Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 21 Mai 2014 12:08

Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu - In MemoriamOsta?i ai Patriei

Pentru capetele luminate uniforma militar? reprezint? un simbol sacru, pentru al?ii, doar o velin?? conjunctural?, un camuflaj din celofibr?, ajuns nu se ?tie c?rui capriciu al soartei s? înveleasc? o mumie înc? în via??.

Onoare! Demnitate! Patrie! Sunt cuvinte vii, asociate de drept ?i de fapt osta?ilor compatibili cu defini?ia patriotismului, din p?cate, condamnat la o nedreapt? stigmatizare într-o lume globalizant?. Doar ce care simt ?i gândesc române?te, punând interesele Neamului Românesc deasupra intereselor personale pot fi numi?i Osta?i ai Patriei. Cum bine spunea Mare?alul în fa?a c?l?ilor care l-au „judecat” dup? porunci str?ine: „Eu am fost Omul ??rii pe care am considerat-o ?i deasupra Monarhiei ?i deasupra partidelor politice! [...]”. Dup? astfel de principii a tr?it ?i Mare?alul Istoriei Contemporane a Românilor, profesorul univ. dr. Gheorghe Buzatu, asupra celor trei cuvinte vii având depline drepturi. Asemenea Mare?alului-osta?, ?i regretatul istoric Gheorghe Buzatu, ?tia c? patriotismul reprezint? puterea unui popor ?i s-a manifestat în via??, în opera sa, pe târâmul cercet?rii ?i al ?tiin?elor istorice ca un Om al ??rii, slujind ca nimeni altul sub Tricolor ?ara ?i Neamul. Nicolae Iorga, marele înainta? al profesorului Buzatu, spunea c?, în via?? „Omul trebuie sa aib? ?i prieteni ?i du?mani. Prietenii îl înva?? ce trebuie s? fac?, iar du?manii îl oblig? s? fac? ce trebuie”. Nu ?tiu câ?i prieteni adev?ra?i a avut eruditul istoric, dar du?mani... cât? frunz?, cât? iarb?. Ei bine, ei, du?manii l-au obligat s?-?i respecte principiile ?i dragostea de glie, ajutându-l deseori, s?-i combat? cu propriile arme. Tot ei au avut grij? s? baricadeze u?a Academiei Române pentru ca omul de ?tiin??, „istoricul total” cum l-a numit regretatul Florin Constantiniu, s? nu-?i primeasc? locul ce i se cuvenea de drept.

Gheorghe Buzatu a ie?it în fa?a furtunii, iar a?a-zisele „îngenuncheri” l-au în?l?at

Profesorul Buzatu nu a acceptat ca un inamic, oricât de puternic ar fi fost el, s? calce ?ara în picioare ?i s-o umileasc? f?r? a-i sta în cale, f?r? a încerca s?-l opreasc?. Românul Gheorghe Buzatu a ie?it în fa?a furtunii ?i, calm, blajin chiar, cu riscul de a pierde b?t?lia, a ripostat, tratându-?i inamicul cu floreta inteligen?ei reprezentat? de Adev?rul Istoric, pe care a ?tiut atât de bine s?-l apere. Chiar dac? unele „succese” i-au minimalizat meritele, a?a-zisele „îngenuncheri” l-au în?l?at atât de mult încât inamicul a c?p?tat dimensiunea unei furnici în fa?a elefantului. A avut demnitatea de a nu accepta o decora?ie care fusese acordat? ?i unui du?man declarat al Neamului Românesc, returnând-o „emi??torului”. Neprietenii l-au ?inut minte ?i nu i-ai iertat gestul.

Exist? oameni care realizeaz? fapte m?re?e, dar ?i lichele ce-?i atribuie doar meritele. F?r? urm? de îndoial?, pe lâng? istoricul Gheorghe Buzatu au roit o mul?ime de afla?i în treab?, care, stând la umbra stejarului falnic n-au uitat s? se poleiasc? mai întâi pre ei, soarta maestrului neinteresându-i. Cu pu?in? vreme înainte de plecarea profesorului în c?l?toria cea lung?, cunoscând neastâmp?rul ce nu-i da r?gaz, l-am rugat s? aib? mai mult? grij? de s?n?tatea ?i lini?tea sa: „Domnule Profesor, v? rog s? v? menaja?i. De acum nu v? mai apar?ine?i. Face?i parte din patrimoniul na?ional”. A râs, dojenindu-m? ?i spunând c? exagerez. Nu exageram. Eram sincer convins - ca ?i acum - de adev?rul spuselor mele. Tot în acea perioad?, printre altele, l-am întrebat despre perspectivele românilor. Trist, prelingându-?i amarul printre cuvinte, mi-a r?spuns: „[...] totul este foarte bine, de?i - dac? mâine ar ie?i oamenii no?tri, numai ei - s? fim convin?i c? nu se va schimba nimic. De ce? România este, în totalitate, putred?! Nu mai suntem o na?ie, ci o popula?ie. Involu?m spre trib!”. Florin Constantiniu, Ioan Scurtu, Jipa Rotaru, Horia Dumitrescu, Petre ?urlea, Constantin Bu?e, Cristian Troncot?, Corvin Lupu, Alesandru Du?u, Ion Coja, dar ?i Larry L. Watts... sunt doar câteva dintre numele celor care au p??it pe drumuri comune cu ale profesorului Buzatu, iertat? fie-mi nescrierea multor altor nume

„Timpul nu a mai avut r?bdare”

În urm? cu un an, „timpul nu a mai avut r?bdare” cu istoricul Gheoghe Buzatu”. Câ?iva mari români l-au chemat la o masa rotund? a Adev?rului: Nicolae Iorga, Mare?alul Ion Antonescu, Florin Constantiniu... ?i atunci; „În fa?a mor?ii, neclintit,/ N-aveai ce o ruga,/ Ai l?crimat ?i i-ai zâmbit/ Ca ?i la nunta ta”.

La 20 mai 2013, România a suferit o pierdere ireparabil?! Rememorez câteva mesaje relevante prin care, cei care i-au apreciat principiile, cunoa?terea, demnitatea ?i sacrificiul îl regret? în fiecare clip?. Sunt mesaje îndoliate pe care revista ART-EMIS le-a publicat în edi?ia special? dedicat? memoriei Profesorului univ. Dr. Gheorghe Buzatu la momentul potrivit.[1]

În memoriam, la un an de când a r?spuns chem?rii str?mo?ilor, Marelui Român Gheorghe Buzatu i se cuvine de drept Bastonul de Mare?al al Istoriei Românilor, pentru c? El ?i-a iubit ?ara, pentru c? a fost un mare patriot care „... nu s-a dus cu du?ii, care s-a b?tut cu ru?ii”... ?i cu to?i du?manii Neamului Românesc.

-----------------------------------------------------

[1] http://www.art-emis.ro/eveniment/1602-a-plecat-la-intalnirea-cu-maresalul.html

footer