Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 13 Iulie 2016 16:15

Skull and BonesPentru a percepe corect „spectacolul" planetar contemporan, o privire retrospectiv? atent? ?i obiectiv? a ultimelor decenii este revelatoare. Ea pune cele dou? mari conflagra?ii mondiale fa?? în fa?? cu sumbra perspectiv? a trezirii din adormire a zeului Marte de c?tre „bilderbergii", doritori de putere printr-o „Nou? Ordine Mondial?" (N.W.O.). Nu doar desfiin?area statelor na?ionale se afl? pe agenda de lucru a acestora, ci controlul total al planetei. Nu „Teoria conspira?iei" planeaz? asupra omenirii, ci punerea ei în practic? sub stindardul pira?ilor -„Skull and Bones" (Craniu ?i oase):
- Pactul Hitler-Stalin 23 august 1939 nereclamat de România nici pân? în anul de gra?ie 2016! De ce? Pentru c? Berlinul ?i Moscova lucreaz? ?i acum pe aceea?i lungime de und?.
- Al Doilea R?zboi Mondial (1939-1945), R?zboiul de Reîntregire a României ?i ?i finalul s?u „programat" - abandonul României de c?tre Occident în bra?ele lui Stalin. „Hitler nu este cel mai vinovat pentru declan?area celui de-Al Doilea R?zboi Mondial. Adev?ra?ii vinova?i sunt cei din Oculta Mondial?, marii bancheri interna?ionali din familia Rothschild, dar ?i al?ii, precum ?i p?pu?arii lor politicieni, prim-ministrul britanic Churchill sau pre?edintele american Roosevelt. Dar, istoria e scris? întotdeauna de înving?tori, a?a c? toat? vina a c?zut doar pe Hitler"[1].
- Marea Tr?dare Na?ional? de la 23 august 1944, când regele Mihai a arestat pe capul - de facto - al armatei ?i statului român ?i, în plin conflict militar l-a predat inamicului. Rezultatul catastrofalei Proclama?ii c?tre ?ar? citit? în seara zilei de 23 august 1944 a deschis larg por?ile Armatei Ro?ii ?i a transformat în prizonieri de r?zboi peste 175.000 de militari români (pu?i, prin ordinul lui Mihai, în situa?ia de a nu se putea ap?ra). Pu?ini dintre ace?tia ?i-au mai rev?zut familiile. Cet??eanul Mihai nu ?i-a cerut niciodat? iertare pentru nenorocirea adus? pe capul românilor.
- Expansiunea sovieto-rus? asupra Europei ?i sclavia popoarelor din vestul continentului pe parcursul unei jum?t??i de secol;
- „Opera?iunea Paperclip" ?i „Pactul Marshall" prin care Alia?ii au confiscat „inteligen?ele" celui de-Al Treilea Reich ?i industria acestuia;

Conflictele R?zboiului Rece

- R?zboiul din Coreea (25 iunie 1950 - 27 iulie 1953), neterminat nici pân? azi;
- R?zboiul Suezului (1956) dintre Egipt, Fran?a ?i Marea Britanie supranumit R?zboiul arabo-israelian pentru suprema?ia Canalului de Suez, urmat, la 5 iulie 1967, de a?a-numitul „R?zboi de ?ase zile";
- R?zboiul S.U.A. împotriva Vietnamului, soldat cu un e?ec lamentabil ?i cu mii de vie?i curmate (1 noiembrie 1961-30 aprilie 1975);
- Invazia american? ?i e?ecul din Golful Porcilor din Cuba (17-19 aprile 1961);
- Criza rachetelor cubaneze (14 octombrie-20 noiembrie 1962) - în fapt un grav conflict americano-sovietic);
- Interven?iile ?i conflictele provocate ?i între?inute timp de decenii pe teritoriul Africii de S.U.A. ?i U.R.S.S.;
- „Star Wars" - Initia?iva de Ap?rare Strategic? a S.U.A. Planul viza înarmarea spa?iului cosmic cu un scut dotat cu o re?ea de rachete nucleare ?i lasere amplasate pe orbita terestr?, care ar fi interceptat ?i anihilat orice atac ?i ar fi reac?ionat devastator în cel mai scut timp împotriva inamicului.
- Invazia U.R.S.S. în Afganistan (1979-1989)
- Criza iugoslav? din 1980, la moartea lui Iosif Broz Tito;
- „Revolu?iile de catifea" din Europa anului 1989;
- Efectul Yalta-Malta, via Bucure?ti ?i întâlnirea Bush-Gorbaciov din 2-3 decembrie 1989);
- Finalul sângeros al decembriadei din România ?i asasinarea cuplului preziden?ial la 25 decembrie 1989;
- Dezmembrarea Uniunii Sovietice.

Ofensiva N.W.O.

- R?zboaiele iugoslave. Între anii 1991-2001 lumea a asistat indiferent? la controversatele ?i sângeroasele r?zboaie de pe teritoriul fostei Republici Federative Iugoslavia, ceea ce l-a determinat pe Mihail Gorbaciov s? afirme în martie 1999: „Occidentul a în?elat Rusia. C?zusem de acord în leg?tur? cu Noua Ordine Mondial?. Conform în?elegerii, Statele Unite ale Europei - zona de la Atlantic pân? la Urali - trebuia s? se afle sub domina?ia Rusiei. Rusia nu va uita aceast? tr?dare!"[2].
- World Trade Center „re?eta-pretext" de la 11 septembrie 2001, minu?ios preg?tit? pentru oportunitatea declan??rii r?zboiului împotriva „terorismului" ?i a fantomaticei Al Qaida;
- „Opera?iunea Enduring Freedom" - R?zboiul din Afganistan declan?at de S.U.A. ?i Marea Britanie la 7 octombrie 2001, ca represalii la dezastrul de la 11 septembrie 2001;
- R?zboaiele din Irak bazate pe ipotetica ?i neconfirmata acuza?ie de de?inere de c?tre Saddam Hussein a unor arme de distrugere în mas? (2003-2011), „judecarea" ?i asasinarea acestuia;
- „Prim?verile arabe", agresiunile N.A.T.O. ?i ale for?elor militare ale S.U.A. împotriva unor state independente: Egipt ?i Libia.
- Lin?area (asasinarea programat?) a colonelului Moamar Gaddafi; nu se cunoa?te (?) apartenen?a real? a autorilor[3].
- Controversata asasinare a lui Bin Laden (?) de c?tre un comando american prin care asasinatul este recunoscut ca politic? de stat a S.U.A.; vezi scenele în direct cu Obama ?i Hillary Clinton[4].
- EuroMaidanul de la Kiev ?i urm?rile sale;
- Mascarada preziden?ial? „româneasc?" din noiembrie 2014, prezent? pe re?eaua controlat? a Facebook a adeverit afirma?ia lui Stalin : „Nu conteaz? cine voteaz?, conteaz? cine num?r? voturile", pe care o actualizez, completând-o: conteaz? cine butoneaz? softul calculatorului;
- În momentul de fa??, spre diferen?? de state europene care au spart valul de fum al conglomeratului înstelat (Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia...), România poate fi socotit? o ?ar? în ruin?, nu doar economic?, ci ?i moral?, o colonie îngenuncheat?, condus? de marionete imbecile, purt?toare ilegale de cap. Recentul summit de la Var?ovia este înc? o pies? a?ezat? pe jocul de puzzle al N.W.O., prin care se asvârle pisica în curtea Federa?iei Ruse. Un joc unde România poate fi transformat? în ?int? fix? ?i poligon de trageri, iar locuitorii ei, în carne de tun. Reamintesc cuvinte adresate poporului de mare?alul Ion Antonescu, înainte de a fi asasinat la Jilava: „Prev?d un al treilea r?zboi mondial, care va pune omenirea pe adev?ratele ei temelii sociale. Ca atare, dvs. ?i urma?ii dvs. Ve?i face mâine ceea ce eu am încercat s? fac ast?zi, dar am fost înfrânt! [...] Cer s? fiu condamnat la moarte ?i refuz, dinainte orice gra?iere. În felul acesta voi muri pe p?mântul Patriei, în schimb voi, ceilal?i, nu ve?i fi siguri dac? ve?i mai fi aici când ve?i fi mor?i"[5].
-----------------------------------------------
[1] http://www.lovendal.ro/wp52/hitler-mare-luptator-impotriva-francmasoneriei-ocultei-mondiale-si-bancherilor-internationali/
[2] Jan van Helsing, Hände weg von diesem Buch (S? nu atingi aceast? carte), Bucure?ti, Ed. ANTET XX Press, 2005, p.155
[3] https://www.youtube.com/watch?v=mxJKL1fG2xk
[4] https://www.youtube.com/watch?v=AAIOxbt0LHQ
[5] Gh. Buzatu, România, cu ?i f?r? Antonescu, Ed.Moldova, Ia?i, 1991, p. 336.

footer