Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Luni, 08 Mai 2017 16:16

1877-1917-1942-2017

„Trebuie s? dovedim c? suntem na?iune vie!”

Declara?ia din Adunarea Deputa?ilor privind proclamarea Independen?ei României

„... A?adar, domnilor deputa?i, nu am cea mai mic? îndoial? ?i fric? de a declara în fa?a Reprezentan?ei Na?ionale c? noi suntem o na?iune liber? ?i independent? (Aplauze îndelung repe?ite). Îns?, domnilor, acum încep greut??ile, fiindc? noua noastr? condi?iune cu definirea îndependen?ei noastre într-un mod mai determinat ?i mai absolut trebuie s? fie acceptat? de Europa. Aci este chestiunea, aci se reclam? patriotismul, aci se reclam? pruden?a, aci se reclam? sânge rece. Eu, cât pentru mine, nu m-am îngrijit de loc de notele lui Savfet-Pa?a (Aplauze); dar foarte mult m-am îngrijit de acele cuvinte zise la tribuna Parlamentului din Londra, c? România face parte integrant? din Imperiul Otoman ?i c? armata otoman? poate trece Dun?rea. Aceste cuvinte m-au îngrijit. Dar ce s? facem? S? st?m mor?i? Nu, d-lor, c?ci mor?ilor nimeni nu le poate ajuta; nimeni nu comptez? cu mor?ii (Aplauze prelungite). Noi trebuie s? dovedim c? suntem na?iune vie, trebuie s? dovedim c? avem con?tiin?a misiunii noastre, trebuie s? dovedim c? suntem în stare s? facem ?i noi sacrificii pentru ca s? p?str?m aceast? ?ar? ?i drepturile ei pentru copiii no?tri, ?i aceast? misiune în momentele de fa?? este încredin?at? fra?ilor ?i fiilor no?tri care mor la hotare (Aplauze prelungite)".

Mihail Kog?lniceanu
Bucure?ti, 9 Mai 1877

footer