Revista Art-emis
Academia Roman? 2014 PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Sâmbătă, 26 Aprilie 2014 19:56

Vicepresedintii Academiei Romane, art-emisIstoricul Dinu C. Giurescu, filosoful Alexandru Surdu, inginerul agrochimist Cristian Hera ?i inginerul chimist Bogdan Simionescu au fost ale?i vicepre?edin?i ai Academiei Române, pentru un mandat de patru ani - a declarat pentru Mediafax Ion P?un Otiman. De asemenea, potrivit sursei citate, Victor Voicu a fost ales în func?ia de secretar general al Academiei Române. Istoricul Dinu C. Giurescu, istoricul de art? R?zvan Theodorescu, filosoful Alexandru Surdu, inginerul agrochimist Cristian Hera, istoricul Alexandru Vulpe, inginerul chimist Bogdan Simionescu ?i inginerul Dan Tufi? au candidat, joi, pentru cele patru func?ii de vicepre?edinte al forului cultural ?i ?tiin?ific. Totodat?, pentru postul de secretar general al institu?iei s-au înscris fizicianul Emil Burzo, inginerul Dan Tufi? ?i Victor Voicu. Medicul farmacolog Victor Voicu a candidat ?i la func?ia de pre?edinte al Academiei Române, la alegerile care au avut loc în data de 8 aprilie. Adunare General? la Academia Român? pentru alegerea celor patru vicepre?edin?i ?i a secretarului general - membrii Biroului de prezidiu al institu?iei -, a urmat dup? ce, pe 8 aprilie, a fost ales în func?ia de pre?edinte al forului cultural ?i ?tiin?ific inginerul electronist ?i doctor inginer Ionel Valentin Vlad. Anterior, vicepre?edin?ii Academiei Române au fost Ionel Valentin Vlad, Dan Berindei, Cristian Hera ?i Marius Sala, în timp ce Ion P?un Otiman a fost secretar general al forului.

Dinu C. Giurescu - istoric ?i politician român, membru titular, din 2001, al Academiei Române, deputat în Parlamentul României ?i vicepre?edinte al Partidului Conservator.

Alexandru Surdu - filosof, doctor în filosofie ?i pre?edinte al Sec?iei de Filosofie, Teologie, Psihologie ?i Pedagogie a Academiei Române. De asemenea, acesta este director al Institutului de Filosofie ?i Psihologie „Constantin R?dulescu-Motru„ al Academiei Române ?i membru titular al Academiei Române din 1993.

Cristian Hera - care a de?inut ?i anterior func?ia de vicepre?edinte al Academiei Române -, este inginer agrochimist ?i doctor în agronomie ?i doctor docent în ?tiin?e. Acesta este pre?edinte al Sec?iei de ?tiin?e Agricole ?i Silvice a Academiei Române ?i membru titular al Academiei Române din 2004.

Bogdan Simionescu este inginer chimist, membru titular, din 2009, al Academiei Romane ?i pre?edinte al Filialei Ia?i a Academiei Române (din 1 august 2012).

Victor A. Voicu este medic ?i farmacolog, membru titular al Academiei Române din 2001. A fost secretar general al Academiei din 2002 în 2006. În prezent, el este pre?edinte al Sec?iei de ?tiin?e Medicale dinAcademia-Romana-2014 Academia Român?.

Potrivit Statutului Academiei Române, pre?edintele Academiei, vicepre?edin?ii ?i secretarul general sunt ale?i de Adunarea General?, pentru un mandat de patru ani, putând fi reale?i o singur? dat?. Alegerea se face în condi?iile cvorumului, cu ob?inerea a cel pu?in dou? treimi din num?rul voturilor membrilor prezen?i. În al doilea tur de scrutin se decide, în condi?iile cvorumului, cu majoritate simpl?. Procedura de alegere se stabile?te prin regulament. Alegerea pre?edintelui Academiei Române are loc în prima decad? din luna aprilie, dup? 4 aprilie, Ziua Na?ional? a Academiei Române. Adunarea General? este organul suprem de conducere al Academiei Române. Ea constituie un corp unic ?i este format? din membrii titulari, membrii coresponden?i ?i membrii de onoare ai Academiei Române. Academia Român? este cel mai înalt for ?tiin?ific ?i cultural al României, care reune?te personalit??i marcante din ?ar? ?i din str?in?tate, din toate domeniile ?tiin?ei, artei ?i literaturii. Potrivit site-ului institu?iei, prin lege ?i statut, Academia Român? poate avea un num?r maxim de 181 de membri titulari ?i coresponden?i ?i 135 de membri de onoare, din care cel mult 40 din ?ar?. Num?rul membrilor titulari nu poate dep??i num?rul membrilor coresponden?i, per ansamblul Academiei Române. [1]

În prezent, Academia Român? are 77 de membri titulari, 80 de membri coresponden?i (total 157), 86 de membri de onoare din str?in?tate ?i 31 de membri de onoare din ?ar? (total 117), potrivit site-ului institu?iei.

---------------------------------------

[1]http://www.mediafax.ro/cultura-media/dinu-c-giurescu-bogdan-simionescu-cristian-hera-alexandru-surdu-alesi-vicepresedinti-ai-academiei-12518103 ?i http://www.ziare.com/cultura/stiri-cultura/conducere-noua-la-academia-romana-cine-sunt-noii-vicepresedinti-1295470

footer