Revista Art-emis
Urare de Cr?ciun din Grecia PDF Imprimare Email
Angela Bratsou, Grecia   
Vineri, 23 Decembrie 2016 23:16

Cr?ciun Grecia 

???? ?? ????? ????? ??? ??? ??????? ?? ?????????
?? ?????? ??? ????? ?? ????? ?? ??????? – ??? ?????? ???
??????? -, ??? ??????? ?? ?? ????????????? ??? ??? ???? ??
???????????? ??? ?????? ???? ??? ???! ???, ?? ??? ?????
???, ??? ???? «?????» ??? ????????? ?? ?????? ???, ??
????? ?? ??? ???????? ?? ????? ???? ??? ????? ???: ??
??????????, ?? ????????? ?? ??????? ??? ?????? ???? ??? ???
?? ????????? ??? ????? ??? ??? ??? ??????? ??? ??????????? ???!

 

Precum Cei Trei Magi de la R?s?rit s? fim capabili s? avem în?elepciunea s? vedem Semnele - Astrului din Betleem -, perseveren?a s? le urm?m ?i norocul s?-L întâlnim pe Hristos în via?a noastr?!

 
La rândul meu, precum un „mag" ce îmi urmez Steaua, a? vrea s? v? ofer Darurile Sfinte ale ur?rilor mele cu prilejul Cr?ciunului: S? Domni?i, S? nu v? uita?i natura divin? ?i S? v? jertfi?i pentru mântuirea semenilor no?tri!

Angela Bratsou, Grecia

footer