Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lector univ. dr. Florian Bichir   
Luni, 22 Iunie 2015 18:53

Sesiunea de Comunic?ri si Dezbateri ?tiin?ifice 2015Într-o Românie ocupat? cu opera?ia premierului ?i cu pensile speciale ale parlamentarilor - asta în pauzele dintre trei scandaluri ale a?a ziselor V.I.P.-uri autohtone - a vorbi despre istorie este aproape o impietate.

Iat? îns? c? într-o comun? din Vâlcea, mai exact Prundeni, sub egida Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România s-au desf??urat lucr?rile cea de-a treia edi?ie a Sesiunii de Comunic?ri ?i Dezbateri ?tiin?ifice - Edi?ia 2015 - ?tiin??, Istorie, Armata ?i Serviciile Speciale în ap?rarea României. Sufletul ?i ini?iatorul manifest?rii este Ion M?ld?rescu, pre?edintele Societ??ii Culturale ART-EMIS, al?turi de care s-a aflat inimosul primar Ion Hor?scu ?i col. (r) Grigore Predi?or, pre?edintele sucursalei Vâlcea a A.C.M.R.R.-S.R.I.

Sesiunea a fost un regal istoriografic la care s-au prezentat eminen?i cercet?tori, iar prefectul a fost prezent ?i ascult?tor ca la liturghie. Au vorbit o multitudine de istorici renumi?i - peste 40 - pe care nu-i enum?r din lips? de spa?iu. Ar fi nelegant s? scap men?ionarea vreunuia.

Iat?, spre ru?inea altor autorit??i locale, c? cineva se înc?p??âneaz? s? vorbeasc? despre istoria noastr?, despre poporul roman ?i culmea arogan?ei s? ?i editeze anual un volum cu aceste comunic?ri! Ceva misterios se petrece la aceast? zon?, în Vâlcea pentru c? pe 27-28 iunie sunt din nou invitat la Râmnicu Vâlcea. De data acesta sub patronajul Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România, Arhiepiscopia Râmnicului organizeaz? edi?ia a patra a simpozionului ?tiin?ific „Biserica Ortodox? ?i Armata României - Tradi?iile conlucr?rii". Sub bageta reputatului istoric prof. univ. Valentin Ciorbea de patru ani s-a înfiin?at Centrul de Cercetare a Conlucr?rii Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu". Un Centru unic în România care dezbate problema rela?iilor dintre Armat? ?i Biseric?.

?tiu ve?i spune c? aceste simpozioane sunt orgolii locale. Simple prileje de a mângâia vanitatea organizatorilor sau bune ocazii de weekenduri. Momente colocviale urmate de ?pri?ul de rigoare. De elogii aduse autorit??ilor, care ce mare lucru fac? Dau ?i ei acolo o mas? ?i un pahar de vin! Ei bine nu. Pic?tur? cu pic?tor? se face râul. Dac? mai multe localit??i nu ar cheltui banii pe toate prostiile din lume, inclusiv însu?irea lor în largile buzunare ale ale?ilor, poate aveam prilejul de dezbateri mult mai ample. Cu tradi?ie ?i înalt? ?inut? academic?! N-am auzit de multe zone din ?ar? unde ale?ii no?tri geniali s? se fi gândit la istorie ! Poate la folcloriste, la fotbal sau cine ?tie ce panglici colorate.
Cu siguran?? în Vâlcea se întâmpl? ceva. De bine, evident!

footer