Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea   
Duminică, 09 Iulie 2017 13:18

G.P.L. Gdansk-Constan?aAbstract / Rezumat: The Warsaw Summit „The Three Seas Initiative" of 06.07.2017 can enter into history as the 2nd Marshall Plan for Europe (Summitul de la Var?ovia „Ini?iativa celor Trei M?ri" din 06.07 .2017 poate intra în istorie drept cel de-al II-lea Plan Marshall pentru Europa).

Un nou Plan Marshall în Europa de Est - S.U.A. vs U.E. cu ?ah la Rusia

Summitul „Ini?iativa celor Trei M?ri" (Baltic? - Adriatic? - Neagr?), din 06 iulie 2017 de la Var?ovia, Republica Polon? reuniune la care au participat ?efi de stat ?i reprezentan?i din 12 ??ri din Europa Central? ?i de Est (Austria, Bulgaria, Croa?ia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia ?i Ungaria), onorat de prezen?a, în calitate de invitat special, a Pre?edintelui Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump, va intra in istorie ?i va fi considerat proiectul Marshall II pentru Europa de Est. Conceput ca o modalitate de a oferi sus?inere politic? pentru o mai bun? cooperare ?i interconectare a economiilor statelor din spa?iul geografic cuprins între cele trei m?ri - Adriatic?, Baltic? ?i Neagr? - în domenii precum energie, transporturi, telecomunica?ii sau protec?ia mediului, summitul „Ini?iativa celor Trei M?ri" a oferit S.U.A., prin vocea celui mai înalt reprezentant al s?u, s? vin? cu ini?iative care au dat „?ah", poate chiar „?ah-mat" locomotivelor U.E. (Germania-Fran?a-Benelux), dar mai ales Rusiei.

Propunerile lui Donald Trump - Pre?edintele S.U.A.

- livrarea de G.P.L. ??rilor din estul Europei;
- construirea unei autostrazi care s? lege portul polonez Gdansk cu portul românesc Constan?a;
- dezvoltarea comer?ului maritim Asia-Europa.

Efectele posibile ?i dorite de S.U.A. ca urmare a Planului Marshall II

Livrarea de Gaz Petrolier Lichefiat (G.P.L.) Europei de est. Se ?tie c? Rusia, prin gigantul Gazprom, domin? prin gazele livrate, pia?a energetic? a statelor din U.E. Nu mai este nici un secret c? Germania, cel mai important membru al U.E., este alimentat? cu gaze (printr-un gazoduct direct) de c?tre Gazprom, unde fostul cancelar Gerhard Shröder a fost/este angajat al concernului rus. S.U.A., care prin dezvoltarea tehnologiilor de extrac?ie a hidrocarburilor prin fracturare hidraulic? a devenit din importator de ?i?ei ?i gaze, un posibil mare exportator( în condi?iile în care în urmâtorii ani se estimeaz? o trecere de la energiile bazate pe combustibili fosili, poluan?i, la energii nepoluante (regenerative), c?tre Europa (dominat? de pia?a gazului rusesc), a unor cantit??i uria?e de G.P.L. Se pune întrebarea fireasc?: este posibil a?a ceva în acest moment?! R?spunsul este Da! Din multe puncte de vedere ?i anume: exist? infrastructura european? (teminalul polonez de la Swinujscie - devenit opera?ional în iunie 2016) ?i apari?ia recentei crize din Qatar, una dintre cele mai bogate ??ri din lume (iunie 2017).

Scurt comentariu, aspect sc?pat anali?tilor în geo-politic?

Pe data de 29 iunie 2016, la un Simpozion organizat de revista Pulsul Geostrategic la Cercul Militar Bucure?ti, am prezentat o lucrare/referat despre „Rolul componentei energetice în ecua?ia echilibrului de for?e N,.A.T.O.- Rusia în zona extins? a M?rii Negre ?i Orientul Mijlociu". Afirmam atunci, la pagina 7 a articolului (aspect verificabil in revista mai-sus amintit?), urm?toarele: ?i pentru c? surprizele în domeniul energetic nu mai constituie o noutate, recent, pe 17 iunie 2016, Polonia a anun?at primirea primului transport de G.P.L. din Qatar. Conform AFP, vineri 17.06.2016, la terminalul de gaze naturale lichefiate din Swinujscie (nord-vest) a sosit prima încarcatur? comercial? de gaz natural lichefiat, livrata de nava Al-Nuaman, apar?inând Qatarului. Al-Nuaman a adus in Polonia 206.000 metri cubi de gaz natural lichefiat, respectiv 126 milioane m3 de gaz natural nelichefiat, destina?i companiei poloneze PGNiG.

Polonia lanseaz? astfel, o provocare far? precedent Rusiei: independen?a fa?? de Gazprom ?i posibilitatea de a devenit un important juc?tor regional in materie de gaze naturale, ceea ce va determina o rec?ie pe m?sur? din partea Moscovei. Potrivit unui raport al centrului american de studii ?i analize C.E.P.A., „Noul terminal constituie bunul cel mai pre?ios în infrastructura gazifer? a Poloniei ?i care este liber? de orice interferen?? ruseasc?". Terminalul, cu o investi?ie ini?ial? de 720 milioane euro, are o capacitate de 5 miliarde m3, cu m?rire la 7,5 miliarde m3. Departe de capacit??ile Nord Stream 1 (55 mld m3) ?i ale proiectului Nord Stream 2 (55 mld m3), cel din urm? destinat Europei centrale ?i de sud, „Culoarul Nordului", odat? terminat de Polonia, va da serioase b?t?i de cap responsabililor de la Moscova. Deja, Ucraina ?i-a manifestat dorin?a de a se conecta la terminalul polonez printr-un gazoduct iar alte state precum Austria, Ungaria ?i Cehia, dependente de gazul rusesc, s-ar putea orienta c?tre aceast? nou? alternativ?.

Se poate concluziona c? în materie de geopolitic? totul este relativ ?i actori mici care tac ?i fac, pot confirma proverbul românesc, despre „buturuga mic?..." ?i na?terea unei întreb?ri retorice: s? fi venit din senin actuala criz? din Qatar, prezentat? astfel de agen?iile de pres??! În iunie 2017, ?apte state din lumea arab? au rupt rela?iile diplomatice cu Qatarul, una dintre cele mai bogate ??ri din lume, pe care o acuz? c? sus?ine terorismul, inclusiv Al-Qaida, gruparea Stat Islamic ?i Fr??ia Musulman?[1]. ??rile care au rupt leg?turile cu Qatarul sunt: Arabia Saudit?, Bahrein, Egipt ?i Emiratele Arabe Unite, la care se adaug? Libia, Maldive ?i Yemen.

R?spunsul este clar: Omenirea nu crede în lacrimi, nici dac? sunt americane ! Este limpede ca lumina zilei c? S.U.A. nu rateaz? ocazia de a veni în ajutorul Poloniei?i prin ea, în sprijinul Europei de Est. (Comentariile ?i reflec?iile nu sunt obligatorii pentru cititori). Cât despre afirma?iile domnului pre?edinte K,W. Johannis referitoare la construc?ia unul terminal G.P.L. la Constan?a, consilierii Domniei Sale ar trebui s?-l informeze c?, în conformitate cu Conven?ia din 1936 de la Montreux privind strâmtoarea Bosfor-Dardanele proiectul nu este viabil, deocamdat?.

Construirea autostr?zii Gdansc-Constan?a

O autostrad? Gdsansk-Constan?a pune în mare dificultate portul Rotterdam iar sus?in?toarele sale, Germania, Fran?a, Olanda, Belgia ?i Luxemburg, beneficiarele traseelor rutiere ?i de c?i ferate ar înregistra mari pierderi financiare. ?i a?a apare o alt? întrebare: de ce Ponta a fost (conform afirma?iilor publice ale lui Sebastian Ghi??) stopat prin amenin?are/?antaj de generalul S.R.I. Florian Coldea s? nu construiasc? autoastrada Comarnic-Bra?ov care ar fi legat Muntenia de Transilvania ?i ar fi redus timpul de deplasare a vehiculelor c?tre Constan?a-port iar cei interesa?i ar fi ales s? mearg? la Constan?a ?i nu la Roterdam? Traseul autostr?zii nu este înc? stabilit, dar unii s-au gr?bit s? traseze o linie direct? Polonia-Ucraina-România... Eu consider c? traseul poate fi Polonia-Slovacia-Ungaria-(Ucraina)-România. Pentru cei care în?eleg despre ce este vorba, comentariile sunt de prisos. Sau, ar putea fi construit? o autostrad? care, din Slovakia s? se bifurce spre Constan?a prin Ukraina ?i prin Hungaria... O astfel de autostrad? nu numai c? asigur? dezvoltarea rela?iilor comerciale dintre ??rile est-europene dar ar asigura infrastructura necesar? de deplasare rapid? a unit??ilor N.A.T.O. (S.U.A.) dislocate în Polonia-România-Bulgaria, paralel cu Rusia

Dezvoltarea rutei comerciale Asia-Europa.

Reconstruc?ia milenarului „Drum al M?t?sii" pus la cale de China, India, Iran, Rusia,Turcia ?.a., nu este de neglijat pentru geostrategii americani, cu atât mai mult cu cât, intat în posesia S.U.A., portul Constan?a va fi poarta de acces asiatic? spre Europa.
Portul Constan?a, intrat în vizorul S.U.A. pentru preluare ?i gestionare are multe alte conota?ii politice, economice dar mai ales strategice în raport cu Rusia, Turcia ?i ??rile din Orientul Mijlociu. S? nu uit?m c? în estul M?rii Mediteraniene, a fost descoperit cel mai mare z?c?mânt de gaze naturale, Levantin (Leviatan/monstrul din adâncuri) de cca 3,4 miliarde smc(standard metri cubi), disputat de Siria, Liban, Israel. Egipt ?i Cipru si unde, firme americane a?teapt? semnalul de exploatare.

Diverse

- Nu este sigur c? inten?iile S.U.A. exprimate la Summitul de la Var?ovia pe 06.07.2017 vor prinde via??, având în vedere reac?ia dur? ?i ferm? a opiniei publice fa?? de întâlnirea G20 de la Hamburg din 7 iulie 2017.
- Nu trebuie trecut? cu vederea o posibil? schimbare a strategiei S.U.A. privind relocarea unor entit??i militare ?i tehnologice din Turcia (devenit partener mai pu?in sigur al americanilor dup? puciul armat din vara anului 2016) în România, Bulgaria ?i alte state N.A.T.O. est-europene.
- Singura certitudine dup? summitul „Ini?iativei celor Trei M?ri" (Baltic? - Adriatic? - Neagr?) este c?, produc?ia de morcovi din Europa în vara/toamna anului 2017, ar putea atinge cote maxime.
07.07.2017- Ploie?ti, orele 17,00

footer