Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 20 Iulie 2014 19:22
Decorarea drapelelor de lupt?, 2014, art-emisEt in Craiova Ego
 
Vineri, 18.07.2014 la Craiova a avut loc un eveniment cum nu s-a mai v?zut ?i nu ?tiu dac? ?i când se va mai vedea prea curând. În prezen?a unei asisten?e de aproximativ dou? mii de oameni, dac? nu mai mul?i, ?i a comandan?ilor ?i ?efilor tuturor categoriilor de for?e ale armatei, a tuturor comandan?ilor de mari unit??i ?i unit??i participante la misiunea din Afganistan între anii 2002-2014, a avut loc ceremonia de primire  a ultimului batalion dar ?i de încetare a misiunii. Spun c? a fost un moment unic, pentru c?:
 
- a?a ceva înc? nu s-a mai organizat pân? în prezent, de?i au mai avut loc misiuni ?i în Bosnia ?i în Irak;
- misiunea a fost început? de un batalion din Craiova ?i încheiat? de un alt batalion tot din Craiova;
- la ceremonie au participat reprezentan?ii tuturor unit??ilor ?i marilor unit??i care au participat la misiune, inclusiv unit??ile pentru misiuni speciale ?i Baza de Transport Aerian care a asigurat afluirea ?i defluirea trupelor în ?i din teatrul de opera?ii;
- în Pia?a din fa?a statuii lui Mihai Viteazu, s-au aliniat, cred, pentru prima oar? în istoria Armatei Române, steagurile de lupt? a 30 de unit??i. Cu aceast? ocazie au fost decorate toate cele 30 de drapele cu cea mai înalt? distinc?ie a Armatei Române, „Emblema de Onoare a Armatei Române cu Însemn de R?zboi”. Este un eveniment unic, ca 30 de drapele s? fie decorate în acela?i timp ?i acela?i loc.
Dup? dou? zile de antrenamente în care militarii aproape nu î?i mai sim?eau t?lpile care le ardeau de la asfaltul încins ?i mi?care, ceremonia s-a desf??urat la cote superlative ?i pot spune dup? atâtea evenimente ?i experien?e prin care am trecut c? a fost un eveniment unic, preg?tit, coordonat, organizat ?i desf??urat f?r? repro?. Nu ?tiu cum sau ce or fi sim?it ceilal?i privitori, dar, cu riscul dea m? repeta, pe mine vederea celor 30 de drapele de lupt? la un loc m-a l?sat f?r? suflare, este ceva ce nu vezi de dou? ori în via??, poate nici de dou? ori într-un mileniu. Nici nu vreau s? m? gândesc la ce ar fi însemnat - prin absurd fire?te - un atac terorist sau o catastrof? care s? duc? la distrugerea sau pierderea acestor drapele. Cine are o preg?tire militar?, s? spunem de baz?, ?tie c? pierderea, distrugerea, furtul, pierderea sau capturarea drapelului de lupt? al unei unit??i duce la desfiin?area unit??ii ?i dezonorarea pe veci a unit??ii ?i membrilor unit??ii, de aceea vederea atâtor drapele deCraiova, 18 iulie 2014, art-emis lupt? în acela?i loc ?i acela?i timp este o raritate, rar se asum? un asemenea risc. Cine a asistat azi la acest ceremonial se poate l?uda c? a v?zut ceva ce nu a mai v?zut poate neam de neamul lui, cum spun oltenii. Trecând îns? peste acest moment, acest punct care trebuia s? se întâmple poate ?i în prezentarea evenimentului, pot afirma - ?i nu sunt mereu atât de darnic în calificative -, c? totul s-a derulat f?r? repro?, începând de la asisten??, prezen?a tuturor ?efilor categoriilor de for?e, a unei companii a Regimentului de Gard? în ?inuta nou?, de var?, prezentarea ?i decorarea drapelelor, locul ales, în fa?a Întregitorului de neam, defilarea unit??ilor, prezentarea tehnicii, ceremonialul religios scurt ?i la obiect f?r? l?l?ieli interminabile ?i chiar ?i faptul c? asisten?a a fost scutit? de speech-urile politicienilor, singurul care a luat cuvântul a fost ministrul Du?a care a depus un efort deosebit, participând chiar ?i la repeti?iile care au avut loc cu o sear? înainte, pentru a se asigura c? totul este în ordine. Nu pot spune decât felicit?ri, m? bucur c? am avut onoarea ?i bucuria de a participa la acest eveniment cu adev?rat unic.[1]
 
A?a ceva nu se vede de dou? ori în via??. Gândi?i-v? numai c? acele drapele poart? în ele  faptele de arme ?i sângele tuturor  eroilor, militarilor lor, c?zu?i la datorie de la înfiin?are pân? în prezent. Întreaga asisten?? ar fi trebuit s? stea în genunchi în fa?a lor. La încheierea ceremoniei, craiovenii au trecut s? î?i fac? fotografii lâng? drapele. Spune ?i asta ceva, oamenii înc? mai apreciaz? simbolurile ?i valorile neamului. Cam asta   a fost, scurt, la obiect, dar plin de semnifica?ii ?i frumuse?e.
Ocrote?te, Doamne, Armata Român?!
Grafica - Ion M?ld?rescu
------------------------------------
footer