Imprimare
Ion Maldarescu   
Miercuri, 11 Noiembrie 2015 19:58

Dominic Frisby, Obama, Papa Francisc, David Rockefeller, Henry Kissinger... art-emisart-emisÎn Oglinda retrovizoare a României se v?d anii '40-'50, „Guvernul meu" al?turi de „??????" anului 2015

Preocupat? pân? la refuz de tragedia Clubului „Colectiv" din Capital?, mass-media ?i mul?imea de casc? gur? pe sticl? sau pe strad? a ratat debutul camuflat al demarajului ma?in?riei klausiste în ofensiva pentru realizarea mult-doritului deziderat declarat de la începutul mandatului preziden?ial. Machiavelic, pe fondul doliului na?ional declarat, dup? oportuna fumigen? a ritualului stradal deja intrat în tradi?ie (cred c? v? aminti?i imaginea celor aduna?i „spontan" pe strad? la declararea rezultatului alegerilor preziden?iale; pentru ce?, nu se ?tie nici acum) ?i dup? „Primul pas" f?cut per-pedes între naveta Cotroceni-Sibiu ?i nunt?, a fost lansat? contraofensiva stradal? - neap?rat feisbookat? - pentru c?derea guvernului în func?iune ?i realizarea „Guvernului meu!". „Pas cu pas", drumul a fost parcurs pân? la „Victoria final?". „Oamenii pre?edintelui" - nu cei oficiali, cei din umbr? - au punctat. Omul Bruxelles-ului a fost numit prim-ministru. Pentru asta, ei merit? o medalie „??????", precum cea primit? de ex-majestatea expirat?, pentru gestul tr?d?rii de ?ar? de la 23 august '44. Garnitura de la conducerea coloniei înc? numit? România finalizeaz?, cu sprijin extern, o structur? „multilateral dezvoltat?" de tip alogen, un fel de oglind? retrovizoare a anilor '40-'50, când România avea la cârm? pe oricine altcineva decât români. Atunci dictau sovieticii, ast?zi, nu prea se mai ?tie bine cine. Pre?edintele României, ?efii celor dou? principale servicii speciale ale statului român, matusalemul de la B.N.R., F.B.I.-?tii de la D.N.A. - ?ef(a) institu?iei se spune c? nu ar fi Kövesica, ci o Frau Oberst din structura Bundesnachrichtendienst a Germaniei -, nu prea sunt români ?i nici prea „cura?i". ?i, pentru c? a venit vorba de expira?i, este jenant c? cet??eanul Mihai se adreseaz? românilor în aceste zile. Dar, putea rata ocazia? Este de în?eles c?, la venerabila sa vârst?, sinapsele nonagenare nu-i mai func?ioneaz? la parametri normali, dar ce-au f?cut membrii „Casei Regale" a Republicii România s?-l împiedice s? se dea în spectacol? Hilar ?i trist, în acela?i timp. „Râzi! Râzi paia??"!

Vreau în fruntea guvernului un român adev?rat, nu un „Terminator" obedient Bruxelles-ului!

U.D.M.R., pas?rea de prad? aflat? la pând? ?i la putere - cu scurte întreruperi nesemnificative - de aproape 26 de ani, traseista anticonstitu?ional? în serviciu permanent de sabotare ?i dezintegrare a României iar a cronc?nit, ca de obicei, macabru. Cucuveaua vie?ii politice a catastrofalei tranzi?ii din postdecembrismul demolator ne-românesc a suflat în gura pre?edintelui. Acesta, între pozele cu clop ?i cap de cerb ?i dou? pahare ciocnite la nunt? a rostit, rânjind, tâmp ?i triumf?tor, precum papagalul, la drum de sear?, numele noului prim-ministru: „A?adar, având în vedere toate acestea, îl desemnez pentru func?ia de Prim-ministru al României pe domnul Dacian Ciolo?, pe care vi-l prezint...", vasal obedient al Bruxelles-ului. Cine este noul prim-ministru? Iat? ce se spune despre „marele tehnocrat" propus de U.D.M.R. ?i acceptat pe nemestecate de navetistul de la Cotroceni: „Acest personaj, este membru într-un O.N.G. numit « Friends of Europe», este un O.N.G. de tip « Think Tank » - adic? un O.N.G. de tip «Grup de Gânditori », dedicat preg?tirii « Viitorului Luminos al Europei » ?i instaur?rii « Noii Ordini Mondiale » [...]. Pre?edintele organiza?iei « Friends of Europe » este Étienne Davignon, actualmente membru în consiliul de Conducere al Grupului Bilderberg ?i fost pre?edinte al Grupului Bilderberg"[1]. „Fostul comisar european Dacian Ciolo?, î?i datoreaz?, de asemenea, cariera ?i ascensiunea politic? companiei Monsanto, el fiind artizanul introducerii cu for?a pe gâtul românilor a Organismele Modificate Genetic ?i a Codex Alimentarius"[2]. ?tiu, din nou se va obiecta: s?-l l?s?m s? vedem ce face... Nu! „Finita la comedia"! Am suportat pre multe experien?e nereu?ite, operate pe trupul ??rii. Nu mai am timp s? a?tept, ajunge! Vreau acum un român care s? apere interesele ??rii, cât nu este prea târziu, nu un bagajist, Cal Troian al N.W.O. ?i „Terminator" al României!

?eful statului este servitorul ??rii, nu ?ara este în slujba Pre?edintelui!

Nu doresc s? fiu în?eles gre?it. Nu sunt fan pro-Ponta, iar fan pro-Iohannis, nici atât, dar avem dovada concret? c? nu progresul românilor primeaz? pentru klausul navetist f?r? scrupule, ci interesul personal, ambi?ia ?i comenzile pe care le prime?te de la „Înaltele Por?i" care l-au „uns" pe tron. Tocmai când guvernul demisionar ob?inuse oarecare progrese ?i îmbun?t??iri ale nivelului de via?? al cet??enilor, drama de la Clubul Colectiv a ap?rut - ce coinciden??? - ca o man? cereasc? pentru alesul Facebook-ului din noiembrie, împlinindu-i dorin?a exprimat? cu „gura de aur": „Vreau guvernul meu!". Pentru aplicarea discre?ionar? a dorin?ei, au fost ignorate legile, s-a indus subliminalul ?i mereu actualul „Divide et impera!", a fost creat? „starea de r?zboi" stradal ?i ?ara a fost adus? din nou în dezordine ?i haos. Qui prodest? A c?zut Guvernul Ponta! Tr?iasc? Guvernul Ciolo?! ?i f?r? M?rie, ?i f?r? p?l?rie! Domnule Pre?edinte al României, chiar dac? lentoarea judec??ii v? permite cu greu procesarea mesajului, re?ine?i ?i conforma?i-v?: ?eful statului este servitorul ??rii, nu ?ara este în slujba Pre?edintelui!

Prutul este Zidul ru?inos al „Berlinului românesc"

Revenind la alogenizarea general? a structurilor de conducere a statului român, întrebarea care nu d? pace p?mântenilor ??rii secolului al XXI-lea este fireasc? ?i de bun sim?: cum, Dumnezeu, nu s-au g?sit între atâtea milioane de români (sau nu li s-a permis), câ?iva care s?-?i asume responsabilitatea în clipe de cump?n?, a?a cum a avut curajul ?i demnitatea s-o fac? Românul Ion Antonescu în anul 1940? Cum, pe parcursul a peste un sfert de veac, niciunul dintre însc?una?ii cotroceni?ti nu a reclamat criminalul Pact Hitler-Stalin de la 23 august 1939? De ce niciunul dintre chiria?ii Cotroceniului de dup? 1989 nu au mi?cat un deget pentru reunificarea ??rii? Prutul este, nu doar purt?torul podului de flori între fra?i, ci Zidul ru?inos al „Berlinului românesc". Nu doar Ivan, John sau I?ic sunt de vin?! ?i Ion, ?i Gheorghe sunt vinova?i. Au acceptat, cu o toleran?? imbecil? ?i f?r? s? crâcneasc? tot ce li s-a servit, de la ca?cavalul „libert??ii" decembriste, la m?rul otr?vit al Occidentului ?i machiavelismele Unchiului Sam, de la capcana Uniunii Europene, la propaganda agresiv-iredentist? a U.D.M.R., tratat? ilegal ?i anti-constitu?ional ca partid politic. U.D.M.R. trebuie ori desfiin?at?, ori tratat? conform statutului ei de uniune etnic? cultural?!

Papa Francisc ?i îndeletnicirile sale nu prea „catolice"

Dac? predecesorul s?u a de?inut capul de afi? al Istoriei Vaticanului fiind primul Pap? demisionat, înc? nu se ?tie cauza real? a debarc?rii fostei sanctit??i, motiva?ia s?n?t??ii precare invocate fiind praf de aruncat în ochii prostimii, pe la col?uri bârfindu-se în tain? fel de fel de alte ipoteze. Motiva?ia cu „s?n?tatea" s-ar potrivi mai degrab? actualului posesor al scaunului de la Vatican. Fiind o institu?ie sobr?, sobr?, sever?, chiar dac? arunc?m pu?in ochii în istoria institu?iei, exterioriz?rile actualei Sanctit??i las? sute de milioane de cre?tini cu gurile c?scate. De neconceput în istoria cre?tinismului, Papa se hlize?te în public aratând semnul propov?duirii cultului satanist ?i lanseaz? albume rock... Din anul 2008, ?eful Ordinului Iezui?ilor (generalul superior) este spaniolul Adolfo Nicolas, supranumit ?i „Papa cel negru", despre care se spune c? va aduce sfâr?itul lumii. Dac? ar fi s? d?m crezare teoriilor conspira?ioniste, „Conform predic?iilor Sfântului Malachia, ultimul pap? de la Vatican va fi « negru », adic?, potrivit unor interpret?ri, în straie negre, de iezuit. Din cauza lui vor izbucni r?zboaie ?i molimi care vor declan?a Apocalipsa"[3]. Nu ?tiu cum va fi, dar pân? atunci, actualul Pap? de la Vatican se d? în stamb? cu îndeletniciri nu prea „catolice". Tare m-ar amuza comentariul pe aceast? tem? al scutierului papal, domnul V.R.! Ce poate z?ri un cre?tin pe stema Papei Francisc? „O p?l?rie ro?ie sub form? de O.Z.N., ciucuri sub form? piramidal?, crucea Lorraine - simbolul cavalerilor templieri, din rândurile c?rora s-au « n?scut » francmasonii, soarele - vechi simbol p?gân, Pentagrama - vechi simbol al magiei ?i strugurii - simbolul roman al Pleiadelor, locul din care ar proveni unii extratere?tri, conform unor sus?in?tori New Age"[4].

Barack Obama pe coperta revistei gay, „Out" ?i Stripeteas în Sala Congresului American

Dintre bujiile ancrasate ale contemporaneit??ii nu putem exclude ?tirea elogioas? („?" - s.n.) la adresa pre?edintelui S.U.A.: „Barack Obama a ap?rut pe coperta revistei gay «Out»". Printr-o fotografie în alb ?i negru revista aduce un omagiu: „Pre?edintele nostru - aliat, erou, legend?". O premier? pentru un pre?edinte american[5] ?i pentru a realiza cât de departe a ajuns democra?ia de pe malurile Potomacului, pentru amuzamentul domniilor voastre, la final, v? recomand vizionarea unui film-colaj sugestiv, ai c?rui eroi principali sunt actorul Dominic Frisby, escortat de dou? „sus?in?toare" ale stindardului Marii Britanii[6]. A?tept cu ner?bdare unul similar, produs în Casa Poporului, actori fiind ?efii celor dou? camere ai adormi?ilor neamului ?i „Elenele" contemporane de pe malurile Dâmbovi?ei. F?r? „sus?in?toare"! Pentru educa?ia la gr?dini?? ?i în clasele primare... Români, face?i crucea mare, c? dracu-i b?trân!

Grafica - Ion M?ld?rescu

------------------------------------
[1]http://fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=525298&title=avem-premier-e-dacian-ciolos-omul-lui-soros-si-al-grupului-bilderberg-victorie-a-ong-urilor-lui-soros-care-au-reusit-sa-impuna-primul-ministru-in-romania-manipularea-lor-a-reusit-dar-lumea-a-aflat-adevarul-
[2] http://vremuritulburi.com/2015/11/10/lovitura-de-stat-a-reusit-soros-este-oficial-noul-premier-al-romaniei/
[3] http://www.libertatea.ro/detalii/articol/eric-jon-phelps-apocalipsa-adolfo-nicolas-papa-439420.html#ixzz3r79U5rEY
[4] http://www.lovendal.ro/wp52/pe-stema-noului-papa-francisc-i-gasim-o-multime-de-simboluri-oculte-ozn-extraterestri-piramide-poate-reprezenta-noul-papa-cu-adevarat-crestinismul/
[5] http://www.huffingtonpost.fr/2015/11/10/photo-barack-obama-out-magazine-gay-premiere_n_8522614.html?utm_hp_ref=france via http://www.agerpres.ro/lifestyle/2015/11/11/barack-obama-pe-coperta-revistei-gay-out-o-premiera-pentru-un-presedinte-american-11-34-38
[6] https://www.youtube.com/embed/GXcLVDhS8fM?feature=player_detailpage

footer