Revista Art-emis
U.Z.P.R., o institu?ie cu ?taif PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 25 Mai 2014 15:18
Gala Premiilor UZPR 2013„Elita presei din România a fost premiat? la Pite?ti”, scrie jurnalista Mirela Neagoe în cotidianul „Arge?ul”.[1] Conducerea Uniunii Ziari?tilor Profesioni?ti din România a ales pentru decernarea premiilor pentru anul 2013 ora?ul simfoniei lalelelor. Evenimentul a avut loc la jum?tatea lunii mai 2014, în aula Bibliotecii Jude?ene „Dinicu Golescu”, în parteneriat cu ziarul Arge?ul, condus de profesorul Mihai Golescu. În urma unei selec?ii riguroase, Pre?edintele U.Z.P.R., Doru Dinu Gl?van a premiat pe cei mai buni oameni din presa scris?, radio ?i televiziune, români din ?ar? ?i din str?in?tate. Editorialista Maria Diana Popescu, eseist, critic literar ?i de art?, director al revistei ART EMIS, redactor ?ef-adjunct la revista de cultur? Agero din Stuttgart, care timp de cîteva luni a ocupat deta?at primul loc în topul editoriali?tilor na?ionali?ti, organizat de Front Press, premiat? ?i la Buz?u pe 11 mai 2014 de U.E.R. cu "Premiul pentru critic? literar? de excep?ie", a primit premiul I pentru cartea de pres?, „Da?i-mi ?ara înapoi”, Re?i?a, Editura Tim, 2014. Se cuvin mul?umiri tuturor celor care au contribuit la reu?ita evenimentului, în mod special, distin?ilor jura?i ai celor patru sec?iuni, pentru corectitudine ?i responsabilitate, pe care îi trecem în revist?:
- Carte de pres? - George Coand? ?i Pu?a Roth,
- Presa scris? ?i on-line - Dan Lupescu, Mihaela Boc ?i Romulus Turbatu
- Produc?ii radio - Gabriela Rusu P?s?rin ?i Adriana Fr?teanu
- Produc?iile de televiziune - Benone Neagoe ?i Bogdan Gamale?
Distinc?ii acordate
Cartea de pres?
- Locul I - Maria Diana Popescu, pentru volumul „Da?i-mi ?ara înapoi!”
- Locul II - Laura Brean?, pentru volumul „Vie?i de Poveste”;
- Premiul „Opera Omnia” - Gheorghe Frangulea, pentru cartea „Despre limb? ?i politic? în pres?”;
- Premiul „Restitutio” - Florian Bichir, pentru volumul „Când Satana î?i d? târcoale”, ?i Livia Ciuperc?, pentru volumul „Theodor Al. Munteanu. Popas în timp”;
- Premiul pentru „Carte document” - Elena Chiri??, cu volumul „Holocaust. Destine la r?scruce”;
- Premiul „Historia” - Mariana Cristescu, pentru volumul „P?mântul care doare - cealalt? Românie”;
- Diplom? de excelen?? „Altar” - Cristina Nichitu? Roncea, pentru albumul „P?rintele Justin - M?rturisitorul”.
Pres? scris? ?i on-line
- Locul I - Mihai Nicolae Miron, de la revista „Periscop”, pentru articolul „Lini?tea de dup? mit”;
- Locul II - Mircea Mitrofan, din Chi?in?u, pentru interviul „Am fost împu?cat cu gloan?e de cauciuc”;
- Locul III - M?d?lina Diaconu, de la revista „Miori?a” din SUA, ?i M?d?lina Corina Diaconu, cu un reportaj despre Zlatna; Maria Diana Popescu - Placheta
- Premiul special al juriului - Ovidiu M. Curea, revista „Art-Emis”, pentru reportajul „Culoarea Ro?iei Montana”;
- Men?iunea special? a juriului - Roxana Istudor, de la revista Emisar, pentru tableta-medalion „Spirit ?i bronz”.
- Premiul de Excelen?? în jurnalism - Constantin Mireanu, de la Trustul de Pres? al Ap?r?rii Na?ionale, pentru reportajul „Sulina, col? de rai”.
Produc?ie TV
- Locul I - Ramona S?seanu ?i Cristian Dr?gan, de la TVR Craiova, pentru produc?ia „Ciorba de pe?te”;
- Locul II - Doru Ciolacu, de la TVR Craiova, pentru reportajul „Omul Uniform?”, din ciclul „Vedere cu olteni”;
- Locul III - Violeta Gorgos, de la TVR Ia?i, pentru documentarul „Identitate Basarabia - Octavian Ticu”; Premiul special al juriului - Nicoleta Corina Babalîc, de la Tele U Craiova, pentru documentarul „Datini ?i obiceiuri de Cr?ciun la Baia de Aram?”.
Produc?ii radiofonice
- Locul I - Maria Bulat S?h?rneanu din Chi?in?u, pentru emisiunea „Ora de cultur?”, dedicat? limbii române.
footer