Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dr. Nicolae Bala?a   
Sâmbătă, 19 Februarie 2011 23:56
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/ion-maldarescu-2.jpg
Ion MaldarescuTrebuie s? spun, de la început, c? pot num?ra pe degete oamenii despre care am scris, fie ?i numai contextual. ?i asta nu din r?utate, nu din egoism, nu din egocentrism ?i nici din nepricepere, ci din rezerva ce mi-a sugerat-o, mai tot timpul, ?tiin?a contemporan?, ?i, mai ales, filosofia (în termenii kantieni, tot ?tiin??!) despre om. Vreau sau nu, chiar ?i când trec pe uli?a satului ?i o v?d pe baba Floarea, femeia care, în urm? cu vreo 40 de ani, se lua cu joarda dup? mine ca s? nu rup crengile cire?ului în care d?deam buzna de cum i se pârguiau fructele, m? plec, îmi scot p?l?ria, salut respectuos, apoi, ame?it, la prima vedere, de un fel de gol în timp, m? întreb: cine e ea?, cine sunt eu?, ce este lumea? Cum nu pot îndruga mai nimic, m? tot fr?mânt dac? celelalte întreb?ri puse de Kant: „ce pot s? ?tiu", „ce pot s? sper?", „ce pot s? fac?", î?i mai au rostul, cât? vreme nu pot r?spunde nici m?car la prima ,,ce este omul?" Dumneavoastr?, citind aceste rânduri, o s? zice?i: „specula?ie!".

De data asta, n-am s? v? contrazic, de?i, de aci, din a bate apa în piu? (a se în?elege a pisa cuvântul, într-o ve?nic? întoarcerea a fe?elor, nu pierdere de vreme!), din despicarea firului în patru, din contradic?ii, s-a mai limpezit omenirea la cap (dac? s-o fi limpezit?!), dar nici n-am s? v? las (m?car pe cei apropia?i, pe cei ce ne cunoa?tem), f?r? s? întreb: cine e?ti tu? cine sunt eu? (despre mine pute?i spune câte-n lun? ?i-n stele tot am s? m? bucur!), dar mai ales, cine este Ion M?ld?rescu? Eee?! E altceva! Întrebare cu subiect ?i predicat. Vede?i, nici m?car eu nu m? mai pun de-a contra (doar de dragul unui anume Gic?!) ?i las gândurile s? curg?. Mda! Hai, zice?i! Aud! ,,P?i, c? o fi, c? o p??ii..." „...?i el ca ca ?i noi, ceilal?i", „...domnule, mare profesor! C?rturar de vi?? veche!" ,, m? nene, ascult?-m? pe mine: artist, nu glum?!" Altul: „...dumneata l-ai cunoscut?" Personal, adic?, fa?? în fa??, nu! - îi r?spund cu sfial?. „P?cat! Dar mai ai vreme, altfel..."

Altfel? – m-am întrebat ?i m-am ru?inat peste m?sur?. – Altfel umblu ?i eu, ca mul?i al?ii, prin lume, f?r? s? v?d Oamenii! În grab?, îmi propun o întâlnire, îns? pân? atunci, r?sfoiesc reviste, c?r?i, privesc în trecut, r?scolesc prezentul, caut cumva ?i-n viitorul nostru ?i, culmea, abia acolo îl descop?r ca întreg. Da! Ion M?ld?rescu, OM sau firea românului de-a fi în lume! ?i nu e pu?in, asculta?i-m? pe mine!

La mul?i ani, Maestre!
footer