Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 03 Iunie 2015 21:19

Sesiunea de Comunic?ri ?i Dezbateri ?tiin?ifice - Edi?ia 2015 - ?TIIN?A, ISTORIA, ARMATA ?i SERVICIILE SPECIALE IN AP?RAREA ROMÂNIEIAcademia Oamenilor de ?tiin?? din România
Societatea Cultural? ART-EMIS
Asocia?ia Cadrelor Militare în Rezerv? ?i în Retragere S.R.I. - Sucursala Vâlcea
Prim?ria Prundeni, Vâlcea

SESIUNEA DE COMUNIC?RI ?i DEZBATERI ?TIIN?IFICE

?TIIN?A, ISTORIA, ARMATA ?I SERVICIILE SPECIALE ÎN AP?RAREA ROMÂNIEI 12-14 IUNIE 2015

P R O G R A M

12 iunie 2015
Ora 08.00 Plecarea din Bucure?ti spre Dr?g??ani. Mijloc de transport pus la dispozi?ie de organizatori. Punct de plecare, sediul A.O.?.R, Splaiul Independentei nr. 54, sector 5. Tel: 031.10.70.659.
12.00 Primirea participan?ilor. Cazarea la Hotel/Motel „Kilometrul Zero" Dr?g??ani
12.30 Deplasare la Prundeni. Vizitarea Prim?riei Prundeni
13.00 Masa de prânz (Salon Z?videni)
14.00 Deschiderea manifest?rii - Ateneul S?tesc Zavideni:
- Cuvânt din partea organizatorilor: (Mesaje)
- Prezentarea invita?ilor: Ion M?ld?rescu ?i Col. Gr. Predi?or
- Cuvânt din partea gazdei manifest?rii: Primar Ion Hor?scu
- Moment IN MEMORIAM
- Moment festiv (acord?ri distinc?ii):
14.30 - 16.20 Prima parte a lucr?rilor Sesiunii
Moderatori: Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Col. (r) Prof. univ. dr. Petre ?urlea, Prof. univ. dr. Ion Dragoman, Ion M?ld?rescu
16.20-16.35 Pauz?
16.35 - 18.30 continuarea lucr?rilor
18.30-19.10 Vizionarea filmului documentar ROMÂNIA, HOTAR DE R?S?RIT AL EUROPEI (Ion M?ld?rescu)
19.30 Cina - Salon Z?videni
- Deplasarea la Hotel, Dr?g??ani

13 iunie 2015
08.30 Micul dejun - Hotel/Motel „Kilometrul Zero" Dr?g??ani
10.00 - 14.00 Partea a doua a lucr?rilor Sesiunii - Ateneul S?tesc Zavideni
14.00 Masa de prânz-Salon Zavideni
15.30 - 17.30 Dezbateri - Închiderea lucr?rilor Sesiunii - Ateneul S?tesc Zavideni
18.00 - 20.00 Program relaxare
20.00 - Cina - Salon Z?videni

14 iunie 2015
Ora 08. 30 - Mic dejun - Hotel/Motel „Kilometrul Zero" Dr?g??ani
- Plecare spre Bucure?ti

PARTICIPAN?I - COMUNIC?RI

- Prof. univ. dr. Ilie B?descu - Folosirea semnalelor slabe ?i a informa?iilor cu poten?ial prevestitor în ?tiin?a securit??ii
- Prof. univ. dr. Adina Berciu Dr?ghicescu - Politica statului român fa?? de românii-fâr?ero?i din Albania în secolele al XIX - XX-lea
- Dr. Florian Bichir - Francmasoneria în aten?ia Securit??ii
- General (r) Prof. dr. Mircea Chelaru - Despre securitatea vulnerabil? ?i consolidarea alian?elor. Excurs în diploma?ia informativ?.
- Col. (r) Prof. univ. dr. Ion Dragoman - Ac?iunile militare ale Armatei în procesele judiciare ale evenimentelor din decembrie 1989
- Prof. dr. Gheorghe Dumitra?cu - Generalii Ioan Emanoil Florescu ?i Nicolae R?descu. Destine la r?sccrucea istoriei
- Prof. dr. Horia Dumitrescu - Dumitru C. Oll?nescu, Comisar General al Expozi?iei României la Expozi?ia Universal? de la Paris, 1900
- Dr. Monica Ghiurco - Serviciile speciale ale României si noile provoc?ri de securitate
- Comandor Prof. dr. Olimpiu Glodarenco - Problema submarinelor la Conferin?a de Pace de la Paris din anul 1919
- General (r) Ilie Gorjan - Rolul Jandarmeriei Române în evenimentele de la 23 august 1944 (2p)
- Prof. univ. dr. Corvin Lupu - Criza din România anilor '80, component? a Planului „Dniestr"
- Ion M?ld?rescu - 1944 - Atentat la Mare?al
- Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat - Terorizarea popula?iei române?ti din Bihor de c?tre militarii unguri bol?evici (1919). Studiu de caz: preotul Coriolan Moisa din A?tileu
- Comandor Dr. Marian Mo?neagu (?ef Serv. Istoric al Armatei) - Marina Comercial? Român? în ap?rarea României Mari
- Col. (r) dr. ing. Anatol Munteanu - Formatiunile de partizani ?i diversioni?ti sovietici în spatele frontului româno-german în perioada celui de-Al Doilea R?zboi Mondial
- Comandor, Conf. univ. dr. Marius Nicoar? - For?ele Aeriene Regale Române la încheierea celui de-Al Doilea R?zboi Mondial
- Prof. dr. Gh. Constantin Nistoroiu - Elita spiritual-cre?tin?, imperativul unei Na?iuni
- Nicoleta Nistoroiu - Interesul politic în falsificarea istoriei moderne si contemporane
- Col. (r) Dr. Ion Petrescu - Efectele parteneriatului strategic al S.U.A. cu România
- Dr. Alba Popescu - Observa?ii privind actualitatea r?zboiului hibrid în Ucraina ?i capacitatea României de contracarare a unor atacuri de tip hibrid
- Prof. univ. dr. George Potra (A.O.?.R.) - Actualitatea unui discurs: Nicolae Titulescu „Inima României", Ploie?ti, 3 mai 1915. Prezentarea volumului „Nicolae Titulescu - Arhivele pierdute. Dosarul unei recuper?ri", 2015
- Prof. univ. dr. Nicolae Radu - Frica st?pâne?te România? Considera?ii asupra unor percep?ii sociale
- Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea - Informa?ia, cea mai veche, perfec?ionata ?i perfectibil? arm? din arsenalul umanit??ii
- General Br. (r) Aurel Rogojan - Serviciul Român de Informa?ii - Un sfert de secol de istorie
- Comandor (r) Prof. dr. Jipa Rotaru (A.O.?.R.) - De la Trianon la Dictatul de la Viena; 75 de ani de la destr?marea teritorial? a României Mari
- General (r) Prof. dr. Emil Str?inu - Tendin?e ?i orient?ri la începutul secolului al XXI-lea în tehnologia militar?
- Col. (r) dr. Tiberiu T?nase - Puncte de vedere privind conducerea Serviciului Special de Informa?ii în anul 1944 (1p)
- Col (r) Filip Teodorescu
- General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncot? - Discursul antisecurist în spa?iul public romînesc - decembrie 1989
- Dr. Liviu ??ranu - Între istorie ?i memorie. 50 de ani de la moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej
- Prof. univ. dr. Petre ?urlea (A.O.?.R.) - România în cel de-Al Doilea R?zboi Mondial - Probleme controversate. Prezentarea volumului „Evrei ?i români în secolul XX", vol.II
- Comisar, Lector univ. dr. Nicolae David Ungureanu (Academia de Poli?ie „Al. I. Cuza")
- Col. (r) Mircea Vâlcu Mehedin?i - Ac?iuni ale opozi?iei in perioada 1940-1944. Documente
- Ana Maria Vizanty - Lt. Comandor Dan Vizanty - Un lupt?tor ?i victoriile sale asupra destinului
- Corneliu Vlad - Copiii nedori?i ai lumii libere
- General colonel Iulian Vlad

Not?:
- Programul poate suferi modific?ri nesemnificative, în func?ie de împrejur?ri
- Punctul de plecare din Bucure?ti va fi Sediul A.O.?.R., Splaiul Independen?ei nr. 54, Sector 5

footer