Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Luni, 07 Ianuarie 2013 11:09
Sergiu Nicolaescu - montaj foto, art-emisSergiu Nicolaescu - una din personalit??ile importante ale României ultimelor decenii - a încetat din via?? la venerabila vârst? de 82 de ani.. Via?a sa a fost un melanj misterios, alc?tuit din elemente nu totdeauna compatibile: elegan??, sobrietate, talent, m?iestrie artistic?, mister ?i inflexibilitate, spirit de aventur? ?i, nu în ultimul rând, o dedublare a personalit??ii amplasat? între art?, conspira?ie ?i tain? prin omisiune. A plecat „dincolo" a?a cum i-a pl?cut s? tr?iasc?, în lumina reflectoarelor, ascunzând cu grij? detalii ale scenariului propriei vie?i. Ie?irea sa din scen?, derulat? îns? dup? o regie care nu-i mai apar?ine, între?inut? de o mass-media avid? de senza?ional s-a dovedit a fi la fel de „spectaculoas?" ca ?i filmele sale.

Presa interna?ional? subliniaz? multiplele fa?ete ale personalit??ii marelui disp?rut: regizor, scenarist, actor, realizator de produc?ii de referin?? ?i unul dintre cei mai activi cinea?ti la nivel mondial, neocolind chestiunile controversate din biografia sa. Din p?cate, mass-media româneasc? a transformat „ultimul spectacol" într-o resping?toare reprezenta?ie de circ ieftin. Agen?iile de pres? sunt unanime în aprecierea c? Sergiu Nicolaescu a fost bine cunoscut prin filmele sale istorice, pentru care a primit recunoa?tere interna?ional?:

„N?scut în 1930, Sergiu Nicolaescu ?i-a f?cut debutul în 1962 cu un documentar, dup? care a realizat, în 1966, filmul « Dacii », o coproduc?ie grandioas? româno-francez?, ce urma s? inaugureze o serie de filme istorice [...]". (AFP).

„Sergiu Nicolaescu a fost un regizor român prolific, cunoscut pentru epopeele sale istorice...[...] Filmul s?u « Mihai Viteazul », din 1979, este considerat un clasic cinematografic în România". (Associated Press ?i France Presse)

„Un „Charlton Heston sau un Clint Eastwood român, „un regizor prolific ?i popular". (Revista online european? „Cafebabel.com")

„Filmul „Mihai Viteazul" s-a clasat pe locul al treilea într-un clasament realizat de, la categoria « Filme istorice » produc?ia sa devenind cel mai vizionat film românesc la nivel mondial". (Internet Movie Data base)

„Regizorul, scenaristul ?i actorul român Sergiu Nicolaescu este autorul a peste 60 de filme în 50 de ani de carier?". (France Presse).

„Regizorul ?i actorul Sergiu Nicolaescu a murit la vârsta de 82 de ani, dup? o carier? de patru decenii în care a regizat peste 60 de produc?ii cinematografice. Filmul « Mihai Viteazul » i-a adus recunoa?terea profesional? ?i i-a ridicat notorietatea la maximum [...]". (Magyar Nemzet ?i Magyar Hirlap).

„Un num?r de 12 filme ale sale au fost realizate în coproduc?ie cu regizori din Germania, Fran?a ?i S.U.A.. Pentru postul german de televiziune ZDF el a realizat, in 1971, cele patru episoade ale produc?iei « Lupul M?rilor » ?i filmul « Chemarea Aurului », pentru care a colaborat cu regizorul Wolfgang Staudte. Ambele produc?ii au fost filmate în mare parte în România. La începutul anilor 90 a lucrat ?i la punerea în scen? a spectacolului « Karl May » pentru festivalul de la Bad Segeberg". (Portalul german de ?tiri Rheinische Post)

În mod sigur, via?a marelui regizor ?i actor, a omului Sergiu Nicolaescu are multe taine. Ce se afl? în culise, nu se ?tie. ?tim doar c? a pierdut o mare valoare, un om c?ruia nu-i pot fi ignorate nici meritele, nici gre?elile.

„Dumnezeu s?-l odihneasc?! "
footer