header
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Uite cine vorbeste
Ion Maldarescu Editorial
Uite cine vorbeste
Pe fondul multiplelor ?i permanentelor scandaluri din primul (sper?m ?i unicul) mandat al navetistului excursionist pe meridianele planetei - pe banii contribuabilului rom�n - ?i al debutului �campaniei dispera?ilor", cum a

Parteneri

revista agero
Revista Clipa - Dinu Sararu
Grand Hotel Sofianu

uzpr

Editura Fortuna
Muzeul de arta - Craiova
Natiunea
Ziaristii online
Uniunea artistilor plastici - Valcea
clipa
SC Diana SRL
Forumul cultural educational
Teo Palade   
Miercuri, 31 Octombrie 2018 20:18

Citeşte mai mult...Nu ?tiu dac? pe vremea fanario?ilor se proceda n acela?i mod. Nu cunosc nici dac? n lunga perioad? a domitorilor romni un?i de nalta Poart? existau asemenea obiceiuri. Dar azi cnd, precum n vremurile acelea, cei care conduc Romnia ajung la putere numai cu blagoslovenia st?pnitorilor tr?itori n dep?rtatele puncte cardinale de dincolo sau de dincoace de marea balt?, n ?ar? se cristalizeaz? o nou? cast?: Casta epistolarilor.

Cine sunt epistolarii

U?or, u?or, aproape pe neobservate, epistolarii reu?esc s? ncropeasc? o nou? structur? social? romneasc?. Una strict specializat? n informarea" operativ? a st?pnilor no?tri de departe cu ceea ce se ntmpl? aici, aproape. De?i a?a ar p?rea la o prim? vedere, ei nu sunt spioni. Nu sunt nici diploma?i str?ini acredita?i oficial. Prin urmare, nu fac parte din categoria func?ionarilor care au ca obliga?ie profesional? informarea periodic? a ?efilor cu situa?ia din ?ara de acreditare. Noii epistolari sunt romni. Romni de-ai no?tri, neao?i. Sunt mul?i. Sunt ncrncena?i, perseveren?i ?i aproape invizibili. Ei se afl? cuib?ri?i, de cele mai multe ori anonim, prin ne?tiutele cotloane ale partidelor tradi?ionale ori s?l??uiesc ascun?i prin birourile partidule?elor ap?rute ca ciupercile dup? ploaie. Mai pot fi g?si?i ocupnd func?ii administrative mai mult sau mai pu?in nalte, i vedem la televizor nv??ndu-ne democra?ia, le citim prin ziare njur?turile literare adresate tuturor celor care nu sunt de acord cu ei sau i putem descoperi amesteca?i printre miile de pierde var? din O.N.G.-uri unde par a fi entit??i f?r? fizionomii concrete, trep?du?i nensemna?i pierdu?i printre personajele care m?nnc? ?i ele o pine alb? pl?tit? din verzi?orii primi?i ca dona?ii, desigur, absolut nevinovate.

Cu ce se ocup? ei, epistolarii

Dup? cum o spune ?i titulatura, epistolarii scriu. Epistolarii adev?ra?i nu au clipe de r?gaz. Pentru ei, nu exist? subiect lipsit de interes. Fiecare aspect al vie?ii politice, fiecare latur? a activit??ii sociale, orice hot?rre guvernamental?, voturile din parlament, nenum?ratele mi?c?ri politice ale partidelor adverse, ie?irile n strad? ale protestatarilor profesioni?ti sau a celor de ocazie, toate, f?r? excep?ie, sunt luate la puricat ?i r?st?lm?cite de srguincioasa cast? a epistolarilor. Cu grij? ?i cu o m?iestrie ndelung exersat?, orice aspect al vie?ii sociale, economice, politice sau juridice este cules ?i prelucrat spre a r?spunde unor scopuri bine conturate ?i bine pl?tite. Pentru ca pl?titorii n moned? forte s? fie servi?i a la carte" cu toate argumentele necesare sus?inerii propriilor interese, epistolarii muncesc din greu. Nu este ntotdeuna u?or s? vopse?ti ntreaga realitate n culorile sugerate de st?pnii t?i. Dar ei, epistolarii profesioni?ti, nu se dau b?tu?i. Persevereaz?. Una peste alta, epistolarii romni se ocup? cu o treab? murdar?. Se ndeletnicesc cu ponegrirea, pe criterii politice, a ceea ce este romnesc. Pentru c?, dincolo de numele unui politician ponegrit sau al altuia def?imat este Romnia. Este ?ara!

Citindu-le crea?iile", te minuneaz? ncrncenarea cu care lucreaz? pentru a produce r?u patriei lor. Romnia zugr?vit? de ei este o alt? Romnie. Nu seam?n? pe nic?ieri cu Romnia pe care tu, ca romn, o vezi, o sim?i, n care ?i petreci zilele. Prin minciun?, prin denaturarea grav? a adev?rului, prin manipulare ?i intrigi de culise, ei, epistolarii, cl?desc n mintea str?inilor, a deciden?ilor din forurile U.E. ?i nu numai, o Romnie diferit?. O Romnie n descompunere, nd?ratnic?, r?u inten?ionat?, f??arnic?. O Romnie care trebuie strunit? prin m?suri extreme, care merit? pedepsit? exemplar, suprevegheat? cu aten?ie ?i, desigur, chemat? ct mai des la judecat?. O Romnie penal?!

Rezultatul

Rezultatul? Mii de epistole sunt trimise, ntr-un ?ir nentrerupt nici de ploi nici de cutremure, c?tre birourile sutelor de oficiali ai Uniunii Europene. Po?ta de la Bruxelles sau de la Strasbourg ar avea pentru ce s? le mul?umeasc? epistolarilor romni, iar atotputernicul internet ar trebui s? le dedice o pagin? n cartea sa de istorie contemporan?. Sunt mesaje n care Romnia este terfelit?. Guvernul, parlamentul, politicieni importan?i sau de mna a doua, cet??enii care nu-s de acord cu viziunile acestor epistolari, sunt acuzati de anti-europenism, de anti-democratism, de minciun? ?i pref?c?torie. Cine pierde? n primul rnd, romnul obi?nuit. Acela care, oriunde ajunge, este privit cu suspiciune ?i desconsiderare tocmai fiindc? este romn.

Pe de o parte, inten?ionat sau nu, o atmosfer? ostil? Romniei este ntre?inut? de acei str?ini care, citind scrisorile epistolarilor din ?ar?, ?i nchipuie c? ne cunosc. Unii dintre ei, poate de bun? credin??, intoxica?i cu veninul epistolelor, ne judec? nedrept ca ?ar? ?i ne categorisesc umilitor ca popor. Spre exemplu, la Strasbourg, un parlamentar spaniol, n plen, a ntrebat prim-ministrul Romniei de ce ?i ur??te att de mult poporul... Insult?tor pentru demnitar ?i pentru ?ar?? Desigur! Dar, s? nu ne gr?bim n a-l acuza pe parlamentar. Nedumerirea sa pare fireasc? dac? a crezut n mesajele numeroase primite de la epistolarii no?tri profesioni?ti. Ori, dac? a fost convins c? sunt adev?rate cele spuse de poate cel mai ilustru reprezentant (ales democratic n parlamentul european!) al epistolarilor romni, de Monica Macovei: Guvernul a lovit cu bastoane ?i grenade propriii cet??eni". Indignarea parlamentarului spaniol ar putea fi justificat? ?i dac? a ascultat, dndu-i crezare, cuvntul dlui. Siegfried Mure?an. ?i el, politicianul Siegfried, un europarlamentar romn de seam?: Oamenii se manifest? mpotriva unui guvern care e controlat de pre?edintele Partidului Social-Democrat, care e un infractor condamnat de mai multe ori, iar cand infractorii fac legi, legile sunt bune pentru infractori, nu sunt bune pentru oameni".

Pe de alt? parte, exist? oficialit??i europene care cunosc bine realit??ile romne?ti dar, din motive de orientare politic?, nu agreeaz? situa?ia din ?ar?. Ei folosesc semnal?rile" primite (uneori comandate) de la casta epistolarilor romni drept argumente de necontestat atunci cnd acuz? guvernul, parlamentul na?ional ori Curtea Constitu?ional? a Romniei. n acest sens, ar merita cita?i o mul?ime de oficiali de la Bruxelles, dar ?i din ??rile partenere de Uniune. Pe to?i i pune n umbr? un personaj devenit clasic - dl. Frans Timmerman, nalt demnitar european. Ori de cte ori are ocazia, el citeaz?, n foruri de decizie europene, aproape cu punct ?i virgul?, din operele epistolarilor romni: Cu to?ii suntem con?tien?i c? ini?iativele autorit??ilor romne ncepnd cu 2017 n ceea ce prive?te Codul penal, Codul de procedur? penal? ?i n general prevederile din domeniul judiciar au dus la ngrijor?ri la o serie ntreag? de actori att din Romnia, ct ?i n Europa ?i la nivel interna?ional. [...] Dac? se adopt? f?r? modific?ri legile Justi?iei modificate ?i codurile penale modificate ar afecta sistemul judiciar, inclusiv capacitatea de a combate corup?ia ?i alte infrac?iuni. [...] Dac? vom ajunge la concluzia c? regulile sunt nc?lcate, nu vom ezita s? lu?m m?surile necesare, chiar s? aducem n fa?a instan?ei guvernul romn. Facem apel la Guvernul Romniei s? readuc? pe calea cea bun? procesul de reforme. [...] Mul?i romni sunt ngrijora?i c? modific?rile propuse pentru aceste legi ar putea submina eforturile ndelungate n combaterea corup?iei ?i n asigurarea independen?ei justi?iei, iar Comisia European? mp?rt??e?te foarte mult aceste preocup?ri".

Ce este cert ?i ce r?mne ne explicat

Cert este c? epistolarii exist?, sunt printre noi. Mai este clar pentru orice om normal c? ei ?i ur?sc ?ara ?i ?i du?m?nesc propriul popor. De nen?eles r?mne c?, de?i pe cei mai mul?i dintre ei i cunoa?tem, nu dorim s?-i ntreb?m n folosul cui muncesc, nu ne intereseaz? pe banii cui tr?iesc, nu ne preocup? consecin?ele activit??ii lor, imediate sau pe termen lung, pentru ?ar?. Pe scurt, este inexplicabil de ce ne este team? de ace?ti indivizi. De ce ne ferim s?-i deranj?m. Repet, de?i i ?tim bine, nu facem dect s? ne nvrtim cu grij? pe lng? ei, f?r? a ndr?zni s?-i lu?m la ntreb?ri ca nu cumva s? se supere. S? zicem, prin absurd, c? nu dorim s?-i admonest?m. Dar, friznd irationalul, noi, nici m?car nu dorim s? afl?m cum se nume?te, juridic, ceea ce ei f?ptuiesc. O fi vorba despre def?imarea ??rii sau a na?iunii", ncriminare scoas? din Codul Penal n anul 2005 (la ini?iativa Ministerului Justi?iei condus atunci de exact Monica Macovei), dar existent? (nc?!) n art. 30 alin. 7 din Constitu?ia Romniei: Sunt interzise de lege def?imarea ??rii ?i a na?iunii, ndemnul la r?zboi de agresiune, la ur? na?ional?, rasial?, de clas? sau religioas?, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violen?? public?, precum ?i manifest?rile obscene, contrare bunelor moravuri"? Sau o fi vorba despre insult? ?i calomnie", fapt? penal? reintrodus? de curnd n Codul Penal de Curtea Constitu?ional?? Nu ?tim. Nu vrem s? afl?m. Nu ne intereseaz?. Nu pare a fi important pentru Justi?ie, nici pentru guvern, nici pentru cele ?apte categorii de servicii secrete, nici pentru societatea civil? att de mult l?udat?. Nici pentru noi, to?i.

Cum r?mne cu respectarea libert??ii de exprimare?

Cunosc. Suntem, sau m?car vrem s? fim, o ?ar? democratic?. Respect?m, sau m?car ne str?duim s? acord?m aten?ia cuvenit? dreptului la opinie ?i la libera exprimare. Iubim libertatea, sau cel pu?in a?a credem c? ar trebui. Numai c?, n momentul n care confund?m democra?ia cu libertatea de a-?i def?ima ?ara ?i de a-?i umili poporul, cu libertatea de a ignora legile, de a-?i impune cu for?a propriile idei, cu libertatea de a insulta ?i calomnia pe oricine ?i orice f?r? a fi nevoie s? dovede?ti vreodat? adev?rul spuselor tale, am intrat deja pe largul ?i nesigurul teren al debandadei, al dezordinei sociale, al anarhiei. Iar democra?ia, doamnelor ?i domnilor, nc? de la nceputuri ?i cu att mai mult n timpurile moderne, nu a ncurajat niciodat? nc?lcarea legii. Acela?i lucru l explica, nc? din secolul XVIII, una dintre cele mai str?lucitoare min?i ale omenirii ?i, n acela?i timp, unul dintre marii iubitori al libert??ii - Montesquieu: Este adev?rat c?, n democra?ii, poporul pare s? fac? ceea ce vrea; dar libertatea politic? nu const? de fel n a face ceea ce vrei. [...] Trebuie s? ne fix?m n minte ce nseamn? independen?? ?i ce nseamn? libertate. Libertatea este dreptul de a face tot ceea ce ng?duie legile; ?i dac? un cet??ean ar putea s? fac? ceea ce ele interzic, el nu ar mai avea libertate, pentru c? ?i ceilal?i ar putea s? fac? la fel" Simplu, pentru unii. Prea dificil de n?eles, pentru al?ii.

 
Cartea de foc a generalului Mircea Chelaru
Dumitru Ioncic?   
Miercuri, 31 Octombrie 2018 20:02

Citeşte mai mult...Eseul generalului Mircea Chelaru apare n colec?ia de elit? a Editurii Uranus, Marketing istoric consacrat? studiilor privind originea str?veche a neamului romnesc ?i a limbii romne pe temeiul unicit??ii sale ?i a stringentei actualit??i pe care o dovede?te. Titlul eseului este Na?ionalismul ?i Europa Na?iunilor. Despre patologia civiliza?iei europene". De fapt subiectul c?r?ii este subtitlul, titlul reprezentnd doar modalitatea, calea, singura de altfel de a ajunge la subiect pentru c? boala civiliza?iei europene diagnosticat? de general este dez-na?ionalizarea popoarelor europene cu corolarul ei negru, pierderea propriei identit??i care echivaleaz? cu tot ce poate fi mai r?u ntr-o lume ?i-a?a chinuit? de nc?lzirea global?, de foamete, de boli incurabile ?i de ce nu, de toate teoriile conspira?ioniste care acum circul? tot mai frecvent ?i cu viteze ame?itoare. Evident, ca s? decelezi o asemenea boal? ai nevoie de un instrumentar teoretic pe care nu ?i-l poate oferi dect conceptul anun?at n titlu. Autorul a sim?it n mod instinctiv aceast? nevoie de a desclci conceptul de na?ionalism de-a lungul istoriei, de a face ordine ?i lumin? ntr-o chestiune care a suferit modific?ri n func?ie de conjunctura istoric?, dar ?i de a-?i oferi sie?i propriul respect ?i de a dovedi cititorilor c? este conving?tor, adic? un dublu certificat de eligibilitate.

Transform?rile petrecute n lume n ultimul sfert de secol, apari?ia terifiant? a globalismului care a stricat rnduiala lumii, cu efectele sale de t?v?lug destructurant , cu prec?dere pentru statele europene, spune autorul, aduce n mod disperat n discu?ie problema na?ionalismului care se poart? din p?cate n termeni exclusivi?ti ?i extremi?ti,unii exacerbndu-i importan?a, al?ii, avnd suportul molohului globalist, negnd-o cu nver?unare. Lumea uit? c? for?a politic? cea mai reprezentativ? a ultimelor dou? secole a fost totu?i na?ionalismul ?i cu toate riscurile pe care le implic?, o dezbatere cinstit? pe aceast? tem? este absolut vital? ?i odat? l?murite lucrurile pot fi prentmpinate primejdii reale, prezente ?i viitoare, care pun n cauz? nsu?i viitorul Europei.Ca s? nu existe dubii, autorul subliniaz? caracterul paneuropean al demersului s?u.

Vom urm?ri n cele ce urmeaz? liniile de for?? ale acestui admirabil ?i ndr?zne? eseu care merit? citit ?i r?scitit." Na?ionalismul ca form? de exprimare a sentimentului ?i identitarului na?ional, precizeaz? autorul, pleac? de la o realitate obiectiv? pe care o tr?ie?te omenirea, ntr-un mediu reconfigurat de modernitate ?i inova?ie. Na?iunea se reinventeaz?, reformndu-?i totodat? toate subrutinele sale conceptuale. Ori aceste aspecte ale realit??ii obiective, a?a cum observam mai sus, nu mai pot fi expediate ntr-o ignoran?? pref?cut? a politicii stru?ului! ?i nici l?sat? pe mntuiala vulgului". De aceea, se impune o trecere n revist? a principalelor concepte ale na?ionalismului. Sunt evoca?i teoreticieni, oameni politici, filosofi, scriitori. Citez la ntmplare doar ca s? de d?m seama de anvergura cercet?rii: Woodrow Wilson, Ernest Renan, J.Fichte, N.Iorga, Mihai Eminescu, Dimitrie Gusti, Napoleon, H.S.Chamberlain, Alvin Toffler, Huntington, K.Haushofer, S.Freud, na?ionalismul aristocratic, na?ionalismul spiritualist ?coala german?, na?ionalismul fascist, nazismul, na?ionalismul civic, na?ionalismul organic comunitar ?i cre?tin, na?ionalismul american na?ionalismul comunist etc. Dar, fiecare oprire a autorului, fie c? desface cuferele istoriei, fie c? face referiri ?i analize ?intite ale faptelor istorice contemporane demonstreaz? realitatea obiectiv?, natural? a na?ionalismului ?i a na?iunii care se pliaz? pe istorie.

Extragem cteva opinii edificatoare. P. Mancini: na?iunea este o societate natural? de oameni, avnd ca numitor comun unitatea de teritoriu, de origini, de obiceiuri, de limb?, adaptat? unei comunit??i de via?? ?i de con?tiin?? social?.", N.Iorga: Nu na?iunea noastr? a fost creat? de stat - spunea Iorga - ci statul este o crea?ie a na?iunii",Dimitrie Gusti: "spre deosebire de popor este o comunitate etnic? natural? care se realizeaz? printr-un efort de fiecare clip?, prin voin?a lui de a fi ?i de a lupta, o voin?? con?tient? de scopurile pe care le urm?re?te, st?pn? pe mijloacele ei de ac?iune, capabil? de crea?iuni vaste ?i orientat? spre perspective ntinse".

Fiin?a natural? a oric?rei civiliza?ii ?i produce propriile imagini de sine din ns??i punctul s?u originar, pentru c? sistemele naturale de via?? sunt cele care se constituie sub guvernarea legilor naturale. Toate sistemele, de la cel al familiei agricole triliniare de rudenie, religioase, morale sau integratoare de grup (pn? la na?iune) sunt sisteme naturale, ascult? de legea cosmic?, natural?". (Sigmund Freud).
Cnd societatea e?ueaz?, na?iunea apare drept ultima garan?ie. Cnd na?iunea se dezintegreaz?, grupul etnic r?mne ultimul colac de salvare". (Miroslav Hroch) Na?iunile sunt realit??i voite de Dumnezeu. De aceea nu se cuvine s? le respingem dreptul la existen??, ci trebuie s? le consider?m ca fapte date, de nenl?turat, chiar n planul de via?? mai nalt? a religiei, n spe?? a cre?tinismului". (Dumitru St?niloaie)

Concluzia general? care se degaj? dintr-o laborioas? cercetare, ale c?rei dimensiuni ?i profunzimi au fost doar punctate, este c? na?iunea ?i na?ionalismul reprezint? concepte fundamentale caracteristice sistemelor naturale de via?? care se constituie sub guvernarea legilor naturale. Ele se adapteaz? condi?iilor istorice ?i nu pot fi nfrnte ci doar schimonosite de mprejur?ri. narmat cu aceast? floare ginga?? a adev?rului, generalul Chelaru ncearc? s? analizeze patologia unei civiliza?ii actuale aflat? sub guvernarea atotputernic? a globalizatorului care, indiferent pe ce teren joac?, este tot timpul acas? ?i are totdeauna dreptate chiar ?i cnd este necinstit. O entitate care la ea acas? ?i respect? ultima frunz? de copac poate s? rad? mun?i ntregi de p?duri n alt? parte f?r? s? aib? cea mai mic? remu?care sau poat? s?-?i impun? propria istorie altora chiar dac? le distruge propriile valori na?ionale.

Situa?ia este nou? ?i ciudat? pe plan mondial. Chiar dac? n urma celor dou? conflagra?ii mondiale imperiile au disp?rut, mentalit??ile imperiale au r?mas. nainte competi?iile, chiar ?i r?zboaiele se purtau n numele unor valori na?ionale acceptate de ambele p?r?i, cu toate c? mobilul real era altul. Acum cnd globalismul nu are alt? lege dect profitul multina?ionalei acaparatoare, na?ionalismul func?ioneaz? mascat, f?r? culoare specific?, deciden?ii nefiind al?ii dect succesorii fostelor familii imperiale. De aceea, un din caracteristicile globaliz?rii este mistificarea.

Avem mai jos o descriere a fenomenului: Cei care laud? globalizarea, nimeni al?ii dect apostolii unei pie?e mondiale deschise, ?i impun tot mai autoritar hegemonia financiar? ?i mediatic? asupra unor na?iuni dezorientate ?i cu identitatea zdruncinat?. Nu ne d?m nc? seama de acest lucru pentru c? ni se servesc supradozat euforizantele victorii din Irak, Afganistan sau prim?verile arabe chiar dac? sunt asortate cu spaima ntre?inut? de terorismul fantom?. Aceast? fantom? resuscitat? din laboratoarele acelora?i modele de gndire, a devenit realitate criminal? ?i ne ?ine obligat sub comand? unic?, fiind la un loc de aceea?i parte a baricadei, dar niciodat? mpreun?. n aceast? muta?ie general?, o criz? la fel de periculoas? apare n toate construc?iile sociale - criza reprezent?rii legitime de c?tre forma?iunile politice. A disp?rut ncrederea n capacitatea aspira?iilor colective, s-a produs repulsia fa?? de partidele a?a-zise populare de mas? care au fost asimilate cu puterile autoritare, totalitare sau, n cel mai bun caz, auto-tehnocratice. Grupuri tot mai consistente, unele omogene altele hibride, prin revolt? deschis? se dezic de normele unei vie?i instabile ?i ostile ?i ?i caut? rezolvarea propriilor interese. Doar c? n multe cazuri etnicismul egoist sau gangsterismul feroce ?i nu solidaritatea comunit??ilor sunt cele care fac legea. n Europa de azi, legea supravie?uirii prin eliminare fizic? a mutilat spa?iul Balcanilor ?i mai nou trupul Ucrainei".

Abia cnd asociem globalismul cu Uniunea European?, din care ?i Romnia face parte, cu practicile ?i tendin?ele actuale,ncepem s? n?elegem ce se ntmpl?. Un organism politic de dimensiunile Uniunii Europene a c?rui administra?ie se apropie ca principii, reguli ?i proceduri de o hipercorpora?ie cap?t? n mod obligatoriul chipul acesteia. Prin urmare, suveranitatea statelor componente este redus? ?i subsumat? intereselor globale care cer alte modalit??i de func?ionare. Una este regionalizarea, care, mai nou urmeaz? s? se transforme n supraregionalizare cu reguli impuse de la centru care intr? n contradic?ie direct? cu interesele na?ionale ale membrilor uniunii. Tendin?ele actuale ale Comisiei Europene care configureaz? o Europ? cu dou? sau mai multe viteze n care politica general? este f?cut? de dou? - trei state, celelalte situndu-se ntr-o pozi?ie subaltern?, compromite din start principiile originare ale constituirii U.E. Acesta nu este cel mai mare pericol. O uniune politic? de state care accept? n administra?iile criteriile corporatismului nu face altceva dect s? introduc? in interiorul s?u un cal troian. Acceptnd ca traderul s? fie mijlocul deciziilor politice ?i creeaz? propria surs? de corup?ie ?i de rea-credin?? cu consecin?a fatal? a disolu?iei organismului. Excluderea comerciantului din politic? este la fel de important? ca laicizarea statului.

n contextul accesului rapid la informa?ie datorat exploziei tehnicii IT, lucrurile se complic? n r?u, mai ales la nivelul individului a c?rui natur? zdruncinat? deja se confrunt? cu feluritele aspecte ale manipul?rii. Pierderea suveranit??ii na?ionale conjugat? cu atacuri sistematice ?i insidioase la identitatea colectiv? se repercuteaz? n mod fatal ?i asupra con?tiin?ei identitare a omului. Pasajul de mai jos ilustreaz? prin fine?ea ?i acuitatea analizei acest adev?r.

n lumea informa?iei instantanee, individul n?ucit de falsurile virtualului, mai devreme sau mai trziu, descoper? subtil dar nu ireversibil marea minciun? care-l manipuleaz?, ?i instinctiv, ca proprie revan?? ncearc? de unul singur s? se ntoarc? la originile sale: etnic?, cultural?, lingvistic?, de spa?ialitate sau spiritual religioas?. ndep?rtat fiind de ele printr-o anterioritate perfid?, nu le g?se?te nici u?or ?i nici repede. L-a nceput le vede n obscur ca un refugiu recatalizator, iar mai apoi le transform? ca argumente n contradictoriu, radicale ?i contestatare. Pur ?i simplu, el ?i individualizeaz? memoria n modul s?u propriu, refuznd orice amprentare anterioar?, pe care mai apoi o asociaz? cu similarele identificate strict personal. Criteriile dup? care face acest lucru sunt mai mult sau mai pu?in discutabile. ?i nu sunt neap?rat ?ablonate de idea?ii sau ideologii savante compuse n laboratoarele filosofilor. Asocierile morale ?i identitare recupereaz? n primul rnd tradi?ia ?i valorile pe care individul le consider? fundamentale. Pe care le tr?ie?te prin fiin?a sa cotidian?. Asocierile negociate, unde compromisul este singura regul?, sunt expansioniste ?i nu urm?resc dect un beneficiu personal, dar nu neap?rat ?i permanent. Cu alte cuvinte, pe o pia?? liber? a decaden?ei, pot fi tranzac?ionate legea, cutuma sau principiul, toate deformndu-se pn? la opusul naturii lor. Se ajunge astfel ntr-o realitate indus?, abil fabricat?, disonant? cu vibra?ia naturalului.

Mircea Chelaru consacr? pagini excelente modului de organizare actual? a Uniunii Europene ?i analizei op?iunilor conchiznd c? solu?ia este o Federa?ie European? ca proiect politic consensual care, pentru a deveni viabil? ar trebui s? cuprind? toate statele europene actuale ?i reaminte?te pozi?ia tran?ant? a lui Charles de Gaulle care s-a exprimat sec pentru Europa Na?iunilor ?i nu a Federa?iei lui Jean Monnet, atr?gnd aten?ia n cadrul Mi?c?rii Europene c? nu face dect s? se recompun? visul imperiilor. sau interven?ia memorabil? din anul 1988 a lui Margaret Thatcher referitoare la acela?i subiect: Comunitatea European? este doar o manifestare a identit??ii europene, dar nu este singura. Nu trebuie s? uit?m Estul de dincolo de Cortina de Fier, oameni care odat? s-au bucurat de mp?rt??irea plenar? a culturii, libert??ii ?i identit??ii europene, ?i c?rora li s-au retezat r?d?cinile. [...] Primul meu principiu c?l?uzitor este acesta: cooperarea voluntar? ?i activ? ntre state suverane independente este cea mai bun? cale pentru a construi o Comunitate European? de succes. A ncerca s? suprimi na?ionalitatea ?i s? concentrezi puterea la centrul unui conglomerat european ar fi extrem de d?un?tor ?i ar pune n pericol obiectivele pe care ncerc?m s? le realiz?m. Europa va fi mai puternic? tocmai pentru c? are Fran?a ca Fran??, Spania ca Spanie, Marea Britanie ca Marea Britanie, fiecare cu obiceiurile, tradi?iile ?i identitatea ei. Ar fi o nebunie s? ncerci s? le ncadrezi ntr-un fel de tipar identitar de personalitate european?. [...] L?sa?i Europa s? fie o familie a na?iunilor, n?elegnd-se reciproc mai bine, f?cnd mai mult mpreun? ns? bucurndu-se de identitatea noastr? na?ional? nu mai pu?in dect de str?dania noastr? comun? european?". Aici nu mai este nimic de comentat! exclam? autorul .

S? mai amintim ?i opinia unei proeminente personalit??i europene, V.Havel, despre pericolul pierderii identit??ii na?ionale n discursul s?u din 1996 de la Aachen, V. Havel avea s? reaminteasc? liderilor europeni: Scopul Uniunii nu este suprimarea identit??ii sau con?tiin?ei na?ionale, dimensiuni ale identit??ii umane, ci mai degrab? eliberarea fiin?ei umane din sclavia colectivismului etnic". A?a cum am precizat, ??rile fondatoare ale Uniunii ?i promoveaz? propriul na?ionalism, se gndesc la propriile interese, iar acest lucru rezult? n mod logic din faptul c? cele cu teritorii deja consolidate, dar golite de resurse, predic? regionalizarea ?i divizarea exclusiv pentru ??rile nou venite, n numele binelui general.

Admi?nd c? este doar o tendin?? ce ar putea fi corectat? cu timpul, spune autorul, nu putem s? omitem totu?i c? una din condi?iile prop??irii europene este loialitatea unanim? a componen?ilor fa?? de principiile, regulile ?i valorile Uniunii, care n fapt nu se produce ?i c? exist? mai multe viteze ?i mai multe etaje europene, iar drepturile unora nu sunt ?i ale celorlal?i. O discriminare evident? se practic? la drumul mare. n cazul Romniei acest fenomen este ?i vizibil ?i palpabil. Doar cteva exemple sunt elocvente. Banii romne?ti, petrolul ?i gazele naturale, p?durile sunt gestionate de c?tre austrieci, utilit??ile - distribu?ia de gaz ?i ap? - de c?tre francezi, energia electric? de c?tre italieni, o parte din comunica?ii de c?tre germani, societ??ile suprana?ionale ?i optimizeaz? profitul (pe romne?te, bog??ie prin ho?ie legalizat?.), transfernd banii n entit??i offshore, fapte care sunt de neimaginat n ??rile lor de origine. A?a cum se contureaz? tabloul romnesc este mai degrab? al unei colonii dect al unei ??ri membre cu drepturi depline a Uniunii Europene.

Boala civiliza?iei europene este a?adar derivat? din ns??i construc?ia ?i modul nedrept n care este organizat? Uniunea aflat? permanent sub presiunile sufocante ale globalismului reprezentat de organiza?ii multina?ionale suprastatale. F?cnd un inventar al simptomelor bolii, avem tendin?a de restaurare tacit? a fostelor imperii,reaua credin?? ?i corup?ia generat? de implicarea factorului comercial n politic? cu consecin?ele grave ale pierderii suveranit??ii na?ionale ?i a spolierii statelor nou intrate - am v?zut cazul Romniei - ?i, n condi?iile accesului instantaneu la informa?ie, procesul rapid de pierdere a identit??ii na?ionale a indivizilor prin manipul?ri masive ?i calificate.

Un r?u nu vine niciodat? singur. Destructurarea violent? a habitatelor tradi?ionale din ??rile din nordul Africii ?i din Orientul Mijlociu n cadrul prin a?a ziselor prim?veri arabe" a creat un fenomen de o gravitate major?. Mase imense de oameni r?mase f?r? ad?post ?i f?r? condi?ii elementare de via?? au p?r?sit zonele violente migrnd spre Europa unde au fost primi?i cu bra?ele deschise. Sunt. Entuzia?tii unei asemenea ospitalit??i Mai mult, statele membre ale UE au primit cote obligatorii de refugia?i. Fenomenul nu este surprinz?tor dac? ne gndim c? unul din inspiratorii Comunit??ii C?rbunelui ?i O?elului, Robert Coudenhove Kalergi preconiza metisarea Europei n urm? cu mai bine de 70 ani n cartea sa Praktischer Idealismus: ...locuitorii viitoarelor State Unite ale Europei nu vor fi popoare originale ale B?trnului Continent, ci o subumanitate bestializat? de amestecul rasial... Omul viitorului e de snge mixt. Rasa viitorului eurasiatic?-negroid?, extrem de asem?n?toare cu anticii egipteni, va nlocui multiplicitatea popoarelor cu o multiplicitate de personalit??i". n onoarea sa a fost constituit premiul european Coudenhove-Kalergi. Printre ace?tia g?sim ?i nume de calibrul Angelei Merkel sau lui Herman Van Rompuy.

n zilele noastre, un alt mare sus?in?tor a metisajului ?i promotor al globalismului, George Soros, sus?inea cu patos aceea?i idee : A sim?i ?i chiar a crede c? rasa alb? este inferioar? n fiecare plan imaginabil este natural, avnd n vedere istoria sa ?i documentele curente. Fie ca ?ara vestic? a rasei albe s? piar? n snge ?i suferin??. Tr?iasc? societatea multicultural?, rasial amestecat? ?i societatea ecologic? f?r? clase! Tr?iasc? Anarhia! Vom afirma n mod deschis identitatea noastr? cu rasele din Africa ?i Asia. Pot afirma cu siguran?? c? ultima genera?ie de copii albi se na?te acum. Comisiile noastre de control vor interzice albilor, n interesul p?cii ?i al elimin?rii tensiunilor inter-rasiale, s? se mperecheze cu albi. Femeia alb? trebuie s? se mpreuneze cu membri ai raselor negre, b?rbatul alb cu femei negre. n felul acesta, rasa alb? va disp?rea, pentru c? amestecarea negrului cu albul nseamn? sfr?itul omului alb ?i cel mai sngeros inamic al nostru va deveni amintire." Apocalips? n stare pur?!

Timp de 70 ani, ideea a avut toate condi?iile s? se coac?, astfel c? tabloul pe care ni-l zugr?ve?te generalul Mircea Chelaru ar p?rea de domeniul unei negre imagina?ii dac? n-ar fi sus?inut de date statistice demografice ?i de argumente irefutabile care arat? c? ideile lui Kalergi ?i Soros sunt deja un fapt mplinit. Este vorba de capitolul 4 al c?r?ii despre musulmanizarea ?i arabizarea Europei, capitolul pe care autorul spune c? nu voia s?-l scrie. Este un capitol prea plin de groz?vii ?i care las? pu?in loc speran?ei. Nici eu nu vreau s?-comentez. Am men?ionat pe coperta 4 a c?r?ii. l las pe cititor s? aleag?. Ce pot doar s? spun este c? nimeni pn? la ora actual? nu a scris a?a ceva. Parafraznd un celebru dramaturg, putem spune c? Mircea Chelaru vede enorm ?i simte monstruos"

n ncheiere a? dori s? evoc cum s-a produs prima invazie a maurilor n Spania, (a?a cum este prezentat? n C?r?ile ge?ilor de Niccolo Zeno) o lec?ie din care afl?m ct de u?or se poate produce un r?u istoric ?i ce consecin?e nescontate ?i durabile poate avea. Ultimul rege vizigot al Spaniei a fost Don Rodrigo. Ghinionul sor?ii a fost c? el s-a ndr?gostit de fiica unui curtean de ai c?rei nuri a profitat din plin. Tat?l fetei, contele Julien, ambasador al regelui ntr-o ?ar? str?in? cnd s-a produs evenimentul, a aflat la ntoarcere de p??ania fetei ?i s-a hot?rt s? se r?zbune. A trecut strmtoarea ?i s-a dus la arabi c?rora le-a promis multe dac? l ajut? s? se r?zbune pe regele care-i necinstise fiica. Arabii n-au stat prea mult pe gnduri, au f?cut rost de cai ?i de cor?bii ?i au debarcat n peninsula iberic? unde, gra?ie mai multor tr?d?ri ?i, spun gurile rele, beneficiind ?i de ajutorul discret dar eficient papalit??ii acelor vremuri, geloase pe credin?a arian? a vizigo?ilor, au angajat o lupt? amarnic? de opt zile la cap?tul c?rora, pe data de 11 septembrie 712, regele Rodrigo a fost ucis, iar maurii (care ?i-au dat foc la cor?bii ca s? nu mai fie ispiti?i s? se ntoarc?) au r?mas n Spania timp de 800 ani, n care, printre altele, a fost creat? acolo o nou? cet??enie, aceea de muzarabi. Ce-i drept, dup? reconquista, ?i spaniolii s-au r?zbunat pe inca?i,azteci ?i maia?i n numele Domnului.
Dup? aia au venit turcii...

 
Chemtrail vs Contrail
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 31 Octombrie 2018 19:29

Citeşte mai mult...Exist? pericolul ca ??rile mai pu?in dezvoltate s? considere motivele ??rilor bogate ca fiind o form? de imperialism economic sau rasial. O asemenea percep?ie ar putea crea serioase repercursiuni asupra proiectului de stabilitate popula?ional?. [...] Depopularea trebuie s? fie cea mai mare prioritate a politicii externe pentru lumea a treia". (Henry Kissinger n National Security Study Memorandum,1974)

Chemtrails - Geoinginerie stratosferic? prin aerosoli

Nu este vorba de evacuarea normal? de la motoarele jet - aceste dre dispar de pe cer n 30 sec - 1 min; n schimb, cele numite chemtrails formeaz? ni?te nori lunguie?i, care provin din extinderea acestor dare lasate de avioane ?i r?mn pe cer cu orele ?i chiar zilele. Aceste chemtrails contin s?ruri de bariu, aluminiu care se b?nuie?te ca sunt folosite la aplica?ii militare n deflec?ia undelor radio ?i luminoase (ca un strat reflectorizant), iar n ele se introduc viru?i, bacterii, microbi, fungi, diver?i agen?i biologici care sunt testa?i pe popula?ie, etc. Dra ce se formeaz?, este de fapt un polimer care se transforma ntr-o plasa fin? care se nt?re?te n contactul cu aerul ?i astfel r?mne plutind n atmosfer?, la mare n?l?ime, acolo unde este nevoie de aceste particule reflectorizante.

Dac? ve?i viziona filmul declara?iilor lui Edward Griffin despre chemtrails[1], ve?i avea posibilitatea de a lua cuno?tin?? despre activitatea criminal? ?i secret? a Noii Ordini Mondiale ?i de cum au ap?rut focarele de gripa aviar?, S.A.R.S., grip? porcin? etc.

Meteorologii germani care au descoperit aceste chemtrails (dre pe cer), care fiind radio reflectorizante au produs anomalii n func?ionarea instala?iilor radar. Asocia?ia Meteorologilor a dat n judecat? departamentul armatei germane ?i a solicitat dezv?luiri oficiale asupra acestui program secret.

n ultimii ani, clinicile medicale ?i s?lile de urgen?? ale spitalelor sunt asaltate de oameni suferind de boli al c?ror nume pn? acum c?iva ani nici nu existau. De ani de zile exist? b?nuiala c? starea proast? a s?n?t??ii oamenilor, simptomele noi, maladiile nou ap?rute, greu de explicat de lumea medical?, ar avea drept cauz? drele anormale pe care din ce n ce mai multe avioane n zbor le las? n urma lor. Autorit??ile, ns?, nu par s? se ngrijeasc? de un astfel de detaliu, care pare... banal!

La nceput, doar foarte pu?ine avioane l?sau n urma lor astfel de dre. Ast?zi, au devenit extrem de numeroase, br?zdnd cerul n cruci?, n paralel ?i chiar n form? de S" sau de cercuri. Privim pe furi? cerul ?i atunci cnd z?rim aceste dre, ni se pare normal ca un avion care trece s? lase n spatele lui urme care se ntind de la un cap?t la altul al orizontului. Ele se l?rgesc continuu, amestecndu-se cu alte dre, ajungnd s? formeze un adev?rat nor, care acoper? cerul ore n ?ir.

Analizele efectelor chemtrail-urilor, adev?rate dre ale mor?ii, sunt dintre cele mai nelini?titoare. Solu?ia oficial? care ni se ofer?: vaccinuri noi ?i antibiotice super-tehnologizate, n condi?iile n care s-a demonstrat c? supraconsumul de vaccinuri ?i de antibiotice de tot felul nu a f?cut dect s? reduc? iremediabil capacitatea sistemului imunitar de a r?spunde la atacuri subite.

Explica?ia cu care, ini?ial, responsabilii civili ?i militari ai for?elor aeriene i-au lini?tit pe observatori, a fost aceea c? ar fi vorba doar de dre de condensare. La ntrebarea de ce aceste urme nu existau cu mai mul?i ani n urm? r?spunsul a fost c? atunci avioanele nu zburau att de sus nct s? permit? formarea acestor dre. n anumite cazuri, aceste dre, au spus ei, pot rezulta ca urmare a arunc?rii restului de carburant, n vederea unei posibile ateriz?ri for?ate. Cu toate acestea, nmul?irea acestor dre (nu toate avioanele care zboar? risc? s? se pr?bu?easc?, din cte se ?tie...) ?i aspectul lor face s? fie ridicol ?i inadmisibil acest gen de justificare...

n urma amplitudinii pe care fenomenul a luat-o ?i n lipsa unor explica?ii plauzibile, solu?ia pe care autorit??ile au g?sit-o a fost s? l transforme n legend? urban?", mpiedicnd orice studiu ?tiin?ific serios. Folosindu-se de tragicele atentate din 11 septembrie 2001, au ngropat definitiv chestiunea. Ca urmare a a?a-zisei amenin??ri interna?ionale a terorismului, a fost impus?, sau cel pu?in se urm?re?te s? fie impus?, obligativitatea sprijinului ?i ncrederii absolute fa?? de guverne. Chestiunea drelor mor?ii [chemtrails] a ajuns, deci, s? fac? parte rapid dintre subiectele pe care mass-media le evit? cu orice pre?...

Aceste chemtrailsuri sunt recunoscute de guvernul S.U.A., ca fiind un program secret necesar de a lupta mpotriva nc?lzirii globale". Nu i-a autorizat nimeni ?i s-a descoperit, c? acestea produc efectul de ser?, prin blocarea c?ldurii de la soare ?i degajarea acesteia n spa?iu prin stratul reflectorizant de radia?ii.

Dic?ionar :
Contrails - Dre lineare (en.) produse de evacuarea motoarelor aeronavelor sau modific?ri ale presiunii aerului, de obicei la altitudinea de croazier? la mare n?l?ime a aeronavelor. Combina?ia de vapori de ap? n evacuarea motorului de aeronav? ?i temperaturile ambientale sc?zute care se produce la altitudini mari ?i permit formarea drelor compuse n principal din ap?, sub form? de cristale de ghea??.
Chemtrails - Dre chimice (dup? en. chemtrail, chemical trail) sau a drelor mor?ii l?sate de aeronave militare si civile, dar mult mai persistente dect cele normale (contrails). Con?in agen?i chimici sau biologici pulveriza?i n mod deliberat la altitudini mari, n scopuri secrete, n cadrul unor programe clandestine.

 

Not? : adaptare dup? textul publicat de Ziarul on line[2]

Grafica - I.M.

-------------------------------------
[1] Edward Griffin despre chemtrails https://www.youtube.com/watch?v=L3dbBbtRamo
Vede?i ?i Drele mor?ii - Aten?ie maxim?" - https://www.youtube.com/watch?v=_Q1bItIR-mA - 20.10.1018
[2] https://ziarulonline.com/priviti-filmul-si-vedeti-activitatea-criminala-si-secreta-a-guvernelor-lumii-cum-vine-moartea-din-aer-in-atmosfera-se-pulverizeaza-cu-virusi-gripa-aviara-sars/ - octombrie 2018

 
Col. (r) Marin Neacsu   
Miercuri, 31 Octombrie 2018 19:14

Citeşte mai mult...Recent, am asistat la una din cele mai proaste emisiuni tv, v?zute n via?a mea. Performan?a apar?ine duduiei Denisa Pascu care cic? ar fi sau a fost ?efa departamentului Politic al televiziunii sus men?ionate. nc? nainte de a ncepe emisiunea pe care o vinde duduia Duminica seara ntre 21 ?i 22, citind ce urma s? urm?rim, ?i venea s? te uric pe pere?i. Urmau s? se fac? mari dezv?luiri nemaiv?zute ?i nemaiauzite de c?tre Traian B?sescu, privind scandalul la mod?, cel cu rela?ia Iohannis-Laz?r, apoi amenin??rile Ungariei ?i Rusiei la adresa Romniei, asta n condi?iile n care cutremurul de 5,8 grade pe Richter nu a produs nici o pagub?, spre disperarea ?tiri?tilor avizi de snge, crime, violuri ?i alte groaznice". Burtiera Romniei TV titra insistent nainte de a ajunge n studio marele invitat": Dezv?luiri spectaculoase ale lui B?sescu" , Atac periculos al Ungariei la adresa Romniei". Presiuni din exterior asupra Romniei" For?ele externe care atac? Romnia" de ziceai c? ne-am ntors deja la 1918.

Fs cu fs

?i ncepe emisiunea. Primul subiect, primul fs, prima palm? pentru Denisa. Duduia a ncercat s? scoat? de la B?sescu oarece dezv?luiri" din culisele Cotrocenilor privind numirea magistra?ilor ?i chiar mai mult, o confirmare din partea acestuia, c? n dosarul lui Laz?r se afla documentul la care se referea Toader. Nimic spectaculos, B?sescu, politician viclean nu s-a l?sat p?c?lit nici chiar atunci cnd moderatoarea a ncercat s? l nt?rte mpotriva lui Iohannis amintindu-I ce a spus acesta despre B?sescu cnd cu judecarea fratelui b?sescian. E?ec, B?sescu nu a ?arjat. Nu a confirmat,nici infirmat existen?a acelui document, pentru c? nu avea cum, dar a admis c? Iohannis ar trebui s? l?mureasc? situa?ia, dac? se respect?. Deci nimic de senza?ie.

A urmat lovitura a doua, pe subiectul lansat de domnul Fifor, Radu Tudor ?i al?ii, privind amenin??rile lui Putin, la adresa Romniei ?i a scutului de la Deveselu dar garnisite cu amenin??rile ?i jignirile" Ungariei la adresa Romniei - zicea duduia - cu ocazia... unui discurs al lui Juncker n are acesta spusese c? 1 Decembrie este o zi important ?i pentru Europa, nu numai pentru Romnia. Experta n probleme politice a postului Romnia Tv, a considerat c? reac?iile acide ale unor oficiali maghiari la adresa lui Juncker, prin care ace?tia l informau c? nu cunoa?te istorie, ar fi amenin??ri la adresa Romniei, care ad?ugate la amenin??rile lui Putin" despre care am vorbit n articolul Fake news", ar face din Romnia o ?ar? aflat? n pericol. Deci dac? ungurii nu iubesc Romnia ?i tot spun c? Transilvania e a lor, noi trebuie s? tremur?m ?i s? ne ascundem sub pat de fric?. Cam asta voia s? spun? ?efa departamentului politic al postului men?ionat. Mai mult, duduia a adus ca argument forte, faptul c? manualele de geografie de clasa a ?asea din Ungaria prezint? Transilvania ca fiind casa" Ungariei. Realiza?i ce nsp?imnt?tor? M? ntreb ce o s? fac? moldovenii, c? din cte ?tiu eu, P?unescu spunea n una din poeziile sale : cas? a dacilor liberi, este ?i fi-va Moldova". La toate spaimele coanei Leonida, B?sescu a r?spuns rznd c? nu e nici prima ?i nici ultima oar? cnd maghiarii spun c? Transilvania ar fi a lor ?i nu e cazul s? ne isteriz?m pentru atta lucru, c? doar am mai pus opinca pe Parlamentul de la Buda. Deci a doua palm? cu piciorul, pe care Denisa ?i-a dat-o. Domnule ce e cu numele ?sta? Realitatea tv o are pe Denise Rifai, Romnia Tv pe Denisa Pascu. Eu cred c? acest prenume este fatidic n media Romneasc? sau sinonim cu amatorismul.

Afirma?ii interesante

Dar B?sescu a spus ?i unele lucruri interesante n cadrul interven?iei sale. Unul din acestea este acela c? Ungaria a avut conduc?tori incapabili s? ia m?suri care s? apere Ungaria". Nu cunosc toat? istoria Ungariei pentru a infirma sau confirma acest aspect, dar cred c? dac? e a?a, n ultimii ani Romnia, care a avut n trecut mul?i conduc?tori opu?i celor despre care vorbea B?sescu, a cam f?cut schimb de locuri cu Ungaria pentru c? la aceast? or? noi avem conduc?tori care sunt incapabili s? apere ?ara, iar Ungaria lideri care nu se feresc s? se ia de guler cu to?i cei care atenteaz? la interesele Ungariei. Dac? lucrurile merg n acela?i ritm, peste 71 de ani o s? vin? un timonier maghiar s? afirme c? Romnia s?rb?tore?te 100 de ani de cnd nu a mai avut conduc?tori capabili s? i apere interesele ?i nu ?tiu cine o s? poat? s? l contrazic?.

?i a mai spus B?sescu ceva interesant, legat de declara?iile lui Putin. De?i duduia Denisa a ncercat s? i bage pe gt amenin?area lui Putin" B?sescu i-a pus stop ?i a spus c? nu vede nici o amenin?are n declara?ia lui Putin, c? practic Rusia a fost dintotdeauna o amenin?are (poten?ial?) la adresa Romnia, a?a cum ?i declara?iile oficialilor Ungari legate de Transilvania nu sunt nout??i, deci nu trebuie s? ne smulgem p?rul de frica drobului de sare. A mai spus matelotul, c? Scutul de la Deveselu l-a infuriat pe Putin pentru ca tehnologic nu poate face fata scutului". Ei, aici a cam dat-o ?i el n bar?, dar a f?cut-o din dorin?a de a justifica oarecum faptul c? el e cel care a pornit afacerea Deveselu. S? fim serio?i, sistemul de la Deveselu este acela?i pe care un Suhoy 24, dotat cu sistemul Hibini, l-a f?cut inoperabil n Marea Neagr?, cnd Donald Cook ncerca s? se mp?uneze cu AEGIS.
De altfel, a?a cum spunea ?i George Friedman fondatorul Statfor, Ap?rarea antirachet? n Europa a devenit mai degrab? un simbol politic dect o arm? propriu-zis?. Eu a? spune c?, dac? simbolurile politice conteaz?, atunci instala?ia ?i ndepline?te func?ia, deoarece este greu s? fie preconizat scopul militar al sistemului". Cu alte cuvinte, Scutul de la Deveselu are doar o importan?? simbolic?, propagandistic?, politic?, c?ci cu o floare nu se poate face prim?var?. Un atac masiv al Rusiei ar face din Deveselu un cmp pe care nici oile nu l-ar mai popula.

A?a zisa amenin?are este practic doar o informare a romnilor, c? datorit? sistemelor instalate, loca?iile respective ?i teritoriul Romniei au f?cut un pas n fa?? pe lista de priorit??i, nu c? Romnia a devenit brusc o ?int? pentru Rusia. Orice ?ar?, cu att mai mult membr? N.A.T.O. este o poten?ial? ?int? pentru Rusia, a?a cum orice ?ar? arab? este o poten?ial? ?int? pentru Israel. Diferen?a este dat? de locul pe care l ocup? pe lista de priorit??i, iar asta depinde de mai mul?i factori printre care, la loc de frunte se afl? politica ??rii respective, posibilitatea ?i mijloacele pe care le are de a produce pagube indiferent de natura lor, mpotriva altei ??ri, n cazul nostru Rusia sau Israel, dac? ne referim la ??rile arabe. Cu ct e?ti mai aproape, ac?iunile tale sunt mai f??i?e, propaganda mai iritant? ?i dotarea mai amenin??toare, cu att locul pe lista de priorit??i ?i aten?ia acordat? sunt mai nalte.

Dotarea Romniei cu scutul de la Deveselu, sistemele Patriot" ?i alte facilit??i cu care ne l?ud?m n gura mare, de?i nu nseamn? nici ct o n?ep?tur? de ?n?ar pentru Rusia, dar este prin simpla existen??, indiferent de eficacitatea sa, pentru America ?i Europa ca un paratr?znet, pentru c? atrage primele fulgere ?i lovituri ale Rusiei, din cauza c? sunt cele mai aproape ?i sunt primele care pot r?spunde sau chiar ataca, (dac? suntem incon?tien?i) Rusia, dar, mai ales, pentru ca nu va interesa pe nimeni ce se ntmpl? cu noi, vom fi sacrifica?i ca ?i Polonia n cel de-Al Doilea R?zboi Mondial.

Un lucru ns?, l-a spus B?sescu sut? la sut? corect: [...] nu va fi niciodat? un r?zboi direct ntre S.U.A. ?i Rusia". Are dreptate, pentru c? nici una nici alta nu sunt proaste, nu au nici un interes s? se distrug? una pe alta ?i nici una nu are certitudinea c? va nvinge, con?tiente fiind c? asta depinde nu numai de ei ci ?i de alte puteri care pot nclina balan?a. ?i cu asta s-a spus totul.

Cine pe cine ?

Toate celelalte amenin??ri", jocuri ?i mut?ri pe tabla de ?ah sunt pentru a nt?rta ?i angaja pro?tii n conflict. Romnia nu a fost niciodat? atacat? de Rusia dect ca partener al unui alt du?man al Rusiei, care s-a folosit de Romnia, teritoriul, resursele ?i carnea de tun pentru a-?i proteja propriul teritoriu. Dar Rusia s-a folosit la rndul ei ?i ea de Romnia pentru a-?i atinge scopuri militare folosind teritoriul Romniei ca zon? de tranzit, resurse pentru sus?inerea trupelor proprii ?i militari pentru a umple primele linii ale tran?eelor. A?a a fost ?i a?a va fi. Cine nu nva?? din istorie este condamnat s? o repete. ?i mai este un aspect: de ce ar ncerca Rusia s? atace ?i/sau s? ocupe Romnia ? Cnd ocupi un stat, teritoriu str?in, cum au ocupat ru?ii ?i americanii cele dou? Germanii ?i Corei, nseamn? s? pompezi mai devreme sau mai trziu bani n ele pentru a le repune pe picioare. Cele dou? cazuri au necesitat sume imense pentru c? fiecare din cele dou? super-puteri au vrut s? demonstreze Europei ?i Asiei m?re?ia sistemului pe care l reprezentau, au fost state propagand?" n care s-a pompat la greu. n cazul altor ??ri protejate" pe rnd de S.U.A. ?i U.R.S.S. cum ar fi Angola, Congo, Eritreea, Irak, Afganistan ?i altele, ambele ??ri le-au folosit pentru a le suge de resurse ?i pentru a ntre?ine ni?te conflicte n care trebuiau s? ?i vnd? tehnica militar? second-hand sau expirat?. Pentru asta sunt bune ??ri cu guvernan?i ca ai Romniei.

Rusia nu mai are nevoie de Romnia pentru c? nu mai are ce lua de la ea, a luat toate combinatele siderurgice, pe care le-a devalizat ?i apoi vndut pe cte o rubl?, nici m?car la pre? de fier vechi. Romnia nu prezint? nici un interes pentru Putin sau Rusia, dar reprezint? pentru S.U.A. pentru c? ?i poate stabili un cap de pod n Marea Neagr? acolo unde Turcia pare tot mai ndep?rtat? avnd preten?ia de a deveni sau redeveni ea ns??i o superputere cel pu?in n aceast? zon?. S.U.A. are tot interesul s? supraliciteze pericolul rus asupra Romniei, altfel prezen?a ei n zon? este pus? sub semnul ntreb?rii ?i a g?sit ?i format n conducerea Romniei cele mai docile ?i mai corupte marionete. Din cauza asta domnul Hans Klemm este att de ngrijorat de situa?ia corup?iei n Romnia: f?r? conduc?tori corup?i, politica S.U.A. n Romnia risc? s? piard? un sprijin important n expansiunea tot mai evident? a trupelor ?i bazelor americane. Pentru cine nu ?tie, S.U.A. au peste 800 de baze militare n peste 70 de ??ri, nsumnd 150.000 de militari, f?r? a mai contabiliza personalul auxiliar sau pe cei care lucreaz? pentru ntre?inerea, aprovizionarea ?i men?inerea acestor baze. Nici una din aceste baze nu are ca scop ap?rarea sau protejarea cet??enilor autohtoni ci a intereselor americane n zon?. Oficial.

Deci, din emisiunea duduiei Denisa Pascu s-a ales praful, toate titlurile ei au f?cut fs... Nu v? lua?i dup? burtiere. Sunt pline de gogo?i!A?adar, cine amenin?? Romnia?Cic? s-a f?cut un sondaj privind cine este cel mai mare du?man al Romniei. Pe locul 1, conform sondajului, romnii au plasat, cu un procent de 30%, Rusia. Locul doi este ocupat de... Ungaria, conform a?tept?rilor celor necunosc?tori" cum spunea B?sescu. Surpriza este locul 3, ocupat de ... partenerul strategic, nimeni altul dect S.U.A. Asta nseamn? c? sunt totu?i destui romni c?rora nu le-a pl?cut botanica. Hai c? nu este totul pierdut.

Grafica - I.M.

Biografie web :
https://evz.ro/militarii-americani-cei-mai-numerosi-din-lume-in-afara-granitelor-tarii.html
https://www.mediafax.ro/externe/george-friedman-sistemul-antibalistic-din-romania-nu-poate-contracara-un-atac-al-rusiei-15295293
http://evadaredincotidian.blogspot.com/2014/04/un-avion-suhoi-24-blocat-sidtemul-aegis.html

 
O lume premeditat isterizat?
Corneliu Vlad   
Miercuri, 31 Octombrie 2018 18:55

Citeşte mai mult...n num?rul sau din 1 ianuarie 2017, public??ia interna?ional? Huffington Post" f?cea un amplu rechizitoriu cre?tinismului, sub un titlu incredibil de provocator ?i ofensator, dar care, nici atunci, nici mai trziu, n-a prea fost b?gat n seama: Cre?tinismul este religia cea mai criminal? din istorie". Intoleran?a, ofensa ?i ura par s? fi devenit loc comun n retoric? public? a lumii. Secolul al XXI-lea a nceput sub zodia euforiei, politologic explicat? prin sfr?itul istoriei", ncheierea r?zboiului rece", era convergen?ei" etc. Dar deziluziile, ?i mai ales iluziile, post-r?zboi rece au convertit frumoasele sim??minte n ur? ?i ncrncenare. Secolul al XX-lea a fost unul al atrocit??ilor (r?zboaie mondiale ?i coloniale, holocaustul), al terorii colective (distrugerea nuclear? mutual asigurat?) ?i al fricii (sub autoritarismele de tot felul). n secolul nostru cre?te ?i se ncrnceneaz? atmosfera de ur?, isterie, intoleran??, din c?minul familial pn? n agora. Resentimente, complexe ?i reful?ri de tot felul, mpinse spre paroxism, explodeaz? n tot spa?iul public, de la Parlamente ?i pie?e publice pn? la studiouri TV, ziare, tramvaie, strad?. Pe ton iritat, cu impreca?ii ?i invective care nu-?i aleg cuvintele, ba chiar ?i p?ruieli n incinte altfel dintre cele mai respectabile. Scribi nregimenta?i se gr?besc s? vorbeasc? de r?zboaie civile (?i ele hibride, binen?eles) - n America, n Fran?a, iar la noi de gogori?a r?zboi romni contra romni". Papa de la Roma ar trebui s? spun? acum, n loc de Nu v? fie fric?!", Potoli?i-v?, lini?ti?i-v?, asculta?i-v? unii pe al?ii ?i g?si?i calea n?elegerii". Dar dihonia a intrat ?i ntre religii, ntre biserici, iar riscul nmul?irii r?zboaielor (numite ?i) religioase cre?te, ca n Evul Mediu: ieri - Iugoslavia, azi - lumea islamic?, mine, poate - Ucraina.

Statele, comunit??ile, indivizii nu mai au ncredere ntre ei ?i parc? nu mai au loc unii de al?ii. Nu reu?im s? g?sim un teren de n?elegere unde s? putem fi n dezacord ntr-un mod respectuos, cealalt? parte este Inamicul. Url?m la televiziuni, ne bloc?m pe Facebook ?i ne mpro?c?m cu insulte pe Twitter. ?i nu doar politicienii", constat? triplul premiat Pulitzer Thomas Friedman n New York Times". El denun?? ruptura profund? dintre noi, dintre noi ?i institu?ii, dintre noi ?i pre?edinte". n Fran?a, ziarista Weronika Zarachowicz vede cum la tribunele publice, progreseaz? o anumit? violen?? verbal? simplist?, surs? de excluziune ?i nu numai la extrem? dreapta. Discursul decomplexat pare s? fi devenit gramatic? zilei, pentru a-i acuz? pe unii ?i a-i mnji pe al?ii". Iar mercenarii informa?iei" a??? ncontinuu focul, incitnd la violen??. n Germania, filosoful Carolin Emcke observ? c? ura, care nu e deloc ceva nou, ?i-a schimbat calitatea: dac? nainte era mai ascuns?, rostit? mai cu jum?tate de gur?, acum a devenit acceptabil?, a intrat n obi?nuin??. Pare chiar un titlu de mndrie s? afi?ezi o anumit? satisfac?ie cnd l respingi pe cel?lalt, este un fel de exhibi?ionism al resentimentului". Ura, mai spune ea, a ie?it din periferia societ??ii pentru a p?trunde n ns??i inima sferei publice". Noua Strategie de securitate na?ional? a S.U.A. constat? c? n dialogul dintre superputeri, limbajul este mai degrab? conflictual".

Cum s-a ajuns aici? Carolin Emcke: Sunt de blamat mul?i actori. ncepnd cu re?elele sociale, care permit stereotipurilor urii s? se propage ?i s? prospere cu o vitez? incredibil?". ?i exemplific?: n Germania, nu vezi evrei la TV dect cnd se vorbe?te de Shoah, de anti-semitism sau de statul Israel. [...] Iar islamul este asociat aproape ntotdeauna cu terorismul sau fundamentalismul religios". ?i toate acestea n indiferen?? colectiv?, care e un torent de la?itate, ru?ine ?i mizerie". Thomas Friedman extinde sfera: A-i a??a pe oameni unii mpotriva altora a devenit model de business pentru unii conduc?tori". C?ci r?zboiul urii nu e doar unul al vorbelor. Brutalitatea crescnd? a limbajului anun?? poate brutalitatea actelor", avertizeaz? Jean-Marie Guehenno, fost secretar general adjunct al O.N.U. El nume?te ?i o serie de cauze. Evenimentele conduc, nu conduc?torii." Apoi, nu exist? un minimum de convergen?? ntre principalele puteri ale lumii, nici ntre institu?iile interna?ionale postbelice (O.N.U., O.M.C., Banca Mondial?, U.E., N.A.T.O., G-20). Lumea nu mai e structurat? nici de o ideologie dominant?, nici de confruntarea ntre dou? ideologii (ca n r?zboiul rece). Se produce o polarizare abraziv? ntre mondialism ?i stat, identitate na?ional?. Lumea devine mai nesigur?, deci mai nelini?tit?, mai labil?, deci mai imprevizibil?. ?i mai individualist?, mai egoist?.

De ce atta r?utate virtual??" - se ntreab? ?i ziaristul Soma Buagila Abdelkefi. n lumea minunat? a Internetului, se poate vedea n ce grad r?utatea gratuit?, h?r?uirea, misoginia ?i intoleran?? au devenit mod? curent?. Valuri de am?r?ciune, frustrare, gelozie ?i ranchiun? asalteaz? lumea virtual? ?i o fac un spa?iu amenin??tor, sufocant ?i nelini?titor". Dar toate acestea sunt reflexul societ??ii noastre". Pandemia mondial? a urii ?i isteriei are ?i r?d?cini istorice. Conflictele secolului al XX-lea au aservit ??rile bogate n resurse iar liderii lor au devenit corup?i ?i au vndut aceste resurse n str?n?tate lipsind propriile popoare de putin?? valoriz?rii lor" - apreciaz? un raport al institutului francez Adrasea. ?i totu?i, sus?in universitarii americani Andrew Mack ?i Steven Pinker, Nu, lumea nu e n pragul pr?bu?irii n haos". n ciuda tuturor relelor, num?rul r?zboaielor a sc?zut considerabil dup? 1945, autocra?ia pierde teren n favoarea democra?iei, iar lumea a demonstrat c? poate ie?i din crize. Dar precep?ia general? r?mne totu?i cea a unei lumi sumbre, nelini?tite ?i isterizate. Viziunea negativ? este ns? ntre?inut? subtil ?i meticulos, de la ziari?ti ?i exper?i", la generali, politicieni, reprezentan?i ai ordinii publice, militan?i ai moralei, care profeseaz?, deloc gratuit, o cultur? a haosului".

Ca solu?ie, cei doi autori americani sus?n c? o evaluare factual? a st?rii lumii ar putea fi benefic?. Ar putea permite calibrarea reac?iilor noastre na?ionale ?i interna?ionale la pericolele care ne amenin?? n func?ie de amploarea lor real?" ?i ar limita influen?? impresarilor violen?ei". ndemnul Nu va fie fric?!" r?mne a?adar actual ?i pentru acest nceput de secol.

 
Votul eronat, disonan?? cognitiv? ?i recidiva s?lii goale
Alexandru Bochi?-Bor?anu   
Duminică, 28 Octombrie 2018 14:10

Citeşte mai mult...M-am gndit deseori, ncercnd s? g?sesc o motiva?ie, o cauz?, cnd presta?ia managerului unei ??ri, fie pre?edinte sau prim-ministru, este ineficient?, inadecvat? sau, dup? unii speciali?ti, ngrijor?toare. Care s? fie mobilul e?ecului, sau, m? rog, neatingerea performan?ei estimate? Putem s? o atribuim, doar deciziilor de natur? subiectiv?, personal?? A?a ar putea fi explicat? incompeten?a managerului unei ??ri? Sau, poate, conjunctura geopolitic?, obiectiv?, nefavorabil? care a generat starea de fapt negativ?? Iar, n condi?iile geopolitice actuale, de ce nu am lua n calcul presiuni oculte, chiar influen?e de natur? extern? a managerului. Eu cred c? oric?rei din aceste cauze, nefavorabile, un manager trebuie s? le g?seasc? solu?ii adecvate pentru a scoate firma dintr-un posibil faliment, utiliznd resursele materiale ?i umane n cel mai eficient mod. Acest comportament, la o alt? scar?, desigur, este obligatoriu ?i pentru un Pre?edinte de Republic?, cum ar fi cel ales de popor, din ?ara mea, Romnia.

V? spun sincer, c? sunt filogerman, c? nv??asem limba german? la facultate, c? nu sunt str?in de Faust a lui Goethe, de Ho?ii lui Schiller, de Dialectica lui Hegel de Etica lui Schopenhauer ?i sigur, vreo simfonie de a lui Beethoven mi-a mngiat auzul ?i sufletul. P?rerea mea despre nem?i era format?. Apoi, vorba ardeleanului: neam?u e neam?, se ?ine de cuvnt" sau romnii au de toate, dar nu au nem?i", inducnd n masse" seriozitatea german?, a?a c? l-am votat Johannis Werner Klaus pentru a deveni pre?edintele meu" - vorba unui analist politic! Credeam c? gena sa arian? l face mai chibzuit, serios, de?i mai lent, chiar credeam n lucrul bine f?cut"!

Nu l-am votat pe Victor Ponta, de?i era mai instruit, mai inteligent, probase c? este bun prim-ministru, i imputam comportamentul de Playboy, de baschetbalist sau copilot de raliu; mi se p?rea un tn?r nc? imatur politic, pentru o asemenea func?ie. Cu votul meu, Klalus Johannis a devenit pre?edinte, ?i, speram, ca ncet-ncet, s? elimine r?m??i?ele b?siste, care l-au slug?rit gre?os pe matelot, comi?nd abuzuri evidente, ?i s? aduc? n staff-ul s?u oameni competen?i, corec?i, activi ?i buni romni. Mizam ?i pe comportamentul firesc" al unui alogen, fa?? de etnia pe care o conduce. l ?ti?i? ntotdeauna, acesta devine ata?at etniei majoritare, simulnd c? a devenit slujitorul lor, dore?te s? ob?in? ncrederea acestora, mai ales n declara?ii, chiar cu accente de fals na?ionalism, s? demonstreze celor care l-au ales c? le reprezint? interesele. E un fenomen cert constatat de sociologi ?i psihologi. O fals? loialitate.

n anul 2014 apare, la editura Curtea Veche cartea-program Pas cu pas". O cump?r ?i o studiez. mi zic: votul meu a mers unde trebuia. Un sfert din carte se refer? la Decizii pentru viitor" sau Idei n ac?iune. Lucrul bine f?cut." Subiecte de interes na?ional tratate extensiv, precum: Un proiect de anvergur?: prosperitate ?i respect pentru lege; Un pre?edinte mediator ?i echilibrat. Un nou model de conduit? public?", Reforma sistemului de educa?ie" sau Romnia lucrului bine f?cut" - erau deziderate pe care de mult le a?teptam. O fi bine, mi zic. Proiecte m?re?e! A?a c? l monitorizez - s? nu zic, urm?resc", cuvnt compromis de Securitate - pentru a ?ti, dac? n activitatea de pre?edinte, ?i respect? mandatul, cum scrie la Constitu?ie; totodat? m? informez ?i de trecutul s?u.

De departe, constat cu regret, c? Pre?edintele nu e personajul sperat de mine, care mi-a smuls votul! Este implicat n cauze ilicite imobiliare, Agen?ia Na?ional? de Integritate l trimite n judecat? pentru incompatibilitate, iar o instan?? civil?, l deposedeaz? de un imobil, constatnd c? l dobndise ilicit, prin fals ?i uz de fals. Aproape c? l-a? exonera de aceste fapte - gndeam eu vinovat - c? au mai fost ?i al?ii cu asemenea acuze, numai s? conduc? bine ?ara ?i s? remedieze, pas cu pas", nenorocirile produse de B?sescu.

Apoi, o alt? descoperire", m? ntristeaz?. Se presupune c? Pre?edintele meu ar fi sprijinit dobndirea ilicit? a unor imobile n beneficiul Forumului Democrat al Germanilor, filiala din Sibiu. Ce scrie un publicist local n Justi?iarul" de Sibiu? Citez: Klaus Werner Johannis s-a aflat ntr-un grav conflict de interese, fiind conduc?torul ambelor p?r?i aflate n proces, adic? municipiul Sibiu, primarul municipiului ?i F.D.G.R. pre?edintele organiza?iei la nivel na?ional". Personal nu cred, de?i n acea perioad? domnul Pre?edinte Klaus Johannis era primar de Sibiu. Ce este cert, probat, Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, printr-un proces n revendicare n instan?? a unor imobile confiscate prin Decretul-Lege nr. 485, din 7 octombrie 1944, de la Deutsche Volksgruppe in Rumnien (Grupul Etnic German din Romnia), le ob?ine declarndu-se succesoarea al acestei organiza?ii etnice germane. De asemenea este cert c? dup? terminarea r?zboiului, Tribunalul de la Nrnberg declar? Deutsche Volksgruppe in Rumnien, organiza?ie nazist?, afiliat? unor crime de r?zboi. Aici, se poate prezuma c?, dobndirea unor propriet??i din patrimoniul public s-a produs prin fraud? la lege! De?i implicarea Pre?edintelui este incert?, spe?a ar trebui investigat?, pentru a nu plana suspiciuni mai pu?in rezonabile asupra sa.

Dar s? revin la regretul meu, c? votul acordat era gre?it, c? deseori diminea?a cnd privesc n oglind?, m? admonestez: ignorantule, cum ai putut face a?a ceva? Chiar a?a! Aveai tu habar, adic? eu!, ce alte calit??i trebuie s? posede un viitor ?ef de stat, pentru a deveni bun manager de ?ar?? P?i, nu prea! Care sunt calit??ile necesare cumulate, sau m?car preponderente, din bateria de teste ale unui vn?tor de creiere - headhunter, pentru ca alesul s? corespund?? Acum le ?tiu! Pentru un manager eficient sunt necesare cca 30 de calit??i personale. ?i totu?i, headhunterii spun c? 22 sunt obligatorii. Nu le enumer, doar v? spun c?, pe baza acestor criterii l-am evaluat pe pre?edintele Klaus Johannis. V? declar, f?r? rezerve: este departe de calit??ile necesare. Crede?i dumneavoastr? c? pre?edintele dispune de: flexibilitatea ?i capacitatea de a se schimba ?i de a se adapta pentru a face fa?a problemelor; ?i cre?te standardele la un nivel mult mai mare dect al altor oameni; ?i respect? cuvntul dat; spune adev?rul, iar adev?rul are putere ?i p?trunde adnc n sufletele oamenilor; folose?te adev?rul n scopul de a servi? - din testele headhunterilor. F?r? s? ezit, afirm: pre?edintele nostru nu posed? asemenea calit??i.

Componenta caracterial? dominant? la domnia sa, este disonan?a cognitiv?! Ce este disonan?a cognitiv?? V? spun, din DEx: Stare tensionat? a individului generat? de coexisten?a unor elemente de cunoa?tere contradictorii privitoare la acela?i obiect sau de dezacordul dintre atitudine ?i realitate; lips? de armonie; dezacord, striden??". Cum ar spune un om obi?nuit: m?i, s? ?ti?i, eu nu sunt de acord cu mine! Dar, poate, mine m? r?zgndesc! V? rog s? compara?i pozi?ia domnului pre?edinte din cele dou? speech-uri, citate mai jos, unul acas? ?i altul, de dat? recent?, la Parlamentul European.

Acas?: Romnia se afl? ntr-o situa?ie proast?. P.S.D. ?i ALDE au nceput s? demonteze justi?ia, au ncercat s? o aduc? sub control politic ?i ncearc? ?i acum. Au ncercat s? inhibe lupta anticorup?ie. Am ajuns s? avem un guvern ira?ional. Ieri am avut o discu?ie care m-a f?cut s? cred chiar c? avem un guvern ireal... Dup? ce doamna prim-ministru a publicat n Monitorul Oficial o decizie prin care domnia sa instaura un premier interimar. Surpriz?! Am crezut c? este atributul meu ?i am contestat la C.C.R.. Dup? aceea m-a sunat doamna s?-mi spun? c? pleac? n concediu ?i c? toate sunt bune... Nu-i preocup? nici ?ara, nici economia, nici romnii, ce s? mai vorbim despre imaginea Romniei n Europa ?i n lume? i preocup? pur ?i simplu s? scape de dosare. A?a ceva, dragii mei, nu am avut nc? n Romnia"[1].

n Parlamentul European, pe 23 octombrie 2018, declama: Romnia este n prezent o ?ar? dinamic? ?i orientat? spre viitor, care a mbr??i?at rapid ?i a valorificat noile tendin?e tehnologice ?i serviciile digitale. Una dintre companiile romne?ti este de c?iva ani lider mondial n solu?ii de ap?rare ?i securitate cibernetic? ... Economia datelor este viitorul, iar sectoarele romne?ti de I.T.&C. ?i creativ au una dintre ponderile cele mai mari din P.I.B.-ul na?ional din ntreaga Uniune ... Nu trebuie, a?adar, s? mire pe nimeni c? Romnia ?i dore?te ?i are capacitatea s? contribuie la consolidarea rolului global al Uniunii n acest domeniu".

Vine acas? de la Strasbourg - unde a citit un discurs bun, consistent, scris de un profesionist, apreciat de romni, dar nu a?teapt? sedimentarea ecoului pozitiv, c? intr? din nou n disonan?? cu Ministrul Justi?iei, care propune, n baza unei evalu?ri exhaustive, revocarea Procurorului General pentru grave caren?e manageriale ?i chiar ignorarea legilor. Interven?ia Pre?edintelui e paralel? subiectului! Poate fi atribuit? cunoscutului Gg?, apreciind prezentarea raportului ntr-un mod tenden?ios"(?) ?i denot? inten?ia de a subordona politic procurorii"(?)! A?a ceva! ?i continu?: Se ncearc?, din nou, acreditarea ideii c? procurorii sunt du?manii societ??ii. Or, n reprezentarea intereselor generale ale societ??ii ?i n ap?rarea ordinii de drept, procurorii au un rol esen?ial, consacrat expres prin Legea fundamental?. Fac un apel la magistra?i s? nu ?i piard? ncrederea n capacitatea societ??ii romne?ti de a rezista acestui nou asalt asupra statului de drept", continu? pre?edintele. [...] Statul romn are obliga?ia de a proteja ordinea de drept, libert??ile ?i drepturile cet??enilor s?i, iar acest lucru nu poate fi nf?ptuit f?r? un Minister Public independent ?i eficient", se mai arat? n comunicatul Pre?edin?iei.

ntreaga interven?ie este n disonan?? cognitiv? cu faptele relevate de raportul Ministrului Justi?iei! Nici un enun?, nici o fraz?, nici o fapt?, nu face vreo aluzie m?car la inten?ia de a subordona procurorii. Ministrul enun??, 20 de puncte negative, unele enorm de grave, care sunt incompatibile cu calitatea de Procuror General.

Cineva emitea o ipotez?! Dac? Pre?edintele, funciar, adic? nativ, nu sufer? de disonan?? cognitiv?? Dac? este consiliat" de exper?i externi, interesa?i asupra actului managerial n societatea romneasc?, de care s? profite al?ii? V? spun cinstit, nu a? elimina total o astfel de ipotez?. Dar dac? ambele ipoteze sunt veridice?! E grav! nc? dou? fraze, ?i un citat, din analiza anterioar?, publicat? n ART-EMIS", privind participarea Pre?edintelui la O.N.U., cnd scriam: ... n sal? mai erau vreo 15 - 20 persoane, care vorbeau la telefon ori priveau n ecranul gadgetului din fa??, dac? nu chiar se hodineau, f?r? s? sfor?ie. Cei 110 ?efi de stat ?i de guvern, din cei 130 participan?i, au lipsit din sal?, s? fi considerat? interven?ia Pre?edintelui derizorie?"...

Mai multe publica?ii romne?ti, semnaleaz? cu titluri incredibile: Pre?edintele Klaus Johannis s-a f?cut iar de rs. Nimeni de la O.N.U. nu s-a ar?tat interesat de discursul lui. El a vorbit miercuri unei s?li goale. E f?r? precedent pentru un pre?edinte" (Sokant.ro) Klaus Johannis a vorbit la O.N.U. n fa?a unei s?li aproape goale" (Q Magazine) etc. Personal, am vizionat ambientul pe YouTube: dezolant!"

Ce crede?i c? s-a ntmplat la Parlamentul European la discursul mobilizator al Pre?edintelui Johannis, privind viitorul Uniunii Europene, din 23 octombrie 2018? Speram ca cei 751 de europarlamentari reprezentnd cele 27 state membre, s? fie interesa?i de tema ce privea Uniunea! Normal, to?i, trebuiau s?-?i noteze ideile novatoare ale Pre?edintelui Romniei! V? spun cinstit: a fost o speran?? de?art?! Sala Parlamentului European, ini?ial pe jum?tate plin?, ncet, ncet, parlamentarii au p?r?sit incinta. Am num?rat pe la mijlocul discursului, trei tronsoane cu scaune din sal?; r?m?sese mai pu?in de 50 de europarlamentari n acel spa?iu.

M? ntreb din nou: care e cauza recidivei s?lii goale", la fel ca la O.N.U.? S? fie oare Romnia o membr? nensemnat? pentru Uniunea European? sau Pre?edintele nostru este considerat derizoriu, de l neglijeaz? membrii Uniunii? S? nu uite, dragii no?tri parteneri din U.E., c? ncepnd cu nti ianuarie 2019, Pre?edin?ia Consiliului Europei va apar?ine ??rii mele, pentru ?ase luni! Atunci s? v? v?d dac? v? mai permite?i s? ne ignora?i!

Aranjament grafic - I.M.

------------------------------------
[1] Extras din alocu?iunea rostit? la Consiliul Na?ional al P.N.L. 4 august 2018. (C.C.R. i-a respins contesta?ia - n.n.).

 
Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u   
Duminică, 28 Octombrie 2018 13:49

Citeşte mai mult...La o privire de ansamblu, istoriografia sovietic?-rus? a Primului R?zboi Mondial a parcurs, n anevoioasa ei evolu?ie iar uneori involu?ie, cteva etape esen?iale ?i distincte. n cadrul primei etape, - a celei de constituire a istoriografiei sovietice a Primului R?zboi Mondial (1917-1955), - are loc leninizarea vie?ii ?tiin?ifice ?i culturale a Rusiei sovietice, prin oficializarea cultului lui V.I. Lenin la congresul II al Sovietelor din U.R.S.S. (26 ianuarie - 2 februarie 1924)[1]. ncepnd cu acel an ?i, practic, pe durata ntregii perioade sovietice, leninismul, - termen lansat de Stalin spre a justifica cultul personalit??ii lui Lenin care, la rndul s?u, i-a servit perfect la instituirea ?i afirmarea propriului s?u cult, - a fost o ideologie oficial? ?i obligatorie n U.R.S.S., reprezentnd contribu?iile esen?iale ale lui V.I. Lenin la teoriile marxiste despre partid, stat, imperialism ?i revolu?ie.

mb?ls?mnd" nu numai trupul, ci ?i ideile acestuia, bol?evicii au creat prima relicv?, f?cnd un pas decisiv spre transformarea ideilor lui Lenin ntr-o religie laic?, religie comparabil?, prin supunerea absolut? a aderen?ilor s?i, doar cu fundamentalismul islamic. Leninizarea vie?ii ?tiin?ifice ?i culturale a Rusiei sovietice a afectat inclusiv ?i chiar n primul rnd modalitatea prezent?rii particip?rii Rusiei ?ariste la Primul R?zboi Mondial. Chiar dac? teoria lui Lenin despre imperialism s-a dovedit a fi n mare m?sur? utopic? ?i inaplicabil? realit??ilor Rusiei ?ariste, istoricii ru?i/sovietici au fost impu?i s? descrie evenimentele Primului R?zboi Mondial ?i participarea Rusiei ?ariste la acea conflagra?ie exclusiv prin prisma tezelor leniniste despre imperialism ca stadiul cel mai nalt al capitalismului" ?i cre?rii premiselor pentru victoria Marii revolu?ii socialiste din Octombrie", aducnd astfel prejudicii imense istoriografiei temei respective. Istoriografia sovietic? a devenit, ntr-adev?r, ostaticul defini?iei leniniste unilaterale a caracterului Primului R?zboi Mondial ?i a teoriei acestuia despre imperialism, istoricii preocupa?i de problematica respectiv? fiind constrn?i s? prosl?veasc? geniala clarviziune a strategului revolu?iei".

ncepnd cu anii '30, n special, leninizarea istoriei Primului R?zboi Mondial este completat? cu stalinizarea acestuia, prin editarea cursului scurt al Istoriei Partidului Comunist (bol?evic) al Uniunii Sovietice", con?innd viziunea lui I.V. Stalin asupra Partidului bol?evicilor n perioada r?zboiului imperialist ?i a primei revolu?ii din Rusia (1914 - martie 1917)", precum ?i a Partidului bol?evicilor n perioada preg?tirii ?i realiz?rii revolu?iei socialiste din octombrie (aprilie 1917-1918)"[2]. Chiar dac? concep?ia stalinist? a fost ntr-o flagrant? contradic?ie cu faptele istorice, istoricii sovietici au acceptat-o, cu toate acestea, mai consolidnd-o ?i dezvoltnd-o cu noi date" ?i fapte" prefabricate, acest lucru nsemnnd, de facto, anularea istoriei n calitate de ?tiin?? cu obiect specific de studiu ?i reducerea statutului acesteia la rolul de umil? servitoare a cultului personalit??ii" lui I.V. Stalin.

O nou? etap? n studierea istoriei Primului R?zboi Mondial ?i a particip?rii Rusiei ?ariste la acea conflagra?ie, a fost ini?iat? n cadrul dezghe?ului hru?ciovist", dup? moartea lui I.V. Stalin ?i venirea lui Nikita Hru?ciov la crma Uniunii Sovietice. De rnd cu demersurile de reabilitare a ?colii istorice a acad. Mihail N. Pokrovski, nceputul anilor '60 a fost marcat de apari?ia unor lucr?ri despre Primul R?zboi Mondial, scrise n spiritul hot?rrilor congreselor XX ?i XXII ale P.C.U.S.

Punctul culminant al efortului de destalinizare a ?tiin?ei istorice sovietice, respectiv, de repunere n discu?ie a istoriei Primului R?zboi Mondial, a particip?rii Rusiei ?ariste la acea conflagra?ie, precum ?i revizuirii, pe baze obiective, a importan?ei ?colii istorice a lui Mihail N. Pokrovski, l-a constituit cea de a VII-a sesiune ?tiin?ific? a sec?iei Legit??ile de baz? ?i particularit??ile dezvolt?rii Rusiei n perioada imperialismului" din cadrul Consiliului ?tiin?ific al Academiei de ?tiin?e a U.R.S.S pentru studierea problemei Istoriei Marii Revolu?ii Socialiste din Octombrie". Desf??urat? la Moscova ntre 17 ?i 20 noiembrie 1964 sub auspiciile revenirii la metodologia leninist? originar? a Primului R?zboi Mondial, sesiunea ?tiin?ific? n cauz? a fost una din cele mai de amploare ?i reprezentative din ntreaga perioad? postbelic?. Au participat circa 170 de cercet?tori din diferite republici unionale ?i regiuni ale fostei U.R.S.S., n cadrul ?edin?elor plenare ?i celor din sec?ii fiind audiate circa 50 de referate ?i comunic?ri[3].

Particularitatea sesiunii ?tiin?ifice din noiembrie 1964, prilejuit? de mplinirea a 50 de ani de la nceputul Primului R?zboi Mondial, a constat n caracterul ei multiaspectual, urm?rindu-se dou? obiective de baz?: identificarea nivelului de studiere a istoriei Primului R?zboi Mondial, n aspectele sale esen?iale, precum ?i afirmarea ?i consolidarea abord?rii complexe a problemelor de istorie a Rusiei n anii Primului R?zboi Mondial.

ntre timp, anul 1965 a adus o nou? schimbare a conducerii de partid ?i de stat a Uniunii Sovietice, Nikita S. Hru?ciov fiind nlocuit cu noul secretar general al P.C.U.S., Leonid I. Brejnev. Chiar dac? ini?ial au fost anun?ate o serie de reforme inclusiv n domeniul ?tiin?elor socio-umane, acestea au durat doar pn? la conflictul dintre Moscova ?i Praga din august 1968, dup? care, din team? pentru o eventual? contaminare cu virusul" liberaliz?rii regimului comunist, n U.R.S.S. a fost iar??i revigorat ?i consolidat regimul autoritar de conducere de esen?? neostalinist?, n cadrul c?ruia un loc prioritar l-a ocupat prosl?virea n?elepciunii" ?i clarviziunii leninistului devotat" Leonid I. Brejnev. Tot atunci au fost sistate administrativ ?i discu?iile publice dintre savan?ii sovietici liberali" ?i cei conservatori" sau neostalini?ti, ultimilor crendu-li-se o situa?ie cvasidominant? n domeniul ?tiin?elor socio-umane.

n acele condi?ii de schimbare radical? a cursului politic de la dezghe?ul hru?ciovist" spre un nou stalinism, s-a produs ?i editarea materialelor sesiunii ?tiin?ifice din 17-20 noiembrie 1964, constatndu-se o clar? discrepan?? ntre spiritul liberal n care se desf??urase acea sesiune ?i textele cu grij? cenzurate ale referatelor ?i comunic?rilor.
n rezolu?ia sesiunii ?tiin?ifice din noiembrie 1964 se men?iona necesitatea coordon?rii lucr?rilor istoricilor, preocupa?i de problematica premiselor Marii Revolu?ii Socialiste din Octombrie". n rndul acestor premise, conform textului aceleia?i rezolu?ii, problemele istoriei Primului R?zboi Mondial ocup? un loc important, dat fiind c? r?zboiul, conform aprecierii lui V.I. Lenin, a fost un mare ?i puternic regizor, care a accelerat mersul istoriei universale ?i a dat na?tere unor crize economice, politice, na?ionale ?i interna?ionale de o for?? nemaintlnit? pn? atunci".

Studierea istoriei Primului R?zboi Mondial era necesar? inclusiv din considerentul c?, ntr-un timp nu prea ndep?rtat, s-au putut constata tendin?e de abatere de la tezele ?i aprecierile leniniste ale acestui r?zboi". Respectiv, rezolu?ia cerea istoricilor sovietici o mai profund? studiere a mo?tenirii leniniste n domeniul r?zboiului, p?cii ?i revolu?iei". Dep??irea consecin?elor manifest?rii dogmatismului cerea o n?elegere mai profund? a ntregului proces istoric rusesc ?i a concep?iei leniniste a capitalismului rusesc, studierea economiei ntr-o leg?tur? indisolubil? cu structura social?, cu lupta de clas? ?i cu suprastructura politic? a societ??ii". Doar pe o astfel de baz? solid?, constata Rezolu?ia sesiunii ?tiin?ifice din noiembrie 1964, pot ?i trebuie s? fie eliminate marile neajunsuri n studierea capitalismului rusesc la toate etapele sale de evolu?ie, ncepnd cu geneza sa ?i pn? n 1917, n identificarea legit??ilor sale specifice"[4]. Desigur, inclusiv n anii '70 au continuat s? apar? lucr?ri ?i chiar sinteze de istorie a Primului R?zboi Mondial, eviden?iindu-se, n aceast? privin??, monografia n dou? volume sub redac?ia lui I.I. Rostunov sau sinteza de istorie a Primului R?zboi Mondial a aceluia? autor con?inut? n edi?ia a treia a Marii Enciclopedii Sovietice din 1975. Toate acele lucr?ri, ns?, erau redactate ntr-o manier? strict doctrinar?, Primul R?zboi Mondial fiind examinat doar prin prisma acutiz?rii luptei de clas?, a maturiz?rii accelerate a premiselor obiective ale Marii Revolu?ii Socialiste din Octombrie ?i inaugur?rii unei noi ere n istoria omenirii - a trecerii de la capitalism la socialism ?i comunism".

Ca urmare a acelei situa?ii, ncremenirea" ?i dogmatizarea unor teze metodologice perimate, subordonarea gndirii ?tiin?ifice canoanelor ideologice ale P.C.U.S. ?i necesit??ilor politice curente" ale acestuia, au condus inevitabil la o stagnare prelungit? a istoriografiei sovietice a Primului R?zboi Mondial, aceasta nemaifiind n stare s? ?in? pasul cu noile metodici ?i idei teoretice occidentale ?i chiar s? asimileze noul material factologic con?inut n avalan?a de lucr?ri ?i sinteze ap?rute att n Europa Occidental?, ct ?i n S.U.A., Canada sau alte ??ri ale lumii. O etap? calitativ nou? n studierea ?i interpretarea evenimentelor din cadrul Primului R?zboi Mondial a fost ini?iat? la 11 martie 1985, odat? cu alegerea lui Mihail S. Gorbaciov n func?ia de secretar general al C.C. al P.C.U.S. ?i proclamarea, de c?tre noul lider de la Kremlin, a politicii de perestroika ?i glasnosti n interiorul U.R.S.S., ?i a noii mentalit??i n rela?iile interna?ionale. n mod firesc, ndemnurile repetate ale lui M. Gorbaciov de extindere a transparen?ei" ?i de lichidare a petelor albe" ?i punctelor negre" din istoria Uniunii Sovietice, au produs repercusiuni inclusiv asupra modalit??ii de prezentare a istoriei Primului R?zboi Mondial ?i particip?rii Rusiei ?ariste la acea conflagra?ie, tema respectiv? fiind tratat? sub genericul R?zboiului uitat[5].

Chiar dac? n anii perestroik?i istoriografia occidental? ncepe a fi tratat? cu o anumit? condescenden??, recunoscndu-i-se ?i anumite realiz?ri n domeniul studierii istoriei Primului R?zboi Mondial, lucr?rile istoricilor burghezi" r?mn n continuare departe de a fi obiective, dat? fiind leg?tura direct? a acestor autori cu politica imperialismului contemporan", din care cauz? numeroase tertipuri ?i manevre ale diploma?iei burgheze r?mn nedemascate, mai ales cele ale imperialismului american"[6]. Totodat?, n textele unor autori consacrate trat?rii problematicii Primului R?zboi Mondial ?i particip?rii Rusiei ?ariste la acea conflagra?ie, ideologia oficial? a interna?ionalismului sovietic, dominant? n istoriografia U.R.S.S. pn? la mijlocul anilor '80 ai secolului al XX-lea, ncepe a fi tot mai mult strmtorat?, pentru a face locul unui na?ionalism rus n ascensiune.

Accentele na?ionaliste n noua istoriografie rus? au devenit ?i mai pronun?ate ncepnd cu 12 iunie 1990, zi n care Duma de Stat a Rusiei a adoptat Declara?ia privind Suveranitatea de Stat ?i, mai ales, de la finele anului 1991, cnd spa?iul sovietic constituit n 70 de ani de existen?? a U.R.S.S.-ului, s-a destr?mat n 15 state independente. n mod firesc, evenimentele petrecute n societatea rus? ?i pe arena politic? ruseasc?, precum ?i n arena rela?iilor interna?ionale au condus la afirmarea unui nou statut al ?tiin?ei istorice n Federa?ia Rus?. ?i, dac? transform?rile produse ca urmare a politicii de perestroika a lui Mihail Gorbaciov nu au avut o influen?? semnificativ? asupra structurii institutelor de istorie din Rusia, ele r?mnnd din punct de vedere organizatoric acelea?i, n schimb, problematica preocup?rilor istoricilor ru?i a trecut printr-un amplu proces de primenire, n cadrul c?ruia Primul R?zboi Mondial s-a impus ca o tem? de prim? importan?? n noua istoriografie rus?, considerndu-se c? renun?area la istoria moralizatoare de pn? la 1989 a condus la o nou? situa?ie euristic?, determinat? de rena?terea istoriei politicii externe ?i celei militare pe o nou? baz? metodologic?, de extinderea ?i diversificarea bazei izvoristice ?i diapazonului tematic al cercet?rilor istorice, ca ?i de apari?ia unor studii inter- ?i multidisciplinare.

Noua pagin? n evolu?ia contemporan? a Federa?iei Ruse a contribuit la ini?ierea unui nou capitol n evolu?ia ?tiin?ei ei istorice, inclusiv a istoriografiei particip?rii Rusiei la Primul R?zboi Mondial. Deosebirea calitativ? a noii etape n studierea istoriei Primului R?zboi Mondial const? n l?rgirea considerabil? a bazei documentare, n nnoirea ?i completarea repertoriului investiga?iilor n domeniu, n renun?area istoricilor la angajarea ideologic?, n eliminarea interdic?iilor de cercetare a unor aspecte mai pu?in comode, dictate de conjunctura politic? a timpului, n afirmarea pluralismului de opinii ?i n dezvoltarea cooper?rii ?i integr?rii investiga?iilor cercet?torilor ru?i cu cele ale speciali?tilor de peste hotare.

Totodat?, discursul din 10 februarie 2007 al lui Vl. Putin la Conferin?a pentru Securitate de la Mnchen a fost nu numai un moment esen?ial n rela?iile dintre Rusia cu S.U.A. ?i cu Vestul n ansamblu, ci a avut repercusiuni ?i n interiorul Rusiei, inclusiv asupra modalit??ilor de abordare a evenimentelor din cadrul Primului R?zboi Mondial[7]. Astfel, dac? o prim? turnur? n evolu?ia istoriografiei ruse a Primului R?zboi Mondial se conturase n anii '90 ai secolului al XX-lea, - marcat?, n general, de l?rgirea ?i diversificarea bazei izvoristice a investiga?iilor, de mbog??irea ?i completarea tematicii lucr?rilor, de renun?area istoricilor la tradi?ionala angajare ideologic? ?i, mai ales, de deschiderea acestora spre marile procese intelectuale europene ?i euroatlantice, - cea de a doua turnur? a fost determinat? de reluarea ostilit??ilor conducerii de la Kremlin, ?i nu doar la nivelul retoricii oficiale (vezi agresiunea Federa?iei Ruse contra Ucrainei, anexarea Crimeii), ceea ce a produs consecin?e negative evidente asupra istoriografiei particip?rii Rusiei ?ariste la Primul R?zboi Mondial.

Astfel, dac? pn? la nceputul anului 2007, n rndurile istoricilor ru?i a existat un relativ, chiar dac? fragil, consens vis--vis de interpretarea crudului paradox" al nfrngerii Rusiei n Primul R?zboi Mondial, considerndu-se, ?i pe bun? dreptate, c? anume Lenin ?i partidul s?u bol?evic au fost cei care nu doar au chemat la nfrngerea Rusiei n r?zboiul cu du?manul extern, ci ?i au contribuit efectiv la declan?area r?zboiului civil n interiorul propriei ??ri, - aceste ac?iuni fiind taxate, practic, unanim drept tr?dare de Patrie, indiferent de faptul dac? Lenin ar fi profitat sau nu de suportul financiar german, - toate aceste fapte vor trece, dup? discursul memorabil al pre?edintelui rus Vl. Putin la Conferin?a pentru Securitate de la Mnchen, printr-un nou ?i inevitabil proces de reinterpretare a istoriei R?zboiului uitat.

n noua" versiune, de dup? 2007, a istoriei Primului R?zboi Mondial, la baza declan??rii conflagra?iei mondiale au stat contradic?iile imperialiste anglo-germane, a?a cum ele au fost definite de V.I. Lenin n lucrarea sa Imperialismul, stadiul cel mai nalt al capitalismului", n timp ce Rusia a jucat doar un rol secund ?i subordonat fa?? de ambele grup?ri imperialiste. Mai mult ca att, fiind atras? n r?zboi contrar voin?ei sale, comandamentul militar rus a trebuit s? constatate un egoism extrem al strategiei alia?ilor s?i, care f?ceau tot posibilul pentru a-?i asigura propriile succese militare exclusiv pe seama Rusiei, f?cnd totalmente abstrac?ie de pagubele umane imense ale armatei ruse". A?a cum pe bun? dreptate afirm? autorul bestseller-ului Putin ?i noua Rusie", Michael Strmer, n Rusia actual?, att scena intern?, ct ?i prezen?a pe cea interna?ional?, sunt strns corelate, ba chiar inseparabile. Din care motiv, a?a cum Rusia contemporan? este definit? drept o ?ar? cu sentimente amestecate, n care mai domne?te ambiguitatea cu privire la mo?tenirea ei istoric?, fiind nevoit? s? celebreze un discurs al m?re?iei, incluznd att suferin?a, ct ?i marele triumf[8], statul, n aceste condi?ii, devine inevitabil arbitrul suprem, cu dreptul autoasumat de a determina adev?rul n ultim? instan?? cu privire la trecutul istoric.

Unul din impedimentele esen?iale n calea investig?rii obiective, impar?iale ?i multiaspectuale a particip?rii Rusiei ?ariste la Primul R?zboi Mondial, r?mne n continuare - la fel ca n perioada sovietic? - modalitatea de raportare a istoricilor ru?i la ceea ce unii au apreciat evenimentele din toamna anului 1917 drept Marea Revolu?ie Socialist? din Octombrie", n timp ce al?ii o calific? drept o lovitur? de stat bol?evic?. Dac? n 1991, bun?oar?, majoritatea istoricilor ru?i, nc? sovietici, mai continuau s? cread? ?i s? afirme c?, chiar dac? recuperarea adev?rului istoric despre Octombrie 1917 ntrziase cu cel pu?in 60-65 de ani, anume stalinismul, ?i nu Marele Octombrie era cauza tuturor tragediilor poporului rus" n secolul al XX-lea (acad. P.V. Volobuev)[9], c?tre mijlocul anilor '90 s-a ajuns inclusiv la organizarea de conferin?e ?tiin?ifice sub egida Pre?edin?iei Federa?iei Ruse, recunoscndu-se la nivel oficial, c? societatea civil? ?i cea politic? din Rusia nu reu?ise, nc?, s? se izb?veasc? de evenimentele din octombrie 1917 nici sub aspect economic, nici politic, nici cultural ?i nici psihologic", iar discu?iile despre evenimentele din octombrie 1917 erau necesare, n vederea urm?ririi consecin?elor experimentului bol?evic asupra valorilor spirituale ?i morale ale societ??ii ruse[10]. A?a cum afirma n cadrul acelei conferin?e S.N. Krasavcenko, reprezentantul oficial al Administra?iei Pre?edintelui Federa?iei Ruse, etapele m?re?ului drum" parcurs de Uniunea Sovietic? de la lovitura de stat bol?evic? din octombrie 1917, au fost: tr?darea alia?ilor din cadrul Antantei; na?ionaliz?rile masive efectuate cu nc?lcarea tuturor normelor legale ?i morale; atacul asupra Var?oviei; activitatea Kominternului de destabilizare a situa?iei politice din Europa ?i America; atacurile asupra Finlandei ?i Romniei; pactul Ribbentrop-Molotov, mp?r?irea Poloniei ?i ocuparea ??rilor Baltice; impunerea regimurilor comuniste n Europa de Est ?i represiunile care au urmat; n?bu?irea mi?c?rilor democratice din Germania de Est, Ungaria ?i Cehoslovacia etc."[11].

A?a cum recunoa?terea caracterului dezastruos al experimentului bol?evic din octombrie 1917 conduce, implacabil, la necesitatea recunoa?terii altei serii de dezastre sociale din Rusia ?i din ntreaga lume provocate de acela?i experiment, istoricii ru?i contemporani se v?d nevoi?i s? ntre?in?, n continuare, o situa?ie incert? ?i ambigu? n interpretarea ac?iunii bol?evicilor lui Lenin din toamna anului 1917, dat fiind c? respectiva situa?ie ambigu? este men?inut? la cel mai nalt nivel oficial, afirmndu-se, bun?oar?, cum c?, chiar dac? bol?evicii au comis un act de nalt? tr?dare na?ional? [...], ei ?i-au r?scump?rat vina n anii celui de Al Doilea R?zboi Mondial" (Vl. Putin).

n opinia lui Adam Mihnic, istoria ofer? nenum?rate exemple de tentative ale statului de a-?i legitima propriile ini?iative printr-o nou? versiune a istoriei na?ionale". Aceste noi versiuni" urm?resc, n mod obi?nuit, s? deprind? popula?ia de a-?i manifesta entuziasmul ?i admira?ia fa?? de putere, altfel spus, perfec?iunea" puterii trebuie neap?rat confirmat? printr-o versiune perfec?ionat? a istoriei. ?i, dac? pe parcursul celor peste dou? decenii, practic, n toate ??rile postcomuniste ?i postsovietice s-au putut atesta chem?ri ?i ndemnuri identice de necesitate a elabor?rii unei noi politici istorice", n Rusia contemporan?, acelea?i ndemnuri mbrac? deseori forma apologiei trecutului dictatorial-reformator, respectiv, al trecutului slavofil-ortodox ?i al celui bol?evic-stalinist.
Patriotul rus", conchide Adam Mihnic, nu-l poate suporta pe democratul rus, care are impertinen?a de a se pronun?a critic la adresa istoriei Rusiei. Democra?ii ru?i, n viziunea patrio?ilor ru?i", sunt oamenii c?rora le sunt indiferente tradi?iile na?ionale ?i sentimentul unit??ii ruse?ti: ei consider? poporul drept un material, care poate fi ticsit n orice form?. n opinia patrio?ilor ru?i", baza identit??ii ruse const? nu n ideile ?i teoriile occidentale ale parlamentarismului, individualismului sau ale economiei libere de pia??, ci n caracterul organic al evolu?iei poporului ?i statului rus, n spiritualitatea ruseasc?[12].

A?a cum consider? Michael Strmer, pentru o lung? vreme de acum nainte, Rusia nu va fi o democra?ie de stil european ?i occidental. Cu toate acestea, ambele p?r?i vor converge asupra unui num?r de obiective comune importante, trecnd peste ngrijor?ri legate de securitate sau de probleme de o mai mic? importan??. n cele din urm?, odat? cu trecerea unei anumite perioade de timp ?i cu r?bdare, se va ajunge cu siguran?? la stabilirea unui cod de comportament, care s? ajute ambele p?r?i s? administreze rela?iile dintre ele ntr-un mod rezonabil ?i profitabil, chiar dac? vor r?mne, desigur, diferende ?i diferen?e majore. Apreciat? la modul general, istoriografia rus? a Primului R?zboi Mondial a f?cut progrese incontestabile de la 1991, reu?ind s? dep??easc? o serie de cli?ee ale propagandei oficiale comuniste, marxist-leniniste din perioada sovietic?. Ct prive?te revirimentul a?teptat al studiilor istorice despre anii 1914-1918, de felul spectaculoaselor reconsider?ri produse n Fran?a, Germania, Marea Britanie, Italia sau S.U.A., care s? schimbe n profunzime aspectul istoriografiei ruse a Primului R?zboi Mondial, acesta se las?, nc?, a?teptat.

Not?: Comunicare prezentat? n cadrul Conferin?ei Interna?ionale Sfr?itul unei lumi. Primul R?zboi Mondial ?i geneza unei noi ordini. 1848-1918-2018. Afirmarea unei noi na?iuni" (18-20 octombrie 208, Cluj-Napoca, Universitatea Babe?-Bolyai, Institutul de Istorie George Bari?iu" al Academiei Romne).

--------------------------------------------------
[1] Dmitri Volkogonov, Lenin. O nou? biografie. Traducere: Anca Irina Ionescu, Editura Orizonturi, Editura Lider, Bucure?ti, F.a., p. 467.
[2] ??????? ?????????? ???????????????? ?????? (???????????). ??????? ????. ??? ????????? ???????? ?? ??? (?). ??????? ?? ??? (?), 1938 ???. ??????: ????, ?????????????, 1945. ?. 154-173, 174-214.
[3] ?????? ??????? ????? 1914-1918 / ?? ????, ???????? ???????. ?.?. ??????? (???. ???.). ??????: ???????????? ?????, 1968. ?. 3.
[4] Ibidem, p. 21.
[5] ??????? ?????? ??????? ?????. 1914-1918. ? 2-? ?????. ??? ???. ?.?. ????????? / ?? ????; ???????? ??????? ??????? ???????????? ??????? ????. ?. 1.- 446?.; ?. 2.- 608?. ??????: ???????????? ?????, 1975; ?.?. ????????. ?????? ??????? ????? // ??????? ????????? ????????????. ?????? ???????. ??. ???. ?.?. ????????. ?. 19. ??????: ???????????? ????????? ????????????, 1975. ?. 340-352.
[6] ?????? ??????? ?????: ????????, ?????????, ????????????? (? 75-????? ?????? ?????). ???????????? ???????. ????????: ???????????? ??????????????? ???????????, 1990. ?. 3, 135.
[7] Michael Strmer, Putin ?i noua Rusie, Editura Litera Interna?ional, Bucure?ti, 2009, p. 22.
[8] Ibidem, p. 172-173.
[9] ??????? 1917: ?????????? ??????? ???? ??? ?????????? ??????????? / ??? ???. ?.?. ?????????. ??????: ??????????, 1991. ?. 5, 11-12.
[10] ??????? 1917 ???? ? ?????????????? ??????????? ? ??????. ??????-???????????? ??????????? (5 ?????? 1994 ????). ??????: ??????????? ??????????, 1995. ?. 4-5.
[11] Ibidem, p. 13.
[12] ???? ??????. ???????????? ????????. ??????? ??????? // ???????????. ?????? ???????????? ???????????????????? ??????????. ???????: ??????????? ???????????? ???????????, ????? ????????? ??????? ???????????? ? ??????????? (CASE), 2013. ?. 14.

 
Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase   
Duminică, 28 Octombrie 2018 13:29

Citeşte mai mult...Eugen Cristescu a fost unul dintre oamenii care au imprimat meseriei lor un sens superior, ridicnd-o deasupra meschin?riei politice ?i deasupra unui partizanat egoist". (Cristian Troncot?, Eugen Cristescu - asul serviciilor secrete romne?ti (memorii 1916-1944, Editura Roza Vnturilor , Editura RAI, p. 15 ).

Eugen Cristescu apare ca inculpat n a?a zisul proces al Marii Tr?d?ri Na?ionale, care s-a desf??urat ntre 6 ?i 17 mai 1946, n urma c?ruia Cristescu a fost condamnat la moarte pentru crim? de r?zboi ?i dezastrul ??rii". n sentin?? se men?iona:
- [...] faptele astfel cum sunt expuse mai sus, ntrunesc n totul elementele crimei de dezastrul t?rii, prin s?vr?irea crimei de r?zboi, prev?zut? de art. 2, lit. d, din legea 312/1945 ?i sanc?ionat? de art. 3, al. 2 din legea 312/1945, texte pe care Tribunalul Poporului le aplic? n cauz?;
- acuzatul Eugen Cristescu este ini?iatorul nfiin??rii de ghetouri, lag?re de internare ?i deport?ri din motive de persecu?ie politic? ?i rasial?, ?i prin urmare f?cnd n cauz? aplica?ia art. 2, lit. m, din legea 312/1945, ?i art. 3, al. 1, combinat cu art. 3 din aceea?i lege, urmeaz? a pronun?a condamnarea acuzatului ?i pentru aceast? crim?;
- Tribunalul Poporului trage concluzia c? acest acuzat s-a pus n slujba hitlerismului ?i fascismului ?i a contribuit cu fapte proprii la realizarea scopurilor politice, fapt prev?zut de art. 2, lit. o din legea 312/1945 ?i sanc?ionat de art. 3, al. 1, din aceea?i lege, texte pe care, de asemenea, Tribunalul Poporului le aplic? n cauz?.
V?znd ?i dispozi?iile art. 101 din Codul penal, dup? care Tribunalul urmeaz? a stabili pedeapsa cea mai grav? ce urmeaz? a fi executat? de acuzat, ca pedeaps? cea mai mare dintre pedepsele stabilite pentru fiecare crim? n parte".

Din ordonan?a nr. 3 din 22 august 1946 emis? de Parchetului General al Cur?ii de Apel Bucure?ti, Cabinetul III Criminali de r?zboi, se preciza faptul c? Eugen Cristescu mpreun? cu generalul de brigad? Constantin Tobescu erau acuza?i ntr-un alt proces pentru infrac?iunea de sabotare a actului de la 23 august 1944"! De remarcat faptul c? dup? judecarea procesului intentat celor ce s-au f?cut vinova?i de masacrele de la Ia?i din iunie 1941, numele lui Eugen Cristescu (n Decizia Criminal? cu nr. 2628 din 26 iunie 1948) nu se reg?se?te n rndul celor care au fost condamna?i, ceea ce nseamn? c? a fost absolvit de orice penalitate. mpreun? cu Radu Lecca, care a fost comisar general pentru problemele evreie?ti ?i generalul Constantin Pantazi, fost ministru de r?zboi, Eugen Cristescu a beneficiat de naltul Decret Regal cu nr. 1746 prin care i s-a comutat pedeapsa la munc? silnic? pe via??. Dup? ce a fost nchis n penitenciarele de la Dumbr?veni, (Sibiu) ?i Aiud, Eugen Cristescu a decedat la 12 iunie 1950 n penitenciarul V?c?re?ti.

Deznod?mntul acestui proces - un act politic - s-a nscris clar ntre acele tipuri de procese n care hot?rrea era adoptat? nainte de administratrarea probelor ?i se desf??ura n conformitate cu articolul 14 al Conven?iei de Armisti?iu din 12 septembrie 1944 ?i care preciza Guvernul ?i naltul Comandament Romn se oblig? s? colaboreze cu naltul Comandament Aliat (Sovietic) la arestatrea ?i judecarea persoanelor acuzare de crime de r?zboi". Ocupa?ia sovietic? ?i regimul comunist impuse Romniei au mpiedicat o dezbatere real? despre regimul autoritar al regelui Carol al II lea ?i regimul mare?alui Ion Antonescu, despre imperfec?iunile societ??ii romne?ti sau despre valorile acesteia. n acest context, chiar dac? nu ni se mai pare grav c? ne uit?m elitele ?i nu ne mai cunoa?tem eroii eliminndu-i din memorie ?i istorie uit?m c? suntem datori cu o repara?ie moral? a?a cum este ?i n cazul fostului director al S.S.I. Eugen Cristescu n care sentin?a nu a fost anulate prin nicio alt? reglementare oficial? a instan?ei supreme (Curtea Suprem? de Justi?ie), ca n multe alte cazuri, o prevedere legal? ntr-un anumit context istoric a blocat orice ini?iativ? de reconsiderare a trecutului.

Mai mult n anul 2002 a fost emis? Ordonan?a de Guvern 31/13.03.2002 (transformat? n Legea 217/2015 ?i apoi cu adaosuri neconstitu?ionale, n Legea 157/2018 - n.r.) privind interzicerea organiza?iilor ?i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob ?i a promov?rii cultului persoanelor vinovate de s?v?r?irea unor infrac?iuni contra p?cii ?i omenirii", care n articolul 2 c) precizeaz? prin persoane vinovate de s?v?r?irea unor infrac?iuni contra p?cii ?i omenirii se n?elege orice persoan? condamnat? definitiv de o instan?? judec?toreasc? romn? sau str?in? pentru una sau mai multe infrac?iuni contra p?cii ?i omenirii, precum ?i orice persoan? condamnat? de o instan?? penal? interna?ional? pentru crime de r?zboi sau crime contra umanit??ii".

Anexa
Documente publicate de Cristian Troncot? n lucrarea Omul de Tain? al Mare?alui", Editura Elion Bucure?ti, 2005, pp. 372-375.

17 mai 1946. Fragmente din Sentin?a pronun?at? de Tribunalul Poporului" prin care Eugen Cristescu este condamnat la moarte pentru crime de r?zboi" ?i dezastrul ??rii".

- Eugen Cristescu, de ani 51, fost director al Serviciului Special de Informa?ii, cu ultimul domiciliu n Bucure?ti, n prezent arestat, acuzat de dezastrul ??rii, crim? prev?zut? de art. 1, lit. b" ?i sanc?ionat? de art. 3, al. 1 din legea 312/1945, ?i crim? de dezastrul ??rii prin s?vr?ire de crime de r?zboi prev?zute de art. 2, lit. a, b, c, d, e, f, g, 1, m, n ?i o, ?i sanc?ionate de art. 3, al. 1, 20 3 din legea 312/1945.
[...]
n ce prive?te pe acuzatul Eugen Cristescu
Acest acuzat a fost Directorul General al Serviciului de Poli?ie Secret? (sic!) a lui Ion Antonescu, de la 15 noiembrie (1940), pn? la 23 august 1944. El a fost marele vinovat n toate hot?rrile ce s-au luat n Consiliile restrnse de Cabinet, de ordine intern? ?i de colaborare militar?, la care era nelipsit, ?i n special la cele cu privire la m?surile de reprimare a oric?rei ncerc?ri din partea antifasci?tilor ?i n genere a tuturor oamenilor cinsti?i, patrio?i, de a ar?ta adev?rata situa?ie dezastruoas? a ??rii. Acest acuzat este unul din autorii intern?rilor n mas? a patrio?ilor romni n lag?rele de la Trgu-Jiu ?i din Transnistria, lucru ce rezult? att din stenograma Consiliului de Mini?tri din 8 aprilie 1941, n care Ion Antonescu arat? c? Serviciul Secret lucreaz? acum de acord cu ??rile cu care suntem n Ax?, ast?zi lucr?m cu germanii ?i italienii", ct ?i din dosaru155/1945 - anex? a dosarului Antonescu - privind extrasele dup? ?edin?ele Consiliului de Mini?tri.

Acuzatul Eugen Cristescu este acela care stabilea n ultim? instan??, cu acuzatul Constantin Vasiliu, Dumitru Popescu ?i sub controlul lui Ion Antonescu, listele de intern?ri n lag?re, de arest?ri de oameni politici ?i frunta?i antifasci?ti, lucru care, de asemenea, rezult? din stenograma Consiliului de Mini?tri din 8 aprilie 1941. Rolul lui Eugen Cristescu n m?surile de siguran?? pentru spatele frontului, ce se punea o dat? cu nceperea r?zboiului, este covr?itor. Cu cteva zile nainte de declan?area agresiunii contra U.R.S.S., acuzatul Eugen Cristescu, mpreun? cu maiorul von Stransky - delegatul ata?at pe lng? el din partea Serviciului Secret german , ?i locotenent-colonelul Ionescu Micandru, s-au ntlnit cu amiralul Canaris pentru a stabili precis planul de colaborare att pentru asigurarea spatelui frontului, ct ?i pentru organizarea unei ac?iuni intense n profunzime pe teren informativ n U.R.S.S.

Rezultatul acestor hot?rri s-a v?zut cu ocazia nscen?rii pogromului de la Ia?i, de la 29 iunie 1941, a m?celurilor de la Odessa ?i a cuptoarelor mor?ii de la Berezovca. Acest lucru rezult? din adresa nr. 13501 din 12 martie 1942 a Serviciului Special de Informa?ii. Dintre serviciile care au r?spndit cea mai mare groaz? n mijlocul popula?iei din teritoriile cotropite, se situeaz? a?a numitul E?alon II al poli?iei lui Eugen Cristescu, care opera pe teritoriul sovietic ?i care avea diverse centre, numite de identificare ?i cercetare. Unul din aceste centre, care ?i-a c?p?tat un renume odios, este acela de la Odessa. Aici au fost aresta?i sute de partizani din Odessa, din catacombele ora?ului, precum ?i din localit??ile Nerubaisc ?i Osatova, punndu-i la cele mai groaznice torturi, fapt ce rezult? din depunerea martorului Ioni?? ?tefan, cum ?i din circulara trimis? n 1941, imediat dup? ocuparea Odessei, n care se con?ine directive date Centrului Contrainformativ Transnistrian.

Considernd c? faptele astfel cum sunt expuse mai sus, ntrunesc n totul elementele crimei de dezastrul t?rii, prin s?vr?irea crimei de r?zboi, prev?zut? de art. 2, lit. d, din legea 312/1945 ?i sanc?ionat? de art. 3, al. 2 din legea 312/1945, texte pe care Tribunalul Poporului le aplic? n cauz?. Avnd n vedere c? tot din considerentele ar?tate mai sus se desprind ?i elementele crimei prev?zute de art. 2, lit e, din legea 312/1945 ?i sanc?ionat? de art. 3, al. 2 din aceea?i lege, texte pe care Tribunalul Poporului le re?ine n cauz?. Avnd n vedere c? tot din expunerea f?cut? mai sus, Tribunalul Poporului trage concluzia c? acuzatul Eugen Cristescu este ini?iatorul nfiin??rii de ghettouri, lag?re de internare ?i deport?ri din motive de persecu?ie politic? ?i rasial?, ?i prin urmare f?cnd n cauz? aplica?ia art. 2, lit. m, din legea 312/1945, ?i art. 3, al. 1, combinat cu art. 3 din aceea?i lege, urmeaz? a pronun?a condamnarea acuzatului ?i pentru aceast? crim?. Avnd n vedere c? prin rapoartele informative ?i contrainformative f?cute de numitul acuzat, acesta se mai face vinovat ?i de crima prev?zut? de art. 2, lit. n, din legea 312/1945, prin aceea c? a edictat m?suri nedrepte de concep?ie hitlerist? ?i rasial?, fapt prev?zut de art. 2, lit. n ?i sanc?ionat de art. 3, al. 1 din legea 312/1945, ?i Tribunalul Poporului f?cnd n cauz? aplica?ia acestui text de lege, urmeaz? a pronun?a condamnarea numitului acuzat ?i pentru acest fapt. Avnd n vedere c? numitul acuzat, prin colaborarea sa la Serviciul Secret de Informa?ii, cu organele Serviciului Secret german, de aici Tribunalul poporului trage concluzia c? acest acuzat s-a pus n slujba hitlerismului ?i fascismului ?i a contribuit cu fapte proprii la realizarea scopurilor politice, fapt prev?zut de art. 2, lit. o din legea 312/1945 ?i sanc?ionat de art. 3, al. 1, din aceea?i lege, texte pe care, de asemenea, Tribunalul Poporului le aplic? n cauz?.

V?znd ?i dispozi?iile art. 101 din Codul penal, dup? care Tribunalul urmeaz? a stabili pedeapsa cea mai grav? ce urmeaz? a fi executat? de acuzat, ca pedeaps? cea mai mare dintre pedepsele stabilite pentru fiecare crim? n parte. V?znd ?i dispozi?iile art 3, al. ultim ?i art. 25, pct 1, Cod penal, potrivit c?rora urmeaz? a pronun?a ?i pedeapsa complementar? a degrad?rii civile, pe timp de 10 ani. V?znd ?i dispozi?iile art. 3, al. ultim ?i art. 16 din legea 312/1945, dup? care Tribunalul Poporului urmeaz? a dispune confiscarea tuturor bunurilor aflate n patrimoniului acuzatului, ast?zi, cu titlul de desp?gubiri n folosul statului, cum ?i acelea ie?ite din patrimoniul s?u dup? data de 23 august 1944, de asemenea, ?i a bunurilor ?i drepturilor apar?innd so?iei ?i descenden?ilor condamnatului, dobndite dup? data de 6 septembrie 1940, cu excep?ia celor dobndite prin succesiune.

Avnd n vedere c? acuzatului Eugen Cristescu, i se mai pune n sarcin? ?i crima prev?zut? de art. 1, lit. b din legea 312/1945;
- C? Tribunalul Poporului din lips? de dovezi urmeaz? a pronun?a achitarea acuzatului pentru acest fapt.
Avnd n vedere c? acuzatului i se mai pune n sarcin? ?i crima prev?zut? de art. 2, lit. 1, din legea 312/1945;
- C?, ns? ?i pentru acest fapt, Tribunalul Poporului constatnd din lips? total? de dovezi, acest acuzat neavnd calitatea de a hot?r declararea r?zboiului sau continuarea lui, ?i prin urmare urmeaz? a pronun?a achitarea sa.
- C?, n ce prive?te faptul c? a supus la un tratament inuman pe prizonierii de r?zboi, de asemenea, nefiind dovedite, Tribunalul Poporului urmeaz? a pronun?a achitarea acuzatului ?i pentru acest fapt.
Avnd n vedere c? acuzatului i se mai pune n sarcin? ?i crima prev?zut? de art. 2, lit. f, pentru care Tribunalul Poporului, tot din lips? de dovezi, urmeaz? a pronun?a achitarea sa.
- C?, de asemenea, ?i n ce prive?te crima prev?zut? de art. 3, lit. g, neimputndu-se acest fapt acuzatului Eugen Cristescu, Tribunalul Poporului urmeaz? a pronun?a achitarea ?i anularea acestui fapt.
- C?, n fine, ?i n ce prive?te crima prev?zut? de art. 2, lit. 1 din legea 312/1945, Tribunalul Poporului din lips? de dovezi din care s? rezulte c? acest acuzat a realizat avere n mod ilicit, cu ocazia particip?rii la conducerea r?zboiului, urmeaz? a pronun?a achitarea sa ?i pentru acest fapt[1].

1 iunie 1946. Document elaborat de Lucre?iu P?tr??canu - ministru secretar de stat la Ministerul Justi?iei - ?i naintat Regelui Mihai I cu propunerea de comutare n munc? silnic? pe via?? a pedepsei cu moartea aplicat? lui Eugen Cristescu, Radu Lecca ?i Constantin Pantazi[2]

Sire,
n urma respingerii de c?tre nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie a recursurilor declarate de Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Vasiliu, Gheorghe Alexianu, Constantin Pantazi, Radu Lecca ?i Eugen Cristescu, condamna?i la pedeapsa cu moartea prin sentin?a Tribunalului Poporului, din 20 mai 1946. n numele ?i din ns?rcinarea guvernului, am onoarea a propune Majest??ii Voastre, pentru nalte ra?iuni de Stat, respingerea cererilor de gra?iere f?cute de Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Vasiliu ?i Gheorghe Alexianu ?i comutarea n munc? silnic? pe viat? a pedepsei cu moartea aplicat? condamna?ilor Constantin Pantazi, Radu Lecca ?i Eugen Cristescu. Guvernul ?i ng?duie s? solicite Majest??ii Voastre aprobarea n ntregime a acestui raport, avnd n vedere necesitatea satisfacerii marilor interese ale ??rii noastre. Sunt cu cel mai profund respect al Majest??ii Voastre
Lucre?iu P?tr??canu

1 iunie 1946. Decretul Regal prin care se comut? n munc? silnic? pe via?? pedeapsa cu moartea la care fuseser? condamna?i: Eugen Cristescu, Radu Lecca ?i Constantin Pantazi

Mihai I-iu
Prin gra?ia lui Dumnezeu ?i voin?a na?ional?
Rege al Romniei
La to?i de fa?? ?i viitori, s?n?tate

Asupra raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat la Departamentul Justi?iei cu Nr.[...] n virtutea Decretului Regal nr. 1627 din 31 august 1944, publicat n Monitorul Oficial nr. 202 din 2 septembrie 1944, privitor la prerogativele regale: am decretat ?i decret?m:
Art. I. - Comut?m n munc? silnic? pe via?? pedeapsa cu moartea la care Constantin Pantazi, Radu Lecca ?i Eugen Cristescu au fost condamna?i prin sentin?a din 20 mai 1946, a Tribunalului Poporului.
Art. II. - Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul Justi?iei este mputernicit cu aducerea la ndeplinire a prezentului Decret.
Dat n Bucure?ti la 1 iunie 1946".

---------------------------------------
[1] Arh. SRI, fond p", dosar nr. 40010, vol. 3, f. 371, 456-459.
[2] Magazin Istoric, nr. 6/1991, p. 54.

 
Col. (r) Alexandru Ganenco   
Duminică, 28 Octombrie 2018 13:10

Citeşte mai mult...Pantelimon (Pan) Halippa (1.08.1883-30.04.1979) a fost unul din cei mai consecven?i lupt?tori ai mi?c?rii na?ionale din Basarabia la nceputul secolului al XX-lea. Al?turi de C. Stere, I. Incule?, S. Prvan, ?t. Ciobanu, D. Ciugureanu ?i al?i deputa?i din sfatul ??rii a adus o contribu?ie hot?rtoare la unirea provinciei nstr?inate de neam cu Romnia n prim?vara anului 1918. N?scut n s. Cubolta din jude?ul Soroca, ntr-o familie a dasc?lului local Nicolae Halippa. A urmat ?coala primar? ?i ?coala duhovniceasc?, ?i Seminarul Teologic, ?i Studii Universitare n Rusia ?arist? la Dorpat (ast?zi Tartu, Estonia). Teza de licen?? n litere a luat-o la Universitatea din Ia?i (1909).

Din anii studen?iei s-a ncadrat n mi?carea de rena?tere na?ional? a romnilor din Basarabia. A contribuit (1906) la editarea revistei Basarabia" al?turi de o echip? de tineri eseri ?i intelectuali cu viziuni social-democratice. Sub conducerea avocatului N. Gavrili?a revista era prima publica?ie de limb? romn?, na?ional-democratic?, devenit? mai apoi na?ional-popular?". Cu revenirea reac?iunii n imperiul Rus, Pan Halippa a fost arestat ?i de?inut la Moscova. Ohrenca" (poli?ia secret?) rus? ne avnd dovezi c? el a fost un membru al partidului social-revolu?ionar, precum ?i declara?ia dnsului c? nu tolereaz? teroarea ca form? de lupt? mpotriva potenta?ilor ?ari?ti a fost eliberat ?i pus sub supravegherea poli?iei ruse. Cu ajutorul lui Constantin Stere, rectorul Universit??ii din Ia?i trece Prutul ?i devine student la litere.

n 1913 revine n Basarabia ?i cu sprijinul lui Vasile Stroescu nfiin?eaz? o nou? revist? rumneasc? Cuvnt Moldovenesc" unde public? un ?ir de materiale despre drepturile basarabenilor la limba romn?, cultura ?i credin?a milenar?, s?vr?it? pe n?elesul poporului". n perioada intensific?rii mi?c?rii na?ionale din provincie, ca rezultat a revolu?iei din februarie 1917, ?i r?sturnarea ?arismului n Rusia P. Halippa s-a impus ca unul din cei mia importan?i lideri. A fost secretar general ?i apoi vicepre?edinte al Partidului Na?ional Moldovenesc, creat n aprilie 1917. Acest partid n prima etap? a luptat pentru dobndirea autonomiei Basarabiei. Anul 1917 a fost un an deosebit din punct de vedere politic pentru popula?ia din Basarabia, ?i mai ales pentru romnii care alc?tuiau majoritatea (peste 70%).

Vara ?i toamna au urmat congresele diferitor categorii profesionale, dezbaterile privind soarta Basarabiei, n noile condi?ii a avntului revolu?ionar, situa?ia geopolitic? a Europei ?i a Romniei, frunta?ii basarabeni au ajuns la op?iunea unirii acestei provincii cu Romnia, anexate abuziv n 1812 n Imperiul Rus. Petrogradul unde domnea dualitatea puterii, pe de o parte Kerenski cu guvernul provizoriu, pe de o parte bol?evicii lui Vladimir Lenin era des frecventat de diferite delega?ii ?i reprezentan?i ai partidelor politice sau organiza?ii instituite ad hoc" din Basarabia pentru a c?p?ta sus?inerea ?i rezolvare a problemelor parvenite dup? c?derea imperiului ?arist.

P. Halippa fiind ales delegat la congresul deputa?ilor din partea eserilor ?i ??ranilor basarabeni a participat la ?edin?ele acestui forum n care dominau eserii ?i bol?evicii. Aceste entit??i politice mai trziu au format guvernul dup? lovitura de stat din octombrie (7 noiembrie) 1917. Pan Halippa a fost n audien?? la Kerenski, ministru de interne a guvernului provizoriu Axentiev pentru dobndirea autonomiei pentru Basarabia, dar f?r? de succes. La congresul sovietelor s-a ntlnit de multe ori cu Leon Tro?ki (Leon David Bronstein), descendent al unei familii de evrei din trgu?orul Telene?ti. Halippa nemul?umit de r?spunsul lui Kerenski c? guvernul n-are timp s? se ocupe de chestiuni m?runte" ca aceasta a moldovenilor din Basarabia ?i Transnistria a ridicat problema sa la o ?edin?? a sec?iei minorit??ilor din congres, dar f?r? succes. L. Tro?ki l-a ndemnat s? se ntlneasc? cu viitorul conduc?tor al Rusiei - Vladimir Lenin. El tr?ia n ilegalitate, fiind urm?rit de Guvernul Provizoriu. ntr-o sear? Tro?ki l-a condus pe Halippa la audien?a cu Lenin.

Dup? cum relateaz? n Amintiri ?i vederi din trecut" trimise la Sec?ia de Propagand? ?i Agen?ia a CC a P.M.R. (10.07.1965) Halippa: Cnd i-am expus lui V. Lenin problema moldovenilor, el, ca om cu judecat? logic? ?i dreapt? a spus limpede c? revolu?ia socialist? nu-i f?cut? spre a ntrona un alt imperialism n locul celui ?arist, c? mai trebuie s? facem cum ne dicteaz? con?tiin?a na?ional? ?i interesul politic, dar s-a lucr?m prin Sfatul ??rii, unde s? fie prezent poporul narmat, ??r?nimea, muncitorimea ?i sfaturile jude?ene ?i or??ene?ti, chemate s? organizeze administra?ia gospod?reasc? a provinciei noastre". Aici se cere o remarc?: Pantelimon Halippa, Leon Tro?ki, Vladimir Lenin au fost membri de a lojelor masonice. Halippa a fost ini?iat la Ia?i (probabil n 1913) pe urm? fiind membru al Lojei Libertatea" din Chi?in?u. n 1925 f?cea partea din Comisia de rela?ii externe a Marii Lojii Na?ionale din Romnia. A ndeplinit func?ia de garant de amici?ie a Supremului Consiliu de grad 33. V. Lenin a fost ini?iat la Paris n 1914 la Loja Uniunea din Belleville". Leon Tro?ki a fost membru al lojei din New-York Libertatea". Aici putem concluziona c? fra?ii n masonerie" s-au ajutat cum le dicta regulile lor interne.

Onisifor Ghibu, cunosc?tor al activit??ii lui P. Halippa n anii 1917-1918, expune varianta auzit? de la el despre convorbirea cu V. Lenin Dup? ce Halippa stabile?te faptul c? Lenin a recunoscut unitatea etnic? a romnilor din Rusia cu cei din Romnia, ne red? convorbirea avut? la Petrograd cu frunta?ii bol?evici [...]. Krelenko (corect Krilenco) mi-a spus c? V. Lenin mi trimite sfatul s? nu ne pierdem vremea la Petrograd, ci s? ne c?ut?m de treab? n Basarabia, n sensul preg?tirii pe baze democratice a autodetermin?rii acesteia". Acest episod din via?a lui P. Halippa i-a salvat via?a. n 1952 sovieticii l-au adus din nchisoarea romneasc? n nchisoarea K.G.B. din Chi?in?u. Ministrul securit??ii Mordove? a raportat despre ncarcerarea lui P. Halippa. El era sigur c? ancheta ?i tribunalul l vor condamna la moarte. Dar n-a fost s? fie a?a dup? ce Halippa n cadrul interogatoriului (dosar nr. 6253, 26 martie 1952 30 aprilie 1952 a comunicat c? l-a cunoscut ?i s-a ntlnit cu V. Lenin, ancheta a luat o alt? direc?ie. Dup? informarea Moscovei despre acest fapt ?tabii de acolo au hot?rt s?-i p?streze via?a lui Halippa, fiind convin?i c? el va muri n Gulagul de la Nord (dosarul de urm?rire operativ? a lui P. Halippa a fost n lucru la securi?tii din Chi?in?u ?i Moscova pn? la moartea sa, n 1979).

Autorit??ile sovietice aveau nevoie de m?rturiile lui pentru confirmarea faptului c? Unirea Basarabiei cu Romnia a fost ilegal?, nc?lcndu-se dreptul interna?ional, sub amenin?area armatei romne, coruperea deputa?ilor ?i alte insinu?ri, ce vor ndrept??i ocuparea Basarabiei n 1940. Pantelimon Halippa fiind ultimul pre?edinte al Sfatului ??rii, un iscusit ?i ncercat politician a demonstrat c? actul Unirii nu a fost o lovitur? de culise, o n?elegere a unor grupe de stat, dar a fost o alegere con?tient? a unor p?turi largi de intelectuali ?i frunta?i basarabeni. Con?tientizndu-?i identitatea romneasc? ei au n?eles mesajul lui Lenin despre dreptul popoarelor la autodeterminare.

P. Halippa ?i to?i cei 86 de deputa?i ai Sfatului ??rii au demonstrat legalitatea actului Unirii. Fiind condamnat la 25 de ani de Gulag la o vrst? onorabil? (69 de ani) a acceptat cu stoicism aceast? nelegiuire, ?i a ie?it nving?tor, confirmnd adev?rul despre actul Unirii de la 27 martie 1918, a?a cum trebuia s? procedeze un adev?rat romn, apostol al actului istoric - Unirea. Pan Halippa n discursul s?u la Congresul Militarilor Moldoveni (20 octombrie 1917, Chi?in?u) a rostit o fraz? valabil? pentru noi: Vr?jma?ii no?tri stau la hotare - vr?jma?i ct frunz? ?i iarb?, la spatele nostru ?i n?untrul ??rii noastre, dar cel mai mare du?man este n mijlocul nostru. Acesta este Neunirea. Fra?ii mei! Birui?i acest stra?nic du?man ?i noi vom birui". n cele ce urmeaz? redau integral amintirile acestui mare romn, depuse la C.C a P.M.R.

Sec?ia de Propagand? ?i Agita?ie a C.C. a P.M.R.
Direc?ia Treburilor CC. al P.M.R. No. 1319/B/10.VII.1965
Arhiva Biroului Politic al CC. al P.M.R. Nr. 1403/07.08.1965

Amintiri ?i vederi din trecut

n vara anului 1917, Organiza?ia socialist? revolu?ionar? a moldovenilor din Basarabia m-a trimis la Petrograd ca delegat la Primul Congres al Sfaturilor Populare din Rusia. Misiunea mea ?i a colegilor mei (Ion Codreanu, Sinicliu ?i Andrei Scobioal?) era ca noi s? g?sim o solu?ie pentru problema preg?tirii profesorilor ?i nv???torilor, pentru ca, din toamn?, nv???tura pentru copiii moldovenilor s? se poat? face n limba matern? romneasc?. Totodat?, se cerea ca noi s? ob?inem dreptul de a folosi manuale ?colare ?i elemente didactice din Romnia, c?ci noi, romnii din Basarabia, cu propriile noastre puteri, n-am fi fost n stare s? facem [acest] lucru ntr-un timp scurt, pn? la deschiderea ?colilor din toamna anului 1917.

Din proasta n?elegere a lucrurilor de care a dat dovad? guvernul Kerenski, noi r?mneam cu gndul c? zadarnic ne pierdem vremea cu Petrogradul. Tinerii romni basarabeni pe care i-am g?sit la Petrograd - Ion Incule? ?i Pantelimon Erhan - mai persistau n credin?a c? vom putea solu?iona problema romnilor basarabeni n cazul statului socialist al Rusiei, care urma s? aranjeze via?a attor na?ionalit??i minoritare, m?rgina?e, acaparate de imperialismul ?arist. Noi, delega?ii basarabeni, le-am ng?duit s? r?mie n credin?a lor numai pn? la momentul cnd guvernul Kerenski ne-a spus-o pe fa?? c? n-are timpul s? se ocupe cu chestiuni m?runte" ca aceea a moldovenilor din Basarabia ?i din Transnistria. Eu ridicasem problema aceasta la una din ?edin?ele sec?iei minorit??ilor din Congres, dar f?r? alt rezultat dect acela c? tov: Leon Tro?ki m-a sf?tuit s? iau contact cu viitorul conduc?tor al Rusiei - Vladimir Ilici Lenin. Eu nu aveam nimic de pierdut din acest contact, ci poate de c?tigat ?i, ntr-o sear?, am fost condus de L. Tro?ki la V. Lenin. Acesta nu se ar?ta la ?edin?ele Congresului ?i tr?ia ascuns, fiind vnat de agentura lui Kerenski. Cnd i-am expus lui V. Lenin problema moldovenilor, el, ca om de judecat? logic? ?i dreapt? a spus limpede c? revolu?ia socialist? nu-i f?cut? spre a ntrona un alt imperialism n locul celui ?arist, c? noi trebuie s? facem cum ne dicteaz? con?tiin?a na?ional? ?i interesul politic, dar s? lucr?m prin Sfatul ??rii, unde s? fie prezent poporul narmat, ??r?nimea, muncitorimea ?i straturile jude?ene ?i or??ene?ti, chemate s? organizeze administra?ia gospod?reasc? a provinciei noastre.

Cuvntul lui V. Lenin era a?a de clar, nct ?i I. Incule? ?i P. Erhan au v?zut c? nu au altceva de f?cut, dect s? revie n provincia natal? ?i s? lucreze cu toat? lumea la organizarea poporului ?i ??rii. Congresele: cel militar, cel ??r?nesc, cel al cooperativelor ?i sindicatelor, cel al ora?elor ?i jude?elor, cel al clerului ?i cele ale minorit??ilor - s-au ?inut lan? ?i toate ?i-au prezentat delega?i n Sfatul ??rii, care a lucrat din luna octombrie 1917, avnd ca pre?edinte pe I. Incule?, ca vicepre?edinte pe subsemnatul, ca secretar pe I. Buzdugan, iar ca prim guvern al Basarabiei autonome ?i apoi independente (din luna noiembrie 1917) o echip? de sf?tuli?ti" n frunte cu Pantelimon Erhan, iar apoi cu d-rul Daniel Ciugureanu. Acesta mpreun? cu pre?edintele Sfatului ??rii, I. Incule?, au fost delega?i s? trateze cu guvernul Romniei un ajutor cultural ?i militar, iar apoi ?i Unirea cu Romnia. Unirea s-a votat de Sfatul ??rii la 27 martie 1918, formulndu-se ?i condi?iunea ca acest a?ez?mnt reprezentativ al Basarabiei s? func?ioneze pentru preg?tirea ?i nf?ptuirea reformei agrare ?i altor legi administrative. Personal am prezidat comisia agrar? ?i legea na?ionaliz?rii p?mntului ?i mpropriet?rirea ??ranilor a fost votat? n luna noiembrie 1918.

Sfatul ??rii a votat Unirea Basarabiei cu Romnia liber, pronun?ndu-se mpotriva Unirii numai trei voturi ?i ab?inndu-se de la vot 36 deputa?i. Majoritatea zdrobitoare, 86 voturi, a fost pentru Unire ?i primele alegeri cu vot universal, care au fost un adev?rat plebiscit, au dat deputa?i ?i senatori, care mpreun? cu ale?ii Romniei, Bucovinei ?i Transilvaniei au ratificat actul Unirii.

Personal nu am a-mi repro?a nimic din nedrept??ile, care s-au produs ?i se produc n via?a statelor. Am fost ?i r?mn credincios formulei date de V. Lenin, care ne-a recomandat s? lucr?m cum ne dicteaz? con?tiin?a na?ional? ?i interesul politic al poporului". n Parlamentul Romniei mereu am fost apostrofat c? sunt un bol?evic, n campanii electorale am fost ?i sechestrat ?i maltratat, dar eu r?mn la convingerea, c? poporul romn are dreptul s?-?i tr?iasc? via?a liber ?i ca na?iune a dat ?i poate s? deie culturii ?i civiliza?iei mondiale un gr?unte pre?ios de munc? ?i crea?iune, dar pentru aceasta trebuie s? fie liber ?i cu for?ele unite"[1].
Pan Halipa
9.VII.1965

Bibliografie selectiv?

- Anatolie Moraru, Pantelimon Halippa Testament pentru urma?i". Editura Hiperion. Chi?in?u 1991.
- Ion Negrei, Dinu Postarencu. O pagin? din istoria Basarabiei, Sfatul ??rii (1917-1918)".
- Onisifor Ghibu. De la Basarabia ruseasc? la Basarabia romneasc?". Editor ngrijit? de dr Marian Radu, Editura Semne . Bucure?ti, 1997.
- I.Colesnic. Basarabia necunoscut?. Chi?in?u, 1993.
- I.Colesnic. Chi?in?u. Enciclopedie Chi?in?u. 1997.
- Karl Marx. nsemn?ri despre romni (manuscrise inedite). Acad. Andrei O?etea ?i - S. Schwaun. Editura Academiei Republicii populare Romne. Bucure?ti, 1964.
- Colesnic. Apostolul Unirii. Pantelimon Halippa. Ulysse. Chi?in?u, 2006.
- Dr. Emilian M. Dobrescu. Ilu?tri Franc-masoni". Editura Nemira. Bucure?ti, 1999.

--------------------------------
[1] Arhivele Na?ionale Istorice Centrale, fond C.C la P.C.R., Sec?ia Propagand? ?i Agita?ie, dosar nr. 33/1965, p. 17-21.

 
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 28 Octombrie 2018 12:49

Citeşte mai mult...Mare?al" - un proiect care a revolu?ionat cel de-al Doilea Razboi Mondial[4]

nc? de la nceputul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial trupele romne s-au confruntat cu o lips? cronic? a mijloacelor de lupt? antitanc. Dac? n etapele ini?iale ale conflictului s-a putut conta pe ajutorul german n acest sens, pierderile suferite la Stalingrad a obligat comandamentul romn s? vin? cu solu?i ?i idei proprii n vederea dezvolt?rii unui vn?tor de tancuri performant, care s? fie produs n mas? de industria autohton?. Sarcina a c?zut pe umerii unei echipe de cercetare alc?tuit? din maiorul Nicolae Anghel, c?pitanul Gheorghe Sambotin ?i inginerul Constantin Ghiulai. Ei au trebuit s? se bazeze pe materialul de r?zboi capturat de la sovietici, lund ?asiul unui T-60 ?i ad?ugndu-i un tun de 122 mm Putilov-Obuhov ?i o mitralier? coaxial? ZB-53 de 7.92 mm. Protec?ia blindatului era asigurat? de pl?ci nclinate, de 20-30 mm grosime, ce i oferea un profil neobi?nuit de jos, de form? unei carapace, lucru nentlnit la alte proiecte ale vremii.

Modific?ri aduse proiectului ini?ial[5].

Prototipul cu indicativul M-00, ce devenise cunoscut ?i sub numele de "Mare?al", era preg?tit n vara lui 1943 pentru primele sale teste la poligonul de la Suditi. Numai c? motorul nu s-a dovedit suficient de puternic, iar suportul care stabiliza tunul a cedat. Prototipurile ulterioare au rezolvat cea mai mare parte a acestor dificult??i, schimbndu-se motorul ?i mbun?t??indu-se suportul respectiv. ns?, cea mai important? modificare a reprezentat-o nlocuirea tunului sovietic cu unul de produc?ie romneasc?, celebrul Re?i?a de 75 de mm. Proiectilele trase de un tun Re?i?a dep??eau 1.000 de metri pe secund? ?i puteau lovi ?inte de la o distan?? de peste un kilometru. Nici m?car tancurile grele sovietice, precum Iosif Stalin sau Kliment Voroshilov, nu erau n siguran??, un proiectil tras de la 550 de metri putnd penetra pn? la 100 de mm de armur?, la un unghi de 30 de grade.

Propunerea colonelului Paul Draghiescu de a schimb? tunul s-a dovedit inspirat?. n timpul testelor, prototipul a impresionat prin puterea de foc conferit? de tunul Re?i?a, remarcndu-se totodat? mobilitatea ?i u?urin?? manevr?rii noului blindat. nainte de toate, probabil cel mai important lucru era c? uzinele romne?ti puteau sus?ine un program de produc?ie n serie al Mare?alului. Ineditul vn?tor de tancuri a trezit interesul german, punndu-se la dispozi?ie industriei romne?ti expertiz? tehnic? ?i materialele necesare pentru a sprijini produc?ia n mas?. Germanii ?i-au nceput ?i ei propriul program pornind de la proiectul romnesc, din care s-a n?scut mult mai celebrul vn?tor de tancuri Hetzer. n martie 1944 deja primele blindate sunt trimise n lupta. ns?, lucrurile nu au decurs la fel de bine n ?ar?, inginerii romni nc? dezb?tnd dac? ar trebui s? mearg? nainte sau s? integreze unui nou prototip o parte din modific?rile substan?iale efectuate de germani. n cele din urm?, proiectul este preluat de Grigore Axinte, iar ntreg programul este revizuit. El s-a declarat nemul?umit de prototipul Mare?alului, pe care l-a g?sit complet nesatisf?c?tor. Sub coordonarea lui este creat un alt prototip, care a mbun?t??it multe aspecte ale versiunilor anterioare. n timpul unor teste a concurat mpotriva unui StuG III, blindatul de linie al germanilor ?i l-a surclasat.

Sfr?itul programului Mare?al"

Pe 10 mai 1944, comandamentul romn a cerut producerea a 1.000 de vn?tori de tancuri Mare?al" care urmau s? alc?tuiasc? 32 de batalioane antitanc. Pe lng? regimentul 2 Care de Lupta s-a creat ?i un batalion de antrenament, batalionul M.Se credea c? primele blindate vor rula de pe linia de produc?ie n iunie ?i c? pn? n septembrie 1944 se va putea ajunge la o produc?ie de 100 de vn?tori pe luna. Numai c? bombardamentele aliate au avariat uzinele romne?ti n a?a m?sur? nct termenele de livrare au fost amnate pentru cteva luni. Se credea c? prima serie de 10 vn?tori putea fi terminat? cel mai devreme n noiembrie, ns? estimarea afost inexact?. Evenimentele de dup? 23 august 1944 au adus cu sine contramandarea programului de produc?ie ?i confiscarea prototipurilor, a vehiculelor aflate n diverse etape ale construc?iei ?i a planurilor de c?tre sovietici, care au invocat condi?iile armisti?iului.

F?r? ndoial?, v?n?torul de tancuri Mare?al" a fost unul dintre cele mai ambi?ioase proiecte inginere?ti romne?ti din timpul r?zboiului. O realizare tehnic? de excep?ie pentru care st? testament urma?ul sau spiritual german. n ultimii ani de r?zboi Hetzer-ul s-a dovedit un adversar redutabil ?i o contrapondere superb? n fa?? superiorit??ii numerice a tancurilor aliate. Profilul excep?ional de jos, introdus de Mare?al", a transfomat Hetzer-ul ntr-un temut vn?tor de tancuri, greu de depistat, u?or manevrabil ?i care putea distruge orice tanc aliat din cteva lovituri[5].

Grafica - I.M.

---------------------------------------------
[4] Lauren?iu Dologa http://www.ziare.com/cultura/documentar/maresalul-un-proiect-care-a-revolutionat-cel-de-al-doilea-razboi-mondial-1307525
[5] Ibidem.
[6] Ibidem.

 
Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu   
Duminică, 28 Octombrie 2018 12:27

Citeşte mai mult...?i-mi zise Domnul: Eu snt Frumuse?e;/ n Mine-i cald s?la? de prim?veri;/ La Mine zorile snt f?r-de-seri,/ ?i Duhul nflore?te'n mii de fe?e". (Maica Teodosia-Zorica La?cu, Frumuse?e")

Filosoful cre?tin ortodox dacoromn este un Om educat, bine format, asumat unui ocean de cuno?tiin?e de seam?, cu un everest de deprinderi aristocrate, cu o culme a bunului sim?, cu un spirit care atinge Cultura celest? h?r?zit? doar Spiretelor nalte. Pentru a deveni un Corifeu al Culturii, respectiv un Apostol al gndirii, Filosoful propriu-zis trebuie s?-?i a?eze temeinicia pe temelia dasc?lului, a ndrum?torului, a formatorului de caractere elevate prin excelen??. Tr?gndu-?i seva din Izvorul divin, din cel str?bun nemuritor ?i din mentorul ales, Gnditorul se formeaz? prin harul divin pentru ca la rndul s?u s? fie h?r?zit a odr?sli pentru ceilal?i discipoli care la rndul lor trebuie s? urmeze calea Mentorului.

Filosoful cre?tin ortodox dacoromn trebuie s? fie animat de toate lucrurile sublime, extraordinare, inegalabile, dar n mod expres de cultul Frumosului. Pentru aceasta trebuie s?-?i croiasc? via?a pe un model ales, pe un arhetip paideic - educa?ia spiritului de noble?e, de cinste sufleteasc? ?i m?rinimie pe care s?-l sus?in? cu toat? fiin?a, puterea ?i autoritatea culturii sale, n comuniune cu dragostea ntru Dumnezeu ?i ntru Neamul s?u. Numai a?a, spiritualitatea Filosofului romn cre?tin ortodox devine etalon, surs? ?i putere pentru formarea celor care prin onoare ?i demnitate sunt datori s? slujeasc? Dumnezeului ?i Neamului, adic? Frumosului revelat n tot ce str?luce?te deplin ca o armonie a splendorii extazice ca o Simfonie a Luminii, ca o Lumin? liberatoare.

O lumin? cald?, o lumin? liberatoare nchide pleoapele ?i deschide por?ile sufletului./ Fream?t r?sun? din adnc ?i-mi inund? f?ptura./ Beau frumuse?ea unei clipe ct o via??." (Ernest Bernea, Lumini n Necunoscut, Ed. Timpul, Ia?i-2000, p. 17).

Graiul viu al Filosofului nostru se prelinge din adcurile ancestrale convertite Frumosului care se adun? n inima sa nc?p?toare de Neam ?i de Cer, pentru a se ntrupa n scrisul haric nemuritor, slujitor al Iubirii. Caracteristica sufletului s?u frumos d? dimensiune prop?v?duirii Adev?rului ceresc n inimile arz?toare de Con?tiin??, de Ideal, de Libertate, de Nemurire. Filosoful cre?tin ortodox dacoromn se implic? spre o p?rt??ie de comuniune nu numai cu discipolii s?i ci ?i cu comunitatea con?tient? ?i treaz? spre bine a Neamului. ntru aceast? autoritate a con?tiin?ei, a misiunii, a voca?iei ?i a jertfei sale plenare Filosoful devine la rndul s?u o mp?rt??ire a spiritului din care se cuminec? to?i cei rvnitori ?i desemna?i a ntrupa elementul de continuitate spre ve?nicie al Neamului drept m?ritor cre?tin: de la ??ranul imperial ?i ve?nic verde pn? la Conduc?torul cel n?elept ?i pn? la Vl?dica cel adev?rat jertfitor ntru Hristos. Vl?dica s? cuprind? ntreaga Biseric? a lui Hristos n sufletul s?u, iar Conduc?torul s? mbr??i?eze ntregul p?mnt str?mo?esc n inima sa. S? fie buni Conduc?tori!

Bunul conduc?tor. Unde-i bunul conduc?tor? Acela care iube?te cu toat? fiin?a sa, care mngie, care nal??? E att de rar printre oameni! Popoarele caut? mereu profe?i ?i cap?t? n schimb cezari". (Ernest Bernea, Preludii: ndemn la Simplitate, Cel ce urc? Muntele, Treptele Bucuriei. Ed. Predania, p. 35).
Filosoful cre?tin ortodox dacoromn, devenind purt?tor al harului hristic, adic? al Luminii Cuvntului devine ecoul st?rii sale de duh, de n?l?are serafic? a inimii n care se rentrupeaz?, iar prin r?sadul gndirii primenit n p?mntul a?tept?rii ucenice?ti, se rena?te la rndul s?u n spiritul ortodox ren?scnd de asemenea ?i pe al?ii. n tr?irea ortodox? romnesc? privind rostirea dulce ?i gndirea profund?, sublim? Filosoful cre?tin ortodox dacoromn se reveleaz? pe sine, revelnd la rndul s?u frumuse?ea limbii romne n care str?luce?te flac?ra liturgic? a limbajului sublim, descoperind astfel originalitatea n?elepciunii romne?ti ce se r?sfrnge asupra viziunii de destin spiritual al omenirii n general ?i al lumii ortodoxe n special. Filosoful cre?tin ortodox dacoromn trebuie s? se asume integral ?ie?i ca misiune ?i voca?ie, ca frumuse?e ?i adev?r devenind astfel propriul s?u naintemerg?tor.

Omul adev?rat este nainte merg?torul, este n?eleptul care, teoretic ?i practic, manifest? umanitatea sa ca o nflorire a primelor principii, ca un act spre des?vr?ire". (Ernest Bernea, Trilogie Filosofic?, Ed. Dacia Cluj-Napoca, 2002, p. 54).

n cuvntul filosofului cre?tin ortodox dacoromn gr?irea indiferent de mierea ?i savoarea ei, nu r?mne la stadiul semnelor conven?ionale, ci urc? sus de tot devenind n mod expres sinteza expresiv? a existen?ei noastre arhimilenare. Toat? clarviziunea Filosofului nostru surprinde prezentul n nc?rc?tura sa de realit??i abstracte ori reale, voite, nevoite, ntmplate prin sau nu hazard, programate ocult, completndu-l ntr-o stare de gra?ie a viitorului spre un t?rm transcendent. Conceptualitatea gndirii filosofului cre?tin ortodox dacoromn se asum? m?surii spiritualit??ii sale pure, nu ca cea a ra?iunii pure kantiene care nu implic? religiosul ca paradigm? a cunoa?terii, ci ca sens nalt al transmiterii serafice a Revela?iei divine ce santific? Libertatea ca putere generatoare a Elitei spiritual-cre?tin-ortodoxe, cea purt?toare a stindardelor Jertfei ?i al Omeniei.

F?r? libertate nu va fi elit? ?i f?r? elit? nu va fi spiritualitate, nu va fi nici eleva?ie, nici progres; elita spiritului ?i spiritualitatea elitei. Va trebui s? trecem din nou de la omul standard la omul model, la omul ales, form? superioar? a tot ce apare sub acest nume. Atunci vom avea civiliza?ie ?i cultur?, atunci vom avea omenie". (Ernest Bernea, Criza Lumii Moderne. Ed. Predania, p. 53).

Ernest Bernea ?i adun? n plin?tatea universului gndirii sale, nfiriparea dorului d?ruirii din care se reflect? cea mai subtil? expresivitate a tr?irii sale ortodoxe. Slova scris? a cugetului s?u ?i trage seva din vedenii de tain?, din str?lumin?ri de demult, din scnteierile unui Arhanghel Mihail, Voievod ceresc al Drept??ii, ce se r?sfrng ca o cople?ire asupra sufletului s?u arznd de Logos. nchinarea sa pentru Frumos se r?sfir? ca o P?dure de Argint peste Codrul milenar al crea?iei, ce a crescut din jertfa sacr? a martirilor ?i lacrimile t?m?duitoare ale Mamelor care, au leg?nat legendele profundului cult traco-geto-dacic-romn. Duhul s?u irumpe ca ap? miraculoas?, ve?nic curg?toare s? potoleasc? setea.

Filosoful cre?tin ortodox dacoromn Ernest Bernea este o cump?n? de suferin?? ?i har, o jertf? de nencetat? iubire n care se cuminec? Dumnezeu ?i Neamul dacic. Peste puterea rug?ciunii mistuitoare din inima sa atotcuprinz?toare s-a a?ezat ca o temelie pururea blnde?ea terapeutic? ce s-a r?sfrnt n d?ruire-man? cereasc?. Cu trud?, cu pricepere, cu d?ruire, cu zel, cu nfl?c?rare s-a zidit pe stnca cugetului s?u pe care s? creasc? ?i s? se nal?e seme?i Brazii purt?tori de Destin.

Din prea-plinul inimii lui ?i-a d?ruit sufletul Creatorului ?i Neamului s?u ndr?git. n tot ceea ce a fiin?at ca persoan?: n gest, n gnd, n cuvnt, n fapt?, n c?utare, n n?elegere, n cunoa?tere, n d?ruire, n jertf?, n iertare, n iubire, n n?l?are, n tain?, Marele Filosof dacoromn a surprins cu sensibilitate, cu profunzime, cu clarviziune, armonia, splendoarea, sublimul, divina suferin??, iubirea din Crea?ia lui Dumnezeu rev?rsat? peste crea?ia sa att de aleas?, aristocrat?, nem?surat?, inefabil?, m?rturisind permanent suprancerc?rile biblicoevanghelice ale Mntuitorului Iisus Hristos, care avertizau marile prigoane-persecu?ii ce vor nso?i Cre?tinismul Ortodoxiei pe tot parcursul misiunii, voca?iei, jertfei ?i iubirii Bisericii Sale.

Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci ?i ucizi cu pietre pe cei trimi?i la tine, de cte ori am voit s? adun pe fiii t?i, cum adun? pas?rea puii s?i sub aripi, dar n-a?i voit... // Iar El, fiind n chin de moarte, mai st?ruitor Se ruga. ?i sudoarea Lui s-a f?cut ca pic?turi de snge care picurau pe p?mnt.... // Dar ei strigau, zicnd: R?stigne?te-L! R?stigne?te-L!...//... iar pe Iisus, biciuindu-L, L-a dat ca s? fie r?stignit...// ?i L-au mbr?cat n purpur? ?i, mpletindu-I o cunun? de spini, I-au pus-o pe cap...// ?i-L b?teau peste cap cu o trestie ?i-L scuipau ?i, c?znd n genunchi I se nchinau...// ?i I-au dat s? bea vin amestecat cu smirn?, dar El n-a luat. ?i L-au r?stignit ?i au mp?r?it ntre ei hainele Lui, aruncnd sor?i pentru ele, care ce s? ia". (Luca 13,34; 22,44; 23,21 Marcu 15, 15,17, 19, 23-24).

Prigoana ?i persecu?ia asupra lui Hristos s-a repercutat asupra tuturor Apostolilor S?i, perpetundu-se aprig asupra Ucenicilor acestora pn? n zilele noastre, tr?ite la aceea?i intensitate suprafireasc?, dar mult mai ndelungat, zeci de ani, cu o furie ?i o tortur? mult mai diabolic?, de toat? Elita spiritual? a Ortodoxiei dacoromne, Cruce-mesaj misionar, ca o viziune mistic? mplinit? expresiv, hristic, suprauman, testamentar ca odinioar? Marele Pavel, cel prigonit, cel persecutat, cel nchis: C?ci din mult? sup?rare ?i cu inima strns? de durere v-am scris cu multe lacrimi...// N-am nedrept??it pe nimeni, n-am v?t?mat pe nimeni, n-am n?elat pe nimeni./ Trupul nostru n-a avut nici o odihn?, nec?ji?i fiind n tot felul: din afar? lupte, din?untru temeri.// n osteneli mai mult, n nchisori mai mult,/ n b?t?i peste m?sur?, la moarte adeseori./ n osteneal? ?i n trud?, n privegheri adeseori, n foame ?i n sete, n posturi de multe ori, n frig ?i n lips? de haine...// De aceea m? bucur n sl?biciuni, n def?im?ri, n nevoi, n prigoniri, n strmtor?ri pentru Hristos, c?ci, cnd snt slab, atunci snt tare". (Sf. Ap. Pavel, II Corinteni 2,4; 7, 2, 5; 11,23, 27; 12,10).

Corola semantico-spiritual? a limbii noastre alese arat? frumuse?ea sufletului unui Neam, profunzimea spiritului Elitei sale mp?rt??it? cu voca?ie sacr? ?i jertf? serafic?. Proniatorul ceresc dup? ce a s?l??luit n Crea?ia Sa Frumosul, ca sceptru regal al Omului religios, privind crea?ia sa haric? asemeni unei Corole a Luminii, i mpr??tie mireasma divin? spre cele mai alese caractere ?i cele mai rare destine.

n Cetatea Foc?ani a t?rmului Vrancei, a?ezat? pe miraculosul Milcov, n a 28 zi a nsoritului Martie, printre mugurii gr?bi?i spre via??, surde ?i pruncul Ernest Bernea. A urmat ?i absolvit cu brio la Br?ila, Liceul Nicolae B?lcescu", apoi cu str?lucire facultatea de Litere (romn?-francez?) ?i cu magna cum laudae pe cea de Filosofie. ntlnirea cu marele Gnditor Nae Ionescu i-a marcat profund prim?vara tinere?ii. A aprofundat studiile postuniversitare: Doctorat n Sociologie-Istoria religiilor la Paris; Doctorat n Filosofie cu Heidegger la Freiburg. Devine conferen?iar al lui Simion Mehedin?i pe Catedra de antropogeografie, director n Ministerul Informa?iilor ?i director-diplomat n Ministerul de Externe. ntre 1965-1972 a condus ?i coordonat Institutul de Etnografie ?i Folclor-Bucure?ti.

Ernest Bernea a supravie?uit Calvarului regalo-comunist n urma persecu?iilor declan?ate ntre 1939-1962, cu mici recrea?ii ?i pe cele din 1984. Pe tot parcursul vie?ii sale plin? de lumini ?i nser?ri, de azururi ?i furtuni, de fulgere ?i tr?znete, de sui?uri ?i torturi, de persecu?ii ?i prigoane a men?inut o demnitate rar ntlnit? ?i un spirit dintre cele mai elevate. Opera sa viznd domeniile Sociologiei ?i Filosofiei s-a acoperit de slav? ?i cinste: Trilogie Sociologic?; Spa?iu, timp ?i cauzalitate la poporul romn; Christ ?i Condi?ia Uman?. Timpul la ??ranul romn; Trilogie Pedagogic?; Trilogie Filosofic?; Preludii (sinteza altei triologii filosofice): ndemn la Simplitate, Cel ce urc? Muntele, Treptele Bucuriei; Mic tratat de n?elepciune ?i virtute, Dialectica spiritului modern; Criza Lumii Moderne, Lumini n Necunoscut; diverse studii ?i articole de mare referin??.

n cadrul cercet?rii ?i elabor?rii studiului de Sociologie, Ernest Bernea define?te Fenomenul Romnesc ca o for?? generatoare a comuniunii sale spirituale, privind unit??ile de via??, determinismul geografic, etnografia, datinile, obiceiurile, tradi?ia. Dacoromnii se identific? cu arealul s?u, purtndu-l n snul spiritului ?i mprumutndu-i la rndu-i din caracteristicile sale magnifice, pilduitoare.

?ara Oltului-mbr??i?eaz? la sud ?irul Mun?ilor F?g?ra?, la nord Valea Oltului, cotitura Oltului cu Turnu Ro?u spre apus, Mun?ii Per?ani ?i M?gura Codlei la r?s?rit. Etnic prezint? o unitate perfect?: costumul, ceramica, uneltele, mitologia, obiceiurile, limba, au caractere locale pe care le sim?i cum ai ajuns acolo ?i dispar cum ai ajuns n regiunea Sibiului, a Trnavelor, sau n ?ara Brsei."(Ernest Bernea, Trilogie Sociologic?. Ed. Dacia Cluj-Napoca, 2004, p. 310)

Marea ntrebare a Filosofului nostru r?mne evident Omul. Fiin?a ?i Persoana sa. Omul este crea?ie cereasc?, preludiu ?i finalitate a crea?iei sale religios-spirituale. Omul este natur?, spirit ?i religiozitate n m?sura n care le este M?sur?. Omul este cunoa?tere ?i l?murire, n?elegere ?i n?elepciune, idee, rug? ?i spirit. O ntindere stranie ?i o n?l?ime tainic?. O culme de risc ?i un meridian de r?bdare. O ap? curg?toare, limpede, cuget?toare ?i o str?fulgerare de geniu. O nfiere de Dor ?i o risip? a d?ruirii. O pl?smuire de cer ?i o ??rn? sfnt?. O medita?ie a spiritului ?i o ntrep?trundere metafizic?. O cunun? a suferin?ei ?i o aur? mistic?. Un liman de jertf? ?i o nesfr?it? iubire. Un sfr?it ?i o finalitate. O r?scruce a sor?ii ?i o Cruce a destinului. O Golgot? ?i o nviere. O n?l?are ?i o nemurire.

Omul este spirit ntrupat. El are o sfer? de existen?? aparte care nu este nici cea natural?, oricte date ?i caractere am avea de aici, ?i nici cea supranatural?, orict de mare ar fi setea noastr? de perfec?iune. Omul constitue o sfer? de existen?? aparte. Ordinea material? ?i spiritual? coexist? n umanitatea sa... Starea, calitatea de a fi om, nu este dat? definitiv, necondi?ionat. Ea se cucere?te prin sfor?are proprie continu?, prin crea?ie". (Ernest Bernea, Trilogie Filosofic?. Ed. Dacia Cluj-Napoca, 2002, p. 50, 52).

Omul: B?rbat ?i Femeie devin corol? a Familiei ?i r?d?cin? a Neamului. A?adar, Na?iunea devine o comuniune de Familii care-i confer? prin religiozitate nemurirea. Na?iunea nu se asum? doar ca Durere ?i ndemn ci ?i ca D?ruire ?i Iubire. Na?iunea nu este doar existen?ial? ca o prezen?? ?i o trecere, ci mai cu seam? existent-esen?ial? ca spirit ?i har n trecut, n prezent, n viitor. Temelia ?i Stlpul Na?iunii sunt ntrupate prin snge ?i jertf?, cuvnt ?i lumin?, crez ?i m?rturisire, suferin?? ?i ideal mistic, atitudine filocalic? ?i adev?r sofianic, via?? ?i cruce, prin care fiin?eaz? dacismul ?i romnismul n plenitudinea lor umano-serafic?.

Na?iunea este o familie: prin snge, prin limb?, prin credin??, prin cei vii ?i prin cei adormi?i. Ne nrudim, ca o singur? familie, prin dep?rt?ri de secole ?i suntem mndri c? purt?m acela?i nume de Romn". (Duiliu T. Sfin?escu, R?spuns la ntreb?ri ale tinerilor care doresc tot Adev?rul ... Ed. Crater-1996, p. 96).

Omul n esen??, cel religios hristic, adic? cre?tin ortodox dacoromn este micro ?i macrounivers, firesc-muritor ?i suprafiresc-nemuritor, dor ?i dar, existen?? ?i n?zuin?? imanent ?i transcendent, concret ?i concept, cuprins ?i necuprins, plngere ?i bucurie, rug? de foc ?i rug aprins, frngere ?i r?sfrngere, formare ?i transformare, mplinire ?i definire, uman ?i divin, atitudine ?i amplitudine, har ?i libertate, esen?? liric? ?i act dramatic, cntare ?i ncntare, con?tiin?? ?i iluminare, revolu?ie ?i revela?ie, grandoare cosmic? ?i armonie celest?, nnoire ?i splendoare, mirific ?i sublim, cople?ire ?i ndumnezeire, frumuse?e ?i adev?r.

Despre frumuse?e ?i adev?r; e un semn al umanit??ii noastre, e un ndemn la a fi mai buni, mai genero?i. Adev?rul cre?te sufletul poe?ilor, pe acela al copiilor ?i profe?ilor; vine de acolo din inima lucrurilor ?i se a?eaz? n sufletul celor namora?i de un ideal, a celor ce cred c? pot t?lm?ci enigma frumuse?ii". (Ernest Bernea, Studii de Pedagogie. Ed. Predania, Bucure?ti, p. 250). Aripile sale spiritual-metafizice, haric-religioase, hristico-mistice sunt: Suferin?a ca sens suprafiresc ?i Dragostea ca mplinire divin?. Suferin?a l urc? pe Filosoful cre?tin autentic pe culmea azurului crea?iei continue, iar Iubirea l transfigureaz? ntru frumosul de Icoan? arhetipal?.

Omul este o existen?? care ?i poart? frumuse?ile cu lupt?. De aceea via?a sa este att de frumoas? ?i att de dramatic?". (Ernest Bernea, ndemn la simplitate. Ed. Vremea, Bucure?ti-2006, p. 110).

Omul nu este un prisos al vremurilor, ci un prinos al veacurilor. Ag??at de Lumin? devine edificator ntru Cuvntul, care-i unific? cutez?toarea sa crea?ie. Urc? dealul cunoa?terii pentru a atinge idealul culturii. ntre simplitate ?i complexitate, cu ruga sa ?i noianul de nelini?ti metafizice ale Neamului, cu toiagul harului la drum, cu distinc?ia demnit??ii ca heraldic? suveran?, Omul cre?tin ortodox dacoromn suie Calea firmamentului spre dinastia rafinamentului sacru, ca o chemare a adncirii gndirii sublime, ca o n?l?ime a misticii suave serafice, ca o ad?ugire la liturghia Frumosului: o via?? de deplin? d?ruire pentru Neam, dar nchinat? permanent lui Dumnezeu, o rostire ?i o rostuire a evlaviei ortodoxe ntru na?ionalismul cre?tin ortodox.

n ?ara noastr?, Biserica a fost unul dintre centrele spirituale ale acestui neam ?i n-a f?cut deosebire ntre na?ionalism ?i evlavie". (P?rintele Sofian, Ed. Bizantin?, Bucure?ti-2012, p. 628).
Ernest Bernea a creat prin opera sa, gra?ie harului prisositor, o nalt? ?coal? a vie?ii, a jertfei, a dragostei, a demnit??ii cugetului, a ortodoxiei, chiar dac? aproape nimeni ast?zi nu se ncumet? s?-i rosteasc? numele, s?-i recunoasc? meritele sale ctitore?ti, ziditoare, nici n ?coala filosofic?, nici n cea teologic?. De restul nici pomeneal?. Nerecuno?tiin?a este p?cat strig?tor la cer. Nu se poate iarta! Prigoana atee mpotriva cinstirii nainta?ilor cre?tini ortodoc?i, tolerat? de ierarhii-baroni ai B.O.R., venera?i prin pilda Mntuitorului este p?cat mpotriva lui Dumnezeu-Iisus Hristos. Pururea nu se iart?!

Dimitrie Basarabov-sfnt; Dimitrie Cantemir-Domnitor, prin? al culturii; Dumitru St?niloae-teolog filocalic, preot; Dumitru B?la?a-teolog, preot, istoric, m?rturisitor; Dimitrie Bejan-teolog, preot, istoric, m?rturisitor; Dumitru F?rca?-artist emerit; Dumitru Abrudan-teolog, preot, c?rturar; Dimitrie Balaur-preot m?rturisitor; Dumitru Dosoftei Florea-arhimandrit m?rturisitor; Dumitru ?erban-preot m?rturisitor; Dumitru M. ?erban-preot, m?rturisitor; Dumitru Iliescu-Palanca-preot, m?rturisitor; Dimitrie Mihai Sturza-prin?, scriitor; Dumitru Banea-m?rturisitor, scriitor; Dumitru Radu Popescu-teolog, preot, c?rturar; Dumitru Fecioru-teolog, preot, c?rturar; Dumitru C?lug?ru-teolog, preot, c?rturar; Dumitru Coconu-preot m?rturisitor; Demetrescu Radu Gyr-cel mai mare Poet al Crucii, m?rturisitor-teolog; Dumitru Dulgheru-preot, m?rturisitor; Dumitru Grigorescu-preot militar, ctitor, erou; Dumitru Jijeescu-preot m?rturisitor; Dumitru Marinescu-preot m?rturisitor; Dumitru Nica-preot m?rturisitor; Dumitru Smarandache-preot m?rturisitor; Dumitru Stancu-preot m?rturisitor; Dumitru Ionescu-Bucure?ti, mare bibliofil; Dimitrie Grama-scriitor; Dumitru-Titi Tudos?-m?rturisitor.

Cuv. Dimitrie cel Nou; Sf. Mc. Nestor

 
Redactia ART-EMIS   
Joi, 25 Octombrie 2018 13:17

Citeşte mai mult...

23 octombrie2018

Am ajuns la Volgograd, la Cimitirul Militarilor Romni de la Rosso?ka, inaugurat la 25 octombrie 2015 n premier? n Rusia, unde al?i 633 de osta?i romni c?zu?i n b?t?lia de la Cotul Donului-Stalingrad a?teapt? s? fie renhuma?i pe 25 octombrie 2018, al?turi de camarazii lor, dup? tradi?ie. Ast?zi le-am facut ?i lor o slujb? de pomenire... dup? 76 de ani.
S?-i odihneasc? Dumnezeu!

25 octombrie 2018 - Ziua Armatei Romniei

633 militari romni c?zu?i n timpul luptelor de la Cotul Donului ?i Stalingrad vor fi nhuma?i n Cimitirul Militarilor Romni de la Rossoska" [1].
Vasile Soare, Ambasadorul Romniei n Federa?ia Rus?

S? nu-l uit?m pe romnul basarabean Vasile ?oimaru care, n 2012 a pus pentru prima data dup? ?apte decenii o cruce ?i un Tricolor improvizat (foto coperta c?r?ii Cotul Donului 1942, autor Vasile ?oimaru) pe locul unde, deasupra mormintelor militarilor romni erau doar buruieni. De atunci ?i pn? ast?zi (2018) a f?cut cinci drumuri pn? la Rosso?ka, Cotul Donului ?i Volgograd (Stalingrad), Gromki, Golovski, actualele Perelazovski, Jirkovski, Bol?aia Osinovka, Verhne Cerenskii,Ivanu?enskii, Ievstratovskii, Perekopskaia ?i la M?n?stirea Kremenskaya, Raspopinskaya, Novo ?i Starogrigorievskaya, Sirotinskaya... pentru cinstirea ?i neutarea eroilor-martiri c?zu?i sub Tricolor (uita?i de guvernele Romniei vreme de peste ?apte decenii). Spre marea noastr? ru?ine, pentru a copia gestul germanilor, italienilor (care au adus r?m??i?ele martirilor lor acas? la ei) ?i al ungurilor, a fost nevoie s? fim sensibiliza?i ?i ajuta?i - ntr-un fel, chiar umili?i - de c?tre fo?tii inamici de pe Frontul de Est, ru?ii. Efortul Excelen?ei Sale Vasile Soare, Ambasadorul Romniei n Federa?ia Rus? este o obliga?ie ?i o datorie moral? mplinit?... Parafraznd : Mul?umim din toat? inima noastr? de romni domnului ambasador Vasile Soare. Sper?m sa nu fie rechemat acas?"[2].

Aranjament graphic - I.M.

--------------------------------------
[1] https://www.facebook.com/vasilesoare
[2] Ibidem, Florian Bichir

Citeşte mai mult...

 
15 mai 1946 - Memoriul depus la Tribunalul Poporului (2)
Mare?al Ion Antonescu   
Miercuri, 24 Octombrie 2018 19:07

Citeşte mai mult...Realitatea n privin?a masacrelor de la Odessa.

n bro?ura rus? care a ap?rut la Stokholm n Iulie 1944 s-a afirmat c? au fost omor?i 27.000. La Moscova mi s-a impus s? semnez n Iunie 1945 un protocol n care se afirma c? au fost omor?i 225.000 de ru?i. Tot la Moscova mi s-a impus n Ianuarie 1946 s? semnez un protocol n care se afirma c? au fost masacra?i 100.000. Dl. acuzator public a afirmat n ?edin?? c? au fost omor?i 20.000, ad?ugnd c? au fost ncolona?i pn? la 4 bar?ci de 25 m pe 16 aflate pe drumul Dalnicului. Dalnicul se afl? la 4-5 km de Odessa. 20.000 de solda?i ncolona?i milit?re?te se ntind pe ?osea pe 20 km. Patru bar?ci a c?ror dimensiune erau 25/16 reprezint? 1.200 mp. Socotind 2 sau chiar 3 oameni pe metru p?trat, ceeace este o imposibilitate, nu dep??ea cifra de 3.000 de oameni. Iat? Dle Pre?edinte ce am de subliniat pt. Dstr? ?i pentru onoratul Tribunal n aceast? privin??. Ca s? fac? dovada criminalit??ii mele Dsa a citit dintr-o stenogram? o conversa?ie pe care am avut-o cu Dl Alecsianu 2-3 luni mai trziu pentru evacuarea evreilor din Odessa. Conversa?ia a avut loc n Noembrie 1941 cnd Sevastopolul nu c?zuse ?i ntreaga flot? de r?zboiu ?i transport rus? erau acolo.

Informa?iile date de germani ?i de serviciile lor de spionaj ne avertizau c? Ru?ii preg?teau o debarcare la Odessa. Nu aveam acolo dect 20.000 de solda?i r?spndi?i pe o mare lungime de-a lungul coastei. n ora? se g?seau peste 100.000 de evrei comuni?ti. Nu puteam risca o debarcare cu comuni?tii n spate ?i n fa??. S-ar fi ntmplat un masacru general de pe urma c?ruia ar fi c?zut multe victime ?i n ora? ?i printre solda?ii no?tri. Aveam datoria s? evit aceast? eventualitate. Acesta este rostul conversa?iei cu Alecsianu, din care dl. acuzator public nu a citit dect pasajul n care, recunosc, era un lucru neserios ?i sinistru: s?-i arunci n mare, s? faci ce ?tii numai s? m? scapi de ei mai repede de acolo". Dar dl. acuzator public a omis s? citeasc? totul. n aceea?i conversa?ie spuneam: Dle Alecsianu, ce s-a ntmplat la Odessa s-a ntmplat, dar s? nu se mai ntmple. Te fac r?spunz?tor pe Dta. Du-i ntr-un loc sigur". Iat? dle Pre?edinte adev?rul. Dvoastr? ?ti?i c? Tribunalul revolu?ionar din Paris n timpul teroarei a condamnat pe un om de ?tiin?? pentru o fraz? n care schimbndu-se locul virgulei se schimbase ?i n?elesul frazei. Cnd s-a observat eroarea, desigur era prea trziu.

S-a pus la dosarul acuz?rii declara?iile f?cute la Consiliul de Mini?tri sau n alte ocazii, din care s-a omis, ar?tndu-se cu puncte puncte la unele, la nceputul frazei, la altele mijlocul, la altele sfr?itul ?i la unele ?i nceputul ?i mijlocul ?i sfr?itul. Este u?or de nchipuit la ce poate duce acest sistem. Citez ca dovad?: r?spunsul la memoriul garoflid, exemplul de mai sus ?i documentul prin care ncercndu-se s? se demonstreze c? eram total n serviciul nem?ilor se citeaz? c? am afirmat: ... dau pn? la maximum nem?ilor", ori nceputul frazei este: Dup? ce se satisface total nevoile noastre economice ?i ce r?mne dau pn? la maximum nem?ilor". Este cu totul altceva. La fel s-a procedat ?i cu declara?ia f?cut? la Cabinetul de instruc?ie de Colonelul Davidescu. S-a citit n ?edin?? mijlocul ?i sfr?itul dispozi?iei care se refer? la o conversa?ie avut? cu Dl. Ribbentrop, dar nu s-a reprodus n documentul nborderat n dosarul acuz?rii ?i nu s-a citit ?i nceputul depozi?iei.

Profit de ocazie s? pun ?i n aceast? privin?? lucrurile la punct. Dnii Hitler ?i Ribbentrop mi-au f?cut, la o ntrebare, imputarea c? la Bucure?ti mai ales ?i n ?ara romneasc? n general unele persoane se manifest? ca antigermani ?i detest? poporul german pe cnd soldatul german lupt? ?i moare pentru ap?rarea noastr?. R?spunsul meu a fost: Nu pute?i pretinde ca poporul romn s? v? iubeasc? cnd el ?tie c? ?i-a pierdut grani?ele datorit? consim??mntului ?i sprijinului Dvoastr?. Poporul romn este loial, lupt? camaradere?te al?turi de dvoastr? fiindc? are interes s? o fac?". Trebue s? ?ine?i seama c? la 7 Sept. 1940 f?r? s? ntreb poporul - caz unic - am f?cut etc. etc. Este ceeace s-a ?i citit de Dl. acuzator public. V? reaminti?i Dle Pre?erdinte c? cu acest crmpei de fraz? Dl acuzator a ncercat s? fac? dovada c? am antrenat poporul n politica german? printr-un gest brutal ?i dictatorial.

Revenind la ororile comise n Transnistria v? declar ?i cu aceast? ocazie c? n marea lor majoritate nu mi-au fost comunicate ?i c? tot ce am cunoscut - cum este cazul prefectului de la Ovidiopol - l-am sanc?ionat foarte greu prin justi?ie. Acest prefect a fost condamnat la 10 ani pentru c? a tolerat asasinarea a 40 de ru?i... Este u?or de nchipuit c? a? fi procedat la fel pentru orice caz similar dac? mi s-ar fi semnalat. Afirm ns? c? asasinatele comise n lag?rele din lungul Bugului sunt opera sinistr?, exclusiv, german?. Administra?ia romneasc? nu a intrat n func?iune n jude?ele din lungul Bugului dect trziu n prim?vara anului 1942 cnd asasinatele erau nf?ptuite. Prezen?a unui prefect (pe care nu-l cunosc) n jude?, pe cnd comiteau aceste asasinate nu cred c? poate constitui o vin? a sa. El nu avea aparatul administrativ instalat n func?iune cnd s-au comis crimele.
l ap?r fiindc? m-am g?sit ?i eu ntr-o sitiua?ie similar? n 1941 Sept. Fiind instalat n spatele frontului n Tighina m-am plimbat ntr-una din seri pe strad?. Cnd am ajuns n apropierea cet??ii care era ocupat? de germani am auzit ?ipete ?i mpu?c?turi. Trimi?nd pe col. Elefterscu s? vad? ce se petrece mi-a raportat c? se mpu?c? evrei. Am chemat pe generalul Raufe, ata?at pe lng? comandamentul nostru pentru a face leg?tura operativ? cu naltul comandament german ?i i-am spus: Dac? nu nceta?i imediat aceste crime comise pe teritoriul romnesc n contra unor cet??eni romni dau telegram? Fhrerului ?i m? retrag din r?zboi". Masacrele au ncetat dup? cum ncetase ?i la Ia?i n urma demersului personal ce am f?cut cnd s-au omort evreii de acord cu legionarii.

n ce prive?te tratamentul la care au fost supu?i evreii deporta?i n Transnistria din Basarabia ?i Bucovina ?i din ?ar? (1944) afirm c? se exagereaz? ?i se va dovedi aceasta mai trziu n privin?a mor?ilor ct ?i n privin?a tratamentului. Afar? de cei pu?i n lag?rul de la Vapniarca to?i ceilal?i au fost liberi n ora?ele ?i or??elele n care au fost instala?i. Personal am vizitat n 1942 pe cei de la Moghilev. Rbni?a ?i alte diverse localit??i al c?ror nume mi scap?. Lucrau n fabrici de unt, de s?pun, de crna?i etc. Erau f. gra?i, bine mbr?ca?i ?i voio?i. Locuiau n case similare cu acelea ce pe care le aveau n Basarabia. Regiunea era s?n?toas?, pitoreasc? ?i foarte bogat?. Mul?i nu s-ar mai fi ntors. Aceea?i constatare au f?cut-o ziari?tii, nun?iul papal, ?eful Crucii Ro?ii interna?ionale ?i trimise la Geneva. Declara?iile care ne-au fost f?cute, dup? ntoarcerea lor, se g?sesc n arhiva statului. Se g?se?te la Ministerul de Externe ?i copia unui raport f?cut n aceast? privin??, de ?eful Crucii Ro?ii interna?ionale ?i trimis la Geneva.

Trec la mor?i. Aici se fac cele mai mari exagera?ii.

Dl. Filderman a afirmat n fa?a Tribunalului c? s-au ntors n ?ar? numai 150.000 ?i au murit 150.000. Dl. Benvenisti a afirmat c? au fost omor?i n Transnistria 270.000. Or statistica din 1930 a stabilit c? n Basarabia ?i Bucovina erau - dau cifre din memorie - 200.000 - 300.000 evrei. ntre 1930 ?i 1940 mul?i evrei au p?r?sit n special Basarabia ?i s-au r?spndit n ?ar? n regiunile mai propice comer?ului ?i mbog??irii; n 1940 mul?i s-au refugiat n ?ar? fugind de ru?i; n timpul ocupa?ii ruse mul?i evrei au fost deporta?i odat? cu Romnii deporta?i; cnd am revenit noi f. mul?i evrei din cei care ocupase[r?] func?iuni administrative sub ocupa?ii au urmat trupele sovietice n retragere. n sfr?it la intrarea trupelor noastre n Basarabia mul?i evrei profitnd de confuziunea care urmeaz? imediat luptelor pn? la instalarea nouilor autorit??i s-au strecurat printre trupe n ?ar?. Nu au fost deporta?i, dup? calculele mele, dect maximum 150-170.000. 15.000 au r?mas la Cern?u?i. Mul?i din cei da?i pe lista mor?ilor sunt n via??. Dau un singur exemplu. S-a prins la Bucure?ti un aparat de emisiune, servit de un c?pitan rus ?i de un evreu din Cern?u?i care era pe lista celor mor?i din Transnistria. C?pitanul s-a mpu?cat dup? ce a ars cifrul, iar evreul a fost arestat.

Cum poate Dl Filderman s? afirme c? s-au ntors 150.000, fiindc? numai ru?ii cari au ocupat provinciile pierdute ar putea ?ti. ?i cum poate afirma Dl.Benvenisti cu certitudine c? au murit 270.000? Ce pot s? afirm cu certitudine este c? dac? nu-i duceam n Transnistria, nu mai era niciunul ast?zi n via??. Iat? dle Pre?edinte aspectul problemei. Desigur, n vltoarele luptelor care au avut loc n 1944, cnd noi p?r?sisem Transnistria ?i ?innd seama de confuziunea sngeroas? pe care o producea ac?iunea foarte violent? a partizanilor au putut c?dea multe victime. Regiunea fiind accidentat? ?i foarte p?duroas?, cine s-a refugiat n p?duri a sc?pat. Pentru a termina cu analiza complet? a acestei probleme reamintesc c? acuzarea a subliniat m?sura care s-a luat n 1943 sau 1944 de a se ridica n mas? popula?ia din Transnistria". Ce a fost cu aceast? problem?? Din 1941 la cererea lor am aprobat s? se elibereze din lag?r 75.000 solda?i ru?i ?i 5.000 ofi?eri prizonieri originari din Transnistria - afirmau ei. Ace?tia au fost narma?i prin baloturi l?sate de avioane ?i s-au transformat cu ncepere din 1943 n partizani. n fa?a acestei situa?ii am dat ordin s? fie ridica?i ?i retrimi?i n lag?re. Iat? adev?rul ?i n aceast? privin??.

Pentru a termina cu Transnistria este necesar s? ar?t c? din cauza germanilor am luat n st?pnire diferite regiuni ale provinciei. Opera?iunea a durat din Sept. 1941 pn? n April. 1942. Nem?ii nu ng?duiau autorit??ilor noastre dect dup? ce ridicau toate depozitele. n al doilea rnd toate fabricile ?i instala?iile au fost distruse chiar din ordinul comandamentului suprem rus de trupele ruse n timpul retragerii. Exist? un album fotografic n care se arat? cum a fost fiecare institu?ie economic? ?i n ce stare a fost predat? nem?ilor. Dl acuzator public voind s? dovedeasc? slug?rnicia" cu care m-am pus n serviciul nem?ilor" a citat n ntregime scrisoarea trimis? d-lui Hitler cnd mi-a cerut s? administrez ?i s? ocup ?inutul ?i prin care afirmam c? accept, dar nu pun nicio condi?ie". mi permite?i dle Pre?edinte s? afirm c? interpretarea este total gre?it?. Era un schimb de documente ntre doi ?efi de state. Este evident c? prin faptul c? am subliniat c? nu pun nicio condi?ie", am vrut tocmai s? marchez c? Romnia nu are nicio preten?ie politic? asupra Transnistriei fiindc? alte condi?ii economice sau militare nu se trateaz? dect prin organe technice, care nchee ?i semneaz? conven?iuni.

Ca o concluzie general?, Transnistria, Dle Pre?edinte, nu a fost jefuit?".

S-au f?cut acolo ?coli, biserici, ?osele, aerog?ri cum nu avem n ?ar?. S-au reparat toate spitalele care erau un model de ordine ?i de cur??enie; s-a reparat portul Odessa, ndiguirile, s-a pavat cu granit drumul nempietruit Odessa-Tiraspol. S-au reparat colhozurile, s-au f?cut planta?ii de pomi fructiferi. Pentru punerea n func?iune a fabricilor s-au adus ma?ini ?i motoare din Elve?ia ?i Germania. S-au f?cut peste tot cantine pentru copii ?i s?raci. Totul a fost vizitat de mine. Peste 89% din pedepsele cu moartea au fost comutate de mine. Pia?a dela Odessa era mai abundent? ca aceea din Bucure?ti. Libert??ile au fost complete. Cu ocazia primei mele vizite f?cute n Aprilie 1942 am declarat n fa?a guvernatorilor, a generalilor germani ?i a c?peteniilor ruse r?mase n Odessa Nu am venit aici n cuceritori. Vom sta ct opera?iunile militare ne vor impune. Nu ne amestec?m n ideologia Dvoastr?. Crede cine vrea, n cine vrea ?i n ce vrea. Ne vom str?dui s? ave?i tot ce v? trebuie. Numai din acest punct de vedere s? ne ajuta?i. V? cerem ordine ?i munc? n folosul Dvoastr?". Declara?ia a devenit public? prin publicare ?i n jurnalele ?i transmiterea prin radio.

- Sunt acuzat de deport?ri.

Am deportat evreii din Basarabia ?i din Bucovina pentru motive de siguran?? politic?, militar? ?i pentru siguran?a lor proprie. - siguran?a politic? ?i militar?. Am ar?tat mai sus c? profitnd de confuziune mul?i evrei au trecut prin front. Sigura?a Statului cerea s? nu-i l?s?m s? p?trund? n ?ar? ?i mai ales n Capital?. Organele de siguran?? semnalase[r?] c? mul?i din ei /r?/ ?coli speciale de spionaj ?i erau prev?zu?i cu aparate de recep?ie ?i emisiune (s-au ?i g?sit). Marele Stat Major cerea internarea pentru motive de siguran?? miliar?. Am dispus formarea ghetoului de la Chi?in?u, unde se gr?m?dise[r?] evrei din trgurile arse din jurul ora?ului, ntr-un ghetou. Am f?cut-o ?i din cauz? c? n Chi?in?u nu r?m?sese nears, dect cartierul romnesc ?i popula?ia romneasc? nu a acceptat n nici un fel s?-i primeasc?. Evreii din regiunea B?l?i au fost interna?i n lag?r ntr-o p?dure din vecin?tatea ora?ului. B?l?i era complet ars. Incendiile fusese provocate, dup? declara?iile locuitorilor romni tot de evrei, cari au executat ordinele comandan?ilor militari ru?i, pe cnd romnii au refuzat. Romnii erau foarte agita?i ?i porni?i n contra evreilor din cauza atitudinii pe care ace?tia o avusese pe timpui ocupa?iei. Reamintesc c? Bucovina, regiunea B?l?i, Soroca ?i Chi?in?u erau centrele cele mai puternice naziste ?i antisemite pe care cuzi?tii ?i codreani?tii ?i sprijineau agita?iile lor. De acord cu germanii se punea la cale noaptea Sf.Bartolomeu. Avnd n vedere ce se petrecuse la Ia?i, la Tighina ?i la Flore?ti, peste voin?a ?i inten?iile noastre, am hot?rt s?-i scot din zonele de etape pe care se mi?cau c?tre front rezervele ?i coloanele germane ?i s?-i trimit n Nordul Transnistriei.

Opera?ia evacu?rii lor era cerut? ?i de C-?ii militari. Se ?tie c? toate armatele evacuiaz? popula?ia din spatele frontului pe o adncime de 30-40 km. Am f?cut aceast? opera?iune ?i cu romnii. Germanii au cerut s? se predea to?i evreii pentru lucru n Germania. Eu am refuzat.

Acestea sunt cauzele care au determinat deport?rile evreilor.

Execu?ia a fost ns? detestabil?, mai ales din cauza st?rii de spirit care domnea atunci. A mai intervenit ?i iarna timpurie ?i extrem de aspr? care a f?cut multe victime ?i n rndurile armatelor beligerante ?i a popula?iei ruse?ti care fugea c?tre Urali din cauza invaziei. Tot aceasta a fost cauza pentru care germanii au pierdut b?t?lia de la Moscova. Au c?zut cu ocazia deplas?rii din aceast? cauz? ?i evrei surprin?i n curs de deplasare. ??ranii nu-i primeau n casele lor. Vina a fost a acelora cari erau ns?rcina?i cu execu?ia fiindc? nu au oprit coloanele. Am ordonat o anchet? ?i se ?tie rezultatul. Un colonel de stat major ?i un c?pitan a fost degradat ?i trimis pe front ca soldat unde a murit eroic. Au mai fost ?i alte grave sanc?iuni. Cert este c? dac?-i l?sam pe loc ar fi fost to?i omor?i de germani cu sprijinul unor fanatici terori?ti din rndurile popula?iei romne?ti.

?iganii.

Din cauza camuflajulul popula?ia ora?elor era noaptea terorizat? de bande sau de indivizi, de multe ori narma?i, care jefuiau ?i uneori chiar omorau. Autori, ?iganii. To?i cereau mpu?carea lor. Am pus s? se studieze facerea unor sate n b?r?gan pur ?ig?ne?ti. Transnistria ducea mare lips? de bra?e. Atunci am hot?rt, ca ?iganii care aveau la activul lor crime sau mai mult de trei furturi s? fie deporta?i n Transnistria.

Evreii comuni?ti.

Au fost deporta?i 1120. n ?ar? aveam nevoie de lini?te. Statul Major cerea arestarea tuturor acelora care erau trecu?i pe tabelele lor ca comuni?ti. Cum ?tiam abuzurile care se f?ceau la ntocmirea acestor tabele, abuzuri poli?iene?ti ?i acte de r?zbunare, am hot?rt s? se trimit? numai cei condamna?i. Nu ?tiam cum se vor desf??ura opera?iunile. Toat? popula?ia evreiasc? ?i comuni?tii ar fi riscat via?a dac? opera?iunile germano-ruse s-ar fi desf??urat pe teritoriul nostru.

Aceasta este problema deport?rilor. Nu numai noi am recurs la aceast? m?sur?. Ru?ii au deportat n 1942 toat? popula?ia german? din regiunea Volga ?i n 45 drept pedeaps? toat? popula?ia t?tar? din Crimeea de?i ambele popula?ii erau constituite n republici.

n fine ca s? termin capitolul erorilor" comise n teritoriile desrobite n 1941 mi ng?dui a reaminti c? n actul de acuzare s? afirm? c? nu este sat ct de mic din Bucovina ?i Basarabia" n care s? nu se fi comis crime ?i erori. Nu s-a citat nici un singur caz. Am vizitat mare parte din satele acestor provincii, nimeni nu mi-a semnalat din popula?ie nici un caz. Am declarat c? ??ranii aveau putin?a s? comunice direct cu mine prin intermediul cutiilor de po?t? instalate n sate din care coresponden?a era ridicat? de oameni str?ini de sat. ??ranii se plngeau de cel mai mic abuz. Din aceast? cauz? nici jandarmii nici perceptorii nu se mai comportau cu ei ca nainte de 1940.

- Sunt acuzat de crime politice.

Nici un om politic proeminent nu a fost arestat, trimis n lag?r sau n judecat?. To?i conduc?torii suprim? chiar n timpurile actuale adversarii politici. S-a vorbit de numeroasele lag?re cari erau r?spndite pe toat? suprafa?a ??rii. Cnd am luat conducerea am g?sit lag?rul de la Caracal, n care era peste 2.000 comuni?ti. Am fost n Jilava n Noembrie 1940 unde am g?sit 1.000 de interna?i dezertori, ho?i ?i comuni?ti. Am vorbit cu fiecare ?i pe loc am liberat 700, majoritatea nvinui?i de comunism. Am fost de 2 ori la V?c?re?ti cu ministrul de justi?ie, care pe baza instruc?iilor primite dela mine, n urma constat?rilor f?cute, a ntocmit Decrete de amnistie prin care au fost elibera?i ca ?i dela Jilava mii de oameni dintre care unii st?teau de luni de zile nejudeca?i. Le convenea fiindc? sc?pau de r?zboi. Mul?i comiteau furturi, dezertau, f?ceau acte de sabotaj economic, se declarau comuni?ti ca s? fie b?ga?i n lag?r sau nchi?i pentru a sc?pa de r?zboi.

Pentru toat? ?ara nu a fost dect lag?rul dela Tg. Jiu Capacitatea era de 2.000 de locuri. Nu a fost plin dect n timpul rebeliunei ?i ctva timp dup?. Dup? aceia nu au fost dect ntre 800 ?i 1.000. Majoritatea pentru sabotaj. Nu au fost mai mult de 19 oameni politici, de a 2-a ?i a 3-a mn? trimi?i n lag?r timp de 4 ani. Au fost trimi?i n lag?r n 4 ani doi ziari?ti, unul care a fost audiat ?i altul, un om cu un trecut detestabil, care a fost surprins redactnd un manifest de o trivialitate josnic? la adresa unei femei. Era nevasta mea.

S-a afirmat c? n lag?r domnea cruzimea ?i cea mai neagr? mizerie. Nu este exact. Se f?cea, din ordinul meu, un control riguros. Cnd s-au g?sit nereguli s-au aplicat grave pedepse care au mers pn? la destituire. S-a f?cut un cap de acuzare c? prizonierii din lag?r erau pu?i la munc?. n toate ??rile ?i n Rusia, to?i cei trimi?i n lag?r sunt du?i la munc?. Au mai fost n Moldova, n cteva centre, lag?re mici nfiin?ate de Marele Stat Major la nceputul r?zboiului. Cnd am aflat de ele - nceputul 1942 - le-am desfiin?at.

- Se vorbe?te de lag?re de prizonieri, afirmndu-se c? prizonierii erau ?inu?i n condi?ii s?lbatice, maltrata?i, nehr?ni?i, dezbr?ca?i. Am vizitat personal mai toate lag?rele de prizonieri. Am g?sit peste tot o alt? situa?ie ca aceea ar?tat?. ntr-adev?r am semnalat n termeni aspri Ministerului de r?zboi c? ntr-un lag?r murise 600 prizonieri ?i i-am cerut s? ia m?suri severe. Dar cnd ?i unde nu au murit prizonieri n lag?r? Ei sosesc acolo extenua?i de r?zboiu, de mar?uri, mul?i sunt tuberculo?i n ultimul grad. Am afirmat n ?edin?a public? c? n Alsacia se g?sesc 30.000 de cruci romne?ti. Procentul la noi nu dep??e?te 5%. Ar fi o fericire ca ?i cu prizonierii romni s? se fi petrecut la fel. Au fost ntr-adev?r n zdren?e la nceput. Era epoca cnd eram n mare criz?. Dar ulterior situa?ia s-a mbun?t??it f. mult fiindc? li s-a g?sit haine speciale.

Lag?rele au fost vizitate de mai multe ori de mitropoli?i n cap cu mitropolitul B?lan, de Nun?iul Papal, de ?eful Crucii Ro?ii Interna?ionale. To?i mi-au declarat c? le-au g?sit f. bine. Era o constatare pe care o f?cusem personal la Calafat, Corbeni, Timi?, V?deni, B?neasa, Stoene?ti ?i alte 2, care nu-mi amintesc numele localit??ilor.

- n privin?a legilor penale ?i execu?iilor capitale am dat explica?ii n ?edin?a public?. Au fost legi excep?ionale, asemenea legi sunt consecin?a st?rii de r?zboi ?i se fac n toate ??rile, ns? la noi, n marea majoritate, nu s-au aplicat.
- Nu s-a executat ?i nici judecat nici un evreu intrat clandestin n ?ar?.
- Nu s-a executat ?i nici judecat nici un evreu fugit din Transnistria.
- Nu s-a executat nici un evreu fugit dela munca de folos ob?tesc. Cazurile de condamn?ri la alte pedepse sunt ?i ele f. pu?ine.
- Nu s-a executat nici un sectant.
- 80% din dezertori condamna?i la moarte au fost gra?ia?i.
Am ar?tat n ?edin?? procedura la care am recurs pentru ca s? frng execu?iile.

Justi?ia.

Am ar?tat n ?edin?? instruc?iile date Dlui Lupu dup? formarea primului meu guvern. Nimeni nu poate afirma ?i dovedi c? m-am amestecat vreodat? n justi?ie, fie n materie de procese fie n materie de numiri. Ca s? dau independen?? ?i parchetelor am introdus inamovibilitatea lor. Nu cred c? se pot aduce critici serioase legii judec?tore?ti, s-a lucrat 2 ani la ea. A fost de 5-6 ori la mine. Nu am promulgat-o dect dup? ce am luat avizul tuturor magistra?ilor de diferite trepte ?i a avoca?ilor. Dl Docan a afirmat n fa?a Dniilor Voastre o inexactitate. Rog lua?i vol. 27 ?edin?ele Consil. Mini?tri din 3 ?i 17 Febr. singurele n care a participat Dsa ca ministru. Dl Docan mi-a spus cu acea ocazie c? a 2-a zi expir? termenul de lichidarea bunurilor comerciale evree?ti prev?zute de legea [...]", a afirmat c? este de perfect acord" cu aceast? m?sur? ?i a f?cut apel la n?elepciunea" mea pentru a decide dac? nu se poate prelungi termenul. Nu numai c? am prelungit termenul, dar nu am aplicat-o niciodat?. Dl Docan vroia mic?orarea la 57 de ani a vrstei magistra?ilor superiori ?i aceasta odat? pentru totdeauna, pt. descongestionarea magistraturei", spunea Dsa. M-am opus. A insistat f.mult. Aceasta este cauza care a determinat e?irea sa din guvern. Vroia s?-?i deschid? cu orice pre? ?i imediat poarta c?tre postul de Prim Pre?edinte la nalta Curte.

Romnizarea ?i legile rasiste.

Problema s-a desb?tut pe larg n fa?a onoratului Tribunal. Nu mai insist. mi ng?dui ns? s? reamintesc c? le-am f?cut ca s? potolesc strada, dar le-am aplicat cu omenie. Dl Vl?descu avea n preg?tire un nou statut care desfiin?a orice era cu caracter rasial n legile existente.

Pierderile r?zboiului.

S-a afirmat c? am pierdut peste 600.000 de oameni. Cifrele sunt date de Marele Stat Major la data de Iunie 1945, deci cuprind ?i pierderile suferite n opera?iunile n contra Ungariei. M.St.Major arat? c? pe categorii cifra aceasta se mparte astfel: mor?i - 87.000; r?ni?i - 200.000; prizonieri - 290.000. Dau cifrele din memorie. Este de remarcat c? 75% din r?ni?i se recupereaz?, a?a c? nct num?rul mor?ilor ntr-un r?zboi crunt ?i distrug?tor se reduc la 150.000 oameni la o popula?ie de 17 milioane locuitori. n r?zboiul trecut Romnia mic?, la o popula?ie de 7 milioane, a avut 800.000 de mor?i, ntr-un r?zboi care a durat mai pu?in de 2 ani. Dar, pentru a se vedea mai bine realitatea n privin?a pierderilor avute pe baze de opera?ii pn? n 1943, dup? care nu am mai participat la opera?iuni pe teritoriul rus, rog a se examina cifrele ar?tate la pagina 25 n bro?ura 3 ani de guvernare".

- Sunt acuzat c? am distrus economia na?ional?, am pus totul la dispozi?ia nem?ilor ?i am aservit ?ara, ncheind conven?ii oneroase.

Onorat Tribunal situa?ia economic? a unei ??ri se judec? dup?:
- modul cum se echilibreaz? bugetul;
- modul cum se acoper? cheltuelile extraordinare, investi?ii de r?zboi;
- puterea de cump?rare a monetei;
- func?ionarea creditului, dobnzii;
- volumul afaceri1or;
- abunden?a pie?ii;
- stocurile de materii prime;
- circula?ia bunurilor;
- volumul depunerilor;
- balan?a comercial?;
- poten?ialul industrial ?i agricol;
- num?rul lichid?rilor ?i al falimentelor;
- starea social?: greve, ?omaj, sabotaj etc.
Ori care era situa?ia din toate aceste puncte de vedere a? fi fost n m?sur? s? dezvolt ntreaga procedur?.

Onorat Tribunal, s? nu consider?m numai solda?ii ?i ofi?erii romni c? au c?lcat legile r?zboiului ?i ale umanit??ii. To?i au f?cut gre?eli n acest r?zboi. Sunt gre?eli fatale.

- n ce prive?te aservirea n interesul str?inilor a avu?iilor ??rii, acuzarea este cu totul nedreapt?. Am dat unele indica?ii care sunt, cred, suficiente pentru a vedea realitatea. Starea nfloritoare, abundent? n toate domeniile n 42,43 ?i n prim?vara 44, unic? n Europa, n acea vreme face cu prisosin?? dovada contrarie. Realitatea este c? dac? nu ar fi fost nem?ii n ?ar?, a?i fi putut, n afar? de stofe, bumbac ?i piel?rie, s? desfiin?ez ra?ionalizarea ?i cartelele.

- Am f?cut mari investi?iuni n timpul r?zboiului n agricultur?, industrie, comunica?ii, telefoane, ?coal?, biseric?, armat? ?i opere sociale. Toate au fost acoperite cu veniturile ordinare ?i cu creditul de 50 miliarde, acordat de Germania cu dobnd? de 3,5 pe 7 ?i 15 ani ?i f?r? a da niciun gaj. n afar? de 2 apeluri la subscrip?ia public?, care au dat circa 30 miliarde, nu am f?cut niciun mprumut str?in. n contra, am cump?rat cu 20-30% - dac? memoria nu m? n?eal? - crean?e debitoare romne?ti. Am redus astfel n timp de r?zboi, caz unic, nu numai n istoria economic? a Romniei, cu 26 miliarde lei stabiliza?i dintr-o datorie total? de circa 15 miliarde, mo?tenit?.

- Am adus, prin str?duin?ele supraumane ale D-lui M. Antonescu, 7 vagoane de aur. Subliniez c? pn? la 1940, n timp de 25 de ani de pace, B.N. nu reu?ise s? realizeze dect o acoperire dect n devize ?i aur echivalent? cu 16 vagoane. Pe cnd noi am adus 7 vagoane n 4 ani de r?zboi, a?a nct la 23 August 1944, B.N. avea 23 vagoane aur. Datorit? acestui fapt ?i a politicii monetare prudente, practicat? de regimul nou, acoperirea leului ajunsese la 27,5%, pe cnd statutul B.N. prevedea 25%. Iat? situa?ia monetar?. Din ea ?i din munca ordonat? a poporului romn decurge o adev?rat? situa?ie economic? a ??rii. Am pus accentul, n aceast? privin?? ?i pe munca ordonat? a muncitorului ?i ??ranului romn.

Dle Pre?edinte, n 4 ani de guvernare spre cinstea muncitorului romn, care ?i cu aceast? ocazie a dovedit n?elepciune ?i patriotism, nu a fost o grev?, nu a fost o manifesta?ie de strad?. Nu am scos n 4 ani niciodat? armata n contra mul?imii. Am g?sit instalat? baioneta de la licee la Universit??i, de la sate pn? la toate institu?iile administrative, depe toat? suprafa?a ??rii. Cnd regimul legionar a fost lichidat, toate baionetele au fost retrase n caz?rmi ?i niciodat? nu au mai fost scoase pn? n August 1944. Am fost prezentat n fa?a Dlor voastre drept dictator. Dvoastr?, onorat Tribunal, ?ti?i c? de la cetatea antic? ?i pn? ast?zi dictatorii, to?i, f?r? excep?ie, au exterminat adversarii lor politici. Care din adversarii mei politici sau militari au fost extermina?i?

Se invoc? lipsa Constitu?iei, a Parlamentului ?i a libert??ii presei. Am suspendat ntr-adev?r Constitu?ia din 1938. Am f?cut-o ns? fiindc? era o constitu?ie terorist?, care nu corespundea cu constitu?ia admis? ?i votat? de Consiliul de Mini?tri. Tendin?a mea era s? revin la constitu?ia democratic?. Dovada o face c? am introdus nu numai inamovobilitatea magistra?ilor, dar ?i a parchetelor. Care dictator pn? la mine a renun?at la cel mai puternic instrument de constrngere: la justi?ie? Eu am renun?at. Ceva mai mult, am declarat Dlui Prim Pre?edinte al naltei Cur?i de Casa?ie, dup? ce am depus jur?mntul, urm?toarele: Dle Prim Pre?edinte, nu am s?-mi permit a v? da dect o singur? indica?iune, s? supraveghea?i s? nu se respecte dect Legea ?i con?tiin?a judec?torilor, s? nu se execute nici ordinile mele".

n privin?a Presei m?rturisesc c? nu a fost complet liber?. Dar n care ?ar?, se las?, n timp de r?zboi Presa s? scrie tot ce vrea? Sub guvernarea mea Presa avea latitudinea de a semnala public tot ceeace se referea la administra?ie, politic? ?i economie intern?. Nu avea ns? dreptul s? comunice faptele semnalate nainte de a fi anchetate de comun acord de reprezentantul Presei. Dar Dvoastr?, Dle Pre?edinte, ?ti?i c? din ini?iativa Dlui M. Antonescu se instalase n toate satele cutii speciale de scrisori prin care ??ranii puteau s? se adreseze direct mie. Toate reclama?iile sau cererile lor erau cercetate ?i to?i au primit r?spunsul semnat de mine.

- Nu am avut Parlament. Nici nu puteam avea fiindc? nu puteam face alegeri din cauza mi?c?rii legionare ?i mai ales din cauz? c? grani?ele erau pr?bu?ite ?i o treime din ?ar? era cotropit?. Nici organiza?iile politice nu au fost de acord s? se fac? alegeri n timpul regimului legionar ?i mai ales fiindc? sut? la sut? ar fi nvins legionarii. Dup? rebeliune a venit r?zboiul ?i nimeni nu poate afirma ast?zi c? s-ar fi putut face alegeri n timp de r?zboi. Rusia ?i Anglia au prorogat parlamentul lor al c?ror mandat expira n timpul r?zboiului. Se pot invoca legile penale. Ele au fost dictate de nevoile de moment. Dar nu au fost executate. Sunt m?suri impuse de condi?iile excep?ionale pe care le creaz? peste tot r?zboiul. Dar, onorat Tribunal, pentru a putea judeca sub toate aspectele a?a zis? lipsa mea de umanitate, mi ng?dui a v? reaminti c? s-a stabilit c? am dat ordine scrise ?i verbale s? nu se execute nici ordinile mele dac? nu sunt legale. Am f?cut chiar lege n aceast? privin?? ?i am f?cut publicitate prin pres? ?i prin radio. Pentru condamna?ii la moarte s-a dispus s? se fac? fi?e n care 4-5 ?efi erarhici s?-?i dea p?rerea n privin?a execut?rii sentin?ei. Niciodat? ?i nic?iri dup? cte ?tiu nu s-a recurs la aceast? frn?. Cu p?rerea mea toate aceste fi?e mergeau la Majestatea Sa care, nainte de a lua o deciziune, cerea pentru fiecare caz, avizul Primului Pre?edinte al naltei Cur?i de casa?ie. Procedura aceasta a f?cut ca la marea majoritate a condamna?ilor li s-a comutat pedeapsa. Cnd s-a practicat la noi acest sistem sub regimurile democratice?

n sfr?it, onorat Tribunal, cine poate invoca un singur caz c? dictatorul Antonescu a scos armata n strad? ?i a tras n mul?imea agitat? de o problem? politic? sau economic?. Pot guvernele democratice cari n-au procedat s? prezinte o pagin? curat? n aceast? privin??? Poate cineva s? afirme c? cu ocazia plebiscitelor aleg?torii au fost adu?i cu for?a, lovi?i, amenin?a?i, pl?ti?i, etc? Poate cineva s? afirme c? con?inutul urnelor a fost modificat? Se va spune c? votul nu a fost secret. ntr-adev?r. Dar am f?cut-o ?i v?d c? am gre?it, pornind de la dorin?a de a face educa?ie caracterelor. Voiam ca fiecare s? aibe curajul opiniei sale. Dar mi-am dat cuvntul de osta? c? nimeni nu va avea de tras consecin?a votului s?u ?i m-am ?inut de cuvnt. A suferit cineva cea mai mic? consecin??, ca sub regimurile cari s-au precedat, fiindc? au votat n contra? Nimeni, onorat Tribunal. Iat? Dle Pre?edinte ?i onorat Tribunal numai cteva fapte capitale care v? ng?duie s? aprecia?i n ce m?sur? am fost sau nu dictator.

- Dle Pre?edinte ?i onorat Tribunal, am terminat. mi ng?dui cu permisiunea Dlor Voastre s? v? reamintesc c? Scipione Africanul, dup? ce a b?tut pe Hanibal n Italia, l-a urm?rit prin Fran?a meridional?, a str?b?tut toat? Spania, a trecut n Africa ?i dup? ce l-a sdrobit la Zama, a ras de pe glob pentru totdeauna cea mai puternic? ?i temut? cetate a lumii din acele timpuri. Prin aceast? str?lucit? ?i unic? ac?iune Scipione a pus bazele politice, economice ?i militare, pe care Roma a cl?dit cel mai vast imperiu care a existat vreodat?. Ca ?i Temistocle ?i Napoleon, ca ?i mul?i al?ii cari au servit omenirea ntr-un fel sau altul dela Socrate ?i pn? azi, Scipione, drept r?splat? a murit n exil ?i a terminat testamentul s?u politic, cu urm?toarea sentin??: Ingrat popor, nu vei avea nici corpul meu". Departe Dle Pre?edinte, de a m? situa n istorie pe acela?i plan cu cei patru mari oameni aminti?i mai sus, voi spune n testamentul meu politic, dac? voi avea timpul s?-l scriu, urm?toarele: Scump popor romn: sunt mndru c? m-am n?scut ?i am tr?it ntr-o na?iune cu ndoit? ascenden?? imperial? ?i cu un trecut de dou? ori milenar;
- sunt mndru c? am avut n via??, drept far str?lucitor ?i c?l?uzitor coroana de lauri a marelui Traian ?i sublimul sacrificiu al Regelui Dac;
- sunt onorat c? am putut s? lupt n patru r?zboaie pentru onoarea ta, scump popor, pt. drepturile tale, ?i pt. libert??ile tale;
- sunt fericit s? cobor ?i s? m? a?ez, cu un minut mai devreme, att al?turi de martirii ?i lupt?torii no?tri de peste veacuri ct ?i de aceia ai adversarilor no?tri, fiindc? de?i n cmpuri diferite to?i am luptat pentru dreptatea ?i libertatea noastr? ?i pentru nfr??irea ?i unirea tuturor neamurilor cari ar trebui s? vin?".

Domnule Pre?edinte ?i onorat Tribunal, s-a dat aici, n fa?a poporului nostru ?i a con?tiin?ei universale, un penibil ?i trist spectacol. Majoritatea fo?tilor mei colaboratori au g?sit c? este de demnitatea lor ?i a neamului s? se desolidarizeze de guvernarea la care au participat. Eu, onorat Tribunal, declar solemn, n acet ceas, c? n afar? de crime ?i de furturi, m? solidarizez ?i iau asupra mea toate gre?elile pe care, eventual, cu ?tiin?a sau f?r? ?tiin?a mea, le-au f?cut.
Mare?al Ion Antonescu[1]
Jilava, 15-16 mai 1946

--------------------------------------------------
[1] A.N.R. Fond personal Ion Antonescu. Textul a fost corectat de mare?alul Ion Antonescu, fiecare pagin? a fost semnat? de el, n partea de jos ; a fost scris n data de 15 mai1946 ?i corectat ?i semnat n data de 16 mai 1946.
Vezi ?i :
- Procesul Mare?alului Ion Antonerscu. Documente, Edi?ir prefa?at? ?i ngrijit? de Marcel-Dumitru Ciuc? ; Cuvnt nainte Iosif Constantin Dr?gan, Bucure?ti, Ed. Saeculum I.O., Ed. Europa Nova, vol.II, p.162-187.
- Ioan Dan, Procesul" Mare?alului Ion Antonescu, Bucure?ti, Ed. Lucman, 2005, p. 401-434.

 
Jurnal de pe Frontul de Est (12)
Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu   
Miercuri, 24 Octombrie 2018 18:45

Citeşte mai mult...19 octombrie 1941.

Diabolicul sistem de ap?rare sovietic cuprinde (n nordul peninsulei Crimeea - n.n.): cazemate din cele mai moderne, largi ?an?uri anticar succesive, protejate de ?ine de cale ferat?, nfipte n beton din metru n metru, re?ele de srm? ghimpat? pe 10 rnduri de pari, vestitul val t?t?r?sc ?i, mai ales, nesfr?it de multe mine".
- Armata 11 german? dezl?n?uie atacul asupra pozi?iilor sovietice din istmul Perekop, larg de numai 6 km, ac?ionnd cu 5 divizii de infanterie sprijinite de Corpul 4 aerian ?i de 95 baterii de artilerie, majoritatea superioare calibrului de 100 mm. Acesta, da, sprinin de artilerie ?i avia?ie!
- Cu toate c? trupele germane nainteaz? n prima zi 2-3 km, p?trunderea avea s? fie blocat? n zilele urm?toare de sovietici, care au introdus n lupt? noi unit??i.
- Sosit? n zona Salkovo, Genicesk Brigada 8 cavalerie romn? ia contact cu trupele sovietice prin recunoa?teri puternice ?i execut? incursiuni n dispozitivul advers. La rndul s?u, inamicul procedeaz? n mod asem?n?tor n special la flancul estic al trupelor noastre, dinspre peninsula Biriuci.
- Diabolicul sistem de ap?rare sovietic - consemna un document de epoc? - cuprinde: cazemate din cele mai moderne, largi ?an?uri anticar succesive, protejate de ?ine de cale ferat?, nfipte n beton din metru n metru, re?ele de srm? ghimpat? pe 10 rnduri de pari, vestitul val t?t?r?sc ?i, mai ales, nesfr?it de multe mine. Nu era vorba de un cmp de mine organizat dup? un plan oarecare, ci de un vast cmp al mor?ii, a?ezat n cutii de lemn, n vase, butoaie, cisterne. Un infernal labirint n interiorul c?ruia lupt?torul rus se ?im?ea la ad?post, iar atacatorul periclitat la orice pas".
- Referindu-se la felul n care s-au desf??urat ac?iunile ofensive ale Brig?zii 6 cavalerie, colonelul Ion Codranu, comandantul marii unit??i consemna: Acestea s-au dat dup? principiile adunate la r?scrucea a dou? doctrine. Aceea francez? n care a crescut o genera?ie ?i aceea german? care s-a impus prin rezultate, dar care nu a reu?it n scurtul timp ct am aplicat-o la cursuri speciale, nici s? o retransforme, nici s? nl?ture definitiv doctrina veche. P?trunderile n s?geat? practicate n tactica german? sunt bune pentru armata german? care dispune de o genera?ie ntreag? instruit? n acest fel; idem la avia?ie; ?i de un specific al rasei, care face batalioanele insensibile la atacurile n flanc ?i sunt capabile s? reziste la ncercuire. Noi nu dispunem dect n slab? m?sur? de aceste elemente. Apreciem c? ?innd seamna de procedeele defensive ale ru?ilor, de mijloacele noastre ?i de specificul rasei naostre, metodismul practicat pn? acum n ofensiva noastr? este n m?sur? s? ne asigure avantaje de ordin tactic. Deci: pruden?? n luarea contactului, excesiv? disciplin? a focului pentru a nu ne denun?a prematur dispozitivele ?i inten?iunile; preg?tire de artilerie pe zone probabile; sprijin direct prin baraj rulant sau bombardamente succesive; naintare metodic?, armoniznd mi?carea cu focul, distrugnd sector cu sector rezisten?a inamic?".
- Corpul 2 armat? prime?te misiunea s? asigure paza teritoriului ?i a litoralului dintre Nistru ?i Bug.
- Pentru aprovizionarea popula?iei din Odessa, Comandamentul militar romn pune n func?iune o brut?rie mecanic? cu un debit de 70 000 de pini ?i alta manual? cu 30 000. Alimentarea cu ap? continu? s? se fac? din pu?uri. Pe linie sanitar? se iau m?suri de asanare ?i se deschid dou? spitale.
- Dr. W. Filderman, pre?edintele Federa?iei Uniunilor de Comunit??i Evreie?ti din Romnia, trimite un Memoriu lui Ion Antonescu prin care protesteaz? fa?? de deportarea evreilor din Basarabia ?i din Bucovina, precum ?i fa?? de expulzarea evreilor din Vechiul Regat.
- Un grup de 31 de reporteri de r?zboi germani, italieni, francezi, americani, japonezi, suedezi, norvegieni, spanioli, portughezi, unguri ?i romni, sosi?i de pe frontul finlandez sunt primi?i, la Oceakov, de generalul Mircea Dimitriu ?i locotenen-colonelul Iosif Ciobanu, la Regimentul 10 vn?tori.
- n prezen?a ministrului Culturii ?i Educa?iei Na?ionale, Radu R. Rosetti, are loc solemnitatea deschiderii noului an ?colar la ?coala Politehnic? din Bucure?ti.
- n Cupa Basarabiei: Rapid - Carmen (6-2) ?i Juventus - Unirea Tricolor (4-1).

20 octombrie 1941.

Cauze ale marilor pierderi de la Odessa!

Mul?i combatan?i nu au v?zut un car de lupt? dect pe front. n schimb, toate efectele nemaipomenite ale atacului cu care (de lupt? - n.a.) erau cunoscute din auzite, iar imagina?ia a completat restul". (Generalul Alexandru Gavrilescu)

- n afara spiritului de lupt?, jertf? ?i sacrificiul al trupelor, b?t?lia de la Odessa a relevat ?i gre?eli la nivelul concep?iei de ac?iune ?i a conducerii generale, unit??ile ?i marile unit??i fiind angajate ntr-o b?t?lie de uzur?, cu numeroase atacuri frontale, timide, desf??urate, de regul?, cu for?e de valoare regiment - batalion ?i nu prin manevre ample, ndr?zne?e sau cu atacuri n for??, care s? valorifice poten?ialul brig?zilor de cavalerie ?i pe cel al Diviziei blindate, cu concentr?ri masive de artilerie care s? destabilizeze dispozitivul inamic etc.
- Toate acestea par cu att mai surprinz?toare cu ct la conducerea frontului ?i a marilor unit?i s-au aflat, n majoritatea timpului, comandan?i cu preten?ii, precum mare?alul Ion Antonescu, generalii Alexandru Ioani?iu, Ilie ?teflea, Nicolae D?sc?lescu, Nicolae ?ova ?i mul?i al?i teoreticieni ?i tacticieni militari, inclusiv fo?ti profesori la ?coala Superioar? de R?zboi.
- Printre lipsuri ?i gre?eli, care trebuie cunoscute ?i nu ignorate (fie c? place sau nu) documentele timpului (sinteze, d?ri de seam? ntomite dup? b?t?lie) semnaleaz?:
- insuficienta dotare a unit??ilor ?i marilor unit??i, n special cu artilerie, mijloace blindate, transmisiuni radio (dar nu numai);
- instruc?ia sumar?, care a provocat gre?eli de execu?ie pe cmpul de lupt?, lips? de combativitate, fric?, sensibilitae n special n cazul combaterii tancurilor inamice (din fericire nu prea multe la Odessa), chiar panic?, mai ales acolo unde fuseser? nregistrate pierderi n rndul ofi?erilor activi ?i a grada?ilor. Mul?i combatan?i nu au v?zut un car de lupt? dect pe front. n schimb, toate efectele nemaipomenite ale atacului cu care (de lupt? - n.a.) erau cunoscute din auzite, iar imagina?ia a completat restul"- constata generalul Alexandru Gavrilescu, ?eful Sec?iei Opera?ii a Marelui Stat Major. Situa?ia avea s? se repete, cu consecin?e ?i mai dramatice, n Cotul Donului ?i n Stepa Kalmuc?);
- numeroase lipsuri la nivelul ncadr?rii, deficitar? att la ofi?eri ct ?i la subofi?eri, de?i trecuser? doar cteva luni de la angajarea n r?zboi, determinate de cauze de natur? obiectiv? (pierderi mari nregistrate n rndul ofi?erilor activi tineri, care s-au dovedit a fi cei mai bine preg?ti?i profesional, n rndul ofi?erilor de rezerv?), dar ?i subiective (numeroase scutiri de mobilizare sub pretexte diverse, ncadr?ri numeorase la comandamentele din ?ar? etc.);
- insuficienta preg?tire a ofi?erilor de rezerv? ?i a subofi?erilor, uita?i" de guvernan?i n perioada interbelic?, spre deosebire de situa?ia din armata german?, n care rezervi?tii ?i subofi?erii au avut un rol considerabil la men?inerea pozi?iilor de lupt?, chiar n condi?ii de inferioritate numeric?, n special n partea final? a r?zboiului;
- modul defectuos n care a fost ntrebuin?at? Divizia blindat?: frac?ionat, pe companii ?i chiar pe plutoane, blindatele devenind, astfel, ineficiente;
- deficien?e mari n domeniul logistic, de neacceptat n condi?iile n care frontul se afla lng? Nistru, lng? grani??, ?i nu n Caucaz sau la Stalingrad. De?i insuficien?a hranei a g?sit n general n?elegere la solda?i (c?ci ofi?erii ?i subofi?erii se descurcau"), oboseala determinat? de eforturile mari ce trebuiau f?cute n luptele aproape continui a contribuit la sl?birea for?ei fizice a osta?ilor ?i indirect la sl?birea moralului acestora. Constatarea faptului c? germanii transportau ?i caii bolnavi cu ma?inile a dus la apari?ia unor glume extrem de dureroase, de felul: Mai bine cal n armata german? dect soldat n armata romn?".

Trist? a fost ?i constatarea f?cut? de un medic de batalion romn, care raporta dezam?git: Batalionul 2 din Regimentul 32 doroban?i nu a fost schimbat de pe pozi?ie de trei - patru s?pt?mni. n acest timp ofi?erii ?i trupa nu s-au sp?lat ?i nu s-au primenit. Starea de ncordare continu?, hrana redus?, p?duchii, rufele rupte ?i foarte murdare, murd?ria corporal?, toate acestea au constituit cauza principal? de mic?orare a moralului. n ce armat? pn? ?i ofi?erii inferiori ?i superiori au p?duchi ?i se deparaziteaz? cu mna ca orice vagabond romn?". n aceste condi?ii, colonelul Radu Dinulescu, ?eful Sec?iei 2 din Marele Stat Major, conchidea, pe bun? dreptate: Nu se pot cere unui osta? romn calit??ile soldatului german att timp ct nu este pus cel pu?in n condi?iuni apropiate de preg?tirea de r?zboi, dotare, echipare, tratament etc.".
- Toate acestea au influen?at grav moralul osta?ilor, ntre cauze colonelul Radu Dinulescu consemnnd :
- lipsa de antrenament sportiv a soldatului ?i a ??ranului romn" (sportul cultiv? abilitatea, curajul, combativitatea etc.) ;
- lipsa de spirit ofensiv n doctrina de r?zboi a romnilor";
- educa?ia din ultimii 20 de ani a romnului";
- tendin?a de a fi influen?a?i de zvonuri ?i uneori chiar de panic?";
anun?area c? dup? ocuparea Odessei se va demobiliza, fapt care a dus la o pronun?are a instinctului de conservare a individului, pentru a se ntoarce n adev?r acas?, ?i de aici tendin?a de a sta mai mult n defensiv?, sau chiar de a da napoi";
- lipsa n genere a unei comport?ri care s? cultive ct mai mult personalitatea, demnitatea, ncrederea de sine, combativitatea, curajul, spiritul de ini?iativ? ale ofi?erului ?i soldatului. Uneori ace?tia sunt trata?i neomene?te ?i njosi?i. Iar cei deprin?i s? fie cobor?i ?i p?lmui?i de comandan?ii lor sunt gata educa?i s? fie b?tu?i ?i de inamic";
- lipsa unei energii adev?rate la unii ofi?eri ?i subofi?eri. De multe ori energia este confundat? cu faptul de a deveni foarte nervos, de a?i pierde cump?tul, de a striga, de a insulta ?i n special de a njura, binen?eles f?r? a se ob?ine prin aceasta cele mai bune rezultate";
- egoismul nest?pnit al unor ofi?eri, manifestat adesea n fa?a solda?ilor prin tendin?a spre bunul trai, n perioada de naintare n Basarabia ?i Ucraina, ?i tendin?a de jaf ?i distrugere a unor solda?i, au dus de asemenea la sl?birea solidarit??ii ?i la o oarecare dezagregare moral? a sufletului o?tirii. S-au constatat cazuri cnd solda?ii au jefuit chiar pe proprii ofi?eri, mor?i n lupt?";
- lipsa de preg?tire moral? n vederea continu?rii r?zboiului dincolo de grani?? (Majoritatea solda?ilor - consemna ?eful Sec?iei 2 informa?ii - spun c? nu Odessa ne trebuie, ci Ardealul. Argumentul c? drumul spre Cluj trece prin Odessa era primit cu foarte mult scepticism");
- egoismul nest?pnit al unor ofi?eri, manifestat adesea n fa?a solda?ilor prin tendin?a spre bunul trai n perioada de naintare n Basarabia ?i Ucraina ?i tendin?a de jaf ?i distrugere a unor solda?i au dus, de asemenea, la sl?birea solidarit??ii ?i la o oarecare dezagregare moral? a sufletului o?tirii" etc.

- La nord de Crimeea, ntrev?znd rezisten?a puternic? a inamicului, generalul Gheorghe Avramescu hot?r??te s? restrng? frontul Brig?zii 8 cavalerie prin introducerea n linie a Brig?zii 1 munte, cu for?ele principale n fa?a istmului Salkovo. Prin urmare, ap?rarea istmului Genicesk a revenit exclusiv Brig?zii 8 cavalerie. La rndu-i, Armata 3, a pus la dispozi?ia Corpului de munte Batalionul 1 pionieri al Brig?zii 2 munte ?i Compania Poduri moto. Concomitent, Armata 11 german? a subordonat corpului batalioanele 741 ?i 50 pionieri germane, un deta?ament de b?rci de asalt ?i 3 coloane de poduri cu circa 150 m. pod.
- Apreciindu-se c? to?i acei care, pe baza dispozi?iunilor legale n vigoare nu sunt obliga?i a presta serviciul militar sau a servi armata ?i nici nu ?i risc? via?a n r?zboiul actual, trebuie s? fie obliga?ia s? contribuie propor?ional cu veniturile lor la construirea unui stoc de mbr?c?minte pentru satisfacerea nevoilor sociale urganete", evreii majori, b?rba?i sau femei, sunt obliga?i - conform Decretului-lege nr. 2.909 - s? predea statului n mod gratuit efecte civile de mbr?c?minte, n raport cu veniturile anuale, cu care erau nscri?i n matricolele fiscale pe exerci?iul 1940-1941. Cei care se sustr?geau acestei sarcini sau ncercau s? eludeze decizia erau pedepsi?i cu nchisoare corec?ional? de la 5 la 10 ani ?i ?i amend? de la 100 000 la 500 000 lei.

21 octombrie 1941.

- n nordul peninsulei Crimeea, Armata 11 german? introduce n dispozitiv ?i Corpul 30 armat?, care particip? la lupt?, n istmul Perekop, al?turi de Corpul 50 armat?.
Corpul de munte romn continu? preg?tirile pentru a p?trunde prin istmurile Genicesk ?i Salkovo.
- La Odessa, generalul Ion Glogojanu, comandantul militar al Odessei informeaz? pe prof. Gheorghe Alexianu, guvernatorul Transnistriei, despre activit??ile Comandamentului Odessa" pn? n seara zilei precedente:
1. Se procedeaz? la strngerea ?i internarea n ghetouri a evreilor ?i strngerea ?i internarea n lag?re a b?rba?ilor ntre 18-50 ani. Pn? n prezent s-au internat: 11 306 evrei, 3 481 prizonieri, 11 terori?ti. S-au luat toate m?surile de reprimare sever? a tururor celor ce s-ar preta la acte de sabotaj, precum ?i de identificarea terori?tilor ce eventual ar mai fi n ora?.
2. Se procedeaz? la deminarea ora?ului prin unit??ile de pionieri puse la dispozi?ie, executndu-se n prim? urgen??: deminarea catacombelor ?i a localurilor destinate diferitelor autorit??i ?i apoi deminarea ora?ului.
3. n curs de execu?ie cur??irea str?zilor de d?rm?turi ?i baricadelor". Generalul romn mai men?ioneaz? m?surile luate pentru identificarea ?i punerea sub paz? a depozitelor, punerea n func?iune a trei fabrici de pine ?i a trei mori, organizarea de centre de distrubuire a f?inei ?i alimentelor pentru popula?ie, deschiderea unor farmacii ?i frizerii, punerea n func?iune a uzinelor de ap? de la Bielaevka, repararea conductei de ap? de la Dalnik, deschiderea unei policlinici ?i a unui spital, asanarea ora?ului etc.
- Ziarul Timpul" public? declara?ia generalului Ion Glogojanu: Dup? cum ?ti?i, una din specialit??ile poli?iei secrete sovietice a fost organizarea de atentate ?i acte de sabotaj. Fiecare u?? pe care o deschidem ne poate rezerva o surpriz?. Clan?a pe care o ap?s?m poate declan?a o explozie, sub podeaua pe care c?lc?m poate fi instalat? o bomb?. Pericolele cele mai mari ne pndesc la tot pasul. Dar gra?ie m?surilor de administra?ie pe care le-am luat, ncepnd cu o foarte serioas? triere a popula?iei, n?d?jduim c? vom aduce ordinea n Odessa". Peste nici 24 de ore, generalul va fi victima unui asemenea atentat.
- Buletinele informative ntocmite de structurile SSI ?i ale marilor unit??i consemneaz? mul?umirea unei p?r?i a popula?iei din Odessa fa?? de venirea ?i ocuparea Odessei de armata romn?", dar ?i nemul?umirea altei p?r?i fa?? de abuzurile s?vr?ite de unii dintre militarii romni: ,,Ne-a?i promis marea cu sarea ?i nu ne da?i nici m?car ap? ?i pine". O impresie bun? au l?sat slujbele religioase care se oficiau cu ocazia s?rb?torilor.
- Mare?alul Ion Antonescu r?spunde, n scris, dr. W. Filderman, pre?edintelui Federa?iei Uniunilor de Comunit??i Evreie?ti din Romnia, acuznd comportarea unei p?r?i a popula?iei evrei?ti din Basarabia ?i nordul Bucovinei n 1940, cu ocazia ocup?rii provinciilor romne?ti de c?tre sovietici.

22 octombrie 1941.

Odessa. Atentatul terrorist - represiunea!

- La Odessa, n dup?-amiaza zilei, la orele 17.45, explozia unei mine puternice (declan?at? de la distan?? de geni?ti sovietici) distruge, par?ial, localul n care se instalase comandamentul Diviziei 10 infanterie ?i Comandamentul Militar al Odessei, provocnd moartea a zeci de militari romni ?i germani, inclusiv a generalului Ion Glogojeanu, comandantul Diviziei 10 infanterie.
- Mini criminale - consemneaz? jurnalul de opera?ii al marii unit??i - au aruncat n aer o parte din fosta cl?dire a G.P.U. de pe str. Englez?, unde erau instalate birourile Comandamentului Militar Odessa, precum ?i Biroul 4 al diviziei... Efectul a fost groaznic, blocuri mari de piatr? fiind aruncate pn? la 2-300 de metri ?i distrugnd totul n drumul lor. Suflul a spart geamurile pe o raz? de 500 de metri, iar praful a acoperit totul n jur. Pr?p?dul a fost mare, d?r?m?turile prinznd sub ele, de la comandantul de divizie pn? la soldatul care ?i p?zea cu sfin?enie ?eful pentru ca dup? ce l-a dus la glorie, acum s? lucreze n tih?n? pentru o via?? mai bun? a celor care au tr?it att amar de timp sub biciul Iudei. Moartea nu a c?utat ?i coasa ei nemiloas? a secerat f?r? cru?are pe acei care luptaser? cu att avnt ?i nenfricare pn? ieri".
- nainte de a instalarea Comandamentului n respectiva cl?dire sau primit informa?ii (de la localnici ?i de la structurile informative romne) c? aceasta era minat?. Cercetarea f?cut? de geni?tii romni ?i germani nu a reu?it ns? s? depisteze locul unde fusese plasat? mina.
- Conform unei situa?ii centralizatore, ntocmit? de maiorul magistrat I. ?in?iu, procuror instructor militar, pierderile umane nregistrate n urma atentatului terorist s-au ridicat la 135 de oameni (79 mor?i, 13 disp?ru?i ?i 43 r?ni?i), din care 128 romni ?i 7 germani. Majoritatea celor uci?i - 73 (23 ofi?eri, 4 subofi?eri ?i 43 trup?) - au fost romni. Impactul emo?ional a fost extrem de puternic.
- n atmosfera antisemit? a epocii, autorit??ile militare romne au considerat c? deflagra?ia a fost provocat? de partizanii din catacombele ora?ului ?i de evrei. Ca urmare, n zilele urm?toare, n Odessa ?i mprejurimi au fost efectuate execu?ii (prin mpu?care ?i spnzurare), f?r? judecat?, majoritatea celor uci?i fiind evrei.
- Aflate ntr-o leg?tur? indiscutabil?, atentatul terorist ?i represaliile sunt realit??i evidente ?i regretabile.

Cronologic, represiunea s-a desf??urat astfel:

- 22 octombrie 1941, orele 22.10. Colonelul Radu Davidescu, ?eful Cabinetului militar al generalului Ion Antonescu, transmite Armatei 4 (prin telegrama nr. 561) ordinul mare?alului Ion Antonescu: S? se ia drastice m?suri de represalii".
- 22 octombrie 1941, orele 23.25. Trecnd la ndeplinirea ordinului, generalul Iosif Iacobici, comandantul Armatei 4, r?spunde c? generalul Ion Glogojanu nu a fost g?sit", c? num?rul mor?ilor ?i r?ni?ilor nu s-a putut stabili, trupele din Odessa sunt la locurile lor, n stare de alarm?, pentru a conduce opera de salvare ?i pentru a lua, la fa?a locului m?surile impuse de evenimente" a trimis la Odessa pe generalul Nicolae Macici, comandantul Corpului 2 armat?. n final, face cunoscut: Ca represalii ?i pentru a se da un exemplu popula?iei s-au luat m?suri de a spnzura n pie?ele publice un num?r de evrei ?i comuni?ti suspec?i".

Bibliografie
- Alesandru Du?u, Mihai Retegan, R?zboi ?i societate. Romnia: 1941-1945, vol. 1, Editura RAO, Bucure?ti, 1999.
- Alex Mihai Stoenescu, Armata, mare?alul ?i evreii. Cazurile Dorohoi, Bucure?ti, Ia?i, Odessa, Editura RAO, Bucure?ti, 1998, p. 340-448.
- Ottmar Tra?c?, Ocuparea ora?ului Odessa de c?tre armata romn? ?i m?surile adoptate fa?? de popula?ia evreiasc?, octombrie 1941 martie 1942, n Anuarul Institutului de Istorie G. Bari?iu din Cluj-Napoca", tom. XLVII, 2008, p. 377425.
- Alesandru Du?u, Mihai Retegan, R?zboi ?i societate. Romnia: 1941-1945, vol. 1, Editura RAO, Bucure?ti, 1999.

 
Teo Palade   
Miercuri, 24 Octombrie 2018 18:29

Citeşte mai mult...Se apropie Ziua Armatei. 25 Octombrie vine cu tenacitatea de neoprit a timpului. Prin urmare, zic eu, este vremea s? ntreb?m: Ce mai faci tu, Armat? Romn?? Ne r?spunde, indirect, prea proasp?tul ministru al ap?r?rii. Ne r?spunde f?r? s? vrea ?i f?r? a ?ti c-o face, semnnd la nceput de octombrie Ordinul M124/04.10.2017.

Ce este M 124/2017? Este Ordinul prin care ofi?erii, mai?trii militari ?i subofi?erii arunca?i mai ieri la gunoi ca excedent de efectiv", ca balast inutil" n plutirea noastr? glorioas? spre N.A.T.O., pot fi rechema?i n caz?rmi. Reactiva?i! Este Ordinul prin care, n mod explicit, ni se spune c? Armata nu se simte deloc bine. C? este foarte bolnav?. ntreba?i, ?i orice doctor de Armate din lumea asta v? va spune c? Armata Romniei trebuie cuplat? la aparatele de resuscitare, c? n ultimele ?apte decenii aceast vital organ al statului nu s-a sim?it niciodat? mai r?u. Este Ordinul prin care se recuno?te c? s-a ajuns la limit?!

Armata Romn? a r?mas f?r? tehnic? de lupt?, este n c?utare de armament la mna a doua ?i (culmea!) nu mai are nici m?car militari. Armata noastr? ?i-a pierdut viitorul iar prezentul este torpilat tlh?re?te de politicieni idio?i, iresponsabili sau pur ?i simplu tr?d?tori de neam, de tot felul de olgu?e ori werneri ridica?i n pozi?ii cheie de imensul val infect al degrad?rii sociale romne?ti.

Ne mai r?spunde la ntrebare, vizibil ?i intens mediatizat, chiar modul n care dumneaei, Armata, ?i serbeaz? ziua. V? gndi?i probabil la o demonstra?ie de for??, la o defilare fulminant? cu tehnica de ultim? or? intrat? n nzestrare, la miile de militari c?li?i prin antrenamente profesionale care m?r??luiesc caden?at n v?zul ntregii lumi... R?zgndi?i-v?! Cu totul altceva face Armata Romn?! Precum o trup? rock n declin, Armata dore?te a se face cunoscut? organiznd ?i sus?innd spectacole muzicale. Unde? n supermarket. Adic?, b?ie?i ?i fete echipa?i cu epole?i ?i eghile?i se mi?c? ritmic printre produsele de larg consum pe muzica de fanfar? ?i mnuiesc iscusit, n stil americ?nesc, pu?coace din secolul trecut. Undeva, n fundal, nelipsitele majorete americanizate ?i ele, semimbr?cate, ?i mi?? fundule?ele mpodobite cu funduli?e roz pe ritmul grav al tubei mari.

Desigur, ca un simbol al prieteniei de nezdruncinat cu armata de peste ocean, pe patul fiec?rei b?trne arme este lipit, decorativ ?i la vedere, steagul Romniei. Tot n cinstea Zilei sale, Armata a adus aici, n plin moll, expozitii cu armamentul din dotare. Spre exemplu, n speran?a c? va relansa exportul de produse militare, lng? un stand cu desuuri fran?uze?ti (doar suntem parteneri de alian??!) o tn?r? ?i dr?gu?? cadet? prezint? cu lux de am?nunte amatorilor de shopping r?t?ci?i prin magazin vesta antiglon? pentru femei. Produc?ie romneasc? 100%!

Ce mai faci tu, Armat? Romn?? O ntrebare la care, internat? la reanimare, Armata ar vrea s? r?spund? ridicndu-?i din cnd n cnd masca de oxigen de pe fa??, preocupat? (din bun? cre?tere) s? nu deranjeze cu cotul numeroasele perfuzoare din imediata vecin?tatea t?rgii de suferin??. Un perfuzor injecteaz? cu ntreruperi bugetul de 2% din PIB. Doar c?, inutil. Fluxul financiar nu ajunge la ea. O dren? plasat? discret conduce banii spre destina?ii transoceanice. Un alt perfuzor picur? timid un ceva ce nu se vede dintr-un recipient vopsit strident n ro?u. Pe etichet? scrie: Sporuri la sold?". Cel de al treilea, mai periculos ca o ciuperc? otr?vitoare, manevrat de m?run?ica infirmier? Olgu?a, umfl? vena cu bloc?rile de pensii n amestec cu injuriile suburbane adresate public militarilor de toate categoriile. n jurul t?rgii, pe post de brancadieri amatori, cei trei mini?tri schimba?i doar n 2017 se str?duiesc s? n-o lase s? vorbeasc? ndesndu-i masca pe figur? ?i balansnd periculos dispozitivul sanitar.

Ce mai faci tu, Armat? Romn?? Dac? ar mai avea puterea necear? rostirii ctorva cuvinte ?i i-ar reveni pierdutul curaj de ripost?, ea ar da un r?spuns simplu ?i direct: Voi nu vede?i, impoten?ilor? Sunte?i orbi? Mor! Mi se sap? deja groapa la Cimitirul Ghencea. Militar... nc?.
La Mul?i Ani, de Ziua Ta, fost? Armat? a Romniei !

Grafica - I.M.

 
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 24 Octombrie 2018 17:51

Citeşte mai mult...

Raport c?tre Conduc?torul Statului

Bucure?ti, 11. 1. 1944
CABINETUL MILITAR al CONDUC?TORULUI STATULUI Nr. 201.005
STRICT SECRET
MARELE STAT MAJOR
- Cabinet -

Am onoare a v? aduce la cuno?tin?? c? cei 2 speciali?ti germani, Lt.Colonel Ventz ?i Haymann, veni?i pentru a examina vn?torul de care ?i obuzierul de nso?ire, realizate de Cabinetul Militar la Uzinele Malaxa, au f?cut urm?toarele afirma?iuni:

 

1. Aprecieri asupra vnatorului de care.

Lt. Colonel Ventz din Waffen-Amt, c?ruia i se datore?te improviza?ia Hornisse" (tun de 88 mm anticar montat pe carul Mark III deasupra carcasei, n locul turelei) ?i un vn?tor de care modern, derivat din Panter" n prezent n construc?ie, a declarat c? raporul s?u asupra vn?torului de care Mare?al" va fi afirmativ. Ca prim? urmare va propune la Berlin s? se trimit? n 8-10 zile un inginer constructor, spre a ne da concursul s?u tehnic pentru perfec?ionarea detaliilor. Lt.Colonel Haymann, trimis din partea O.K.H. ?i-a afirmat credin?a c? armata romn? cnd va avea o mie de astfel de vn?tori de care, for?a sa combativ? va fi n mod considerabil sporit?. Dup? p?rerea sa vn?torul de care Mare?al", mobil cu mare raz? de ac?iune ?i armat cu un tun a.c. puternic va fi ein grosser Hetzer" (un adversar sup?r?tor) pentru Ru?i. Tot dnsul a ad?ogat: Generalul Guderian dore?te s? aib? unit??i de vn?tori de care, pe care s? le poat? arunca repede acolo unde adversarul desl?n?ue un atac cu care; odat? acest atac sl?bit, aceste unit??i regrupate napoi ar trebui s? fie gata a interveni n alt? zon? amenin?at?. Vn?torul de care prezentat, u?or, rapid, cu un consum redus de combustibil ?i cu mare raz? de ac?iune, are calit??ile cerute de o astfel de ntrebuin?are.

P?rerea Lt.Colonel Haymann este s? se p?streze calit??ile manevriere ale vn?torului de care Mare?al" rezistndu-se tenta?iei de a i se m?ri protec?ia. Ca valoare relativ? ambii speciali?ti, dup? ce-au v?zut ?i cele 2 improviza?iuni de vn?tori de care, cari folosesc fostul car rus de recunoa?tere T.60 ?i carul R.2, pe cari s-a montat tunul a.c. rus de 76,2 au clasificat astfel diferitele categorii de armament anticar motorizat:
l) Vn?torul de care special construit pentru aceast? misiune,
2) Sturmgeschutz-ul armat cu tun anticar,
3) Carul de lupt? armat cu tun anticar,
4) Vn?torul de care improvizat prin montarea unui tun anticar pe carcasa unui car n locul turelei,
5) Tunul anticar tractat.

Referindu-se la cei 2 vn?tori de care improviza?i din carele T.60 ?i R.2, Lt.Colonel Ventz a spus: 50% sunt mai bune dect nimic". Lt.Colonel Haymann: de?i solu?ia este o improviza?ie totu?i este mai valoroas? dect tunul anticar tractat". Lt.Colonel Haymann, ntrebat asupra propor?iei de motoare ce trebuesc destinate vn?torului de care ?i vehiculelor anexe (care de comandament, de reaprovizionare, de siguran??, etc.) a spus categoric: fa?? de desvoltarea pe care a luat-o la Ru?i carul de lupt?, niciunul din motoarele Hotchkiss comandate nu trebue folosit la altceva dect a duce tunuri anticar. Pentru comandament pot fi folosite automobile Horchf Stoewer, etc. "orice teren" iar pentru reaprovizion?ri camioane de 3 tone, la care ro?ile dinapoi se nlocuesc cu o simpl? ?enil?, dup? un model ce ne poate fi pus la dispozi?ie ?i adaptabil la orice marc? de camion.

Ca ordine de urgen?? n fabrica?ie, ambii au fost de p?rere ca fabricarea v?de care s? treac? naintea oric?rei alte lucr?ri similare, fiind ca solu?ie superioar? tuturor celorlalte sisteme de a folosi pentru lupt? tunul anticar. In detaliu observa?iunile speciali?tilor germani au fost urm?toarele:

a) Tonajul.

Fa?? de putere a motorului (15-16 cai la ton?) mobilitatea este socotit? ca foarte avantajoas?. De?i Lt.Colonel Ventz a afirmat c? blindajul unui vnator u?or de care trebuie s? asigure echipajul numai contra armei anticar ruse ?i c? deasupra acestui blindaj orice cre?tere este inutil?, dac? nu se merge la pl?ci de 80-100 mm. deci la tonaje prohibitive, nclin? pentru o u?oar? ngro?are a blidajului nostru, aceasta fiind cu siguran?? propunerea echipajelor acestor vn?tori de care dup? primele lupte. Lt.Colonel Haymann nu a fost de acord cu ideea ngro??rei blindajului, deoarece aceasta ducnd la o cre?tere a greut??ii, va mic?ora mobilitatea vn?torului de care, calitatea lui esen?ial?.

b) Protec?ia.

Un vn?tor de care se poate g?si uneori n dispozitivul inamic, fie de infanterie nt?rit? cu mijloace anticar, fie de blindate, armate ?i cu tunuri anticar ?i cu mitraliere. Ideal, vn?torul de care trebue s? poat? rezista la acest foc, ori de unde ar veni. Vn?torul greu german rezist? la tunul a.c. rus de 76,2 dela distan?a, chiar la 100 m.; dar atinge tonajul de 47 t. ?i devine o adev?rata uzin?; un vn?tor u?or se poate mul?umi cu protec?ia contra gloan?elor ?i contra armei anticar ruse. Din aceasta se deduce ca vn?torul greu este de o folosire nelimitat?; cel u?or nu trebue sa dep??easc?, in principiu, dispozitivul infanteriei sau blindatelor proprii.

In duelul ce se na?te vn?torul de care se prezint? cu fa?a, aceasta trebue s? fie mai puternic blindat?. La vn?torul greu german placa din fa?? are 80 mm. grosime sub o nclinare de 35; vn?torul Mare?al" are prev?zut? n fa?? o plac? de 20 mm. grosime sub o nclinare mai favorabil? de 25 grade. Lt.Colonel Ventz a propus ca grosimea acestuia s? fie ridicat? la 30 mm. ceeace se va ncerca, ?inndu-se seam? si de rezultatul tragerilor ce se vor face la Sudi?i n curnd, cu arma anticar ?i tunul de 45 mm. a.c. ruse.
Lateral grosimea blindajului trebue s? fie de circa 1/3 din aceea a pl?cii din fa??. Germanii au un vn?tor de care cu 50 mm n fa??, fa?? de 15 mm. Lateral. Am fost sf?tui?i a men?ine grosimea de ...mm. lateral? actual?. Forma carcasei a fost g?sit? foarte simpl? ?i foarte reu?it?. Lt.Colonel Haymann a comparat-o cu forma broa?tei ?estoase, joas?, greu de observat din departare ?i u?or de fabricat.

c) Armamentul.

Tunul a.c. de 75 mm. D.T.U.D.R. este socotit ca suficient de puternic, chiar ?i fa?? de carul T.34.
Asupra a?ez?rii lui s'a f?cut urm?toarele observa?iuni:
- cmpul lateral de 15 grade este foarte bun; la vnatorul geman greu acest cmp este de 30 grade, ins? ?inndu-se seama de u?urin?a cu care schimb? de direc?ie vn?torul "Mare?al" cele 15 grade sunt socotite ca larg suficiente; s'ar putea chiar reduce, dac? alte nevoi cer aceasta;
- cmpul vertical a fost considerat suficient: +10 ?i -5;
- vn?torul german, are -8 din cauza genulierei lui mult mai nalte;
- genuliera ar trebui ridicat? pentru a se evita lovirea p?mntului cu ?eava la trecerea ?an?urilor ?i mi?carea n teren a traectoriei foarte ntinse.
Acest deziderat se va satisface ridicndu-se umerii
cu 18 cm. (suspensia mai nalt? cu 10 cm. ?i traverse laterale mai joase n car cu 8 cm.);
- retragerea tunului cu 20-30 cm n car, sf?tuit? de Lt.Colonel Ventz, nu este posibil? din cauza pozi?iei nc?rc?torului; numai montarea unui tun anticar special, cum au germanii, ar putea satisface acest deziderat;
- a?ezarea tunului pe un afet special a fost g?sit? bun?; ni s'a recomandat s? examin?m ?i solu?ia unei suspensii cardanice, a?ezat? ntre blindaj ?i podeaua sa?iului (ni se vor trimite
planuri). Se va folosi aceast? idee n mod avantajos la plasarea unei mitraliere u?oare in blindaj, lng? tun;
- scoaterea tunului pentru repara?ii numai dup? o prealabila ridicare a blindajului, a fost g?sit? ca nepractic?. Cum ns?Citeşte mai mult... repara?ii de tunuri la noi nu se fac dect la atelierele mobile, ridicarea unei carcase de 1,5 tone nu este o problem? grea pentru aceste ateliere. Altfel a face posibil? scoaterea tunului prin carcasa ar insemna a sl?bi carcasa sau a recurge la complica?ii de construc?ie;
- evacuarea gazelor rezultate din tragere se face la vn?torul german cu ajutorul unui ventilator special. Dac? absorb?ia ce-o face ventilatorul motorului Hotchkiss, nu se va dovedi suficient? la experien?e, se va recurge la montarea unui ventilator electric.

d) Muni?ia.

Vn?torii de care germani, improviza?i arma?i cu tun de 75 mm. duc pn? la 70 proectile. La vn?torul Mare?al" se va putea realiza 45 proectile. Viteza ?i mica siluet? a carului precum ?i viteza mai mare a proectilului nostru, permite o tragere la mai mic? distan?? ?i mai precis?, deci consum mai mic de muni?iuni.
e) Motorul ?i transmisia, au fost g?site ca foarte bune. Transmisia a rezistat n foarte bune condi-?iuni la proba cerut? de a face o pornire n pant? de circa 30.
f) Conducerea vn?torului de care.

Pentru a se permite o ochire a vn?torului, de care mai u?oar?, s'a adoptat la carul Mare?al" o conducere inversat? fa?? de aceea a actualelor care: direc?ia se schimb? prin frnarea cu piciorul (nu cu mna) a celor 2 ?enile. Sistemul acesta permite o mi?care a carului n direc?ie chiar atunci cnd ochitorul (care este ?i conductor/ are minile ocupate la cele dou? manivele de n?l?ime ?i direc?ie /la oprire conductorul angreneaz? viteza 1-a ?i debreiaz?-frneaz? cu ambele picioare; orice ridicare a unuia din picioare produce rotirea carului n partea opus?). Sistemul a fost g?sit ingenios de cei 2 speciali?ti germani ?i a fost examinat cu o minu?ioas? ?i ndelungat? aten?iune. Lt.Colonel Haymann a mers n car spre a-l vedea lucrnd ?i a cerut un mers pe linie dreapt? dealungul unei alei asfaltate spre a vedea sensibilitatea carului la frnarea ?enilelor cu piciorul. A douaa inova?ie, combinarea debreiajului cu accelera?ia, a format obiectul aceleia?i aten?iuni.

g) Personalul.

Vn?torul de care Mare?al are numai 2 oameni: un ochitor- conductor ?i un nc?rc?tor radiofonist. Ideea de baz? a fost: conductorul nu trage cnd conduce ?i nu conduce cnd trage (cu excep?ia schimb?rii de direc?ie a carului, ce se face numai cu picioarele n cazul obiectivului mi?c?tor). Lt.Colonel Ventz a declarat c? un proect oarecum asem?n?tor pentru combinarea func?iilor a prezentat un constructor german, dar a fost respins. El prevedea ns? combinarea func?iilor de nc?rc?tor cu ochitor. Nu s-a adus nici o critic? acestei inova?iuni. Dimpotriv?, Lt.Colonel Ventz a ntrebat: cum a?i ajuns la aceast? solu?ie, a combin?rii func?iilor pentru reducerea personalului, pe care o urm?rim ?i noi?

Ambii speciali?ti au ar?tat ns? c? pentru func?ia de conductor-ochitor va trebui s? fie folosi?i ns??i comandan?ii de baterii, comandan?ii de sec?ii ?i la restul carelor - subofi?eri. Cei doi ocupan?i ai carului trebue s? aib? loc suficient pentru buna ndeplinire a func?iilor lor combinate, mai mult dect locul extrem de redus din carele actuale unde func?iile sunt complet separate. Carul Mare?al" are acest loc bine asigurat.

h) Suspensia ?i ?enila.

Nimic deosebit pentru suspensie. Senila de?i un coeficient de presiune de 0,6 ?i la carele germane merge pn? la 0,9 ?i chiar 1, totu?i ni s-a dat sfatu a o mai l?rgi. Se va ncerca n acest scop ?enila unui car 38 T. venit din Crimeea. G?sindu-se c? n?l?imea dela fundul carului este prea mic? (30 cm.) ni s'a recomandat o ridicare pn? la 40 cm. Spre a ni se dovedi c? acuala n?l?ime este mic?, Lt.Colonel Ventz a cerut s? se fac? 3 nvrtituri pe loc, care adunnd p?mnt sub car trebuia s?-l imobilizeze. De?i terenul era desfundat, carul s'a nvrtit pe loc de trei ori ntrun sens ?i de 3 ori n cel?lalt ?i apoi a pornit, l?snd n urm? ?an?uri adnci ?i o mas? de p?mnt fr?mntat. Senila carului rus T.60 s'a dovedit astfel foarte bun?: nu adun? p?mnt ?i nu produce de?eniere prin nfigere lateral? n p?mnt la viraje. Ni s'a recomandat o reexaminare a dep?rt?rei ntre ?enil? ?i ap?r?toarea ei, unde s'ar putea aduna p?mnt. Dup? deplas?rile n teren desfudat, nmuiat ?i amestecat cu z?pad? ?i prin o ar?tur? de toamn?, f?cute cu u?urin??, Lt.Colonel Haymann a declarat: un vehicul att de mic ?i att de mobil (ein solches kleiness Ding so beweglich") nu am v?zut nc? pn? acum.

i) Organizarea n unit??i.

Cei 2 speciali?ti au preconizat urm?toarea organizare: Vn?torii de care organiza?i numai n grupuri (divizioane) independente la dispozi?ia marilor comandamente. Comandantul merge napoi pe un vehicul auto "toate terenurile" prev?zut cu radio recep?ie ?i emisie pe 2-3 lungimi de und?: una cu comandamentul de M.U., alta cu bateriile ?i a 3-a - eventual - cu carele. Pe lng? el un grup de comand? foarte redus n auto toate terenurile. Divizionul pe 3 baterii, bateria pe 3 sec?ii, sec?ia a 3 piese. Comandan?ii de baterii ?i sec?ii conduc ?i ei cte un vn?tor de care. Pe carul comandan?ilor de baterii se pune nc? un radiofonist /dac? este posibil/ pentru leg?tura cu divizionul, sacrificnd o parte din muni?ie.Trenurile de lupt? pe camioane toate terenurile. Tren regimentar pe divizion, divizibil la nevoe pe baterii.

j) Concluziuni.

Exacta opinie a celor 2 speciali?ti asupra vn?torului de care Mare?al" nu a putut fi cunoscut?. Din unele aprecieri se deduce valoarea ce-au acordat-o realiz?rei noastre. Intre altele, Lt.Colonel. Ventz vorbind de inventivitatea spiritului romnesc a regretat c? mentalitatea german?, care vrea s? p?streze secretele realiz?rilor sale, mpiedic? colabor?ri ce-ar putea fi folositoare chiar industriei germane. Interesul care l'au ar?tat cei 2 speciali?ti vn?torului de care, a fost tot timpul extrem de viu. In special inova?iile le-au examinat cu aten?iune ?i au cerut repetat explica?iuni asupra originei ?i desvolt?rei lor (conducerea invers?, ambreiaj combinat cu accelera?ia, func?iunile combinate ale servan?ilor, a?ezarea muni?iei, a?ezarea tunului pe fundul carului).

Impresiunea speciali?tilor a fost c? cei 2 ofi?eri germani au avut mai mult de luat, de ct de dat, judecnd dup? ntreb?rile ?i observa?iunile ce-au f?cut. Aceasta se poate deduce ?i din compara?ia cu cel mai nou vn?tor de care german, armat cu tun a.c. de 88 m/m deci superior cu o clas? tunului nostru de 75 a.c. D.T.U.D.R. ?i care are ... tone, fa?? de 7,5 tone ale vn?torului de care. ntreba?i asupra unei colabor?ri industriale pentru satisfacerea nevoilor armatei germane ?i romne prin fabricarea n serie a vn?torului de care Mare?al", speciali?tii germani au r?spuns c? nu au mandat s? ia anganjamente.

La cererea noastr? au promis totu?i c? ni se vor da r?spunsuri oficiale, prin constructorul ce va veni, la unele ntreb?ri cu caracter tehnic. Din amabilitate Lt.Colonel Ventz a m?rturisit c? Waffen-Amt nu va consim?i s? ni se r?spund? la toate ntreb?rile; din dorin?a sa de a ne ajuta ?i fa?? de aten?iunea cu care au fost primi?i ambii ofi?eri germani au promis c? ne vor da ?i la restul de ntreb?ri r?spuns verbal ?i cu caracter confiden?ial prin ata?atul nostru militar. Fa?? de Colonelul Assmann, dela misiunea militar? german? ?i de Colonelul Busch, de la misiunea economic? german?, ambii speciali?ti au cerut s? ni se acorde tot sprijinul pentru realizarea vn?torului de care prin livr?ri de materii prime ?i fabricate din Germania. Pentru piesele ce nu se pot fabrica dect n Germania cum sunt gale?ii mbr?ca?i cu cauciuc ai suspensiei nu ni s-a f?cut nici-o promisiune formal?. Vom primi r?spunsul prin Colonelul Busch asupra posibilit??ilor de livrare. Pentru formare a sudorilor de blindaj ni se asigur? instruirea lor n curs de 8 zile cu procedeele cele mai noui ale industriei germane. R?mne de aflat cele ce au raportat ace?ti 2 speciali?ti. Generalului Hansen, c?ruia i s'au prezentat nainte de plecare ntr'o audien?? de 15 minute. Va fi ntrebat cu ocazia vizitei sale din aceast? s?pt?mn? la uzinele Malaxa.

2. Obuzierul de nso?ire.

Planul obuzierului de nso?ire /anexat/ prezentat celor 2 speciali?ti germani a fost g?sit judicios ntocmit. Armata german? dispune de astfel do obuziere de nso?ire de calibru 150 mm. (model vechi), montate pe carcasa carului ceh C.K.D.-38 T. Sunt ?i n prezent ntrebuin?ate n Italia, ca artilerie pe ?enil? Sebafahrlafett organizate n grupuri (divizioane) independente,la dispozi?ia comandamentelor. Solu?ia r?spunde tendin?ei de motorizare a artileriei prin montarea pieselor pe vehiculul automotor, solu?ie superioar? vechei formule de tractare mecanic? a pieselor.

Citeşte mai mult...Genuliera mai joas? a obuzierului nostru de nso?ire a fost g?sit? avantajoas?; obuzierul rus de 122 mm. a fost considerat ca adecvat scopului: b?taia oarecum redus? a lui nu constitue un inconvenient artileriei de asalt cerndu-i-se s? trag? normal direct, deci la mici distan?e. Ansamblul este ns? astfel organizat nct acest obuzier poate concura ?i la ap?rarea static? a unui front ?i la preg?tirea unui atac din pozi?ii defilate. Unghiul maxim de nclinare de 23 grade i permite s? trag? la circa 6.500 m., iar luneta panoramic? asigur? ?i execu?ia tragerilor indirecte. Inc?rcarea proectilelor grele ?i cu cartu? separat justific? m?rirea num?rului de servan?i dela 2 la 3 sau chiar 4, loc fiind suficient. Separarea func?iilor de ochitor ?i conductor deasemeni a fost g?sit? justificat?, dat fiind marea aten?ie ce se cere ochitorului, care trebue s? intervin? contra obiectivelor greu de descoperit: cazemate camuflate, cuiburi de arme automate improvizate n teren, etc. (spre deosebire de obiectivele vn?torului de care, de profil nalt ?i mai u?or de g?sit).

Ni s'a recomandat dotarea obuzierului de nso?ire cu un num?r de proectile, deoarece tonajul nu joac? niciun rol: deplasarea obuzierului de nso?ire nu cere rapiditate ?i nici trecerea prin terenuri foarte grele, pe care le poate ocoli. A?ezarea muni?iei n partea deasupra motorului fiind inevitabil?, cere o bun? izolare contra c?ldurei pentru a nu se influen?a temperatura pulberei de asvrlire ?i deci b?taia proiectilelor.

Intrebuin?area obuzierului de asalt, au declarat speciali?tii, trebue s? fie bine cunoscut? trupelor, ce le primesc ca nt?rire. Obuzierul trebue s? dispun? de obuze explosive pentru misiunile lui normale. Ca orice gur? de foc ns? va dispune ?i de un procent redus de proectile Hohlladung spre a se putea ap?ra contra carelor de lupt? (aceste proectile ce se trag la o distan?? cel mult egal? cu viteza ini?ial? a proectilului, adic? sub 400 m.). Deci contra carelor de lupt? obuzierul de nso?ire va lua o atitudine defensiv? ?i va c?uta pozi?ii mascate sau camuflate, spre a nu fi descoperit nainte ca tancul advers s? intre n b?taia eficace. Este deci gre?it a se cere acestor piese, n cazul unui atac inamic cu care: naintate" (Panzer vor) astfel ntrebuin?ate, adic? mpinse ofensiv ia lupta de care, ele vor fi u?or distruse din cauza insuficiente protec?ii (15 mm.) ?i a siluetei vizibile ?i caracteristice. Gre?ala aceasta este frecvent? n armata german? ?i se lupt? cu greutate n contra ei.

P?rerea speciali?tilor germani, este ca obuzierul de 122 ?i 150 mm. s? nu se monteze pe ?asiul echipat cu motorul Hotckiss dect dup? ce se vor satisface toate nevoile n vn?tori de care. Cum n acest an sunt probabilit??i de a avea cele 1.000 motoare comandate ?i numai circa 500 tunuri anticar, va urma s? se decid? pe timpul fabrica?iei ce destina?ie vor primi ?asiurile disponibile. Primesc:
- un alt tun anticar german de exemplu
- tunul Vickers de 75 mm.antiaerian adaptat ca tun a.c.
- obuziere de 122 sau 150 mm.

3. Diverse informa?iuni.

a) Carele blidate ruse?ti.

Cei 2 ofi?eri germani declar? c? att calitativ-technic-ct ?i cantitativ carele ruse?ti de?in superioritatea. Carul T.34 rus nu poate fi egalat de industria german? din cauza motorului foarte u?or, de tip avia?ie, construit din metale u?oare. Germania nu dispune de astfel de metale ?i deci nu poate fabrica motoare u?oare li totu?i puternice. Carele germane caut? a contra-balansa aceast? inferioritate prin folosirea unui tun mai puternic, instala?ii interioare mai perfec?ionate ?i un personal mai bine instruit, mai con?tient ?i mai disciplinat. Privitor la valoarea tunului de 76,2 rus care armeaz? carul T.34 ofi?erii germani recunosc c? avnd o ?eava mai scurt? ?i f?r? frn? de gur? puterea lui este inferioar? celui de 75 mm.german. Dar are marele avantaj de a trage acela? proectil ca tunul de cmp sau antiaerian, facultate de importan?? uneori capital? n acest r?zboi. Unificarea realizat? de Ru?i n armament, motorizare, avia?ie declar? germanii, este de un folos nenchipuit, fa?? de diversitatea modelelor cu care lupt? armata german?. n cadrul acestei idei Lt.Colonel Ventz ?i-a exprimat mirarea c? tunul nostru anticar nu va putea trage cu muni?ie german?.

Ru?ii nu mai fabric? dect carul T.34. Carele K.W.1 ?i K.W.2 au disp?rut: prizonierii ru?i vorbesc de care de 100 tone, dar nu au ap?rut ?i tonajul acesta pare a le limita ntrebuin?area. Ct prive?te capacitatea de produc?ie a carelor T.34 nu se poate da nici-o cifr?. Se ?tie numai c? speciali?tii ru?i, veni?i n 1940 n Germania pentru a primi planurile carelor germane M.III ?i M.IV (conform n?elegerii din August 1939), au cerut s? li se arate ?i fabricile nu numai atelierele de experien?e( cari de fapt erau fabricile germane minuscule fa?? de cele ruse?ti). Obuzierul de nso?ire rus, ob?inut prin a?ezarea unui obuzier de 122 mm. pe carcasa carului T.34 este de slab? valoare: prea nalt, proectile pu?ine ?i instala?ie rudimentar?. In schimb un tun de asalt recent rus este foart reu?it ?i periculos.

b) Carele germane.

Ultimele care M.IV., modificate Tiger ?i Panter sunt superioare, spun ofi?erii germani, carelor ruse?ti n ansamblul calit??ilor lor. Se remarc? o preferin?? n unit??ile blindate germane pentru tunul de asalt (Sturmgeschutz) fa?? de carul de lupt?. Tunul de asalt fiind f?r? turel?, poart? un tun de calibru superior carului de lupt? de tonaj egal, ofer? o siluet? mai mic? ?i are deci ?anse mai pu?ine de a fi lovit. Carul de lupt? ?i g?se?te ntrebuin?area lui tipic? numai la marile unit??i blindate, chemate a face p?trunderi adnci ?i deci duce lupta n situa?iuni neprev?zute. In toate celelalte cazuri tunul de asalt, cu care are oarecare asem?nare vn?torul de care Mare?al" de?i are un blindaj mai redus, ?i g?se?te o mult mai larg? ntrebuin?are.

c) Muni?ia anticar.

Rapoartele unit??ilor de pe frontul german arat? c? proectilul Hohlladung ?i pierde din importan??. Trupa prefer? proectilul de ruptur?, perforant, care d? efecte mai sigure. Artileria divizionar? posed? totu?i ?i trage proectilul Hoblladung pentru a se ap?ra cnd este atacat? de care dela mic? distan??.

d) Desf??urarea r?zboiului.

Germania face eforturi mari n domeniul armei blindate, a armelor noui /despre care nu s'a ob?inut nici-o precizare ?i al avia?iei. De?i bombardamentele au atins unele fabrici, a 2-a zi a renceput reconstruc?ia lor. Totu?i nici dela aceste arme, nici dela cele ce se monteaz? pe coasta canalului nu se a?teapt? deciziunea. Se crede numai c? Ru?ii nu vor putea continua lupta istovitoare de azi la nesfr?it ?i c? Germania i va putea nvinge dup? ce lipsurile sau defec?iunile Ru?ilor vor sl?bi puterea actual? a armatei lor. Lt.Colonel Ventz, f?r? a manifesta o nencredere n posibilit??ile armatei germane, crede c? dac? nu ar fi attea unit??i germane risipite n Europa, Ru?ii ar putea fi b?tu?i n 4-5 luni. Lt.Colonel Haymann de?i ngndurat cnd i se vorbea de desf??urarea actual? a luptelor, afirm? c? prin noile arme, cu noile bombardiere u?oare ?i grele germane ?i cu represaliile asupra Angliei, ?ansele de a c?tiga r?zboiul Germania se m?resc.
SEFUL CABINETULUI MILITAR
Colonel/ss/R.Davidescu

- Va urma -

 

 
  
Miercuri, 24 Octombrie 2018 17:24

Citeşte mai mult...Kremlinezul Dodon avea un singur st?pn - pe ?arul Putin, pe care-l vizita n fiecare lun?, uneori ?i de dou? ori pe lun?. Acum mai are un st?pn - pe sultanul Recep Erdogan. ?i a?a nu-l prea vedeam acas? ve?nic plecat la Moscova sau aflat n concedii (a avut omul anul trecut vreo ?apte!). Acum va trebui s? se mpart? ntre Moscova ?i Ankara. Doar peste dou? s?pt?mni va pleca la Istanbul (a?a cum plecau alt?dat? domnii fanario?i) s? deschid? cel mai mare aeroport din lume". F?r? el r?mne aeroportul nedeschis! Cu acceptul lui Putin Dodon a deschis n calendarul s?u o nou? destina?ie preferen?ial? - Ankara (Istambul).

Dup? modul cum a fost primit la Chi?in?u ?i Comrat se pare c? Erdogan este satisf?cut de slug?. De men?ionat c? n perioada cnd Republica Moldova era o poveste de succes, Chi?in?ul a fost vizitat de granzii Europei: cancelarul Germaniei Angela Merkel, pre?edintele Consiliului European Donald Tusk, pre?edintele Comisiei Europene, Jos Manuel Barosso, de alte personalit??i ale momentului. Vizita pre?edintelui turc R. Erdogan le-a ntrecut pe toate la capitolul de protocol. A fost primit ca un rege, primblat prin Chi?in?ul aproape pustiu. Poli?i?tii au fost pu?i s? stea cu spatele la strad? pe tot traseul. n cortegiul preziden?ial erau dou? ma?ini preziden?iale absolut identice aduse din Turcia, n una dintre care aflndu-se pre?edintele Erdogan. Pentru a se deplasa la Comrat a adus din Turcia dou? elicoptere. Am observat momente cnd ma?ina pre?edintelui era escortat? de un grup de bodyguarzi care alergau al?turi de ma?in? ca ?i n cazul dictatorului Coreii de Nord. Am v?zut c? n Chi?in?u str?zile erau pustii. n Comrat a vorbit chiar ?i cu g?g?uzii. Erdogan a plecat mul?umit c? Comratul este mai populat dect Chi?in?ul..." scrie cineva pe re?elele de socializare. La Comrat Dodon ?i-a ?inut discursul n limba rus?. Chiar ?i al b??c?ni?ei I. Vlah a fost ?inut nu n limba lui Erdogan ci n limba rus?. Autorit??ile de la Chi?in?u le-au creat toate condi?iile g?g?uzilor s?-?i nve?e limba, s? poat? vorbi cu sultanul lor n limba g?g?uz?-turc?: le-a deschis o universitate ca s? nve?e n limba g?g?uz?, iar ei insist? s? r?mn? rusofili, prefernd limbii materne limba rus?. n ?coli predarea se face, de asemenea, doar n limba rus?.

Primirea la palatul preziden?ial a fost una fastuoas?, regeasc?. Discursul lui Dodon a fost unul pe potriv?. I-a mul?umit pentru ajutorul" acordat la restaurarea palatului preziden?ial distrus n urma tentativei de lovitur? de stat", men?ionnd c? ...?i dumneavoastr? a?i trecut printr-o tentativ? de lovitur? de stat". L-a ncredin?at pe prietenul s?u", Erdogan, c? va face totul pentru poporul g?g?uz" (corigent la capitolul de istorie de unde s? ?tie Dodon c? g?g?uzii adu?i n sudul Basarabiei de Rusia ?arist? la nceputul sec. al. XIX-lea nu poate fi numit popor ci doar etnie, ca ?i etniile rus?, bulgar?, ucrainean? - n.n.) care este o garan?ie suplimentar? a statalit??ii". La rndul s?u R. Erdogan a declarat c? a ajutat ?i va ajuta n continuare Republica Moldova (de men?ionat c? atunci cnd S.U.A., diverse ??ri din UE, inclusiv Romnia ?i unele state occidentale, ajut? dezinteresat Republica Moldova cu ma?ini antiincendiare performante, ambulan?e, microbuze pentru ?coli ?.a., Turcia ne ajut? ?i ea cu ma?ini performante (cu greutatea de 40 tone!) de lupt? contra manifestan?ilor - adev?rate tancuri!). Pre?edintele R. Erdogan sus?ine, de asemenea, modific?rile propuse n legisla?ia moldoveneasc? privitor la G?g?uzia". Aceste modific?ri con?in probabil condi?ia c? n cazul unirii Republicii Moldova cu Romnia G?g?uzia va avea dreptul s? se uneasc? cu Turcia". Probabil, declara?iile lui Dodon precum c? g?g?uzii sunt cei mai mari patrio?i ai Moldovei" i-au f?cut pl?cere lui Erdogan.

C?iva ani n urm? se vorbea despre decizia autorit??ilor romne?ti de a construi n Bucure?ti cea mai nalt? moschee din Europa. Nu m-a? mira deloc dac? Dodon ar face o declara?ie similar?. Acum el este dator la doi st?pni: ?arului Putin ?i sultanului Erdogan. ?i Rusia din ceea ce investe?te n Republica Moldova practic totul este orientat n autonomia g?g?uz?. Astfel, r?sf??a?ii g?g?uzi sug de la mai multe vaci: Rusia, Turcia, Uniunea European?, S.U.A. ?i, chiar, Romnia.

Plahotniuc s-a c?p?tuit ?i el cu ceva din aceast? afacere. A primit 43 mllioane Euro pentru realizarea proiectului s?u grandios Chi?in?u-Arena". Construc?ia Complexului a fost lansat? pe 14 octombrie. Antreprenorul Selim Bora a declarat: complexul va fi dat n exploatare peste 12 luni. Aceasta este plata pentru profesorii terori?ti turci" extr?da?i ?i pentru libertate de ac?iune n G?g?uzia. Faptul c? nici Dodon nici Plahotniuc pe parcursul celor dou? zile de vizit? a pre?edintelui turc R. Erdogan nu au amintit despre profesorii turci expulza?i vorbe?te clar c? aceasta a fost o ac?iune concertat?. n alt limbaj se poate vorbi despre un trafic de fiin?e umane la nivel de stat: eu ?i-i extr?dez pe adversarii t?i politici, iar tu mi repari palatul ?i mi construie?ti complexul sportiv.

Se pare c? ac?iunile turcilor ?i ru?ilor n aceast? regiune de interes major sunt oarecum concertate. Se repet? o situa?ie aproape similar? cu cea de la nceputul secolului al XIX-lea. n Basarabia revin cele dou? imperii: turc ?i rus (care nici nu a plecat de aici). De ast? dat?, ca alia?i. Atunci Turcia, neavnd niciun drept legal, a vndut" Basarabia ru?ilor. Acum se pare c? are loc un proces invers: Rusia vinde turcilor G?g?uzia", care nu-i apar?ine. Mai mul?i anali?ti politici probabil au dreptate atunci cnd spun c? Rusia a pierdut interesul pentru Basarabia. Pentru Rusia Moldova nu mai este interesant?. Rusia nu vede n Republica Moldova nici partener strategic, nici unul economic" declara deun?zi la o emisiune televizat? fostul ambasador al Republicii Bielarus n Moldova, Valerii Poia, cet??ean al Rusiei, Bielarusului ?i Republicii Moldova.

ntr-adev?r, dup? acapararea Crimeii, acest portavion nescufundabil, ?i pe cale de a acapara ?i estul Ucrainei, priorit??ile pentru Rusia s-au schimbat. Ucraina este problema de baz? a Rusiei, n special, dup? declan?area acestui r?zboi al bisericilor ruse ?i ucrainene. Prin Crimeea Rusia ?ine sub control o bun? parte din bazinul M?rii Negre. Dar n situa?ia ei de izolare interna?ional? practic total?, Rusia ncearc? s? adune alia?i serio?i n acest bazin de interes major pentru ea. Turcia este unul dintre ei pe fundalul r?cirii rela?iilor ei cu Uniunea European? ?i N.A.T.O.. Prin aceast? alian?? ruso-turc? Marea Neagr? ar deveni din nou un lac intern ruso-turc.

Conform opiniilor mai multor anali?ti politici ?i politicieni prin acest act antidemocratic binomul Plahotniuc & Dodon" a aruncat acest col? de ?ar? cu vreo 30 de ani napoi. Nu cred c? cineva mai pune la ndoial? existen?a alian?ei ntre cei doi. P.S.R.M. este filiala P.D.M. Dodon este un politician foarte slab, nu hot?r??te nimic de unul singur" spunea Valerii Poia. Dac? prostul tace deja nu e prost" a spus V. Poia n aceea?i emisiune cu referin?? la Dodon care nu tace ?i ndrug? verzi ?i uscate, referindu-se la ultima lui declara?ie deochiat? de a organiza soborul reprezentan?ilor bisericilor ortodoxe n Moldova. Dodon nu cunoa?te constitu?ia unde scrie negru pe alb c? biserica este separat? de stat" declar? Valerii Poia. Se pare c? vladica ntregii Moldove se pretinde a fi socialistul Dodon, nu Vladimir. El stabile?te unde s?-?i ?in? reprezentan?ii bisericilor din regiune soborul, cine s? aduc? focul haric de Pa?ti. Ca un pionier adev?rat, Dodon a s?rit n ajutorul bisericii ruse aflate acum n conflict cu biserica ucrainean? ?i pe cale de a o pierde pentru totdeauna. De fapt, lund n considerare c? cre?tinarea slavilor de r?s?rit a nceput la Kiev n sec. al X-lea, Rusia pierde biserica mam?.

Ultima declara?ie a lui Dodon de a participa la urm?toarele alegeri parlamentare pe lista P.S.R.M. face parte din acela?i nihilism politic. Pentru acest intrus legile nu conteaz?. Exist? ordinul ?arului (iar ordinul nu se discut?!) de a prelua ntreaga putere n stat ?i el face totul pentru aceasta. Scopul scuz? mijloacele. Ce mai conteaz? c? n conformitate cu declara?ia lui V. Poia Moldova a devenit o minge geopolitic?, n care lovesc Rusia, Turcia, U.E. ?i S.U.A".
R?bd?m matrapazlcurile acestei cozi de topor fiindc? suntem slabi!

 
Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu   
Miercuri, 24 Octombrie 2018 17:06

Citeşte mai mult...Dac? Frumuse?ea este nti stare de spirit, nflorire a inimii, atunci singura cale de a te bucura de gra?iile ei este de a?i g?ti pentru ea inima cum se cuvine". (Ieromonah Ioan Bute)

Filosofia cre?tin-ortodox? dacoromn? ntruchipeaz? tot ce e sublim n tr?irea mistic? a celui ales de Dumnezeu s?-I reflecte Harul, Bun?tatea, Adev?rul, Ve?nicia, Libertatea, Autoritatea, Dreptatea, Divinitatea, Dragostea ?i mai ales Frumuse?ea. n func?ie de m?sura jertfei supreme a Neamului, care ?i atribuie d?ruirea total?, Dumnezeu l nzestreaz? cu cele mai alese Daruri pentru a-?i consacra voca?iile ?i misiunile divine: pedagogia, preo?ia, poezia, teologia, filosofia, monahismul, arta... Nu este ca la catolicii desprin?i din Ortodoxie la 1054, cu teoria harului prisositor, ori cu cea a indulgen?elor, n care cotizezi pentru mntuire sau cotizeaz? al?ii pentru tine, ci este un r?spuns la m?sura dragostei ortodoxului dacoromn la infinita Dragoste a lui Dumnezeu, pe care i-o atribuie clip? de clip? n orice moment al tr?irii. A?a se explic? Epocile de mare cultur?, de-a lungul mileniilor cnd Jertfa dacoromnului a fost deplin? ?i cnd Dumnezeu a nnobilat Neamul cu cei mai ale?i Fii ai crea?iei n toate domeniile, mai ales n cele ale voca?iei ?i misiunii divine.

Bunul Dumnezeu, ?tiind nc? nainte de Crea?ie Sa, c? Mama Fiului S?u, Fecioara Maria-Vlaherna Carpatina n care Se va ntrupa Iisus Hristos, va fi din Semin?ia preaaleas? pelasg?, adic? traco-scito-geto-daco-romn?, a nzestrat-o ca cea mai Frumoas? Na?iune, ca Soarele de pe cer, n care s? nmugureasc?, n care s? nfloreasc?, n care s? rodeasc?, n care s? se z?misleasc? cei mai de seam? Conduc?tori, cei mai demni Sacerdo?i, cele mai drze C?petenii, cei mai jertfitori Fii ai ??rnii precum Iarba verde cea mai ncercat? ?i cea mai des c?lcat?..., cei mai inimo?i Poe?i, cei mai nfl?c?rate Mame, cei mai mistici Filosofi, cei mai smeri?i Duhovnici, cele mai frumoase Fecioare, cei mai remarcabili Rapsozi, cele mai luminate Genii, cei mai inventivi Arti?ti, cei mai prolifici Scriitori, cei mai cutez?tori Voievozi ?i cei mai cucernici Vl?dici.

Aceast? inexplicabil? bucurie cu care Dumnezeu ?i Fecioara Maria ?i-a ncins Dacia Mare, nemuritoare a Lor cu un chimir de mare pre?-ve?nicia, explic? Darurile Creatorului: Frumosul n toate ?i Frumuse?ea ntru totul. Frumosul ca Dar divin este Frumuse?ea n sine, sofianic?, conferit? celor Ale?i n care se reflect? f?g?duin?a acelei bucurii covr?itoare a harului Duhului Sfnt: n con?tiin??, n ascez?, n mistic?, n jertf?, n art?, n cruce, n crea?ie, n filocalie. Frumosul primit, primenit ntr-o inim? curat?, nve?mntat ntr-un suflet ales este de fapt o str?fulgerare a unui fior serafic, asemeni inimii cnd atinge o arip? de nger, ori firul de iarb? care a nflorit n urma pa?ilor Sfintei Fecioare Maria. Frumosul d?ruit ale?ilor dacoromni, ca o stare de spirit a naturii lor, creaz? fascina?ia ce se reflect? n n?elepciune, risipindu-se pentru a dobndi Frumuse?ea.

Toate lucrurile, fenomenele, ac?iunile, fiin?ele care vin n comunicare cu Filosoful cre?tin-ortodox le p?trunde ?i le exprim? sensul lor, dar numai Frumuse?ea o cnt?. Complexitatea alc?tuirii fenomenului divin frumos const? n simplitatea d?ruirii. D?ruirea total? a celui h?r?zit s? dobndeasc? dragostea dumnezeiasc? nu cere argumente, nu convinge, nu constrnge, ci nvinge prin sine, farmec?, fascineaz?. Frumosul este h?r?zit ca n?elepciunea aleas? s? fie! Frumosul din suflet, frumuse?ea l?untric? a inimii ?inte?te ncununarea! ntmpinarea Frumuse?ii vine prin mbr??i?area privirii noastre curate c?tre ea. Totul este delicat, totul este armonios, totul este sublim cnd privim Frumosul. Frumuse?ea lui Dumnezeu se a?terne peste a?ezarea frumosului din Om.

Filosoful cre?tin-ortodox dacoromn ?i nnoie?te frumuse?ea prin Frumosul creat. Lumina dulce a cugetului se ntrep?trunde cu frumuse?ea aurei din Icoana Mamei. Lumina serafic? a cugetului confer? spiritual Filosofului sceptrul Culturii Duhului". Duhul Sfnt este Cel care-l mbog??e?te suflete?te pe om, iar oamenii doritori de frumuse?i divine au o cultur? a Duhului" (Ieromonahul Rafail Noica, Cultura Duhului. Ed. Rentregirea-Alba Iulia-2002, p. 3).

Lumina Frumosului ?i mplete?te menirea, str?lucirea prin tr?irea n sine, prin tr?irea n cel?lalt care este hristic, prin tr?irea n Dumnezeu, prin n?l?are, prin mngiere. Dintr-o fulguire de Paradis, dintr-o str?luminare de har, dintr-o zguduire de extaz, dintr-o atingere de nger, dintr-o binecuvntare a lui Hristos, dintr-un prisos de jertf? mistic? a Neamului a odr?slit marele filosof br?ilean Vasile B?ncil?, care a mpletit Frumosul ntr-o nou? percep?ie a crea?iei ortodoxe, dincolo de limitele diversit??ii ei.

Vasile B?ncil? ?i-a pl?m?dit n inima sa larg? ct m?rinimia unei Vetre str?mo?e?ti, un crmpei admirabil de lume dacic? purtat? permanent n sufletul s?u frumos. R?d?cina sufletului nostru, pentru a vorbi ntr-un limbaj popular, e str?b?tut? de instinctul religios. Seva fiin?ei noastre vine dintr-un loc, unde religiozitatea ?i are ungherele ei cele mai tainice ?i mai consistente." (Vasile B?ncil?, Opere, vol.III, Muzeul Br?ilei, Ed. Istros-2006, p. 357). Sufletul s?u a nflorit ntr-o cntare neasemuit? care a r?spndit n jur atta farmec. Clipa privirii Filosofului, a giganticei opere-capodopere este un infinit al ncnt?rii. Gndirea lui astronomic? n diversitatea tematicii, n profunzimea teologico-mistic? nf??oar? sufletul ntr-un farmec care dep??e?te cu mult t?rmul sublim al crea?iei.

Darul Filosofului cre?tin-ortodox Vasile B?ncil? care, a dat Ortodoxiei na?ional-universale alt? dimensiune a spiritului ntru Frumos, uime?te, surprinde, fascineaz?, nfioar? printr-o armonie mbietoare a n?elesului existen?ial, esen?ial, ca o ndr?gostire de har, ca o nl?n?uire de lumin?. Frumosul n crea?ia filosofului Vasile B?ncil? trece din sfera aritmetic?, urc? peste piscul perceperii exhaustive s?l??luind n emo?ia divin? a ncnt?rii, a contempl?rii. Vasile B?ncil? a smuls instinctul metafizic din desf?tarea infinitului ridicndu-l pe cea mai nalt? culme a religiozit??ii misticii jertfelnice, de pe cerul Daciei Mari nspre Cerurile dumnezee?ti ale Fecioarei Maria. Dac? totul curge, cum remarca Heraclit, referindu-se la Crea?ia divin?, nseamn? c?: Totul este Lumin?! Totul este Cuvnt! Totul este Cugetare! Totul este Cntare!

Filosoful Vasile B?ncil? a cunoscut Adev?rul pentru a-L m?rturisi, a n?eles Libertatea pentru a tr?i, a mplinit Iubirea pentru a d?rui, a ntlnit Frumosul pentru a-l nfr??i. Acestea au fost axa ?i idealul vie?ii ?i Operei sale prolifice ?i proeminente. Idealul n lumea noastr? cre?tin-ortodox? nu este un paradox, ci o antinomie mplinit?, o paradigm? nf?ptuit? ce-?i exercit? noble?ea. Trebuie p?strate idealurile, ne ndruma Petre ?u?ea, aceste paradoxuri n ordinea universal?, caracterizate prin majestatea idealit??ii lor , cum spune Chersterton." (Petre ?u?ea, Filosofia Nuan?elor. Ed. Timpul, Ia?i-1995, p. 131)

Idealul nu este un cumul de amintiri ce se a?eaz? peste om ca rodiri din Pomul Cunoa?terii, ci seva tumultoas?, astralic?, ancestral?, limpede ?i mbietoare ce susur? din Mo?i ?i Buni, Str?mo?i ?i Str?buni a?a cum se propag? ecoul pe crestele Carpa?ilor atunci cnd Mo?ul cel Drag le gr?ie?te pustnicilor daci, cum str?fulgera mistica marele isihast de la M?n?stirea Fr?sinei-Vlcea, Ghelasie Gheorghe. Noi Dacii/ Nu avem Zei,/ Avem Icoana/ Unirii Cerului cu P?mntul...". (Ierom. Ghelasie Gheorghe, Mo?ul din Carpa?i. (C?utarea Originilor). Colec?ia Isihasm-1999, p. 9)

Idealul ntru Frumos desc?tu?eaz? sufletul Omului ales: l face mai adnc, mai curat, mai profund, mai diamantin, mai cuprinz?tor, mai aprins, mai scntietor, mai tulbur?tor, mai tainic, mai mistic, mai isihast, mai ceresc, mai jertfitor, mai na?ionalist. Na?ionalismul a crescut la noi din p?mntul nsu?i al ??rii. De la umilul c?rturar de sat, pn? la cel mai nalt nv??at de la ora? pe care Dumnezeu ni l-a h?r?zit, n fiecare epoc? g?sim apostoli de-ai na?ionalismului pe toate treptele sociale." (C. R?dulescu-Motru, M?rturisiri. Ed. Minerva-1990, p. 138)

To?i Marii Filosofi Cre?tini Ortodoc?i Dacoromni sunt h?r?zi?i de Mntuitorul Iisus Hristos ?i to?i au pe fruntea lor aura na?ionalist?. Ardeleanul Andrei Brseanu, o figur? proeminent? a na?ionalismului cre?tin ortodox dacoromn, reflecta na?ionalismul n adunarea de la ?imleu din 7 August 1908, prin scnteierile evanghelice ale lui Iisus Hristos, admirabil exprimate de George Bari?iu: Aceea ce este apa pentru pe?ti; aerul pentru zbur?toare ?i pentru toate vie?uitoarele; ce este lumina pentru vedere; soarele pentru cre?terea plantelor; vorba pentru cugetare, aceea este na?ionalitatea pentru fiecare popor." (ibid., p. 139)

Raportul credin??-na?ionalism asumat de Filosoful cre?tin ortodox include p?mntul Vetrei str?bune ce transcende n Cerul de deasupra Patriei, imprimndu-i astfel nemuritorului dacoromn coslujirea ve?nic? ntru Dumnezeu, Neam ?i univers. Idealul Frumosului pentru Filosoful cre?tin ortodox dacoromn se ntrupeaz? a?adar n na?ionalismul d?t?tor de via?? de crea?ie a Frumuse?ii valahe.

A fi romn este o stare fireasc?, dar a r?mne ROMN este o stare suprafireasc?. A fi romn nsemneaz? o stare natural?, o formul? de echilibru a existen?ei din care decurg prin ns??i desf??urarea vie?ii, anumite forme. Un bob de gru, dac? l ngropi n p?mnt, la umezeal?, ncol?e?te ?i d? fir. Un anumit fir, cu o anumit? dezvoltare, necesar?, mai dinainte determinat? de ns??i structura bobului de gru. A?a se petrece ?i cu Romnia noastr?. A fi romn nsemneaz? a avea o anumit? pl?mad?, din care decurg cu necesitate absolut? anumite atitudini ?i gesturi. Voin?a noastr? nu are nimic de zis n aceast? mprejurare; pentru c? noi nu ne putem dep??i n chip normal pe noi n?ine dect ncetnd a mai fi noi-n?ine". (Nae Ionescu, ndreptar Ortodox. Ed. Artemis, p. 90).

Ortodoxia Filosofului cre?tin Vasile B?ncil? reprezint? dreapta sa credin??, iar credin?a str?bun? a Neamului asumat? prin jertfa tr?irii sale mistice fie n crea?ie, fie n carcera politic?, reprezint? ns??i fiin?area fiin?ei sale na?ionaliste. Cuvntul este rostirea divin? a Logosului Dumnezeiesc Care, pune pecetea pe orice crea?ie sublim? a artistului de orice gen: poezie, filosofie, teologie, filologie, a artistului artist prin excelen??, ca sacerdot ntru slujirea Frumosului.

Ortodoxia n tr?irea na?ionalist? dacoromn? nu mai r?mne pur ?i simplu o doctrin?, ci transcende n plenitudinea vie?ii ca Via?? a Neamului, a cunoa?terii lui n esen??. Pentru orice tn?r romn actul apartenen?ei la comunitatea de via?? na?ional? implic? cunoa?terea comunit??ii ca entitate biologic? ?i spiritual?. Nu ap?rem n lume la ntmplare ?i nici nu evolu?m independent de mediul n care am ap?rut. Cnd pierdem ns? aceast? stare de con?tiin?? a interferen?ei dintre individ ?i comunitate anul?m, mai nti fiin?ei proprii, dreptul de a benificia de toate valorile materiale ?i spirituale ale comunit??ii, iar mai apoi alter?m biologic ?i spiritual comunitatea, devenind factori de disolu?ie, vrednici fiind de osnd? ?i n plan istoric ?i n plan etern". (Virgil Maxim, Imn pentru crucea purtat?. Ed. Antim-2002, p. 104).

Mihai Eminescu - Marele Profet al Daciei Mari a redefinit apartenen?a sa demiurgic? la religiozitatea Neamului dacoromn, conferindu-i o dimensiune spiritual? aproape neegalat?, dar nfrumuse?at? ?i de ceilal?i Corifei ai gndirii cre?tin-ortodoxe care i-au urmat n Dinastia Frumosului divin romnesc. Cel care a pierdut aceast? interferen?? cu Patrimoniul dumnezeesc al Neamului a fost, o spun cu mare mhnire filosoful nem?ean din Ghind?oani, Vasile Conta. P?cat!

Filosoful adev?rat, cel cre?tin-ortodox nu cotrob?ie ca ra?ionalistul prin cutele Crea?iei s?-L surprind? cumva pe Dumnezeu, spre o revizuire a Facerii Sale, ci cnt? n crea?ia sa artistic? Frumosul Dumnezeiesc ?i Frumuse?ea Crea?iei Sale. Omologarea unei crea?ii artistice de orice gen nu ?ine de aportul unei institu?ii interne ori externe, ci de harul Duhului Sfnt care i d? nemurire autorului. Filosoful, poetul, teologul, monahul, artistul, pedagogul, preotul, ??ranul primenit mereu de ve?nicia slujirii, n ntruparea lor cre?tin-ortodox? sunt: Rug? dacic? ?i Cntare valah?, Cremene Carpatin? ?i Cer Vorone?ean, Lumin? trac? ?i Cuvnt serafic bucovinean, Lacrim? pelasg? ?i Har dumnezeesc arge?ean, Suferin?? b?n??ean? ?i Iubire oltean?, Cuminecare dobrogean? ?i M?rturisire ardelean?, Cruce basarabean? ?i nviere divin?, Mirare mehedin?ean? ?i mplinire vlcean? n fa?a Frumosului ca atitudine a autenticit??ii cre?tin-ortodoxe.

n fa?a a tot ce a fost ?i a tot ce este, ct ?i n fa?a a tot ce va urma, m? ntreb cu toat? gravitatea: Care este atitudinea autentic cre?tin?? Ce ar face Hristos n locul nostru? Oare noi am procedat bine? Am mplinit noi voia lui Dumnezeu n acest secol?" (Ioan Ianolide, De?inutul profet. Ed. Bonifaciu-2009, p. 111).

Fiin?a cugetului Filosofului cre?tin-ortodox Vasile B?ncil? se nte?e?te prin func?iile persoanei admirabile ale sintezei gndirii sale, ce transpare ca un miracol de o dimensiune pur?, de o n?l?ime spiritual? ortodox?, de o tr?ire teologic-liturgic? ce arde permanent ca o Aur? verde pe altarul Icoanei Frumosului din Omul timpului dacic nemuritor ?i din spa?iul serafic valah transcendent. n mi?carea omului n timp ?i spa?iu-n istoria lui-am n vedere, spune inegalabilul Petre ?u?ea, termenii: cauzalitatea-nceputul-finalitatea-sfr?itul-timpul-finitudinea ?i epoci, punctnd spa?iul, desf??urarea din primordii, etapele aparen?ei purtnd pecetea domina?iei primordiale (Sf. Ap. Pavel), calea c?tre adev?r (metoda), modelul platonic ideal trezit maieutic sau inspirat..., dogma axioma ?i norma, transcendentul ?i imanentul...". (Petre ?u?ea, B?trne?ea ?i Alte Texte Filosofice. Ed. Viitorul Romnesc, Bucure?ti-1992, p. 7).

Destinul gndirii exprimat prin limba Cuvntului frumos la marele gnditor Vasile B?ncil? are menirea aducerii n primul rnd ?i n mod absolut Slavei lui Dumnezeu, ca un Dar dumnezeesc ?i apoi ca o d?ruire deplin? Neamului s?u drag. Limba noastr? cea nsufle?it? de harul lui Dumnezeu ?i de zelul p?rintelui-poet-erou-martir Alexei Mateevici, p?streaz? nealterat expresivitatea, claritatea, cultul, muzica, poezia ca o miere duhovniceasc? str?milenar?, ca esen?? mistic? n n?elepciunea ortodox? a lui Vasile B?ncil?, care a aprofundat ca nimeni n lume diversitatea ideilor sublime n unitatea Frumosului divin romnesc, a Frumosului serafic dacoromn.

Cele 13 volume ale Operei-Capodopere a gndirii ortodoxe eminamente fascinante primite n dar de la marele prieten bibliofil Dumitru Ionescu-Bucure?ti, din totalul provizoriu al celor 16 volume ap?rute, sau care vor mai ap?rea ale br?ileanului de Aur Vasile B?ncil?, nsumeaz? 5885 de pagini. Dac? accept?m c? cele 3 volume ar nsuma doar 1000 de pagini, munca titanic?, laborioas?, erudit? prin elocin?a Br?ileanului s-ar apropia la 7000 de pagini, poate chiar dep??ind cifra aceasta astronomic?, ca m?sur? a jertfelniciei, a voca?iei, a misiunii ?i a iubirii sale. Suferin?a pentru Dumnezeu ?i Neam z?mislit? n temni?ele ateo-regalo-comuniste i-a purificat sufletul, i-a contopit inima ntr-o tr?ire pentru iubirea ntru cuminecare haric? cu Adev?rul, cu Dragostea, cu Libertatea, cu Frumosul din Cer ?i de pe P?mnt. Diversitatea tematicii sale nu constrnge Ideile la stadiul de enun?, de medita?ie. Ele trec prin filtrul prolegomenei, tezei, sintezei, catehezei, paradigmei, paideii: de la Etic?, Ideal, Eminescu, Ortodoxia, Sensul revolu?iei lui Tudor Vladimirescu, Adolescen?a, Caracteristicile vrstelor, Religia iubirii ?i Pestalozzi, Autohtonizarea filosofiei, D-l R?dulescu-Motru ?i doctrina Personalismului energetic, Religia ?i ?coala, Natura eului ?i rolul acestuia, C?l?torie n Evul Mediu, Coresponden?a lui Spiru Haret, Glasul unui profesor, Lucian Blaga, eseist, Tragicul lui Prvan ?i tragicul modern, O carte romnesc? despre sfnta Tereza de Lisieux, Cr?ciunul copiilor, Sensul culturii ?i culturalizarea" satelor..., ?i tot a?a cu zeci de sute de teme.

Am men?ionat deja faptul c? to?i Titanii Filosofiei ?i Teologiei Ortodoxe Romne l-au venerat pe Romnul Eminescu. Vorbind despre Eminescu, gr?ie?te la rndul s?u Marele Vasile B?ncil?, vorbim de fapt, despre noi; fiindc? el a intrat n ns??i ?es?tura fiin?ei noastre, a?a cum a intrat n sufletul p?mntului acestuia... Eminescu se cere tr?it, deci, nu analizat; ??ranul tr?ie?te natura, obiceiurile, aerul, religia, dar nici nu este con?tient de ele, nici nu n?elege m?car problema de analiz?. Cam a?a suntem ?i noi n raport cu Eminescu." (Vasile B?ncil?, Opere, vol.II, Muzeul Br?ilei, Ed. Istros-2006, p. 304)

Filosofia adev?rat?, precum poezia divin? trebuie s? curg? ca vibra?ia unui nger, ca lacrimile sublime ale unei inimi arz?toare, ca fiorurile din strunele magnificei vioare, ca vraja farmecului unei Roman?e de demult. C?r?ruie, c?r?ruie,/ dorule, c?rare ?uie.../ Tot cotind c?tre fntn?,/ mergi cu nop?ile de mn?.// Printre lanuri de mohor/ plngi cu Drumul-Robilor,/ ?i oftezi cu Caru-Mare,/ printre lanuri de cicoare.// Treci un deal ?i s?ri o vale/ peste lacrimile tale./ Cobori v?i ?i urci piepti?,/ numai prin m?r?cini?,/ peste inim?, piezi?...". (Radu Demetrescu Gyr, C?r?ruie, c?r?ruie). S? iubim mai presus de fiin?a noastr? Fiii ale?i ai Gndirii cre?tin-ortodoxe romne!

Not?: Fond de carte, bibliofil Dumitru Ionescu-Bucure?ti - fragment din ciclul Mari filosofi romni cre?tini ortodoc?i".

 
Ion Maldarescu   
Duminică, 21 Octombrie 2018 22:51

Citeşte mai mult...Dincolo de orice orient?ri politicianiste, adev?rul trebuie rostit cu glas tare ?i cu fermitate. Dup? experien?a devastatoare a afilierii la U.E. (a se citi Imperiul Haosului European), Romnia anului 2018 a ajuns o jalnic? epav? a navei ceau?iste". Pe durata a aproape trei decenii a fost jefuit? ca-n codru, a fost ?i este stigmatizat?, pus? la col? de fiecare ciumete", uns membru al Parlamentului European cu renumera?ie nesim?it?... Coane F?nic?". Rnd pe rnd, la pupitrele de comand? ale ??rii s-au perindat - conform nefastului algoritm politic - un melanj dezastruos de incompeten?i, corup?i ?i tr?d?tori de Neam ?i ?ar?. Au furat ct au putut, ncuraja?i ?i sus?inu?i de ipocri?ii tunari" occidentali. Ast?zi, Romnia nu mai este ?ar? suveran?, ci o colonie corporatist? din care bog??iile romnilor sunt ?terpelite la vedere" de Imperiul Haosului European" cu sprijinul samsarilor ?i rechinilor autohtoni.

ndobitocirea sistematic? prin drogul-televizor, a fost ?i a r?mas principala arma de distrugere n mas? a popula?iei Romniei, scopul fiind atingerea zicerii lui Petre ?u?ea... un popor de idio?i", u?or de controlat, u?or de condus, u?or de jefuit! Am plecat n '89 cu Ne-am trezit din hibernare/ ?i-am strigat ct am putut:/ Sus Cutare! Jos Cutare!?"... Occidentul ne-a dat brnci, reu?ind s? ne conving? c? noi am vrea - chipurile - s? ne njug?m de bun? voie ca animale de povar? la c?ru?a Imperiului Haosului European". Dup? sacrificii incomensurabile, ne-am aliniat regulilor occidentale, precum gl?suia Constantin T?nase: Ia corup?ia amploare,/ Cum nicicnd nu s-a v?zut,/ Scoatem totul la vnzare?/ ?i cu asta ce-am f?cut?// [...] Pentru-a c?tiga o pine,/ Mul?i o iau de la-nceput,/ R?t?cesc prin ??ri str?ine?/ ?i cu asta ce-am f?cut?"...

Modus-ul operandi al impostorilor autointitula?i politicieni a ng?duit instaurarea unui fenomen distructiv: exportul materiei cenu?ii, al experien?ei ?i priceperii profesionale, al speciali?tilor de nalt? calificare, efect nociv al escrocheriei numit? pompos privatizare" ?i soldat? cu vnzarea sau distrugerea intreprinderilor romne?ti ?i - sine die - a locurilor de munc?. Dovad? c? istoria se r?zbun?, repetndu-se este situa?ia politico-economic? din Romnia, care nu difer? prea mult de cea din timpul marelui actor.

Luna august a fost, pentru romni, o lun? de foc: 23 august 1939 - Pactul Hitler-Stalin, 23 august 1944 - Tr?darea regelui Mihai... ?i, revenind n actualitate, 10 august 2018 - tentativa ratat? a loviturii de stat. Scenariul de la Colectiv" ?i c?derea Guvernului meu", au fost ac?iuni care au atins cote ale performan?elor e?uate greu de atins, n urma c?rora un anume personaj nu ?i-a mai putut reg?si lini?tea navetei s?pt?mnale. Escapadele spontane" pe alte meleaguri nu-i dau pace antiromnului perfect", cum l numea recent cineva, convenabil? dovedindu-se ns? pra la nalta Poart?.

Constat?m c? cine ndr?zne?te s? prezinte - pe baz? de documente - adev?rul, e pus la col?, riscnd s? poarte haine v?rgate cu executare" - vezi cazul istoricului Ioan Scurtu, amendat ?i pus s?-?i retrag? un articol publicat n februarie 2017, n ziarul Cotidianul". De asemenea, pentru afirma?iile publice, Darius Vlcov a fost amendat de C.N.C.D. cu 2.000 de lei, iar Liviu Pop a primit avertisment. S? ne amintim, n aprilie 2018, ziarul israelian de limba englez? The Ierusalem Post" titra : How can Romanian President Klaus Werner Iohannis, who for 23 years was also the president of the Democratic Forum of Germans in Romania, which claims to be the legal successor to a former Nazi organization, be a friend of Israel? Last Friday, Iohannis expressed his opposition to the government's proposal to move the country's embassy to Jerusalem"[1] (Cum poate pre?edintele Klaus Werner Iohannis - care timp de 23 de ani a fost ?i pre?edinte al Forumului Democrat al Germanilor din Romnia, ce se pretinde a fi succesorul legal al unei foste organiza?ii naziste - s? fie un prieten al Israelului?).

Rezultatele slug?rniciei sunt vizibile. Dup? ce U.E. a declarant c? Romnia trateaz? minorit??ile cu o generozitate nentlnit? n nicio ?ar? european?, recent, vreo 20 de parlamentari europeni din Germania, Suedia, Polonia, Ungaria, Elve?ia ?i Lituania au semnat un proiect de rezolu?ie prin care cer luarea unor m?suri urgente pentru a solicita Romniei protejarea minorit??ilor na?ionale. Intensitatea ?i frecven?a def?im?rilor colective venite din cercurile guvernului ?i e?ecul altora de a se distan?a n mod public din acestea sunt motive de ngrijorare. Adunarea Parlamentar? ar trebui s? investigheze implementarea protec?iei minorit??ilor na?ionale n Romnia ?i s? solicite urgent Romniei s?-?i respecte ndatoririle pentru a proteja minorit??ile na?ionale - n acest caz protejarea minorit??ii germane"[2]. Nu este greu de dedus c? n spatele opera?iunii s-ar fi putut afla o persoan? important?, nu spui cine !".

De parc? n-ar fi fost de ajuns, reprezentan?ii drapelului celor 12 stele" aplic? dup? propriile criterii, propriul slogan Unitate n diversitate", pref?cndu-se c? nu observ? ac?iunile hoardei destr?m?rii Romniei. Dintre ei nu puteau lipsi Satana n sutan? - eternul inamic al romnilor - ?i ?l de s-a s?turat de Romnia. O reeditare a Declara?iei de la Budapesta" din 1989, edi?ie rev?zut?, ad?ugit? ?i bntuit? de iredentism desuet ?i nociv. O noua sfidare la adresa s?rb?toririi de c?tre romni a nf?ptuirii Romniei Mari ad?ugat? doliului maghiar cu prilejul Zilei Na?ionale a Romniei - 1 Decembrie. Perfidia alambicat? a separati?tilor ?i revars? veninul cu pu?ine zile nainte de 1 Decembrie 2018 definind-o 100 de ani de nempliniri". Semnatarii: Gabriel Andreescu, T?ks Lszl, Lucian Nastas?-Kovacs, Szilgyi Zsolt, Marius Tabacu,. Bod Barna, Cristian Sandache, Tor T. Tibor, Radu Raileanu, Bakk Mikls, Sabin Gherman, Dvid Lszl, Ramona B?lu?escu, Liviu Antonesei, Eckstein Kovcs Pter, Florian Mihalcea, Kolumbn Gbor, Mircea Toma, Molnr Gusztv, Ovidiu Pecican, Szilgyi Ferenc, Cristian Prvulescu, Kincses El?d. Marea mea mirare este lipsa cel pu?in a unei semn?turi - o posibil? sc?pare a ini?iatorilor : Lucian Boia.

Textul declara?iei anti-Romnia - Guvernul Romniei s? se autosesizeze !

Transilvania a fost ?i poate s? devin? un spa?iu de complementaritate ?i poate s? devin? un model de pluralism cultural ?i religios. Promovarea identit??ilor ?i tradi?iilor care dau specificul Transilvaniei este n folosul ?i al romnilor, ?i al maghiarilor. Condi?iile securit??ii ambelor comunit??i na?ionale sunt frontierele stabile ?i respectarea drepturilor minorit??ilor. Nu exist? niciun element care s? opun?, ast?zi, interesele romnilor ?i maghiarilor. Aspira?iile maghiarilor la autonomie cultural? ?i teritorial? sunt dezideratele unei mai bune organiz?ri ?i servesc deci tuturor. Alimentarea confuziei dintre autonomie ?i independen?? reflect? uneori nen?elegere, alteori inten?ia rea a manipul?rii. Nu exist? nimic care s? opun?, ast?zi, interesele Romniei ?i Ungariei. Conducerile de stat actuale pot sau nu s? corespund? idealurilor societ??ilor noastre; pot face ce trebuie sau pot gre?i ?i n privin?a problematicii interetnice. Criticile la adresa lor, venind din interiorul sau din afara ??rii, nu au de ce s? afecteze raporturile pe termen lung dintre cele dou? popoare. Conducerile sunt oricum schimb?toare, c?ci venirea ?i plecarea lor de la putere, la un moment dat, rezult? din chiar natura sistemelor democratice n care tr?im.

Maghiarii din aceast? ?ar? sunt cet??eni ai statului romn avnd drepturi egale ?i inalienabile de a propune modelele de reconstruc?ie a statului-patrie comun. Distan?a luat? de ei fa?? de celebrarea Centenarului aduce la lumin? o tem? fundamental? pentru istoria celor 100 de ani: ce a nsemnat veacul care a trecut din perspectiva comunit??ii maghiare? Vorbind n numele ei, liderii politici au semnalat repetat ceea ce cvasitotalitatea maghiarilor percep drept 100 de ani de nempliniri". Or, este firesc s? facem din acest an unul de bilan? ?i s? ntmpin?m dezideratele nemplinite ale minorit??ii, acestea necontravenind intereselor generale, permi?ndu-i s? se simt? confortabil n Romnia, deci n propria ei ?ar?.

Centenarul Unirii Transilvaniei cu Romnia ofer? romnilor ?i maghiarilor ocazia de a resuscita idealul promis n anul 1918: s? fim o patrie a romnilor, maghiarilor ?i a celorlalte minorit??i constitutive ale unui stat devotat mplinirii aspira?iilor fiec?rei comunit??i. Este un obiectiv care nu poate fi realizat peste noapte. Dar putem transforma acest ideal ntr-un proiect de ?ar? al anilor ce vin. Apel?m la compatrio?ii no?tri ?i la autorit??ile publice s? onoreze Centenarul refuznd incitarea na?ionalist? ?i conflictul, favoriznd construc?ia ?i speran?ele".

Oare care ar fi speran?ele" semnatarilor? Domnilor guvernan?i, t?cerea echivaleaz? cu tr?darea ?i tr?darea vine de la Bruxelles. Singura ?ans? de supravie?uire a statului national romn este RoExit! Cu asumarea tuturor urm?rilor... c? de p?gubi?i, am fost destul. Ajunge!

-----------------------
[1] https://www.jpost.com/Opinion/Why-is-Romanias-president-refusing-to-relocate-the-embassy-to-Jerusalem-552769
[2] https://evz.ro/zeci-de-parlamentari-europeni-iohannis-discriminare-valcov-liviu-pop.html

 
15 mai 1946 - Memoriul depus la Tribunalul Poporului (1)
Mare?al Ion Antonescu   
Duminică, 21 Octombrie 2018 22:29

Citeşte mai mult...Domnule Pre?edinte ?i onorat Tribunal,
Eu nu am s? fac o ap?rare. Un om care a pornit de la cea mai de jos baz? a piramidei sociale, f?r? nume ?i f?r? protec?ie ?i a urcat n Stat f?r? bani ?i f?r? partid, pe vrful culminant al edificiului politic, nu mai are dreptul s? se apere de faptele sale. El are numai datoria s? se justifice, iar poporul ?i istoria au dreptul s?-l judece. Am s? ncerc ast?zi s? expun din memorie faptele ?i s? le justific naintea Domniei voastre, ca reprezentan?i ai poporului romn.

Ac?iunea mea politic?, economic?, social? ?i militar? din cei patru ani de guvernare. Pe baza acestei justific?ri, care nu poate fi complet?, fiindc? nu am avut timp ?i nici putin?a s? studiez documentele necesare, poporul, prin Domnia Voastr?, ?i va da verdictul, r?mnnd ca istoria s? ?i-l dea mine pe al ei. De aceea, onorate Dle Pre?edinte ?i onorat Tribunal, v? rog s?-mi ng?dui?i s? expun n fa?a Domniilor Voastre, toate actele ?i faptele mele, fiindc? numai astfel poporul, prin D-voastr? va putea s? ajung? la n?elegerea ?i ac?iunea just? a faptelor mele. Explica?ia aceasta complet? mai este imperios impus? de spiritul de dreptate de care sunte?i nsufle?i?i ct ?i de datoria sacr? pe care orice om politic o are, de a da istoriei putin?a de a nregistra ntegral numai adev?rul, iar nu ceea ce interesul egoist l dicteaz? pentru a corespunde sau a face fa?? unei situa?ii de moment. Voi spune, Dle Pre?edinte ?i onorat Tribunal, numai adev?rul, a?a cum onoarea de soldat mi-a impus-o toat? via?a ?i a?a cum acest moment solemn mi-o impune s? o fac.

Vor fi, Dle Pre?edinte, ?i multe lucruri care-mi vor sc?pa, acestea vor ie?i la iveal?, cndva, din arhive. Sunt ?i altele pe care le-am uitat. V? rog dinainte s? considera?i c? aceste sc?p?ri nu sunt datorit? ncerc?rii de a e?i, prin orice mijloc, dintr-o situa?ie grea n care am fost pus. Nu am fost niciodat? ?i nu voi fi, mai ales n acest moment, omul unor astfel de calcule. Dar nu am avut nici timpul s? v?d toate piesele din dosarul meu, cu att mai pu?in pe acela de a cerceta o arhiv? de 4 ani, de sute de dosare, n care, la fiecare pas se g?se?te imprimat? gndirea mea real?. sufletul meu adev?rat ?i ac?iunea mea de fapt. Voi trece acum, cu ng?duin?a Domniilor Voastre, la analiza, punct cu punct, a nvinuirilor care mi se aduc prin actul de acuzare, ct ?i acelora care mi-au fost aduse de onora?ii domni acuzatori publici.

Ne avnd putin?a, n timpul desbaterilor, s? prezint Tribunalului elementele strict indispensabile pentru aprecierea, la justa valoare a nvinuirilor care m? privesc ?i care sunt cuprinse n actul de acuzare ?i n afirm?rile f?cute de Dnii acuzatori publici, am onoarea a depune acest memoriu. n el se arat? punct cu punct, ns? foarte pe scurt, elementele esen?iale, pe care aveam inten?iunea s? le dezvolt, n ap?rarea mea, n ?edin?? public?.

- Sunt acuzat c? am pus la cale venirea legionarilor n Romnia Ia putere.
Codreanu: a murit n 1938. Cu niciun alt ?ef sau element marcant legionar nu am pus la cale nimic fiindc? nu am cunoscut ?i nu am v?zut pe nimeni din stat majorul legionar.
Pe Horia Sima l-am v?zut o singur? dat? n Iulie 1940 cnd era ministru. Frontiera de Est a ??rii era pr?bu?it?. Sim?eam c? se vor pr?bu?i n curnd ?i celelalte, dac? n ?ar? nu ar fi ordine. Scrisesem n acela?i sens o scrisoare Regelui Carol ?i ntr-o audien?? i-am desvoltat aceast? temere. Tot aceast? temere m-a determinat s? accept ntrevederea cu Horia Sima. Dou? zile mai trziu am fost nchis la Bistri?a, unde nu am mai avut nici o ntrevedere politic?.

Cu Germanii nu am avut niciodat?, nici direct nici indirect, nici o leg?tur?. Fiindc? economic, politic ?i militar devenisem dependen?i total de Germania prin pr?bu?irea Europei, prin repudierea garan?iilor engleze, prin conven?iile economice ?i de petrol - prin primirea garan?iilor germane ?i prin chemarea misiunii militare de instruc?ie, am socotit, pe baza informa?iilor ce primisem, c? mi se va ncredin?a n curnd conducerea, c? era n interesul ??rii s? clarific unele principii de baz? cu Germania. Prin dou? note succesive am ar?tat Lega?ii Germane care sunt principiile economice ?i politice pe care n?eleg s? stau.

n rezumat ar?tam c?:
- n politica intern? nu voi admite nicio imixtiune;
- n politica extern? n?eleg ca Romnia s? aibe toat? libertatea;
- n politica economic? n?eleg ca Romnia s? fie singur? st?pn? a avu?iilor sale ar?tnd c? nu admit penetra?ia capitalului str?in dect pn? la o limit? plafon, care s? nu ne ngr?deasc? libertatea nostr? de deciziune;
- n politica petrolului ar?tam dorin?a mea de a readuce n patrimoniul na?ional fondul acestei bog??ii ?i inten?ia ce aveam de a face totul ca s? mpiedic epuizarea acestei materii prime indisponsabil? desvol?rii statului ?i ap?r?rii lui. Deci nici o premeditare cu Col. V-a ?i sus?in?torii ei pentru a lua puterea. Nici nu aveam nevoe. Puterea mi se oferise n 1937 ?i 1938, de acela de care singur avea c?derea s? o fac?: de Rege.

- Sunt acuzat c? am f?cut primul guvern cu baz? legionar?.

Am explicat ?i la instruc?ie ?i n ?edin?a public? c? nu era n ?ar? la acea epoc? alt? baz? politic?. Era de ales ntre anarhie - cu consecin?ele ei - Protectorat ?i pr?bu?irea total? a grani?elor ?i ncercarea de a lini?ti, de a canaliza, de a domina sau de a stinge o mi?care al c?rui caracter terorist putea pr?bu?i total neamul romnesc. Am ales ncercarea" ?i n cele cinci luni de guvernare legionar? a tratat ?ara n bolnav, l?snd poporului posibilitatea ca prin convingere s? exterpeze singur virusul care-l contagiase ?i-i amenin?a existen?a.

- Sunt acuzat c? am sprijinit Romnia pe Germania, desp?r?ind-o de alia?ii ei fire?ti.

Alia?ii ei fire?ti" de la acea epoc? se pr?bu?iser?. Se pr?bu?ise Fran?a, se pr?bu?ise Mica n?elegere, se pr?bu?ise Polonia, ??rile Baltice ?i Finlanda, se pr?bu?ise Liga Na?iunilor ?i Securitatea Colectiv?. Se pr?bu?iser? toate grani?ele noastre. ?i procesul nu era terminat. Ungurii pretindeau tot Ardealul, Rusia dup? cum ne-au declarat-o de mai multe ori Dnii Ribentrop ?i Hitler, pretindeau Moldova pn? la Carpa?i, Delta Dun?rii ?i baze strategice n Dobrogea, ceeace nsemna ?i pierderea acestei provincii. n fa?a acestei perspective ?i n lips? de altceva, Regele Carol pentru a salva ?ara ?i pe el a dat, pe plan economic, Germaniei, tot ce i s-a pretins : a admis cursul m?rcii la 60 ?i chiar 80; a repudiat public garan?iile britanice, a propus Germaniei un pact de alian?? perpetu? militar? ?i politic?, a cerut trimiterea unei misiuni militare germane att pentru instruirea cadrelor noastre, ct mai ales ca un simbol al garan?iilor date, a acceptat la aderarea la Pactul Tripartit, a dat Germaniei monopolul exportului petrolului n schimbul armamentului necesar armatei intrnd astfel total ?i f?r? putin?a de e?ire din orbita german?.

Aceasta este situa?ia economic? ?i politic? interna?ional? pe care am g?sit-o n Sept. 1940. Orice alt? politic? nu era posibil?. Orice gest de e?ire f?cut ar fi dus la Protectorat, sigur la pierderea Ardealului de Sud ?i poate la ocuparea Moldovei, a Deltei ?i a Dobrogei de c?tre Ru?i. Propunerile f?cute Rusiei, de n?elegere, n noiembrie 1940 au r?mas f?r? r?spuns. Raporturile ntre noi ?i Ru?i au fost ntre Iulie 1940 ?i Iunie 1941 foarte ncordate. n arhiva Marelui Stat Major ?i a Cabinetului Militar se g?se?te o documentare complet?. Stlpii grani?ei provizorii stabilite dup? acceptarea ultimatului erau zilnic deplasa?i, se schimbau zilnic focuri, de pe urma lor c?deau mor?i ?i r?ni?i, avioanele ruse f?ceau zilnic incursiuni pn? la Carpa?i. Dl Lavrentiev mi-a cerut condominium pe Dun?rea Maritim? ?i dreptul pentru vasele de r?zboiu ruse de a p?trunde pn? la Br?ila. Tot d-sa mi-a cerut s? dau din vasele ?i materialul rulant ?i locomotive corespunz?toare suprafe?ei teritoriului ocupat ceeace nu era prev?zut n condi?iile ultimatumului; s-a ocupat cu for?a insulele din bra?ul Chilia - Decembrie 1940 - ?i s-a ncercat s? se p?trund? cu for?? n canalul Sulina la 2 Ianuarie. Toate aceste acte de agresiune erau cunoscute de mini?trii Marii Britanii ?i Americii.

n concluzie, am mers cu Germania fiindc? am g?sit ?ara angajat? n aceast? politic? ?i nu putea nimeni atunci, oricine ar fi fost el s?-i dea alt? orientare f?r? riscul de a pr?bu?i total ?ara. Trebue deci f?cut? o politic? de moment pentru a evita protectoratul cu toate consecin?ele lui cunoscute.

- Sunt acuzat c? am adus misiunea militar? german?.

Am ar?tat realitatea. S-a ar?tat c? scopul era de ocupa?ie a punctelor strategice, economice ?i militare" ?i c? efectivele ei dep?p?eau necesarul pentru instruc?ie. Aveam 1.200.000 solda?i mobilizabili ?i misiunea german? avea 19.000. Cu aceste efective nu se putea ocupa pozi?iile cheie strategice ?i militare ?i economice". Documentarea existernt? la Marele Stat Major ?i Cabinetul Militar fac dovada c? instructorii germani au fost repartiza?i numai la centrele de instruc?ie. Aveau o atitudine foarte corect? ?i nu a f?cut niciun act de imixtiune n problemele economice. Conven?ia semnat? n Ianuarie 1941 ntre Ministrul Economiei Na?ionale ?i Neubacher prevedea s? se dea lunar acestei misiuni pentru nevoile de hran?: 14 vagoane maz?re, 7 vagoane linte, 3 vagoane s?pun, 100 vagoane orz ?i ov?z, 50 vagoane paie. Acuzarea a vorbit de 7 corpuri de armat?. A f?cut confuzie ntre aceast? misiune ?i armata german?, care a trecut pe la noi n Balcani n Februarie ?i Martie 1941, pe care nu am avut nici o obliga?ie de hr?nire. Tot ce a luat aceast? armat? ct ?i misiunea a fost prin intenden?a romn? ?i numai n cadrul contingentelor ce trebuia s? d?m germanilor pe baza conven?iilor economice anuale. Ceva mai mult, am pretins ca pre?ul alimentelor livrate s? fie sporite cu costul transporturilor pe care l-ar fi ncasat c?ile ferate dac? contingentele mergeau n Germania.

Misiunea militar? german? trebuia s? stea n ?ar? numai 3-4 luni, dup? care l?sa material la dispozi?ia noastr? : tancuri, avioane, tunuri anteaeriene, etc. Era pl?tit? cu 100.000.000 lei lunar. ns? suma era recuperat? fiindc? benzina necesar? tancurilor ?i avioanelor cost? mai mult. Instruiam ofi?erii ?i pilo?ii no?tri pe socoteala germanilor. n ce prive?te trecerea armatei germane prin Romnia n Balcani nu aveam de ales. Cnd ni s-a pus aceast? problem? n Ianuarie 1941, legionarii organizau rebeliunea la noi n ?ar? ?i la Bucure?ti se narmau ?i ocupau milit?re?te toate autorit??ile dela Prim?rie pn? la Prefecturi. Sta?iile de radio ?i depozitele Distribu?ii" erau n mna lor, trupele germane se g?seau cu capul de coloan? pe linia Cluj-Oradea-Arad-Timi?oara; Ungaria ?i Bulgaria acceptase. Dac? refuzam ar fi trecut cu for?a cum au trecut ?i for?ele ruse Prutul n 1877-78, for?nd pe Domnitor, guvernul ?i armata s? se retrag? n Oltenia ?i s? lase restul ??rii la discre?ia ocupantului. De data aceasta perspectiva era mai grav? fiindc? dac? respingeam propunerea Horia Sima ar fi nvins, cu concurs german, la 21 Ianuarie 1941. Consecin?ele se pot deduce. Regim Horia Sima sau ocupa?ie cu for?a a teritoriului nostru, ar fi nsemnat: omorrea tuturor evreilor, a tuturor comuni?tilor, a tuturor cadrelor politice ?i intelectuale, ar fi nsemnat jefuirea pn? la secure ?i f?r? nicio contra valoare a avu?iilor ?i muncii romne?ti. Am fi avut din 1941 soarta Serbiei.

- S-a spus la acuzare c?, cu aceast? ocazie, toat? ?ara a fost ocupat?.

Nu este exact. Trupele germane s-au concentrat n lungul Dun?rii ntre Giurgiu ?i Bechet (exact cum au f?cut trupele ruse n 1877-78) ?i la sfr?itul lunei Martie nu mai era nici-un soldat din aceast? armat? n Romnia. Cum ns? am refuzat s? mobilizez pentru a nu provoca Rusia - cu care mi s-a spus, c? erau n?ele?i - Germanii au trimis prin Gali?ia 2 Divizii n Moldova nu 7 ct s-a afirmat. Prezen?a acolo avea numai un caracter simbolic.

- Am fost acuzat c? am premeditat r?zboiul n contra U.R.S.S.

S-a sprijinit aceast? afirma?ie cu planurile g?site la M. St. Major ?i cu crmpeie de discu?ii extrase din conversa?iile pe care Generalul Ioani?iu le avea cu Generalul Hansen, ?eful misiunii militare. Am explicat n ?edin?? public? c? planurile se ncadrau n lucr?rile cu caracter tehnic al ipotezelor de r?zboi defensiv sau ofensiv, pe care orice armat? din lume le ntocme?te anual pentru ap?rarea grani?elor ??rii n eventualitatea r?zboiului. Ar fi o crim? de tr?dare dac? nu s-ar face. Fran?a a fost zdrobit? n 1870 pentruc? nu a avut preg?tite aceste planuri. Discu?iile cu Hansen erau o consecin?? a cadrului politic interna?ional n care eram situa?i. Primisem garan?iile germane. Germania trebuia s? lupte, conform acestor garan?ii, al?turi de noi n caz de violarea grani?elor. Aveam astfel de planuri militare ?i n cadrul micei n?elegeri balcanice ?i cu Polonia. Pentru ca s? ajungi la planuri trebuie s? ai discu?ii. Dar Germanii afirmau ntotdeauna c? au n?elegere amical? cu Rusia ?i la graba ?i dorin?a ofi?erilor no?tri de a sp?la onoarea armatei ?i a nl?tura nedreptatea din 1940 ei r?spundeau c?: Nu vor ataca Rusia ?i planurile s? fie numai de ap?rare. Eu nsumi dup? ntoarcerea de la Berlin ?i n alte ocazii, pn? n Aprilie 1941 am declarat textual n Consiliile de Mini?tri, cnd se analiza politica extern?: Problema grani?elor de Est este mai complicat?, nu o putem solu?iona noi. Se va rezolva la Pacea general? pe plan European ?i n cadrul politicei mondiale.

Pentru problema Ardealului am repetat n Consiliul de Mini?tri ceiace i spusesem lui Hitler: O vom solu?iona singuri cnd va veni momentul potrivit", f?cnd afirma?iunea c? dac? 16 milioane de romni nu vor fi n stare s? scoat? din sclavia ugureasc? 1.300.000 de romni s? piar? cei 16 milioane". Iat? pozi?ia luat? de mine fa?? de solu?ionarea problemelor pe care le puneau Romnii, [n] arbitrajul" dela Viena ?i ultimatumul" rus.
Deci nici o premeditare.

- Am fost acuzat c? am f?cut un r?zboi de agresiune n 1941 ?i deci Romnia trebuia s? sufere consecin?ele agresorului ?i eu am fost pus n categoria criminalilor.

Am ar?tat mai sus cari erau raporturile cu Rusia n 1940 ?i 1941. Adaog c? pe cnd Rusia a ?inut n lungul noui linii circa 35 divizii, eu demobilizasem toat? armata ?i nu l?sasem n Moldova dect 4 divizii de infanterie cu efective sporite, 3 divizii cavalerie ?i 2 vn?tori munte nemobilizate. (valoare 1 1/2 divizie). Am fost pus la curent de hot?rrea luat? de a se ataca Rusia numai n Mai 1941 ?i de data atacului la 10 Iunie 1941. Dovad? c? nu am avut inten?ia s? particip la opera?iuni dect pn? la limita revendic?rilor ?i drepturilor noastre o face faptul c? nu am mobilizat dect o treime din for?e ?i nu am exercitat comanda dect pn? la Nistru. Nu pot fi socotit agresor fiindc? Romnia era n stare de r?zboi cu U.R.S.S. din 1940 Iunie cnd Rusia a fost agresorul. Acceptarea ultimatumului nu a fost dect o retragere strategic? ?i politic? la care recurge orice ?ar?, orice om cnd este surprins f?r? sprijin ?i nu este n m?sur? de a se ap?ra. Din Iulie 1940 pn? n Aprilie 1941 actele izolate de agresiune par?iale ruse au continuat. Am ar?tat aceasta mai sus. Deci n 1941 Iunie a fost o ac?iune care se ncadra ?i era o urmare a agresiunilor pe care le suferise poporul romn. n Iunie 1941 am atacat n cadrul unui r?zboi nceput n 1940 ?i cum orice atac este un act de agresiune nu pot fi considerat agresor dect numai n acest sens ?i deci nu pot fi ncadrat n categoria agresiune.

- Am trecut Nistrul la nceput numai cu Cavaleria ?i 3 Divizii de Vn?tori de Munte fiindc? mi s-a cerut scris de Hitler, dup? dispozi?ia ce luasem ca trupele romne s? nu treac? Nistrul. Ulterior situa?iile militare succesive au impus modificarea hot?rrii ini?iale ce luasem de a nu m? angaja n nici un fel. Dovada o face faptul c? nu am mobilizat ntreaga armat? dect cnd for?ele ruse de la Odessa, r?mase n coasta armatei germane, care ajunsese la Bug ?i n poarta Basarabiei mi-au impus-o. Dup? Odessa am adus ntreaga armat? care participase la aceste opera?iuni n ?ar? ?i le-am demobilizat. Nu am remobilizat dect n Iunie 1942, tot la cererea scris? a lui Hitler. Dup? dezastrul suferit de noi pe Don le-am demobilizat n Decembrie 1942 pentru a-i remobiliza n Martie 1944 cnd Ru?ii p?trunsese[r?] n Basarabia ?i Moldova de Nord. Sunt fapte care dovedesc lupta continu? pe care o duceam ca s? menajez for?ele noastre militare. Dar oricum ar fi interpretate aceste ac?iuni pn? n Crimeea, Caucaz ?i Stalingrad ele nu pot fi ncadrate n crime de r?zboi, fiindc? sunt impuse de legile r?zboiului care cer imperios cnd ncepi o ac?iune s-o duci pn? la sfr?it urm?rind for?ele inamicului pn? la distrugerea lui total?. Aceste legi au dus pe Scipione dela Roma pn? la Cartagina, pe Napoleon I pn? la Moscova, pe Alexandru I pn? la Paris, pe Americani pn? la Tokio ?i Berlin.

Ocuparea ?i administrarea Transnistriei.

Nu a fost premeditat?. Dovada o face Legea de baz? a instituirii guvern?mntului a fost f?cut? pe front, n tren, n Tighina unde era cartierul meu. Acolo am v?zut pentru prima dat? pe dl. Alexianu I. Personalul necesar pentru administra?ie a fost c?utat cu ncepere de la aceast? dat?. Dece am acceptat, la propunerea ce mi s-a f?cut s? ocup ?i s? administrez teritoriul rus pn? la Nipru ?i nu numai Transnistria? Am f?cut-o n primul rnd n interes economic. n toate timpurile armatele s-au alimentat din teritoriile ocupate. Alt? posibilitate nu este. Principiul este ca r?zboiul s? se ntre?in? singur. Nu puteam ca ?ar? mic? ?i s?rac? s? derog de la acest principiu. De altfel lungimea c?ilor de comunica?ie ?i criza care era nc? n ?ar? n vara 1941 nu ar fi ng?duit alimentarea trupelor n bune condi?ii.

Din punct de vedere politic, Transnistria era un gaj ?i o prevedere politic? pentru cazul unei victorii germane.

Se ?tiu ncerc?rile germane de a ajunge la Bagdad. Dou? c?i duc c?tre ?elurile asiatice germane. Una pe dra de popula?ii germane care din Bosnia pn? n Banat duce la Salonic ?i Constantinopol, alta pe dra popula?iei germanice care se ntinde din Silezia prin Lemberg la Odessa. Romnia ar fi intrat ntr-un cle?te germanic care ar fi strangulat-o economice?te ?i politice?te. Pentru a nl?tura aceast? eventualitate m-am decis s? ocup Transnistria ?i n special Odessa. Nu am f?cut nici un gest public sau oficial n aceast? privin??. Din contra am declarat la Berlin cnd, la cererile noastre de a se reveni la arbitrajul de la Viena ?i se r?spundea, lua?i la Est ct vre?i, la care eu am r?spuns Romnia nu se maghiarizeaz? la Vest ?i nu se slavizeaz? la Est". Iar la o not? diplomatic? scris? prin care dl. Ribentrop ne ntreba n 1942 care sunt preten?iile noastre la Est, Dl. Mihai Antonescu ca r?spuns dup? instruc?iunile mele Atta timp ct nu cunoa?tem statutul politic european de mine nu putem r?spunde". Nici o declara?ie public? nu cuprinde inten?iile noastre n privin?a anex?rii Transnistriei. Cita?iile f?cute de acuzare constituie simple discu?ii teoretice care totdeauna au loc pentru g?sirea unei solu?ii definitive dup? cum au loc n cadrul oric?rei ac?iuni omene?ti individuale sau colective. Nu conteaz? ns? dect manifest?rile oficiale.

- Sunt acuzat de jafurile ?i ororile din Transnistria.

Jafuri propriu zis organizate n-au fost. Transnistria a fost model de administra?ie. Au constatat-o mini?trii str?ini, ziari?tii no?tri ?i str?ini, Nun?iul Papal, ?eful Crucii Ro?ii Interna?ionale. n Transnistria era o stare economic? mai nfloritoare ca la noi. Acolo se putea cump?ra orice f?r? cartele. Mare?alul Petain a spus D-lui Cantacuzino n fa?a ministrului nostru la Vichy: Cea mai mare glorie a Dvoastr? e aceea c? totdeauna va fi modul civilizat n care administra?i Transnistria". Documentul se g?se?te n arhiva Statului. Lucrurile ridicate din Tr. n 1943-44 s-a f?cut n scopul de a se pune la ad?post de r?spunderi. Era ?i rezultatul muncii ?i investi?iilor noastre. Balan?a noastr? de schimburi cu Transnistria era n dezavantajul nostru. Dac? l?sam bog??iile rezultate, erau s? fie ridicate de nem?i sau distruse din cauza luptelor ?i tot noi r?spundeam. Au fost ridicate din ordinul meu. Obiectele de art? deasemenea. ns? a fost ordin scris: s? fie nregistrate ?i p?strate n bune condi?ii pentru a putea fi restituite Ru?ilor la Pace". Acesta este adev?rul.

Ororile.

Nu-mi nsu?esc crimele. Nici aceia ngrozitoare de la Odessa. Am dat ordin de represalii. Era n cadrul drepturilor interna?ionale s? autoriz?m represaliile cnd adversaul ntrebuin?eaz? mijloace nepermise: narmarea ?i lupta popula?iei; partizani; ma?ini infernale, etc. Era cazul din plin. Am ordonat represaliile ?i am indicat c?i s? fie omor?i. Nu ?tiam cine c?zuse victim? ma?inii infernale. ?tiam c? comandamentul unei divizii are 7-8 ofi?eri ?i 15-20 secretari. Dar cnd opera?ia s-a transformat n masacru, Comandantul Armatei ?i ?eful lui de Stat Major care erau prezen?i trebuiau s? intervin? ?i s? avertizeze. Nu au f?cut nici una nici alta. Ceva mai mult nu au raportat ce s-a ntmplat. Totul mi s-a ?inut ascuns.

Onor Tribunal, a constatat n ?edin?e, c? nu a fost nici un caz n care mi s-a cerut clemen??, iertare sau renun?are la o dispozi?ie cu caracter penal f?r? s? dau curs imediat ?i f?r? ezitare cererii. Eu am crezut atunci c? c?zuse victime: 5-6 ofi?eri ?i 10-15 solda?i. Eram ?i ntr-o stare sufleteasc? grea. Diminea?a v?zusem la un spital un ofi?er ?i 4 solda?i orbi ?i cu toate membrele amputate de la baz?. Erau to?i victima unei ma?ini infernale, ata?at? de clan?a unei u?i, care cnd s-a ap?sat pe clan?? de ofi?er a exploadat. Primisem n acea zi un raport, prin care guvernatorul Basarabiei raporta s? se deporteze n 1940, 50.000 de ??rani din cei mai vrednici ?i boga?i ?i nimeni nu ?tia de ei. mi trimitea n acela? timp fotografiile cadavrelor g?site n pivni?ele localurilor n care func?iona poli?ia rus?. Mai men?ionez c? dac? am pus atta timp ?i am sacrificat at?ia oameni ca s? iau Odessa - opera?iune cu caracter strategic, imperios impus? de siguran?a militar? a Romniei - a fost mai ales din cauz? c? lucr?torii ?i lucr?toarele din Odessa n num?r de 300.000 au luptat din ordinul comandantului suprem rus n rndurile solda?ilor. Dintre ace?ti lucr?tori s-au recrutat continuu partizanii din catacombe. Ace?ti partizani au omort n 2 ani cteva mii de solda?i romni n Odessa. (Declara?ie f?cut? de nsu?i ?eful partizanilor din Odessa ntr-o bro?ur? care a ap?rut la Moscova)[1].
- Va urma -

---------------------------------------------
[1] A.N.R. Fond personal Ion Antonescu. Textul a fost corectat de mare?alul Ion Antonescu, fiecare pagin? a fost semnat? de el, n partea de jos ; a fost scris n data de 15 mai1946 ?i corectat ?i semnat n data de 16 mai 1946.
Vezi ?i :
- Procesul Mare?alului Ion Antonerscu. Documente, Edi?ir prefa?at? ?i ngrijit? de Marcel-Dumitru Ciuc? ; Cuvnt nainte Iosif Constantin Dr?gan, Bucure?ti, Ed. Saeculum I.O., Ed. Europa Nova, vol.II, p.162-187.
- Ioan Dan, Procesul" Mare?alului Ion Antonescu, Bucure?ti, Ed. Lucman, 2005, p. 401-434.

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 2 din 209