Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Luni, 10 Septembrie 2018 19:52

Ion M?ld?rescuStrecurându-m? discret prin desi?urile internetului pentru verificarea unor informa?ii, am r?t?cit potecile ajungând la noua pr?v?lie promovat? cu sârg în jungla facebookian?. Surprins, priveam „ca vi?elul la poarta nou?", atârnata firm? a unei institu?ii subtil ?i insidios str?juit? ?i osanalizat? sub aparentul patronaj al Armatei Române. Pr?v?lia ?i-a pus firma „Muzeul Militar de Reconstituire Istoric? « Mare?al Mihai I ?i Averescu»" - o n?scocire grotesc?, un fals, o ru?ine na?ional?, un blam adus adev?ratelor valori militare ale României Mari, nu oricum sau oricând, ci acum, în anul 2018, declarat oficial Anul Centenarului Marii Uniri a Românilor. O jignire inimaginabil? ?i grosolan?, nu doar la adresa merituo?ilor purt?tori ai acestui grad militar, ci, mai mult, la adresa României înse?i (m? refer strict la denumirea firmei). Numele pr?v?liei nu respect? nici m?car o regul? de minima moralia: nici ordinea cronologic?, nici valoarea militar?, nici importan?a, c? de adev?r istoric nu poate fi vorba. Atunci, unde ?i care este declarata „Reconstituire Istoric?"? A?ezarea unei fantome care ?i-a câ?tigat patalamaua de „mare?al", coborând treptele de la Sinaia cu „otomobilul" sau jucându-se dup? '44 cu avioanele primite cadou de la T?tucu' Stalin, lâng? un Mare?al autentic este nu doar o infamie, ci, „O palm? dat? poporului român ?i istoriei acestui neam".

Armata Român? umbrit? de un drapel al minciunii

Pr?v?lia are drapel, are imn, are bustul unui tr?d?tor de ?ar? afi?at ostentativ în prim-plan, are multe.Pentru „acoperire" i s-a ata?at ?i portretul primului Mare?al al României. Numai respect pentru Adev?r Istoric nu are. Unde-i Mare?alul Prezan, Mare?alul Primului R?zboi Mondial, al M?r??e?tiului, precursor al Unirii? Unde-i Mare?alul Ion Antonescu, Mare?alul R?zboiului pentru întregirea ??rii? ?i dac? tot e vorba de Mare?ali ?i „mare?ali", fie ei ?i de mucava, unde-s ceilal?i?

Terfelirea demnit??ii României a atins cote inimaginabile. Dac? numele tr?d?torului de la 23 august 1944, „Pobedatul" lui Stalin ?i decoratul lui Putin a fost pus pe firm? (c? altceva nu poate fi decât o firm?, un S.R.L. de familie, cu interese la vedere) ca p?duchele-n frunte, ru?inea na?iei este pozi?ionat? sub nivelul pre?ului de ?ters picioarele la intrarea în pr?v?lia men?ionat?.

Dumnezeu s?-i odihneasc? - ?i, dac? El crede c? a?a-i drept -, s? ierte p?catele unor pleca?i din lumea noastr?. Dar nu tuturor. Nu ?tiu ce lustragiu a avut ideea de a afi?a pe firma pr?v?liei calitatea expiratului tr?d?tor Mihai - aceea de mare?al al Armatei României!? Respectând aceea?i logic?, la fel, ba chiar mai îndrept??it? ar fi re-amintirea Elenei Ceau?escu, ca membru al Academiei Române. Cam acelea?i merite le au ?i Mihai-Vitez? ?i Leana lu' Nea Nicu. Ba, dac? judec?m cu cump?tare, Leana, cu toate p?catele ei, spre deosebire de ultimul rege, a mai f?cut câte ceva pentru români. Mihai n-a f?cut NIMIC pentru ?ar?. A l?sat mo?tenire doar ni?te parazi?ii sociali care „sug sângele poporului" pe banii c?ruia huzuresc, care nu pl?tesc taxele ?i impozitele pentru bunurile ob?inute nemeritat, ba li se mai dau ?i bani de buzunar - cca 800.000 de euro anual. Pe „Pobedatul" lui Stalin ?i decoratul lui Putin l-au îngropat pe nev?zute ca pe strigoi - zic unii, congelat - cu tam-tam postdecembrist nemaiîntîlnit, surle ?i trâmbi?e cât cuprinde... pentru ce? Prin prezen?a ei ordonat? de ni?te iresponsabili, Garda Armatei Române pe care fostul rege a tr?dat-o f?r? scrupule a fost aruncat? în mocirl?.

Pulbere de stele ?i benzi desenate pentru copii creduli

In cadrul lucr?rilor Sesiunii de comunic?ri ?tiin?ifice de la Maia din acest an, s-a vehiculat - cu p?rere de r?u o afirm - num?rul a 8, chiar 9 mare?ali români, nu neap?rat ai României. Respectând Adev?rul Istoric, România a avut TREI MARE?ALI ?i punctum! - în ordinea cronologic?:
- Alexandru Averescu (n. 3 aprilie 1859 - d. 2 octombrie 1938);
- Constantin Prezan (n 27 ianuarie 1861 - d. 27 august 1943);
- Ion Antonescu (n. 2/14 iunie 1882 - asasinat 1 iunie 1946).
Restul... pulbere de stele ?i benzi desenate pentru copii creduli!

„O palm? dat? poporului român ?i istoriei acestui neam. Un scuipat în obraz, pe care cotropitorul ??rii l-a folosit în loc de ?tampil?".

?i dac? tot vorbim de Mare?ali autentici ?i de „mare?ali" de operet?, într-un mai vechi editorial scriam: „Ce n-a? da s?-l pot contrazice pe scriitorul ?tefan Dumitrescu care sus?ine c? « suntem un popor axiofag, care ne distrugem, ne mânc?m singuri valorile »[1]? Tot el, referindu-se la acel infam 23 august 1944, scria: «...Mare?alul avea s? fie arestat de un pu?oi de rege, care nu-?i ?tersese nici ca?ul de la gur?... Când au aflat c? Regele ?i tâmpi?ii cu care a f?cut el treaba asta, l-au arestat pe Antonescu, ru?ilor nu le-a venit s? cread?... Ce, ??tia sunt nebuni, î?i bat joc de noi? Cum adic? s?-l aresteze pe Mare?al ?i s? ni-l dea legat, pentru ce ne fac ei cadoul ?sta? [...] a?a suntem noi de?tep?i în istorie, le facem du?manilor de moarte cadouri ?i tot noi le pl?tim dup? aceea. [...] Aceia care l-au arestat pe Mare?alul Ion Antonescu, pentru c?, în infantilismul lor au crezut c? pentru aceasta li se vor în?l?a statui, au s?vâr?it una dintre cele mai mari tic?lo?ii. Ei s-au mânjit pentru totdeauna de sânge ?i dezonoare». Mai târziu, abjec?ia de proces înscenat Mare?alului în 1946 de c?tre a?a numitul Tribunal al Poporului ?i derulat sub regie str?in?, în stilul execu?iilor sumare, a fost « O palm? dat? poporului român ?i istoriei acestui neam. Un scuipat în obraz, pe care cotropitorul ??rii l-a folosit în loc de ?tampil? »"[2].

Aceea?i semnifica?ie o are ?i pr?v?lia „Muzeul Militar de Reconstituire Istoric? « Mare?al Mihai I ?i Averescu»". Ru?ine!

---------------------------------------------
[1] ?tefan Dumitrescu, Delirul vol. II, Râmnicu Vâlcea, Ed. Fortuna, 2004, p. 433, 435.
[2] Ibidem, p.435

footer