Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Conf. univ. dr. Vasile Soimaru   
Miercuri, 21 Noiembrie 2012 02:13
Prof. univ. dr. Florentin Smarandche-2012-art-emis
16 noiembrie 2012 - Un profesor rom?n a primit Premiul statelor
New Mexico ?i Arizona (S.U.A.) la categoria ?tiin?? ?i Matematic?

În fiecare an corpora?ia New Mexico Book Co-op din Los Ranchos, statul New Mexico, Statele Unite, organizeaz? un concurs de c?r?i de autori din New Mexico, iar anul acest au fost inclu?i si autorii din Arizona, sau car?i de autori din alte state dar despre subiecte din New Mexico ?i Arizona. Vineri, 16 noiembrie 2012, pentru a doua oar? consecutiv profesorul universitar dr. Florentin Smarandache, de la Universitatea New Mexico, a primit Premiul statelor New Mexico ?i Arizona la categoria de c?r?i de ?tiin?? ?i Matematic? pe anul 2012 pentru cartea „DSm Super Vector Space of Refined Labels", 297 pagini, publicat? în anul 2011 la Zip Publisher în Columbus, Ohio, împreun? cu profesoara W. B. Vasantha Kandasamy de la Institutul Indian de Tehnologie din Chennai, India.[1] În acest an, profesorul rom?no-american Florentin Smarandache este la egalitate de punctaj cu cercet?torul american Sylvester Allred, autor al c?r?ii The Natural History of Tassell-Earred Squirrels. Amintim ca în anul 2011 Florentin Smarandache a primit premiul statului New Mexico la aceea?i categorie pentru cartea sa „Algebraic Structures Using Natural Class of Intervals", co-autorat? cu profesoara W. B. Vasantha Kandasamy.

Cartea „DSm Super Vector Space of Refined Labels" se refer? la cunoscuta Teorie Dezert-Smarandache (TDSm) din Teoria Informa?iei, care are aplica?ii diverse in cibernetic?, computere, aviatic?, cercetarea militar?, medicin?, etc. prin combinarea informa?iilor contradictorii furnizate de c?tre sensori. Sute de articole, plus teze de doctorat la universit??i din Fran?a, SUA, Australia, Rom?nia (Academia Tehnic? Militar? din Bucure?ti), Canada, Algeria, Polonia, Olanda, ?i dou? teze de masterat în Iran ?i Algeria s-au sus?inut despre TDSm. La înm?narea premiilor organizatorii concursului, Paul Rhetts ?i Barbara Owalt, au amintit faptul c? Florentin Smarandache fusese nominalizat în anul 2011 pentru Premiul Nobel pentru Literatur?, st?rnind un ropot de aplauze ale s?lii.

De asemenea, Florentin Smarandache a mai primit în anul 2011 Premiul „Traian Vuia" al Academiei Rom?ne pentru logica sa neutrosofic? (o generalizare a logicii fuzzy intui?ionistice); ?i diploma de Adjunct Professor (equivalent? cu titlul de Doctor Honoris Causa), al Universit??ii Jiaotong din Beijing, China, în 2011; iar in 2010 Medalia de Aur a Academiei de ?tiin?e Telesio-Galilei din Anglia pentru cercet?rile sale în fizic?[2] Este deosebit de apreciat în special pentru ipoteza sa supraluminal?, care contrazice Teoria Relativit??ii, motiv pentru care presa rom?n? l-a numit, în toamna anului 2011, „Rom?nul care l-a contrazis pe Einstein", deoarece ipoteza sa fusese ini?ial confirmat? experimental de c?tre oamenii de ?tiin?? de la C.E.R.N..

În anul 2012, Smarandache a mai fost finalist ?i la categoria „Filosofie", cu cartea „Neutrosophic Interpretation of the Analects of Confucius", Florentin Smarandache-2012-premiu-art-emispublicat? în anul 2012 in edi?ie englezo-chinez? (traducerea în chinez? fiind efectuat? de c?tre filozoful Fu Yuhua din Beijing). Neutrosofia este o generalizare a dialecticii lui Hegel, în care se iau în considerare nu doar contrariile „A" ?i „antiA", dar ?i neutralul dintre ele „neutA". Iar aceste trei component sunt în rela?ii dinamice. Neutrosofia se intrebuin?eaz? în logica neutrosofic?, mul?imea neutrosofic? ?i probabilitatea neutrosofic?. Ca autor at?t de literatur? c?t ?i de c?r?i de ?tiin?? (matematic?, fizic?, filozofie, economie, inginerie), ori albume de art?, Florentin Smarandache se bucur? de o audien?? interna?ional?, deoarece site-ul s?u de la Universitatea new Mexico are zilnic între 6.000 ?i 8000 de cititori din circa 110 ??ri. Cele 180 de c?r?i ale sale, ca autor, co-autor, editor, sau co-editor, sunt majoritatea în englez? ?i rom?n?, dar au fost traduse de colegi de-ai s?i în chinez?, rus?, arab?, german?, spaniol?, portughez?, italian?, francez?, s?rbo-croat?, si greac?.[3]

Gala decern?rii premiilor a avut loc pe data de 16 noiembrie 2012 la Hotelul MCM Elegante din Albuquerque, statul New Mexico (Blvd. Menaul, Nr. 2020), într-o sal? arhiplin?, prezente fiind 232 persoane, autori, invita?i ?i mass-media. Peste 400 de titluri de c?r?i au participat la concurs, la 45 de categorii (precum: Poezie, Fic?iune, Istorie, Documentar, etc.). Au fost 70 de referen?i din mai multe state, ?i fiecare titlu de carte a fost evaluat de cel pu?in trei referen?i. Dup? concurs, cele trei exemplare din fiecare titlu de carte primit de New Mexico Book Co-op vor fi donate bibliotecilor din Statele Unite.
-----------------------------------------------------------------------
[1] Vezi lista câ?tig?torilor aici: http://nmbookcoop.com/BookAwards/2012-winners/2012-winners.html
[2] Biografia prof. univ. dr Florentin Smarandache
http://www.ad-astra.ro/whoswho/view_profile.php?user_id=91&lang=ro
[3] C?r?ile prof. Smarandache pot fi desc?rcate, accesând linkurile: Biblioteca Digital? de ?tiin?e: http://fs.gallup.unm.edu/eBooks-otherformats.htm; Biblioteca Digital? de Literatur? ?i Art?: http://fs.gallup.unm.edu/eBooksLiterature.htm . footer