header
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

O ceremonie de pamplezir
Ion Maldarescu Editorial
O ceremonie de pamplezir
Şi a fost 6 august 1917-2017, moment rarisim, reper al Istoriei Românilor. În mentalul colectiv al beligeranței, în care trăim de aproape 28 de ani, „elita" naţională a României nu s-a dezminţit nici de această

Parteneri

revista agero
Revista Clipa - Dinu Sararu
Grand Hotel Sofianu

uzpr

Editura Fortuna
Muzeul de arta - Craiova
Natiunea
Ziaristii online
Uniunea artistilor plastici - Valcea
clipa
SC Diana SRL
Forumul cultural educational
Constantin Pantazi - „Cu Mareșalul, până la moarte !” (3)
Adrian Pandea   
Miercuri, 07 Iunie 2017 18:12
Citeşte mai mult...

Intenţia lui Pantazi a fost să scrie o carte despre Mareşal, ceea ce îi apărea ca o datorie de onoare faţă de cel recent dispărut. În acest mod putea totodată să justifice participarea sa la guvernarea Antonescu şi să răspundă la acuzaţiile care îi fuseseră aduse. Neputând face apel decât la propria sa memorie, el a comis, evident, şi unele erori de datare pe care însă le apreciem insignifiante în raport cu marea cantitate de informaţii care îşi găsesc confirmarea în documentele de arhivă sau în alte lucrări memorialistice. Vădit impresionat de personalitatea Mareşalului, pe care uneori îl imită involuntar - vezi pasajele în care scrie despre...

 
Mişcarea legionară vs Antonescu - în unele lucrări ale istoricilor străini și români
Col. (r) Dr. Tiberiu Tănase   
Miercuri, 07 Iunie 2017 17:43
Citeşte mai mult...

„Singura forţă politică importantă ce se oferea lui Antonescu erau legionarii"[1].

Istoria raporturilor dintre și Mişcarea Legionară și mareșalul Ion Antonescu s-au aflat şi se află îndeaproape în atenţia istoricilor străini și români interesaţi de problematica fascismul internaţional ori de cel european. Dintre studiile privitoare la raportutrile dintre Ion Antonescu și Mişcarea Legionară sunt de menţionat în primul rând Eugen Weber, Nicolalas M. Nagy-Talavera, Ernst Nolte, Francisco Veiga şi Armin Heinen, Andreas Hillgruber şi Keith Hitchis. Astfel, Eugen Weber, în studiul „Dreapta românească”[2], încearcă o abordare ştiinţifică, obiectivă...

 
Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filozof al culturii româneşti autentice (2)
Dr. Stelian Gomboş   
Miercuri, 07 Iunie 2017 17:30
Citeşte mai mult...

Despre noţiunea de timp şi determinare

A vorbi despre timp înseamnă a pătrunde în intimitatea fiinţei, dezvăluind resorturile ultime ale credinţei şi colectivităţii. Felul în care ne trăim timpul, ne înţelegem rostul şi trecerea prin lume ne dau adevăratul chip şi putere spirituală. Spre deosebire de timpul nostru, al experimentării unui prezent care ne scapă mereu, ţăranul român trăieşte într-un timp al profunzimii, ale cărui coordonate sunt trecutul, credinţa şi autoritatea tradiţiei. Asemenea spaţiului, timpul în gândirea populară este concret, calitativ şi eterogen, fiind trăit ca o dimensiune spirituală, nu fizică. Poate mai mult decât ...

 
Să ne amintim: Prutul este încă acolo!
Laurenţiu Dologa   
Miercuri, 07 Iunie 2017 17:17
Citeşte mai mult...

Pe dată de 22 iunie 1941, Ion Antonescu ordona trupelor româneşti începerea Războiului de Reîntregire a României prin celebrul sau Ordin „Ostaşi, va ordon: treceţi Prutul! Sdrobiti vrăjmaşii din răsărit şi miazănoapte. Desrobiti din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi. Reîmpliniţi în trupul ţării glia străbuna a Basarabilor şi codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile voastre !". A însemnat o luptă pentru reîntregirea naţiunii după ce în iunie 1940 s-au pierdut Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herța în urmă ultimatumului sovietic, în august, jumătate din Transilvania a fost cedată Ungariei şi în septembrie ...

 
Constantin Pantazi - „Cu Mareșalul, până la moarte !” (2)
Adrian Pandea   
Duminică, 04 Iunie 2017 19:41
Citeşte mai mult...

După cum afirmă Constantin Pantazi în paginile acestei cărţi, deşi legătura sa cu Mareşalul debutase încă înainte de Primul Război Mondial, ea totuşi nu se manifestase decât sporadic de-a lungul anilor. De aceea, a fost surprins atunci când a fost chemat în septembrie 1940 la Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi i s-a încredinţat conducerea Subsecretariatului de Stat al Armatei de Uscat. S-a comportat însă că un ostaş disciplinat şi a acceptat numirea fără reţineri. Conform organizării de atunci a armatei, subsecretariatul se ocupă în special cu cheltuielile legate de aprovizionarea armatei şi nu putea fi decât eventual consultat în conduce...

 
Ne axfixiază subcultura
Prof. univ. dr. Viorica Moisuc   
Duminică, 04 Iunie 2017 19:24
Citeşte mai mult...

Ne asfixiază subcultura. O întâlnești peste tot, oriunde întorci capul. Printre puținele noastre statui, în fața Universității bucureștene avem patru splendide statui înfățișând personalități care și-au pus amprenta în dezvoltarea națiunii române, a culturii naționale. Din fericire au rezistat furiei din anii 50 de dărâmare a statuilor din București și a aruncării lor în diverse cotloane de nimeni știute. Atunci eram țară ocupată. Acum susținem că suntem țară liberă, „stat de drept" cu o democrație cucerită pe baricadele de la Universitate și de la „Inter". Așa se zice. Atunci însă, oamenii, poporul era mult mai bine educat, cultura națională...

 
Arta fotografiei, istoria și moda
Grid Modorcea, Dr. în arte   
Duminică, 04 Iunie 2017 19:15
Citeşte mai mult...

Pe cei care îşi fac planuri de vacanţă, îi îndemn să şi le îndrepte spre New York, spre Metropolitan Museum of Art (M.E.T.), unde în această perioada pot vedea ceva senzaţional. Nu e vorba de a vizită tot muzeul, căci e nevoie de câteva săptămâni, dar expoziţiile curente pot fi parcurse şi într-o zi. Am să vi le prezint pe cele de acum. Şi am să încep cu „Irving Penn - Centennial", adică cu Centenarul unuia dintre cei mai mari fotografi ai Americii şi ai lumii, Irving Penn (1917 - 2009). Care a avut un frate mai mic, cunoscutul regizor şi producător de film Arthur Penn, autorul unor celebre filme, ca „Bonnie and Clyde" (1967) şi „Little Big M...

 
Am ajuns ca alții să ne pună țara pe hărțile bune…
Corneliu Vlad   
Duminică, 04 Iunie 2017 19:05
Citeşte mai mult...

Marile puteri au ambiţii mari, fiecare dintre ele vrea să modeleze lumea după planul ei. Chiar dacă preşedintele Trump cochetează cu ideea de a mai lasă jos din grandioasă povara a preeminenţei globale a Americii. Oricum, Statele Unite încep să nu mai dirijeze fără tot mai multe amendamente ale altora fenomenul globalizării, aşa cum a făcut-o decenii multe, de la Ialta, East River sau Bretton Woods până mai de curând. Apar noi challengeri, cu noi formule de viitor al lumii, chiar dacă acestea nu au (încă) nici anvergură, nici forţă, nici audienţă proiectului american de ordine mondială. Şi sunt mai degrabă proiecte superregionale, transcontin...

 
Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filosof al culturii româneşti autentice (1)
Drd. Stelian Gomboş   
Duminică, 04 Iunie 2017 18:52
Citeşte mai mult...

Introducere - Ernest Bernea, un mistic rătăcit în viaţa socială şi in cea politică

Sociolog, etnograf şi filozof, Ernest Bernea a fost unul dintre intelectualii de marcă ai perioadei interbelice. Astăzi, ignorat de intelighenţie, din pricina necunoaşterii dar şi a trecutului său politic, Ernest Bernea rămâne un nume de referinţă în cultura română. O mare parte din opera sa este încă inedită, datorită temerii editorilor că Ernest Bernea nu este popular şi vandabil. Născut la Focşani - Vrancea pe 28 martie anul 1905, Ernest Bernea a copilărit la Brăila, unde şi-a făcut studiile primare şi liceale. Tatăl său, Marcu, era ţăran moldovean din împr...

 
1945. Semnarea actelor de capitulare a Germaniei
Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu   
Duminică, 04 Iunie 2017 18:34
Citeşte mai mult...

Succesele categorice obţinute de sovietici la est şi sud-est de Berlin şi de aliaţii occidentali în vestul Europei nu lăsau nici o urmă de îndoială asupra deznodământului celui de-Al Doilea Război Mondial. „Singura întrebare - aprecia D. D. Eisenhower, comandantul suprem al forțelor Aliate occidentale din Europa - era dacă finalul va fi determinat de joncţiunea - pe toată lungimea giganticului front - cu Armata Roşie şi cu forţele noastre din Italia sau dacă guvernul german va face o tentativă de capitulare". Evenimentele au arătat însă că germanii nu se gândeau la capitulare, ci la tratative cu aliaţii occidentali pentru a încheia un armisti...

 
„De la Nistru pân’ la Tisa”, un „Bocet pentru Ion cel fără de mormânt”
Adrian Păunescu (+)   
Miercuri, 31 Mai 2017 19:24
Citeşte mai mult...

Mareșal Ion Antonescu

(2/14 iunie 1882-1 iunie 1946)
135 ani de la naștere
71 de ani de la asasinare

„In fața morții, neclintit,/ N-aveai ce o ruga,/ Ai lăcrimat și i-ai zâmbit/ Ca și la nunta ta".//

Ioane, Ioane, Ioane, Ioane/ Ai murit ca milioane/ Ioane trupul ți l-au frânt/ Ioane, fără de mormânt.//

Ioane, ai murit soldat/ Unde te-or fi îngropat/ Că-ți rămase țara oarbă/ Să întrebe-un fir de iarbă.//

Unde-i Ion, copilul meu/ Care m-a iubit mereu/ Care nu s-a dus cu dușii/ Care s-a bătut cu rușii?//

Cine să-mi raspundă, cine/ Țării tale nu-i fu bine/ C-au venit oștiri străine/ Precum, noaptea nopții vine.//

Ne-au scos morții din mormin...

 
Execuția Mareșalului. Cum a început bolșevizarea Armatei Române!
Lector univ. dr. Florian Bichir   
Miercuri, 31 Mai 2017 18:53
Citeşte mai mult...

Anul acesta, pe 1 iunie, se împlinesc 71 de ani de la execuția lui Ion Antonescu. Cu plusurile, dar și cu minusule sale, Mareșalul rămâne, fie că vor sau nu vor unii, un mare patriot care și-a pus amprenta asupra destinului românesc. Nu degeaba inegalabilul istoric și cărturar, Gheorghe Buzatu și-a închinat întreaga carieră studierii vieții și activității Mareșalului Ion Antonescu.

Conform cu raportul oficial aflat în custodia Arhivelor Statului, întrebat despre ultima sa dorință, „Ion Antonescu a cerut să fie executat de militari și nu de gardienii închisorii", dar a fost refuzat. Înainte de execuție, Ion Antonescu a exclamat: „Iar ție, pop...

 
Tratatul România-Ucraina ratificat în 1997, un act de Înaltă Trădare Națională
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 31 Mai 2017 18:30
Citeşte mai mult...

Apariţia, în anul 2015, a volumului „Istoria unei trădări naţionale: Tratatul cu Ucraina", autor profesorul univ. dr. Tiberiu Tudor, fizician, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România a încercat să trezească la realitate sentimentul de demnitate națională. Reacția oficială românească (dacă mai poate fi vorba de așa ceva - n.n.) nu s-a ridicat atunci la gravitatea deciziei, dimpotrivă, „operațiile" EuroMaidanului au „anesteziat" total orice urmă de trezire la realitate și orice reacție firească a demnității naționale. Asăzi, în scandalul perpetuu dintre președintele de țară, președinții „partidelor", alianțelor politice ș...

 
Constantin Pantazi - „Cu Mareșalul, până la moarte !” (1)
Adrian Pandea   
Miercuri, 31 Mai 2017 18:15
Citeşte mai mult...

Textul care urmează este prefața la volumul ce cuprinde însemnările generalului Constantin Pantazi „Cu Mareșalul până la moarte !", apărut la București, Editura Publiferon, 1999, 380p. Reamintim că la acea dată încă nu fusese emisă anticonstituționala OUG Nr. 31/2002, metamorfozată la comanda I.N.S.H.R.-E.W. în fructul condamnabilei perseverări în anticonstituționalitate, numită Legea nr. 217/2015, prin care elita personalităților românilor este stigmatizată, iar oprerele lor interzise. (Redacția ART-E MIS).

În anii din urmă, în România şi nu numai, s-a scris foarte mult despre mareşalul Ion Antonescu: cu admiraţie, cu veneraţie, cu ură, cu ...

 
Românii din jurul României - în viziunea unui călător incurabil
Conf. univ. dr. Vasile Soimaru   
Miercuri, 31 Mai 2017 18:05
Citeşte mai mult...

„...Românii nu sunt nicăieri coloniști, venituri, oamenii nimănui, ci pretutindenea unde locuiesc sunt autohtoni, populație nepomenit de veche, mai veche decât toți conlocuitorii lor. Căci dacă astăzi se mai ivește câte un neamț singular care caută să ne aducă de peste Dunăre, nu mai întrebăm ce zice un asemenea om, ci ce voiește el... Daci sau romani, romani sau daci: e indiferent, suntem români și punctum. Nimeni n-are să ne-nvețe ce-am fost sau ce-ar trebui să fim; voim să fim ceea ce suntem - români". (Mihai Eminescu)

„România este locuită de români şi înconjurată de români". (Nicolae Iorga)

Nu în zadar am luat ca motto pentru acest art...

 
Ioan Ianolide - „Testamentul unui nebun”
Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu   
Miercuri, 31 Mai 2017 17:53
Citeşte mai mult...

„Unde-s nebunii, unde ni-s nebunii?/ E, Doamne, lumea plină de cuminţi,/ E plin pământul de martiri şi sfinţi/ Atinşi de filoxera-nţelepciunii". (Demostene Andronescu)

„Testamentul unui nebun" este nuvela despre care autorul preciza: „Această nuvelă este inspirată din realitate, încât toate personajele şi toate situaţiile povestirii sunt luate din viaţa şi faptele pe care le-am cunoscut direct (...); scriu cu sufletul la gură, cu teamă şi nici nu recitesc paginile, din dorinţa de a le vedea cât mai repede ascunse". „Testamentul unui nebun" este, în fapt, mărturia unui înţelept pătimitor întru Hristos şi Neam. Filosoful creştin Ioan Ianolide ...

 
Rebuturile toleranței
Ion Maldarescu   
Duminică, 28 Mai 2017 19:44
Citeşte mai mult...

„Pietrele îndrumătoare" din Noua Georgie („Georgia Guidestones", cunoscute și ca „American Stonehenge") nu sunt altceva decât Constituția Planetară a Noii Ordini Mondiale (New World Order - N.W.O.). Ea este alcătuită din șase plăci de granit de aproape 6 m înălţime, autorii monumentului fiind păstrați sub legea tăcerii. Pe suprafața pietrelor au fost cioplite inscripțiile decameronulului așa-numitei „Epoci a Rațiunii", dintre care nu lipsesc: depopularea masivă (maxim de 500 milioane de locuitori pe Terra), un guvern mondial unic și introducerea unui nou tip de spiritualitate. Specia umană se vrea a fi transformată într-o masă de zombi roboti...

 
Desființarea S.I.P.A. este ilegală
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 28 Mai 2017 19:31
Citeşte mai mult...

Scrisoare deschisă adresată Președintelui României, Prim ministrului, Ministrului Justiției și Procurorului general

Desființarea Serviciului de Informații și Protecție Anticorupție al Ministerului Justiției (S.I.P.A.) este ilegală, iar consecințele generate favorizează înalta corupție politică transpartinică și rețelele criminalității organizate transfrontaliere. Serviciul de Informații și Protecție Anticorupție al Ministerului Justiției a fost conceput ca parte a sistemului securității naționale, iar desființarea acestuia constituie un atentat care a generat și continuă a genera vulnerabilități și pericole majore pentru ordinea de drept.

S...

 
Președintele Trump, N.A.T.O și România
Radu Toma   
Duminică, 28 Mai 2017 19:16
Citeşte mai mult...

Ann Hart Coulter, 56 de ani, este o publicistă conservatoare newyorkeză, comentatoare la televiziunile naţionale M.S.N.B.C., C.N.N., Fox News şi la posturi de radio, editorialistă sindicalizată, autoare a 12 cărţi de politici interne americane, multe dintre ele pe listele de bestseller ale New York Times, iar lecturile ei favorite sunt Biblia şi Anna Karenina. Născută dintr-un tată catolic şi o mamă protestantă, înregistrată la partidul republican din 2011, la o conferinţă publică a zis: „Cristos a murit pentru păcatele mele, nu-mi pasă de nimic altceva şi nimic altceva nu contează". Imediat după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, ...

 
Destin de istoric tutelat de Zeița Clio
Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău   
Duminică, 28 Mai 2017 18:59
Citeşte mai mult...

În primele zile ale lunii mai 2017, printr-o hotărâre a Biroului Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei, distinsul profesor universitar, doctor habilitat în științe istorice Ion Șișcanu a fost înregistrat oficial în concursul de alegere în înalta și responsabila calitate de membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, acest eveniment semnificând recunoașterea contribuției deosebite a unei personalități notorii a vieții științifice din Republica Moldova care, prin opera istoriografică de excepție și activitatea metodico-didactică prodigioasă de-a lungul mai multor decenii, a co...

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 7 din 169