Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Angela Bratsou, Grecia   
Duminică, 15 Mai 2016 18:23

Festival romano-elen 201613-15 mai 2016 - Manifest?ri în Atena ?i Aspropyrgos

Un festival cu diverse manifest?ri închinate prieteniei româno-elene se desf??oar? pe durata a trei zile în Grecia. Organizatori: Uniunea Elen? din România, Institutul de Studii Europene de Sud-Est al Academiei Române, Societatea Cultural? Bizantin? ?i Prim?ria din Ploie?ti, împreun? cu Prim?ria Aspropyrgos, Asocia?ia de Prietenie Eleno-Român? Sfin?ii Constantin ?i Elena din Aspropyrgos ?i Asocia?ia Femeilor Românce din Grecia, cu sprijinul Institutului Eudoxiu Hurmuzache al Ministerului de Externe al României, al Sec?iei Atena a Consiliului Interna?ional al Dansului din cadrul U.N.E.S.C.O., al Prim?riei Atena ?i al altor institu?ii ?i organisme culturale. Manifest?rile de la Atena ?i în Aspropyrgos con?in un bogat program cultural ?i educa?ional - Simpozion ?tiin?ific cu tema Elenismul, component? a culturii române, expozi?ii, prezent?ri de c?r?i ?i reviste, spectacole teatrale, muzicale ?i de dans ?i în cadrul Zilei Mondiale a Dansului - finalizându-se cu semnarea Protocolului de Înfr??ire între Aspropyrgos ?i Ploie?ti. La manifest?ri particip? reprezentan?i ai institu?iilor culturale din ambele ??ri, precum ?i reprezentan?i ai conducerii locale. Programul celor trei zile de manifest?ri :

Vineri, 13.05.2016

- 9.30-12:00 Aula de Est a Academiei din Atena, Simpozion ?tiin?ific cu tema: „Elenismul, component? a culturii române?ti";
- 19.00, Biblioteca Asocia?iei Femeilor Românce din Grecia, „Arti?ti români pe scenele europene, arti?ti str?ini pe scenele române?ti"
- Expozi?ie de fotografii ?i afi?e din secolul al XIX lea din arhiva Muzeului Na?ional al Literaturii Române Ia?i, g?zduit? la Atena în perioada 13 - 15 mai 2016.

Sâmb?t?, 14 mai 2016

- 18:30-20:30 Pia?a Monastiraki,
- 18:00-18:50 Teatru de copii „??nd?ric?" - „De-ale lui P?cal?
- 19:00-20:30 Spectacol de muzic? popular?, dansuri române?ti ?i grece?ti - Ziua mondial? a dansului.

Duminic?, 15.05.2016 Aspropyrgos

- Semnarea Protocolului de Înfr??ire între ora?ele Aspropyrgos ?i Ploie?ti urmat? de un eveniment artistic cu muzic? popular? ?i dansuri tradi?ionale române?ti ?i grece?ti.

Coresponden?? din Grecia

footer