Revista Art-emis
Tr?darea f?r? frontiere sus?ine tic?lo?ia in integrum PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
MarĹŁi, 06 Septembrie 2016 19:00

Pettit & BoiaLa 23 august 1939, prin Molotov ?i Ribbentrop, Estul ?i Vestul, ?i-au a?ternut semn?turile pe unul dintre cele mai criminale tratate din istoria umanit??ii, sechelele acestuia resim?indu-se ?i în zilele noastre. „Pactul de neagresiune" ?i anexele secrete creionau împ?r?irea Europei între Adolf Hitler, care, în numele na?ional-socialismului, î?i adjudeca partea occidental? ?i central? a continentului, ?i I. V. Stalin, care, în numele bol?evismului sovietic, a cotropit teritoriile ??rilor vecine U.R.S.S. „Pactul Ribbentrop-Molotov" a stabilit noi grani?e care rupeau din teritoriul Finlandei, desfiin?a ??rile Baltice, împ?r?ea Polonia între cele dou? mari puteri ?i ciopâr?ea România întregit? cu dou? decenii în urm?. Zilele de 26-28 iunie, 30 august ?i 7 septembrie ale anului 1940 au sfâ?iat ?ara ?i au r?mas pentru totdeauna ca zile de doliu na?ional în inimile românilor.

EuroMaidanul, o opera?iune sor? aproape geam?n? cu decembriada româneasc? a anului 1989, a reprodus o procedur? „modernizat?" a controversatului atac polonez din septembrie 1939 asupra postului de radio Gleiwitz din apropierea frontierei germano-polone - eveniment cu detalii înc? nedeslu?ite - care a deschis Cutia Pandorei ?i debutul celei mai mari conflagra?ii mondiale din istoria umanit??ii. Alte vremuri, alte interese, alte subterfugii, alte metode, dar scopul, acela?i! Pe cine reprezint? ?i în slujba cui este Frau Merkel, a spus-o r?spicat chiar în plenul Bundestagului deputata Sahra Wagenknecht[1], înc? înainte de „dragostea" m?rturisit? a cancelarului german pentru „migran?ii" verii trecute. Consecin?ele acestei „idile" au detonat la trecerea dintre anii 2015-2016 în Germania ?i continu? ?i ast?zi în Occidentul bruxelles-izat. Dac? vizita în România din stânga Prutului a succesoarei Führerului nu a dus tocmai la rezultatele scontate, reprezentantul malurilor Potomacului a dat curs unei altfel de aplica?ii, o „anex? secret?" unui „Pact Moscova-Washington", edi?ie rev?zut? ?i ad?ugit? a celui din 1939. Ca ?i atunci, România de pe ambele maluri ale unei frontiere strâmbe, transformat? în „No man's land" a c?zut la mijloc. Partenerul strategic al ei se comport? mai r?u decât Hitler. Dac? cei mai mul?i dintre „diploma?ii" numi?i de Iohannis sunt, în bun? m?sur? -, purt?tori ilegali de capete, indivizi care nu au avut ?i nu au nimic comun cu regulile ?i cuno?tin?ele artei lui Nicolae Titulescu, nu acela?i lucru se poate afirma despre James Pettit, despre consistenta sa experien?? în rela?iile ruso-americane ?i despre Istoria Românilor. Declara?ia „Moldova nu este România, Moldova î?i are propria sa istorie ?i propriile sale provoc?ri, printre care este faptul c? Moldova este o ?ar? multietnic? cu oameni care vorbesc limbi diferite [...]" a fost f?cut? în deplin? cuno?tin?? de cauz? , reu?ind s? trezeasc? la realitate - m?car pentru o clip? - „românii de pretutindeni", f?r? a li se intona „De?tept?-te, române!". Se poate! Aducerea în actualitate de c?tre ambasadorul american a „Notei Colby"[2] din 1920 nu a fost întâmpl?toare, ci o reactualizare a metodei aplicate pe vremea când U.S.A. c?uta pun?i de leg?tur? cu nou-creatul stat sovietic. Ast?zi, ?inând cont de istoria ?i interesele principalului aliat al S.U.A. din regiune ?i unul dintre pu?inii r?ma?i în Europa, declara?iile diplomatului James Pettit sunt cu totul inacceptabile ?i, evident, contrare prevederilor ?i intereselor „Parteneriatului strategic România-S.U.A.".

Aruncându-?i - ca ?i alt?dat? - mizeriile „intelectuale" împotriva b?t?ii vântului, „persoana biped?" înscris? în registrul st?rii civile cu numele Boia Lucian, se erijeaz? din nou în ceva care nu este, dar ar dori s? fie ?i, în înalta sa (ne)în?elepciune, a mai c?lcat cu grosol?nie într-o nou? strachin?, distrugând-o. Nedomnul profesor de istorie tip Roller a urmat sârguincios prevederile „fi?ei postului" pentru a s?ri în ajutorul diplomatului american, al lui Dodon, Usatîi ?i al altor „iubitori" ai Neamului Românesc cu o gogom?nie la fel de mare ca lungimea nasului lui Pinochio: „Afirma?ia corect? e c? Basarabia nu e România sau c? e aproape de România, dar nu e identic?, nu sunt acela?i lucru. Asta este. Ce s-a putut în 1918 nu s-a mai putut la 1989 sau la 1990, din mai multe motive, contextul interna?ional cu totul altul ?i Rusia, care î?i are interesele ei în zon?, dar mai ales ?i asta nu se spune, din pricina faptului c? basarabenii, s? le spunem a?a, într-o majoritate evident?, nu vor s? se uneasc? cu România. Problema nu este ce vrea România aici, ci dac? vor ei s? se uneasc? cu România. Cei mai mul?i prefer? s? tr?iasc? într-o Republic? Moldov? independent?"[3]. Nici ne-unioni?tii nu au mers pân? într-acolo încât s? considere c? Republica Moldova, nu are o Istorie comun? cu România, astfel încât „ie?irile" la scen? deschis? ale „persoanei bipede" Boia pot fi puse împreun? cu declara?ia ambasadorului S.U.A. la Chi?in?u, pe raftul unei etajere ?i inscrip?ionate cu etichetele: „James Pettit - Tic?lo?ie in integrum", respectiv, „Lucian Boia - Tr?dare f?r? frontiere"...

... Cerem scuze, dar continuarea editorialului a fost întrerupt? de emisiunea postului „Radio Erevan", pentru c? un ascult?tor a întrebat insistent: Este adev?rat c? în urma declara?iei de la Chi?in?u, ambasadorul american s-a sinucis la Bucure?ti, iar lui Lucian Boia i-au c?zut din?ii?
Radio Erevan: Noi r?spundem c? da, dar nimeni nu a murit, pentru c? James Pettit a r?mas la Chi?in?u, iar cele dou? capete de familie, Carmen - nevasta Marelui Mut ?i Nancy Bikoff Pettit - so?ia ambasadorului S.U.A. erau în deplasare: prima în Insulele Baleare, iar cealalt? la Moscova. Din?ii lui Boia nu au c?zut, dar pentru c? vorbe?te gura f?r? el, i s-au ancrasat bujiile de la mansard?.
Grafica - Ion M?ld?rescu
-----------------------------------------------
[1] https://www.youtube.com/watch?v=TAqOCv4Cim8
[2] http://nsarchive.gwu.edu/coldwar/documents/episode-1/colby.htm
[3] http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/lucian-boia-ambasadorul-american-la-chisinau-a-facut-o-afirmatie-corecta-basarabia-nu-e-romania-558956

footer