Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Maria Diana Popescu ?i Ion M?ld?rescu   
Duminică, 03 Aprilie 2011 00:54
aosr premiiAer înc?rcat de lumin? ?i solemnitate la sediul Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România, Splaiul Independen?ei, Bucure?ti, unde, pe 31 martie 2011 s-a desf??urat gala premiilor acordate de prestigioasa institu?ie unor capete luminate ale României - recunoscute la nivel na?ional ?i interna?ional - pentru rezultatele de excep?ie din anii 2008-2009. Premiile acordate poart? nume consacrate ale spiritualit??ii române?ti: Nicolae Teodorescu, Ioan Ursu, ?erban ?i?eica, Emil Pop, George Emil Palade, Radu Botezatu, Hermann Oberth, Ion Basgan, Amilcar Vasiliu, Eugen R?dulescu, Virgil Gligor, Vasile Ghe?ie, Ion Popescu Zeletin, Carol Davila, Alex R?dulescu, Petre Vancea, Petre Brânzei, Nicolas Georgescu Roegen, Anghel Rugin?, Tudor Popescu, Henry Stahl, Constantin Noica, Dimitrie Cantemir, Constantin Prezan. S-au acordat premii pentru fiecare domeniu ?tiin?ific:

?tiin?e Matematice:
- Premiul „Nicolae Teodorescu" 2008, Temistocle Bârsan ?i Dan Tiba - lucrarea Recrea?ii ?tiin?ifice.

?tiin?e Fizice:
- Premiul „Ion Ursu" 2008, Alexandru O. Pavelescu - lucrarea Analiza sistemelor de depozitare final? a de?eurilor radioactive în roca de granit;
- Premiul „?erban ?i?eica" 2009, colectivului: Gunther Werth, Viorica N. Gheorghe, Fouad G. Major - lucrarea Charged Particle Traps II.

?tiin?e Biologice:
- Premiul „Emil Pop" 2008, Gogu Gheorghi?? - lucrarea Despre biogenez? ?i biorevolu?ie;
- Premiul „Emil Pop" 2009, Anca-Narcisa Neagu ?i Ionel Miron - lucrarea Bioindicatori de calitate a apelor curg?toare;
- Premiul George Palade 2008, Cornelia Guja - lucrarea Antropologie informa?ional?.

?tiin?e Medicale:
- Premiul „Carol Davila" 2008, colectivul: Radu Ion Badea, Sorin Marian Dudea, Petru Adrian Mircea, Mircea Stamate - lucrarea Tratat de Ultrasonografie clinic?, vol. III Aparat locomotor, ecografie interven?ional?, progrese ?i concepte noi în ultrasonografie;
- Premiul „Alexandru R?dulescu" 2008, Nicolae Gorun - lucrarea Caiete de traumatologie osteoarticular? special? (6) mâna;
- Premiul „Carol Davila" 2009, Horia Mure?ian - lucrarea The clinical anatomy of the coronary arteres;
- Premiul „Petre Vancea" 2009, colectivul: Marieta Dumitrache, Magdalena Anitescu, Vasile Potop - lucrarea Traumatisme oculare;
- Premiul „Petre Brânzei" 2009, colectivului coordonat de Vasile Chiri??, Aurel Papari ?i Roxana Chiri?? - lucrarea Tratat de psihiatrie.

?tiin?e Tehnice:
- Premiul „Hermann Oberth" 2008, colectivul: V.N. Constantinescu, S. D?n?il?, S. G?letu?e - lucrarea Dinamica fluidelor în regim turbulent;
- Premiul „Hermann Oberth" 2009, colectivului: Adrian Vâlciu, Ion N. Chiu??, Elena Anghel - lucrarea Managementul infrastructurii critice a sistemelor energetice;
- Premiul „Martin Bercovici" a fost acordat de Comisia Energie M, lui Mircea Eremia, pentru întreaga activitate, Premiul Ion Basgan, Gheorghe Buliga - lucrarea Un secol de industrie gazier?. Oameni ?i fapte.

?tiin?e Geonomice:
- Premiul „Radu Botezatu" 2009, colectivul: Aurel Ardelean ?i Octavian Mândru? - lucrarea Mediul natural al regiunii Arad-Zarand ?i toponimia geografic?.

?tiin?e Agricole:
- Premiul „Amilcar Vasiliu" 2008, colectivul: Leon Sorin Muntean, Sol?v?stru Cernea, Gavril? Morar, Marcel M. Duda, Dan I. Vârban, Sorin Muntean - lucrarea Fitotehnia;
- Premiul „Virgil Gligor" 2008, Liviu Alexandru M?rghita? - lucrarea Albinele ?i produsele lor;
- Premiul „Vasile Ghe?ie" 2008, Lucian Ioni?? - lucrarea Patologie ?i clinic? medical? veterinar?, vol. I ?i II;
- Premiul „Ion Popescu Zeletin" 2008, Ovidiu Badea - lucrarea Manual privind metodologia de supraveghere pe termen lung a st?rii ecosistemelor forestiere aflate sub ac?iunea polu?rii atmosferice ?i modific?rilor climatice;
- Premiul „Vasiliu Amilcar" 2009, colectivul: Valeriu Tab?r?, Georgeta Pop, Radu ?um?lan, Lucian Rusnac, Iuliana Popescu - lucrarea Cultivarea ?i prelucrarea plantelor oleaginoase în scopul ob?inerii de biocombustibili;
- Premiul „Eugen R?dulescu" 2009, Dumitru Beceanu - lucrarea Tehnologia prelucr?rii legumelor ?i fructelor;
- Premiul Vasile Ghe?ie 2009, acordat Academicianului prof. dr. Alexandru Bogdan pentru întreaga activitate;
- Premiul „Ion Popescu Zeletin" 2009, Georgeta Mihai - lucrarea Surse de semin?e testate pentru principalele specii de arbori forestieri din România;
- Premiul I.F. Radu 2009, colectivul: N. Pomohaci, I. Cioltean, A. Popa, D. Mohoran, A. Bunea, Luminita Visan, I. Chioran - lucrarea Producerea b?uturilor alcoolice tradi?ionale în ?ara palincii.

?tiin?e Economice, Juridice ?i Sociologice:
- Premiul „Nicolas Georgescu Roegen" 2008, Vasile St?nescu, lucrarea Globalizarea spre o noua treapta de civiliza?ie;
- Premiul „Anghel Rugin?" 2008, colectivul: Florian Buse, Aurelian Simionescu, Nicolae Bud, lucrarea Managementul proiectelor;
- Premiul Tudor Popescu 2008, Cristian Ionescu - lucrarea Tratat de drept constitu?ional contemporan;
- Premiul Nicolas „Georgescu Roegen" 2009, Gheorghe Manolescu - lucrarea Politic? monetar? în perspectiva globaliz?rii;
- Premiul „Anghel Rugin?" 2009, Ioan Bogdan - lucrarea Managementul riscului în afaceri;
- Premiul „Henry Stahl" 2009, colectivul: Ilie B?descu, Ozana Cucu Oancea, Gheorghe ?i?e?tean pentru lucrarea Tratat de sociologie rural?.

?tiin?e Filosofice:
- Premiul „Constantin Noica" 2009, Dumitru Constantin Dulcan - lucrarea Inteligen?a materiei.

?tiin?e Istorice:
- Premiul „Dimitrie Cantemir" 2008, Gheorghe Potra - lucrarea Nicolae Titulescu, - Premiul „Dimitrie Cantemir" 2009, colectivul: F?nu? Neagu, Alexandru V. Di??, Virgil Joi?a, Nicolae ?erb?nescu, Radu S. Vergatti, Dan Zamfirescu - lucrarea Mircea cel Mare, scutul Europei.

?tiin?e Militare:
- Premiul „Constantin Prezan" 2009, colectivul: Teodor Frunzeti ?i Vladimir Zodian - lucrarea Lumea 2009, Enciclopedie politic? ?i militar?.

„P?str?m tradi?ia acestor premii din 1996, când erau mai pu?ine, dar au beneficiat de ele somit??i ale culturii noastre. De anul acesta am diversificat acordarea premiilor, astfel încît s? cuprind? toate domeniile de activitate. Cred c? reprezint? ceva pentru elita noastr? ?tiin?ific?, trebuie s? le acord?m, chiar ?i în aceste condi?ii deosebit de grele, când trei din cele cinci academii, între care ?i Academia Oamenilor de ?tiin?? din România, au fost v?duvite de sprijinul statului, prin ini?iativa ministrului, Daniel Funeriu. Bugetul acestor trei academii reprezint? 0,01% din bugetul României", a declarat General (r), Prof. univ. dr. Vasile Cândea.

Au fost acordate treizeci ?i ?apte de premii pentru cei ?aptezeci ?i opt de autori de lucr?ri. Prezentându-ne scuze pentru inerentele omisiuni, dintre cei prezen?i la prestigioasa manifestare academic? am putut identifica urm?toarele personalit??i: General (r), Prof. dr. cardio-chirurg Vasile Cândea, C.S.I. dr. Doru Sabin Delion, Dr. Costache Andone, Prof. univ. dr. Adrian Badea, Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Prof. univ dr. Dan Tiba,  Prof. univ. dr Ion Chiu??, Prof. univ. dr. dan Zamfirescu, Dr. Horia Mure?ian, Academician Alexandru Bogdan, Prof. univ. dr. Vlad Constantin, Prof. univ dr. Aurel Ardelean...

De?i vorbim de o mi?care ?tiin?ific? academic? cu aport ?i performan?e însemnate, precum arhitectura ?i respira?ia de spirit a Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România, care de mai bine de ?apte decenii realizeaz? un transfer novator de binefacere în plan na?ional ?i interna?ional, Guvernul a adoptat o hot?râre prin care s-a stopat finan?area A.O.?.R., pentru a face „economie la buget". Nu este vorba numai de aport ?i performan?e, ci ?i de modul cum este gestionat? activitatea institu?iei de c?tre General (r), Prof. univ. dr. cardio-chirurg Vasile Cândea,  omul de ?tiin??, cercet?torul ?i OMUL, prin existen??, activitate ?i oper?, însu?i un model care înfr??e?te demnitatea ?i onoarea cu spiritul na?ional ?i universal. Chiar ?i în aceste condi?ii vitrege, „func?ionând în regim de avarie" cum a subliniat domnia sa, Academia Oamenilor de ?tiin?? din România r?mâne fidel? principiilor sale, institu?iilor care prin realiz?rile lor contribuie la dezvoltarea ?tiin?ei, a crea?iei, dar ?i membrilor s?i - personalit??i ?tiin?ifice care amprenteaz? cu reprezentativitate tezaurul na?ional ?i universal. Realiz?rile vorbesc de la sine despre slujitorii acestei institu?ii academice ?i despre interesul crescut fa?? de valorile fundamentale ale românismului. Gaudeamus igitur!

Nu exist? mul?umire mai mare pentru omul de ?tiin?? contemporan - medicul, cercet?torul, fizicianul, filosoful, istoricul - decât recunoa?terea muncii creatoare. În acest prezent sufocat de gesturi ira?ionale, când se manifest? un interes v?dit pentru p?strarea t?cerii asupra capetelor luminate ale României, demersul domnului General (r), Prof. univ. dr. cardio-chirurg Vasile Cândea merit? respect ?i apreciere. Sunt de condamnat institu?iile de pres? care nu au ochi pentru valorile române?ti enumerate mai sus, ci pentru subiecte ieftine ?i vulgare, pentru politici scandaloase ?i manipulare, atitudine pentru care nu exist? nici o scuz?.

Grafica - Ion M?ld?rescu


NOT?:
Societatea Cultural? ART-EMIS a avut onoarea de a fi invitat? la aceast? prestigioas? Gal? a premiilor A.O.?.R., fiind reprezentat? de Maria Diana Popescu, Ion M?ld?rescu, Nicolae Dinescu ?i Eugen Petrescu. footer