Revista Art-emis
Stalingrad 1942 - Rosso?ka 2017 (1) PDF Imprimare Email
Lector univ. dr. Florian Bichir   
Miercuri, 11 Octombrie 2017 19:29

Stalingrad-Volgograd-Rossoska-2017-1Cu Ion Cristoiu în Rusia

Ca urmare a autodenun?ului f?cut de numitul Cristoiu Ion vreau s? aduc în aten?ie urm?toarele: Subsemnatul Bichir Gh. G. Florian, fiul lui... ?i al..., domiciliat în strada... posesor al C.I... ?in s? v? aduc la cuno?tin?? urm?toarele:
- În data de 13 septembrie 2017 am fost apelat pe num?rul meu de telefon (0722...) de domnul secretar general al Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, Codrin Munteanu, care m-a invitat s? particip la o manisfestare din Federa?ia Rus?, respectiv 75 de ani de la b?t?lia de la Stalingrad. ?in s? men?ionez c? domnul ministru a crezut c? plata deplas?rii va fi decontat? de institu?ia la care lucrez, fapt pe care l-am negat cu înver?unare.
- Recunosc c? în aproximatix 30 de secunde l-am sunat pe Cristoiu Ion (ziarist, domiciliat în..., num?r de telefon...) pentru a-l întreba cum e treaba cu Stalingrad-ul. V? aduc la cuno?tin?? c? numitul Cristoiu Ion este cel mai bun istoric român în acest domeniu. Trebuie s? semnalez c? numitul Cristoiu Ion a fost refractar la întreb?rile mele. Redau din memorie (sper s? existe înregistrarea): Bine, m?i Bichire, dar pe mine de ce nu m? iau? Maestre cred - aici am ?inut cu Ministerul - c? le-a fost ru?ine, ori s-au gândit c? a?i mai fost o dat? în 2015.
- Dup? o or? ?i 35 de minute, domnul secretar general Codrin Munteanu l-a sunat pe numitul Cristoiu Ion ?i l-a invitat la manifestare. Men?ionez c? numitul Cristoiu Ion a solicitat, ba chiar a insistat, ca el s? î?i pl?teasc? deplasarea.
- Recunosc c? m-am mai întâlnit cu numitul Cristoiu Ion la Biblioteca Academiei Române, unde acesta mi-a oferit cea mai bun? carte despre Stalingrad al lui Antony Beevor. În acel moment am ?i achitat valoarea transportului cu avionul (1.010 euro). Nelini?tea numitului Cristoiu Ion era cum se face c? doar doi cretini (ziari?ti) sunt interesa?i de un loc „banal" Stalingrad - unde au murit 120.000 de osta?i români.
- Din informa?iile pe care le am, numitul Cristoiu Ion este un om dificil, capabil de valoarea sa, deloc influen?abil ?i f?r? mize superficiale.
- Prin mediul pe care îl am pot legenda faptul c? numitul Cristoiu Ion a fost chemat la Moscova de pre?edintele Putin, pentru c? urmeaz? o campanie electoral?.
- Numitul Cristoiu Ion nu poate fi corupt ?i are o adev?rat? afec?iune fa?? de Patrie. E dezinteresat de lumea contemporan? ?i oricum va intra în istorie.
- Recunosc c? regret fapta ?i îmi pare r?u c? pe banii mei m-am înh?itat cu numitul Cristoiu Ion pentru a aduce un omagiu celor 120.000 de români care ?i-au dat via?a la Stalingrad.

Atât declar, sus?in ?i semnez, Bichir Gh. G. Florian[1]

În Rusia. Note de c?l?torie (1)

Sunt un ??ran român. Nu sunt nobil ?i nici nu aspir la a?a ceva. Am primit o invita?ie s? merg la Stalingrad. Unde au murit 150.000 de ??rani de-ai mei. Am strâns bani. Am luat de la gura copiilor. Am plâns! ?i nimeni nu îmi poate lua acest drept, c? eu, Bichir Florian, nu mi-am f?cut datoria fa?? de Neamul meu.
Scriu sub impresia, sub presiunea unei mari ??ri. A unui Imperiu. Rusia nu poate fi învins?. Redau câteva gânduri:
- Am v?zut Rusia. Pân? acum o cuno?team din c?r?i. Am plâns la Volgograd/Stalingrad când s-a auzit un zgomot. ??râna era aruncat? peste ni?te cutii unde erau strânse un femur, un craniu...
- Toate oficialit??ile m-au rugat s? nu le laud, c? vor fi date afar?. Din acest punct de vedere vreau s?-l „înjur" pe lepra asta de Codrin Munteanu, care în loc s? fure ceva din bugetul M.Ap.N. m-a invitat în Rusia. (Sper s?-l dea afara ca s? fie agitatorii din M.Ap.N. mu?umi?i). ?i nu, în ultimul rând, trebuie executat ambasadorul Soare. Nu se poate ca un individ ca acesta s? supere Ministerul Afacerilor Externe. S? aib? propuneri, impresii, idei.
- Nu voi iubi niciodat? Rusia. Am un doctorat în domeniu.
- M? doare, dar nu pot vorbi despre Rusia în termenii pe care o face Depardieu, de?i poate mi-a? fi dorit. Francezii n-au o Basarabie ?i Bucovin?, n-au sute de mii de români îngropa?i în Siberia, n-au sim?it dragostea muscalului ?i nici crava?a sa civilizatoare.
- Cine nu a auzit de Kiseleff, de aceast? ?osea care str?bate una dintre cele mai frumoase ?i mai respectabile zone din Bucure?ti? Numele oficial al ?oselei este cel de ?oseaua General Pavel Dimitrievici Kiseleff ?i pu?in? lume ?tie cine a fost acest personaj. Contele Kiseleff (1788-1872) a fost comandantul trupelor ruse?ti care au ocupat cele dou? principate române?ti, dar ?i pre?edinte al Divanului (1828-1834). Numele s?u se leag? indiscutabil de „Regulamentul Organic", în fapt o prim? Constitu?ie a ??rilor Române. Generalul rus ?i-a câ?tigat recuno?tin?a românilor.

Mul?i s-au gr?bit s?-l declare mai patriot decât românii. Când Regulamentul a fost gata, a fost convocat? o adunare extraordinar? de boieri. Pre?edintele legal, Mitropolitul, a fost exilat. Karl Marx, în „Însemn?ri despre români", aduce o grav? acuza?ie, prezentat? ?i de al?i istorici: „To?i (adic? ?i al?i boieri) muriser? c? din întâmplare în aceea?i s?pt?mâna, înainte de închiderea Obstestei Adun?ri". Cu alte cuvinte, asasinate. ?i Marx adaug?: „Chiar în aceast? Adunare, Kiseleff a g?sit cu cale s? introduc? pe furi? un articol pe care nu l-a f?cut cunoscut niciunuia dintre subscri?i (un fals în acte publice). Pe ultimul sfert al ultimei pagini s-a ad?ugat urm?torul articol, prin care se r?pea ??rii dreptul de autonomie".
- Voi scrie despre Rusia în zilele urm?toare. Despre mituri, Rusia profund?, ?i experien?a mea.
- Am ajuns, bine s?n?tos, nu m-au omorât ru?ii[2].

Rusia, cimitirul osta?ilor din Stalingrad

Despre reînhumarea în Cimitirul de Onoare Românesc de la Rosso?ka, regiunea Volgograd, a 345 de militari români c?zu?i în luptele de la Stalingrad, în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial a scris maestrul Ion Cristoiu pe larg în trei ample materiale documentare. Care n-au fost preluate de nimeni, de?i la fa?a locului nu s-au aflat decât doi jurnali?ti: eu ?i Ion Cristoiu. Reticient, pentru c? eram la prima c?l?torie în Federa?ia Rus?, nu mi-am luat cu mine mai nimic, cu excep?ia unui banal telefon. Maestrul Cristoiu, de?i va împlini la anul 70 de ani, ar?ta ca un RoboCop: camer? de luat vederi, laptop, tablet?, telefon cu net. Inclusiv pe ceas primea mailuri ?i informa?ii. Ba?ca un rucsac de vreo 8 kilograme cu toate c?r?ile importante despre Stalingrad. ?i vreo trei h?r?i, s? fie. Jurnalist pur sânge! V? voi povesti toate amintirile într-un reportaj pe care sper s?-l termin zilele acestea. V? asigur c? sunt fabuloase.

Revenind la eveniment trebuie spus c? articolele lui Ion Cristoiu nu au fost b?gate în seam? de nimeni din ?ar?. Sau n-au vrut s? intereseze. Nu mai pun la socoteal? c? domnul corespondent al TVR din Moscova, nu ?i-a mutat fundul s? vin? la acest? ceremonie unic?, de?i e pl?tit din bani publici. Deci evenimentul se anun?a cum se spune în limbaj gazet?resc un mic fiasco, o fâsâial? mediatic?. Ei bine s-a g?sit un scrib sau mai mul?i (c? jurnali?ti nu pot s?-l numesc) care s? scrie c? r?m??i?ele osta?ilor români au fost reînhumate în cutii de carton pentru pantofi. Atât a trebuit presei noastre google-zate (sper s? prind? termenul). Revolt? pe toat? linia. Lacrimi ?i indignare! A?a ne trata?i mor?ii?... Imediat ministrul M.Ap.N. a anun?at o anchet?.

Prostia nu doare!

Asta este procedura standard, interna?ional?. A?a procedeaz? ?i germanii, ?i ungurii etc. Reînhumarea se face în cutii de carton. Dac? erau reînhuma?i în sicrie de mahon nu ne ajungea spa?iul pentru c? cimitirul are doar 6.000 de metri p?tra?i. Reînhumarea s-a f?cut cu preot, conform tuturor canoanelor ortodoxe! Într-un text admirabil Ion Cristoiu a luat ap?rarea organizatorilor. Am f?cut-o ?i eu la Realitatea Tv ?i B1Tv. Ace?ti ziari?ti nu ?tiu, nu s-au informat, sau nu-i intereseaz? ce eforturi, inclusiv financiare s-au f?cut. Quid prodest? Dincolo de iresponsabilitatea unora, de câ?tigat au doar cei din Federa?ia Rus?. De acum înainte autorit??ile române vor merge în vârful degetelor când vor auzi de reînhum?ri. ?i de unde bani? C? toat? lumea se bate cu c?r?mida în piept, dar când e vorba de bani, întorc capul?

-----------------------------------------------------
[1] http://evz.ro/exploziv-cu-ion-cristoiu-in-rusia.html
[2] http://evz.ro/in-rusia-note-de-calatorie.html

footer