Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Florin Negoi??   
Joi, 25 Decembrie 2014 22:27

Tezaurul României de la Moscova - Ioan ScurtuLa sediul B.N.R., în seara de 11 noiembrie 2014, profesorul Ioan Scurtu ?i-a lansat cartea „Tezaurul României de la Moscova”.

Lucrarea-document privind lucrarile Comisiei mixte româno-ruse din perioada 2004-2012 privind Tezaurul trimis la ru?i în anii 1916-1917 ce cuprinde 93, 4t aur, din care 91t monede istorice si 2,4t lingouri. In primul transport, 12-14 dec.1916 au fost 17 vagoane cuprinzând 1738 l?zi, în valoare de 314.580.456, 84 lei, iar între 23-27 iulie 1917, 24 de vagoane  cu bunuri de inventar de 7, 5 miliarde lei.

Cu patrio?i ?i profesioni?ti ca profesorul Ioan Scurtu, ?ara nu moare!

În cei 97 de ani scursi ni s-au restitutit mici p?r?i din tezaur, în trei etape (în  1935, 1956 ?i 2008), ultima data fiind de-a dreptul simbolic?: 12 monede de aur, în greutate total? de 77,09 g aur. În 1965, Nicolae Ceau?escu ?i Alex. Bârl?deanu i-au cerut lui L. Brejnev ?i Kosîghin, retrocedarea tezaurului. Au luat cuvântul într-o sala arhiplin?, prim-viceguvernatorul Florin Georgescu, prof. M. Retegan, prof. Andrei Cioroianu, Cristian P?unescu, Dorin Matei, Victoria Gavrilescu, secretarul „Comisiei de Aur pt. Tezaur”, Adrian Nastase, Sergiu Celac, cuvânt?ri ce au magnetizat ?i sensibilizat sala. În încheiere autorul lucr?rii monument a men?ionat câteva episoade din întâlnirile comisiei ?i tristetea c? ru?ii au tergiversat semnarea unui protocol de recunoa?tere ?i retrocedare „in integrum” a Tezaurului ce a fost cedat pentru p?strare ?i nu ca o prad? de r?zboi.

M? întreb, ca profesor de Istoria Statului ?i Dreptului Românesc, la cele 165t de aur ?i o cantitate dubl? de argint, r?pite de la români, la cele cinci secole de domina?ie otoman? ?i s?biile de aur de la Istanbul, la Tezaurul de la Sânnicolaul Mare, Mo?tenirea Gojdu, Schiturile din Grecia, cele 19 miliarde de dolari din Tratatul cu Germania din martie 1939, etc., unde era România ast?zi?

Închei cu Apelul profesorului Ioan Scurtu ce ?i-a f?cut datoria fa?? poporul român ?i fa?? de propria constiin??, a?a cum f?cea ?i în anii ’70 pe bancile studen?iei c?tre cei îndritui?i ?i abilita?i pentru a solicita retrocedarea Tezaurului ?i anume: Academia Român?, Patriarhia, Arhivele Na?ionale, C.E.C., B?ncile Particulare, Persoanele fizice donatoare, Casa Regal?, Societ??ile de Numismatic?, Societatea Civil?, care au datoria de a creea ?i men?ine o stare de spirit privind restituirea valorilor na?ionale,a patrimoniului pentru interesul na?ional ?i din solidaritate na?ionala. Viitorul pre?edinte al românilor ?i viitoarea guvernare care vor avea pe ordinea de zi a convorbirilor româno-ruse, Tezaurul de la Moscova, va vea ?i votul meu. Cu patrio?i ?i profesioni?ti ca profesorul Ioan Scurtu, ?ara nu moare!

footer