim
Liviu Ioan Stoiciu   
Miercuri, 13 Noiembrie 2013 22:41
Citeşte mai mult...

„Am căutat prea mult nimicul în altă parte. Dar mă întorc unde suflă ostenelile” (Emil Cioran)

Poet, eseist, cronicar, publicist de frunte, Marin Ifrim „din Buzău” s-a impus cu tonul său pamfletar, polemic și parodic original. Sigur, trebuie să-i fie adăugate și sinceritatea, buna credință și generozitatea arătate față de colegii de literatură română (pe plan local are deja o confrerie literară a lui; nu e debutant care să nu-i aibă confirmarea, ai impresia, dar și „consacrații” au parte de primiri critice colegiale remarcabile), pe care i-a susținut până în pânzele albe. A condus reviste literare, a întocmit almanahuri și a pus la cale mani...

 
Sunteţi „din Ţară”?
Dan Nicolau   
Miercuri, 13 Noiembrie 2013 22:35
Citeşte mai mult...

Întâia dată mi s-a pus această întrebare, undeva în Republica Moldova, într-un orăşel, Căuşeni, ce îndrăzneşte să dateze de pe la 1455. Asta doar documentar, dacă stăm să ne gândim ar putea fi cu mult mai vechi, iar la vremea atestării nici Măria Sa, Ştefan nu se urcase încă pe tronul Moldovei. Ideea era că ori de câte ori am fost dincolo de graniţe am fost întrebat în alt fel: „de unde sunteţi?” „din ce ţară veniţi?” Pe când acolo, într-o dimineaţă în care mergeam aiurea printr-o piaţă agro-alimentară, cu tarabe de tablă, cu pătrunjel, borş, castraveţi şi roşii, sporovăind între noi, (comentarii, absolut „docte”, despre preţul leuşteanului s...

 
Tîrgul dintre un fost puşcăriaş şi un K.G.B.-ist şi vînzarea Tricolorului
Maria Diana Popescu   
Duminică, 10 Noiembrie 2013 22:08
Citeşte mai mult...

Cum am lipsit puţin din post, cum N.A.T.O. a început să-şi dea în petec. Cursa aceasta a înarmărilor nu se va termina niciodată! Cine a reînceput? Ruşii sau americanii? Unde se termină şi unde încep graniţele marilor puteri? Evident, unde doresc ele. Ca să nu se plictisească, copiii aceştia oligofreni,  purtători de puşti S.F., se pregătesc în permanenţă pentru un viitor război! De atîtea ori i-am spus lui Obama să dea înapoi Nobelul pentru pace! El nu şi nu! Şi atunci, cum să nu nu-i sară ţandăra lui Ivan, cînd în apropierea graniţelor sale are loc cea mai importantă desfăşurare de forţe din istoria Alianţei N.A.T.O. pe timp de pace (6.000 d...

 
Dictatura „Terminator”
Ion Maldarescu   
Duminică, 10 Noiembrie 2013 22:00
Citeşte mai mult...

Dacă nu greşesc, doar covoarele se „nasc” pentru a fi călcate în picioare. Omul, Nu! Încet, dar sigur, o dictatură de tip neo-bolşevic s-a instalat în România, adaptându-şi contemporaneităţii româneşti arsenalul mefistofelic - Dictatura din generaţia „Terminator”, faţă de care, privind în urmă, epoca ceauşistă pare o imagine a Grădinilor Semiramidei. După lanţul catastrofic de administraţii malefice, întins pe durata a aproape un sfert de veac, România este condusă, fără răsuflare, în marş forţat, spre Armaghedon, de un guvern criminal, reprezentant al Cartelului Oligarhiei Postdecembriste (C.O.P.). Guvernul actual (asemenea celor precedente)...

 
<< Început < Anterior 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Următor > Sfârşit >>

Pagina 147 din 199