Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Alexandru Moraru, Chi?in?u   
MarĹŁi, 12 Iunie 2012 11:18
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Buzatu
Omagiu Profesorului Gheorghe Buzatu,
continuatorul Marelui Nicolae Iorga,
la 73 de ani [1]

Redac?ia revistei ART-EMIS
ureaz? distinsului om de ?tiin?? un c?lduros
LA MUL?I ANI!

Printre oamenii cei mai importan?i din via?a mea, profesorul, marele istoric, mentorul ?i prietenul meu, Gheorghe Buzatu, ocup? un loc primordial. De istoricul Buzatu auzisem, apoi citisem destul de multe - pentru vremea-ceia - am în vedere mijlocul anilor '80. Metoda domniei sale de cercetare aprofundat?, modul serios, minu?ios de a ajunge la concluzii întemeiate pe documente istorice de arhiv?, lupta pentru triumful adev?rului m-a f?cut s? în?eleg, c? pentru a deveni un bun profesionist în cercetarea istoriei, un mai bun model decat distinsul savant nici c? se poate. Pentru a realiza acest deziderat am început a aduna materiale, c?r?i, articole publicate de ?i despre distinsul c?rturar, doctorul în ?tiin?e istorice, Gheorghe Buzatu. Încetul cu încetul am început s? în?eleg c? în istorie trebuie s? fii echilibrat ?i sincer, s? nu te la?i prins în mrejele politicului, fiindc? adev?rul istoric, trecut prin filtrul politicului nu mai poate fi Adev?r. Vestitul istoric ?i patriot Gheorghe Buzatu a f?cut cercet?ri ample în multe arhive ale lumii ?i a publicat o multitudine de monografii, culegeri de documente, enciclopedii, cercet?ri ?i studii, ce se pot încadra aproape în toate categoriile ?tiin?ei istorice. Lucr?rile domniei sale, considerate pe bun? dreptate lucr?ri-document de referin??, au fost traduse în multe limbi ale lumii.
Prof Univ. Dr. Buzatu la 73 de ani C?r?ile semnate de Gheorghe Buzatu sunt procurate cu mare interes ?i studiate cu aten?ie, deoarece sunt scrise într-o limb? accesibil?,care ofer? posibilitatea în?elegerii facile ?i de publicul larg, nu numai de cel academic. Acest Om Deosebit, o Mare Enciclopedie a istoriei României, personalitate de calibru european ?i mondial, savant de rar? modestie ?i cu un spirit al umorului bine conturat a devenit pentru mul?i istorici-cercet?tori un model al profesionalismului, un model al Omului de ?tiin?? contemporan, un Om interesant ?i atât de harnic, c? numai dac?-i vom parcurge lista c?r?ilor scrise, involuntar ne vom întreba dac? acest om mai doarme câte o dat? sau nu prea. Prin intermediul domnului Anatol Petrencu, la finele anului 2007 am avut fericirea s?-l cunosc personal pe marele istoric, aveam mari emo?ii, nu-mi venea s? cred c? am f?cut cuno?tin?? cu cel care, pentru mine, de ani de zile devenise model. Mi s-a p?rut atât de simplu ?i prietenos, f?r? „aere" de mare academician - cum au oamenii de la noi - chiar dac? „opera" lor este mai sub?ire decât caietul unui de elev de ?coal?.
Fiind prezent la multe conferin?e ?tiin?ifice la Chi?in?u, am avut fericirea s? discut ?i s?-l fotografiez pe Marele Buzatu!

LA MUL?I ANI ?I NOI SUCCESE ÎN ?TIIN?A ISTORIC? DOMNULE PROFESOR GHEORGHE BUZATU!
Alexandru Moraru, Moldova din stânga Prutului
----------------------------------------------------------------

[1] Din motive de ordin tehnic, articolul nu a putut fi publicat în - ziua anivers?rii, Redac?ia ART-EMIS îl roag? pe distinsul savant s? accepte scuze pentru întârziere

http://mazarini.wordpress.com/2012/06/06/la-multi-ani-domnule-profesor-gheorghe-buzatu/

footer