Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ing. Lauren?iu B?nu?   
Duminică, 05 Februarie 2012 00:24
Ing. Lauren?iu B?nu?Cu o cāteva zile īn urm?, primul cotidian privat ?i independent din Romānia, „Curierul de Vālcea", fondat la 19 ianuarie 1990, a s?rb?torit 22 de ani de vie?uire sub deviza: „Orice adev?r merit? citit!". Fondatorul ?i directorul general al acestui cotidian care a cucerit de-a lungul vremii o pozi?ie categoric?, profesorul Ioan Barbu, scriitor ?i om de cultur?, director al Editurii „Antim Ivireanul", „un c?rturar superior, maestru al cuvīntului, personalitate cu voca?ie etic?, editorialist, publicist ?i īntemeietor al Festivalului Interna?ional „Rotonda Plopilor aprin?i" (Maria Diana Popescu, Agero ART-EMIS) a adus cotidianul la peste 6300 de edi?ii. Cu acest prilej a avut loc o aniversare cu premiere, o īntīlnire de suflet cu echipa redac?iei, cu scriitorii, poe?ii ?i colaboratorii, din ?ar? ?i din str?in?tate, g?zduit? de sta?iunea C?lim?ne?ti-C?ciulata.

Consiliul Jude?ean Vālcea, prin pre?edintele Ion Cīlea, a acordat diplome de excelen?? pentru contribu?ia excep?ional? adus? promov?rii adev?rului, a culturii ?i literaturii na?ionale, unor colaboratori statornici ai ziarului: acad. Valeriu Matei, prof. dr. ing. Pompiliu Manea, Vasile Groza, poet (Bucure?ti), Ioan Radu V?c?rescu, pre?edintele Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din Romānia, directorului general al cotidianului „model cultural", scriitorul Ioan Barbu. Trofee, premii speciale ?i diplome de excelen?? au primit scriitorii Theodor R?pan (Bucure?ti - Trofeul „Curierul de Vālcea - 22") ?i George C?lin, pre?edinte executiv al Societ??ii Culturale APOLLON din Urziceni - Ialomi?a (Trofeul „Artur Silvestri" pentru Cultur?), Florentin Popescu, redactor ?ef al revistei „Bucure?tiul literar ?i artistic" (Premiul "Al. Cerna R?dulescu" pentru promovarea marilor idei umaniste īn presa literar?), scriitoarea ?i jurnalista Maria Diana Popescu, redactor sef-adjunct la revista Agero-Stuttgart ?i director la revista ART-EMIS (Premiul "Ilie Purcaru" pentru publicistic? - pentru excelentele editoriale), prof. Claudia Matei, scriitoare, filolog ?i etnolog, cercet?tor la Academia de ?tiin?e a Republicii Moldova (Diplom? de Excelen?? pentru bogata ?i prestigioasa activitate īn domeniul limbii ?i literaturii romāne, scriitorul Silviu Guga, Sibiu (Diplom? de Excelen??, pentru valoroasa oper? de prozator, critic literar ?i editor), pictorul Marin R?ducu, pre?edintele Funda?iei ZIDUL din Bucure?ti (Diplom? de Excelen?? pentru proiectul interdisciplinar „S.O.S. Ambient medieval", pentru promovarea patrimoniului cultural na?ional īn context european), prof. Raluca Tudor, directore Editurii Rawes Coms Bucure?ti (Premiul "Gib I. Mih?escu" pentru promovarea literaturii romāne?ti contemporane ?i editarea unor apreciate reviste culturale din ?ar? ?i de peste hotare).Curierul de Vālcea - man?eta

Premiul special „George ??rnea pentru Poezie", eleva Ana Maria Gību din Dorohoi - Boto?ani, pentru volumul de versuri „Cafea cu zīmbet de rebel?", ap?rut la editura „Antim Ivireanul", Vālcea. Invita?ii au vizitat importantele puncte turistice, precum ?i cīteva perle din renumitul ?irag mīn?stiresc ?i monahal al jude?ului Vālcea, printre care, Mīn?stirea Cozia, ctitoria lui Mircea cel B?trīn. Mul?i ani īnainte ziarului ?i conduc?torului s?u, prof. Ioan Barbu. La mul?i ani redac?iei, colaboratorilor ?i cititorilor! footer