Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Viorel Patrichi   
Joi, 27 Martie 2014 20:26
Larry Watts - Alia?i incompatibili. România, Finlanda, Ungaria ?i al Treilea ReichA 96-a aniversare a Unirii Basarabiei cu ?ara
 
Istorici, diplomati, profesori, exper?i ai principalelor servicii de informa?ii române?ti, activi ?i în rezerv?, studen?i la Masterul studii de securitate al Universit??ii Bucure?ti ?i jurnali?ti, au facut parte din publicul de specialitate prezent la lansarea în premier? a noii lucr?ri a profesorului dr. Larry Watts, „Alia?i incompatibili. România, Finlanda, Ungaria ?i al Treilea Reich” (Editura Rao, 2014). Evenimentul s-a desfasurat in cadrul manifestarii „Basarabia si Aliatii incompatibili” organizate la Casa Academiei, de Buna Vestire, 25 martie 2014, de Institutul de Sociologie al Academiei Române ?i Revista „Sociologia Azi”, pentru a marca a 96-a aniversare a Unirii Basarabiei cu ?ara.[1] Directorul institutului, profesorul Ilie B?descu, a f?cut o expunere cu privire la românii de pretutindeni în „Noua Enciclopedie a României”, iar jurnalistul Victor Roncea a prezentat proiectul „Basarabia-Bucovina.Info”, v?zut de academicianul Dinu C. Giurescu.[2] Prin noua sa lucrare, „Alia?i incompatibili. România, Finlanda, Ungaria ?i al Treilea Reich”, profesorul Larry L. Watts ne surprinde din nou, la fel ca alt?dat? cu titluri incitante: „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni. R?zboiul clandestin al Blocului Sovietic cu România” (2011), „Cei dintâi vor fi cei din urm?. România ?i sfâr?itul r?zboiului rece” (2013). „Adev?rul despre Nicolae Ceau?escu ?i rela?iile României cu America” (2013), „Ac?iunile de politic? extern? ale lui Ceau?escu au fost corecte” (2013). În timp ce al?i „anali?ti” din România ne obi?nuiser? cu „informa?ii” contrare…[3]
 
Prof. univ. dr. Ilie B?descu
 
„Cartea « Alia?i incompatibili. România, Finlanda, Ungaria ?i al Treilea Reich » scoate în eviden?? diferen?ele fundamentale de interese ?i de mentalitate între ace?ti sateli?i ai Germaniei. Dac? Ungaria ?i Finlanda urm?reau distrugerea ordinii instituite prin Pacea de la Trianon, România a aderat la Ax? de nevoie, pentru a-?i purta propriul r?zboi de reîntregire na?ional?, spre Est ?i spre Vest. Bucure?tiul nu a râvnit dup? teritorii str?ine. Hitler a folosit Ungaria contra României fiindc? avea nevoie de petrol, iar Horthy era « de departe cel mai de încredere prieten al nostru de aici ». Duplicitatea vecinilor în urm?rirea rapturilor teritoriale i-a surclasat pe conduc?torii românilor. Dublul standard, jocul pe planuri duble escamotau obiectivele politice ale Ungariei, pe care România a fost ?i va fi obligat? s? le intuiasc? mereu, în func?ie de geografia centrilor de putere. Budapesta l-a curtat totdeauna pe adversarul cel mai puternic pentru a-?i rezolva problemele cu Bucure?tiul: « Nu numai c?, înc? din 1919, Horthy inten?iona s? apeleze la sprijinul militar al Moscovei împotriva României, chiar netezind drumul prin numirea ca ?ef al Statului-Major, în 1938, a unui fost comandant al Armatei Ro?ii a lui Bela Kun, dar, de asemenea, Moscova s-a declarat dispus? s? ignore declara?ia de r?zboi a Ungariei dac? participarea sa nu avea s? fie « activ? ». În ianuarie 1944, armata sovietic? chiar a ordonat unit??ilor sale ?i celor de partizani, care operau în regiune, s? nu deschid? focul asupra for?elor ungare, ceea ce arat? cât de mult dorea Kremlinul o astfel de coali?ie împotriva României ».[4] Moscova a ?tiut totdeauna s? foloseasc? obsesiile teritoriale ale Budapestei care dorea ?i dore?te s? dinamiteze Tratatul de la Trianon. Iat? de ce sovieticii au folosit Ungaria ca sperietoare contra României: Vre?i Basarabia? Ve?i pierde ?i Transilvania!…” De câte ori nu-i auzim ?i ast?zi pe unii vorbind în acest mod…
 
Istoricul american decripteaz? atent interesele beligeran?ilor dintr-o alian?? imposibil? fiindc? fiecare era incompatibil cu cel?lalt. Informa?ia dens?, cu trimiteri stufoase, denot? o documentare asidu? în arhive la care un cercet?tor de rând nu are acces. În acest sens, profesorul Ilie B?descu spunea: „Larry L. Watts nu este un om, este o Larry Watts, Ilie B?descu - Lansarea volumului Aliati incompatibili...institu?ie”. Îns? nu doar accesul la arhive este un atu. Istoricul american explic? „miturile ?i legendele”, care s-au creat în jurul României în acea perioad?. Cum a ajuns ?ara noastr? s? fie considerat? „agresoare” nu este îns? un mit, ci o mistificare, o minciun? ordinar?. O contribu?ie decisiv? au ?i ai no?tri. „Sunt mul?i cei care pretind c? regimul Antonescu a pus necondi?ionat la dispozi?ia efortului de r?zboi german tineretul, resursele naturale ?i financiare ale ??rii, ignorând bun?starea ?i interesele propriei popula?ii. Adesea. România este caracterizat? ca un partener nesigur, care nu a reu?it s?-?i probeze loialitatea fa?? de Ax? ?i fa?? de cel de-al Treilea Reich (?i, în consecin??, printr-o asociere bizar?, fa?? de Germania)” (Larry L. Watts)
 
În toate c?r?ile sale, Larry L. Watts ridic? studiul istoric în planul fascinant al geostrategiei politico-militare. De aceea, cunoa?terea lucr?rilor lui mi se pare obligatorie pentru orice român care ?tie carte.
Ambasadorul George Cristian Maior, directorul Serviciului Român de Informa?ii, aduce o m?rturie important? în acest sens: „Datorit? func?iei mele, am petrecut mult timp în arhivele S.R.I. ?i v? asigur c? trecerea timpului ?i alte declasific?ri vor confirma multe dintre descoperirile lui Larry Watts ca fiind exacte”.
S? ne fereasc? Dumnezeu de „prieteni!”…
-------------------------------------------
[2] Magazin Istoric (martie, 2014)
[4] Larry Watts, „Alia?i incompatibili. România, Finlanda, Ungaria ?i al Treilea Reich”, Editura Rao, 2014, p.11.
footer