Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lector univ. dr. Florian Bichir   
Miercuri, 31 Mai 2017 18:53

Jilava-1-iunie-1946-2Anul acesta, pe 1 iunie, se împlinesc 71 de ani de la execu?ia lui Ion Antonescu. Cu plusurile, dar ?i cu minusule sale, Mare?alul r?mâne, fie c? vor sau nu vor unii, un mare patriot care ?i-a pus amprenta asupra destinului românesc. Nu degeaba inegalabilul istoric ?i c?rturar, Gheorghe Buzatu ?i-a închinat întreaga carier? studierii vie?ii ?i activit??ii Mare?alului Ion Antonescu.

Conform cu raportul oficial aflat în custodia Arhivelor Statului, întrebat despre ultima sa dorin??, „Ion Antonescu a cerut s? fie executat de militari ?i nu de gardienii închisorii", dar a fost refuzat. Înainte de execu?ie, Ion Antonescu a exclamat: „Iar ?ie, popor ingrat, nu-?i va r?mâne nici m?car cenu?a mea". „[...] Dup? care s-a dat comanda pentru execu?ie. Armele au fost înc?rcate ?i atunci când s-a tras, Mare?alul a salutat ridicându-?i p?l?ria cu mâna dreapt?, dup? care a c?zut. Ion Antonescu s-a ridicat imediat, sprijinindu-se într-un cot ?i a spus: „Nu m-a?i împu?cat, domnilor, foc!", la care gardianul ?ef s-a dus la el cu pistolul în mân? ?i l-a împu?cat în cap. Doctorul i-a examinat ?i a spus c? Antonescu ?i Vasiliu erau înc? în via??. Gardianul ?ef s-a dus din nou la Vasiliu, dar i s-a blocat pistolul când a încercat s? trag?. A luat o pu?c? de la unul dintre gardieni ?i a tras un foc în capul lui Vasiliu, dar dup? aceia pu?ca s-a blocat ?i ea. A schimbat pu?ca cu alta ?i a mai tras alte trei focuri în diferite p?r?i ale corpului lui Vasiliu, dup? care s-a dus la I. Antonescu ?i i-a tras trei focuri în piept. Doctorul i-a examinat din nou ?i a spus c? Antonescu era mort, dar Vasiliu mai era în via?a. Din nou, gardianul a tras un foc în capul lui Vasiliu. Creierii lui Vasiliu au fost împr??tia?i, dar el mai mi?ca ?i mai spunea ceva ce nu putea fi în?eles. Gardianul s-a dus din nou ?i i-a mai tras dou? focuri în cap dup? care doctorul l-a declarat ?i pe Vasiliu mort".

Din nefericire nu exist? niciun mormânt al Mare?alului Antonescu pentru c? cenu?a sa a fost r?spândit? de bol?evici în locuri secrete. În plus, dup? cum m-a informat Ion M?ld?rescu, directorul revistei Art-Emis Monument profanat - Jilava 46?i ?erban Alexianu, fiul lui George Alexianu, guvernatorul Transnistriei în perioada guvern?rii Mare?alului Ion Antonescu crucea instalat? dup? 1989 la Jilava, în Valea Piersicilor, în b?trâna livad? însângerat? a fost profanat?! Execu?ia lui Ion Antonescu a fost începutul. Asta pentru c? dup? cum a dezv?luit eminentul istoric Alesandru Du?u, în perioada 1944-1964 prin pu?c?riile comuniste au trecut nu mai pu?in de 107 - da, a?i citit bine, nu este o gre?eal? de tipar - 107 de generali români. A?a a început comunizarea O?tirii Române.

Ca o datorie de onoare, recent Editura Militar? condus? de genialul (nu e o exagerare!) Adrian Pandea a publicat memoriile lui Gheorghe R??c?nescu. „Erou la Cotul Donului. Însemn?ri din r?zboi 1941-1944". Gheorghe R??c?nescu a început campania din Est cu gradul de maior la comanda Batalionului 1 din Regimentul 15 Doroban?i. Unitatea sa a fost printre primele care au intrat în Odessa la 16 octombrie 1941. Apoi, în noiembrie 1942, la Cotul Donului, a reu?it în mod miraculos s?-?i scoat? batalionul aproape intact din cle?tele trupelor sovietice. Pentru aceast? fapt? a fost decorat cu „Crucea de Cavaler al Crucii de Fier" - fiind ofi?erul str?in cu gradul cel mai mic de?in?tor al acestei distinc?ii - ?i cu Ordinul „Mihai Viteazul" clasa a III-a. Condamnat la 10 ani de închisoare pentru „uneltire contra ordinei sociale", a fost eliberat de la Gherla pe 15 noiembrie 1960. A decedat în 1967. Memoriile sale salvate aproape miraculos de nepotul s?u - care tr?ie?te ast?zi în Canada - au ajuns ast?zi, dup? 50 de ani, sub ochii cititorilor. De astfel de oameni ar trebui s? ne aducem aminte când unii încerc? s? ne umileasc? pentru simplul motiv c? suntem români!

Nota redac?iei : Informa?ia despre „dispari?ia" monumentului de la Jilava a fost confirmat? de mai multe personalit??i

footer