Revista Art-emis
Sesiunea de comunic?ri ?i dezbateri ?tiin?ifice - Maia, 2017 PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
MarĹŁi, 05 Septembrie 2017 18:47

Sesiune Maia 2017-XIII-VACADEMIA OAMENILOR DE ?TIIN?? DIN ROMÂNIA
FILIALA MAIA CATARGI A ASOCIA?IEI NA?IONALE
A CAVALERILOR DE CLIO
ASOCIATIA ART-EMIS

RETR?IRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI
Edi?ia XIII / V-a
MAIA 8-9 SEPTEMBRIE 2017

PROGRAM

Ac?iune sus?inut? de Consiliul Jude?ean Ialomi?a
Parteneri :
BIBLIOTECA MAIA
ASOCIA?IA CULTURAL? APOLLON

Invita?i de onoare:

- General de armat? (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Pre?edinte de Onoare al Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România
- Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea - Pre?edintele Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România
- Excelen?a sa Prof. univ. dr. Mihai Gribincea, Ambasador Extraordinar ?i Plenipoten?iar al Republicii Moldova în România
- Dr. Marian Enache - Judec?tor la Curtea Constitu?ional? a României
- Victor Moraru - Pre?edintele C. J. Ialomi?a

8 SEPTEMBRIE

- 10.00 - 10.30 Primirea oaspe?ilor
- Comandor(r) prof. univ.dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. - Filiala Maia a Asocia?iei Na?ionale a Cavalerilor de Clio
- Ion M?ld?rescu - Asocia?ia ART-EMIS
- Prof. Vlad Constantin - Biblioteca Maia
10.30 - 11.00 Tedeum
11.00 - 11.30 Festivitatea de deschidere a lucr?rilor sesiunii
- Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R.
- Victor Moraru - Pre?edinte C. J. Ialomi?a
- G-ral.de armat? (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea - Pre?edinte de Onoare al Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România
- Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea - Pre?edintele Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România
- Prof. univ. dr. Ioan Scurtu - Sec?iunea Istorie ?i Arheologie a A.O.?.R.
- Zamfir Marian - Primarul comunei Maia

11.30 - 12.00 Lans?ri ?i prezent?ri de carte:

- Retr?iri Istorice în Veacul XXI - volumul X prezint? - prof. univ. dr Jipa Rotaru ?i George C?lin (editor).
- În cadrul programului „Românii din jurul României" coordonat de conf. univ. dr. Vasile ?oimaru :
- Stalingrad - Istoria unei armate sacrificate : Armata 3 român?, autori prof. univ. dr. Jipa Rotaru ?i prof. univ. dr. Cornel Carp.
- Antologia Basarabia - p?mânt str?mo?esc vol. I - editor ?i redactor ?tiin?ific dr. Mihai Tra?c?, colec?ia „100 de c?r?i despre Basarabia la 100 de ani de la Marea Unire".
- Ion Iachim - Ninge aspru la cotul Donului, roman.
- Conf. univ. dr. Vasile ?oimaru (coordonator) - Alexei Mateevici, Poezii, volum comemorativ 100 de ani.
- Eugen Statnic - Istorie ?i adev?r - Oligarhia anglo- american? ?i soarta Europei, antologie.
- Conf. univ. dr. Vasile ?oimaru - Expozi?ie documentar? foto - „Stalingrad 75"

- 12.00 - 12.20 Moment festiv : Acordarea de premii ?i distinc?ii
- Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. ?i Ion M?ld?rescu, ART-EMIS

12.20 - 14.10 Comunic?ri ?i Dezbateri

Moderatori:
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R.
Dr. Alin Spânu

- Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R. - Subiect rezervat.
- General Bg. (r) Prof. univ. dr. Stan Petrescu - România ?i R?zboiul Oriental de la 1877.
- Col (r) prof. univ. dr. Octavian Burcin - Contribu?ia ??r?nimii la cucerirea independen?ei de stat a României. 1877-1878.
- Col. (r) Prof. Univ. dr. ing. Marian Rizea - 1877 - Tân?ra Armat? Român? cucere?te pe câmpurile de b?t?lie Independen?a României fa?? de Imperiul Otoman
- Prof. Univ. dr. Corneliu Mihai Lungu, Membru A.O.?.R. - Subiect rezervat
- Drd. Daniel Silviu Niculae - Dobrogea anului 1878, controverse ?i realit??i istorice.
- Col (r) dr. Dan Pris?caru - Ia?i, Capital? de R?zboi 1916-1918. Dezastrul ?i reg?sirea speran?ei.
- Col. (r) dr. Constantin Mo?incat - Reorganizarea Diviziei 11 Infanterie ?i ac?iunile sale în b?t?lia de la M?r??e?ti.
- Dr. Alin Spânu - Revista Tran?eelor pentru inima ?i sufletul osta?ilor (1917).
- Ambasador, Prof. univ. dr. Dumitru Preda - B?t?lia de la M?r??e?ti, reac?ii interna?ionale. Unele înv???minte pentru prezent.

14.15 - 15.20 - Pauz? - Masa de Prânz

15.30 - 17.30 - Comunic?ri ?i Dezbateri

Moderatori:
Comandor av. dr. Marius - Adrian Nicoar?
G-ral (r) prof. univ. dr. Vlad Barbu

- Lector univ. dr. Florian Bichir - Misiunea Ortodox? în Transnistria 1941-1944
- Dr. Luminita Giurgiu, dr. Teodora Giurgiu - Analiza bulgar? privind situa?ía opera?iunilor militare la intrarea României în r?zboi
- Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R. - „La M?r??e?ti trebuia s? moar? sau s? înving? poporul român" (Mare?al Ion Antonescu, 1943)
- Comandor Av. Dr. Marius Adrian Nicoar? - Aeronautica român? în luptele de la M?r??ti,
M?r??e?ti ?i Oituz
- Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu - Cotul Donului: eroism, jertf? ?i tr?dare
- Nicoleta Nistoroiu - Soarta generalilor români dup? cel de-Al Doilea R?zboi Mondial
- Colonel (r) Fechete Mircea - Actiunile de lupta ale vân?torilor de munte în campania din vara anului 1917
- Prof.dr. Nicolae Dinescu - Primul R?zboi Mondial, Luptele de pe Valea Oltului
- Dr. Lavinia Dumitra?cu ?i Ionu? Druche - Preo?i dobrogeni în Primul R?zboi Mondial
- G-ral (r) prof. univ. dr. Vlad Barbu - Ac?iunile ministerului de interne ?i organelor poli?iene?ti în anul fierbinte 1917
MAIA 2017 - 2

17.30 - 18.00 Pauz?

18.00 - 19.30 Comunic?ri ?i Dezbateri

Moderatori:
Prof. univ. dr. Petre ?urlea, Membru A.O.?.R.
Ion M?ld?rescu

- Prof. univ. dr. Petre ?urlea, Membru A.O.?.R. - Regimul Antonescu ?i reîntregirea hotarelor. Transilvania.
- Ion M?ld?rescu - De la Cotul Donului la Stalingradul de pe Dun?re.
- Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu (Chi?in?u) - Militarii români în U.R.S.S. dup? b?t?lia de la Stalingrad.
- Alexandru Moraru (Chi?in?u) - Documente de arhiva din Chi?inau privind eroii c?zu?i la Cotul Donului ?i grija Mare?alului pentru repatrierea românilor deporta?i de
sovietici în regiunile Kuban ?i Crimeea.
- Florin Stan M.A.E - Actori ai celei de-a doua conflagra?ii mondiale între eroism ?i crime de r?zboi.
- Alina Iancu M.A.E - Episoade diplomatice în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial.

9 SEPTEMBRIE

08.30 - 09.30 - Mic dejun
09.30 - 11.30 Comunic?ri ?i Dezbateri

Moderatori:
C-dor (r) prof. univ. dr. Olimpiu Manuel Glodarenco
Comandor (r) Dr. J?nel T?nase

- C-dor (r) Prof. univ. dr. Olimpiu Manuel Glodarenco - R?zboiul submarin f?r? restric?ii din anul 1917.
- Col. (r) Alexandru Ganenco (Chi?in?u R.M) - Serviciile secrete - instrument efectiv al geopoliticii Rusiei în zona Balcanilor.
- Dr. Sorin Manuel Colesniuc - Unicul papirus din România în patrimoniul muzeal al Mangaliei.
- Dr. Tiberiu T?nase - Eroii Frontului de Est ai Serviciului Special de Informa?ii.
- Drd. Anca Beatrice Todireanu - Asocia?ia - România Cultural? - Regina Maria - patron spiritual al Serviciului Sanitar al Armatei Române în Primul R?zboi Mondial.
- Prof. Vlad Constantin - Trepte spre Marea Unire.
- Comandor (r) Dr. J?nel T?nase - Gruparea Aerian? de lupt? pe frontul de la Stalingrad.
- Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.?.R. - Comentarii sovietice despre luptele de la Cotul Donului.
- Eugen Zainea - Subiect Rezervat

11.30 - 12.00 - Pauz?
12.00 - 13.00 - Concluzii, propuneri, închiderea lucr?rilor sesiunii
13.00 - 14.30 - Masa de prânz
14.30 - R?mas bun - Plecarea oaspe?ilor

footer