Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 07 Mai 2017 21:08

Emmanuel-MacronToate institutele de sondaj franceze, întreprinderi foarte serioase (pân? mai ieri !), respectabile, cu vechime, l-au dat în ultimele dou? s?pt?mâni câ?tig?tor deta?at pe Emmanuel Macron, 39 de ani, complet necunoscut publicului francez în urm? cu vreo trei ani. Cine le-a putut contrazice ? Mai ales dup? succesul devastator pe care acelea?i institute de sondaj le-au repurtat în primul tur. Nimeni niciodat? nu a reu?it s? dea rezultate atât de exacte pentru ni?te alegeri atât de atipice ! Foarte dubios, desigur. Lucru subliniat chiar ?i de compromisul în alegerile americane New York Times. Institu?ii de sondaj la fel de respectabile din Regatul Unit al Marii Britanii sau S.U.A. s-au în?elat grosolan în ceea ce prive?te Brexit-ul sau alegerile preziden?iale americane. Sondorii francezi au func?ionat, în schimb, ceas. Inexplicabil!

François Hollande a candidat în 2012 pe un program împotriva b?ncilor ?i marilor averi. Nu a f?cut, bineîn?eles, nimic. Ba mai mult, ?i l-a adus consilier, secretar general adjunct al administra?iei preziden?iale, pe bancherul de la Rothschild, Emmanuel Macron. L-a promovat apoi ministru al Economiei. Într-o pies? de teatru bulevardier, Macron ?i-a prezentat demisia, ?i-a inventat o „mi?care politic?" fantomatic? (En Marche !) ?i a l?sat s? se în?eleag? c? va candida la pre?edin?ia Fran?ei. Desigur, programul s?u nu a mai putut fi împotriva b?ncilor, a F.M.I. ?i a B?ncii Mondiale.

Emmanuel Macron este, de fapt, al treilea „Traian B?sescu" consecutiv pentru Fran?a, dup? Nicolas Sarkozy (centru dreapta) ?i François Hollande (stânga socialist?). Nici cei doi pre?edin?i anteriori nu au fost nici pe departe la în?l?imea cerut? de func?ia lor. Unul a fost mai r?u, mai penibil decât cel?lalt. Greu de ales! Dar acest nou para?utat, Emmanuel Macron, venit din neantul bancar, din „misterele" finan?ei mondiale, poate reprezenta un trist sfâr?it, dac? nu chiar apocalipsa pentru marea democra?ie francez?. Spaima de catastrofa întruchipat? de eventuala victorie a Frontului Na?ional prin Marine Le Pen nu întunec? totu?i mintea tuturor observatorilor. Cum este v?zut al treilea pre?edinte impus de st?pânii banilor?

În locul specula?iilor noastre, e preferabil s? d?m cuvântul unui veritabil expert, Charles Gave, antreprenor ?i economist francez, practician de decenii al finan?ei globalizate în marile capitale ale lumii financiare, consilier al marilor gestionari de fonduri (din interviul de pe RealVisionTV, citat de site-ul Zerohedge). Charles Gave destructureaz? pentru noi „holograma" Emmanuel Macron: „Macron e un uria? costum gol. Asta e el. [...] A fost la ?colile adecvate. ?i î?i d? sentimentul c? individul n-a avut o idee original? în via?a lui. A fost mereu un student bun. În plus, exist? o suspiciune serioas? c? ar fi un soi de golem creat de Hollande ?i ai lui. A?a c?, din moment ce ?tiau c? or s? piard? alegerile, au creat un personaj într-o hologram? care avea s? candideze pentru ei, ajutându-i s? nu piard? puterea. Astfel, pân? la un punct, sistemul politic din Fran?a a fost capturat de ceea ce am putea numi clasa „tehnocrat?". Iar dac? tehnocra?ii erau de stânga sau de dreapta n-avea nici o importan??. ?i clasa asta tehnocrat? îl prezint? pe Macron ca pe un ins cu des?vâr?ire nou. Doar c? el nu e nou deloc. Indivizii ??tia au fost la putere în ultimii 50 de ani, pentru numele lui Dumnezeu! A?a c? acum nu se întâmpl? nimic special. [...] Dac? va fi ales Macron, cum am zis, nu sunt sigur c-o s? fie o alegere triumfal?. Pentru c? nu sunt sigur c? or s? aib? prea mult? legitimitate la început. ?i pe urm?, e vorba de faptul c? imediat dup? aceea vin alegerile parlamentare. ?i acolo o s? fie un haos total. Pentru c? avem patru principale for?e distincte în Fran?a. Extrema stâng? (Jean-Luc Mélenchon - n.n.), stânga lui Macron, dreapta lui Fillon ?i dreapta lui Le Pen. Asta face patru. Înainte erau doar trei for?e. Extrema stâng? ?i stânga erau împreun?. Pe urm?, când au venit alegerile, erau trei indivizi, iar dac? vreunul de la Frontul Na?ional ar fi avut vreo ?ans? s? fie ales, atunci pozi?ia mai slab? dintre celelalte dou? (stânga ?i dreapta tradi?ionale - n.n.) s-ar fi retras. Pe loc. ?i ar fi spus c? trebuie s? se voteze pentru du?manul obi?nuit al tuturor. Asta se nume?te de mult? vreme „frontul republican".„Dac? ar câ?tiga Le Pen, ar fi simplu de tot. Pia?a de obliga?iuni din Fran?a, Italia, Spania nu s-ar putea deschide luni. ?i cred c? euro ar muri în urm?toarea s?pt?mân?. ?i pe urm? ar trebui s? cumperi ca un nebun „Europa". Mai ales Europa de Sud".

„Am scris o carte în 2002, cam atunci a ap?rut, intitulat? «Leii condu?i de m?gari în Fran?a». A fost un fel de bestseller. ?i ar?tam în carte c? euro o s? distrug? Europa, institu?iile europene. ?i ziceam c? trebuie s? sc?p?m de euro ca s? salv?m Europa. Deci despre asta e vorba, cum c? dac? am avea o criz? ca asta, ar trebui cel pu?in s? închidem pie?ele trei s?pt?mâni ?i s? organiz?m o ie?ire ordonat? din euro. Dar s? p?str?m ce a fost bun, ?i anume un fel de pia?? comun?". Ce se va întâmpla la alegerile de peste cinci ani? Ar veni rândul lui Marion Le Pen: „Marion e foarte tân?r?. Are 27 sau 28 de ani. Este deputat? în Parlamentul francez. E foarte dr?gu??. ?i reprezint? ceea ce e, probabil, foarte bine v?zut de dreapta catolic?. E o adev?rat? cre?tin?. Foarte în genul ?sta. A?a c? mult? lume care azi ezit? s-o voteze pe Marine Le Pen, lumea de partea lui Fillon, nu va avea absolut nici o dificultate s-o voteze pe Marion. În?elege?i ? Marion are mare trecere la dreapta clasic? din Fran?a. Chiar foarte mare trecere".

Este duminic?, 7 mai 2017, ora 20 la Paris. Emmanuel Macron e declarat c??tig?torul alegerilor preziden?iale. E noul pre?edinte al Fran?ei.

footer