Revista Art-emis
Sesiunea de Comunic?ri ?i Dezbateri ?tiin?ifice MAIA 2016 PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
MarĹŁi, 06 Septembrie 2016 18:55

MAIA 2016100 de ani de la intrarea României în R?zboiul de Intregire
75 de ani de la intrarea României în R?zboiul de Reîntregire Na?ional?

Sesiunea de Comunic?ri ?i Dezbateri ?tiin?ifice
MAIA, 9-10 septembrie 2016

PROGRAMUL MANIFEST?RII

9 septembrie 2016

10.00-10.30: Primirea oaspe?ilor ?i deschiderea lucr?rilor:
Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, pre?edinte Filiala Maia a Asocia?iei Na?ionale a Cavalerilor de Clio
Ion M?ld?rescu, Pre?edinte ART-EMIS
10,30-11,00: Te Deum
11,00-11,30: Cuvinte de salut:
- General (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Pre?edinte de Onoare al Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România
- Prof. dr. ing. Adrian Badea, Pre?edinte al Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România
- Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Pre?edintele Sec?iunii de Istorie ?i Arheologie a Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România
- Conf. dr. Vasile ?oimaru, coordonator proiect „Românii din jurul României", Chi?in?u, Republica Moldova
- Marian Zamfir, Primar comuna Maia

Invita?i de Onoare

- Excelen?a Sa Prof. univ. dr. Mihai Gribincea - Ambasador Extraordinar ?i
Plenipoten?iar al Republicii Moldova la Bucure?ti
- Dl. Valeriu Turea - Ministru consilier R.M.
- Dl. Vasile Popovici - Prim Secretar al Ambasadei Republicii Moldova la Bucure?ti

-11,30-12,00 : Lans?ri de carte

- „Retr?iri istorice în veacul XXI" vol.9 ; Jipa Rotaru
- „?tiin?a, Istoria, Armata ?i Serviciile Speciale în ap?rarea României", Ion M?ld?rescu
- Monografia „Dezrobirea Basarabiei; 22 iunie1941-23 august 1944", conf. univ. dr. Vasile ?oimaru (autori: Mihai Ta?c?, Vasile ?oimaru, Jipa Rotaru)

Ceremonial:
- Acordarea sabiei de onoarea cavalerilor de Clio, domnului prof. univ. dr. Ioan Scurtu - Pre?edintele executiv al Asocia?iei Na?ionale a Cavalerilor de Clio
- Acordarea titlului ?i brevetului de Pre?edinte de Onoare al Asocia?iei ART-EMIS domnului General Arm. (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Pre?edinte de Onoare al A.O.?.R.
- Acordarea titlului ?i brevetului de Membru de Onoare al Asocia?iei ART-EMIS domnului Prof. dr. ing. Adrian Badea , Pre?edintele A.O.?.R.

-12,00-12,20 : Pauz?

12,20-14,10: Comunic?ri ?i dezbateri

Moderator:
prof. univ. dr. Ioan Scurtu, A.O.?.R.

- Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, 14 august 1916, Regele Ferdinand: „Dinastia mea este român?"
- Conf.univ.dr.Vasile ?oimaru, coordonator proiect „Românii din jurul României", Turnul dezrobirii Basarabiei un monument epocal construit în 60 de zile ?i nereconstruit nici dup? 70 de ani
- Prof. dr. univ. Petre ?urlea, A.O.?.R.: 75 de ani de la intrarea României în cel de-Al Doilea R?zboi Mondial
- Ion M?ld?rescu, Asocia?ia ART-EMIS: 23 august 1939-1944
Comandor(r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, A.O.?.R.: Ion Antonescu ?i Constantin Prezan în campania anului 1916
- Col. (r) Prof. univ. dr. Leonida Moise, Universitatea Hyperion Bucure?ti: Tratativele României cu puterile Antantei în vederea particip?rii ??rii noastre la Primul R?zboi Mondial
- Col. (r) prof. univ. dr. Dumitru Codi??, Filiala Prahova a A.R.D.U.: Programul „România 100" dedicat centenarului cre?rii statului na?ional unitar; despre o hot?râre de Guvern ?i o carte cu semnifica?ii
- Col. (r) Prof. dr. Constantin Mo?incat, pre?edinte al Asocia?iei Na?ionale a Cavalerilor de Clio: Mar?ul spre Marea Unire, B?t?lia de pe Jiu
- Chestor (r) Prof. univ. dr. Vlad Barbu, Universitatea Bioterra: Ministerul de interne ?i organele poli?iei în campania anului 1916
-14,10-14,30 : Vernisarea expozi?iei „Drapele istorice" - Col. dr. Petru Costin, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Chi?in?u
-14,30-15,30 : Masa de prânz

-15,30-17,30: Comunic?ri ?i dezbateri

Moderatori:
General Br. (r) Aurel Rogojan,
Col. (r) Prof. univ. dr. Octavian Burcin

- General Br. (r) prof. univ. dr. Aurel I.Rogojan, A.C.M.R.R.-S.R.I.: Trianon - Actualiz?ri prelucrate la nivel înalt
- Dr. Alin Spânu, Institutul de Studii Sud-Est europene, Universitatea Bucure?ti: Revista tran?eelor pentru inima ?i sufletul osta?ilor
- Dr. Lumini?a Giurgiu ?i dr. Theodora Giurgiu, Serviciul istoric al Armatei: Aspecte privind mobilizarea Armatei Române în anul 1916
- Comandor ing. Marius Lauren?iu Rohard, Muzeul Marinei Române, Constan?a: Repere ale ac?iunilor Marinei Militare Regale în Primul R?zboi Mondial
- Col. (r) prof. univ. dr. ing. Marian Rizea, Universitatea Ecologic? Bucure?ti - U.P.C.Ploie?ti: Generalul de cavalerie Victor Is?ceanu, un simbol al armatei române, contemporan cu marile evenimente na?ionale; R?zboiul de întregire (1916-1919); R?zboiul de reîntregire (1941-1945) ?i Decembrie 1989
- Col. (r) Alexandru Omeag, A.C.M.R.R.-S.I.E.: Spionaj ?i contra spionaj în timpul Primului R?zboi Mondial
- Col. (r) Prof. univ. dr. Octavian Burcin, Universitatea Bioterra Bucure?ti: Jandarmeria Român? în R?zboiul de Întregire a Neamului
- Comandor. av. dr. Marius Adrian Nicoar?, S.A.F.A. Bobocu, Buz?u: Manifestarea puterii aeriene a României în Primul R?zboi Mondial
- Col. dr. Mircea Fechete, Comisia Român? de Istorie Militar?, Filiala Baia Mare: Ac?iunile de lupt? ale Armatei a 4-a (de Nord) în opera?ia ofensiv? din Transilvania, 15 august-13 septembrie 1916
- Dr. Liviu ??ranu, C.N.S.A.S.: M?rturii din timpul ocupa?iei Bucure?tilor semnate de Vasile Th. Cancicov
- Prof. dr. Lavinia Dumitra?cu, Muzeul Na?ional de Istorie ?i Arheologie Constan?a: Însemn?ri de pe frontul primului r?zboi mondial ale generalului Emanoil Manolescu Mladin
- Pr. Adrian Lucian Sc?rl?tescu, Catedrala ortodox? „Sf.Împ?ra?i Constantin ?i Elena" Urziceni: Manasia în timpul Primului R?zboi Mondial
-17,30-18,00 : Pauz?

-18,00-20,00: Comunic?ri ?i dezbateri

Moderatori:
Comandor. av. dr. J?nel T?nase
Prof. dr. Nicolae Dinescu

- Prof. dr. Costin Scurtu, Muzeul Militar Na?ional, Filiala Constan?a: Ap?rarea Dobrogei în perioada neutralit??ii: 1914-1916
- Expert dr. Andreea Atanasiu Croitoru, Muzeul Marinei Române, Constan?a: Eroi ai Marinei Militare Române în luptele de la Dun?re (1916)
- ?tefan Paraschiv: Reprezentarea Primului R?zboi Mondial în filmografia lui Sergiu Nicolaescu
- Comandor. Av. dr. J?nel T?nase, S.M.F.A.: Ac?iuni aeriene ale Grupului 2 aeronautic Tecuci asupra inamicului din zona ora?ului Foc?ani în vara anului 1917
- Dr. Florian Stan, Ministerul Afacerilor Externe: Privire asupra istoriografiei anului 1940 în România
- Drd. Alina Iancu, Arhivele Ministerului Afacerilor Externe: Contextul interna?ional al anului 1940, între diploma?ie ?i dictat
- Col. dr. Petre Pah, Comisia de istorie militar?, Filiala Cluj: Opera?ia strategic? pentru eliberarea Transilvaniei în toamna anului 1944
- Comandor. prof. univ. dr. habil. Olimpiu Glodarenco, Muzeul Militar Na?ional: Negocierile interna?ionale în privin?a submarinelor în perioada interbelic?
- Prof. Nicoleta Nistoroiu, Institutul Na?ional „Rezisten?a prin religie": Regina Maria - mama tuturor românilor
- Col. (r) Dr. Stelian Gudacu, I.G.J.R.: Participarea Jandarmeriei Române la cel de-Al Doilea R?zboi Mondial
- Mr. dr. Luiza Rotaru, I.G.J.R.: Raporturile dintre putere (regimul Ion Antonescu) ?i opozi?ie (partidele istorice) în preajma tr?d?rii na?ionale de la 23 august 1944
- Prof. dr. Nicolae Dinescu, A.O.R. Filiala Vâlcea: „Pe aici nu se trece", varianta 1940
-20,00 - 23,00: Cina festiv?

10 septembrie 2016

- 8,30-9,15 - mic dejun

- 9,30-11,30: Comunic?ri ?i dezbateri

Moderatori:
Col. dr. Mircea T?nase
Col. (r) dr. ing. dr. Anatol Munteanu (A.O.?.R.)

- Col. dr. Mircea T?nase, S.M.G.: Trupele aeropurtate sovietice la începutul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial. Ac?iunile desantului aerian sovietic pentru ocuparea Basarabiei în iunie 1940
- Col. (r) Alexandru Ganenco, Biblioteca B.P.Ha?deu, Chi?in?u: Activitatea antiromâneasc? a Serviciilor sovietice K.G.B. în Basarabia ?i R.S.S.Moldoveneasc?
- Col. (r) ing. dr. Anatol Munteanu, A.O.?.R. ?i Asocia?ia Cultural istoric? Bucure?ti-Chi?in?u: Refugia?ii români din Basarabia ?i valurile de deport?ri în Siberia
- Prof. dr. George Constantin Nistoroiu, Institutul Na?ional „Rezisten?a prin religie": Eroul Constantin B?cescu
- Lector univ. dr. Florian Bichir, C.N.S.A.S.: S.S.I. la 23 august 1944
- Col. (r) prof. univ. dr. Tiberiu T?nase, Universitatea cre?tin? „Dimitrie Cantemir" Bucure?ti: Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informa?ii dup? 23 august 1944
- Alexandru Moraru, Biblioteca B.P.Ha?deu, Chi?in?u: Confiscarea propriet??ii de stat a României de c?tre autorit??ile de ocupa?ie sovietice 1944-1947
- Pr. Hrisostom Iorgulescu, M?n?stirea Sf.Nicolae Sitaru: Biserica Ortodox?, Maica neamului românesc în perioada celor dou? r?zboaie mondiale
- Dr. Alba Popescu, expert în securitate: Contextul geopolitic african, care a generat-perpetuat efectul Boko-Haram
- Prof. Vlad Constantin, Biblioteca Maia; Atitudinea marilor puteri fa?? de Rom?nia în secolul al XX-lea prin prisma adev?rului istoric ?i al intereselor specifice.
11,30-12,00: Pauz?

12,00-13,00: Concluzii, propuneri, dezbateri finale, închiderea lucr?rilor sesiunii

13,00-14,30: Masa de prânz
14,30 : R?mas bun ?i plecarea oaspe?ilor

footer