Revista Art-emis
Femeia, M?r?i?orul prim?verii noastre PDF Imprimare Email
Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu   
Miercuri, 07 Martie 2018 21:11

8 martieFecioara Maria este arhetipul Frumuse?ii ?i Dragostei Fecioarelor-Femeilor-Mamelor.
Eros e îmbr??i?area Fecioarei angelice ce d? flac?r? sufletului în?l?ându-l dincolo de stele.
Mama z?misle?te în sânul ei binecuvântat darul cel mai dumnezeiesc al nemuririi omului.
Erudi?ia Femeii împodobe?te via?a celor dragi în majestuoasa porfira regal? a Familiei.
Iubirea Fecioarei z?misle?te farmecul sublim din azurul dorin?ei ce ne-ngem?neaz? fiin?a.
Aurul sufletului Mamei cuprinde în?elesurile cele mai limpezi ale existen?ialit??ii noastre.

Muierea din Femeie se pogoar? ca o rapsodie serafic? ce d? vibra?ie lirei sufletului ales.
?st timp preface voin?a Mamei într-o liturghie a Dorului deasupra vremilor, eternizându-le.
R?bdarea Fecioarei e un azur de cer ?i r?s?rit de ape, adâncimi de adânc ?i în?l?imi stelare.
?elul Femeii i-a fost h?r?zit de Dumnezeu, ca omul-consoart? s? împlineasc? destinul lor.
Inima Mamei împlete?te dorul cu harul, n?zuin?a cu credin?a în zvâcniri de catapetesme.
?oapta Fecioarei-murmur de ape susurând z?rile l?untrice în undele c?rora surâd luceferii.
Onoarea Femeii ?â?ne?te mireasm? celest? din corola florilor ce d? frumuse?e p?mântului.
Ruga Mamei trebuie s? fie miracolul care aliniaz? planetele gândirii voin?ei ei ancestrale.
Universul Femeii este bolta sub care pruncul scânce?te dup? autoritatea Omului ideal.
Libertatea Fecioarei e o necuprins? sfer? celest? ce st? pe tronul Libert??ii lui Dumnezeu.

Prim?vara Fecioarei este paradisul în care înfloresc cerul Dragostei ?i p?mântul Iubirii.
Ra?iunea Mamei este Dorul în care se desfat? armonia divinit??ii sufletelor în?elepte.
Iubirea Femeii este acea puritatea de luceferi-ninsori cuprinzând b?rbatul în proprii fiori.
M?r?i?orul Prim?verii-Fecioara aprinde-n suflet flac?ra nemistuit? a tainicelor întâlniri.
?l?lalt sceptru al Femeii, dincolo de iubire este dragostea ei pentru frumuse?ea prieteniei.
Via?a Mamei este un sceptru regal sub care se exercit? autoritatea monarhic? a Tat?lui.
Eternul feminin nu e un mister ce r?mâne ascuns, ci o Tain? în care se tâlcuie?te ve?nicia.
Roman?a Femeii aprinde zorii de suflet, s?ltând pe strune de vioar? v?p?ile îndr?gosti?ilor.
Izvorul Femeii e Dorul purt?tor de iubire, ce-nal?? nestingherit frumuse?ea formelor Zidirii.
Idealul Femeii brodeaz? z?rile senine ale sufletului peste care se pogoar? mirific Curcubeul.

N?dejdea Fecioarei e duhul ce-nal?? aripi de floare, dând gândului form?, cuvânt ?i culoare.
Ochii Mamei sunt lumina ce-îmbr??i?eaz? vraja Dorului în adierea lui de sfânt? s?rb?toare.
Aura Femeii cere?ti e surâsul Icoanei la care b?rba?ii ale?i îi aduc venerare nep?mântean?.
Soarele Femeii este b?rbatul ce-o divinizeaz?, precum ?i sacrul odor care-o înnobileaz?.
Tandre?ea Femeii este mireasma cromaticelor roze, delirul poeziei, m?rg?ritarul de raze.
Religia Mameii este Iubirea dezm?rginit? care îmbr??i?eaz? Dragostea dumnezeirii.
Elocin?ei Fecioarei trebuie s? i se atribuie ca un nepre?uit giuvaer cel mai pre?uit elogiu.

Femeia - Eterna Iubire Frumoas?

Fecioara Maria e h?r?zit? s? odr?sleas? frumosul ?i dragostea în Crea?ia Fiului ei.
Eterna iubire este Femeia care te-nal?? cu sufletul pur spre azururi de constela?ii.
Mama-?i resfir? gândurile albe în lira de seraf, ca rândunelele ce fâlfâie spre cer.
Enigma Fecioarei ?ese n?zdr?vana dorin?? în taina volupt??ii aprinselor scântei.
Inima Femeii brodeaz? pe ghergheful lumii c?rarea sidefie-a dogoritoarelor ora?ii.
Adev?rul suspin? în sufletul Mamei-temelia vie?ii, mân?-n mân? cu Dorul str?jer.

Existen?a Femeii e acel Empireu odr?slit în soare, pres?rat cu eternele mângâieri.
Taina Fecioarei z?misle?te adâncuri, ce-o lume-ntreg? le poate cuprinde frumos.
Esen?a Mamei e din r?d?cina divin? ce strânge la sân frumuse?i, adev?r ?i lumin?.
R?bdarea Femeii e meridianul c?r?rii fierbinte a pa?ilor de azi ?i-a pa?ilor de ieri.
N?dejdea Fecioarei este Mirele ceresc, cu pletele Luceaf?r ca chipul lui Hristos.
Azurul Mamei în?ir? anotimpurile r?pite prim?verii ce-a-nmiresmat dulcea gr?din?.

Iubirea Femeii uime?te întreaga noastr? zidire, cu focul ce arde de tot ?i totu?i r?mâne.
Universul Fecioarei r?zbate ca un potop n?valnic de dor în zborul suav de porumbi??.
Bucuria Mamei este marea Arc? ce-adun? în pântec cununi de cer ?i z?misliri de îngeri.
Idolul Femeii e pseudonimul Dochiei, îndr?gostita prin?es?-martir? a vetrelor române.
Rondelul Fecioarei e raz?, e zâmbet, e fraz?, e stropul de sânge-nemuritoare ml?di??.
Eminul M?icu?ei e Sfântul Prunc odr?slit de Feciora Maria în zâmbet ?i-n plângeri.

Femeia-eterna iubire frumoas? e Dorul-scânteie în pâlpâirea soarelui la amiaz?.
Regala Fecioar? se-aprinde în har cum ard îndr?gosti?ii în vârtejul focului-hor?.
Uimirea Femeii e fream?tul Paradisului ce scap?r? cerul când p?mântul scânteiaz?.
M?icu?a este gena sfânt? de ??rân?, aluat dospit pecetluit în veci cu cerul auror?.
Omul e ramura-nflorit? din mugurul Femeie-roman?a inimii ce-n suflet l?crimeaz?.
Astrul Fecioarei surprinde unda amintirii ca ispititoarele sirene cu cântecul de pror?.
Sonetul Mamei-i cântare de îngeri ce vine de Sus ?i binecuvânt?ri serafice-i ureaz?.
?st timp Fecioara, Femeia, Mama, r?mân r?s?ritul zorilor sublime în sufletele noastre.

Tuturor aleselor Fecioare, Femei, Mame: întru eterne iubiri frumoase!

† Sf. Ier. Teofilact M?rturisitorul, Pavel M?rturisitorul, Sf. Mc. Dometie.

Grafica - I.M.

footer