Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 15 August 2018 20:10

Charlie Bilete de papagalNu ?tiu câ?i români au venit special din str?in?tate pentru a participa la protestul programat ?i anun?at de Emanuel Cioac?, pre?edintele Federa?iei Românilor de Pretutindeni, organiza?ie înfiin?at? cu patru luni înaintea protestelor. Ulterior, Cioac? ?sta a dat înapoi din pricina lui #rezist Ovidiu Grosu, care s-a erijat în port-drapelul balamucului, vehiculând cu sânge rece în spa?iul public perversiunea unui scenariu care p?rea desprins din filmele horror: explozii, fl?c?ri, fum, sânge, jandarmi omorâ?i. A?adar, Mo? Cr?ciun nu poate fi acuzat ca posibil organizator. Opera?ia „Pia?a Victoriei 10 august" nu se potrivea cu alunecarea pe sanie, iar renii nu suportau temperatura ridicat?... la propriu.

Nu ?tiu câ?i veni?i de-afar? „s-au nimerit" s? fie în concediu ?i au mers în Pia?a Victoriei. F?r? îndoial?, unii au mers cu bune inten?ii ?i bun? credin??, dar ace?tia au fost pu?ini, s-au purtat civilizat ?i, la un anumit moment, n-au mai ?tiut ce caut? acolo. „Marea mas?" au constituit-o tot b??tina?ii, mânji?ii veterani ai „#rezist" „neorganiza?i de nimeni", veni?i la „revolu?ie" cu pruncii în bra?e, pe post de scut uman ?i strig?tori ai filosofiei cromatice a lui Liic(h)eanu, „Jos ciuma ro?ie !".

Cert este c? în ziua programat? pentru lovitura de stat, navetistul na?ional n-a mai plecat nici la Hermannstadt s?-?i vad? consoarta, nici la plaj?, nici la schi... nautic. În ziua ?i seara de 10 august 2018 a stat la Cotroceni precum fachirii, pe pat de cuie, pentru a urm?ri „la cald" desf??urarea tentativei loviturii de stat, dar socoteala „de-acas?" nu prea s-a potrivit cu cea din pia??. N-a fost s? fie ! Se pare c? „cineva" a încurcat i?ele ?es?turii ?i rezultatele au fost diferite celor scontate.

... Lumea a început s? vad? c? Iohannis e mai r?u decât P.S.D.

Cotidianul „Na?ional" titreaz? : „Lumea a venit în Pia?a Victoriei ca s? protesteze împotriva P.S.D. De ce? Pentru c? partidul se ?ine numai de potlog?rii. Pentru c? Dragnea e un infractor care vrea s? scape ?i de celelalte dosare. Pentru c? oamenii nu vor penali (?i escroci imobiliari - n.n.) în fruntea ??rii. Pentru c? P.S.D. a înc?lecat justi?ia. Pentru c? P.S.D. duce ?ara în haos. Pentru c? premierul P.S.D. e vai mama lui de premier. Pentru c? P.S.D.! În general P.S.D... ?i tot P.S.D., în special. Chiar dac? sunt vorbele lui Iohannis, lumea are dreptul s? comenteze ?i s? protesteze. Rezult? c? P.S.D. e r?u. Aceea?i lume, îns?, a început s? vad? c? Iohannis e mai r?u decât P.S.D."[1].

Era nevoie de mor?i, m?car unul

Prin Pia?a Victoriei, fantomele S.R.I., B.N.D., D.S.S., F.B.I., C.I.A., Mossad, F.S.B. ?i alte organiza?ii altruiste de binefacere s-au v?zut la fa??, s-au salutat, ?i-au v?zut de preocup?rile „filantropice" ?i de menirea lor. Era nevoie de mai mul?i mor?i sau m?car de unul pentru a putea fi declan?at momentul emo?ional, a c?rui finalizare s-ar fi soldat cu demisia guvernului, dar uciderea unui jandarm nu era în program. Protestul ar fi fost condamnat pân? ?i de prostul satului din vârful dealului, a?a c? atunci când tân?ra jandarmeri?? era pe cale de a fi transformat? în nefiin??, au intervenit „umanitar" fantomele cu misiuni precise. Au ap?rat-o, încasând gratuit loviturile bestiilor cu chip de om. Ce ?i-e ?i cu filantropii ??tia !

Revoltat de brutalitatea p?c?to?ilor de jandarmi care au încercat s?-?i fac? datoria, adic? s? împiedice devastarea cl?dirii Guvernului ?i s?-?i apere via?a, Charlie (cum se auto-declar? chiria?ul de la Cotroceni)[2], bântuit de imaginea neprezentului Ciolo? în pia??, cotcod?ce?te neîmplinit de la microfonul ogr?zii dâmbovi?ene. Pentru a nu fi învinuit c? speculez, voi folosi „materialul clientului", adic? fragmente comentate din recentul, lamentabilul ?i deloc neutrul discurs al excursionistului incurabil, purt?tor (înc?) al firmei „Pre?edintele României":

„Bilete de papagal"

„Bun? ziua, dragi români! (ipocrizia se poart?, nu-i a?a? - n.n.) [...] zeci de mii de români au ie?it în strad? s? protesteze [...] Atitudinea civic? a fost aspru pedepsit? cu gaze lacrimogene, tunuri de ap? ?i lovituri aplicate cu exces de zel [...]. Mul?i oameni au participat la aceste manifest?ri. Nu au fost adu?i nici de partide, nici cu autocarele, nici pl?ti?i (M?i s? fie !, d-aia strigau în seara de 10 august, la comand?, din to?i r?runchii : U.S.R. ! U.S.R ! - n.n.). Au venit din proprie ini?iativ?, ar?tând un puternic sim? civic, revolta?i de modul în care P.S.D. guverneaz? ?i legifereaz?, de gravele atacuri la adresa statului de drept [...] Violen?a ?i reprimarea brutal? a manifestan?ilor nu sunt acceptabile sub nicio form? (a jandarmilor, da ! - n.n.). [...] Au trecut deja trei zile ?i nu exist? niciun responsabil pentru ce s-a întâmplat vineri în Pia?a Victoriei [...]. În orice ?ar? cu oameni responsabili afla?i la conducere, pân? la aceast? or? am fi avut cel pu?in o demisie (prima demisie a?teptat? este cea a unui escroc imobiliar - n.n.). Nimeni nu ?i-a asumat responsabilitatea politic? pentru ce s-a întâmplat (nici m?car el - n.n). [...] În acela?i timp, fac un apel la societatea civil?. [...] Acest apel nu este un apel la revolt? (ba chiar asta este Monsieur Charlie! - n.a.). [...] Ca Pre?edinte, voi continua s? ac?ionez... (ca ?i pân? acum - n.n.) [...] V? mul?umesc!"[3].

Monsieur le président Charlie, lista e?ecurilor s-a epuizat. V-a expirat ?i creditul !

Monsieur le président Charlie înfiereaz? cu mânie s?seasc? : „Dictatura majorit??ii este d?un?toare democra?iei". Curat murdar! Cum adic?, s-a inversat ordinea ? Monsieur le président vrea „Dictatura minorit??ii" ? C? discriminare pozitiv? se g?se?te cu carul, dar C.N.C.D. n-aude, nu vede. Ce s? în?elegem noi, cet??enii României din aceast? abrambureal? logoreic?, Monsieur le président Charlie, sau Herr Präsident... cum dori?i s? vi se spun? ? Hot?râ?i-v?!, sau nu mai ?ti?i cu cine juca?i ? Nu mai distribui?i „bilete de papagal" ! ?i nu uita?i, dac? România este înc? polarizat? între „protestatari" ?i P.S.D., vina v? apar?ine în totalitate ?i odat? cu nereu?ita tentativ? de lovitur? de stat v-a?i epuizat întreaga list? de e?ecuri. „Pas cu pas", v-a expirat ?i picul de credit pe care-l mai avea?i. A?i r?mas ?i f?r? „Guvernul meu", f?r? „Ciolo?ul meu", acum, ?i f?r? „Protestul meu". Din p?cate, nu pot spune „Finita la comedia", dar privi?i fotografia!

Grafica - I.M.

---------------------------------------------
[1] http://www.national.ro/news/iohannis-e-mai-rau-decat-psd-632879.html/#ixzz5O088a8Cn
[2] Afirma?ia-lozinc? „Je suis Charlie !" apar?ine Pre?edintelui României ?i poate fi citit? chiar pe contul de Facebook al acestuia https://www.facebook.com/klausjohannisviitorulpresedinte/
[3] https://www.cotidianul.ro/iohannis-anunt-de-la-cotroceni-dupa-proteste/
footer