Imprimare
Ion Maldarescu   
Luni, 13 Mai 2013 22:33
Micii române;ti ?i Arhivele militare RomâneDac? pân? mai ieri românii credeau în fa?a curat? a Occidentului ?i a U.E., lovindu-se acum de realitatea crud? ?i deloc favorabil? României, li s-a spulberat ?i ultima f?râm? de încredere.

Asta-i Europa unit?!

Se pare c? din pricina copacilor, rompuyii, baross-anii ?i al?ii asemenea lor au dat în orbul g?inii. V?d doar corbii negrii ai bisericii ortodoxe, nu ?i prafurile albe din existen?a lor globalist-halucinogen?, poluat? moralmente, asemenea celei dâmbovi?eane, spre care arat? acuzator, cu de?tiu'. Fariseii rompuyezi impun m?suri de austeritate altora, dar nu se sfiesc s? sfideze ?i s? se îmbuibe. Acuz? în gura mare pensiile ?i salariile nesim?ite de pe plaiurile mioritice, dar ?in „ciocul mic" atunci când e vorba de paralele „supra-dimensionate" ?i mânjite ale europarlamentarilor. Netam-nesam, recent, Uniunii, i-a c??unat pe micii românilor. Cic? bicarbonatul de sodiu ar fi nociv pentru s?n?tatea poporului. De parc? i-ar p?sa cuiva! În gr?dina Uniunii, E-urile danseaz? polca pe furate, emulgatorii inverzesc canabisul, nitri?ii fac s? str?nute heroina ?i chemtrails-urile îi ajut? pe europeni s? se învârt? precum dervi?ii ha?i?ului, sim?induse în... „ecstasy". Hot-dogul, burgherii ?i/sau alte specialit??i occidentale con?in fel de fel de „ingrediente" care adaug? zeci de kilograme corpului uman, dar nu le interzice nimeni. Le-a c??unat bruxellezilor pe micul românesc ?i „?o pe el!" Inc? o lovitur? dat? românilor! Asta-i Europa unit?!

România a ajuns - din nou în aten?ia Europei

Obi?nui?i cu docilitatea ?i supu?enia românilor, de aceast? dat? socotelile Uniunii au provocat o reac?ie eronat estimat?. „Cruciada micului" i-a unit pe români, a?a cum nu s-a mai întâmplat de aproape un sfert de secol. În contra-pardid?-zeflemea, corbii mass-media ostil? nou?, a scos capul:
- „România ap?r? eroic micii de Bruxelles". (Portalul de ?tiri ungar index.hu)
- „Pia?a micilor se ridic? la aproape 50 de milioane de euro. Conform produc?torilor, re?eta original? din 1902 prevedea c? micii vor con?ine trei grame de bicarbonat de sodiu la un kilogram de carne. Practic, f?r? bicarbonatul de sodiu, gustul micilor s-ar pierde". (Agen?ia Austriac? de Pres?).
- „România se lupt? cu UE pentru o specialitate de gr?tar cu bicarbonat de sodiu [...] românii se tem pentru bunul lor na?ional, mititeii, a?a cum ?i grecii s-ar scandaliza dac? s-ar încerca interzicerea Gyros". (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

Fel de fel de congrese stabilesc c? românii sunt pro?tii Europei.

Or fi, pentru c? au acceptat ca pe drapelul albastru al conglomeratului s? se tot învârt? numai 12 stele, nu num?rul real al statelor componente ale noii Uniuni Sovietice Europene. S? nu fi înc?put pe cear?aful uniunii, ori nu s-au potrivit cu socoteala ini?ial?. Vezi bine, Doamne, dac? pe Stars and Stripes încap ?i stelu?ele ?i dungile, covorul albastru nu admite risipa. 12! Atât! ?i basta!
Or fi, pentru c? altfel nu acceptau s? fim ?ar? sub ocupa?ie str?in?!
Or fi, pentru c? altfel nu admiteau înlocuirea Crucii Ro?ii de pe ambulan?e cu steaua lui David!
Or fi, pentru c? altfel trimiteau „uniunea" la reciclare dup? ce aceasta ne-a pus pumnul în gur? cu problema tezaurului însu?it de ru?i.
Or fi, pentru c? altfel ar fi procedat precum islandezii care i-au arestat pe bancherii-c?pu?ari ai ??rii lor!
Or fi, pentru c? altfel nu s-ar fi purtat ca ni?te slugi, precum ministrul (ne)ap?r?rii, care, din dorin?a de a r?mâne pe scaunul vremelnic ocupat, a capitulat, cedând arhivele militare române?ti fabrican?ilor de istorie a holo-cashului - act criminal f?r? precedent - comis împotriva poporului român. Considera?i ni?te paria ai noii Uniuni Sovietice Europene, românii primesc ?uturi dup? ?uturi ?i se las? fura?i prin voia tr?d?torilor autohtoni - cei cu putere de decizie - de documentele de arhiv? ale ??rii. Li se repro?eaz?, totu?i, c? nu mul?umesc public „beneficiarilor"-profitori. De râsul curcilor!

Turtucaia Arhivelor Militare române?ti

Urmare a unui codicil la un protocol din anul 2000, la 9 mai 2013 a fost semnat de c?tre ministrul Mircea Du?a ?i P. Shapiro (vezi foto) un act prin care România pune la dispozi?ia unui institut privat evreiesc din Washington (Centrul pentru Studii Avansate privind Holocaustul) fondurile A.M.R. (inclusiv inventarele) pentru anii 1938-1964. „Guvernul României a acceptat s? transfere arhivele militare române?ti unei organiza?ii despre care pân? ?i copii ?tiu c? se ocup? cu falsificarea Istoriei. Serviciile secrete române, ca ?i Academia Român? tac mâlc. Nici m?car în 1945, sub ocupa?ie sovietic?, a?a ceva nu a fost acceptat, decât dup? ce au fost f?cute copii dup? toate documentele."[1] „Reprezentan?ii Muzeului Memorial al Holocaustului au felicitat România pentru seriozitatea cu care a abordat problematica memoriei Holocaustului în ultimul deceniu, inclusiv prin punerea în practic? a recomand?rilor Raportului Final elaborat de Comisia Interna?ional? pentru Studierea Holocaustului din România. Au exprimat apreciere pentru eforturile constante ale României legate de asumarea trecutului istoric ?i onorarea memoriei victimelor Holocaustului, ar?tând c? ?ara noastr? a parcurs un deceniu exemplar în politica de combatere a manifest?rilor anti-semite, rasiste ?i xenofobe".[2]

În fapt, ministrul-lustragiu român a semnat Capitularea necondi?ionat? a A.M.R. - „Turtucaia Arhivelor Militare române?ti". Bine inspirat, cineva observa: „...se împline?te un act de dreptate multi-etnic? a?teptat cu frenezie de veacuri... din moment ce Arhivele Na?ionale din Bucure?ti, cuprinzând, dup? cum este prea-bine ?tiut, documente specifice pentru anii 1938-1964, ?i-au recâ?tigat în sfâr?it dubla ?i absolut necesara identitate Româno-Evreiasc?. Vor urma ?i altele (identit??i): turco-t?tar?, ungro-ceng?iasc?, somalez?, hindus? ?i, la sfâr?it dar nu cea din urm?, tungus?".

Uite-a?a, România a ajuns - din nou - în aten?ia Europei
-------------------------------------------------------------
[1] http://eufrosin.wordpress.com/2013/05/12/arhivele-mapn-instrainate-dusmanilor-romaniei-tacem/
[2] Comunicat M.A.E. transmis AGERPRES footer