Revista Art-emis
Cadavrele din debaraua TVR1 PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 20 Ianuarie 2016 19:39

TVR1-Patapievici-Boia-Mihailescu-2016De ziua lui Eminescu, la TVR au ap?rut mâr?oagele r?suflate: Roman Patapievici, Lucian Boia ?i Dan Mih?ilescu

De ziua lui Eminescu, ProTV, Antenele ?i celelalte posturi TV au f?cut ce ?tiu ele mai bine, ne-au bombardat cu relu?ri de filme cu mon?tri, filme S.F. uzate, f?r? noim?, probabil ?i f?r? telespectatori, fiindc? mi-e greu s?-mi imaginez c? românii serio?i se uit? la a?a ceva. C?rui public se adreseaz? astfel de televiziuni, cu astfel de filme, probabil c? subdezvolta?ilor, au ele secretul lor, or fi format o categorie de telespectatori care v?d mizerii SF, în care primeaz?, evident, dragostea dintre monstru ?i o preafrumoas? fat?, ca în schema Frumoasa ?i Bestia. Excep?ie a f?cut TVR, care a dat un film reluat ?i el de multe ori, „Un bulg?re de hum?" (1989), despre prietenia dintre Eminescu ?i Creang?, p?cat c? pelicula era uzat?, oare nu au g?sit o copie mai bun?, ba chiar foarte bun?? Da, dar erau acolo Eminescu, jucat minunat de Adrian Pintea, ?i Creang?, jucat de Dorel Vi?an, care se descurc? bine într-un rol greu, care nu p?rea indicat ini?ial firii lui de ardelean. Dar talentul ?i-a dat m?sura. Este meritul regizorului Nicolae M?rgineanu de a face o astfel de distribu?ie memorabil?. Sigur, TVR avea ?i alte filme despre Eminescu. În special documentare, excelente. Anul trecut a difuzat filmul meu „Dumnezeirea la Eminescu". M? a?teptam ca anul acesta s? dea „Obâr?ia lui Eminescu", un documentar despre românismul poetului, despre r?d?cinile lui ardelene?ti, dat fiind c? Eminovicii se trag din Vadul F?g?ra?ului. În Dic?ionarul cinematografic al literaturii române, publicat de Ed. Cartea Româneasc?, am introdus la loc de cinste fi?a cinematografic? a lui Mihai Eminescu, cu toate filmele care s-au f?cut despre el sau inspirate de opera lui. Iar aceste filme sunt majoritar produc?ii TVR, deci, alde Stelian T?nase et co. aveau de unde s? aleag?, ca s? onoreze la un înalt nivel ziua lui Eminescu, devenit? Ziua Na?ional? a Culturii Române. Nu au f?cut-o, de?i TVR nu pl?te?te nici un drept de autor. Ei ar fi dat filmele f?r? s?-i coste nimic. ?i a?a TVR e falimentar de ani de zile, tr?ie?te ?i el din relu?ri, acum a dat-o masiv pe filme western, pe care le d?deau din plin televiziunea comunist?, prin anii '70. Le reia acum masiv TVR, plus alte filme vechi, f?r? s? le dea în cadrul unei emisiuni speciale, cum ar fi „Telecinemateca", s? spunem, nu, le d? de umplutur?!

Mih?ilescu turuia, b?tea câmpii, nici el nu în?elegea ce vrea s? spun?

Ei bine, în loc de un astfel de documentar despre Eminescu, TVR a organizat o dezbatere despre Eminescu. Tot un fel de umplutur? acr?, paralel? cu spiritul eminescian, fiindc? la masa rotund? nu au fost invita?i arti?ti, pictori, poe?i, muzicieni, creatori adev?ra?i, care i-au închinat lui Eminescu opere ?i care aveau ceva de spus, dimpotriv?, au invitat ni?te mâr?oage, ni?te nume r?suflate, precum Roman Patapievici, Lucian Boia, Dan Mih?ilescu, asista?i de un moderator modest (C?t?lin ?tef?nescu), saturat, plin de el, care le punea invita?ilor întrebarea „cheie", ce trebuie f?cut pentru a-l reda pe Eminescu circuitului public?! Adic? Eminescu nu mai e public, este el sau sunt ei, ace?ti liber-schimbi?ti ai na?iunii! Stelian T?nase, de când e la TVR, nu a adus nici o schimbare, reflect? ca un slujba? pl?tit cu bani grei doar criza prin care trece. ?i ce vre?i criz? mai mare decât lipsa de idei, decât acest moment eminescian, în care ni?te ciripitori împ?iate î?i dau cu p?rerea despre poet! E dreptul lor, ve?i spune, e dreptul fiec?ruia s? spun? un cuvânt despre Eminescu, da, dar nimeni nu cred c? poate s-o fac? de pe o pozi?ie ex-catedra, atât de coco?easc?. Mih?ilescu turuia, b?tea câmpii, nici el nu în?elegea ce vrea s? spun?, nu avea nici o idee, dar ceilal?i doi împ?ia?i aveau, adic? veniser? acolo de pe pozi?ia atot?tiutorilor, a celor care dau lec?ii, adic? ei erau importan?i, nu Eminescu, Eminescu era un pretext pentru a-?i etala ei sofismele chioare! Ei au venit acolo ca vedete, nu cu modestia cerut? de un astfel de eveniment. Ei nu-l slujeau pe Eminescu, se slujeau pe ei, pozau, erau ca în Scrisoarea I: „Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel,/ Nu sl?vindu-te pe tine... lustruindu-se pe el".

Patapievici, exponentul anti-românismului. Boia, foarte trist fiindc? nu ?tia unde se afl?

Era o emisiune despre Eminescu, nu despre ei, de aceea cred c? moderatorul trebuia s? le strice freza, s?-i scoat? din ambalaj, s? ne arate c?, de fapt, au venit acolo nepreg?ti?i. Nu au dat un citat din Eminescu. Patrahârbici a vorbit despre cum îl preda pe Eminescu în liceu o profesoar?, ar?tând cum trebuie s? se predea Eminescu, indicând poezia Pe lâng? plopii f?r? so?, fascinat de muzicalitatea ei, de?i e o poezie minor?. F?cea astfel mediocre eforturi s? se autoreabiliteze. Fiindc? acest exponent al antiromânismului a lansat ca ?ef al ICR revolu?ia cultural? prin trista formulare, „Eminescu, cadavrul nostru din debara, de care trebuie s? ne debaras?m". În loc ca Stelian T?nase s? aduc? un moderator care s?-l întrebe pe acest domn cum de a spus a?a o enormitate, apoi s?-l aduc? pe B?sescu, s?-l întrebe cum de a putut s?-i prelungeasc? acestui derbedeu cu înc? patru ani mandatul, când el era contestat de toat? lumea, de?i ?tia c? în Politice Patapievici scrisese negru pe alb urâ?eniile sale, inclusiv formula c? „poporul român are structura fecalei", dimpotriv?, a f?cut o emisiune slugarnic?, adic? împotriva spiritului eminescian, care ar fi cerut o ridicare nu la plas?, ci o ridicare de cortin?, s? se arate adev?rata fa?? a acestui amartaloi! Dar moderatorul îl peria, ca s? nu zic îl boia, de?i Boia nu se sinchisea, avea el vopseaua lui, nu ie?ea din boiala natural?, omul ar?ta boit r?u, era trist, foarte trist, fiindc? nu ?tia unde se afl?, adic? a spus doar c? peste dou? trei-genera?ii Eminescu va fi în cea??. Nici omenirea nu ?tie încotro o va lua! A?a cum este ?i acum în capul lui, cea??. Eminescu, cel mai reprezentativ dintre români, a fost mereu în cea?? în perceperea gunoierilor culturali. Un contemporan de-al poetului, evreu, l-a numit „Sfântul Eminescu", dar urma?ii, cu ace?ti amartaloi pe vine, vor s?-i schimbe locul.

Patapievici ?i Boia - cadavre împ?iate în debaraua TVR

Patapievici ?i Boia ar?tau ca ni?te cadavre împ?iate în debaraua TVR, cum este aceast? emisiune a unui moderator slugarnic, care o face pe elevul silitor, care î?i ia noti?e, care tot d? din cap la enormit??ile pe care le îndrug? invita?ii. S-a dovedit departe de spiritul eminescian, o copie palid?, care are notate ni?te întreb?ri ?ablon, fiindc? nu are nici o idee, e la fel de ?ters ca ?i întreb?rile sale. O sear? trist? închinat? de TVR 1 lui Eminescu. Bun? doar pentru a verifica înc? o dat? cum iceristul ce-l numise „cadavrul nostru din debara" pe poet, a ajuns s? fie el însu?i un cadavru din debara. StelianT?nase este vinovat de invitarea acestor amartaloi, fiindc? nu face nici un efort de a ar?ta c? România are ?i al?i intelectuali, mult mai autentici, de calitate, veritabili, nu s? bat? ?eaua pe acela?i mâr?oage! Trebuia s? fac? o disiden?? în spiritul lui Eminescu. Era momentul ideal s? ia o atitudine la b?l?c?reala care se tot perpetueaz? în jurul marelui poet. S-a s?tura lumea s? tot vad? figura acestui patahârb amartaloi, cum îi numea Eliade pe sataniza?i, pe anti-români, care pozeaz? în fürer obraznic, cu zâmbetul lui sfid?tor, scos din debaraua lui Iliescu, ace?ti comuni?ti care au pus pecetea pe imaginea televiziunii române, care, prin astfel de emisiuni, dovede?te c? nu mai e na?ional?, devine tot mai privat?, de aceea e nevoie de o nou? televiziune, cu adev?rat na?ional?.

Invita?i c?zui?i ca musca-n lapte în evocarea eminescian?, total nepreg?ti?i, necunosc?tori ai operei ?i gândirii lui Eminescu

Nu erau poe?i în ?ar? care aveau un cuvânt sincer despre Eminescu? Acest amartaloi acopertit de cuvinte bombastice, e incapabil s? fie sincer. Cred c? nici nu cunoa?te o asemenea stare, dup? cum nici nu nu poate fi moral un individ care a furat ca în codru, care ?i-a între?inut clica, cât a fost ?ef la I.C.R., a dovedit-o un control al guvernului, dar nimeni nu a aflat dac? a fost recuperat jaful! Despre asta l-ar fi întrebat Eminescu, despre cum a falimentat el imaginea României în lume, despre cum ?i-a tradus el mizeria antiromâneasc? în 17 limbi în detrimentul adev?ra?ilor scriitori români, despre cum a publicat albume cu ardei iu?i în vagin, asta s?-l fi întrebat slugarnicul moderator, care se uita la Patahârbici ca la soarele boit. O adev?rat? emisiune în spirit eminescian, domnule Stelic?, de asta era nevoie, nu de osanale la camaril?! Ace?ti invita?i p?reau c?zui?i ca musca-n lapte în aceast? evocare eminescian?, total nepreg?ti?i, necunosc?tori ai operei ?i gândirii lui Eminescu. I-am citit cartea lui Boia, este propagandist?, politicianist?, mincinoas?, revendicativ?, o adun?tur? de texte publicate ici-colo, de pe pozi?ia atot?tiutorului, cartea unui neoprotocronist, care vrea s?-i dea o lec?ie lui Eminescu. Este atitudinea liichenist? de la Humanitas, care public? asemenea c?r?i. De aia au ?i fost chema?i ace?ti amartaloi la TVR, ca s? arate ce de?tep?i sunt ei, s?-l pun? sub semnul întreb?rii pe marele poet, s? lanseze ei abera?ia dac? mai este Eminescu actual!? De altfel, emisiunea a avut ?i subtitluri ca politizarea lui Eminescu sau mitul Eminescu, dar care nu au fost onorate. Numai locuri comune, mizerii venite numai dintr-o parte a culturii române, partea b?sist? supranumit? „intelectualii lui B?sescu". Nu ne-am s?turat de ei, domnule fost disident Stelian T?nase? Nu mai are România intelectuali?!

Mult mai inspirat a fost postul TVR 2, care i-a dedicat lui Eminescu o emisiune folcloric?, un spectacol antologic, de muzic? arhaic? româneasc?, în care interpre?i de mare calitate, precum Grigore Le?e sau fra?ii Petreu?, au dovedit de unde venim ?i unde mergem, au dovedit c? sunetul primordial ne este propriu, ne este seva românismului, care nu piere, pe care o avea în sângele lui Eminescu, cel mai pur mesager al ei pe acest mult încercat p?mânt românesc.


Grafica – Ion M?ld?rescu

footer