Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Petre Anghel   
Joi, 10 Aprilie 2014 08:31

Larry-Watts - Aliati-incompatibiliAlia?i incompatibili. România, Finlanda, Ungaria ?i Al Treilea Reich, Bucure?ti, Editura RAO, 2014

Prestigioasa editur? RAO a editat de curând o nou? carte de excep?ie. Este vorba de volumul „Alia?i incompatibili”, scris de istoricul american Larry L. Watts. Suntem în fa?a unei sinteze complete a perioadei de dinaintea ?i din timpul celui de Al Doilea R?zboi Mondial. La modul concret, istoricul Larry L. Watts analizeaz? contextul interna?ioanal în general ?i, in particular, pozi?a a trei dintre ??rile aflate în cle?tele deschis de l?comia a dou? for?e excesiv de agresive: Germania ?i Uniunea Sovietic?. Cele trei victime sunt România, Ungaria, Finlanda. Spre deosebire de multele c?r?i scrise pe marginea celui de Al Doilea R?zboi Mondial, volumul lui Larry L. Watts se ocup? de raporturile dintre marile puteri ?i ??rile mici în cadrul alian?ei, demonstrând, pe de o parte,interesul meschin al revizioni?tilor ?i capacitatea marilor puteri de a trage foloase din orice conjunctura, iar, pe de alt? parte, tragedia ??rilor mici condamnate s? piard?, deoarece pe eforturile lor se consolideaz? marile imperii.

Volumul lui Larry L. Watts, „Alia?i incompatibili”, nu este fire?te un bocet. Este o analiza lucid?, bazat? pe documente ?i demonstraz? impecabil eforturile depuse de liderii celor trei ??ri de a-?i p?stra cu orice pre? suveranitatea, fie ea doar de form?, capacitatea de lupt? cu inamicii Lansarea c?r?ii Aliati incompatibiliputernici ?i fl?mânzi, sacrificiile la care sunt supuse popoarele pentru a satisface vanit??ile unor conduc?tori megalomani. La origine tez? de doctorat, „Alia?i incompatibili” este un studiu remarcabil, care aduce cercetarea la zi, profitându-se de noile documente aflate în arhivele desecretizate. Printre multele merite ale c?r?ii lui Larry L. Watts, „Alia?i incompatibili”, remarc?m obiectivitatea demersului ?tiin?ific, concluziile sale sobre, bazate exclusiv pe documente credibile, surse la prima mân?, cum s-ar spune, probitatea istoricului ?i dragostea de a depista adev?rul din noianul de informa?ii contradictorii, false sau doar superficiale uneori.

Din documente, printre altele, reiese ideea fix? a liderilor Ungariei de a ocupa cât mai mult spa?iu din teritoriul Românesc, visele lor absurde cu privire la… Banat ?i la Sudul Transilvaniei. Nu a? putea încheia aceast? scurt? prezentare f?r? s? remarc imaginea mare?alului Ion Antonescu, figura unui brav osta? care are t?ria s?-l înfrunte pe Hitler ori de câte ori are prilejul ?i grija lui pentru viitorul poporului român, portrtet în total? opozi?ie cu propaganda bol?evic? de ieri ?i de azi. Scris? cursiv, privind obiectiv realitatea, f?r? idei preconcepute, cartea lui Larry L. Watts, „Alia?i incompatibili”, este un studiu de excep?ie, un dar f?cut de un str?in istoriografiei române. Autorul ?i editura RAO merit? nu doar aprecieri, ci ?i elogii, iar cartea ar trebui s? se afle în biblioteca oric?rui român.[1]

 Foto: Viorel Patrichi ?i Victor Roncea
 Grafica - Ion M?ld?rescu
 
---------------------------------------------------------------------------------
 

footer