Revista Art-emis
La Sala Dalles din Bucure?ti, medicin?, art? plastic? ?i poezie PDF Imprimare Email
Maria Diana Popescu   
Luni, 16 Septembrie 2013 13:34
Expo - Sala Dalles, 2013S?pt?mîna trecut?,  la Sala Dalles, Doctorul în ?tiin?e Medicale Horia Mure?ian, unul dintre cei mai renumi?i chirurgi cardiovasculari din lume, ?ef sec?ie Chirurgie Cord ?i Vase Mari - Spitalul Universitar de Urgen?? Bucure?ti, recunoscut pentru capacit??ile artistice în fotografia medical?, împreun? cu profesorul ?i artistul plastic Mircia Dumitrescu - Membru de onoare al Academiei Române - ?i poetul Eugen Suciu ?i-au dat întîlnire cu publicul iubitor de frumos într-un dialog expozi?ional de sculptur?, gravur?, fotografie ?i poezie - un autentic ?i valoros solilocviu  de complexit??i creative, revela?ii imagistice ?i literare. 

Dr. Horia Mure?ian,[1]   doctor în ?tiin?e medicale ?i anatomist, premiat în anul 2011 de Academia Român? cu Premiul „Victor Babe?” ?i de Academia Oamenilor de ?tiin?? din România, cu Premiul „Carol Davila” pentru lucrarea „The Clinical Anatomy of the Coronary Arteries. An Anatomical Study on 100 Human Heart Specimens” (lucrarea-document, întregitoare a patrimoniului ?tiin?ific românesc ?i interna?ional, un amplu studiu anatomic pe o sut? de inimi umane, bilan? al cercet?rilor proprii ce acoper? un deceniu de aprofund?ri, o monografie unic? în literatura medical? româneasc? ?i interna?ional?, prin aria de documentare, prin valoarea descoperirilor), este fondatorul Centrului de Disec?ie Cardiovascular (Milano 2002). Cu o vast? experien?? medical? ?i ?tiin?ific? interna?ional?, laureat în România (1985), SUA (1994) ?i Italia (1998), cu specializ?ri în chirurgia cardiovascular? ca „fellow” în centrul „San Donato” ?i „Niguarda” din Milano, Italia ?i la „Advanced Cardiovascular Institute” din Louisville, Kentucky, S.U.A., domnia sa este promotor al noilor tehnici în chirurgia coronarelor, plastiile (repar?rile) valvulare ?i înlocuiri valvulare cu homogrefe (valve de la persoane decedate) ?i cu autogrefe (valva pulmonara a pacientului), chirurgia anevrismelor de aort?, chirurgia bolilor cerebrovasculare (carotide ?i vertebrale), opera?ii pentru salvarea membrelor ischemice (arterite si diabet). Dr. Horia Mure?ian a elaborat, ca unic autor ?i referent ?tiin?ific sau în colaborare, peste 100 de lucr?ri ?tiin?ifice, fiind publicat în cele mai consacrate reviste medicale interna?ionale. Dr. Horia Mure?ian, citat în tratatele de medicin?, se g?se?te pe rafturile bibliotecilor ?i libr?riilor din ?ar? ?i din str?in?tate, al?turi de ale lucr?ri importante. Autor a numeroase studii ?i lucr?ri de cercetare în ?ar? ?i în afara grani?elor, dr. Horia Mure?ian este chirurgul de numele c?ruia se leag? o premier? medical? interna?ional?: opera?ia pe artera carotid? cu anestezie loco-regional?. Red?m mai jos poeseul explicativ al expozi?iei sub semn?tura domniei sale, unul dintre capetele luminate ale României, autentice diamante ale Neamului Românesc, ce trebuie pre?uite, respectate ?i protejate.[2]    

 
Dr. Horia Mure?ian - Povestea unei inimi… ?i a unei expozi?ii
 
O inim? ?i-a-ntrerupt coregrafia sa intim?, iar ultima sa tres?rire a r?mas încremenit? într-o solu?ie care anihileaz? timpul, culorile, mi?carea…
Desprins? dintre cei doi pl?mâni care o cuprindeau asemenea unor mâini grijulii, ?i-a g?sit imaginea reprodus? pe o etichet?, devenind odat? cu noul nume primit, un obiect de interes ?tin?ific: inima a devenit un cord.

Umbre ale unor umbre gravate de emo?iile care i-au modelat înf??isarea, s-au strâns în miezul acestui cord scufundat printre moleculele pi?c?toare ale solu?iei de fixare. Asemenea unui diamant brut, cordul p?rea s? a?tepte un me?ter care s? readuc? la lumin? zeci de fa?ete, sute de profunzimi ?i s? nasc? tot atâtea emo?ii în sufletul privitorului.
 
?lefuitorul era un medic ?i diseca cu mâinile ?i cu mintea. Era un chirurg ale c?rui mâini v?d, relev? ?i expun. Cu fiecare incizie, se desc?tu?eaz? imagini anatomice noi care înfioar? prin profunzimea detaliului ?i care printr-un feed-back pozitiv amplific? dorin?a descoperirii.
 
Tot mai departe, tot mai profund, c?utarea esen?ei cordului conduce c?tre cele patru cavit??i prin care odinioar? curgeau sentimente ?i sim?iri, de la cele mai banale, la cele mai grave; patru puncte cardinale ale unei persoane care a tr?it, a iubit, a urât, a râs ?i a plâns. Acum se relev? doar un gol cu patru laturi, o grot? cu reverbera?ii neîn?elese, orbite f?r? retin?.
 
În fa?a acestui punct de impas, apare artistul, care recl?de?te pe acest schelet musculo-cavitar o sumedenie de imagini ?i de idei, de culori ?i de tr?iri. Nu asambleaz? piesele unui puzzle ci pl?m?de?te, creeaz? – derivata întâi, derivata a doua - o matematic? artistic? de ordin superior posedând curbe asimptotice între profundul uman ?i divin.
 
Cordul redevine inim? - centru al individului ?i al universului v?zut prin ochii individului, obiect de studiu: artistic ?i real, anatomic ?i emo?ional, palpabil ?i poetic. Cordul fixat ?i inima vie, dincolo de orice simbol, devin fa?ete ale unui obiect de nepre?uit.
 
Impactul vizual ?i rezonan?ele interioare îndeamn? medicul ?i artistul c?tre poezia complet?, prin care renasc ?i se reunesc ritmurile cardiace cu prosodia pe care doar poetul le poate alinia ?i reda comprehensibil. Cordul devenit inim?, î?i recap?t? esen?a vie, cu cele mai variate caden?e: ritmul bradicardic iambic, ritmul tahicardic troheic, extrasistolele dactilice, ritmurile de sc?pare, amfibrahice.
 
Iar cele trei figuri sunt reunite în contemplare ?i în modalitatea de exprimare, c?ci fiecare este câte pu?in din toate: medicul a g?sit în cord frumuse?e ?i armonie, artistul a descoperit detalii ce-i trezesc interes ?tiin?ific, poetul explic? dispozi?ia tridimensional? a structurilor cardiace în raport cu planurile generale ale corpului uman, disecând petal? cu petal? fiecare chakra…
 
Nu este nevoie de extrapol?ri: inima este în toate, la fel de interesant?, de misterioas? ?i frumoas?.
Expo Horia Mure?ian 1
Expo - Dr. horia Mure?ian, 3
Expo - Dr. Horia mure?ian, 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Expo-Dalles 2013 - Dr. Claudiu Popescu & al?ii
Grafica - Ion M?ld?rescu

Dr. Horia Mure?ian, este chirurg cardiovascular ?i anatomist cu o experien?? medical? ?i ?tiin?ifica interna?ional?. Este medic laureat în România (1985), SUA (1994) ?i Italia (1998) ?i doctor în ?tiinte medicale (1994). A efectuat specializ?ri în chirurgia cardiovascular? ca „fellow” in centrul „San Donato” si „Niguarda” din Milano, Italia ?i la „Advanced Cardiovascular Institute” din Louisville, Kentucky, SUA.
- Este promontor al noilor tehnici în chirurgia coronarelor, în plastiile (repar?rile) valvulare ?i în inlocuiri valvulare cu homogrefe (valve de la persoane decedate) ?i cu autogrefe (valva pulmonar? a pacientului), în chirurgia anevrismelor de aort?, în chirurgia bolilor cerebrovasculare (carotide ?i vertebrale ?i în opera?ii pentru salvarea membrelor ischemice (arterite ?i diabet).
- Dr. Horia Mure?ian a elaborat, ca unic autor sau în colaborare, peste 80 de lucr?ri ?tiin?ifice, fiind acceptat la reviste de notorietate interna?ional?, atât ca autor cât ?i ca referent ?tiin?ific.
- A primit Premiul „Victor Babe?” al Academiei Române pentru anul 2009  http://www.acad.ro/com2011/pag_com11_1215.htm  
- Este fondatorul Centrului de Disec?ie Cardiovascular (Milano 2002) pentru stiudiul anatomiei clinice ?i al tehnicilor chirurgicale.
- Este cunoscut pentru capacitatile sale în fotografia medical?.
- Este cunoscator al limbilor englez?, german?, franceza ?i italian?
- Dr. Horia Mure?ian este interesat ?i atras în mod particular de sport, epistemologie ?i oper?.
footer