Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 18 Iunie 2017 16:04

Algoritmul de ?atr? made in RomaniaSitua?ia dezastruoas? existent? în România demonstreaz? c?, la cârma statului s-au c???rat, precum maimu?ele, indivizi nepotrivi?i, incompeten?i sau parazi?i sociali. În vremurile ante '89, orice viitor angajat trebuia s? fie supus unui control medical. De s?n?tatea mintal? a conduc?torilor unei ??ri depinde soarta acesteia, deci, se impune ca, înainte de a fi valida?i, „ale?ii neamului" s? fie supu?i unui control medical sever, mai cu seam?, psihic. Din nefericire, pentru ?ar? ?i Popor, Constitu?ia României nu prevede a?a ceva ?i, dac? tot se flutur? unele modific?ri ale legii fundamentale a statului, ar fi cazul unei corec?ii ?i în acest sens. Obligatoriu, Pre?edintele României, membrii Parlamentului ?i ai Guvernului României trebuie supu?i unui control medical riguros. Cineva va spune c? nici la „al?ii" nu exist? o astfel de prevedere. Ei, ?i ? Obiceiul imit?rii, ?i copierii metehnelor ?i legilor altora, „ad-literam", este d?un?tor. Dovad?: romgleza vorbit?, la televiziunile centrale, scris? în presa de scandal sau cântat? la bairamurile cu manele.

Colivia cu pere?i capitona?i

Recenta excursie la Washington a guvernatorului coloniei România a fost, este ?i înc? va mai fi copios comentat?, dar privit atent, locul acestui navetist voiajor nu se afl? în Palatul Cotroceni, ci într-o colivie cu pere?i capitona?i, pe u?a c?reia s? fie prezentate: „Eiserne Kreutz" primit? dela Mutti Merkel, Legea-f?r?-de-lege 217/2015 ?i simbria celor de la „American Jewish Committee" (A.J.C.) „pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de Urgen?? (?) a Guvernului nr. 31/2002, privind interzicerea organiza?iilor ?i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob ?i a promov?rii cultului persoanelor vinovate de s?vâr?irea unor infrac?iuni contra p?cii ?i omenirii". Abera?ia anticonstitu?ional? 217, votat? de robo?i „în unanimitate", comandat? taman în ajunul plec?rii în vacan?a de var? ?i promulgat? instantaneu de ?eful statului, poate fi denumit? oricum, numai lege democratic?, nu! „Nu putem permite antisemitismului s? amenin?e s?n?tatea democratiilor noastre [...] Vom fi unul din cei mai puternici piloni transatlantici in Uniunea European? [...] Romania si-a asumat pe deplin trecutul si actioneaza ca un promotor al tolerantei, non-discriminarii si respectului pentru diversitate [...] Indr?znesc s? spun c? România este o ?ar? puternic?. Puterea sa nu este dat? de c?tre geografie sau circumstan?e. Ea este data de catre valorile pe care le promovam si de catre hotararea sa de a contura un rol distinct al ??rii mele în salvgardarea securit??ii regionale ?i transatlantice [...] In acest context, va pot asigura ca vom fi unul din cei mai puternici piloni transatlantici in Uniunea European?. Leg?tura transatlantica va continua sa fie cea mai puternica garantie a noastra pentru securitate, libertati fundamentale si prosperitate" (K.W. Iohannis)[1]

S-avem pardon...Veto!

Pentru fanfaronada asta ipocrit? s? fi primit K.W.I. decora?ia A.J.C.? Dac? da, îl rog, respectuos pe decorat s?-?i poarte „decora?iiile" pe piept, la toate manifest?rile publice. Sau pe cap, deasupra kipei. K.W.I. gonfleaz? ipocrizia, numind România „pilon transatlantic în Uniunea European?", pomenind de „securitate, libert??i fundamentale ?i prosperitate"... Care prosperitate moncher? Poate a matale ?i a Carmencitei, nu a poporului român. Care libertate? Libertatea discriminarii pozitive, a expatrierii sau cea a strigatului la lun?? Care securitate? A accept?rii necondi?ionate a cotelor obligatorii impuse de Bruxelles pentru repopularea prin metisare rasial? sau curcubelizare L.G.B.T.-ist? a cet??enilor României ? „S-avem pardon, coane"... Eu ridic mâna ?i strig, „Veto !".

Vai de mama „viitorului" omenirii !

Când asi?ti neputincios la astfel de inep?ii, te întrebi dac? nu cumva, actualul ?ef al statului are un „hard" imprimat special pentru emiterea de unde ultra-scrâ?nite, printre maxilarele cu zâmbet robotizat? Altfel nu poate fi explicat? impunerea homosexualit??ii în toate sferele vie?ii. Apologe?ii fundamentalismului democratic, atac? violent ?i discre?ionar familia ?i valorile tradi?ionale ale umanit??ii. Mai mult, una din televiziunile, a?a-zis na?ionale, a oferit spa?iu unei emisiuni moderat? de hominidul Remus Cernea, individul fiind cunoscut ca fiind un fervent sus?in?tor al devia?ilor-sexual, care, în repetate rînduri, printre neroziile sale, a înaintat proiectul de lege privind c?s?toria civil? indiferent de sexe ?i scoaterea religiei din ?coli... Curat antiromânesc p?gînismul individului, dac? lu?m în considera?ie declara?ia sa: „România va fi cu adev?rat liber? ?i democratic? atunci când va avea pre?edinte o femeie rrom?, lesbian? ?i atee, pentru c? atunci oamenii înseamn? c? vor alege un pre?edinte trecând peste prejudec??ile lor". Dup? aceste criterii, dreptul la o familie tradi?ional? normal? ?i rela?iile omene?ti fire?ti urmeaz? s? devin? „relicve ale trecutului întunecat". Dac? a?a stau lucrurile, vai de mama „viitorului" omenirii! Din exces de zel (a se citi „slug?rnicie"), s? nu ne mir?m dac?, mâine-poimâine, K.W.I ?i al?ii ca el vor dori s? urm?m directivele „democratice" ale Consiliul Europei, „care va exclude din actele oficiale cuvintele «mam?» ?i «tat?» fiindc? « poart? un caracter discriminatoriu »", dup? cum comenteaz? „Die Welt".

Navetistul ??rii ?i „calul lui Caligula" din fruntea celor trei trandafiri

Revenind la pre?edintele vorbitor de englez?, s-a f?cut tam-tam cu amplificatoare marca „Colectiv # Red jacket" despre „perfoman?ele" kwiste ale vizitei de lucru la Casa Alb?. Ploaia superlativelor fla?netarilor presei cotrocenist-dâmbovi?ene a transformat chemarea la ordin a vremelnicului guvernator al coloniei România, de c?tre cel mai puternic ?ef de stat al planetei, în triumf. Cât o fi repetat pentru a monologa discursul în limba englez?, numai „dresorii" lui ?tiu! Norocul a fost c?, lui Trump nu i-a venit chef de dialog, altfel... nu ?tim ce sunete ar fi scos. Dup? opinia mea, cea mai obiectiv?, corect? ?i intuitiv? relatare despre spectacolul de la Casa Alb? apar?ine jurnalistului Radu Toma, care a pus fa?? în fa?? dou? repere ale rela?iilor româno-americane: 1969-2017[2]. La rândul s?u, Cornel Nistorescu relateaz?: „Klaus Iohannis va efectua o vizit? de lucru în Germania în perioada 19-20 iunie [...]. Mul?i î?i imagineaz? c? felicitatul ?i onoratul Iohannis la Washington face, într-un fel, naveta între Washington ?i Berlin ?i, mai apoi, prin întîlnirea cu Macron de la Bruxelles, din 22-23 iunie, între Washington ?i Paris. Cît de mare ?i de moale este, Klaus Iohannis poate s?ri într-un picior sau cînta la o petrecere dat? la consulul onorific al Austriei. Cine din politica actual? a lumii s-ar putea l?uda cu o asemenea performan???"[3]. Un creator de false scenarii S.F. s-ar gândi la anii ?70, când Nicolae Ceau?escu f?cea naveta (benefic? României) Washington-Beijing-Moscova, dar compara?ia cade de la prima suflare de vânt. „Calibrul" ?i inteligen?a lui Iohannis este la nivelul sandalei lui Ceau?escu. În contrapondere, se situeaz? mult „deasupra" primului pre?edinte al României în aplicarea ipocriziei, cupidit??ii, slug?rniciei, fariseismului... Despre patriotism nu se poate discuta în cazul K.W.I., iar despre inteligen??...„de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere!". Despre par?ivitate machiavelic?, Da! Dovada? Se pare c?, haosul b?tutei pe loc este regula „de trei, simpl?" practicat? - la mica strânsoare - de alian?a secret? dintre navetistul ??rii ?i „calul lui Caligula" din fruntea celor trei trandafiri. Ei, împotriva oricui!

Multiculturalismul, pluralismul ?i solidaritatea lui Agami?? Dandanache

Peste cuibul de cuci de la oi?tea ??rii se abat nu doar nenorocirile saltimbancilor politiciani?ti. Un fel de Agami?? Dandanache contemporan, fostul ?ef de stat postdecembrist ?i responsabil principal al crimei de tr?dare de ?ar? (Tratatul România-Ucraina din 1997), a primit parale serioase de la bugetul statului. Cu buzunarele pline, a început s? bâzâie ca o musc? f?r? cap ?i s? dea „lec?ii de coviltir" despre „istoria ?i tradi?iile Europei de Sud-Est [...], unicitatea sa ca loc al celui mai vechi experiment european din istoria continentului", despre o „Europ? f?r? centre ?i f?r? margini", despre multiculturalism, pluralism, solidaritate ?i alte bazaconii, demne de lec?iile politice, pe care le preda pe vremuri. În înalta sa neîn?elepciune, emite ca la „Radio Erevan": „în ultim? instan??, adev?ratul subiect care ar trebui s? beneficieze de pe urma acestui multiculturalism nu este nici grupul ?i nici minoritatea, ci mai degrab? individul, cet??eanul capabil s? articuleze, cu demnitate, identitatea comunit??ii c?reia îi apar?ine cu valorile na?ionale ?i cu valorile universale care ne unesc"[4]. Nu pot zice decât: mânca-l-ar multiculturalismul!

Dup? simptomele „vacii nebune", manifestate de navetistul ??rii, ?eful trandafirilor, ale?ii neamului ?i Agami?? Dandanache, se vede bine c? în urma tratamentului cu algoritm politic „nu-i fu bine vacii noastre!". Ce urmeaz?? Drumul la abator?

Grafica - I.M.

-----------------------------------
[1]http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21804086-iohannis-nu-putem-permite-antisemitismului-ameninte-sanatatea-democratiilor-noastre.htm
[2] vezi http://www.art-emis.ro/analize/4230-breaking-news-cu-ceausescu-si-iohannis.html ?i
http://www.cotidianul.ro/breaking-news-cu-ceausescu-si-iohannis-302141/
[3] http://www.cotidianul.ro/mai-usor-cu-momentul-istoric-de-la-washington-302184/
[4] http://www.cotidianul.ro/construind-solidaritatea-europeana-un-punct-de-vedere-din-est-301610/

footer