Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 02 Septembrie 2018 09:40

Maia 2018 -  XIV-VIAcademia Oamenilor de ?tiin?? din România
Filiala Maia a Asocia?iei Na?ionale a Cavalerilor de Clio (Organizator tematic?)
Asocia?ia ART-EMIS
Societatea Cultural? APOLLON (Administrare financiar? ?i logistic?)
Consiliul Jude?ean Ialomi?a (Sponsor principal)

RETR?IRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI
Edi?ia XIV/VI

Maia-Catargi, Jud. Ialomi?a, 7-8 SEPTEMBRIE 2018

1918-2018 CENTENARUL MARII UNIRI

Invita?i de onoare

- Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, Pre?edintele A.O.?.R.
- Prof. univ. dr. Mihai Gribincea - Ambasador Extraordinar ?i Plenipoten?iar al Republicii Moldova la Bucure?ti
- General de armat? (r) Dr. Mircea Chelaru
- Florian Marin - Prefectul Jude?ului Vâlcea
- Victor Moraru - Pre?edintele Consiliului Jude?ean Ialomi?a
- Adrian Bu?u - Vicepre?edinte al Consiliului Jude?ean Vâlcea
- Ionel Gae - Vicepre?edinte al Consiliului Jude?ean Ialomi?a

VINERI, 7 SEPTEMBRIE 2018

Orele 10.00 - Primirea oaspe?ilor, deschiderea lucr?rilor, cuvinte de salut
- Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Pre?edintele Filialei Maia a Asocia?iei Cavalerilor de Clio
- Ion M?ld?rescu - Pre?edintele Asocia?iei ART-EMIS
- George C?lin - Pre?edinte de Onoare al Asocia?iei APOLLON
- Zamfir Marian, Primarul comunei Maia, jud. Ialomi?a
- Prof. Vlad Constantin - Biblioteca „Barbu Catargiu" - Maia

Orele 11.30 - PREZENT?RI DE CARTE

- Retr?iri istorice în veacul XXI, vol. XI
- R?zboiul românilor ardeleni Mare?alul Constantin Prezan
- Colec?ia Ialomi?a - Centenar
- Vernisaj colec?ie de icoane vechi

Orele 12.00 - MOMENT FESTIV
- Acordarea de distinc?ii

12,20-14,10 - COMUNICARI ?I DEZBATERI
14,15-15,20 - Pauz?
15,30-17,30 - COMUNICARI ?I DEZBATERI
17,30-18,00 - Pauz?
18,00-19,30 - COMUNICARI ?I DEZBATERI

SÂMB?T?, 8 SEPTEMBRIE 2018

08,30 Micul dejun
09,00 - COMUNICARI ?I DEZBATERI
12,00 - Pauz?
12,15 - CONCLUZII, PROPUNERI, INCHEIEREA LUCR?RILOR
13,15 - Masa de prânz
14,30 - Plecarea oaspe?ilor

footer