Revista Art-emis
Apari?ii editoriale 2018 PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 29 Aprilie 2018 13:35

Aparitii editoriale MDP 2018La Editura Editgraph din Buz?u au ap?rut volumele:

- CRITIC? LITERAR? - TREI DECENII DE LITERATUR? CONTEMPORAN?

- ISTORIA CORUP?IEI POSTDECEMBRISTE DIN ROMÂNIA

- DRAMA ?I M?RE?IA ROMÂNIEI

Volumele pot fi procurate contra ramburs, prin mesaj la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboƣi; aveƣi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Se va preciza:
- titlul volumului;
- num?r de exemplare solicitate;
- adresa solicitantului;
- nr. de telefon pentru contact curier.

- Maria Diana Popescu, CRITIC? LITERAR? - TREI DECENII DE LITERATUR? CONTEMPORAN?, ISBN978-606-663-622-

Cuprins: ADRIAN P?UNESCU, CU PRE?UL VIE?II,PAUL EVERAC, POETUL,Acad. PETRU SOLTAN, „IETERELE",Conf. univ. dr. ION MOCIOI - VIA?A LUI BRÂNCU?I ÎN 400 DE PAGINI,VALENTIN JANTEA, ZIS BARONUL V?LUC?, ?I SRAMALELE DE LA CONAC,GEORGIA MICULESCU - LIRISM ÎN ÎN?ELES SUPERIOR,GEORGE VASILIEVICI - „ O CAMER? CU DOU? CAMERE", EMIL DRUNCEA - TEMELIA UNEI FORMULE EXPRESIVE,?ERBAN FOAR?? - „ISTORIILE UNUI MATROZ ÎNTORS DE PE PLANETA ROZ",THEODOR R?PAN - REDOBÎNDIND FIIN?AREA ÎN ÎNTREG,

ISTORICUL GEROGE COAND? - MIC TRATAT DE POLITOLOGIE REFLEXIV?
MARIA ALEXANDRA ILIESCU - „NOAPTEA NEBUNILOR"
GHEPRGHE STANCU - „CHEMAREA DESTINULUI"
ADINA CICORT- CU R?S?RITUL DE M?TASE PE TRUP
LAURA NICA - „DRUMURI PARALELE"
Acad. GHEORGHE P?UN - „LOTTA" - Cartea „MARELUI ORA?"
OANA STOICA-MUJEA - „ST?PÂNUL - R?PIREA ZEILOR"
EFIM TARLAPAN - N?SCUT SUB UN CAR, LÎNG? LINIA FRONTULUI
MAI ?TIE CINEVA CEVA DESPRE OANA BROJBOIU?
ION M?LD?RESCU - O CARTE-DOCUMENT
VIRGIL PANAIT A B?UT FREC?IE DIANA ?I L-A DAT ÎN JUDECAT? PE DUMNEZEU
EMIL PRO?CAN ?I ECATERINA BARGAN- UN VOLUM UNIC ÎN ÎNTOCMIRE, ÎNTINDERE, PROFUNZIME ?I FRUMUSE?E
OFELIA PRODAN VISEAZ? LA CELE MAI TARI PARTIDE DE SEX
ALEXADRE STANESCO-MOURON, UN ARHITECT LIRIC
PROFESORUL GHEORGHE PIELE, DE LA MUZICA BIZANTIN? LA UMOR
LUCIAN M?N?ILESCU - „LACRIMI DE MURANO ?I ALTE POEZII"
ALEXANDRA CÂRCIUMARU - C?R?ILE DIN CO?UL CU JUC?RII
PAUL EVERAC - O CARTE DEDICAT? POETULUI ADRIAN P?UNESCU
CEZAR MAZILU - POETUL MULAJELOR DE VÎNT
GEORGE PETRONE, „POTCOAVE DE CAI VERZI"
IOANA TRIC? SE D? DREPT ALTCINEVA
EMIL DRUNCEA - APLAUZE CONSONANTE CU ATMOSFERA LUI SCHUMAN
ALEXANDRU JURCAN - SEXUL, CA MESERIE LITERAR?
MONICA ROHAN, ARHITECT AL UNUI CASTEL DE METAFORE
ARIADNA PETRI, POEZIA CA MOD?
AMURGURILE LUI VICTOR STEROM
CLARA M?RGINEAN - „FEMEIA ALBASTR?"
CLAUDIA VOICULESCU - ?ANSA SUFERIN?EI
IOAN N. RO?CA - „INFINIT DE ALBASTRU"
ALEXABDRU DR?GHICI - „JONGLERUL DE DIMINEA??
CEZAR MAZILU - „PLÂNSET EXPERIMENTAL" ?I „VERBATRONIC"
Dr. CONSTANTIN IONI?ESCU ?I GEORGE VOICA – CONFRUNTAREA ?I TREZIREA IZVOARELOR ISTORICE
CORIOLANO GONZÁLES MONTAŃEZ - INCANTA?IA UNUI COSMOS SOFISTICAT
NICOLAE SÂRBU - „C? POETU' NU-I CA OMU'"
VERONICA O?ORHEIAN - VIZIUNE DE FERTIL? FRUMUSE?E ASUPRA SATULUI ROMÂNESC
NICOLAE Z?RNESCU, FALSIFICATORUL DE UMBRE
TRAIAN ?TEF - POEZIE SCRIS? CU MÎNA DE NOAPTE A POETULUI
Prof. univ. dr. VICTOR C. DEMETRESCU - RESTUL ESTE LEGEND?
MIHAELA ALBU, „CA O DRAGOSTE TÂRZIE"
EUGEN EVU - S? APRINZI ÎNTUNERICUL CU PROPRIA LUMIN?
Dr. GEORGE COAND? - „ENTROPIILE" UNUI ISTORIC AL CULTURII ?I CIVILIZA?IEI
SAVANT GHEORGHE SÂRBU - ÎMBINARE INEXTRICABIL? ÎNTRE ?TIIN?? ?I POETIC
Dr. CONSTANTIN IONI?ESCU ?I Prof. GEORGE VOICA - DOU? C?R?I VINDEC?TOARE
GHEORGHE SMEOREANU SAU ÎNTÎLNIREA CU ARTA POETIC?
?COALA DE UMOR A ZIARISTULUI GHEORGHE STANCU
FLORENTIN POPESCU - „OBSESIA P?S?RILOR"
Dr. HORIA MURE?IAN - „THE CLINICAL ANATOMY OF THE CORONARY ARTERIES"
DOCTOR ÎN ?TIIN?E MEDICALE CLAUDIU COSTINE POPESCU - UNDE SCURTE SAU MATEMATICA INFINITULUI
MIHAELA ST?NCIUCU - UN CAIET DE DICTARE LA CITIRE
Acad. GHEORGHE P?UN - „CACTUS DE VEGHE"
CRISTIAN BALINT VREA S? SCHIMBE CERUL
Dr. GEORGE COAND? - „STUDIU BINE TEMPERAT CU O SUT? DE LIRIRUNE - OARECUM SINEA-MI"
PSIHOLOG ILIE MARINESCU - VRAJA REVAN?EI COSMICE
CU „SUFLET ÎNSÂNGERAT, MIHAI GHEORGHIU
MARIAN ILIE, „A DOUA SCRISOAREA III"
ION M?LD?RESCU, „CATEDRALA EPISCOPAL? SFÂNTUL IERARH NICOLAE DIN RÂMNICU VÂLCEA
Acad. GHEORGHE P?UN -„INSCRIP?II PE UN BILET DE TREN"
VIRGIL DIACONU „DIMINE?ILE DOMNULUI"
SABIN OPREAN - „GIMNASTICA NISIPULUI"
GIGI UDUBAE - „TRAGEDIA UNEI VIE?I"
GEORGE FAUR: „CÂT VOM MAI CUMP?RA DREPTATEA CU ?APG??"
OVIDIU STANCU - „IUBIREA, GR?DINA MEA ZEN"
ION M?LD?RESCU - O CARTE DE REFERIN?? DESPRE RÂMNIC
EUGEN DORCESCU, „DRUMUL SPRE TENERIFE"
CÎ?I CANACHE SUNT ÎN LITERATUR??
PAUL EVERAC, IOAN DOBRESCU - „RESURSE ?I ISPITE ÎN ?ARA MUSCELULUI"
Acad. GHEORGHE P?UN - „LUMEA V?ZUT? DE UN MATEMATICIAN"
COSTIN TANASESCU, „ MI AMOR"
CU „VOIE BUN?", ION ROMANESCU
ADRIAN GEORGESCU - „ROMANUL ÎNDR?GOSTIRII DE MAMA"
O CARTE CARE M-A ?OCAT
GEORGE VOICA - O APARI?IE EDITORIAL? REMARCABIL?
GEROGE LIXANDRU - „PUSTIUL CUVINTELOR"
ARHIEPISCOPUL CALINIC ARGATUL ?I CALEA SPRE ARMONIA DIVIN?
MARIAN ILIE - UN SUNET FUNDAMENTAL ÎN CONCERT
VIRGIL ?ERBU-CISTEIANU - UN SENTIMENTAL, ÎNTR-O PRESUPUS? REPETIE A VIE?II
AVOCAT MIHAI S?LCU?AN - DE LA ROB? LA UMOR
IOAN BARBU ÎNTR-UN „ BAZAR SENTIMENTAL"
TUDOR MIH?IL? - „VIA?A SFÂNTULUI NICOLAE"
General Mr. (r) Conf. dr. ILIE GORJAN - TOT MAI APROAPE DE OLIMP
Prof. NELU BARBU, „ODISEEA UNUI NEAM"
CARMEN SOFIANU - CANTILENE ?I IMAGINI
I.T.LAZ?R - „MERCENAR ÎN IUGOSLAVIA"
?TAFAN DUMITRESCU - UN RIMBAUD AL ESEISTICII MODERNE
Prof. univ. dr. MARIAN BARBU- PROZATORI CU ?ATIF
IOAN EVU, MARIA N?SC?TOARE DE METAFORE
CARMEN TANIA GRIGORE AL?TURI DE ALEXANDRA NOICA WILSON
General Mr. (r) Conf. univ. dr. ILIE GORJAN ?I ATITUDINEA LIRIC? A UNEI FIIN?E SUPERIOARE
EUGEN EVU, VE?NICUL C?L?TOR ÎN DIREC?IA LUMINII
CORIN BIANU „V?C?RE?TII LA AMIAZ?"
Dr. R?ZVAN C. IONI?ESCU - DISEC?II CU UN BISTURIU APRINS
PETRU-IOAN GÂRDA - „MODUS RIDENDI"
GEORGE BACIU - „GÎNDURI DE LA MARGINEA LUMII"
MIRCEA BÂRSIL? - „ANOTIMPURILE UNUI C?TUN"
„CONFRERIA" LUI MIHAI STAN
„NU-I A?A?" - ADRIAN GEORGESCU
General Mr (r) Conf. univ. dr. ILIE GORJAN – BIJUTERIILE INTEROGA?IEI
GEORGE BACIU - „TRISTE?EA UNEI IUBIRI"
?TEFAN DUMITRESCU - DELIRUL, vol. II - Continuare la romanul omonim al lui Marin Preda
LURIAN IONIC? - „UN FICIOR DE PLAI"
ION M?LD?RESCU - DIALOGURI PRIVILEGIATE Vol. III, OAZ? DE CONFORT SPIRITUAL
NICOLAE DRAGO? - „CUVINTE DESPRE CUVÎNT"
ION M?LD?RESCU - MORALITATEA LUMII REVENDICAT? PRIN ESEU
VALERIAN LIC? - „LIC?RIRI SPIRITUALE"
GEORGE VOICA, SUBLIM ?I ORIGINAL, ÎN „FAGURI DE ROU?"
VASILE LARCO, SEMNALUL DE ALARM?
MIRON ?IC, SUFLETUL BOLNAV DE CARTE
GHEORGHE DOBRE, „MINCIUNA DIN LITER?"
MARIANA DOBRIN - „ÎNGERUL ALBASTRU"
Dr. OVIDIU STANCU - „PRIGONIT ÎN NOAPTE"
VIRGIL VOINESCU-OR??ANU - MEDITA?II LIRICE LIPSITE DE OSTENTA?II
NICOLAE BADIU - „ROMÂNIA ÎN ?AH ETERN"
LUMINI?A VÂLCU - REÎNTOARCERE ÎN „ADÎNCITELE SALE CERURI"
?TEFAN N. IORDACHE - „C?R?MIDA DE PE CREAST?"
ANDREI BADEA - TEZ? DE SORGINTE CONFESIV?
JURISTUL MARIAN POPESCU A COMIS-O IAR
PAMFIL ?EICARU - ISTORIA PRESEI" - Edi?ie îngrijit? de GEORGE STANCA
DAN ZAMFIRESCU - „LOCUL ?I ROLUL CULTURII ROMÂNE ÎN EUROPA ?I ÎN LUME"
GEORGE ZARAFU - DEP??IRE DE TALENT, LIMITARE INTERZIS?!
LUCIAN HETCO - „OGLINDA CU SUFLET"- FRUMOSUL PROPRIU ?I INSUBSTITUIBIL
LELIA MOSSORA - AROMELE ACESTUI VEAC
MARIANA PÂNDARU - DRAMATICUL, PREMIS? DE GRA?IE
DUP? C?DEREA NOP?II
NICOLAE ENESCU - DREPTUL LA MEMORIE ÎN„MEMORIALUL DURERII
FLORINA ISACHI - „IE?IREA DIN ANOTIMP"
VARUJAN VOSGANIAN - POETUL ÎN?ELEPT, RESEMNAT DE SIM?UL ETIC
„DEVORATORII DE ILUZII" – GHEORGHE DOBRE
EUGEN EVU, CU ACEA PROFUNZIME SALVATOARE
ILIE SCARLAT NU MAI ARE NIMIC DE SOCOTIT
EUGEN ALBU - CONSECVENT ÎN PRINCIPII MORALIZATOARE
CLEPSIDRA CU ILUZII
IOAN VIERU - „INTERVALUL R?BD?RII"
Acad. GHEORGHE P?UN, PORTRET DE POET
ALEXANDRU MIRONOV, ALEXANDRU BOIU - PROIECTE PLANETARE, O CARTE SCRIS? LA LUMINA LUMÎN?RII
LUCIAN HETCO - „CRIZ? ?I MORAL?"
ION M?LD?RESCU - „DA?I-MI ?ARA ÎNAPOI"
Acad. GHEORGHE P?UN - ULTIMA SAUN?
ALEX VÂLCU, UN POET NATURAL PÎN? LA DEZARMARE
„LA 8 DECENII ?I JUMA", TATAIA IURA?CU SE ?INE TOT CU DOAMNA EPIGRAM?
MIHAI M?CE? - RELEVAREA SAU ÎNCIFRAREA FIIN?EI POETICE
?TEFAN BOBOC-PUNGE?TEANU - „?TEFANIADE ÎN SOS PICANT"
DR. DIONISIE DUBINCIUC - MEDICIN? ?I POEZIE
ANA MARINOIU - PACT CU FOR?A LIMBAJULUI
ANTONIA ILIESCU, BELGIA - „STROPI DE GÂND"
AURELIA CORBEANU, TRECÎND DE LA GEN LA GEN CU MULT? U?URIN??
Av. dr. în drept, DOINA IONE? – O MONOGRAFIE A R?ZBOIULUI DINTRE SEXE
GEROGE RIZESCU - „PREOTUL - PRIETENUL SUFLETULUI MEU"
„BARCA LUI DARWIN ÎN DERIV?" - ALEXANDRU BRICHIU? - CORNEL DRAGO?
CARMEN TANIA GRIGORE , INDISCUTABIL, HARUL
CARTEA ÎNTÂLNIRILOR EUGEN EVU
IOAN EVU, UN CLASIC ÎN VIA?? - „CENU?? VORBITOARE", UN MOMENT PRIVILEGIAT AL LITERATURII ACTUALE
Dr. GEORGE COAND? - UN NUME PENTRU ISTORIA LITERAR? ROMÂNEASC?
CONSATANTIN NICOLAE M?LINA?, „ELEGII DIN AER"
CONSTANTIN MÂNDRU?? - „EMANUEL" sau „DUMNEZEU ESTE CU NOI"
DAN C?PRUCIU, MÎNGÎIERI DE RÎSUL LUMII
GEORGE ROCA, EPOCA ?TEFANIAN?
GEORGE ROCA, UN ROMANTIC AVANT LA LETTRE
CONSTANTIN MÎNDRU?? - „DEFINI?II HOA?E...PRINSE DE UN JANDARM"
MARCEL TURCU - M?RIRE SAU ÎNCRÎNCENARE CU ART?
MARIAN CIOBANU -„MARIN PREDA"
CORIN BIANU - Maria Diana Popescu, O POET? TOT MAI SUBSTAN?IAL?
IOAN FARCA? ?I SCÂRTÂITUL PRIMORDIAL
ALEXANDRU M?RCHIDAN - „DE VALPURGII NU AM FOST ACAS?" ?I ALTE POEME
CORIN BIANU, „ROMÂNIA DIN CÂND ÎN CÂND"
CORIN BIANU - MAREA T?CERE
CORIN BIANU - LAVI, REFORM? DRAG?
MIRON ?IC - „FUNIGEI LUA?I DE VÂNT"
CORNEL SÂNTIOAN CUBLE?AN, POETUL PICTOR
CORNELIU IOAN-IOVU?A, INDISCRE?II SOCIALISTE
COSTEL STANCU, CÂNTARUL DE AP?
COSTIN T?N?SESCU - SUB ZODIA DE FOC A VERSULUI
ION CRISTOFOR - „O CU?C? PENTRU POET"
TUDOR CRISTEA - „DE LA CLASICI LA CONTEMPORANI"
DANIEL VORONA, POETUL PENTRU AZI ?I PENTRU MAI TÎRZIU
NICOLAE EREMIA -„ RO?ILE DE OSÂND?"
MIRCEA BÂRSIL?, DIALOGURI PRIVILEGIATE
Porf. univ. dr VICTOR C. DEMETRESCU - DIN C?R?ILE BUNE ALE PREZENTULUI
PROFESORUL AUREL ENIC? AURE?TE UMORUL
Dr. NICOLAE ROTARU - INCULPAT DE PRESTIGIU, URM?RIT GENERAL PENTRU TRAFIC DE VIESPI
ARTUR SILVESTRI- UN ÎNGER ?I-A UITAT JURNALUL PE P?MÎNT
ELENA MARIN - „VIA?A NU-I DECÂT O ZI"
EUGEN DORCESCU, „EXCULSIV POET, IREMEDIABIL POET"
Dr. RIAD AWWAD - „C?L?TORUL NOURILOR"
Ambasadorul PETRE GIGEA-GORUN ?i TIMPUL MILIARDARILOR DE UMOR
LILIANA RUS - „SCRISOAREA ASCUNS? ÎN CUTIA DE CEAI"
FLOREA TURIAC ECHILIBREAZ? HAOSUL
FLORICA BÂRLOIU - MARIN PREDA . MAI FILOSOF DECÂT FILOSOFII"
LUCIAN HETCO sau „DREPTUL LA CULP?"
SILVIA POPESCU - GEORGE TOPÎRCEANU ÎN AMINTIRILE CONTEMPORANILOR"
GABRIELA PACHIA - „PRIZONIER ÎN FIER"
GABRIELA Z?V?LA?-ANGHEL - UN GEN DE CORESPONDEN?? VERSIFICAT?
CONSTANTIN MÂNDRU?? - „GÂNDURI DE CERNEAL?"
GAVRIL MOISA - „GARGAR? CU SIFON"
LAUREN?IU B?NU?... RESTUL ESTE LEGEND?
NIC PETRESCU - „O ANTOLOGIE A EPIGRAMEI ROMÂNE?TI" (1943-1900)
NELU IOAN VI?AN, MUSTIND DE UMOR
IOAN NELU VI?AN - DESTINUL NUMELUI – DRAM?
GHEORGHE DOBRE - „EXERCI?II DE ADMIRA?IE PENTRU EXERCI?II DE LIBERTATE"
PA?II LUI ALEX VÂLCU, INCONTESTABILII PA?I
IONEL IACOB-BENCEI - ROBUL EPIGRAMEI
ADA IONESCU, CERTIFICAT DE IDENTITATE POETIC?
MELANIA CUC - „AUTOPORTRET" – SAVOAREA SEVER? A INFERNULUI
MIRCEA MICLE - „ÎN SLUJBA REGINEI...EPIGRAMA
FLORIN DOCHIA - MODERNISM DE NOBIL? SORGINE MALLARMEAN?
ION C. HIRU, GEORGE BACIU, DATORIE DE CON?TIIN??
PETRU F?G?RA? – INTERSEC?IA VOCA?IEI
TUDDOR CRISTEA - „CAIETELE LITERE"
CONSTANTIN MÎNDRU?? - UN LOT DE EPIGRAME DE TEMUT
LUCIAN HETCO - „ROMÂNUL PLANETAR"
OVIDIU OANA-PÂRÂU - „SURORI METRESE TIMPULUI"
Acad. GHEORGHE P?UN - TEAM? DE TOAMN?
VASILE LARCO - „UN POPAS PE ARIPA TIMPULUI"
VAVILA POPOVICI - SUSPINE STRIGATE- CRIED SINGHS
OCTAVIAN DOCIN - Pârga III
OCTAVIAN DOCLIN - LOCOMOTIVA ?I VRABIA
ION URDA, SOLIE CU PAN? DE ÎNGER
GRIGORE GRIGORE - „VÂNT DE SEPTEMBRIE"
GRI?A GHERGEHI - „ÎN CARTEA SOMNULUI"
ION TOMA IONESCU- „GLON? DE ARGINT"
ION MARIA ÎN „POZI?IA LOTUS"
IOAN VEZA „TRAVALIUL REALULUI"
ION BINDEA - UN MORALIST GRAV
ION MACHIDON, „DESFRÂUL APELOR"
IOANA STUPARU ?I „GR?DINA CARE S-A SUIT LA CER"
IOANA I. NEGREANU, „RONDEL ÎN NUMELE IUBIRII"
MIHAI VIERU, HAI-KU MIKI
NICOLAE CREPCIA, „ ÎN INTIMITATEA FRIGULUI"
GHEORGHE MOCANU - „PE ULI?A VÂNTULUI"
TOMA BIOLAN, „SEDUC?TOR T?NASE"
SORIN DURDUN ?I „POEMUL CEL MAI LUNG"
ELISAVETA NOVAC - „ÎNGERII"
MIHAI HAIVAS - „TANGOUL POANTELOR ÎN PAS DE VALS"
EMIL DRUNCEA - „UN LORD C?LARE, DOU? ALERG?RI"
GEORGE PETRONE, „RECVIEM PENTRU CAPRA VECINULUI"
GHEORGHE B?L?CEANU - „UMOR PE STRADA LUI P?STOREL"
MIHAI HAIVAS - HA?'MI?URI UMORISTICE
EMIL DRUNCEA - „INSULA DE CUVINTE"
PSIHOLOG ILIE MARINESCU - „TOTUL DESPRE IUBIRE"
IOAN V. MAFTEI - BUH?IE?TI - „SURÂSUL EPIGRAMEI"
MIHAELA BADEA - „POPAS ÎNTRE CER ?I P?MÎNT"
LEON DUR? - „OCHII LUMINII"
OVIDIU STANCU ?I NICU STANCU - „HOTAR"
NICOLAE Z?RNESCU - CLIPA REGAL?
ION BINDEA - „EPIGRAME 80"
NICOLAE BADIU - „ROMÂNIA CARE CONTEAZ?"
MARIUS DUMITRESCU - „LIBER ÎN ULTIMUL HAL"
LETI?IA T?N?SESCU „PRINTRE „VITRALII"
TATAIA IURA?CU -„POCNIND DIN BICI"
MARIANA DOBRIN „RAIUL CUVINTELOR"
CONDRAT PLE?CA - „M? TRAG DIN NEAM DE UMORI?TI"
NICHI URSEI - „E BINE ?I A?A R?U"
MARIUS IULIAN ZINCA - „CUVINTE-N NECUVINTE"
FLORINA DINESCU - „CU MUZA LA TAIFAS"
ALEX VÂLCU - „AMINTIRI DIN MILENIUL II"
NIC PETRESCU - „VREI, NU VREI, DEFIL?M CU EI"
ALEX VÂLCU - „PRIETENII COPIL?RIEI"
DAN NOREA - „EPI...GRAMATICA"
IOAN ?IMAN - „RIPOST? LA N?RAVUL DREPT"
GEORGETA PAULA DUMITRIU - „AMALGAM"
LUCIA ISTRATE, „FLOAREA REGINE"
CONSTANTIN CRISTIAN - „CÂND MUZA MEA O IA PE AR?TUR?"
P?UN MALACU - „CONSTELA?IA MEA"
GHEORGHE P?UN ULMU - „PILULE ANTISTRES2"
LELIA MOSSORA - „SECUND? CARE TRECI"
ILIE VOD?IAN, „TRIUNGHI DE VAR?"
IONU? RADU - „SECVEN?E ALE INTR?RII ÎN VIA??"
IOAN ?EPELEA - „POEME PENTRU CUSUT HAINELE ANOTIMPULUI"
NICOLAE SILADI - „ETERNELIA"
ELISAVETA NOVAC - „NOSTALGIA"
DUMITRU D. IFRIM - „FIRUL CU PLUMB"
?T. AL. SA?A - „CUVINTE DE ALUNGAT TRISTE?EA"
IOAN T. LAZ?R –„ ESCADRA FUGAR?
OCTAVIAN BRETAN - „LA NOI"
GRIG M. DOBREANU - „CÂND PLEAC? ODAT?, LA R?ZBOI, UN OM"
VASILE DORIN GHILENCEA - „FLORI PENTRU MAMA"
ION POPESCU SIRETEANU - „OAMENI ?I ÎNTÎMPL?RI DIN SATUL MEU"
ION POPESCU-SIRETEANU - „ÎNTRE DOU? VE?NICII"
NICOLAE GON?- TOPOR – „CU TOPORUL PRINTRE EPIGRAMI?TI"
NIC PETRESCU - „FEMEIA TE RIDIC?, FEMEIA TE COBOAR?"
MARCEL TURCU - INTELECT ÎN FOR
ION LIC? VULPE?TI - „O POAL? CU OU?"

- Maria Diana Popescu, ISTORIA CORUP?IEI POSTDECEMBRISTE DIN ROMÂNIA, Buz?u, Editura Editgraph, 936 p., ISBN 978-606-663-623-0

- Pro?can Emil, Maria Diana Popescu, DRAMA ?I M?RE?IA ROMÂNIEI, Buz?u, Editura Editgraph, 216, ISBN 978-606-663-624-7Drama si maretia Romaniei

footer