Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Joi, 13 Aprilie 2017 10:09

Ion M?ld?rescuÎn urm? cu aproape zece ani - când cuvântul „?igan" mai era înc? uzual, corect ?i real, pron?area sa în public neprezentând riscul de a fi acuzat de „rasism" - am scris un articol intitulat „?iganiada"[1]. Pe atunci, la Cotroceni treb?luia distrug?torul flotei, al C.F.R.-ului ?i al altor comori ale României, iar din fotoliul de la Palatul Victoria îl contra actualul Pre?edinte al Senatului. Se certau în v?zul lumii, ca la u?a cortului, iar la acea vreme consemnam urm?toarele: „conduc?torii României ?i-au instalat cortul în «buricul ??rii», unde se «alint?» mai abitir decât eroii «?iganiadei»". Acum e aproape la fel, doar „actorii" s-au schimbat. Cam to?i ale?ii umbl? cu „cioara vopsit?", iar jaful ?i disolu?ia ??rii continu?. Statul român a f?cut o groaz? de „gescheft"-uri:
- am contractat „speciali?ti" în domeniul rutier pentru construirea de autostr?zi, care, precum americanii de la „Bechtel" au încasat banii, au dat bir cu fugi?ii, iar statul român a r?mas cu buza umflat?, f?r? s?-i urecheze legal, de team? s? nu sup?r?m „partenerul strategic";
- cu binecuvântarea „ilustrului" Führer, „ales" de Facebook în 2014, austriecii de la Holzindustrie Schweighofer, recalifica?i ca frizeri, au tuns „la zero" p?durile ??rii, opera?iune aflat? în curs de desf??urare;
- „speciali?tii" în activit??i comerciale au cump?rat „vase de lupt?" pe bani grei, în fapt, ciurucuri maritime perimate, propuse pentru casare... Vom opri aici succinta retrospectiv? pentru a o compara cu actualitatea posibilit??ilor de ap?rare a ??rii.

„Tr?dare s? fie, dar s-o ?tim ?i noi!"

În vreme ce aproape întreg mapamondul î?i revigoreaz? for?ele armate, România execut? comanda „Pe loc, repaus"! Înrolat? în N.A.T.O. sub drapelul albastru al celor 12 stele, României i s-a ordonat s?-?i desfiin?eze armata, aburindu-ne c? ne-ar ap?ra for?ele militare nord-atlantice de orice pericol extern (vezi art. 5 din tratat). Pe parcurs, când partenerul strategic de peste ocean a v?zut c? treaba se cam îngroa??, a venit „marele strateg" de la Strafor ?i ne-a spus s? ne b?g?m min?ile-n cap, pentru c? va trebui s? ne ap?r?m singuri... cu ce? C? este obligatorie m?rirea aloca?iilor pentru ap?rare la 2% din P.I.B. Bun, zis ?i f?cut, dar „mi?cula?iile" nu s-au l?sat a?teptate. Marile corpora?ii produc?toare de armament ?i trafican?i interna?ionali au folosit „befehl"-ul ca trambulin?. Avantaj, ei! În „parteneriat" cu încriminatele structuri, statul român minte ?i saboteaz? cu bun? ?tiin?? propria industrie de ap?rare, încercând s? în?urubeze în mintea românului imaginea c? Armata nu are de-a face cu industria na?ional? de ap?rare ?i c? Armata ar fi doar un client ca oricare altul. Nicio alt? ?ar? nu procedeaz? astfel, oricare dintre na?iuni acordând prioritate absolut? propriilor realiz?ri în domeniu.

Dup? „afacerea Puma", dup? mult controversatul scandal ?i exorbitantul pre? pentru sicriele zbur?toare fantom? F16 „third hand", pl?tit americanilor-portughezi, dar ?i pentru fregatele engleze?ti, românii de la „Moreni-Automecanica" au fabricat Transportorul Auto Blindat (T.A.B.) S.A.U.R. 2, mai performant chiar decât B.T.R. 80A al ru?ilor (dup? care este inspirat), dar M.Ap.N. a r?mas impasibil. ?tiind c? un T.A.B. nu poate acoperi toate cerin?ele - nici cele americane, ruse?ti sau germane nu o pot face -, domnul ministru al M.Ap.N. ar trebui s? ne prezinte cazul unui un stat membru N.A.T.O care ?i-a cump?rat transportoare blindate de la al?ii, având în ?ar? propriul produc?tor cu experien?? în domeniu. S-a încheiat un contract între „Moreni Automecanica" ?i „Reinmetal Landsysteme" pentru producerea de T.A.B.-uri Piranha IIIC, dar se pare c? „Romarm" inten?ioneaz? s? achizi?ioneze 90 de transportoare Piranha III[2] (elve?iene - n.a).

În acest moment situa?ia înzestr?rii a ceea ce a mai r?mas din Armata Român? este incert?:
- în august 2016, M.Ap.N., prin „Romtehnica", a lansat o licita?ie pentru achizi?ia a ?ase sisteme de avioane f?r? pilot (U.A.V.), de nivel tactic (de?i avem speciali?ti autohtoni) - licita?ie anulat?;
- elicoptere pentru transport trupe sau de atac, modernizarea vedetelor fluviale etc. – negocieri nefinalizate;
- construirea - la Gala?i de corvete multifunc?ionale - în curs de anulare;
- modernizarea ?i înarmarea fregatelor „Regina Maria" ?i „Regele Ferdinand" - licita?ie blocat?;
- achizi?ionarea de b?rci gonflabile cu coc? rigid? pentru 14 persoane de tip R.H.I.B., pentru trupele for?elor navale - licita?ie nefinalizat?... Unde merg banii suplimentari din bugetele pentru armat???! Simplu! Spre corpora?iile multina?ionale, spre trafican?ii de armament, spre oriunde altundeva decât spre Ap?rarea na?ional? a României!

?ara arde-n foc ?i Führerul bate câmpii

Pe fondul „peisajului" descris, Führerul din fruntea ??rii, f?r? urm? de moralitate, zdrobe?te toate str?chinile ivite în calea sa, se d? în stamb? cu „protestatarii", reclam? Guvernul României la Înaltele Por?i ?i face navete simultane între Poarta de la Bruxelles, Poarta Brandemburg ?i por?ile caselor din Hermanstadt. Cu „partenerul strategic" nu prea se are bine. Miercuri, 5 aprilie 2016, Führerul s-a întâlnit cu pre?edintele Bundestag-ului, Norbert Lammert, prilej cu care, pentru ochii ?i urechile „prostimii", cei doi ar fi discutat despre cooperarea dintre România ?i Germania, despre „viitorul Uniunii Europene ?i importan?a combaterii curentelor ?i for?elor extremiste, populiste ?i eurofobe"[3]. Führerul a precizat c? România „este un stat profund pro-european, ce sus?ine un proiect ambi?ios pentru relansarea U.E.", cu viteze multiple - completez eu. Despre „Befehl"-ul emis de Mutti Merkel ?i transmis de Herr Norbert Lammert, având aplicat? ?tampila „Geheim - Verboten", purt?torul de „Eiserne Kreutz" edi?ia 2014 tace chitic.

Iar întreb: ce „Gescheft" a f?cut România intrând în Uniunea Sovietic? European? ?i N.A.T.O.? Chiar au fost a?a pro?ti enlgezii când au votat Brexitul? Vom tr?i ?i vom vedea.

--------------------------------------------------
[1] http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/COMENTARII/Tiganiada%20-%20retrospectiva%20de%20Ion%20Maldarescu.htm
[2] http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21662051-inzestrarea-armatei-doar-vorbe-marile-achizitii-echipamente-blocat-sau-fost-anulate-avioane-sau-elicoptere-corvete-fregate-vedete-fluviale-drone-vehicule-blindate-torpile-sau-ambarcatiuni-speciale.htm
[3]http://adevarul.ro/news/politica/iohannis-intalnirea-presedintele-bundestag-romania-stat-profund-pro-european-sustine-proiect-ambitios-relansarea-ue-1_58e51a435ab6550cb8fe08fe/index.html

footer