header
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

ReUnirea şi ReNaşterea Naţională între manipulare şi „Războiul lumilor”
„Ce-am fost şi ce-am ajuns?". În marginile acestei expresii cunoscute se derulează comentariul ce va urma. Mult controversatul ordin „Ostaşi, vă ordon treceţi Prutul!" a rămas în legendă şi a fost dăltuit în

Parteneri

revista agero
Revista Clipa - Dinu Sararu
Grand Hotel Sofianu

uzpr

Editura Fortuna
Muzeul de arta - Craiova
Natiunea
Ziaristii online
Uniunea artistilor plastici - Valcea
clipa
SC Diana SRL
Forumul cultural educational
A demarat procesul Unirii Republicii Moldova cu România
Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, Chişinău   
Duminică, 04 Februarie 2018 11:35
Citeşte mai mult...

Suntem martorii unui fenomen naţional nou: cu prilejul împlinirii a o sută de ani de la proclamarea independenţei Basarabiei (Republicii Democratice Moldoveneşti), la 24 ianuarie 1918, în ianuarie 2018, primăriile şi consilierii locali din localităţile Parcova şi Fântâna Albă, raionul Edineţ, Opaci, raionul Căuşeni, Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă, Văsieni, Bardar, Ruseştii Noi şi Puhoi, raionul Ialoveni au decis Unirea satelor lor cu România. Aceste opţiuni sincere şi fireşti ale aleşilor locali au fost exprimate în pofida optimismului triumfalist al puterii de la Chişinău, în ciuda vânzolelilor sterile, neconvingătoare ale unor partide polit...

 
Puncte de vedere privind Istoria Mișcării Legionare (2)
Col. (r) Dr. Tiberiu Tănase   
Duminică, 04 Februarie 2018 11:20
Citeşte mai mult...

Represiunea împotriva Mişcării legionare după 23 August 1944. „Guvernul şi armata" constituite de legionari în exil la Viena și măsurile represive împotriva legionarilor după 6 martie 1945.

Represiunea împotriva M.L., a continuat după 9 martie 1945,când a cunoscut formele cele mai acute de manifestare împotriva membri săi, care fuseseră eliberaţi în 1945, în urma aşa-zisului pact al legionarilor cu comunştii s-au luat măsuri represive extreme. Acţiunile represive cum a fost cea din noaptea de 14/15 mai 1948, a fost urmată şi altele care vor urma confirmau continuitatea represiunii declanşate de P.C.R., prin forţele de securitate organizate...

 
Arhitectura veche: elemente de simbolistică şi construcţii cu scop spiritual (2)
Cercetător dr. Gabriel Ungureanu   
Duminică, 04 Februarie 2018 11:09
Citeşte mai mult...

Mânăstirea şi Biserica Hurezi

În anul 1660, Principele Constantin Brâncoveanu hotărăşte zidirea mânăstirii de la Horezu cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena ca loc de închinare şi apoi necropolă pentru principele muntean şi familia sa. Această biserică este importantă în demersul nostru de evidenţiere, datorită faptului că păstrează în frescele şi izvoarele ei multe imagini document despre elementele de zidărie operativă şi de construcţie, dar şi despre zidarii operativi ai acelui timp; din punct de vedere arhitectural biserica mânăstirii Horezu are multe asemănări cu biserica de la Curtea de Argeş. Om de mare cultură şi ra...

 
Guvernul pamblicarilor
Col. (r) Marin Neacsu   
Duminică, 04 Februarie 2018 10:57
Citeşte mai mult...

A fost declarat admis, chiar cu medie sub nota de trecere și al treilea guvern Dragnea, căruia degeaba încearcă unii să îi spună guvernul Dăncilă, se știa dinainte de examenul de admitere cine îl va conduce, e adevărat cu o mână moartă, sau proastă după cum a spus singur Hamsterul. De fapt, că tot veni vorba, nu mâna e proastă la domnul Dragnea dacă ne referim la alegerea premierilor, că doar nu a închis ochii a întins mâna și a prins ce i-a trecut printre degete, a ales cu capul, deci capul e prost nu mâna.

„Branconerii" gramaticii românești

După două încercări ratate, cu două guverne repetente, domnul Dragnea a ales un nou premier care es...

 
Când a fost zidită Cozia Veche și cu ce scop?
Dr. Constantin Ioniţescu   
Duminică, 04 Februarie 2018 10:36
Citeşte mai mult...

„Apărător al dreptei credințe și ctitor de lăcașuri sfinte, Voievodul Mircea cel Bătrân a întărit unitatea de neam și de credință a românilor. El va rămâne în istoria poporului român drept un apărător al identității naționale și un model de conducător de stat". (Î.P.S. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului).

Omagiu adus lui Mircea cel Bătrân cu ocazia comemorării a 600 de ani de la trecerea în eternitate

Fiind creștini ai Arhiepiscopiei Ramnicului, sub păstorirea vrednicului om de cultură Varsanufie Gogescu, am căutat să pătrundem în profunzimea subiectului legat de Cozia Veche, știind că aceste locuri ocrotite de Dumnezeu au fost locuite di...

 
Lirica Irinei Lucia Mihalca - un ritual germinativ al Poesiei
Ionel Bota   
Duminică, 04 Februarie 2018 10:25
Citeşte mai mult...

Glosa tuturor semnificațiilor

Privită acum, în perspectiva acestor ani care-au trecut până la noi, lirica Irinei Lucia Mihalca anunța încă de la aparițiile în volume colective, în presa literară, ori cu ecoul unor lauri binemeritați la concursuri literare, o poetă matură, un autor care se mișcă foarte original, aproape fără trac și cu dezinvoltura unui consacrat al genului, între programe și stiluri, teme și modalități lirice, grupări și direcții. „Cerul din inima mea" (Timișoara, Editura Eurostampa, 2017, 150 p., cu o copertă realizată de Laura Lucia Mihalca, fiica autoarei), volum apărut prin proiectul „Poezia - oglindă a sufletului" (conc...

 
„Pamflete amare” - Cum de-am rămas şi iarna asta fără ghete
Teo Palade   
Miercuri, 31 Ianuarie 2018 17:22
Citeşte mai mult...

Deşi nu-mi convine, trebuie să recunosc că la noi, aici în Europa de Est, după fiecare toamnă vine în mod implacabil iarna. Fiindcă şi în acest an inexorabilul s-a produs deja, eu, ca orice om nevoiaş şi cu frigul instalat confortabil în oase încă din deceniile anterioare, am fost nevoit să mă gândesc la cumpărarea unei perechi de ghete. Dar de la gând la faptă este cale lungă. Uite, a trecut aproape jumătate de iarnă iar eu nu mă pot hotărî. Cu picioarele îngheţate, cu reproşurile nevestei în urechi, încă ezit. „Motivul?", mă veţi întreba, „Care este motivul?". Păi, motivul este simplu. Îmi este teamă ca prin gestul meu să nu-i supăr cumva p...

 
Ce poate prevesti satanizarea continuă a Federației Ruse?
Prof. univ. dr. Nicolae Iuga   
Miercuri, 31 Ianuarie 2018 17:05
Citeşte mai mult...

Oricine a putut observa că în ultimele trei decenii Rusia a făcut gesturi uimitoare, prin comparaţie cu diplomaţia tradiţională a U.R.S.S. Rusia a dus constant o politică de cedare de poziţii pe plan extern. Această strategie a demarat pe la sfârşitul anilor '80, după venirea la putere a lui Mihail Gorbaciov. Au fost retrase trupele sovietice din statele foste socialiste din Europa centrală, din Ungaria, Cehoslovacia şi R.D.G. Rusia a fost de acord cu democratizarea ţărilor foste satelite şi cu reunificarea Germaniei. A admis secesiunea şi proclamarea independenţei în cazul unor state foste sovietice din vestul U.R.S.S. (Ucraina, Belarus, Mol...

 
Din lumea umbrelor în realitatea diurnă
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 31 Ianuarie 2018 16:41
Citeşte mai mult...

Cele peste 800 de pagini ale volumului „Iulian Vlad, Confesiuni pentru Istorie", Baia Mare, Editura Proema, 2017 (Prefaţa Dinu Constantin Giurescu, desene Ştefan Popa Popa's, cu peste 800 de pagini, 31 de capitole şi 14 anexe) cuprind o retrospectivă asupra unora dintre momentele care au determinat, mai mult sau mai puţin violent, direcţiile istoriei şi destinele oamenilor dintre frontierele României în secolul trecut, cu consecinţele acestora pentru prezentul şi viitorul nostru. După cum remarcă în prefaţa cărţii academicianul Dinu C. Giurescu: „[...] depozitar al multor informaţii Iulian Vlad povesteşte cu echilibru şi măsură, sine ira et s...

 
Basarabia şi basarabenii în componența României Întregite (5)
Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău   
Miercuri, 31 Ianuarie 2018 16:00
Citeşte mai mult...

Cenzura - Directive:

1. Nu se vor admite a fi date publicităţii chestiunile şi discuţiunile cu tendenţiuni subversive în jurul Coroanei.
2. Nu se vor admite atacurile aduse contra armatei, Comandamentelor şi diferitelor instituţiuni militare.
3. Nu se vor permite publicarea ştirilor relative la dislocări de trupe, ordine de bătaie şi operaţiuni.
4. Nu se vor admite atacurile contra autorităţilor publice şi administrative şi contra conducătorilor acestor autorităţi.
5. Nu se vor admite discuţiuni şi polemici, care să atace biserica.
6. Nu se vor admite articole cu tendinţe subversive şi polemici care discută chestiunea Basarabiei în mod defavorabi...

 
O mare iubire: Bradul Unirii
Conf. univ. dr. Vasile Soimaru   
Miercuri, 31 Ianuarie 2018 15:49
Citeşte mai mult...

Acum un an și patru luni (2 octombrie 2016) când am auzit această poveste credeam că momentul oportun al publicării ei ar fi 1 Decembrie 2018, ziua când întreaga suflare românească va sărbători Centenarul Marii Uniri sau, cel devreme, pe 27 Martie curent, ziua când românimea va marca Centenarul Unirii Basarabiei cu Patria-Mamă, basarabenii fiind primii care s-au adunat în Sfatăl Țării și au făcut Unirea. Asta chiar dacă o parte din Basarabia, cea de Sud, cea adevărată, Istorică, participaseră deja la Unirea Principatelor din 24 ianuarie 1859, făcută de Domnitorul Moldovei Alexandru Ioan Cuza. Dar iată de ce în 16 luni am schimbat termenul pub...

 
Arhitectura veche: elemente de simbolistică şi construcţii cu scop spiritual (1)
Cercetător dr. Gabriel Ungureanu   
Miercuri, 31 Ianuarie 2018 15:34
Citeşte mai mult...

„...Adevărul este că în realitate nu existã un domeniu profan care s-ar opune într-o oarecare manieră, domeniului sacru. Există doar un punct de vedere profan, care nu este propriu-zis nimic altceva decât punctul de vedere al ignoranţei". (René Guénon „Criza lumii moderne)

Arta zidirii la începuturile vremii noastre

Printre alte ctitorii „civile", cum ar fi palatele de reşedinţă, locuinţele populaţiei, locaţiile utilitare sau administrative ori cele ridicate cu scop militar (cetăţile de apărare, castelele şi fortificaţiile), poporul pelasgo-dacoromân a ridicat de-a lungul timpului şi foarte multe construcţii cu scop spiritual. Aceste acţiun...

 
Scutece şi lapte praf de la Iohannis şi de la S.R.I.
Maria Diana Popescu   
Duminică, 28 Ianuarie 2018 15:48
Citeşte mai mult...

Cînd credeam că vom rămîne îngropaţi pînă la brîu în manipulare şi sărăcie, cînd credeam că nu vom mai scăpa de furia şi lehamitea cauzate de mega-corupţie, de răfuielile demagogilor şi de toată banda rulantă a noxelor puterii, hop, minune! S-a fisurat tavanul şi-au curs în Guvern alţi guzgani care ne vor ronţăi de vii. Ţară mică şi circ falnic! Cam aşa trăim în România lozincilor lui Iohannis, Dragnea şi Tăriceanu! Cu sărăcia şi frica pe noi, că nu se mai potrivesc puţinii bani din buzunarul nostru cu preţurile mereu umflate de netrebnicii din guvernele-omidă. S-au creat, în schimb, fotolii în plus în Guvern şi în Parlament, a crescut număru...

 
„Pogromul de la Abator” - episodul „carne cusher”!
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 28 Ianuarie 2018 15:14
Citeşte mai mult...

Mă, nesimțiților! Mă, nerușinaților! Oameni în toată firea, mulți dintre voi cu nepoți și cu părul cărunt, cum vă puteți întâlni cu sutele la un loc ca să comemorați și să deplângeți un masacru pe care voi, adică părinții voștri, l-au inventat! L-ați inventat, pe masacru, masacrul de la Abator, ca să învinuiți cu el niște oameni nevinovați! Nu vă dați seama că în fapt, pentru că nu ați putut învinui pe nimeni în persoană, ați învinuit astfel un popor întreg, făcut vinovat de o crimă oribilă, dezgustătoare, abjectă, crimă pe care numai mintea bolnavă a unor dezaxați o putea imagina!

O minciună de la an la an mai penibilă, pentru toată evreime...

 
Basarabia şi basarabenii în componența României Întregite (4)
Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău   
Duminică, 28 Ianuarie 2018 14:46
Citeşte mai mult...

Respectându-se întru totul individualitatea și drepturile Bisericii din Basarabia, prin adoptarea Legii și Statutului de Organizare a Bisericii Ortodoxe Române, votată de Corpurile legiuitoare la 24 martie 1925, în Senat, și la 3 aprilie același an în Camera Deputaților, Biserica Ortodoxă Română a fost organizată din punct de vedere canonic-administrativ în cinci Mitropolii, cuprinzând inclusiv Mitropolia Basarabiei, cu două eparhii: Arhiepiscopia Chișinăului și Episcopia Cetății Albe-Ismail[126]. În 1928 a fost înființată Mitropolia Basarabiei, în cadrul căreia au fost incluse 3 eparhii: Arhiepiscopia Chișinăului, Episcopia Cetatea Albă- Ism...

 
Gheorghe Tătărescu - regretul de a nu fi general
Dr. Lucian Ienăşescu   
Duminică, 28 Ianuarie 2018 14:35
Citeşte mai mult...

Gheorghe Tătărescu, politician important în perioada interbelică, președinte al Consiliului de Miniștri, în două rânduri, avea un regret. Acela de a nu fi îmbrățișat cariera armelor, care l-a pasionat cu adevărat, cum o dovedesc tentativele sale din Campania în Bulgaria și din timpul Primului Război Mondial. În plus, era fiul generalului Nicolae Tătărescu, participant în Războiul pentru Independență, la luptele de la Grivița, bucurându-se de o bună reputație în carieră (a făcut parte din comisia de pace cu turcii și a fost șef al Statului major al armatei române). Avea amintirea copilăriei îmbibate de atmosfera cazonă, tatăl său fiindu-i cu a...

 
Puncte de vedere privind Istoria Mișcării Legionare (1)
Col. (r) Dr. Tiberiu Tănase   
Duminică, 28 Ianuarie 2018 14:16
Citeşte mai mult...

De la Rebeliune (22 ianuarie 1941) la Represiune (după actul de la 23 august 1944)

Într-o serie de lucrări şi studii cu caracter istoric, ce au analizat contextul politic intern şi extern în care s-a desfăşurat rebeliunea legionară s-au demonstrat în baza unor documente incontestabile amestecul serviciilor secrete germane Gestapo, S.S., S.D.[1], dar s-a trecut sub tăcere amestecul sovieticilor fie direct prin acţiunile serviciilor secrete[2] fie prin agenţii acestor servicii din Partidul Comunist[3]. Serviciile secrete ale Kremlinului acţionaseră în România încă din perioada interbelică, fiind preocupaţi de o multitudine de probleme, inclusi...

 
Unirea și Cocuța Vogoride-Conachi
Col. (r) Marin Neacsu   
Duminică, 28 Ianuarie 2018 14:07
Citeşte mai mult...

Unirea de ieri pe înțelesul românilor de azi

Acum trei ani scriam despre Vasile Boerescu, românul care și-a convins colegii electori în 1859 să îl treacă pe Alexandru Ioan Cuza pe buletinul de vot ca propunere,în Muntenia după ce acesta fusese ales în Moldova. Inițiativa și insistența lui au dat acea lovitură de grație dușmanilor unirii din țară și de peste hotare, care ceruseră alegeri separate în ambele țări române, dar nu se gândiseră că poate fi ales același om. Boerescu a găsit această soluție și a insistat la punerea ei în practică, lăsând Europa în fața unui fapt împlinit, respectând condițiile puse de chiar cei care nu voiau unirea. ...

 
Lecția lui Vodă Lăpușneanu
Grid Modorcea, Dr. în arte   
Duminică, 28 Ianuarie 2018 13:54
Citeşte mai mult...

În istoria cinematografiei românești, filmul „Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu" (1980) este o operă cu totul aparte. Față de filmele istorice ale lui Sergiu Nicolaescu, în care conflictele și vitejia sunt dominante, față de toate filmele istorice în general, axate pe acțiuni militare, războinice, acest film al Malvinei Urșianu vine cu o replică pe plan intelectual, pe un registru introspectiv, fiind o dramă a puterii interioare. Vodă Lăpușneanu, jucat magistral de George Motoi, care face aici creația vieții lui, este un personaj mistuit, chinuit de spectre, face parte din familia eroilor shakespearieni, amintind de Richard al III-lea și de Mac...

 
Nicolae Ceaușescu între românism și anti-românism!
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 24 Ianuarie 2018 22:52
Citeşte mai mult...

Dacă Nicolae Ceauşescu ar fi trăit, la 26 ianuarie 2018 ar fi aniversat 100 de ani de la naştere[1]. Perioada ceauşistă a fost, pentru unii mai bună, pentru alţii mai rea decât cea actuală.

În urmă cu un an, cineva m-a întrebat : De ce încercați să schimbați percepția publică asupra lui Nicolae Ceaușescu? Am răspuns fără ezitare: De naționalist ce sunt!... Nu-mi pică bine ideea că românii s-au lăsat conduși 25 de ani de un președinte criminal, analfabet, imbecil, hrăpăreț, mitocan și cum îl mai fac detractorii săi! Ar însemna că suntem noi un popor de nevolnici, de idioți, care ne lăsăm conduși de asemenea specimene umane handicapate în toat...

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 8 din 191