Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 19 Martie 2014 15:53
Rusia, NATO, iredenti?tii maghiari ?i TVRSitua?ia creat? în apropierea grani?ei ??rii nu are nici pe departe darul s?-i lini?teasc? pe români. Atmosfera este înc?rcat? ?i luându-se în considerare interesele geopolitice ale Occidentului ?i ale Federa?iei Ruse, situa?ia poate degenera rapid, dintr-un R?zboi Rece într-un conflict armat. ?i de-o parte ?i de cealalt? au fost semnalate concentr?ri importante de for?e militare, realitate ce nu poate fi pus? pe seama bârfelor sau a scenariilor S.F. Exist? informa?ii c? Rusia ar fi trimis în Transnistria 700 de militari din trupele speciale, iar Grupul Operativ al for?elor militare ruse din Transnistria recruteaz? voluntari în postur? de provocatori, scopul fiind destabilizarea situa?iei în regiunea Odesa din Ucraina.
 
?ara arde-n foc ?i baba se piapt?n?!
 
Faptul c? Disputa dintre Rusia ?i Ucraina cocheteaz? cu starea de r?zboi impune luarea unor m?suri adecvate din partea conducerii României, dar ce te faci cu diversiunile? Pentru a nu lua calea pribegiei ?i a cauzei pierdute, pentru a r?mâne lipit de fotoliul rezervat celui care are menirea, datoria ?i obliga?ia s? apere interesele românilor, prim-ministrul celui de-al patrulea guvern din seria Ponta - îl voi numi „GP4” - a b?tut palma cu Coloana a V-a a „??rii vecine ?i prietene” (indirect, ?i a Rusiei). U.D.M.R.-ul, organiza?ie etnic?, anticonstitu?ional? ca partid politic, a observat TIR-ul guvernamental mar?ând în deriv? ?i, asemenea unei traseiste a urcat în cabin?. Nici n-a fost nevoie s? mai arate semnul autostopistului. Prin mai vechile în?elegeri secrete, traseista a fost invitat? la guvernare ?i... hopa-sus, singura obliga?ie fiind sus?inerea volanului! Nu de alta, dar vin alegerile pentru Parlamentul European, urmeaz? circul electoral na?ional din toamn?. În România, interesele personale ?i de grup primeaz? asupra celor na?ionale. Pân? atunci, cine ?tie ce pui mai ies din ou?le clocite de GP4?!
 
Oficiali ai Ungariei flutur? zdrean?a unui ?inut imaginar, mergând c?lare pe p?mânul României
 
Pentru a condi?iona sprijinul actualului guvern, liderii U.D.M.R. au impus schimbarea Constitu?iei României în favoarea minorit??ii maghiare, ?i regionalizarea pe criterii etnice. Manifest?rile anti-române?ti au luat amploare. Mass-media a primit ordine s? trec? sub t?cere datele reale, minimalizând în mod criminal realitatea. Prin aprobarea tacit? a conducerii de la Bucure?ti faptele grave comise de c?tre unii extremi?tii maghiari, în timpul mar?ului neautorizat din 10 martie 2014, de la Târgu Mure?[1] reprezint? acte de tr?dare na?ional?:
„[…] În timpul mar?ului. s-au înregistrat incidente grave, de agresare a jandarmilor, s-au înregistrat persoane cu arme asupra lor, lucru interzis total de c?tre lege, au fost aruncate pietre ?i petarde asupra jandarmilor, s-au scandat, din nou, lozinci anticonstitu?ionale, autonomist secesioniste, s-a blocat centrul ora?ului […]”.(Directorul Poli?iei Locale Targu Mure?, Valentin Constantin Bretfelean)
„Sintagma stat na?ional unitar trebuie scoas? din Constitu?ia României, cu Kala?nikovul!”(Bayer Zsolt)
„Maghiarii si rromii se pot uni atunci când este vorba de du?manul nostru comun din Transilvania!”. (Vona Gábor- Jobbik)
„Au fost ac?iuni ?i au fost manifest?ri antistatale, antiromâne?ti, segrega?ioniste, ?ovine, s-au scandat lozinci cu cuvinte grele adresate românilor, adresate statului român, autorit??ilor române […]”. (Prefectul jude?ului Mure?- Dr. Corneliu Grosu)[2]

Manifest?rile zilei de 15 martie au fost acompaniate cu provoc?ri extremist-iredentiste la adresa suveranit??ii ?i integrit??ii teritoriale a României. Ostentativ, ca o sfidare la adresa Statului Na?ional numit România, vicepremierul Ungariei Semjen Zsolt a reiterat, în cadrul manifest?rii din 15 martie a.c. de la Târgu-Secuiesc intrarea c?lare a „amiralului f?r? flot?”, Horthy, în Ardeal, dup? semnarea blestematului Diktat de la Viena din 1940. Guvernul României tace!
 
Fiecare cu ga?ca lui - Telestelianizarea TVR
 
Pentru a fi în ton cu tr?darea na?ional? ?i jaful, la institu?ia pl?tit? din banii contribuabilului român, pe fotoliul de la etajul superior al TVR a fost a?ezat - deocamdat? ca interimar - un personaj ciudat, alunecos ?i cu mul?i pretini. Sigur c? n?dragii lui vor sta mult? vreme pe acel scaun - „prietenii ?tiu de ce!” - a declarat umflându-?i bojogii: „Dup? interimat, voi face restructur?ri foarte repede ?i chirurgical în ierarhia TVR.” În fapt, nici n-a a?teptat momentul promis. Cazul întreruperii emisiunii „Mo?tenirea clandestin?”, realizat? de excelenta profesionist? Monica Ghiurco împreun? cu istoricul american Larry Watts, fiind, pe cât de cunoscut, pe atât de revolt?tor. CNA st? „de lemn T?nase”, iar Stelian pl?te?te, din banii poporului „Moartea care cite?te ziarul”, cu un salariul de 40.000 euro lunar. Ce-o fi f?când pentru paralele astea? Urmând principiul „cine nu-i cu mine este împotriva mea”, telestelianizarea personalului TVR ?i eliminarea elementelor incomode vor fi, inevitabil, puse în practic?. În curând vom vorbi despre TVR ca despre o televiziune unde libertatea de exprimare va fi ajustat?, poate chiar extirpat?, emisiunile incomode vor fi eliminate în favoarea abera?iilor debitate pe criterii etnice, regaliste ?i pe ecranele c?reia românii vor fi umili?i ?i batjocori?i pe banii lor.
Grafica - Ion M?ld?rescu
----------------------------------------------------------------
[1] 1. Prin dispozi?ie a primarului municipiului Tîrgu-Mure? nu a fost aprobat? desf??urarea niciunui mar? pe str?zile din municipiul Tîrgu-Mure? în ziua de 10 martie a.c.
2. Urmare analizei efectuate în Comisia de avizare a manifest?rilor publice, conducerea municipiului a avizat pozitiv manifestarea comemorativ? ?i NU a avizat mar?ul solicitat de organizatori.
3. Aceste hot?râri au fost comunicate domnului Balazs Iszjak ?i Asocia?iei Siculitas prin adresa nr. 1742/17.02.2014 unde textual se precizeaz? „s-a aprobat organizarea ac?iunii comemorative” ?i „nu se aprob? desf??urarea mar?ului pe raza municipiului Tîrgu-Mure?”.
footer